birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Algirdas Navasaitis

Algirdas Navasaitis gimė Kaune 1932 m. balandžio 27 d., tarnautojų šeimoje. Baigęs Kaišiadorių vidurinę mokyklą, 1950 m. jis pradėjo studijuoti Lietuvos žemės ūkio akademijoje Miškų fakultete. 1955 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, kurioje dėstė 1955 – 2005 m. 1963 m. Vilniaus valstybiniame universitete apgynė biologijos mokslų kandidato disertaciją (1993 m. nostrifikuotas gamtos mokslų daktaru) „Lietuvoje sutinkamų kikilių (Fringilidae) šeimos paukščių morfologinė – ekologinė charakteristika ir jų reikšmė žemės ir miškų ūkiui“. 1965 m. jam buvo suteiktas docento vardas. 1967 – 1977 m. Algirdas Navasaitis dirbo Miškų katedros vedėju. Algirdas Navasaitis daugiau kaip 10 metų dėstė dendrologiją būsimiems miškų ūkio inžinieriams, o vėliau skaitė gamtosaugos kursą visiems Akademijos studentams, bei miško paukščių ir žvėrių biologiją su medžioklės pagrindais – būsimiems miškų ūkio inžinieriams.

Mokslinių tyrimų sritis – miško paukščiai ir aplinkosauga. Algirdas Navasaitis skaitė pranešimus Lietuvos, Pabaltijo, TSRS ornitologiniuose kongresuose Taline, Maskvoje, o taip pat ir Berlyne. Paskelbė apie 250 mokslinių ir mokslo populiarinimo straipsnių. Daugelio knygų autorius ir bendraautorius: Lietuvos TSR flora (t. 3 1961, t. 4 1971), Dendrologija (1963, 1973), Miškininkystė (1967, 1979), Miško žvėrių ir paukščių biologija ir medžioklės ūkio pagrindai (1971), Melioracija ir miškininkystė (1974), Tadas Ivanauskas (1976), Lietuvos medžiai (1979), Lietuvos miškų paukščiai (1983), Lietuvos fauna. Paukščiai ( d. 1 1990, d. 2 1991), Medžioklė (1998), Akademikas Tadas Ivanauskas ir Obelynė (2002), Miško žvėrys (2007) ir kitos.

Algirdas Navasaitis Akademijoje daugiau kaip 20 metų vadovavo Gamtos apsaugos draugijai. Kartu su bendraautoriumi Petru Kurlavičiumi apdovanotas TSRS liaudies pasiekimų parodos gamtos mokslų paviljono bronzos medaliu už ornitologijos srities mokslinius darbus, taip pat bronzos medaliu už gamtosauginę veiklą. Algirdas Navasaitis apdovanotas Valstybinio gamtos apsaugos komiteto, Aukštojo ir spec. Vidurinio mokslo, Miškų ūkio ir Miško pramonės ministerijų garbės raštais. Jis įrašytas į Lietuvos gamtos apsaugos draugijos garbės knygą.

Algirdas Navasaitis yra Lietuvos ornitologų draugijos garbės narys.


Reti stebėjimai

2024-04-09
Podiceps auritus
2024-04-09
Locustella luscinioides
2024-04-09
Sylvia atricapilla
2024-04-11
Curruca curruca
2024-04-12
Actitis hypoleucos
2024-04-12
Phylloscopus sibilatrix
2024-04-04
Sylvia atricapilla
2024-04-07
Saxicola rubetra
2024-04-07
Actitis hypoleucos
2024-04-07
Hirundo rustica