birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Priimtas Gamtos atkūrimo reglamentas

Birželio 17 d. Europos Sąjungos Aplinkos tarybos posėdyje buvo priimtas Gamtos atkūrimo reglamentas.

Gamtos atkūrimo reglamentu siekiama įgyvendinti ES Biologinės įvairovės strategijos iki 2030 m. tikslus. Iki 2030 m. atkūrimo priemonės turės būti taikomos bent 20 proc. ES sausumos ir jūros teritorijų ploto, o iki 2050 m. – visoms ekosistemoms, kurias reikia atkurti.

Šiame teisės akte taip pat numatomi ir specifiniai gamtos atkūrimo kiekybiniai tikslai:

·       sausumos, pakrančių ir gėlo vandens, jūrų ekosistemų, buveinių rūšių būklei gerinimas;

·       miestų žaliųjų erdvių plotų padidinimas;

·       paviršiniuose vandens telkiniuose kliūčių pašalinimas;

·        apdulkintojų populiacijų mažėjimo stabdymas;

·        miškų ir žemės ūkio ekosistemų būklės gerinimas;

·        pasodinamų medžių skaičiaus didinimas.

Reglamentas patyrė vieną audringiausių kelionių ES teisės aktų istorijoje. Išgyvenęs precedento neturinčią dezinformacijos kampaniją, kuria buvo siekiama sunaikinti Gamtos atkūrimo reglamentą Europos Parlamente, jis susidūrė su rizika, kad bus atmestas paskutiniame Aplinkos tarybos žingsnyje.

ES šalių balsavimo rezultatai:

2024-06-17


Reti stebėjimai

2024-07-14
Grus grus
2024-07-09
Ixobrychus minutus
2024-07-12
Motacilla citreola
2024-07-12
Ixobrychus minutus
2024-07-11
Falco vespertinus
2024-07-09
Charadrius hiaticula
2024-07-07
Emberiza calandra
2024-07-07
Lophodytes cucullatus
2024-07-06
Acrocephalus dumetorum
2024-07-07
Podiceps auritus