birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Rudagalvė antis – 2022 metų paukštis

Lietuvos ornitologų draugijos (LOD) narių metinio susirinkimo sprendimu, tęsiant ilgametes tradicijas, 2022 „metų paukščiu“, pasirinko rudagalvę antį (Aythya ferina). Kaip ir ankstesniais metais, šios akcijos pagrindiniai tikslai – atkreipti visuomenės ir aplinkosaugos institucijų dėmesį į šią nykstančią sparnuočių rūšį, kuriai reikalingas žmonių išskirtinis dėmesys bei specialios apsaugos priemonės, o taip pat išsiaiškinti tikrąją rūšies populiacijos būklę šalyje.

Pagrindinė priežastis, kodėl „Metų paukščiu“ buvo pasirinkta rudagalvė antis yra jos nepalankus apsaugos statusas tiek Lietuvoje, tiek visos Europos mastu. Abiem atvejais,  remiantis tarptautinės gamtos apsaugos organizacijos – IUCN, kriterijais, rūšies būklė įvertinta kaip pažeidžiama (angl. – „Vulnerable“). Viena iš svarbiausių rūšies nykimo priežasčių įvardijama vandens telkinių tarša dėl intensyvaus ir chemizuoto žemės ūkio, ko pasėkoje, keičiasi povandeninės augalijos bendrijos, kurios labai svarbios šios anties mitybai, dėl eutrofikacijos nendrėmis užželia jauniklių maitinimuisi svarbios atviros vandens telkinių seklumos.

Rudagalvė antis. Sauliaus Karaliaus nuotrauka

Rudagalvei ančiai išnykus daugelyje anksčiau žinomų veisimosi bei šėrimosi vietų, šiuo metu trūksta žinių apie dabartinį rūšies paplitimą bei gausą Lietuvoje. Tuo tikslu, planuojame organizuoti rūšies populiacijos inventorizaciją visos šalies mastu.

Pasirinkdama „Metu paukščiu“ rudagalvę antį, LOD numatė sekančias svarbiausias veiklas:

  • Perinčių ir šėrimosi metu sankaupas sudarančių rudagalvių ančių inventorizacija šalies mastu
  • Lobistinė veikla siekiant jog Kaimo plėtros programoje planuojant ateities paramos priemones, būtų atsižvelgta į rudagalvės anties (taip pat ir kitų nykstančių vandens paukščių) veisimosi bei šėrimosi buveinių apsaugos poreikius
  • Visuomenės švietimas ir informavimas apie rudagalvių ančių perinčios populiacijos tikrąją būklę, jos apsaugos poreikius ir svarbą

Plačiau apie 2022 metų paukščio akciją informuosime žurnale „Paukščiai“.

TIKIMĖS JOG BENDROMIS PASTANGOMIS MES UŽTIKRINSIME GERESNĘ RUDAGALVIŲ ANČIŲ APSAUGĄ ŠALYJE!


Reti stebėjimai

2024-04-09
Podiceps auritus
2024-04-09
Locustella luscinioides
2024-04-09
Sylvia atricapilla
2024-04-11
Curruca curruca
2024-04-12
Actitis hypoleucos
2024-04-12
Phylloscopus sibilatrix
2024-04-04
Sylvia atricapilla
2024-04-07
Saxicola rubetra
2024-04-07
Actitis hypoleucos
2024-04-07
Hirundo rustica