birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Mažosios žąsies apsaugos projektas LIFE

Mokymų dalyviai mokėsi pažinti žąsų rūšis

Balandžio 21 d., sekmadienį, vyko mokymai „Mažoji žąsis: kaip ją pažinti?“. Šaltą, bet giedrą sekmadienio rytą, mokymų dalyviai susitiko Kintuose, turizmo komplekse „Mėlynasis karpis“ ir išvyko į laukus stebėti paukščių. Mokymus vedė žymūs Lietuvos ornitologai – dr. Julius Morkūnas, Vytautas Eigirdas, Vita Augutė ir kiti. Iki tol mokymų dalyviai jau išklausė dr. J. Morkūno ir Boris Belchev teorines paskaitas apie žąsų identifikaciją, biologiją ir apsaugą.


Prasidėjus mažųjų žąsų migracijai, LOD vykdo jų monitoringą

Prasidėjo pavasarinė mažųjų žąsų migracija. Ši žąsų rūšis – rečiausia Europoje. Fenoskandijos populiacijos mažosios žąsys žiemoja Graikijoje, o pavasarį migruoja į perimvietes Norvegijos tundroje. Būtent pavasario migracijos metu turime šansą sutikti šias retąsias viešnias ir Lietuvoje.


Mažoji žąsis: kaip ją pažinti? Praktiniai mokymai paukščių stebėtojams

Lietuvos ornitologų draugijos narius kviečiame gilinti žąsų pažinimo žinias ir įgūdžius. Mažoji žąsis (Anser erythropus) yra rečiausia ir sparčiausiai nykstanti žąsų rūšis Europoje. Laukinę šių žąsų populiaciją sudaro apie 100 individų. Lietuvoje šios retosios viešnios aptinkamos pavasarinės migracijos metu, kai jos iš Graikijos grįžta į savo gimtinę tundroje. Nemuno žemupio ir pamario pievose šios žąsys stabteli pailsėti ir pasistiprinti.


Išleistas 2024 m. LIFE LWfG Climate projekto kalendorius – draugijos narius kviečiame atsiimti

Lietuvos ornitologų draugija išleido 2024 m. sieninį kalendorių LIFE LWfG Climate projekto tematika. LOD narius kviečiame atsiimti kalendorių nemokamai. Kalendoriai taip pat bus dalinami ir metinio LOD susirinkimo metu, kuris, numatoma, vyks pavasarį.

 


Kviečiame ūkininkus, žemės ūkio ir gamtosaugos specialistus į renginį „Ūkininkavimas santarvėje su žąsimis“

Įgyvendindami projektą LIFE LWfG Climate („Mažosios žąsies svarbiausių teritorijų tinklo apsauga prisitaikant prie klimato kaitos“ LIFE19 NAT/LT/000898), š. m. spalio 26 d. kviečiame į renginį „Ūkininkavimas santarvėje su žąsimis“. Renginys vyks Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijoje (Nemuno deltos regioninio parko grupėje), Kuršmarių g. 13, 99348, Rusnėje, pradžia 9 val.


Lietuvos ornitologų draugija skelbia konkursą mažajai žąsiai svarbiausių teritorijų pažeidžiamumo klimato kaitai įvertinimo ir gairių parengimo paslaugoms atlikti

Lietuvos ornitologų draugija numato pirkti mažajai žąsiai svarbiausių teritorijų pažeidžiamumo klimato kaitai įvertinimo ir gairių parengimo paslaugas. 


Mažosios žąsies svarbiausių teritorijų tinklo apsauga prisitaikant prie klimato kaitos

Projekto „Mažosios žąsies svarbiausių teritorijų tinklo apsauga prisitaikant prie klimato kaitos“ aprašymas.


Į laukus – paskui mažąsias žąsis (4)

Įsibėgėjus pavasariui, jau antrąjį sezoną septynių ornitologų komanda leidžiasi ieškoti mažųjų žąsų (Anser erythropus) Nemuno deltos, Senrusnės ir Sennemunės ežerų bei Žuvinto apylinkėse. Mažoji žąsis – rečiausia Europoje perinti žąsis, kurios Fenoskandinavijos populiacija tesiekia 30–35 perinčias poras, iš viso tik apie 90–110 individų.


Stebimos rečiausios žąsys: jų suskaičiuojama mažiau nei šimtas LRT įrašas

Prisijungę prie tarptautinio projekto, Lietuvos ornitologai saugo pačias mažiausias ir sparčiausiai Europoje nykstančias žąsis. Jų suskaičiuojama mažiau nei šimtas. Užlietose pamario pievose šie paukščiai ilsisi pakeliui į perimvietes. Tikimasi, kad projektas padės pagausinti šių žąsų populiaciją.


Žmogus prieš gamtą: pabaigti gamtotvarkos darbus Nemuno deltos pievose trukdo užsitęsęs potvynis (3)

Šiemet kaip niekada ilgai didžiuliai plotai Nemuno deltoje - migruojančių ir perinčių paukščių rojuje, slypi po vandeniu. Prasidėjęs gruodyje, potvynis užliejo tūkstančius hektarų daugiamečių pietų, kurios yra labai svarbios migruojančioms žąsims ir gulbėms. Čia trumpam stabteli ir iš žiemoviečių Graikijoje pakeliui į Norvegijos šiaurę skrendančios mažosios žąsys - rečiausios Europoje perinčios žąsys. Nemuno deltos pievos bei Senrusnės ir Sennemunės ežerų apylinkės - vienos svarbiausių mažųjų žąsų sustojimo vietovių Lietuvoje. 


Lietuvos ornitologų draugija skelbia konkursą gamtovarkos darbams atlikti (2)

Lietuvos ornitologų draugija įgyvendindama ES LIFE programos finansuojamą projektą „Mažosios žąsies svarbiausių teritorijų tinklo apsauga prisitaikant prie klimato kaitos”, Nr. LIFE19 NAT/LT/000898


Tarptautinės pajėgos – mažųjų žąsų apsaugai Europoje (1)

Lietuvos ornitologų draugija (LOD) kartu su partneriais iš Suomijos, Estijos, Vengrijos, Graikijos bei tarptautiniu Jungtinių Tautų Aplinkos Programos AEWA (Susitarimo dėl migruojančių Afrikos-Eurazijos vandens paukščių apsaugos) sekretoriatu pradeda įgyvendinti 5 metų trukmės projektą „Mažosios žąsies svarbiausių teritorijų tinklo apsauga prisitaikant prie klimato kaitos” (angl. Providing a climate resilient network of critical sites for the Lesser White-fronted Goose in Europe) LIFE LWfG Climate LIFE19 NAT/LT/000898. Bendrasis projekto tikslas – prisidėti prie ilgalaikio tarptautinio susitarimo atkuriant mažosios žasies Fenoskandinavijos populiacijos palankią apsaugos būklę, kaip numatyta rūšies apsaugos veiksmų plane, populiacijai kasmet vidutiniškai padidėjant 5%.


Reti stebėjimai

2024-06-14
Phalaropus lobatus
2024-06-14
Egretta garzetta LOFK
2024-06-14
Branta leucopsis
2024-06-14
Anser albifrons
2024-06-12
Motacilla citreola
2024-06-11
Podiceps auritus
2024-06-09
Acrocephalus dumetorum
2024-06-09
Ixobrychus minutus
2024-06-10
Acrocephalus dumetorum
2024-06-07
Emberiza calandra