birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

2014 m. kovo 22-23 d. vyko Lietuvos ornitologų draugijos narių Visuotinis susirinkimas

Šių metų kovo 22-23 d. Kaune, viešbutyje „Magnus“ vyko LOD narių Visuotinis susirinkimas už 2013 m. (toliau, Susirinkimas). Iš 237 į Kauną suvažiavo 77 Draugijos nariai, iš kurių pirmą Susirinkimo dieną dalyvavo 72 nariai ir sudarė Susirinkimo kvorumą.

Susirinkimo pirmąją dieną buvo pristatytos ir Susirinkimo patvirtintos LOD sekretoriato, LOD Tarybos, LOD Kontrolės komisijos ataskaitos už 2013 m., išklausyta Lietuvos ornitofaunistinės komisijos ataskaita. Buvo svarstomi LOD įstatų 25 punkto keitimų siūlymai, tačiau pagal LOD įstatų 24.7 p., nesurinkus 2/3  Susirinkime dalyvaujančių Draugijos narių balsų, įstatų keitimai nebuvo patvirtinti. Dėl Kontrolės komisijos nario funkcijų nevykdymo, Susirinkime dalyvavusių LOD narių daugumos sprendimu, buvo atstatydinta Draugijos Kontrolės komisijos narė Simona Vilkauskaitė, o likusiai jos kadencijos trukmei (t.y. 1 metų laikotarpiui), pagal LOD įstatų 32 p. išrinktas naujas Kontrolės komisijos narys – Vytautas Sabaliauskas. Taip pat buvo pristatyta kuriamo „LOD 250 klubas“ idėja, kurios detalesnė koncepcija LOD nariams bus pristatyta LOD portale bei forume.

Pirmosios dienos Susirinkimo popiečio sesijoje aptartos 2014 metais planuojamos LOD veiklos kryptys, 2013 ir 2014 m. “Metų paukščio“ ir „Kalėdinio paukščių stebėjimo maratono“ akcijos, žiemojančių vandens paukščių apskaitų rezultatai bei apdovanoti aktyviausi jų dalyviai, pristatytas pranešimai apie paukščių lizdaviečių praradimą dėl pastatų renovacijos, vyko diskusijos, kaip siekiant sumažinti lizdaviečių praradimus gali prisidėti LOD nariai bei sekretoriatas.

Antroji Susirinkimo diena buvo skirta kovų kolonijų, dirvinių sėjikų ir pempių apskaitų, didžiojo kormorano kolonijų stebėsenos, Lietuvos perinčių paukščių atlaso metodikų, organizavimo ir vykdymo klausimams, taip pat pristatytas pranešimas apie paukščių gausos pokyčius Lietuvoje pastaraisiais metais.

Visi susirinkimo metu skaityti pranešimai patalpinti žemiau:

Uralinė pelėda – 2013 metų paukštis“: akcijos rezultatai ir planai ateičiai, LOD narys S. Skuja;

2013 metų draugijos veiklos ataskaita, LOD direktorius L.Raudonikis;

2013 metų Draugijos finansinės ataskaitos įvertinimas, LOD Kontrolės komisijos pirmininkas D. Musteikis;

2013 metų LOD Tarybos ataskaita, LOD Tarybos pirmininkas L. Šniaukšta;

2013 metų LOFK ataskaita, LOFK pirmininkas V. Jusys;

LOD 2014 m. darbų kryptys, LOD direktorius L. Raudonikis;

Žiemojančių vandens paukščių apskaitų 2014 m. rezultatai, LOD Tarybos pirmininkas L. Šniaukšta;

Kalėdinio paukščių maratono rezultatai ir perspektyvos, LOD Tarybos narys Povilas Ignatavičius;

„Paukščių lizdaviečių praradimas dėl pastatų renovacijų – ką gali nuveikti LOD nariai, LOD ornitologas-ekspertas J. Morkūnas;

Kovų kolonijų apskaitų metodika ir lauko darbų organizavimas, LOD direktorius L. Raudonikis;

Didžiojo kormorano kolonijų stebėsenos metodika ir lauko darbų organizavimas, LOD direktorius L. Raudonikis;

Lietuvos perinčių paukščių atlaso tikslai ir uždaviniai, darbų perspektyvos ir metodika, LOD direktorius L. Raudonikis;

Lietuvos perinčių paukščių atlaso duomenų kaupimo platforma, LOD biologas – ekspertas G. Riauba;

Lietuvos perinčių paukščių atlaso lauko darbų organiavimas, moderatorius LOD direktorius L. Raudonikis;

Paukščių gausos pokyčiai Lietuvoje pastaraisiais metais, LOD projekto administratorius P. Kurlavičius;

Dirvinių sėjikų ir pempių apskaitos 2014 m. spalio mėn., LOD ornitologė-ekspertė E. Pakštytė.


Artimiausiu metu portale bus patalpintas susirinkimo protokolas.

LOD Visuotinio narių susirinkimo akimirkos:

LOD Kontrolės komisijos pirmininkas Darius Musteikis

LOD Tarybos pirmininkas Laimonas Šniaukšta

LOD ornitologas-ekspertas Julius Morkūnas

LOD biologas-ekspertas Gintaras Riauba ir LOD direktorius Liutauras Raudonikis

LOD ornitologė-ekspertė Eglė Pakštytė

LOD projekto "Įprastų paukščių gausos stebėsena (ĮPGS)" adminstratorius Petras Kurlavičius

 


Reti stebėjimai

2024-05-29
Ixobrychus minutus
2024-05-26
Emberiza calandra
2024-05-29
Emberiza calandra
2024-05-29
Emberiza calandra
2024-05-28
Calidris falcinellus
2024-05-28
Tringa stagnatilis
2024-05-28
Anser serrirostris
2024-05-28
Netta rufina
2024-05-28
Charadrius hiaticula
2024-05-28
Phalaropus fulicarius LOFK