birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

LIFEfarms for Birds – griežlės ir tilvikų apsaugos projektas

Projektas LIFEfarms for Birds (oficialiai: „Šlapių pievų ir žemapelkių pritaikymas tvariam ūkininkavimui, siekiant užtikrinti ilgalaikę griežlės ir nykstančių tilvikų apsaugą”, akronimas: LIFE21-NAT-LT-LIFEfarms for birds, Nr. 101074711) yra Lietuvoje įgyvendinamas Europos Sąjungos LIFE programos finansuojamas projektas, kuriuo siekiama pagerinti griežlės ir perinčių nykstančių tilvikų populiacijų būklę projekto teritorijose per tvarių ūkininkavimo praktikų diegimą. 

Išsami informacija apie projektą.

Projekto santrauka

Pagrindinis šio projekto tikslas – pagerinti griežlės ir, ypač, projekto teritorijose perinčių nykstančių tilvikų – griciukų, raudonkojų tulikų, gaidukų ir stulgių – populiacijų būklę, siekiant, kad šešiose paukščių apsaugai svarbiose teritorijose (PAST) jų gausa padidėtų 100%. Tikimasi, kad tikslinių projekto paukščių rūšių populiacijos sudarytų reikšmingą šalyje perinčių šių paukščių dalį (mažiausiai 3% visų Lietuvoje aptinkamų griežlių, 25% griciukų, 6% raudonkojų tulikų, 10% gaidukų ir 25% stulgių). Šių rezultatų tikimasi sulaukti projekto teritorijose po būtinų gamtotvarkos priemonių įgyvendinimo diegiant tvarias, gamtiniu ir klimatiniu požiūriu palankias ūkininkavimo praktikas. Į projekto veiklas įtraukiant įvairias interesų grupes, bus siekiama, kad projekto metu sukurtos gerosios ūkininkavimo praktikos būtų atkartojamos visoje šalies teritorijoje ir taikomos bent 40-yje šalies ūkių. Galiausiai, siekiama, kad šių svarbiausių pievų paukščių rūšių apsauga būtų reglamentuota nacionalinio masto teisės aktuose bei strateginio planavimo dokumentuose.

Leidiniai

Projekto lankstinukas

​Projekto komanda

Projektą koordinuoja Lietuvos ornitologų draugija. Projekto partneriai: Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija ir Lietuvos aplinkosauginių ūkių asociacija.

Projekto vadovė Justina Karlonienė (Lietuvos ornitologų draugija, Naugarduko 47-3, 03208 Vilnius, Lietuva, el. p. justina.karloniene@birdlife.lt).

Projektą „Šlapių pievų ir žemapelkių pritaikymas tvariam ūkininkavimui, siekiant užtikrinti ilgalaikę griežlės ir nykstančių tilvikų apsaugą”, LIFE21-NAT-LT-LIFEfarms for birds, Nr. 101074711 finansuoja Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programa,Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ir Projekto partneriai.

 
 

Už šioje svetainėje pateiktą turinį atsako tik jos autoriai. Svetainės turinys nebūtinai atspindi Europos Sąjungos nuomonę. Nei Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomoji agentūra (CINEA), nei Europos Komisija nėra atsakingos už svetainėje teikiamos informacijos panaudojimą.

Reti stebėjimai

2024-07-14
Grus grus
2024-07-09
Ixobrychus minutus
2024-07-12
Motacilla citreola
2024-07-12
Ixobrychus minutus
2024-07-11
Falco vespertinus
2024-07-09
Charadrius hiaticula
2024-07-07
Emberiza calandra
2024-07-07
Lophodytes cucullatus
2024-07-06
Acrocephalus dumetorum
2024-07-07
Podiceps auritus