birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Paukščių palydų rezultatai 2022 m.

Spalio pirmąjį savaitgalį daugelyje Europos ir Azijos šalių vyko vienas didžiausių ir masiškiausių paukščių apsaugai ir populiarinimui skirtas renginys – paukščių palydos (EuroBirdwatch 2022). Jos metu organizatoriai siekia didinti visuomenės susidomėjimą paukščiais ir jų apsauga, nes efektyvios gali būti tik bendros žmonijos pastangos, suteikiant viltį nykstančioms sparnuočių rūšims ir saugant jų svarbias buveines visame jų migracijos kelyje. Šiais metais palydos buvo jubiliejinės.  Europoje paukščiai skaičiuojami jau 30 metus, o Lietuvoje – 20! Šiais metais paukščius išlydėjo 19 148 žmonių, kurie suskaičiavo net 4,6 mln. paukščių!

Lietuvoje vyko 20 renginių ir išvykų, kurių metų dalyvavo 379 paukščių stebėtojai. Aktyviausia paukščių migracija buvo stebima Klaipėdoje, Kuršių Nerijoje, Ventės rage todėl, kad rudens metu didesnė migrantų koncentracija stebima daugiau Lietuvos pajūryje, pamaryje, Nemuno Deltoje. Nemažai vandens paukščių suskaičiuota ir kontinentinėje Lietuvos dalyje - ežeruose, upėse, žuvininkystės tvenkiniuose.

Lietuvos ornitologai, paukščių stebėtojai savaitgalį gausiausiai stebėjo kikilius (paprastasis kikilis ir šiaurinis kikilis) 729 759, didžiąsias zyles – 151 534, mėlynąsias zyles – 106 184. Šie paukščiai iš šiaurinių kraštų šiomis dienomis aktyviai traukia į pietvakarius. Palydų metų Lietuvoje stebėta 129 paukščių rūšys. Viso suskaičiuota 1 247 682 paukščiai.

Rečiau per paukščių palydas stebėtos paukščių rūšys:

Mažasis erelis rėksnys

Clanga pomarina

1

Sketsakalis

Falco subbuteo

1

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

1

Jūršarkė

Haematopus ostralegus

1

Didžioji kuolinga

Numenius arquata

2

Langinė kregždė

Delichon urbica

1

Geltonoji kielė

Motacilla flava

1

Paprastoji raudonuodegė

Phoenicurus phoenicurus

1

Margasparnė musinukė

Ficedula hypoleuca

2

Dėkojame visiems paukščių palydų organizatoriams ir dalyviams. Ypatingai dėkojame saugomų teritorijų direkcijoms už aktyvumą organizuojant renginius.

Europoje TOP 3 - daugiausia paukščių suskaičiuota

1.         BirdLife Suomija (1.500.000)

2.         LOD/BirdLife Lietuva (1.247.682)

3.         BirdLife Švedija (773.105)

 

TOP 3 – gausiausios paukščių rūšys registruotos palydų metu Europoje ir Centrinėje Azijoje

1.         Kikiliai (Fringilla coelebs)

2.         Baltaskruostės berniklės (Branta leucopsis)

3.         Didžiosios zylės (Parus major)

 

TOP 10 - gausiausios paukščių rūšys registruotos Lietuvoje paukčių palydų metu

1.

Kikiliai (Paprastieji kikiliai kartu su šiauriniais kikiliais)

729 759

2.

Didžioji zylė

151 534

3.

Mėlynoji zylė

106 184

4.

Šelmeninė kregždė

80124

5.

Paprastoji pempė

66818

6.

Paprastasis varnėnas

20114

7.

Alksninukas

14245

8.

Keršulis

12291

9.

Didysis kormoranas

8101

10.

Laukys

7077

 

Paukščių palydų renginių akimirkos:

Pilkosios gervės Žuvinto apylinkėse. Vijolės Puolytės nuotrauka

Įsidienojus žąsys vis drąsiau kilo ir skrido virtinėmis. Žuvintas. Eglės Sukackienės nuotrauka

Pajūryje Klaipėdos Universiteto dėstytojai ir studentai išlydi paukščius. Rasos Morkūnės nuotrauka

Paukščių palydos Kurtuvėnų regioniniame parke. Organizatorių nuotrauka

Gausiai dalyviai rinkosi Kamanų valstybinio gamtinio rezervato grupės organizuojamose palydose. Osvaldo Balodžio nuotrauka

Kuoduotosios antys, rudagalvės antys stebimos teleskopais. Žuvinto ežeras. Eglės Sukackienės nuotrauka

Pirmosios paukščių stebėjimo pamokos (stebimi smilginiai strazdai Saločių parke). Nerijaus Žitkevičiaus nuotrauka

Dzūkų jūroje (Dusios ežeras) buvo matyti ausuotieji kragai, gulbės giesmininkės, laukiai, didieji dančiasnapiai ir kt. paukščiai.

Gedimino Petkaus nuotrauka

Po paukščių stebėjimo galima ir nusifotografuoti. Palydų organizatorių nuotrauka


Reti stebėjimai

2024-06-14
Phalaropus lobatus
2024-06-14
Egretta garzetta LOFK
2024-06-14
Branta leucopsis
2024-06-14
Anser albifrons
2024-06-12
Motacilla citreola
2024-06-11
Podiceps auritus
2024-06-09
Acrocephalus dumetorum
2024-06-09
Ixobrychus minutus
2024-06-10
Acrocephalus dumetorum
2024-06-07
Emberiza calandra