birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

LIFEfarms for birds projekto naujienos

Projekto „LIFE Farms for Birds“ teritorijose fiksuojami sugrįžę retieji pievų paukščiai

Lietuvos ornitologų draugijos (toliau - LOD) kartu su partneriais įgyvendinamo projekto „LIFE Farms for Birds“ (LIFE21-NAT-LT-LIFEfarms for birds, Nr. 101074711) vasaros darbams įsibėgėjant, sulaukiami pirmieji šių metų rezultatai. Saugomose pievose pradedami fiksuoti reti ir nykstantys paukščiai. Per pastarąjį mėnesį dalyje projekto teritorijų - Biržijos kaime (Švenčionių raj.), Svylos upės slėnyje (Ignalinos raj.), buvo užfiksuotos sugrįžusios griežlės ir stulgiai.


Džiaugiamės sėkmingu projekto „LIFE Farms for Birds“ pristatymu

Džiaugiamės sėkmingu projekto „LIFE Farms for Birds“ pristatymu. Jo metu projekto partneriai – Lietuvos ornitologų draugija, Lietuvos aplinkosauginių ūkių asociacija (LAŪA), Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija – supažindino su atliktais pirmų projekto metų darbais. 


Kviečiame į projekto "LIFE Farms for Birds" pristatymą

Maloniai kviečiame į projekto „LIFE Farms for Birds“ pristatymą. Renginys vyks š. m. vasario 8 d., Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje (Antakalnio g. 25, 10312 Vilnius). Dalyvius kviečiame registruotis nuoroda: https://forms.gle/TWiBFV7F21NthNvC6

 


Išleistas 2024 m. LIFEfarms for birds projekto kalendorius

Lietuvos ornitologų draugija išleido 2024 m. sieninį kalendorių LIFEfarms for birds projekto tematika. LOD narius kviečiame atsiimti kalendorių nemokamai. Kalendoriai taip pat bus dalinami ir metinio LOD susirinkimo metu, kuris, numatoma, vyks pavasarį.

 


Besiganantys galvijai grąžins apleistoms pievoms gyvybę

Ilgą laiką apleistos, saugomos pievų buveinės Aukštaitijos nacionaliniame parke pagaliau bus pradėtos tvarkyti tvariai – ekstensyviai ganant galvijus. Lietuvos ornitologų draugija, su partneriais įgyvendindama „Life Farms for Birds“ projektą, įsteigė demonstracinį galvijų ūkį, skirtą saugomų pievų tvarkymui. Pirmųjų rezultatų ilgai laukti nereikėjo – atkurtose pievose jau užfiksuoti retieji raudonkojai tulikai ir griežlės.


Kvietimas teikti pasiūlymus

​​Lietuvos aplinkosauginių ūkių asociacija numato įsigyti Ilgalaikių galvijų ganymo aptvarų įrengimo paslaugą Aukštaitijos nacionaliniame parke ir Svylos upės slėnio paukščiams svarbioje teritorijoje Ignalinos rajone ir Nemuno Deltoje, Šilutės rajone demonstraciniams mobilaus ganymo galvijais plotams. Tveriami aštuoni aptvarai penkiose ganymo teritorijose. Pirkimo objektas: Ilgalaikių galvijų ganymo aptvarų įrengimo paslauga.


Naujas LIFE projektas – nykstančių pievų paukščių apsaugai (1)

Lietuvos ornitologų draugija kartu su partneriais – Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija bei Lietuvos aplinkosauginių ūkių asociacija pradėjo naują, penkerių metų trukmės ES aplinkos ir klimato kaitos programos LIFE projektą „Šlapių pievų ir žemapelkių pritaikymas tvariam ūkininkavimui, siekiant užtikrinti ilgalaikę griežlės ir nykstančių tilvikų apsaugą“.


LIFEfarms for birds Informacija apie projektą

Pagrindinis šio projekto tikslas – pagerinti griežlės ir, ypač, projekto teritorijose perinčių nykstančių tilvikų populiacijų būklę, siekiant, kad šešiose paukščių apsaugai svarbiose teritorijose (PAST) jų gausa padidėtų 100 proc. Šių rezultatų tikimasi sulaukti projekto teritorijose po būtinų gamtotvarkos priemonių įgyvendinimo diegiant tvarias, gamtiniu ir klimatiniu požiūriu palankias ūkininkavimo praktikas.


Reti stebėjimai

2024-07-14
Grus grus
2024-07-09
Ixobrychus minutus
2024-07-12
Motacilla citreola
2024-07-12
Ixobrychus minutus
2024-07-11
Falco vespertinus
2024-07-09
Charadrius hiaticula
2024-07-07
Emberiza calandra
2024-07-07
Lophodytes cucullatus
2024-07-06
Acrocephalus dumetorum
2024-07-07
Podiceps auritus