birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

LOD narių susirinkimas vyko balandžio 1-2 dienomis Kaune

Pirmąjį balandžio savaitgalį Kaune, Tado Ivanausko zoologijos muziejuje vyko kasmetinis Lietuvos ornitologų draugijos visuotinis susitikimas. Dvi dienas trukusio susirinkimo metu  buvo aptarti vidiniai draugijos klausimai, o taip pat ir su paukščiais susijusios aktualijos – naujausi moksliniai tyrimai, gamtosauginiai projektai, įvairios švietimo iniciatyvos.

Į susirinkimą atvyko 43 nariai, ir 15 narių savo balsus pateikė internetu. Balandžio 1-ąją dieną buvo perrinkti tarybos nariai bei kontrolės komisijos nariai. Kontrolės komisijos sudėtis nepasikeitė, ją ir toliau sudarys Vidmantas Adomonis, Algis Butleris ir Vytautas Sabaliauskas. Valdybos narių sudėtis šiek tiek pasikeitė, išrinkti šie valdybos nariai: Povilas Ignatavičius, Kęstutis Jarmalavičius, Rasa Morkūnė, Modestas Ružauskas, Albertas Skirpstas, Laimonas Šniaukšta ir Ramūnas Žydelis.  Susirinkimo metu buvo patvirtintos LOD finansinės ir veiklos ataskaitos, Kontrolės komisijos ir LOD tarybos ataskaitos bei LOD veiklos kryptys.

Renginio metu pristatyti LOD vykdomi projektai ir pasiekimai, konkrečiai – tarptautinis Life LWfG Climate projektas, skirtas mažųjų žąsų apsaugai, Svencelės pelkės gamtotvarkos darbai, Jūrinių paukščių tyrimams ir apsaugai skirto projekto UNCATCH rezultatai bei naujai startavęs LIFEfarms for birds projektas, skirtas griežlės ir nykstančių tilvikų apsaugai žemės ūkio naudmenose (išsamiau apie kiekvieną projektą galite rasti informacija mūsų svetainėje, skiltyje „Veikla“).

Susirinkimo metu pristatyta Lietuvos ornitofaunistinės komisijos ataskaita, ją tradiciškai pristatė LOFK pirmininkas Saulius Karalius. S. Karaliaus teigimu 2022 m. buvo „derlingi“ metai, jo manymu, paukščių stebėjimas populiarėja dėl socialinių tinklų įtakos bei didėjančio paukščių pažinimui skirtų knygų leidimo. 2022 metais aptiktos net keturios naujos rūšys: palšasis peslys (atrado A. Petraška), dykuminis kultūpys (atrado V. Laukžemienė), dryžuotasis sakalinis erelis ir žiedasnapis kiras (abu identifikuoti GPS siųstuvo pagalba). Aktyviausi LOFK anketų pildytojai 2022 m. buvo Augustas Šimkus, Augustas Raudonius, Robertas Akstinas, Antanas Petraška.

Kaip įprasta, vyko pristatymai ir diskusijos dėl metų paukščio. Gamtos tyrimų centro paukščių ekologijos laboratorijos vadovas dr. M. Dagys pristatė informacinį pranešimą apie 2023 m. paukštį - baltąjį gandrą. Jis paragino stebėtojus prisidėti prie duomenų apie baltąjį gandrą rinkimo ir apsaugos, konkrečiai inventorizuojant lizdus, bei stebint atskirus gandralizdžius.

LOD direktorius L. Raudonikis ir valdybos narys A. Čerkauskas pristatė surinktus duomenis apie 2022 m. metų paukštį – rudagalvę antį. Deja, rudagalvių ančių tendencijos nedžiugina, jos nyksta visoje Europoje. Pagrindinės grėsmės, dėl kurių mažėja šių ančių gausa – eutrofikacija, buveinių nykimas. Faktiškai įvertinta, kad Lietuvoje turime 123-191 šių ančių porų, nors 2018-2022 m. laikotarpiu jų populiacija siekė apie 200-300 porų, o 2018 m. - 400-500 porų.

Taip pat buvo diskutuojama ir dėl ateinančių, 2024 metų paukščio. Rinktasi iš žaliosios meletos, griežlės, mėlynosios zylės, kukučio, pelėsakalio, ir kt. Daugumos susirinkimo dalyvių nubalsavo, kad 2024 metų paukščiu taptų griežlė, kadangi šio paukščio apsaugos būklė kelia susirūpinimą, o metų paukščio statusas padėtų surinkti daugiau duomenų apie geografinį šios rūšies paukščių paplitimą ir įvertinti griežlės situaciją Lietuvoje.

Pirmos dienos pabaigoje LOD narys Žydrūno Preikša dalinosi ornitologinės kelionės įspūdžiais Antarktikoje, kur Ž. Preikša stebėjo daugybę pingvinų, albatrosų ir kitų tam kraštui būdingų paukščių rūšių.

Antrą susirinkimo dieną L. Šniaukšta pristatė 2023 m. žiemojančių vandens paukščių apskaitų rezultatus. Šiais metais dalyvavo 145 paukščių stebėtojai, tai rekordinis dalyvių skaičius. Iš viso stebėta 81600 paukščių individų, priklausančių 44 rūšims. Daugiausiai stebėta didžiųjų ančių, kirų, gulbių, laukių ir kt. . Daugiausiai paukščių užfiksuota Šilutės rajone.

Vėliau LOD darbuotojas R. Akstinas pristatė Kalėdinio paukščių maratono rezultatus  bendrai buvo užregistruota net 117 paukščių rūšių. Maratono nugalėtojai - V. Eigirdas (III vieta, 79 rūšys), E. Komar (II vieta, 84 rūšys), A. Raudonius (I vieta, 85 rūšys). Įdomesnės stebėtos rūšys buvo kilnusis erelis, pilkoji starta, geltonsnapiai čivyliai, tetervinas ir kt.

Prieš susirinkimo pabaigą, G. Mincevičiūtė ir G. K. Šlušnytė pristatė Tado Ivanausko ornitologų klubo vykdomos veiklos bei iniciatyvos, skirtos paukščių stebėjimui, apskaitymui bei bendruomenės kūrimui. Klubas buvo pakviestas dalyvauti ir LOD veiklose.

Vykusio LOD narių visuotinio narių Susirinkimo programą rasite čia.

Pranešimai

LOD veiklos ir finansine ataskaita;

Draugijos veiklos ir finansinės ataskaitos įvertinimas;

2022 m. LOD Tarybos ataskaita;

2023 m. Draugijos veiklų kryptys.

Akimirkos iš susirinkimo (Modesto Bružo ir Karolinos Gurjazkaitės nuotraukos):

 


Reti stebėjimai

2023-12-09
Aythya marila
2023-12-09
Gavia arctica
2023-12-09
Emberiza schoeniclus
2023-12-02
Turdus iliacus
2023-12-10
Gallinula chloropus
2023-12-10
Alauda arvensis
2023-12-10
Rallus aquaticus
2023-12-10
Alauda arvensis
2023-12-10
Calcarius lapponicus
2023-12-10
Circus cyaneus