birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Projektas - Duomenys apie saugomas rūšis - jų apsaugai

 

Projektas „Duomenys apie saugomas rūšis – jų apsaugai“ Nr. EEE-LT03-AM-01-K-01-002 finansuojamas 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 programos „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ lėšomis, o taip pat Bendrojo finansavimo ir Lietuvos ornitologų draugijos lėšomis.

Projekto pradžia: 

- pradžia: 2015 sausio mėn. 

- pabaiga: 2017 balandžio mėn. 

LOD siekiamybė SRIS pateikti duomenis apie ne mažiau 21.500 augalų, bestuburių, gyvūnų, stuburinių gyvūnų radviečių.

Projekto tikslas: Papildyti Saugomų rūšių informacinę sistemą istoriniais ir tyrėjų turimais išsklaidytais duomenimis apie saugomų rūšių radvietes tuo gerinant biologinės įvairovės ir jos vertybių apsaugą Lietuvoje.

Projekto uždaviniai:

  • Sutelkti gamtos tyrėjus jų turimų išsklaidytų duomenų suvedimui į SRIS
  • Suvesti gamtos tyrėjų turimus bei publikuotus išklaidytus ir istorinius duomenis į SRIS
  • Užtikrinti suvedamų duomenų apie saugomų rūšių radvietes kokybę

Projekto veiklos:

  • Projekto įgyvendinimo pradžioje sudaryti sutartis su gamtos tyrėjais dėl naujų (SRIS nesančių) duomenų apie saugomų rūšių radvietes suvedimo į SRIS
  • Projekto metu suvesti duomenis apie saugomų rūšių radvietes, nurodant jų vietos statusą
  • Projekto metu atlikti publikuotų aprobuotų (tačiau nesančių SRIS) duomenų apie saugomų rūšių radviečių atranką,suvesti juos į SRIS
  • Projekto pradžioje įsigyti saugomų rūšių suvedimui į SRIS reikalingą įrangą
  • Projekto metu atlikta atskirų tyrėjų suvestų duomenų patikra, įvertinimas, iš SRIS ištrinti nepatikimi įrašai (suvestos informacijos moderavimas)

LOD siekiamybė SRIS pateikti duomenis apie ne mažiau 10.000 gyvūnų ir 2.000 augalų radimo vietas. Jei bus užtikrintas tinkama šalies teisės aktų reikalavimų įgyvendinimas, tikimasi, jog visos šios radvietės bus išsaugotos.

 


Reti stebėjimai

2024-05-29
Ixobrychus minutus
2024-05-26
Emberiza calandra
2024-05-29
Emberiza calandra
2024-05-29
Emberiza calandra
2024-05-28
Calidris falcinellus
2024-05-28
Tringa stagnatilis
2024-05-28
Anser serrirostris
2024-05-28
Netta rufina
2024-05-28
Charadrius hiaticula
2024-05-28
Phalaropus fulicarius LOFK