birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Lietuvos ornitologų draugija skelbia konkursą gamtovarkos darbams atlikti

Lietuvos ornitologų draugija

Įgyvendindama ES LIFE programos finansuojamą projektą „Mažosios žąsies svarbiausių teritorijų tinklo apsauga prisitaikant prie klimato kaitos”,

Nr. LIFE19 NAT/LT/000898

SKELBIA KONKURSĄ

Perkamos paslaugos:

Sumedėjusios augalijos išpjovimas, išvežimas, frezavimas ir atžalų šalinimas iš mažąjai žąsiai svarbių laikino sustojimo vietų plotų Nemuno deltoje bei Senrusnės ir Sennemunės ežerų prieigose paukščių apsaugai svarbioje teritorijoje (~129,7 ha).

Pirkimo procedūra:

Konkursas vykdomas vadovaujantis Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. D1-946 redakcija).

Pirkimo dokumentus galima gauti:

Nuo šio skelbimo paskelbimo dienos iki 2021-10-25        10.00 val. Lietuvos Respublikos laiku, Lietuvos ornitologų draugija adresu: Naugarduko g. 47-3, LT-03208 Vilnius, atsakingas darbuotojas: projekto finansininkė Aira Ilčiukienė, tel.: (8 5) 213 04 98 ir (arba) kreipiantis el. paštu aira@birdlife.lt.

Pasiūlymų pateikimo adresas:

Pasiūlymas, parengtas pagal konkurso sąlygas, turi būti pateiktas raštu - paštu, per kurjerį, asmeniškai Lietuvos ornitologų draugijai, adresu: Naugarduko g. 47-3, LT-03208 Vilnius.

Pasiūlymų pateikimo terminas:

Pasiūlymai lietuvių kalba turi būti pateikti iki 2021-10-25 10.00 val. Lietuvos Respublikos laiku.

    


Reti stebėjimai

2023-06-04
Acrocephalus dumetorum
2023-06-03
Motacilla citreola
2023-06-03
Gavia arctica
2023-06-03
Anser serrirostris
2023-06-04
Saxicola rubicola
2023-06-04
Acrocephalus dumetorum
2023-06-04
Emberiza calandra
2023-06-04
Motacilla cinerea
2023-06-04
Acrocephalus dumetorum
2023-06-03
Motacilla cinerea