birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Priimta rezoliucija „Dėl miškų politikos“

Birželio 28 d. buvo priimta rezoliucija „Dėl miškų politikos“. Ji įtvirtina tai, kas buvo susitarta kelerius metus trukusio Nacionalinio miškų susitarimo proceso metu.


Rezoliucijoje yra punktų dėl didesnės miškų apsaugos, tokių kaip:
1.  „Saugomų teritorijų miškuose, atsižvelgiant į apsaugos tikslus ir zonavimą, plėtoti gamtai artimą miškininkystę formuojant įvairiarūšius ir įvairiaamžius medynus, atsisakant daugumos plynųjų kirtimų ir harmonizuojant miškininkystę su bioįvairovės apsauga“;
2. „Miškuose greta miestų, gyvenviečių, kaimų /.../ vykdyti tausojančią miškininkystę, tam išskirtose zonose vengiant intensyvaus ūkininkavimo“.


Rudenį Seimas svarstys Miškų įstatymo pakeitimo projektą. Įstatymo pakeitimai numato didesnį dėmesį gamtosaugai, miško išteklių apsaugai ir kokybei.

2024-06-29


Reti stebėjimai

2024-07-14
Grus grus
2024-07-09
Ixobrychus minutus
2024-07-12
Motacilla citreola
2024-07-12
Ixobrychus minutus
2024-07-11
Falco vespertinus
2024-07-09
Charadrius hiaticula
2024-07-07
Emberiza calandra
2024-07-07
Lophodytes cucullatus
2024-07-06
Acrocephalus dumetorum
2024-07-07
Podiceps auritus