birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Kartu mes galime daugiau – skirkite 1,2 proc. GPM Lietuvos ornitologų draugijos iniciatyvoms!

Tariame didelį AČIŪ visiems Lietuvos ornitologų draugijos rėmėjams, ankstesniais metais metais skyrusiems dalį sumokėto GPM Draugijos vykdytoms iniciatyvoms – tik Jūsų visų dėka į rudenį ir žiemą atnaujintus ar iškeltus naujus lizdus grįžta juodieji gandrai, pelėsakaliai ir ereliai žuvininkai, o iškeltuose inkiluose peri naminės pelėdos, didieji dančiasnapiai. Tęsdami ankstesnių metų darbus, paramos lėšų dėka pernai Lietuvos ornitologų draugija įrengė keturis lizdus juodiesiems gandrams, vieną – žuvininkui, net 20 inkilų didiesiems dančiasnapiams, kuriuose kartais įsikuria klykuolės ar net naminės pelėdos. Įrengtose lizdavietėse ornitologai pastebėjo jose besilankančius paukščius. Jūsų parama yra labai svarbi!

Žuvininkai. Vytauto Knyvos nuotrauka

Dėl intensyvių miško kirtimų, natūralių lizdaviečių trūkumas skaudžiai atsiliepia nykstančioms ir retoms paukščių rūšims. Todėl Lietuvos ornitologų draugija ir šiemet gautą paramą skirs juodųjų gandrų ir kitų stambių miško paukščių lizdavietėms įrengti ar atnaujinti tas, kurios dėl žiemą siautusių vėtrų ar kitų priežasčių gali nukristi jauniklių auginimo metu.

Juodasis gandras. Eugenijaus Drobelio nuotrauka

 

Ir jūs galite prisidėti prie retų paukščių išsaugojimo skirdami dalį sumokėto GPM- grožėkimės paukščiais ne tik nuotraukose – suteikime jiems namus!

Pildydami metinę pajamų deklaraciją, nelikite abejingi – skirkite 1,2 proc. nuo GPM!

Lietuvos ornitologų draugijos rekvizitai:

Paramos gavėjo pavadinimas: Lietuvos ornitologų draugija;

Paramos gavėjo kodas: 191692933;

Buveinės adresas: Naugarduko 47-3, LT-03208 Vilnius;

Prisijungus prie Elektroninės deklaravimo sistemos

 

Pildant FR0512 formoje reikia nurodyti:

Pavadinimas: Lietuvos ornitologų draugija

Mokesčio dalies dydis (procentais)“:  nurodykite iki 1,2 % (paramą galite paskirstyti keliems gavėjams)

Pateikti prašymą galite prisijungus prie Elektroninės deklaravimo sistemos. 

VMI instrukcija


Reti stebėjimai

2023-06-04
Acrocephalus dumetorum
2023-06-03
Motacilla citreola
2023-06-03
Gavia arctica
2023-06-03
Anser serrirostris
2023-06-04
Saxicola rubicola
2023-06-04
Acrocephalus dumetorum
2023-06-04
Emberiza calandra
2023-06-04
Motacilla cinerea
2023-06-04
Acrocephalus dumetorum
2023-06-03
Motacilla cinerea