birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Žemės ūkio ministerijos parengtos tiesioginių išmokų taisyklės neužtikrina saugomų gamtinių vertybių apsaugos (2)

Ankstesnėje naujienoje jau minėjome, jog Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) paskelbė tiesioginių išmokų taisykles, kuriose taip pat yra ir taisyklės gamtinės aplinkos išsaugojimui skirtoms eko-schemoms. Susipažinę su minėtu ŽŪM 2022-12-09 d. paskelbtu „Tiesioginių išmokų administravimo ir kontrolės taisyklių projektu“ (toliau – Taisyklės) ir papildydami 20-12-15 d. siųstą Baltijos aplinkos forumo (BEF) ir Lietuvos ornitologų draugijos (LOD) raštą BEF-4-2172, atskiru raštu BEF ir LOD dar kartą išreiškė susirūpinimą dėl ekologinės sistemos (eko-schemos) „Kompleksinė pievų ir šlapynių priežiūros sistema“ veiklai „EB svarbos natūralių pievų, šlapynių bei rūšių buveinių tvarkymas“ numatomų reikalavimų, nes jie liečia visos eilės EB svarbos rūšių ir natūralių buveinių apsaugą Lietuvoje. ŽŪM išsiųstame antrame rašte konstatuota, kad šiuo metu skelbiamų Taisyklių redakcijoje numatyti ūkininkavimo reikalavimai neužtikrins reikiamos numatytų saugomų rūšių ir buveinių apsaugos, nes skirtingų rūšių biologijos ypatumai diktuoja skirtingus jų buveinių tvarkymo poreikius. Taip pat skiriasi ir natūralių buveinių poreikiai susiję su šienavimo ar ganymo intensyvumu. Kai kuriais atvejais Taisyklėse numatyti reikalavimai bus žalingi saugomoms vertybėms, lemsiantys jų nykimą. Todėl prašoma, konsultuojantis su gamtosaugos specialistais ir socialiniais partneriais, koreguoti Taisykles atsižvelgiant į rūšių buveinių ir natūralių buveinių tvarkymo poreikius, o taip pat informuoti apie ketinimus tikslinti Taisyklių reikalavimus. Kartu LOD ir BEF patikino, jog yra pasirengę aktyviai bendradarbiauti teikiant siūlymus Taisyklių tobulinimui darbine tvarka ar kitais formatais.  


Reti stebėjimai

2024-05-29
Ixobrychus minutus
2024-05-26
Emberiza calandra
2024-05-29
Emberiza calandra
2024-05-29
Emberiza calandra
2024-05-28
Calidris falcinellus
2024-05-28
Tringa stagnatilis
2024-05-28
Anser serrirostris
2024-05-28
Netta rufina
2024-05-28
Charadrius hiaticula
2024-05-28
Phalaropus fulicarius LOFK