birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

LOD garbės nariai

Algirdas Navasaitis

Algirdas Navasaitis gimė Kaune 1932 m. balandžio 27 d., tarnautojų šeimoje. Baigęs Kaišiadorių vidurinę mokyklą, 1950 m. jis pradėjo studijuoti Lietuvos žemės ūkio akademijoje Miškų fakultete. 1955 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, kurioje dėstė 1955 – 2005 m. 1963 m. Vilniaus valstybiniame universitete apgynė biologijos mokslų kandidato disertaciją (1993 m. nostrifikuotas gamtos mokslų daktaru) „Lietuvoje sutinkamų kikilių (Fringilidae) šeimos paukščių morfologinė – ekologinė charakteristika ir jų reikšmė žemės ir miškų ūkiui“.


Vytautas Logminas

1932 01 28 – 2018 07 22

Vytautas Vladislovas Logminas gimė 1932 m. sausio 28 d. Porų km. (Ukmergės apsk.). 1950 m. jis baigė Vilniaus 1-ąją vidurinę mokyklą. Būdamas mokinys jau domėjosi paukščiais, gamino ir kėlė įvairius inkilus paukščiams. Vaiko domėjimąsi paukščiais sužadino senelis, kuris vesdavosi jį į mišką stebėti paukščių, pažiūrėti ančių lizdų. Vilniaus universiteto Gamtos fakultete Vytautas Logminas 1955 m. įgijo biologo - zoologo specialybę. 1955–1958 m. jis Lietuvos MA Biologijos instituto aspirantas, 1958–1959 m. Biologijos instituto, o 1959–1964 m. Lietuvos MA Zoologijos ir parazitologijos instituto jaunesnysis mokslinis bendradarbis, 1965–1969 m. vyresnysis mokslinis bendradarbis. 1963–1969 m. Vytautas Logminas dar ir Gamtos apsaugos komisijos prie MA Prezidiumo mokslinis sekretorius. Nuo 1969 m. jis dirbo Vilniaus Pedagoginiame institute (nuo 1992 m. universitetas) Zoologijos katedros dėstytoju, docentu, nuo 1990 m. ėjo profesoriaus pareigas, o 1992 – 2001 m. dirbo Zoologijos katedros vedėju.


Teofilis Zubavičius

 1914 11 09 – 1993 11 12

Teofilis Zubavičius gimė 1914 m. lapkričio 9 d. Pasvalio raj., Kriklinių valsč. Dumbliūnėlių kaime pasiturinčių valstiečių Onos ir Jono Zubavičių šeimoje. Viso šeimoje augo 12 vaikų – 6 dukros ir 6 sūnūs. 1925 m. mirė tėvas ir šeima liko be maitintojo. Teofilis augo šalia Žaliosios girios, kuri viliojo vaikus paukščių balsais ir kitomis įdomybėmis. Teofilis Zubavičius lankė Januškų pradžios mokyklą, kurią baigė 1927 m. Vėliau jis mokėsi Panevėžio gimnazijoje, kurioje baigė 6 klases. Sunki šeimos padėtis neleido jam tęsti mokslų – buvo priverstas įsidarbinti Panevėžio batų fabrike.


Reti stebėjimai

2024-06-14
Phalaropus lobatus
2024-06-14
Egretta garzetta LOFK
2024-06-14
Branta leucopsis
2024-06-14
Anser albifrons
2024-06-12
Motacilla citreola
2024-06-11
Podiceps auritus
2024-06-09
Acrocephalus dumetorum
2024-06-09
Ixobrychus minutus
2024-06-10
Acrocephalus dumetorum
2024-06-07
Emberiza calandra