birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Informuojame - Svencelės telmologiniame draustinyje atliekami gamtotvarkos darbai

Informuojame, kad š. m. sausio–kovo mėnesiais Svencelės aukštapelkės šiaurinėje dalyje vykdomi hidrologinio režimo atkūrimo darbai, kurių metu bus:

  • įrengta 11-ka įvairios konstrukcijos vandenį sutaikančių užtvarų;
  • atlikta 1,5 km ilgio senojo polderio pylimo vakarinės dalies rekonstrukcija, sujungiant ją su 2021 m. Klaipėdos savivaldybės iniciatyva jau rekonstruota rytine polderio pylimo dalimi.

2018 m. Lietuvos ornitologų draugija kartu su Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija pradėjo vykdyti projektą „Svencelės pelkės apsaugos būklės gerinimas“, kuriuo siekiama:

  • pagerinti sausinimo pažeistų aukštapelkės buveinių būklę ir išsaugoti jos gamtines vertybes, atkuriant retų ir nykstančių paukščių (ypač dirvinio sėjiko) bei augalų buveines);
  • atkurti pelkėdarai palankų hidrologinį režimą;
  • sustabdyti organinių ir maistinių medžiagų patekimą iš pažeistos pelkės į Kuršių marias bei Baltijos jūrą, taip mažinant jų eutrofikaciją;
  • sustabdyti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas dėl išsausėjusios durpės skaidymosi.

Gamtotvarkos darbai atliekami įgyvendinant projektą: „Svencelės pelkės apsaugos būklės gerinimas“ (2018–2023 m.).

Projektą finansuoja Baltijos jūros apsaugos fondas (Baltic Sea Conservation Foundation).

Projektą vykdo: Lietuvos ornitologų draugija

Projekto partneris: Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija

Darbus atlieka: UAB Transjuda

Iškilus klausimams kreiptis į Lietuvos ornitologų draugijos

vyr. biologą ekspertą Eugenijų Drobelį:

tel. 867532898; el. p.: eugenijus.drobelis@birdlife.lt

Projektą finansuoja:                                                Projektą vykdo:

       


Reti stebėjimai

2024-05-29
Ixobrychus minutus
2024-05-26
Emberiza calandra
2024-05-29
Emberiza calandra
2024-05-29
Emberiza calandra
2024-05-28
Calidris falcinellus
2024-05-28
Tringa stagnatilis
2024-05-28
Anser serrirostris
2024-05-28
Netta rufina
2024-05-28
Charadrius hiaticula
2024-05-28
Phalaropus fulicarius LOFK