birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Nevyriausybinės organizacijos kreipėsi į politikus dėl biodegalų gamybos žalingo poveikio aplinkai

Kelios nevyriausybinės organizacijos, kurių tarpe yra ir Lietuvos ornitologų draugija, išsiuntė peticiją šalies politikams ir valdžios institucijoms dėl biodegalų gamybos protegavimo ir subsidijavimo, kadangi tai daro milžinišką neigiamą poveikį aplinkai. Pirmos kartos biodegalams naudojamas palmių aliejus nulemia atogrąžų miškų kirtimo mastų augimą, o rapsų ir degalams naudojamų grūdinių kultūrų pasėliai sąlygoja pievų bei ganyklų suarimą. Todėl biodegalų gamybos skatinimas tiesiogiai nulemia tiek klimato kaitos procesus, tiek didžiulius biologinės įvairovės nykimo mastus. Egzistuoja klaidingas požiūris, kad maistinių ir pašarinių žaliavų naudojimas biodegalų gamybai leidžia sumažinti iškastinio kuro naudojimą. Deja, dauguma atvejų poveikis klimatui ir gamtai yra gerokai didesnis naudojant biodegalus nei iškastinį kurą.

Todėl parengta peticija siekiame, jog Lietuvos valdžios institucijos keistų pirmos kartos biodegalų subsidijavimo tvarką, tuo siekiant bent jau sumažinti jų gamybos apimtis. Norime atkreipti dėmesį, jog šios nuostatos neliečia antrinės kartos biodegalų, kurių gamybai naudojamos atliekų žaliava.

Peticijos tekstas čia.

BirdLife Europe pozicija:

https://www.birdlife.org/news/2022/02/04/opinion-the-burning-issue-in-europe/

 


Reti stebėjimai

2023-06-04
Acrocephalus dumetorum
2023-06-03
Motacilla citreola
2023-06-03
Gavia arctica
2023-06-03
Anser serrirostris
2023-06-04
Saxicola rubicola
2023-06-04
Acrocephalus dumetorum
2023-06-04
Emberiza calandra
2023-06-04
Motacilla cinerea
2023-06-04
Acrocephalus dumetorum
2023-06-03
Motacilla cinerea