birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

VENBIS projektas

Sėkmingai užbaigtas projektas, skirtas vėjo energetikos ir paukščių bei šikšnosparnių apsaugos konfliktams mažinti (VENBIS)

Lietuvos ornitologų draugija su partneriais – Pajūrio planavimo ir tyrimų (PPTI) bei Lietuvos energetikos institutais (LEI), nuo 2015 m. vasario mėnesio 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 programos „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ ir nuosavomis lėšomis įgyvendino projektą „Vėjo energetikos plėtra ir biologinei įvairovei svarbios teritorijos (VENBIS)“.


Successfully implemented project on the conflict management between wind energy development and birds and bats protection (VENBIS)

Since February 2015, the Lithuanian Ornithological Society (LOD) in cooperation with the partners – Coastal Research and Planning Institute (CORPI) and Lithuanian Energy Institute (LEI) was implementing the project “Development of wind energy and territories important to biodiversity” (VENBIS), which was financed by the EEA grants, project partners as well as national contribution.


PROJEKTAS „VĖJO ENERGETIKOS PLĖTRA IR BIOLOGINEI ĮVAIROVEI SVARBIOS TERITORIJOS (VENBIS)“

 

Projektas „Vėjo energetikos plėtra ir biologinei įvairovei svarbios teritorijos (VENBIS)“
Nr. EEE-LT03-AM-01-K-01-004 finansuojamas 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 programos „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ lėšomis, o taip pat Bendrojo finansavimo ir projekto partnerių lėšomis.

Projekto trukmė: 2015 m. vasario 6 d. – 2017 m. balandžio 30 d.

Projektą įgyvendina: 

  Lietuvos ornitologų draugija

  VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (PTPI)

 Lietuvos energetikos institutas (LEI)


Projektas vėjo energetikos ir paukščių apsaugos konfliktams mažinti įsibėgėjo

Lietuvos ornitologų draugija su partneriais – Pajūrio planavimo ir tyrimų bei Lietuvos energetikos institutais, nuo 2015 m. vasario mėnesio 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 programos „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ ir nuosavomis lėšomis įgyvendina projektą „Vėjo energetikos plėtra ir biologinei įvairovei svarbios teritorijos (sutrump. – VENBIS)“. Projekto įgyvendinimo eiga ir rezultatai buvo pristatyti 2016 m. balandžio 15 d. vykusiame antrajame projekto informaciniame renginyje, kuriame dalyvavo LR Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos agentūros darbuotojai.


LOD nariai supažindinti su VENBIS projekto rezultatais

2016 m. balandžio 9 d. Kaune vykusio Lietuvos ornitologų draugijos (LOD) narių visuotinio susirinkimo metu jo dalyviai buvo supažindinti su nuo 2015 m. vasario mėnesio vykdomo 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo projekto „Vėjo energetikos plėtra ir biologinei įvairovei svarbios teritorijos (sutrump. – VENBIS)“ rezultatais.


Aptikta nauja Lietuvai šikšnosparnių rūšis – didysis pelėausis (Myotis myotis)

Nuo 2015 m. vasario mėnesio Lietuvos ornitologų draugija (LOD) su partneriais – Pajūrio planavimo ir tyrimų institutu (PTPI) bei Lietuvos energetikos institutu – pradėjo 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 programos „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ ir Bendrojo finansavimo bei projekto partnerių lėšomis finansuojamą projektą „Vėjo energetikos plėtra ir biologinei įvairovei svarbios teritorijos (sutrump. – VENBIS)“.


New bat species recorded in Lithuania - greater mouse-eared bat (Myotis myotis)

Since February 2015, the Lithuanian Ornithological Society (LOD) in cooperation with the partners – Coastal Research and Planning Institute (CORPI) and Lithuanian Energy Institute (LEI) implementing the project “Development of wind energy and territories important to biodiversity” (VENBIS), which is financed by the EEA grants, project partners as well as national contribution.


Aptartos tausojančios gamtą vėjo energetikos plėtros galimybės

Nuo 2015 m. vasario mėnesio Lietuvos ornitologų draugija (LOD) su partneriais – Pajūrio planavimo ir tyrimų institutu (PTPI) bei Lietuvos energetikos institutu (LEI) – pradėjo 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 programos „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ finansuojamą projektą „Vėjo energetikos plėtra ir biologinei įvairovei svarbios teritorijos (sutrump. – VENBIS)“. Projekto tikslas – mažinti biologinės įvairovės nykimą Lietuvoje. Projekto pagrindiniai uždaviniai numato biologinės įvairovės apsaugai svarbių/jautrių ir konfliktinių vėjo energetikos (VE) plėtros požiūriu teritorijų išskyrimą, jų apsaugos ir VE darnios plėtros konfliktų valdymo priemonių bei rekomendacijų dėl VE plėtros konfliktų mažinimo jautriose biologinei įvairovei teritorijose šalies ir vietos lygmenyse parengimą.


Discussion on the development of the sustainable wind energy

Since February 2015, the Lithuanian Ornithological Society (LOD) in cooperation with the partners – Coastal Research and Planning Institute (CORPI) and Lithuanian Energy Institute (LEI) implementing the project “Development of wind energy and territories important to biodiversity” (VENBIS), which is financed by the EEA grants, project partners as well as national contribution.


Development of wind energy and territories important to biodiversity (VENBIS)

According to the National Energy Independence Strategy, Lithuania will aim to reach the target of no less than 23 % of renewable energy in final energy consumption, including no less than 20 % of renewable energy in the electricity sector by 2020. In order to reach this goal, in 2020 Lithuania will have installed wind energy (WE) power plants of 500 MW capacity. At the moment, the development of WE, particularly in the western part of Lithuania, often leads to the conflicts with territories, important to the protection of biodiversity. There is a lack of effective mechanisms for the conflict management, since the actual data on biodiversity, abundance, state of populations of the sensitive to WE development bird and bat species is still poor. 


Reti stebėjimai

2024-07-14
Grus grus
2024-07-09
Ixobrychus minutus
2024-07-12
Motacilla citreola
2024-07-12
Ixobrychus minutus
2024-07-11
Falco vespertinus
2024-07-09
Charadrius hiaticula
2024-07-07
Emberiza calandra
2024-07-07
Lophodytes cucullatus
2024-07-06
Acrocephalus dumetorum
2024-07-07
Podiceps auritus