birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Žmogus prieš gamtą: pabaigti gamtotvarkos darbus Nemuno deltos pievose trukdo užsitęsęs potvynis

Žmogus prieš gamtą: pabaigti gamtotvarkos darbus Nemuno deltos pievose trukdo užsitęsęs potvynis

Šiemet kaip niekada ilgai didžiuliai plotai Nemuno deltoje - migruojančių ir perinčių paukščių rojuje, slypi po vandeniu. Prasidėjęs gruodyje, potvynis užliejo tūkstančius hektarų daugiamečių pietų, kurios yra labai svarbios migruojančioms žąsims ir gulbėms. Čia trumpam stabteli ir iš žiemoviečių Graikijoje pakeliui į Norvegijos šiaurę skrendančios mažosios žąsys - rečiausios Europoje perinčios žąsys. Nemuno deltos pievos bei Senrusnės ir Sennemunės ežerų apylinkės - vienos svarbiausių mažųjų žąsų sustojimo vietovių Lietuvoje. 

Lietuvos ornitologų draugija (LOD) kartu su partneriais iš penkių Europos valstybių įgyvendina LIFE programos 5 metų trukmės projektą „Mažosios žąsies svarbiausių teritorijų tinklo apsauga prisitaikant prie klimato kaitos”. Šiuo projektu siekiama prisidėti prisidėti prie mažųjų žąsų išsaugojimo ir Fenoskandinavijos populiacijos atkūrimo, sudarant palankesnes migracijos sąlygas šioms žąsims. Svarbiose šiai rūšiai Lietuvos teritorijose – Nemuno deltoje bei Senrusnės ir Sennemunės ežerų PAST 2021 metų pabaigoje pradėti atvirų buveinių atkūrimo darbai.

Vykdant gamtotvarkos darbus buvo numatyta pašalinti sumedėjusią, pievas fragmentuojančią augaliją – krūmus, menkaverčius medžius, nendrynus. Iš viso, iki pavasarį vykstančios žąsų migracijos, buvo užsibrėžta sutvarkyti virš 100 hektarų atvirų buveinių. Deja, dėl užklupusių potvynių, sutvarkyti pavyko tik trečdalį jų ir darbus teko sustabdyti, kadangi tvarkomos teritorijos atsidūrė po vandeniu. Numatoma, kad jeigu potvynis tęstųsi iki pavasario, darbus galima būtų užbaigti maždaug per pusmetį, jiems atslūgus.

Sausgalviai prieš kirtimą. V. Eigirdo nuotrauka

Sausgalviai po kirtimo. V. Eigirdo nuotrauka

Lietuvoje vykdomi gamtotvarkiniai darbai turės teigiamos įtakos ne tik mažąjai žąsiai, tačiau ir kitoms panašioms buveinėms pirmenybę teikiančioms rūšims, tokioms kaip migruojančios mažosios gulbės, taiginės, želmeninės ir baltakaktės žąsys, įvairios ančių rūšys (cyplės, smailiauodegės antys), ir kitiems migruojantiems vandens bei šlapynių paukščiams. Jų gausūs būriai  apsistoja Nemuno deltoje bei Senrusnės ir Sennemunės ežerų PAST. Be to, numatyti atvirų buveinių tvarkymo darbai atkurs ir saugomų tiek Lietuvos, tiek Europos mastu bei nykstančių perinčių rūšių, tokių kaip griežlė, stulgys, didžioji kuolinga, paprastasis griciukas, raudonkojis tulikas, gaidukas, paprastoji pempė ir kitų buveines. 

Draugija ir projekto partneriai

Projekto finansuotojai

Daugiau apie šį proejktą skaitykite čia 

 

    

 

Reti stebėjimai

2024-07-14
Grus grus
2024-07-09
Ixobrychus minutus
2024-07-12
Motacilla citreola
2024-07-12
Ixobrychus minutus
2024-07-11
Falco vespertinus
2024-07-09
Charadrius hiaticula
2024-07-07
Emberiza calandra
2024-07-07
Lophodytes cucullatus
2024-07-06
Acrocephalus dumetorum
2024-07-07
Podiceps auritus