birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

2023 m. balandžio 01-02 d. organizuojamas LOD narių visuotinis susirinkimas, nedalyvaujančius kviečiame balsuoti el. būdu

LOD narių visuotinis susirinkimas (toliau – Susirinkimas) už 2022 metus organizuojamas 2023 m. blandžio 01-02 d., Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus konferencijų salėje, Laisvės al. 106 Kaunas. Dalyvių registracija pradedama balandžio 01 d. 09.30 val., Susirinkimo pradžia – 10.00 val., susirinkimo pabaiga – balandžio 02 d. 13.00 val.

PROGRAMA

LOD Valdybos ir Kontrolės komisijos narių rinkimams:

Šio Susirinkimo metu bus renkami LOD Valdybos ir Kontrolės komisijos nariai.

Baigiantis dviejų metų LOD Valdybos ir Kontrolės komisijos narių kadencijai, jie turi būti renkami bendru balsavimu kartu su pasiūlytais naujais kandidatais. Draugijos narių visuotinis susirinkimas į LOD Valdybą turi išrinkti 7 narius, o į Kontrolės komisiją – 3 narius.

Pasiūlyti kandidatai LOD Valdybos rinkimams:

Augutė Vita, Barauskas Romualdas, Ignatavičius Povilas, Jarmalavičius Kęstutis, Morkūnė Rasa, Ružauskas Modestas, Skirpstas Albertas, Šniaukšta Laimonas, Žydelis Ramūnas,

Pasiūlyti kandidatai LOD Kontrolės komisijos rinkimams:  Adomonis Vidmantas, Butleris Algis, Sabaliauskas Vytautas

LOD narius, kurie nedalyvaus Susirinkime, kviečiame susipažinti su 2022 m. LOD veiklos ir finansine ataskaita, Draugijos veiklos ir finansinės ataskaitos įvertinimu, 2022 m. LOD Tarybos ataskaita, 2023 m. Draugijos veiklų kryptimis ir balsuoti el. būdu užpildant balsavimo biuletenius dėl ataskaitų tvirtinimo bei LOD Valdybos ir Kontrolės komisijos rinkimų.

Užpildytus balsavimo biuletenius pateikti biuletenyje nurodyta tvarka iki š.m. kovo 31 d. 20.00 val. el.paštu justina@birdlife.lt

BALSAVIMO BIULETENIS

BALSAVIMO BIULETENIS LOD Kontrolės komisijos rinkimams

BALSAVIMO BIULETENIS_LOD Valdybos rinkimams

LOD dėkoja muziejaus administracijai už paramą suteikiant erdvias patalpas bei užtikrinant jų techninį aptarnavimą.


Reti stebėjimai

2023-06-04
Acrocephalus dumetorum
2023-06-03
Motacilla citreola
2023-06-03
Gavia arctica
2023-06-03
Anser serrirostris
2023-06-04
Saxicola rubicola
2023-06-04
Acrocephalus dumetorum
2023-06-04
Emberiza calandra
2023-06-04
Motacilla cinerea
2023-06-04
Acrocephalus dumetorum
2023-06-03
Motacilla cinerea