birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Gelbstint Svencelės pelkę

Siekiant pagerinti pelkėdarai palankų hidrologinį režimą bei pristabdyti dėl išsausėjusios durpės skaidymosi šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas bei organinių medžiagų patekimą į vandens telkinius, Lietuvos ornitologų draugija kartu su partneriu Kuršių Nerijos nacionaliniu parko direkcija šiaurinėje pelkės dalyje atliko apie 1,5 km ilgio pylimo rekonstrukciją ir įrengė 11 vandens užtvarų. Polaidžio vanduo bematant užpildė kadaise iškastus griovius ir po durpių kasimo likusias įdubas. Paviršinio vandens aukščių skirtumas abipus pylimo kai kuriose vietose siekia net 1,5 m. Hidrotechniniai statiniai pažeistai ir sausėjančiai pelkei padės žymiai ilgiau sulaikyti išganingą drėgmę. Tai pagerins nykstančių paukščių bei augalų buveinių būklę. Šie darbai atlikti vykdant Baltijos jūros apsaugos fondo finansuojamą projektą „Svencelės pelkės apsaugos būklės gerinimas“.

Tačiau tai tiktai pirmasis darbų etapas. UAB „Inžinierinis projektavimas“ parengtame projekte numatyti 3 Svencelės pelkės hidrologinio režimo atstatymo etapai, kuriems įgyvendinti bus ieškomi nauji finansavimo šaltiniai.

Eugenijaus Drobelio nuotraukos


Reti stebėjimai

2024-07-14
Grus grus
2024-07-09
Ixobrychus minutus
2024-07-12
Motacilla citreola
2024-07-12
Ixobrychus minutus
2024-07-11
Falco vespertinus
2024-07-09
Charadrius hiaticula
2024-07-07
Emberiza calandra
2024-07-07
Lophodytes cucullatus
2024-07-06
Acrocephalus dumetorum
2024-07-07
Podiceps auritus