birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Lietuvos Ornitologų Draugija

Daug projektų, renginių jau įgyvendinta, tačiau nemaža dalis jų vyksta kasmet. Pavyzdžiui, akcija „Metų paukštis“. „Metų paukščio“ akcijos pagrindinis tikslas yra atkreipti dėmesį į sparčiai nykstančias sparnuočių rūšis, kurioms šiuo metu labiausiai reikalingas žmonių dėmesys bei rūpestis. 

Metai iš metų organizuojami ir kiti renginiai. Tai „Sportinės ornitologijos čempionatas“, „Paukščių stebėjimo maratonas“, „24 valandų paukščių stebėjimo maratonas“, „Žalia varna“, Paukščių stebėtojų ralis, „Kalėdinis maratonas“, “Gyvasis pavasaris”, „Paukščių sutikimo šventė“, „Ornitologų šventė“, „Pasaulinė migruojančių paukščių diena“, „Susipažinkite – tai paukščiai...“, „Rudeninės paukščių palydos“, „Rudeniniai žąsų ir gervių migracijos stebėjimai“, „Vandeninių strazdų apskaita“, „Lesyklas lankančių paukščių apskaita“, „Kalėdinė paukščių apskaita“. Draugija yra parengusi metinį renginių planą ir tai sudaro galimybę visiems norintiems prisijungti prie draugijos veiklų.

Pagrindiniai draugijos tikslai yra: 

 • rūpintis Lietuvoje aptinkamų laukinių paukščių ir jų gyvenamųjų vietų apsauga bei globa;
 • ugdyti Lietuvos visuomenėje pagarbą ir meilę gamtai bei atsakomybę dėl jos išsaugojimo;
 • organizuoti ir vykdyti paukščių mokslinius ir kitus tyrimus bei jų stebėseną;
 • rūpintis ornitologijos, gamtosaugos, gamtotvarkos mokymu ir žinių populiarinimu, ypač tarp jaunimo;
 • skatinti draugijos narių gamtosauginę, šviečiamąją ir mokslinę veiklą paukščių apsaugos srityje, gilinti jų žinias, gerinti tiriamojo darbo įgūdžius;
 • informuoti visuomenę apie naujausius pasiekimus ornitologijoje ir paukščių apsaugoje, apie Lietuvos paukščių apsaugos problemas bei galimus jų sprendimo būdus;
 • skatinti Draugijos narių ryšius su kolegomis kitose valstybėse bei informacijos mainus;
 • kurti ir teikti siūlymus dėl paukščių apsaugos ir racionalaus jų naudojimo valstybinėms ir kitoms institucijoms bei piliečiams ir rūpintis jų įgyvendinimu;
 • kurti ir remti paukščių tyrimo bei jų apsaugos programas, ruošti projektus ir, esant reikalui, jų ekspertizes, pasitelkiant ekspertus iš Lietuvos, kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų;
 • organizuoti konferencijas, pasitarimus, diskusijas, seminarus, paukščių apsaugos ir svarbių teritorijų išsaugojimo akcijas ir kitus renginius;
 • leisti mokslo ir populiarius leidinius, konferencijų ir kitų renginių darbus, metodines rekomendacijas;
 • bendradarbiauti su Lietuvos ir kitų valstybių įvairiomis institucijomis bei asociacijomis, dalyvauti jų veikloje;
 • dalyvauti tarptautiniuose gamtosauginiuose ir moksliniuose renginiuose ir programose bei projektuose.

 

DRAUGIJOS STRUKTŪRA

VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

 

DRAUGIJOS TARYBA

Tarybos pirmininkas :

Arūnas Čerkauskas el.p. cerkauskas.arunas@gmail.com tel.nr.: 8-676 28887

Tarybos nariai:

Marius Čepulis

Vytautas Eigirdas

Kęstutis Jarmalavičius

Rūta Kembrytė

Darius Norkūnas

Žydrūnas Preikša

 

 

KONTROLĖS KOMISIJA

Kontrolės komisijos pirmininkas:

Laimonas Šniaukšta

Kontrolės komisijos nariai:

Vidmantas Adomonis

 

 

LIETUVOS ORNITOFAUNISTINĖ KOMISIJA (LOFK)

LOFK pirmininkas:

Saulius Karalius el.p. s.karalius@muziejus.lt tel.nr.: 8-675-54856

LOFK nariai:

Modestas Ružauskas el.p.modruzauskas@hotmail.com tel.nr: 8-615-15240

Eglė Pakštytė el.p. egle686@gmail.com tel.nr.: 8-659-81057

Liutauras Raudonikis el.p.liutauras.raudonikis@birdlife.lt tel.nr.: 8-682-77092

Marius Karlonas, el.p. marius.karlonas@birdlife.lt tel.: 8-651-20363

Bendras LOFK el.paštas: lofkmail@gmail.com

LOD darbuotojai

Liutauras Raudonikis

LOD Direktorius

Vyr. biologas ekspertas

liutauras.raudonikis@birdlife.lt

Diana Chmelevskienė

LOD ir projektų vyr. finansininkė

diana@birdlife.lt 

Justina Mažulė

Projekto vadovė

Projekto administravimo ir viešųjų pirkimų specialistė

justina@birdlife.lt 

Tomas Ilčiukas

Projekto viešųjų pirkimų specialistas

tomas@birdlife.lt 

Ieva Junevičienė

Projekto vadovė

Projekto  koordinatorės asistentė

Projekto koordinatorė

ieva@birdlife.lt 

Gediminas Petkus

Buveinių tvarkymo specialistas, viešinimo specialistas

Projekto koordinatorius

gediminas.petkus@birdlife.lt 

Eugenijus Drobelis

Viešinimo specialistas,

Vyr. biologas ekspertas

eugenijus.drobelis@birdlife.lt

Julius Morkūnas

Projekto koordinatorius, ornitologas, biologas ekspertas

julius.morkunas@birdlife.lt 

Marius Karlonas

Ornitologas specialistas, ornitologas

marius.karlonas@birdlife.lt 

Eglė Pakšytė

Ornitologė

egle686@gmail.com 

Armandas Naudžius

Buveinių tvarkymo specialistas, ornitologas

armandas.naudzius@birdlife.lt 

Modestas Bružas

Ornitologas

Projekto tyrėjas - ornitologas

modestas.bruzas@birdlife.lt 

Leonas Jarašius

Hidrologas specialistas

85jarasius@gmail.com 

Jūratė Sendžikaitė

Botanikė specialistė

jursend@gmail.com

Vita Monkuvienė

GIS ekspertė 

vita@birdlife.lt 

 

Garbės nariai:

Jurgis Stašaitis

Teofilis Zubavičius

Algirdas Navasaitis

Vytautas Logminas

Apie juos plačiau skaitykite čia: http://www.birdlife.lt/lod_garbes_nariai informacija naujinama

 

 

Reti stebėjimai

2021-09-22
Strix nebulosa LOFK
2021-09-21
Apus apus
2021-09-21
Luscinia svecica svecica
2021-09-20
Circaetus gallicus
2021-09-19
Anthus petrosus
2021-09-18
Apus apus
2021-09-18
Podiceps auritus
2021-09-14
Falco vespertinus
2021-09-07
Coracias garrulus
2021-09-12
Tadorna tadorna