birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Įvyko aplinkosaugos NVO ir premjerės I. Šimonytės susitikimas: žadama inicijuoti tolimesnes diskusijas

Vasario 21 d. Lietuvos ornitologų draugija, Baltijos aplinkos forumas, Aplinkosaugos koalicija ir VšĮ „Žiedinė ekonomika” atstovai susitiko su premjere I. Šimonyte.

Susitikimo metu iškeltos temos:

  • Būtinybė peržiūrėti Lietuvos žemės ūkio politikos kryptis siekiant, jog būtų labiau atstovaujamas viešasis interesas, aplinkosaugos aktualijos.
  • Būtinybė perskirstyti paramą ūkininkams ją nukreipiant smulkiesiems ir vidutiniams ūkininkams, skatinant ūkininkavimą, kuris tinka konkrečios vietovės gamtines sąlygas, skatinant gyvulininkystę, kai gyvuliai laikomi laukuose, bei žolinių pašarų gamybą.
  • Lietuvos įsipareigojimus spręsti pievų nykimo klausimą.
  • Lietuvos įsipareigojimus saugoti kaimo paukščius ir kitą biologinę įvairovę, kuri nyksta dėl netinkamų ūkininkavimo praktikų.
  • Skaidrumą ir teisingą visuomenės interesų atstovavimą žemės ūkio politikoje. Prašoma skatinti bendradarbiavimą tarp Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijų, atkreipiant dėmesį, kad šiuo metu jis yra labai menkas ir vyksta paskutinėje derinimo standijoje. Prašoma užtikrinti, kad aplinkosaugos NVO turėtų galimybę ginti viešąjį interesą formuojant žemės ūkio politiką.
  • Nuoseklumą įgyvendinant Valstybės ateities viziją „Lietuva 2050”. Atkreipiant dėmesį, kad tenkinant ūkininkų protesto reikalavimus daromos nuolaidos, kurios atitolina šios vizijos įgyvendinimą.

 

Susitikimo metu premjerė pažadėjo suorganizuoti sekantį bendrą susitikimą su aplinkosaugos NVO ir ūkininkų organizacijomis. Šis susitikimas planuojamas pavasarį.


Reti stebėjimai

2024-04-09
Podiceps auritus
2024-04-09
Locustella luscinioides
2024-04-09
Sylvia atricapilla
2024-04-11
Curruca curruca
2024-04-12
Actitis hypoleucos
2024-04-12
Phylloscopus sibilatrix
2024-04-04
Sylvia atricapilla
2024-04-07
Saxicola rubetra
2024-04-07
Actitis hypoleucos
2024-04-07
Hirundo rustica