birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Paukščių palydų rezultatai 2023 m.

Spalio pirmąjį savaitgalį daugelyje Europos ir Azijos šalių vyko vienas didžiausių ir masiškiausių paukščių apsaugai ir populiarinimui skirtas renginys – paukščių palydos (EuroBirdwatch 2023). Jos metu organizatoriai siekia didinti visuomenės susidomėjimą paukščiais ir jų apsauga, nes efektyvios gali būti tik bendros žmonijos pastangos, suteikiant viltį nykstančioms sparnuočių rūšims ir saugant jų svarbias buveines visame jų migracijos kelyje. Europoje paukščiai skaičiuojami jau 31 metus, o Lietuvoje – 21 Šiais metais paukščius išlydėjo daugiau nei 15 tūkst. žmonių, kurie suskaičiavo 3,5 mln. paukščių!

Lietuvoje vyko 21 renginys, kurių metų dalyvavo apie 300 paukščių stebėtojų. Migracija pajūryje nebuvo tokia įspūdinga ir intensyvi kaip pernai metais dėl oro sąlygų, vėjo krypties, bet nemažai vandens paukščių suskaičiuota kontinentinėje Lietuvos dalyje - ežeruose, upėse, žuvininkystės tvenkiniuose. Įspūdingas gervių sankaupos suskaičiuotos Tyrulių pelkėje ir Sulinkių durpyne – 6 000

Lietuvos ornitologai, paukščių stebėtojai savaitgalį gausiausiai stebėjo kikilius (paprastasis kikilis ir šiaurinis kikilis) 14 501, paprastuosius varnėnus 14 026 , alksninukus – 8 322. Šie paukščiai iš šiaurinių kraštų šiomis dienomis aktyviai traukia į pietvakarius. Palydų metų Lietuvoje stebėta net 138 paukščių rūšys. Viso suskaičiuota 74 897 paukščiai. Pernai buvo net 1 247 682.

Dėkojame visiems paukščių palydų organizatoriams ir dalyviams. Ypatingai dėkojame saugomų teritorijų direkcijoms už aktyvumą organizuojant renginius. 

Paukščių palydos Birvėtos žuvininkystės tvenkiniuose. Gedimino Petkaus nuotrauka

Paukščių palydos Žemaitiškių pievose Aukštaitijos nacionaliniame parke. Gedimino Petkaus nuotrauka

Paukščių palydos Kauno marių regioniniame parke. Evaldo Makricko nuotrauka.

Paukščių palydos Asvejos regioniniame parke. Organizatorių nuotrauka

Paukščių palydų dalyviai. Vilniaus Kalnų parkas, Stasio Patkausko nuotrauka

Rečiau per paukščių palydas stebėtos paukščių rūšys:

Lietuviškas pavadinimas

Mokslinis pavadinimas

Individų sk.

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

1

Mažasis erelis rėksnys

Clanga pomarina

2

Sketsakalis

Falco subbuteo

2

Jūršarkė

Haematopus ostralegus

1

Didžioji kuolinga

Numenius arquata

9

Juodasis čiurlys

Apus apus

2

Urvinė kregždė

Riparia riparia

5

Langinė kregždė

Delichon urbica

24

Geltonoji kielė

Motacilla flava

1

Rytinė lakštingala

Luscinia luscinia

2

Paprastoji raudonuodegė

Phoenicurus phoenicurus

4

Margasparnė musinukė

Ficedula hypoleuca

1

 

Europoje TOP 3 - daugiausia paukščių suskaičiuota

1.         BirdLife Suomija (1,496,000)

2.         BirdLife Švedija (944,045)

3.         Nyderlandų paukščių apsaugos draugija (340,500)

 

TOP 3 – gausiausios paukščių rūšys registruotos palydų metu Europoje ir Centrinėje Azijoje

1.         Baltaskruostės berniklės (Branta leucopsis)

2.         Keršulis (Columba palumbus )

3.         Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris)

 

TOP 10 - gausiausios paukščių rūšys registruotos Lietuvoje paukčių palydų metu

1.

Kikiliai (Paprastieji kikiliai kartu su šiauriniais kikiliais)

Fringilla sp.

14 501

2.

Paprastasis varnėnas

Sturnus vulgaris

14 026

3.

Alksninukas

Spinus spinus

8 322

4.

Pilkoji gervė

Grus grus

6 183

5.

Paprastoji pempė

Vanellus vanellus

4 338

6.

Didžioji antis

Anas platyrhynchos

2 640

7.

Didžioji zylė

Parus major

2 325

8.

Mėlynoji zylė

Cyanistes caeruleus

2 013

9.

Dirvinis sėjikas

Pluvialis apricaria

1 920

10.

Didysis kormoranas

Phalacrocorax carbo

1 829

 

Sąrašas:

Nr.

Lietuviškas pavadinimas

Mokslinis pavadinimas

Individų sk.

 1.  

Gulbė nebylė

Cygnus olor

204

 1.  

Gulbė giesmininkė

Cygnus cygnus

191

 1.  

Tundrinė žąsis

Anser serrirostris

123

 1.  

Pilkoji žąsis

Anser anser

379

 1.  

Eurazinė Cyplė

Mareca penelope

62

 1.  

Pilkoji antis

Mareca strepera

51

 1.  

Rudagalvė kryklė

Anas crecca

92

 1.  

Didžioji antis

Anas platyrhynchos

2640

 1.  

Smailiauodegė antis

Anas acuta

10

 1.  

Šaukštasnapė antis

Spatula clypeata

8

 1.  

Rudagalvė antis

Aythya ferina

424

 1.  

Kuoduotoji antis

Aythya fuligula

113

 1.  

Klykuolė

Bucephala clangula

87

 1.  

Mažasis dančiasnapis

Mergellus albellus

3

 1.  

Didysis dančiasnapis

Mergus merganser

74

 1.  

Jerubė

Bonasa bonasia

2

 1.  

Kurapka

Perdix perdix

14

 1.  

Rudakaklis naras

Gavia stellata

2

 1.  

Juodakaklis naras

Gavia arctica

7

 1.  

Mažasis kragas

Tachybaptus ruficollis

6

 1.  

Ausuotasis kragas

Podiceps cristatus

188

 1.  

Rudakaklis kragas

Podiceps grisegena

1

 1.  

Didysis kormoranas

Phalacrocorax carbo

1829

 1.  

Didysis baltasis garnys

Ardea alba

269

 1.  

Pilkasis garnys

Ardea cinerea

92

 1.  

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

1

 1.  

Rudasis peslys

Milvus milvus

2

 1.  

Jūrinis erelis

Haliaeetus albicilla

40

 1.  

Nendrinė lingė

Circus aeruginosus

13

 1.  

Javinė lingė

Circus cyaneus

6

 1.  

Paukštvanagis

Accipiter nisus

63

 1.  

Paprastasis suopis

Buteo buteo

97

 1.  

Tūbuotasis suopis

Buteo lagopus

1

 1.  

Mažasis erelis rėksnys

Clanga pomarina

2

 1.  

Žuvininkas

Pandion haliaetus

2

 1.  

Paprastasis pelėsakalis

Falco tinnunculus

5

 1.  

Sketsakalis

Falco subbuteo

2

 1.  

Nendrinė vištelė

Gallinula chloropus

2

 1.  

Laukys

Fulica atra

1734

 1.  

Pilkoji gervė

Grus grus

6183

 1.  

Jūršarkė

Haematopus ostralegus

1

 1.  

Upinis kirlikas

Charadrius dubius

4

 1.  

Dirvinis sėjikas

Pluvialis apricaria

1920

 1.  

Paprastoji pempė

Vanellus vanellus

4338

 1.  

Juodakrūtis bėgikas

Calidris alpina

7

 1.  

Gaidukas

Philomachus pugnax

24

 1.  

Perkūno oželis

Gallinago gallinago

70

 1.  

Slanka

Scolopax rusticola

1

 1.  

Didžioji kuolinga

Numenius arquata

9

 1.  

Raudonkojis tulikas

Tringa totanus

2

 1.  

Žaliakojis tulikas

Tringa nebularia

15

 1.  

Brastinis tilvikas

Tringa ochropus

19

 1.  

Tikutis

Tringa glareola

20

 1.  

Krantinis tilvikas

Actitis hypoleucos

8

 1.  

Rudagalvis kiras

Chroicephalus ridibundus

555

 1.  

Paprastasis kiras

Larus canus

640

 1.  

Silkinis kiras

Larus fuscus

1

 1.  

Sidabrinis kiras

Larus argentatus

971

 1.  

Balnuotasis kiras

Larus marinus

5

 1.  

Mažasis kiras

Hydrocoloeus minutus

5

 1.  

Upinė žuvėdra

Sterna hirundo

4

 1.  

Uolinis karvelis

Columba livia

179

 1.  

Uldukas

Columba oenas

29

 1.  

Keršulis

Columba palumbus

256

 1.  

Pietinis purplelis

Streptopelia decaocto

20

 1.  

Naminė pelėda

Strix aluco

3

 1.  

Mažasis apuokas

Asio otus

2

 1.  

Juodasis čiurlys

Apus apus

2

 1.  

Tulžys

Alcedo atthis

3

 1.  

Grąžiagalvė

Jynx torquilla

1

 1.  

Pilkoji meleta

Picus canus

3

 1.  

Juodoji meleta

Dryocopus martius

9

 1.  

Didysis margasis genys

Dendrocopos major

45

 1.  

Vidutinis margasis genys

Dendrocoptes medius

5

 1.  

Baltnugaris genys

Dendrocopos leucotos

3

 1.  

Mažasis margasis genys

Dryobates minor

12

 1.  

Lygutė

Lullula arborea

7

 1.  

Dirvinis vieversys

Alauda arvensis

836

 1.  

Urvinė kregždė

Riparia riparia

5

 1.  

Šelmeninė kregždė

Hirundo rustica

363

 1.  

Langinė kregždė

Delichon urbica

24

 1.  

Miškinis kalviukas

Anthus trivialis

37

 1.  

Pievinis kalviukas

Anthus pratensis

319

 1.  

Uolinis kalviukas

Anthus petrosus

10

 1.  

Geltonoji kielė

Motacilla flava

1

 1.  

Baltoji kielė

Motacilla alba

156

 1.  

Karetaitė

Troglodytes troglodytes

132

 1.  

Erškėtžvirblis

Prunella modularis

15

 1.  

Liepsnelė

Erithacus rubecula

198

 1.  

Rytinė lakštingala

Luscinia luscinia

2

 1.  

Dūminė raudonuodegė

Phoenicurus ochruros

19

 1.  

Paprastoji raudonuodegė

Phoenicurus phoenicurus

4

 1.  

Baltabruvis strazdas

Turdus iliacus

38

 1.  

Juodasis strazdas

Turdus merula

324

 1.  

Smilginis strazdas

Turdus pilaris

290

 1.  

Strazdas giesmininkas

Turdus philomelos

265

 1.  

Amalinis strazdas

Turdus viscivorus

5

 1.  

Pilkoji devynbalsė

Sylvia curruca

1

 1.  

Juodagalvė devynbalsė

Sylvia atricapilla

3

 1.  

Žalioji pečialinda

Phylloscopus sibilatrix

2

 1.  

Pilkoji pečialinda

Phylloscopus collybita

124

 1.  

Ankstyvoji pečialinda

Phylloscopus trochilus

4

 1.  

Nykštukas

Regulus regulus

550

 1.  

Pilkoji musinukė

Muscicapa striata

8

 1.  

Margasparnė musinukė

Ficedula hypoleuca

 

 1.  

Ilgauodegė zylė

Aegithalos caudatus

510

 1.  

Paprastoji pilkoji zylė

Poecile palustris

58

 1.  

Šiaurinė pilkoji zylė

Poecile montanus

128

 1.  

Kuoduotoji zylė

Laphophanes cristatus

11

 1.  

Juodoji zylė

Periparus ater

87

 1.  

Mėlynoji zylė

Cyanistes caeruleus

2013

 1.  

Didžioji zylė

Parus major

2325

 1.  

Bukutis

Sitta europaea

36

 1.  

Liputis

Certhia familiaris

49

 1.  

Remeza

Remiz pendulinus

6

 1.  

Plėšrioji medšarkė

Lanius excubitor

4

 1.  

Kėkštas

Garrulus glandarius

359

 1.  

Šarka

Pica pica

56

 1.  

Riešutinė

Nucifraga caryocatactes

13

 1.  

Kuosa

Coloeus monedula

576

 1.  

Kovas

Corvus frugilegus

268

 1.  

Pilkoji varna

Corvus cornix

240

 1.  

Kranklys

Corvus corax

139

 1.  

Paprastasis varnėnas

Sturnus vulgaris

14026

 1.  

Naminis žvirblis

Passer domesticus

123

 1.  

Karklažvirblis

Passer montanus

417

 1.  

Kikilis

Fringilla coelebs

14501

 1.  

Šiaurės kikilis

Fringilla montifringilla

261

 1.  

Svilikėlis

Serinus serinus

2

 1.  

Žaliukė

Chloris chloris

1182

 1.  

Dagilis

Carduelis carduelis

301

 1.  

Alksninukas

Spinus spinus

8322

 1.  

Paprastasis čivylis

Linaria cannabina

356

 1.  

Eglinis kryžiasnapis

Loxia curvirostra

271

 1.  

Juodagalvė sniegena

Pyrrhula pyrrhula

27

 1.  

Svilikas

Coccothraustes coccothraustes

85

 1.  

Geltonoji starta

Emberiza citrinella

94

 1.  

Nendrinė starta

Emberiza schoeniclus

72

 1.  

Kiriniai sp.

 Laridae

6

 1.  

Kalviukai sp.

Athus

15


Reti stebėjimai

2024-06-14
Phalaropus lobatus
2024-06-14
Egretta garzetta LOFK
2024-06-14
Branta leucopsis
2024-06-14
Anser albifrons
2024-06-12
Motacilla citreola
2024-06-11
Podiceps auritus
2024-06-09
Acrocephalus dumetorum
2024-06-09
Ixobrychus minutus
2024-06-10
Acrocephalus dumetorum
2024-06-07
Emberiza calandra