birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

LPPA kaip vesti duomenis į aplikaciją

Kaip vesti duomenis į aplikaciją

Aplikacijoje galėsi matyti savo bei kitų stebėtojų suvestus duomenis. Pasirinkęs kvadratą matysi jau suvestų ir trūkstamų rūšių sąrašą. Taip pat galėsi pasirinkti įvairius žemėlapio vaizdus (ortofoto, topografinis ir kt.), kurie yra patogūs apžvelgiant vietoves ir planuojantis išvykas.

Žemiau esančiame 3 minučių trukmės video gali pažiūrėti, kaip paprasta yra suvesti duomenis į aplikaciją.

Išsamią aplikacijos naudojimo instrukciją rasi čia.

Vedant duomenis į aplikaciją reikalinga įvesti stebėjimo datą, pasirinkti rūšį, rūšies statusą ir gausą.

Įvertinti rūšies gausą kvadrate - pageidautina, bet nėra privaloma. Jei pasitiki savo jėgomis, apytikslę gausą reikia pasirinkti iš siūlomų kategorijų: teritorijoje gyvena 1-3, 4-10, 11-20, 21-100 ar daugiau kaip 100 porų. Arba, esant galimybei, paukščių poras reikėtų suskaičiuoti (pvz., paukščius vandens telkinyje arba stambesnius bei retų rūšių paukščius).

Rūšies perėjimo statusas parenkamas pagal šį aprašymą:

Statusas

Stebėjimo požymiai

Pastabos

Kodas

Pavadinimas

Balas

Požymiai

0

Rūšis aptinkama

0

Veisimosi laikotarpiu rūšis buvo stebėta veisimuisi netinkamoje buveinėje (pvz., maitinimosi vietose, praskrendanti, migruojanti)

Dėl pasikeitusių metodikos kriterijų siūloma nevesti rūšių į šią kategoriją.

A

Rūšies perėjimas galimas

1

Rūšis buvo stebėta veisimosi periode tinkamose perėti vietose

 Į šią kategoriją siūloma vesti retas rūšis,kurių perėjimo faktas  nepatvirtintas pakartotinio apsilankymo metu. Taip pat į A kategoriją vedamos kolonijose perinčių paukščių rūšys, kai paukščiai stebimi besimaitinantys, bet kolonijos vieta nežinoma.

2

Girdėta vieno ar kelių patinų giesmė arba tuoktuviniai balsai

B

Tikėtinas perėjimas

3

Veisimosi metu užregistruota paukščių pora perėjimui tinkamoje buveinėje

Rūšis greičiausiai peri tiriamoje teritorijoje.

4

Stebėtas teritorinis elgesys (giesmės, tuoktuvės ir pan.) toje pačioje vietoje du ar daugiau kartų su nemažesniu kaip savaitės intervalu

5

Stebėtas tuoktuvinis ir demonstracinis elgesys

6

Matyta, kaip paukščiai lanko tikėtiną (numanomą) lizdo vietą

7

Konstatuotas neramus elgesys ar girdėti suaugusių paukščių skleidžiami pavojaus signalai

8

Sugautas ar rastas negyvas suaugęs paukštis turėjo perėjimo dėmę

9

Stebėta lizdo statyba ar uokso kalimas

C

Įrodytas perėjimas

10

Paukščių stebėtoją bando nuvilioti arba apsimeta sužeistais

Rūšis tikrai peri tiriamoje teritorijoje

11

Rastas užimtas ar žuvęs su lukštų liekanomis lizdas

12

Stebėti silpnai skraidantys lizdatupių (paukščiukinių) ar nepaskrendantys ir silpnai skraidantys viščiukinių paukščių jaunikliai

13

Stebėti suaugę paukščiai, kurių elgesys rodo, kad jie periodiškai atskrenda prie nematomo lizdo su kiaušiniais ar jaunikliais (pvz., kai lizdas drevėje ar aukštai medyje ir jo nematyti arba stebėtas lizde tupintis (perintis) paukštis

14

Stebėti suaugę paukščiai su maistu jaunikliams arba su fekalijomis snape

15

Rastas lizdas su dėtimi

16

Rastas lizdas su jaunikliais, kuriuos stebėtojas mate arba girdėjo


Paukščių sąrašas pagal abėcėlęSvarbu ieškoti požymių kuo aukštesnei kategorijai (C arba B). Ypač atkreiptinas dėmesį į B statusą – pastebėjus intensyviai giedančius įprastų rūšių paukščius, galima vesti B4 kategoriją. Jei aptikote retą paukščio rūšį, reikėtų pakartotinio patikrinimo prieš suteikiant B kategoriją. Duomenis į aplikaciją galima suvesti net stebėjimo vietoje išmaniuoju telefonu. Tačiau kartais gali būti patogu naudoti popierinę formą, kurioje rasi visų paukščių sąrašą, statusų aprašymus, matysi ankstesniais stebėjimais įvestas ir trūkstamas rūšis, o vienoje formoje galėsi suvesti penkių kvadratų duomenis. Formas spausdinimui rasi čia:


Reti stebėjimai

2024-07-14
Grus grus
2024-07-09
Ixobrychus minutus
2024-07-12
Motacilla citreola
2024-07-12
Ixobrychus minutus
2024-07-11
Falco vespertinus
2024-07-09
Charadrius hiaticula
2024-07-07
Emberiza calandra
2024-07-07
Lophodytes cucullatus
2024-07-06
Acrocephalus dumetorum
2024-07-07
Podiceps auritus