birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

„BALTASIS GANDRAS LIETUVOJE. LIZDŲ ATLASAS”

Lietuvos ornitologų draugija (LOD) kartu su partneriais – Gamtos tyrimų centru (GTC) ir elektros skirstomųjų tinklų operatoriumi AB LESTO – sėkmingai užbaigė ES aplinkos finansinės programos „LIFE+” bei Lietuvos aplinkos ministerijos finansuotą projektą „Baltųjų gandrų (Ciconia ciconia) apsauga Lietuvoje“ (LIFE07 NAT/LT/000531). Visa, projekto metu sukaupta ir ankstesnių metų tyrimų apibendrinta informacija apie Lietuvoje perinčius baltuosius gandrus pateikta išleistoje knygoje „Baltasis gandras Lietuvoje. Lizdų atlasas“. Leidinį parengė GTC Paukščių ekologijos laboratorijos darbuotojai dr. Mindaugas Dagys ir Daiva Vaitkuvienė, kurie projekto metu organizavo gandrų lizdų inventorizaciją, taip pat viešam naudojimui sukūrė jų duomenų bazę http://ecogis.ekoi.lt/ciconiaflexviewer25/index.html . Knygoje pateikiama išsamesnė moksliškai išanalizuota informacija.

Gausiai iliustruotas leidinys parengtas lizdų atlaso principu. Be bendros informacijos apie rūšies biologiją ir ekologiją, perėjimo sėkmingumo statistiką,  projekto metu įgyvendintas lizdų apsaugos priemones bei perinčios populiacijos paplitimo Lietuvoje ypatumus, jame pateikti išsamūs duomenys apie atskirose šalies savivaldybėse perinčių paukščių gausą, teritorinį pasiskirstymą jose, atskirai pateikiant statistinius duomenis apie gandralizdžių sukrovimo vietą, atstumus tarp lizdų ir pan. Nurodoma kiekvienos savivaldybės svarba šalyje pagal baltųjų gandrų lizdų skaičių ir tankį visoje savivaldybės teritorijoje bei rūšiai tinkamose buveinėse.

Knyga, kaip numatyta projekto paraiškoje, išplatinta su gandrų apsauga susijusioms institucijoms, savivaldybėms, gamtinėms organizacijoms, bibliotekoms, projekto partneriams bei prie jo įgyvendinimo prisidėjusiems talkininkams, o taip pat su gamtos mokslais, jos apsauga bei pažinimu susijusioms mokymo įstaigoms. Leidinio skaitmeminę versiją galite surasti projekto svetainėje www.ciconia.lt (čia žiūrėti „veiklos“, toliau „leidiniai“).

Elektroninis knygos variantas patalpintas čia. (PDF. )


Reti stebėjimai

2023-12-09
Aythya marila
2023-12-09
Gavia arctica
2023-12-09
Emberiza schoeniclus
2023-12-02
Turdus iliacus
2023-12-10
Gallinula chloropus
2023-12-10
Alauda arvensis
2023-12-10
Rallus aquaticus
2023-12-10
Alauda arvensis
2023-12-10
Calcarius lapponicus
2023-12-10
Circus cyaneus