birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Paukščių stebėtojo gidas Dzūkijos regione

Ypatinga ir unikali Dzūkijos regiono vertė atsiskleidžia žvelgiant į šį kraštą per gamtines vertybes, kurių čia apstu tiek saugomose teritorijose tiek ir už jų ribų. Gamta ir paukščiais besidomintys žmonės šiame krašte atranda ne tik ramybę ir vietinių gyventojų savitą paprastumą bei svetingumą, tačiau ir unikaliuose gamtos kampeliuose išlikusias retas paukščių, žinduolių, vabzdžių ir augalų rūšis.

Paukščių stebėjimas – puikus laisvalaikio praleidimo būdas, kadangi sparnuočius galima aptikti kone visur ir visada. Tai patvirtina daugelyje Europos šalių stipriai išpopuliarėjęs ornitologinis turizmas ar tiesiog gamtinės išvykos. Dažniausiai tam nereikia nei įmantrios įrangos, nei didesnių pradinių investicijų. Užtenka bent minimalios optikos (žiūronų, fotokameros) bei pradinių žinių apie paukščių išvaizdą, jų balsus bei ką ir kur galime aptikti tam tikru metų laiku. Nors santykinai nemaža paukščių įvairovė sutinkama net ir miestuose ar gyvenvietėse, visgi norint aptikti kažką įdomesnio ar unikalaus, reikėtų aplankyti kuo įvairesnes ir savo gamtinį natūralumą išsaugojusias vietoves. Šiuo metu daug informacijos apie paukščius galima rasti internete, tačiau pastaraisiais metais ir Lietuvoje gimtąja kalba išleista keletas puikių paukščių pažinimo vadovų, po kurių pasirodymo susidomėjimas sparnuočiais stipriai išaugo. Padaugėjo ir internetinių puslapių, besidominčių sparnuočiais grupių socialiniuose tinkluose, kur žmonės dalinasi informacija apie paukščius ir jų stebėjimą. Vis tik nemaža dalis stebėtojų susiduria su ta pačia problema – informacijos apie tinkamas paukščių stebėjimui vietas stygiumi.

Idėja parengti paukščių stebėjimo gidą, kuriame būtų nurodytos geriausios paukščių stebėjimo vietos ir konkretūs maršrutai mūsų šalyje, remiantis kitų kraštų patirtimi knygos autoriui Mariui Karlonui kilo prieš kelis metus. Tačiau parengti tokį leidinį reikia nemažo pasiruošimo ir žinių bagažo. Todėl šio darbo gali imtis tik ne vienerius metus tose vietose paukščius stebėję ir gerai juos žinantys gamtininkai. Paukščių stebėtojo gido Dzūkijos regionui planavimas pradėtas dar 2016 m. Šią idėją pristačius viešai, atsirado ir platesnis susidomėjimas, kurio pirmasis vaisius aplenkė pirmtaką, ir 2017 m lietuvių bei anglų kalbomis išleistas „Paukščių stebėtojo gidas Nemuno deltos regione“. Pastarąjį leidinį Baltijos aplinkos forumo iniciatyva bei Šilutės miesto savivaldybės užsakymu taip pat parengė Lietuvos ornitologų draugija.

Tuo tarpu šiame leidinyje aprašyta 18 paukščių stebėjimo maršrutų Dzūkijos regione (2 iš jų patenka ir į Suvalkijos regiono paktraštį). Maršrutai apima skirtingas buveines: užliejamas ir sausas pievas, upių ir paežerių slėnius, eutrofinius ir mezotrofinius ežerus, spygliuočių, mišrius ir lapuočių miškus, aukštapelkes ir žemapelkes, smėlynus, durpyną, ganomas pievas, agrarinį kraštovaizdį ir kt. Ši, skirtingų buveinių gama Dzūkijoje sukuria ypatingas sąlygas gyventi aibei skirtingų sparnuočių, kurių šiame regione aptikta daugiau nei 300 rūšių. Čia vis dar peri tokios retos šalyje paukščių rūšys kaip rudė, kurtinys, tetervinas, dirvinis sėjikas, paprastasis griciukas, tikutis, stulgys, didžioji kuolinga, didysis erelis rėksnys, gyvatėdis, žalvarnis, baltasparnė žuvėdra, meldinė nendrinukė, geltongalvė kielė, mėlyngurklė, dirvoninis kalviukas, pilkoji starta ir kt. Keliaudami nurodytais maršrutais tinkamu metų ir paros laiku turėsite galimybę sutikti ne tik retus šio krašto sparnuočius, tačiau ir aibę kitų čia perinčių paukščių rūšių, kurias paprastai aptikti nėra lengva.

Tikimės, jog „Paukščių stebėjimo gidas Dzūkijos regione“ gamtos entuziastams atskleis dar nematytą šio krašto grožį, supažindins su vertingiausiomis paukščių stebėjimo vietomis, retomis ir įdomiomis paukščių rūšimis, pažadins prigimtinę meilę gamtai ir paskatins labiau domėtis mūsų krašto sparnuočiais bei jų apsauga.

Šiuo leidiniu nebus prekiaujama, tačiau dalis tiražo bus išplatinta Dzūkijos regione esančioms saugomoms teritorijoms ir turizmo informacijos centrams. 

Čia galite nemokamai parsisiųsti Paukščių stebėtojo gido Dzūkijos regione PDF versiją:http://www.naturetourism.eu/medija-leidiniai/leidiniai

Taigi, ilgai nelaukus, už žiūronų ir į gamtą!

Leidinys parengta įgyvendinant projektą „Gamtos paveldo panaudojimas ornitologinio turizmo plėtrai Dzūkijoje ir Biebžos slėnyje” Nr. LT-PL-1R-056, kuris finansuojamas Europos regioninio plėtros fondo ir projekto partnerių lėšomis pagal Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programą.


Reti stebėjimai

2024-06-14
Phalaropus lobatus
2024-06-14
Egretta garzetta LOFK
2024-06-14
Branta leucopsis
2024-06-14
Anser albifrons
2024-06-12
Motacilla citreola
2024-06-11
Podiceps auritus
2024-06-09
Acrocephalus dumetorum
2024-06-09
Ixobrychus minutus
2024-06-10
Acrocephalus dumetorum
2024-06-07
Emberiza calandra