birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Nemuno deltoje - Lietuvos ornitologų draugijos susirinkimas

Lietuvos ornitologų draugijos narių visuotinis susirinkimas šiemet, kaip ir pernai, vyko paukščių ir jų stebėtojų rojumi vadinamoje Nemuno deltoje. LOD nariai daugiausiai iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių regionų rinkosi Kintuose. Visuotiniame narių susirinkime iš viso dalyvavo 48 nariai: 34 nariai tiesiogiai susirinkime ir dar 14 narių balsavo iš anksto elektroniniu paštu.

Tradiciškai pirmoje susirinkimo dalyje vyko LOD sekretoriato veiklos, finansinių, LOD Kontrolės komisijos, Tarybos, LOD 2021 m. krypčių ataskaitų pristatymai ir jų tvirtinimas (visi pranešimai pateikti po straipsniu).

Renginio metu buvo pristatyta ir Lietuvos ornitofaunistinės komisijos ataskaita, kurią pristatė pirmininkas Saulius Karalius. 2020 m. Lietuvoje buvo stebėta Lietuvai nauja rūšis geltonasis garnys (Ardeola ralloides), galimai tas paukštis, kuris buvo stebėtas ir Latvijoje. Daugų tvenkiniuose vieną paukštį stebėjo Zenonas Pakarklis ir Jūratė Kazlauskaitė. Pranešėjas pastebėjo, kad matomai teks daryti korekcijas stebėtinų paukščių sąraše, kadangi klimato kaita neišvengiamai daro poveikį ir paukščiams, tos rūšys, kurios anksčiau nepasilikdavo žiemoti, dabar tampa jau neretos žiemos sezono metu (baltasis garnys, varnėnas). Dažnai pateikiamos anketos, kuriose pateikiama informacija apie įprastas rūšis. Primename, kad pasitikrinti ar renkama informacija arba ar reikalinga LOFK anketa apie paukščių rūšis galima mūsų svetainėje šioje nuorodoje http://birdlife.lt/kaupiama

Po LOFK ataskaitos LOD Direktorius Liutauras Raudonikis ir LOD sekretoriato darbuotoja Justina Mažulė pristatė įstatų pakeitimus. Jie pabrėžė, kad numatomi pakeitimai daugiausiai yra susiję su esama epidemiologine situacija ir jos neapibrėžtumu – „šiuo metu įstatai nenumato galimybės organizuoti nuotolinį visuotinį narių susirinkimą“ pažymėjo  Justina Mažulė. Taigi balsavimu buvo nutarta patvirtinti LOD įstatų pakeitimus.

Susirinkimo dalyviai buvo informuoti, kad baigiasi LOD Tarybos ir LOD Kontrolės komisijos kadencija, todėl turi būti išrinkti nauji nariai. Tarybos nariais dviejų metų kadencijai tapo Albertas Skirpstas, Arūnas Čerkauskas, Laimonas Šniaukšta, Povilas Ignatavičius, Ramūnas Žydelis, Rasa Morkūnė ir Žydrūnas Preikša. Taip pat buvo išrinkti ir LOD Kontrolės komisijos nariai, kuriais tapo Algis Butleris, Darius Norkūnas ir Vytautas Sabaliauskas.

Išrinkus Tarybos narius vyko LOD direktoriaus moderuojama diskusija „2022 metų paukštis“, daugumos balsais 2022 m. paukščiu buvo išrinkta rudgalvė antis, kurios populiacijos gausa Lietuvoje nėra aiški, todėl metų paukščio akcijos metu surinkti duomenys būtų vertingi ir prisidėtų prie rūšies ištirtumo.

Išrinkus 2022 metų paukštį, pristatė 2020 m. pabaigoje prasidėjusio tarptautinio LIFE LWfG CLIMATE projekto monitoringo veiklos Lietuvoje rezultatus ir pasidalino įžvalgomis. Jis skaitė pranešimą „Mažųjų žąsų labiausiai lankomos vietos Nemuno deltoje“.

Vėliau sekė UAB „Ornitela“ atstovo Ramūno Žydelio pranešimas „Pastarųjų metų paukščių telemetrija pasaulyje ir Lietuvoje“. Pranešėjas pristatė pastarųjų metų telemetrijos naujoves.

Pranešimą apie LIFE projekto „Suinteresuotų institucijų pajėgumų pritaikymas gerinant upinių ir mažųjų žuvėdrų apsaugos būklę Lietuvoje“

Po pranešimų buvo organizuojama įdomi išvyka laivu į Kniaupo įlanką, Atmatos ir Rusnaitės upių žiotis. Plaukimo metu vyko ne tik retųjų baltaskruosčių žuvėdrų, zujančių prieš pat nosį stebėjimas, bet ir gamtotvarkos darbų aptarimas. Išvykos metu buvo apžiūrėtos potencialios vietos, kur numatoma supilti salas žuvėdrų perėjimui, projekto vyr. biologas ekspertas L. Raudonikis pristatė šios teritorijos problematiką bei gamtotvarkos darbų poreikį.

Antroji susirinkimo diena – rugpjūčio 22 d.

Pirmoje susirinkimo dalyje Klaipėdos universiteto atstovė Rasa Morkūnė pristatė vykdomus inovatyvius vandens paukščių tyrimus Klaipėdos universitete. Vėliau sekė Mindaugo Dagio ir Gintaro Malmigos pranešimai apie Gamtos tyrimų centre vykdomus tiriamuosius darbus. Susirinkimo dalyviai buvo nustebinti paukščių fiziologiniais sugebėjimais įveikiant sunkias keliones į žiemovietes ir atgal.

Po šių pranešimų vyko aktyvi diskusija gamtosaugos srityje su BEF (Baltijos Aplinkos forumo) direktoriumi Žymantu Morkvėnu.

Renginį vainikavo ekskursija į Alkos polderį ir Tyrus. Išvykos į Alkos polderį ir Tyrus metu buvo apžiūrėtos globaliai nykstančių meldinių nendrinukių perėjimo buveinės, Ž. Morkvėnas pristatė, kaip ūkininkai praktiškai taiko agri-aplinkosaugines priemones, taip pat buvo aptarta šių teritorijų problematika bei ateities planai.

Pranešimai:

2020 M. LOD FINANSINĖ ATASKAITA. L.iutauras Raudonikis, Diana Chmelevskienė, Justina Mažulė

2020 M. LOD VEIKLOS ATASKAITA. Liutauras Rudonikis, Justina Mažulė

2020 metų Draugijos finansinės ataskaitos įvertinimas. Laimonas Šniaukšta, Vidmantas Adomonis, Vytautas Sabaliauskas

2021 M. LOD VEIKLU KRYPTYS. Arūnas Čerkauskas, Liutauras Raudonikis, Justina Mažulė

2021-08-21 Mažųjų žąsų labiausiai lankomos vietos Nemuno deltoje. Julius Morkūnas, Ieva Junevičienė

GTC paukščių ekologijos labaratorijoje vykdomi tiriamieji darbai. Mindaugas Dagys

Inovatyvūs paukščių tyrimai Klaipėdos universitete. Rasa Morkūnė

Tyrinėjant didžiąsias krakšles. Gintaras Malmiga

Upinių ir mažųjų žuvėdrų populiacijų gausos dinamika ir gamtotvarkos darbų įtaka 2000-2020 m. joms įsteigtoms PAST. Marius Karlonas

Vykusio LOD narių visuotinio narių Susirinkimo programą surasite čia

LOD Visuotinio narių susirinkimo akimirkos: Modesto Bružo nuotraukos


Reti stebėjimai

2024-05-26
Emberiza calandra
2024-05-29
Emberiza calandra
2024-05-29
Emberiza calandra
2024-05-28
Calidris falcinellus
2024-05-28
Tringa stagnatilis
2024-05-28
Anser serrirostris
2024-05-28
Netta rufina
2024-05-28
Charadrius hiaticula
2024-05-28
Phalaropus fulicarius LOFK
2024-05-27
Acrocephalus dumetorum