birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

LOFK kaupiama informacija

PAUKŠČIŲ RŪŠIŲ SĄRAŠAS

BIRD LIST OF LITHUANIA

LIETUVOS ORNITOFAUNISTINĖ KOMISIJA RENKA INFORMACIJĄ APIE ŠIUOS PAUKŠČIUS 

LOFK ženklu pažymėtų rūšių stebėjimus turi tvirtinti LOFK (reikia pildyti anketą). Informacija atnaujinta 2024 m. balanadžio 02 d.

EXCEL

Nr.

Lietuviškas pavadinimas

Mokslinis pavadinimas

International English name

LOFK renkama informacija

A, B, C kategorijos

1

Paprastoji berniklė

Branta bernicla

Brant Goose

Visi stebėjimai

B. b. hrota – LOFK

2

Rudakaklė berniklė

Branta ruficollis

Red-breasted Goose

Visi stebėjimai

3

Kanadinė berniklė

Branta canadensis

Canada Goose

Visi stebėjimai

4

Baltaskruostė berniklė

Branta leucopsis

Barnacle Goose

VI.01-IX.10 ir XII.01-II.29

5

Pilkoji žąsis

Anser anser

Greylag Goose

XII.01-I.31

6

Želmeninė žąsis

Anser fabalis

Taiga Bean Goose

V.20-IX.10 ir XII.01-I.31

7

Trumpasnapė žąsis

Anser brachyrhynchus

Pink-footed Goose

Visi stebėjimai

8

Tundrinė žąsis

Anser serrirostris

Tundra Bean Goose

V.20-IX.10 ir XII.01-I.31

9

Baltakaktė žąsis

Anser albifrons

Greater White-fronted Goose

VI.01-IX.10 ir XII.01-I.31

10

Mažoji žąsis

Anser erythropus

Lesser White-fronted Goose

Visi stebėjimai

11

Gulbė nebylė

Cygnus olor

Mute Swan

 

12

Mažoji gulbė

Cygnus columbianus

Tundra Swan

V.15-IX.10 ir XII.01-II.29

13

Gulbė giesmininkė

Cygnus cygnus

Whooper Swan

 

14

Egiptinė žąsis

Alopochen aegyptiaca

Egyptian Goose

LOFK

15

Urvinė antis

Tadorna tadorna

Common Shelduck

XI.01-II.29 ir visi stebėjimai vidaus vandenyse (išskyrus Klaipėdos aps. ir Pagėgiu sav.)

16

Rudoji urvinė antis

Tadorna ferruginea

Ruddy Shelduck

LOFK

17

Mandarininė antis

Aix galericulata

Mandarin Duck

Visi stebėjimai

18

Dryžagalvė kryklė

Spatula querquedula

Garganey

X.16-III.15

19

Šaukštasnapė antis

Spatula clypeata

Northern Shoveler

XII.01-III.15

20

Pilkoji antis

Mareca strepera

Gadwall

XII.01-II.29

21

Eurazinė cyplė

Mareca penelope

Eurasian Wigeon

 

22

Amerikinė cyplė

Mareca americana

American Wigeon

LOFK

23

Didžioji antis

Anas platyrhynchos

Mallard

 

24

Smailiauodegė antis

Anas acuta

Northern Pintail

XII.01-II.29

25

Rudagalvė kryklė

Anas crecca

Eurasian Teal

 

26

Šalminė antis

Netta rufina

Red-crested Pochard

Visi stebėjimai

27

Rudagalvė antis

Aythya ferina

Common Pochard

XII.01-II.29

28

Rudė

Aythya nyroca

Ferruginous Duck

Visi stebėjimai

29

Kuoduotoji antis

Aythya fuligula

Tufted Duck

 

30

Žiloji antis

Aythya marila

Greater Scaup

XII.01-II.29 (tik vidaus vandenyse) ir VI.01-VIII.31 (visur)

31

Sibirinė gaga

Polysticta stelleri

Steller's Eider

Visi stebėjimai

32

Skiauterėtoji gaga

Somateria spectabilis

King Eider

LOFK

33

Paprastoji gaga

Somateria mollissima

Common Eider

Visi stebėjimai

34

Islandinė antis

Histrionicus histrionicus

Harlequin Duck

LOFK

35

Nuodėgulė

Melanitta fusca

Velvet Scoter

VI.01-VIII.31 ir visi stebėjimai vidaus vandenyse

36

Juodoji antis

Melanitta nigra

Common Scoter

VI.01-VIII.31 ir visi stebėjimai vidaus vandenyse

37

Ledinė antis

Clangula hyemalis

Long-tailed Duck

VI.01-VIII.31 ir visi stebėjimai vidaus vandenyse

38

Klykuolė

Bucephala clangula

Common Goldeneye

 

39

Mažasis dančiasnapis

Mergellus albellus

Smew

V.15-VIII.31

40

Didysis dančiasnapis

Mergus merganser

Common Merganser

 

41

Vidutinis dančiasnapis

Mergus serrator

Red-breasted Merganser

V.15-VIII.31 ir visi stebėjimai vidaus vandenyse

42

Jerubė

Tetrastes bonasia

Hazel Grouse

 

43

Žvyrė

Lagopus lagopus

Willow Ptarmigan

LOFK

44

Kurtinys

Tetrao urogallus

Western Capercaillie

 

45

Tetervinas

Lyrurus tetrix

Black Grouse

 

46

Kurapka

Perdix perdix

Grey Partridge

 

47

Putpelė

Coturnix coturnix

Common Quail

X.01-IV.15

48

Lėlys

Caprimulgus europaeus

European Nightjar

X.11-IV.25

49

Baltapilvis alpinis čiurlys

Tachymarptis melba

Alpine Swift

LOFK

50

Juodasis čiurlys

Apus apus

Common Swift

IX.16-IV.30

51

Blyškusis čiurlys

Apus pallidus

Pallid Swift

LOFK

52

Didysis einis

Otis tarda

Great Bustard

LOFK

53

Puošnusis einis

Chlamydotis macqueenii

Macqueen's Bustard

LOFK

54

Gegutė

Cuculus canorus

Common Cuckoo

X.01-IV.10

55

Stepinė vištelė

Syrrhaptes paradoxus

Pallas's Sandgrouse

LOFK

56

Naminis karvelis

Columba livia domestica

Rock Dove

 

57

Uldukas

Columba oenas

Stock Dove

 

58

Keršulis

Columba palumbus

Common Wood Pigeon

XII.01-II.29

59

Paprastasis purplelis

Streptopelia turtur

European Turtle Dove

IX.15-IV.20

60

Pietinis purplelis

Streptopelia decaocto

Eurasian Collared Dove

 

61

Ilgasnapė vištelė

Rallus aquaticus

Water Rail

XII.01-III.15

62

Griežlė

Crex crex

Corn Crake

X.01-IV.15

63

Švygžda

Porzana porzana

Spotted Crake

X.01-III.31

64

Nendrinė vištelė

Gallinula chloropus

Common Moorhen

XII.01-II.29

65

Laukys

Fulica atra

Eurasian Coot

 

66

Mažoji švygžda

Zapornia pusilla

Baillon‘s Crake

LOFK

67

Plovinė vištelė

Zapornia parva

Little Crake

IX.15-IV.25

68

Kanadinė gervė

Antigone canadensis

Sandhill Crane

LOFK

69

Pilkoji gervė

Grus grus

Common Crane

XI.20-I.31

70

Mažasis kragas

Tachybaptus ruficollis

Little Grebe

 

71

Rudakaklis kragas

Podiceps grisegena

Red-necked Grebe

XII.01-III.15

72

Ausuotasis kragas

Podiceps cristatus

Great Crested Grebe

XII.01-III.15 (tik vidaus vandenyse)

73

Raguotasis kragas

Podiceps auritus

Horned Grebe

Visi stebėjimai

74

Juodakaklis kragas

Podiceps nigricollis

Black-necked Grebe

XI.01-III.15

75

Paprastasis flamingas

Phoenicopterus roseus

Greater Flamingo

LOFK

76

Storkulnis

Burhinus oedicnemus

Eurasian Stone-curlew

LOFK

77

Jūršarkė

Haematopus ostralegus

Eurasian Oystercatcher

XI.01-III.15

78

Kojūkas

Himantopus himantopus

Black-winged Stilt

LOFK

79

Avocetė

Recurvirostra avosetta

Pied Avocet

Visi stebėjimai

80

Paprastoji pempė

Vanellus vanellus

Northern Lapwing

XII.15-I.31

81

Baltauodegė pempė

Vanellus leucurus

White-tailed Lapwing

LOFK

82

Dirvinis sėjikas

Pluvialis apricaria

European Golden Plover

XII.01-II.29

83

Tundrinis sėjikas

Pluvialis fulva

Pacific Golden Plover

LOFK

84

Amerikinis sėjikas

Pluvialis dominica

American Golden Plover

LOFK

85

Jūrinis sėjikas

Pluvialis squatarola

Grey Plover

VI.01-VII.10 ir XII.01-IV.15

86

Jūrinis kirlikas

Charadrius hiaticula

Common Ringed Plover

V.01-VII.15 (išskyrus Klaipėdos aps.) ir XI.01-III.15 (visur)

87

Upinis kirlikas

Charadrius dubius

Little Ringed Plover

X.01-III.31

88

Juodakojis kirlikas

Charadrius alexandrinus

Kentish Plover

LOFK

89

Mornelis

Charadrius morinellus

Eurasian Dotterel

LOFK

90

Vidutinė kuolinga

Numenius phaeopus

Whimbrel

IX.01-IV.15 ir V.01-VII.31

91

Didžioji kuolinga

Numenius arquata

Eurasian Curlew

X.15-III.20

92

Laplandinis griciukas

Limosa lapponica

Bar-tailed Godwit

XI.01-IV.30 ir visi stebėjimai ne Klaipėdos apskr.

93

Paprastasis griciukas

Limosa limosa

Black-tailed Godwit

X.15-III.20

94

Akmenė

Arenaria interpres

Ruddy Turnstone

X.15-IV.30 ir visi stebėjimai šalies viduje

95

Islandinis bėgikas

Calidris canutus

Red Knot

XI.01-IV.30 ir visi stebėjimai šalies viduje

96

Gaidukas

Calidris pugnax

Ruff

XI.01-III.15

97

Plokščiasnapis bėgikas

Calidris falcinellus

Broad-billed Sandpiper

Visi stebėjimai

98

Lenktasnapis bėgikas

Calidris ferruginea

Curlew Sandpiper

IX.20-V.20

99

Teminko bėgikas

Calidris temminckii

Temminck's Stint

X.01-IV.25

100

Smiltinukas

Calidris alba

Sanderling

XI.01-VII.15

101

Juodakrūtis bėgikas

Calidris alpina

Dunlin

XI.15-IV.15

102

Jūrinis bėgikas

Calidris maritima

Purple Sandpiper

Visi stebėjimai

103

Mažasis bėgikas

Calidris minuta

Little Stint

X.15-V.10

104

Raibakrūtis bėgikas

Calidris melanotos

Pectoral Sandpiper

LOFK

105

Slanka

Scolopax rusticola

Eurasian Woodcock

XII.01-III.15

106

Oželis nykštukas

Lymnocryptes minimus

Jack Snipe

XII.01-II.29 ir V.15-VIII.31

107

Stulgys

Gallinago media

Great Snipe

IX.01-III.31

108

Perkūno oželis

Gallinago gallinago

Common Snipe

XII.01-II.29

109

Terekija

Xenus cinereus

Terek Sandpiper

LOFK

110

Apvaliasnapis plaukikas

Phalaropus lobatus

Red-necked Phalarope

Visi stebėjimai

111

Plokščiasnapis plaukikas

Phalaropus fulicarius

Red Phalarope

LOFK

112

Krantinis tilvikas

Actitis hypoleucos

Common Sandpiper

X.01-IV.15

113

Dėmėtasis krantinis tilvikas

Actitis macularius

Spotted Sandpiper

LOFK

114

Brastinis tilvikas

Tringa ochropus

Green Sandpiper

X.01-III.15

115

Raudonkojis tulikas

Tringa totanus

Common Redshank

XI.01-III.15

116

Kūdrinis tilvikas

Tringa stagnatilis

Marsh Sandpiper

Visi stebėjimai

117

Tikutis

Tringa glareola

Wood Sandpiper

X.10-IV.20

118

Tamsusis tilvikas

Tringa erythropus

Spotted Redshank

XI.01-III.31

119

Žaliakojis tulikas

Tringa nebularia

Common Greenshank

XI.01-III.31

120

Juodasparnė kregždūnė

Glareola nordmanni

Black-winged Pratincole

LOFK

121

Tripirštis kiras

Rissa tridactyla

Black-legged Kittiwake

Visi stebėjimai

122

Skeltauodegis kiras

Xema sabini

Sabine's Gull

LOFK

123

Laibasnapis kiras

Chroicocephalus genei

Slender-billed Gull

LOFK

124

Bonaparto kiras

Chroicocephalus philadelphia

Bonaparte's Gull

LOFK

125

Rudagalvis kiras

Chroicocephalus ridibundus

Black-headed Gull

 

126

Mažasis kiras

Hydrocoloeus minutus

Little Gull

XI.16-III.10

127

Rožinis kiras

Rhodostethia rosea

Ross's Gull

LOFK

128

Karibinis kiras

Leucophaeus atricilla

Laughing Gull

LOFK

129

Juodagalvis kiras

Ichthyaetus melanocephalus

Mediterranean Gull

Visi stebėjimai

130

Kiras kvatoklis

Ichthyaetus ichthyaetus

Pallas's Gull

LOFK

131

Paprastasis kiras

Larus canus

Common Gull

 

132

Žieduotasnapis kiras 

Larus delawarensis

Ring-billed gull

LOFK

133

Balnuotasis kiras

Larus marinus

Great Black-backed Gull

 

134

Didysis poliarinis kiras

Larus hyperboreus

Glaucous Gull

LOFK

135

Mažasis poliarinis kiras

Larus glaucoides

Iceland Gull

LOFK

136

Sidabrinis kiras

Larus argentatus

European Herring Gull

 

137

Kaspijinis kiras

Larus cachinnans

Caspian Gull

 

138

Geltonkojis kiras

Larus michahellis

Yellow-legged Gull

LOFK

139

Tolimųjų Rytų kiras

Larus schistisagus

Slaty-backed Gull

LOFK

140

Silkinis kiras

Larus fuscus

Lesser Black-backed Gull

XII.01-III.15

L. f. graellsii – visi stebėjimai

L. f. heuglini – visi stebėjimai

L. f. intermedius – LOFK

141

Plėšrioji žuvėdra

Hydroprogne caspia

Caspian Tern

V.20-VII.10 ir X.01-IV.15

142

Margasnapė žuvėdra

Thalasseus sandvicensis

Sandwich Tern

X.01-IV.15 ir visi stebėjimai ne pajūryje

143

Mažoji žuvėdra

Sternula albifrons

Little Tern

IX.01-IV.20

144

Upinė žuvėdra

Sterna hirundo

Common Tern

X.15-IV.05

145

Poliarinė žuvėdra

Sterna paradisaea

Arctic Tern

Visi stebėjimai

146

Baltaskruostė žuvėdra

Chlidonias hybrida

Whiskered Tern

IX.01-IV.30

147

Baltasparnė žuvėdra

Chlidonias leucopterus

White-winged Tern

IX.01-IV.30

148

Juodoji žuvėdra

Chlidonias niger

Black Tern

X.01-IV.20

149

Didysis plėšikas

Stercorarius skua

Great Skua

LOFK

150

Bukauodegis plėšikas

Stercorarius pomarinus

Pomarine Jaeger

LOFK

151

Smailiauodegis plėšikas

Stercorarius parasiticus

Parasitic Jaeger

Visi stebėjimai

152

Ilgauodegis plėšikas

Stercorarius longicaudus

Long-tailed Jaeger

LOFK

153

Mažoji alka

Alle alle

Little Auk

LOFK

154

Laibasnapis narūnėlis

Uria aalge

Common Murre

VI.01-VIII.31 ir visi stebėjimai vidaus vandenyse

155

Alka

Alca torda

Razorbill

VI.01-VIII.31 ir visi stebėjimai vidaus vandenyse

156

Taistė

Cepphus grylle

Black Guillemot

Visi stebėjimai

157

Mormonas

Fratercula arctica

Atlantic Puffin

LOFK

158

Rudakaklis naras

Gavia stellata

Red-throated Loon

XII.01-III.15 (tik vidaus vandenyse) ir VI.01-VIII.31

159

Juodakaklis naras

Gavia arctica

Black-throated Loon

XII.01-III.15 (tik vidaus vandenyse) ir VI.01-VIII.31

160

Ledinis naras

Gavia immer

Common Loon

LOFK

161

Geltonsnapis naras

Gavia adamsii

Yellow-billed Loon

LOFK

162

Šiaurinis audrašauklis

Hydrobates leucorhous

Leach's Storm Petrel

LOFK

163

Juodasis gandras

Ciconia nigra

Black Stork

IX.15-III.20

164

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

White Stork

IX.15-III.15

165

Šiaurinis padūkėlis

Morus bassanus

Northern Gannet

LOFK

166

Mažasis kormoranas

Microcarbo pygmaeus

Pygmy Cormorant

LOFK

167

Didysis kormoranas

Phalacrocorax carbo

Great Cormorant

 

168

Kuoduotasis kormoranas

Gulosus aristotelis

European Shag

LOFK

169

Rudasis ibis

Plegadis falcinellus

Glossy Ibis

LOFK

170

Girnovė

Platalea leucorodia

Eurasian Spoonbill

LOFK

171

Didysis baublys

Botaurus stellaris

Eurasian Bittern

XII.01-II.29

172

Mažasis baublys

Ixobrychus minutus

Little Bittern

Visi stebėjimai

173

Naktikovis

Nycticorax nycticorax

Black-crowned Night Heron

LOFK

174

Geltonasis garnys

Ardeola ralloides

Squacco Heron

LOFK

175

Ibiškasis garnys

Bubulcus ibis

Western Cattle Egret

LOFK

176

Pilkasis garnys

Ardea cinerea

Grey Heron

 

177

Purpurinis garnys

Ardea purpurea

Purple Heron

LOFK

178

Didysis baltasis garnys

Ardea alba

Great Egret

 

179

Mažasis baltasis garnys

Egretta garzetta

Little Egret

LOFK

180

Rožinis pelikanas

Pelecanus onocrotalus

Great White Pelican

LOFK

181

Garbanotasis pelikanas

Pelecanus crispus

Dalmatian Pelitan

LOFK

182

Žuvininkas

Pandion haliaetus

Western Osprey

X.15-III.15

183

Palšasis peslys

Elanus caeruleus

Black-winged Kite

LOFK

184

Vapsvaėdis

Pernis apivorus

European Honey Buzzard

X.01-V.01

185

Palšasis grifas

Gyps fulvus

Griffon Vulture

LOFK

186

Gyvatėdis

Circaetus gallicus

Short-toed Snake Eagle

Visi stebėjimai

187

Mažasis erelis rėksnys

Clanga pomarina

Lesser Spotted Eagle

X.01-III.15

188

Didysis erelis rėksnys

Clanga clanga

Greater Spotted Eagle

LOFK

189

Nykštukinis erelis

Hieraaetus pennatus

Booted Eagle

LOFK

190

Nepalinis erelis

Aquila nipalensis

Steppe Eagle

LOFK

191

Karališkasis erelis

Aquila heliaca

Eastern Imperial Eagle

LOFK

192

Kilnusis erelis

Aquila chrysaetos

Golden Eagle

Visi stebėjimai

193

Juostuotasis sakalinis erelis

Aquila fasciata

Bonelli's Eagle

LOFK

194

Paukštvanagis

Accipiter nisus

Eurasian Sparrowhawk

 

195

Vištvanagis

Accipiter gentilis

Eurasian Goshawk

 

196

Nendrinė lingė

Circus aeruginosus

Western Marsh Harrier

XI.01-III.15

197

Javinė lingė

Circus cyaneus

Hen Harrier

V.15-VIII.31 ir XII.01-II.29

198

Stepinė lingė

Circus macrourus

Pallid Harrier

Visi stebėjimai

199

Pievinė lingė

Circus pygargus

Montagu's Harrier

X.01-IV.10

200

Rudasis peslys

Milvus milvus

Red Kite

X.15-III.15

201

Juodasis peslys

Milvus migrans

Black Kite

X.01-III.15

202

Jūrinis erelis

Haliaeetus albicilla

White-tailed Eagle

 

203

Tūbuotasis suopis

Buteo lagopus

Rough-legged Buzzard

V.01-IX.15

204

Stepinis suopis

Buteo rufinus

Long-legged Buzzard

LOFK

205

Paprastasis suopis

Buteo buteo

Common Buzzard

 

206

Liepsnotoji pelėda

Tyto alba

Western Barn Owl

Visi stebėjimai

207

Lututė

Aegolius funereus

Boreal Owl

 

208

Pelėdikė

Athene noctua

Little Owl

LOFK

209

Raiboji pelėda

Surnia ulula

Northern Hawk-Owl

LOFK

210

Žvirblinė pelėda

Glaucidium passerinum

Eurasian Pygmy Owl

 

211

Apuokėlis

Otus scops

Eurasian Scops Owl

LOFK

212

Mažasis apuokas

Asio otus

Long-eared Owl

 

213

Balinė pelėda

Asio flammeus

Short-eared Owl

Visi stebėjimai

214

Baltoji pelėda

Bubo scandiacus

Snowy Owl

LOFK

215

Didysis apuokas

Bubo bubo

Eurasian Eagle-Owl

Visi stebėjimai

216

Naminė pelėda

Strix aluco

Tawny Owl

 

217

Uralinė pelėda

Strix uralensis

Ural Owl

Visi stebėjimai

218

Laplandinė pelėda

Strix nebulosa

Great Grey Owl

LOFK

219

Kukutis

Upupa epops

Eurasian Hoopoe

X.01-III.31

220

Žalvarnis

Coracias garrulus

European Roller

Visi stebėjimai

221

Tulžys

Alcedo atthis

Common Kingfisher

 

222

Bitininkas

Merops apiaster

European Bee-eater

Visi stebėjimai

223

Grąžiagalvė

Jynx torquilla

Eurasian Wryneck

IX.15-IV.15

224

Tripirštis genys

Picoides tridactylus

Eurasian Three-toed Woodpecker

 

225

Vidutinis margasis genys

Dendrocoptes medius

Middle Spotted Woodpecker

 

226

Mažasis margasis genys

Dryobates minor

Lesser Spotted Woodpecker

 

227

Sirinis margasis genys

Dendrocopos syriacus

Syrian Woodpecker

LOFK

228

Didysis margasis genys

Dendrocopos major

Great Spotted Woodpecker

 

229

Baltnugaris genys

Dendrocopos leucotos

White-backed Woodpecker

 

230

Juodoji meleta

Dryocopus martius

Black Woodpecker

 

231

Žalioji meleta

Picus viridis

European Green Woodpecker

 

232

Pilkoji meleta

Picus canus

Grey-headed Woodpecker

 

233

Stepinis pelėsakalis

Falco naumanni

Lesser Kestrel

LOFK

234

Paprastasis pelėsakalis

Falco tinnunculus

Common Kestrel

XI.01-III.15 (išskyrus Klaipėdos aps.)

235

Raudonkojis sakalas

Falco vespertinus

Red-footed Falcon

Visi stebėjimai

236

Eleonoros sakalas

Falco eleonorae

Eleonora's Falcon

LOFK

237

Startsakalis

Falco columbarius

Merlin

V.01-IX.10 ir XII.01-III.15

238

Sketsakalis

Falco subbuteo

Eurasian Hobby

X.01-IV.20

239

Taurusis sakalas

Falco cherrug

Saker Falcon

LOFK

240

Medžioklinis sakalas

Falco rusticolus

Gyrfalcon

LOFK

241

Sakalas keleivis

Falco peregrinus

Peregrine Falcon

V.01-VIII.15 ir XII.01-II.29

F. p. calidus – LOFK

242

Kramerio papūga

Psittacula krameri

Rose-ringed Parakeet

LOFK

243

Volungė

Oriolus oriolus

Eurasian Golden Oriole

IX.15-IV.30

244

Plėšrioji medšarkė

Lanius excubitor

Great Grey Shrike

 

245

Sibirinė medšarkė

Lanius borealis (sibiricus)

Northern Shrike

LOFK

246

Juodakaktė medšarkė

Lanius minor

Lesser Grey Shrike

LOFK

247

Turkestaninė medšarkė

Lanius phoenicuroides

Red-tailed Shrike

LOFK

248

Paprastoji medšarkė

Lanius collurio

Red-backed Shrike

X.01-IV.30

249

Sibirinis kėkštas

Perisoreus infaustus

Siberian Jay

LOFK

250

Kėkštas

Garrulus glandarius

Eurasian Jay

 

251

Šarka

Pica pica

Eurasian Magpie

 

252

Riešutinė

Nucifraga caryocatactes

Spotted Nutcracker

 

253

Kuosa

Coloeus monedula

Western Jackdaw

 

254

Kovas

Corvus frugilegus

Rook

 

255

Juodoji varna

Corvus corone

Carrion Crow

LOFK

256

Pilkoji varna

Corvus cornix

Hooded Crow

 

257

Kranklys

Corvus corax

Northern Raven

 

258

Svirbelis

Bombycilla garrulus

Bohemian Waxwing

V.15-IX.15

259

Juodoji zylė

Periparus ater

Coal Tit

 

260

Kuoduotoji zylė

Lophophanes cristatus

European Crested Tit

 

261

Paprastoji pilkoji zylė

Poecile palustris

Marsh Tit

 

262

Šiaurinė pilkoji zylė

Poecile montanus

Willow Tit

 

263

Mėlynoji zylė

Cyanistes caeruleus

Eurasian Blue Tit

 

264

Žydroji zylė

Cyanistes cyanus

Azure Tit

LOFK

265

Didžioji zylė

Parus major

Great Tit

 

266

Remeza

Remiz pendulinus

Eurasian Penduline Tit

XI.01-III.20

267

Ūsuotoji zylė

Panurus biarmicus

Bearded Reedling

XII.01-II.29

268

Lygutė

Lullula arborea

Woodlark

XII.01-II.29

269

Dirvinis vieversys

Alauda arvensis

Eurasian Skylark

XII.01-I.31

270

Kuoduotasis vieversys

Galerida cristata

Crested Lark

LOFK

271

Raguotasis vieversys

Eremophila alpestris

Horned Lark

Visi stebėjimai

272

Didysis trumpapirštis vieversys

Calandrella brachydactyla

Greater Short-toed Lark

LOFK

273

Paprastasis stepinis vieversys

Melanocorypha calandra

Calandra Lark

LOFK

274

Pilkasis trumpapirštis vieversys

Alaudala rufescens

Lesser Short-toed Lark

LOFK

275

Urvinė kregždė

Riparia riparia

Sand Martin

IX.15-IV.25

276

Šelmeninė kregždė

Hirundo rustica

Barn Swallow

X.21-IV.15

277

Langinė kregždė

Delichon urbicum

Common House Martin

X.01-IV.20

278

Rytinė langinė kregždė

Delichon dasypus

Asian House Martin

LOFK

279

Daūrinė kregždė

Cecropis daurica

Red-rumped Swallow

LOFK

280

Ilgauodegė zylė

Aegithalos caudatus

Long-tailed Tit

 

281

Žalioji pečialinda

Phylloscopus sibilatrix

Wood Warbler

IX.15-IV.15

282

Sajaninė pečialinda

Phylloscopus humei

Hume's Leaf Warbler

LOFK

283

Geltonbruvė pečialinda

Phylloscopus inornatus

Yellow-browed Warbler

Visi stebėjimai

284

Nykštukinė pečialinda

Phylloscopus proregulus

Pallas's Leaf Warbler

LOFK

285

Storasnapė pečialinda

Phylloscopus schwarzi

Radde's Warbler

LOFK

286

Rudoji pečialinda

Phylloscopus fuscatus

Dusky Warbler

LOFK

287

Ankstyvoji pečialinda

Phylloscopus trochilus

Willow Warbler

X.15-IV.10

288

Pilkoji pečialinda

Phylloscopus collybita

Common Chiffchaff

XI.15-III.20

Ph. c. tristis - LOFK

289

Iberinė pečialinda

Phylloscopus ibericus

Iberian Chiffchaff

LOFK

290

Šiaurinė pečialinda

Phylloscopus trochiloides

Greenish Warbler

IX.01-V.15

291

Arktinė pečialinda

Phylloscopus borealis

Arctic Warbler

LOFK

292

Didžioji krakšlė

Acrocephalus arundinaceus

Great Reed Warbler

IX.20-IV.25

293

Meldinė nendrinukė

Acrocephalus paludicola

Aquatic Warbler

VIII.15-IV.30

294

Ežerinė nendrinukė

Acrocephalus schoenobaenus

Sedge Warbler

X.01-IV.25

295

Indinė nendrinukė

Acrocephalus agricola

Paddyfield Warbler

LOFK

296

Sodinė nendrinukė

Acrocephalus dumetorum

Blyth's Reed Warbler

Visi stebėjimai

297

Mažoji krakšlė

Acrocephalus scirpaceus

Eurasian Reed Warbler

X.15-IV.25

298

Karklinė nendrinukė

Acrocephalus palustris

Marsh Warbler

X.01-V.10

299

Mažoji tošinukė

Iduna caligata

Booted Warbler

Visi stebėjimai

300

Paprastoji tošinukė

Hippolais icterina

Icterine Warbler

X.15-IV.25

301

Upinis žiogelis

Locustella fluviatilis

River Warbler

IX.20-IV.20

302

Nendrinis žiogelis

Locustella luscinioides

Savi's Warbler

IX.20-IV.15

303

Margasis žiogelis

Locustella naevia

Common Grasshopper Warbler

IX.20-IV.20

304

Juodagalvė devynbalsė

Sylvia atricapilla

Eurasian Blackcap

XI.15-IV.15

305

Sodinė devynbalsė

Sylvia borin

Garden Warbler

X.15-IV.30

306

Raiboji devynbalsė

Curruca nisoria

Barred Warbler

IX.01-IV.30

307

Pilkoji devynbalsė

Curruca curruca

Lesser Whitethroat

X.01-IV.15

308

Juodagalvė sardininė devynbalsė

Curruca melanocephala

Sardinian Warbler

LOFK

309

Alpinė devynbalsė

Curruca cantillans

Subalpine Warbler

LOFK

310

Rudoji devynbalsė

Curruca communis

Common Whitethroat

X.01-IV.25

311

Baltabruvis nykštukas

Regulus ignicapilla

Common Firecrest

XII.01-III.31

312

Paprastasis nykštukas

Regulus regulus

Goldcrest

 

313

Karietaitė

Troglodytes troglodytes

Eurasian Wren

 

314

Bukutis

Sitta europaea

Eurasian Nuthatch

 

315

Miškinis liputis

Certhia familiaris

Eurasian Treecreeper

 

316

Sodinis liputis

Certhia brachydactyla

Short-toed Treecreeper

LOFK

317

Rožinis varnėnas

Pastor roseus

Rosy Starling

LOFK

318

Paprastasis varnėnas

Sturnus vulgaris

Common Starling

 

319

Strazdas giesmininkas

Turdus philomelos

Song Thrush

XII.01-III.15

320

Amalinis strazdas

Turdus viscivorus

Mistle Thrush

XII.01-II.29 (išskyrus Kauno raj. ir visus piečiau esančius rajonus)

321

Baltabruvis strazdas

Turdus iliacus

Redwing

XII.01-III.15 ir V.10-VII.31

322

Juodasis strazdas

Turdus merula

Common Blackbird

 

323

Smilginis strazdas

Turdus pilaris

Fieldfare

 

324

Baltagurklis strazdas

Turdus torquatus

Ring Ouzel

Visi stebėjimai

325

Pilkoji musinukė

Muscicapa striata

Spotted Flycatcher

X.01-IV.20

326

Liepsnelė

Erithacus rubecula

European Robin

I.01-II.29

327

Rytinė lakštingala

Luscinia luscinia

Thrush Nightingale

IX.01-IV.20

328

Vakarinė lakštingala

Luscinia megarhynchos

Common Nightingale

LOFK

329

Mėlyngurklė

Luscinia svecica

Bluethroat

L. s. svecica – visi stebėjimai

L. s. cyanecula – visi stebėjimai

330

Mažoji musinukė

Ficedula parva

Red-breasted Flycatcher

X.01-IV.20

331

Margasparnė musinukė

Ficedula hypoleuca

European Pied Flycatcher

X.01-IV.15

332

Baltakaklė musinukė

Ficedula albicollis

Collared Flycatcher

LOFK

333

Mėlynuodegė

Tarsiger cyanurus

Red-flanked Bluetail

LOFK

334

Dūminė raudonuodegė

Phoenicurus ochruros

Black Redstart

XI.20-III.15

335

Paprastoji raudonuodegė

Phoenicurus phoenicurus

Common Redstart

X.15-IV.15

336

Paprastoji kiauliukė

Saxicola rubetra

Whinchat

X.01-IV.15

337

Sibirinė juodagalvė kiauliukė

Saxicola maurus

Siberian Stonechat

LOFK

338

Europinė juodagalvė kiauliukė

Saxicola rubicola

European Stonechat

Visi stebėjimai

339

Paprastasis kūltupys

Oenanthe oenanthe

Northern Wheatear

X.15-III.31

340

Palšasis kūltupys

Oenanthe isabellina

Isabelline Wheatear

LOFK

341

Dykuminis kūltupys

Oenanthe deserti

Desert Wheatear

LOFK

342

Margasis kūltupys

Oenanthe pleschanka

Pied Wheatear

LOFK

343

Vandeninis strazdas

Cinclus cinclus

White-throated Dipper

Visi stebėjimai

344

Karklažvirblis

Passer montanus

Eurasian Tree Sparrow

 

345

Naminis žvirblis

Passer domesticus

House Sparrow

 

346

Sibirinis erškėtžvirblis

Prunella montanella

Siberian Accentor

LOFK

347

Juodagurklis erškėtžvirblis

Prunella atrogularis

Black-throated Accentor

LOFK

348

Paprastasis erškėtžvirblis

Prunella modularis

Dunnock

XI.15-III.31

349

Geltonoji kielė

Motacilla flava

Western Yellow Wagtail

X.01-IV.15

M. f. thunbergi – visi stebėjimai

M. f. feldegg – LOFK

350

Geltongalvė kielė

Motacilla citreola

Citrine Wagtail

Visi stebėjimai

351

Kalninė kielė

Motacilla cinerea

Grey Wagtail

Visi stebėjimai

352

Baltoji kielė

Motacilla alba

White Wagtail

XI.01-III.15

M. a. yarrellii – LOFK

353

Rišaro kalviukas

Anthus richardi

Richard‘s Pipit

LOFK

354

Dirvoninis kalviukas

Anthus campestris

Tawny Pipit

X.01-IV.20

355

Pievinis kalviukas

Anthus pratensis

Meadow Pipit

XII.01-II.29

356

Miškinis kalviukas

Anthus trivialis

Tree Pipit

X.15-IV.15

357

Tundrinis kalviukas

Anthus gustavi

Pechora Pipit

LOFK

358

Rudagurklis kalviukas

Anthus cervinus

Red-throated Pipit

Visi stebėjimai

359

Vandeninis kalviukas

Anthus spinoletta

Water Pipit

LOFK

360

Uolinis kalviukas

Anthus petrosus

Eurasian Rock Pipit

Visi stebėjimai

361

Paprastasis kikilis

Fringilla coelebs

Common Chaffinch

 

362

Šiaurinis kikilis

Fringilla montifringilla

Brambling

V.01-VIII.31 

363

Svilikas

Coccothraustes coccothraustes

Hawfinch

 

364

Pušinė sniegena

Pinicola enucleator

Pine Grosbeak

LOFK

365

Juodagalvė sniegena

Pyrrhula pyrrhula

Eurasian Bullfinch

 

366

Raudongalvė sniegena

Carpodacus erythrinus

Common Rosefinch

IX.15-IV.30

367

Žaliukė

Chloris chloris

European Greenfinch

 

368

Geltonsnapis čivylis

Linaria flavirostris

Twite

Visi stebėjimai

369

Paprastasis čivylis

Linaria cannabina

Common Linnet

 

370

Paprastasis čimčiakas

Acanthis flammea

Common Redpoll

V.01-IX.20

371

Mažasis čimčiakas

Acanthis cabaret

Lesser Redpoll

V.01-VIII.31

372

Poliarinis čimčiakas

Acanthis hornemanni

Arctic Redpoll

Visi stebėjimai

373

Pušinis kryžiasnapis

Loxia pytyopsittacus

Parrot Crossbill

LOFK

374

Eglinis kryžiasnapis

Loxia curvirostra

Red Crossbill

 

375

Margasparnis kryžiasnapis

Loxia leucoptera

Two-barred Crossbill

LOFK

376

Dagilis

Carduelis carduelis

European Goldfinch

 

377

Svilikėlis

Serinus serinus

European Serin

XI.15-III.20

378

Alksninukas

Spinus spinus

Eurasian Siskin

 

379

Pentinuotoji starta

Calcarius lapponicus

Lapland Longspur

Visi stebėjimai

380

Sniegstartė

Plectrophenax nivalis

Snow Bunting

V.01-IX.30

381

Pilkoji starta

Emberiza calandra

Corn Bunting

Visi stebėjimai

382

Geltonoji starta

Emberiza citrinella

Yellowhammer

 

383

Baltagalvė starta

Emberiza leucocephalos

Pine Bunting

LOFK

384

Sodinė starta

Emberiza hortulana

Ortolan Bunting

Visi stebėjimai

385

Mažoji starta

Emberiza pusilla

Little Bunting

LOFK

386

Šiaurinė starta

Emberiza rustica

Rustic Bunting

LOFK

387

Nendrinė starta

Emberiza schoeniclus

Common Reed Bunting

XII.01-II.29

D ir E kategorijos

1

Šiaurinė kanadinė berniklė

Branta hutchinsii

Cackling Goose

Visi stebėjimai

2

Kalninė žąsis

Anser indicus

Bar-headed Goose

Visi stebėjimai

3

Snieginė žąsis

Anser caerulescens

Snow Goose

Visi stebėjimai

4

Juodoji gulbė

Cygnus atratus

Black Swan

Visi stebėjimai

5

Miškinė antis

Aix sponsa

Wood Duck

Visi stebėjimai

6

Puikioji cyplė

Mareca sibilatrix

Chiloe Wigeon

Visi stebėjimai

7

Baltakuodė klykuolė

Bucephala albeola

Bufflehead

Visi stebėjimai

8

Baltagalvė stačiauodegė antis

Oxyura leucocephala

White-headed Duck

Visi stebėjimai

9

Karališkasis fazanas

Syrmaticus reevesii

Reeves's Pheasant

Visi stebėjimai

10

Auksinis fazanas

Chrysolophus pictus

Golden Pheasant

Visi stebėjimai

11

Paprastasis fazanas

Phasianus colchicus

Common Pheasant

Visi stebėjimai

12

Sidabrinis fazanas

Lophura nycthemera

Silver Pheasant

Visi stebėjimai

13

Ilgauodegis purplelis

Oena capensis

Namaqua Dove

Visi stebėjimai

14

Kuoduotasis karvelis

Ocyphaps lophotes

Crested Pigeon

Visi stebėjimai

15

Šventasis ibis

Threskiornis aethiopicus

African Sacred Ibis

Visi stebėjimai

16

Baltapetis jūrinis erelis

Haliaeetus pelagicus

Steller's Sea Eagle

Visi stebėjimai

17

Kalita

Myiopsitta monachus

Monk Parakeet

Visi stebėjimai

18

Baltavokis rudašonis

Zosterops erythropleurus

Chestnut-flanked White-eye

Visi stebėjimai

19

Rusvapilvis blizgusis varnėnas

Lamprotornis superbus

Superb Straling

Visi stebėjimai

20

Žvilgusis mažasis trupialas

Euphagus cyanocephalus

Brewer's Blackbird

Visi stebėjimai

 

Reti stebėjimai

2024-04-09
Podiceps auritus
2024-04-09
Locustella luscinioides
2024-04-09
Sylvia atricapilla
2024-04-11
Curruca curruca
2024-04-12
Actitis hypoleucos
2024-04-12
Phylloscopus sibilatrix
2024-04-04
Sylvia atricapilla
2024-04-07
Saxicola rubetra
2024-04-07
Actitis hypoleucos
2024-04-07
Hirundo rustica