birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Svencelės pelkės išsaugojimo klausimams skirtas renginys

Š.m. birželio 15 d. Lietuvos ornitologų draugijos sekretoriatas, kartu su partneriu Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija, organizavo susitikimą su vietos bendruomenių ir susijusių institucijų atstovais bei praktinį seminarą–aptarimą specialistams – „Svencelės pelkės, Natura 2000 teritorijos, apsaugos būklės gerinimas“ (programa pridedama). Susitikimas ir seminaras buvo organizuoti UAB „Kintai“ teritorijoje, Povilų k., Šilutės r., Klaipėdos apskrityje. Šiame renginyje gausiai dalyvavo Klaipėdos r. savivaldybės, Šilutės r. Kintų seniūnijos, Drevernos bendruomenės, Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos departamento, Šilutės gyvosios gamtos apsaugos skyriaus, Gamtos tyrimų centro, Žemaitijos ir Kuršių nerijos nacionalinių parkų bei Lietuvos ornitologų draugijos darbuotojai bei specialistai.

Eugenijaus Drobelio nuotrauka

Susitikime su vietos bendruomenių atstovais ir susijusių institucijų atstovais buvo pristatyti Lietuvos ornitologų draugijos įgyvendinto projekto tikslai ir pasiekti rezultatai, supažindinta su Svencelės pelkės ornitologinėmis ir botaninėmis vertybėmis bei apžvelgta hidrologinio režimo atkūrimo svarba pažeistose Lietuvos pelkėse.

Gamtosaugininkams, miškininkams ir saugomų teritorijų specialistams buvo pristatyta Svencelės aukštapelkės būklės stebėsenos programa. Šioje renginio dalyje supažindinta su Svencelės aukštapelkės būklės stebėsenos programa: ornitologine, EB svarbos natūralių pelkių buveinių bei hidrologinio monitoringo programomis. Įvairių sričių specialistai išvykos į Svencelės pelkę metu galėjo betarpiškai susipažinti su monitoringo darbų specifika, pateikti jiems rūpimus klausimus.

Eugenijaus Drobelio nuotrauka

Eugenijaus Drobelio nuotrauka

Tai buvo baigiamasis projekto „Svencelės pelkės apsaugos būklės gerinimas“ renginys. Projektą finansavo Baltijos jūros apsaugos fondas, kurį įgyvendino Lietuvos ornitologų draugijos sekretoriatas kartu su partneriu – Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija. Pagrindinis projekto tikslas – atkurti Svencelės pelkės palankią apsaugos būklę, atstatant pelkės hidrologinį režimą bei atkuriant retų ir nykstančių paukščių ir augalų buveines.

Projektą finansuoja:                                                Projektą vykdo:

       


Reti stebėjimai

2024-07-14
Grus grus
2024-07-09
Ixobrychus minutus
2024-07-12
Motacilla citreola
2024-07-12
Ixobrychus minutus
2024-07-11
Falco vespertinus
2024-07-09
Charadrius hiaticula
2024-07-07
Emberiza calandra
2024-07-07
Lophodytes cucullatus
2024-07-06
Acrocephalus dumetorum
2024-07-07
Podiceps auritus