birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

2023 m. balandžio 1-2 d. vyks LOD narių visuotinis susirinkimas, skelbiama preliminari programa

LOD narių visuotinis susirinkimas (toliau – Susirinkimas) vyks 2023 m. balandžio 01-02 d., Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus konferencijų salėje, Laisvės al. 106 Kaunas. Dalyvių registracija pradedama 09.30 val., Susirinkimo pradžia – 10.00 val.

Preliminari programa

LOD Valdybos ir Kontrolės komisijos narių rinkimams:

Informuojame, kad šio Susirinkimo metu bus renkami LOD Valdybos ir Kontrolės komisijos nariai.

Baigiantis dviejų metų LOD Valdybos ir Kontrolės komisijos narių kadencijai, jie turi būti renkami bendru balsavimu kartu su pasiūlytais naujais kandidatais. Draugijos narių visuotinis susirinkimas į LOD Valdybą turi išrinkti 7 narius, o į Kontrolės komisiją – 3 narius.

Visi LOD nariai gali siūlyti kandidatus į LOD Valdybos ar Kontrolės komisijos narius. Prieš teikiant siūlymus, būtinai turi būti gautas bent žodinis siūlomo kandidato sutikimas.

Savo siūlymus dėl kandidatų galite teikti iki š. m. kovo 22 d. LOD projektų vadovei Justinai Karlonienei el. paštu: justina@birdlife.lt

Informuojame, jog gautus pasiūlymus paskelbsime LOD portale.

Primename, kad pagal LOD įstatų 23.1 p. Kandidatų į LOD Valdybos narius narystė Draugijoje turi būti ne trumpesnė nei 2 m. per pastarųjų 10-ies metų laikotarpį.

Pagal įstatų 23.3 p. ir 30 p. Draugijos Valdybos ir Kontrolės komisijos nario kadencijos trukmė yra 2 metai ir jis gali eiti savo pareigas ne daugiau kaip tris kadencijas iš eilės, t.y. 6 metus.

LOD dėkoja muziejaus administracijai už paramą suteikiant erdvias patalpas bei užtikrinant jų techninį aptarnavimą.


Reti stebėjimai

2023-12-09
Aythya marila
2023-12-09
Gavia arctica
2023-12-09
Emberiza schoeniclus
2023-12-02
Turdus iliacus
2023-12-10
Gallinula chloropus
2023-12-10
Alauda arvensis
2023-12-10
Rallus aquaticus
2023-12-10
Alauda arvensis
2023-12-10
Calcarius lapponicus
2023-12-10
Circus cyaneus