birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Kviečiame dalyvauti 2022 metų paukščio – rudgalvės anties veisimosi bei polizdinių sankaupų inventorizacijoje

Primename, jog Lietuvos ornitologų draugijos (LOD) narių metinio susirinkimo sprendimu „2022 metų paukščiu“ pasirinkta rudgalvė antis (Aythya ferina). Vienas iš šios akcijos tikslų yra išsiaiškinti tikrąją rūšies populiacijos būklę šalyje, tuo pačiu surenkant informaciją apie svarbiausias rūšies veisimosi bei sankaupų polizdiniu laikotarpiu vietas. Plačiau apie 2022 metų paukščio akciją rašėme 53-me žurnalo „Paukščiai“ numeryje.

Tai labai svarbu norit užtikrinti tinkamą rūšies apsaugą. Jos aktualumą parodo nepalanki rudgalvės anties apsaugos būklė tiek Lietuvoje, tiek visos Europos mastu.

Rudgalviai ančiai išnykus daugelyje anksčiau žinomų veisimosi bei šėrimosi vietų, šiuo metu trūksta žinių apie dabartinį rūšies paplitimą bei gausą Lietuvoje. Tuo tikslu LOD suplanavo rūšies populiacijos inventorizaciją visos šalies mastu. Žinant, jog ši rūšis veisimosi ir šėrimosi metu sutinkama įvairiose Lietuvos vietovėse (nuo Birvėtos tvenkinių rytuose iki Nemuno deltos vakarinėje šalies dalyje), realią situaciją galima išsiaiškinti tik pasitelkus pakankamai gausų stebėtojų būrį. Tik nuo stebėtojų aktyvumo priklausys ar pavyks surinkti pakankamus duomenis, kurie būtini siekiant išsiaiškinti tikrąją rūšies būklę. Informacija apie šios anties svarbiausias radavietes sudarytų prielaidas jos buveinių išsaugojimui.

Šiuo metu rudgalvės antys jau pasirinko veisimosi vietas, todėl nuo šiol yra pats tinkamiausias metas duomenų apie jų perimvietes rinkimui. Po veisimosi, antys rinksis į šerimosi vietas, kur formuoja įvairaus dydžio, taip vadinamas, „polizdines“ sankaupas. Todėl visus kviečiame pagal galimybes, tačiau, kiek įmanoma aktyviau, dalyvauti rudgalvės anties perėjimo ir sankaupų vietų paieškose, o duomenis apie šios rūšies aptikimo faktus patekti specialiai tam paruoštoje internetinėje duomenų rinkimo formoje:

https://lod.maps.arcgis.com/apps/GeoForm/index.html?appid=5c8ebb198cb04c6a9aa45de56c6e70c1

Neturinčių galimybės pildyti internetinės anketos, prašome atitinkamus duomenis pateikti el.paštu: lod@birdlife.lt

 Kilus klausimams kreipkitės į Liutaurą Raudonikį: liutauras.raudonikis@birdlife.lt

TIKIMĖS AKTYVAUS DALYVAVIMO!


Reti stebėjimai

2024-05-29
Ixobrychus minutus
2024-05-26
Emberiza calandra
2024-05-29
Emberiza calandra
2024-05-29
Emberiza calandra
2024-05-28
Calidris falcinellus
2024-05-28
Tringa stagnatilis
2024-05-28
Anser serrirostris
2024-05-28
Netta rufina
2024-05-28
Charadrius hiaticula
2024-05-28
Phalaropus fulicarius LOFK