birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Lietuvos ornitologų draugija kviečia prisijungti prie akcijos „Mažoji musinukė – 2024 metų paukštis“

Lietuvos ornitologų draugija (toliau – LOD) bendradarbiaujant su Vytauto Didžiojo universiteto Miškų ir ekologijos fakulteto Biologinės įvairovės išteklių laboratorijos mokslininkais kviečia prisidėti prie 2024 metų paukščio – Mažosios musinukės  (lot. Ficedula parva) stebėjimų.

Mažoji musinukėyra nykstanti rūšis, įrašyta į ES Paukščių direktyvos I priedą. Moksliniai tyrimai patvirtino, jog Lietuvoje per pastaruosius 2 dešimtmečius šios rūšies populiacija sumažėjo beveik 20 proc. Pagrindinės nykimo priežastys – tinkamų buveinių mažėjimas, didelių vientisų medynų vykdant plynuosius kirtimus fragmentavimas bei miško sausinimas. Laikas susirūpinti mažosios musinukės apsauga, nes dabar, siekiant išsaugoti stabilią šios rūšies populiaciją, taikomų priemonių neužtenka, o vykdomi plyni kirtimai blogina rūšies būklę dėl mažėjančio rūšiai svarbių buveinių ploto. Todėl, siekiant geresnės rūšies apsaugos ir jos būklė tikslesnio nustatymo, šiais metais mažoji musinukė buvo paskelbta „Metų paukščiu“. LOD metinio susitikimo metu buvo aptarta „Metų paukščio“ iniciatyva bei jos aktualumas, taip pat  atlikti bei 2024-2026 m. planuojami vykdyti LIFE-IP Naturalit projekto mažosios musinukės tyrimai, siekiant įvertinti nacionalinę mažųjų musinukių populiaciją bei atlikti buveinių pasirinkimo modeliavimą.

Kviečiame stebėti ir fiksuoti mažąsias musinukes

Mažosios musinukės patinai aktyviai čiulba sugrįžę ir žiemviečių, paprastai nuo gegužės 15 d. iki birželio 10  d., tad šiuo metu yra pats tinkamiausias laikas stebėti šiuos paukščius. Jie  nesunkiai randami pagal tipišką ir garsią giesmę. Didžiausias paukščių aktyvumas yra 4-5 val. laikotarpyje po saulės patekėjimo. Apskaitos vykdomos linijiniu būdu, ieškant paukščių teritorijoje maršrutai turi būti kas 200-250 m, prisitaikant prie medynų struktūros. Kirtavietėse, jaunuolynuose ir jaunesniuose nei 30 metų medynuose rūšies paieška nėra tikslinga, todėl šiose vietose ieškoti nereikia. Įvairaamžiai medynai su senesnių medžių grupėmis gali būti tinkami. Paukščiai registruojami tiksliai pažymint pirmojo pastebėjimo koordinates.

Metų paukščio akcija, prisidedant Lietuvos ornitologų draugijos nariams, galėtų sukurti didelę pridėtinę vertę šios rūšies apsaugoje, ypač išaiškinant tinkamiausias šiai rūšiai paukščių apsaugai svarbias teritorijas  (toliau – PAST). Siūlome keletą būdų, prie kurių lengvai galėtų prisijungti kiekvienas iš jūsų:

1. Pavienių stebėjimų registravimas. Pateikiama informacija: radaviečių koordinates.

Šiuo metu yra mažai duomenų apie:

1.1. Netipiškas mažųjų musinukių buveines, pvz. mišrius su pušimi medynus. Paukščių gausumas joms tinkamose buveinėse gali būti gan didelis (iki 7 porų/100 ha), todėl interesas yra praplėsti žinias apie netipiškas rūšies buveines. Tai prisidės prie geresnio buveinių modeliavimo bei tikslesnio populiacijos įvertinimo;

1.2. Radimvietes PAST teritorijose. Tai svarbūs duomenys siekiant užtikrinti rūšies apsaugą jai tinkamiausiose teritorijose.

2. Mažųjų musinukių stebėjimai įvairaus dydžio miško fragmentuose. Pateikiama informacija: radimviečių koordinatės, įvertintas fragmento plotas (žemėlapis, kvartalų numeriai).

Siekiama nustatyti šios rūšies paukščių pasiskirstymą nedideliuose miškeliuose, kurie įsiterpę atviruose žemės ūkiui naudojamuose plotuose. Šio tipo apskaitos prisidės prie geresnio populiacijos vertinimo, išaiškinsime minimalų tinkamą gyventi miško fragmento dydį. Apskaitos atliekamos lankantis tinkamuose šiai rūšiai miškeliuose (lapuočiai, eglynai, mišrūs medynai), registruojamos paukščių radimvietės. Rūšies neradimas taip pat yra svarbus faktas, kurį reikia registruoti.

3. Mažųjų musinukių tyrimai dideliuose miško masyvuose. Pateikiama informacija: radimviečių koordinatės, įvertintas plotas (žemėlapis, kvartalų numeriai).

Siekiant nustatyti tinkamiausias PAST teritorijas yra svarbu įvertinti rūšies gausą jose. Tai atliekama išvaikštant apibrėžto dydžio teritoriją (pvz. kvartalą). Šios apskaitos labiausiai prisidėtų prie rūšies apsaugos ateityje. Pasirenkamos 100 (70-120) ha ploto teritorijos. Per vieną rytą galima atlikti vertinimą apie 200ha plote.

Labai kviečiame paukščių stebėtojus prisijungti prie šios iniciatyvos, nes tai labai svarbus ir prasmingas darbas, kurio rezultatai ne tik leis numatyti būtinas rūšies apsaugos priemones, tačiau tai tiesiogiai priklauso nuo stebėtojų skaičiaus, t.y. kokios apimties tyrimus pavyks atlikti.Norinčius dalyvauti kviečiame rašyti adresu: m.musinuke@vdu.lt arba kreiptis į LOD sekretoriatą lod@birdlife.lt

Akcijos koordinatoriai prof. G. Brazaitis, L. Raudonikis

2024-05-13


Reti stebėjimai

2024-05-29
Emberiza calandra
2024-05-29
Emberiza calandra
2024-05-28
Calidris falcinellus
2024-05-28
Tringa stagnatilis
2024-05-28
Anser serrirostris
2024-05-28
Netta rufina
2024-05-28
Charadrius hiaticula
2024-05-28
Phalaropus fulicarius LOFK
2024-05-27
Acrocephalus dumetorum
2024-05-28
Charadrius hiaticula