birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

2024 m. balandžio 20-21 d. organizuojamas LOD visuotinis narių susirinkimas

Informuojame, kad LOD visuotinis narių susirinkimas už 2023 metus organizuojamas 2024 m. balandžio 20-21 d., turizmo komplekse „Mėlynasis karpis“, Kuršių g. 11, Kintai, Šilutės r. Nemuno deltoje vyksiančiame renginyje kviečiame ne tik visus narius senbūvius, bet ir naujai įstojusius narius dalyvauti, susipažinti su organizacijos projektais, veiklomis iš pirmų lūpų, pabendrauti su bendraminčiais LOD nariais. Susirinkimo metu nariams tradiciškai bus įteikiami kalendoriai, įvairūs leidiniai, o savanoriams įteiksime LOD savanorio ženkliuką.

20 d. šeštadienį tradiciškai bus pristatytos LOD finansinės, Tarybos , Kontrolės komisijos ataskaitos, LOD veiklų kryptys. Draugijos nariai susipažins su vykdomais projektais, iniciatyvomis ir kitomis LOD veiklomis.

21 d. sekmadienį bus organizuojami projekto "Mažosios žąsies svarbiausių teritorijų tinklo apsauga prisitaikant prie klimato kaitos" Life LWfG Climate LIFE19 NAT/LT/000898 praktiniai mokymai, kuriuos ves ornitologai ekspertai. 

Mokymų tikslas – lauko sąlygomis apmokyti stebėtojus identifikuoti labai retai sutinkamas mažąsias žąsis gausiuose kitų žąsų rūšių, ypasč baltakakčių, būriuose. Minėto projekto metu LOD numatė parengti atitinkamos kvalifikacijos savanorių stebėtojų kelias grupes, kurie po projekto pabaigos turėtų kompetencijos vykdyti ypač retos ir ties išnykimo riba atsidūrusios mažosios žąsies stebėseną. Mokymų metu dalyviai susipažins su retųjų žąsų elgsena, biologija, buveinių pasirinkimo ypatumais, taip pat gilins praktines rūšies identifikacijos žinias. Ne paslaptis, jog tūkstantiniuose baltatkčių ir kitų žąsų būriuose yra nepaprastai sunku aptikti pavienius mažųjų žąsų individus – tam reikalinga tam tikra patirtis ir žinios. Todėl įgytų žinių dėka ateityje bus galima vykdyti šių paukščių stebėseną, buveinių pasirinkimo bei kitus aktulius tyrimus. Daugiau apie projektą skaitykite čia: https://www.birdlife.lt/mazojizasis

Renginio išsamią programą bei registraciją į LOD visuotinį narių susirinkimą ir praktinius projekto mokymus paskelbsime vėliau.

Mažoji žąsis Rusnės saloje prie Vorusnės. Vytauto Eigirdo nuotrauka


Reti stebėjimai

2024-04-09
Podiceps auritus
2024-04-09
Locustella luscinioides
2024-04-09
Sylvia atricapilla
2024-04-11
Curruca curruca
2024-04-12
Actitis hypoleucos
2024-04-12
Phylloscopus sibilatrix
2024-04-04
Sylvia atricapilla
2024-04-07
Saxicola rubetra
2024-04-07
Actitis hypoleucos
2024-04-07
Hirundo rustica