birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Perkamos sumedėjusios ir žolinės augalijos šalinimo paslaugos

Lietuvos ornitologų draugija, įgyvendindama ES LIFE programos, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos bei projekto partnerių finansuojamą projektą „Šlapių pievų ir žemapelkių pritaikymas tvariam ūkininkavimui, siekiant užtikrinti ilgalaikę griežlės ir nykstančių tilvikų apsaugą”, LIFE21-NAT-LT-LIFEfarms for birds, Nr. 101074711, skelbia konkursą paslaugų pirkimui.

 

Perkamos paslaugos: Sumedėjusios ir žolinės augalijos išpjovimas, išvežimas, frezavimas ir atžalų šalinimas apaugusiuose pievų bei šlapynių plotuose, esančiuose Kretuono ežero ir Svylos upės slėnio paukščių apsaugai svarbiose teritorijose (~80 ha).

 

Pirkimo procedūra: Konkursas vykdomas vadovaujantis Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. D1-946 redakcija).

 

Pirkimo dokumentus galima gauti: Nuo šio skelbimo paskelbimo dienos iki 2023-01-31        10.00 val. Lietuvos Respublikos laiku, Lietuvos ornitologų draugija adresu: Naugarduko g. 47-3, LT-03208 Vilnius, atsakingas darbuotojas: projekto vadovė Justina Karlonienė, tel.: 8 679 09706 ir (arba) kreipiantis el. paštu justina@birdlife.lt.

 

Pasiūlymų pateikimo adresas: Pasiūlymas, parengtas pagal konkurso sąlygas, turi būti pateiktas raštu - paštu, per kurjerį, asmeniškai Lietuvos ornitologų draugijai, adresu: Naugarduko g. 47-3, LT-03208 Vilnius.

 

Pasiūlymų pateikimo terminas: Pasiūlymai lietuvių kalba turi būti pateikti iki 2023-01-31 10.00 val. Lietuvos Respublikos laiku.

 

 

 

 


Reti stebėjimai

2024-06-14
Phalaropus lobatus
2024-06-14
Egretta garzetta LOFK
2024-06-14
Branta leucopsis
2024-06-14
Anser albifrons
2024-06-12
Motacilla citreola
2024-06-11
Podiceps auritus
2024-06-09
Acrocephalus dumetorum
2024-06-09
Ixobrychus minutus
2024-06-10
Acrocephalus dumetorum
2024-06-07
Emberiza calandra