birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Daugiau dėmesio bus skiriama miesto paukščių monitoringui

Lietuvos ornitologų draugija bendradarbiaudama su Vilniaus miesto savivaldybe prisidės prie biologinės įvairovės apsaugos stiprinimo Vilniaus mieste. Vilniaus miesto savivaldybė įgyvendina „LIFE GreenMe5“ projektą, kurio metu miestas realizuos Žaliojo miesto susitarimo įsipareigojimus švaraus oro, vandens, triukšmo mažinimo, žiedinės ekonomikos ir perdirbimo skatinimo, bioįvairovės apsaugos srityse.

Lietuvos ornitologų draugija prisideda prie biologinės įvairovės apsaugą liečiančios projekto dalies įgyvendinimo. Draugijos tikslas – Vilniaus miesto urbanizuotose teritorijose parengti ir teritorijose įgyvendinti paukščių populiacijų stebėsenos programą, kuri, tikėtina, taps ilgalaike biologinės įvairovės būklės Vilniuje stebėsenos ir vertinimo iniciatyva. Tokiu būdu Vilniaus miestas siekia ne tik stebėti paukščių populiacijų pokyčius, bet ir remtis gautais duomenis, planuojant aplinkai ir miestiečių gerovei palankesnius žaliųjų erdvių, apgyvendintų teritorijų ir visos miesto infrastruktūros plėtros projektus.

2024-02-28


Reti stebėjimai

2024-04-09
Podiceps auritus
2024-04-09
Locustella luscinioides
2024-04-09
Sylvia atricapilla
2024-04-11
Curruca curruca
2024-04-12
Actitis hypoleucos
2024-04-12
Phylloscopus sibilatrix
2024-04-04
Sylvia atricapilla
2024-04-07
Saxicola rubetra
2024-04-07
Actitis hypoleucos
2024-04-07
Hirundo rustica