birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Perkamos grynaveislės telyčios. Kviečiame teikti pasiūlymus

KVIETIMAS TEIKTI PASIŪLYMUS

Pirkimas vykdomas įgyvendinant ES aplinkos ir klimato politikos programos projektą „Šlapių pievų ir žemapelkių pritaikymas tvariam ūkininkavimui, siekiant užtikrinti ilgalaikę griežlės ir nykstančių tilvikų apsaugą”, angl. “Adaptation of wet grasslands and mires for sustainable farming to ensure long-term protection of Corncrake and threatened waders”, akronimas LIFE21-NAT-LT-LIFEfarms for birds, Nr. 101074711.

Pirkimo objektas: 80 vnt. grynaveislių telyčaičių.

Pirkimo procedūra: Konkursas vykdomas vadovaujantis Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. D1-946 redakcija).

Pirkimą vykdanti organizacija: Lietuvos aplinkosauginių ūkių asociacija. Adresas Durpyno g. 7A, Pakrempė, LT-21169, Trakų r. Įmonės kodas 305152424, el. paštas laua@laua.lt  Tel. 8 6 1513387

Interneto svetainė: www.laua.lt

Atrankos kriterijai: Visi reikalavimai nustatyti pirkimo dokumentuose. Neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

Pirkimo dokumentus galima gauti: Nuo šio skelbimo paskelbimo dienos iki 2023-02-10      10.00 val. Lietuvos Respublikos laiku, Lietuvos aplinkosauginių ūkių asociacijos adresu: Miglos g. 27-2, LT-08101 Vilnius. Atsakingas darbuotojas: Simona Miklovytė, tel.: +370 636 33998, el.paštas: simona.miklovyte@gmail.com darbo valandomis 8:00-17:00, pirmadienį-penktadienį.

Pasiūlymų pateikimas:

Pasiūlymas, parengtas pagal konkurso sąlygas, turi būti pateiktas raštu - paštu, per kurjerį, asmeniškai iki 2023 m. vasario 10 d., 10.00 val. (Lietuvos Respublikos laiku) adresu: Lietuvos aplinkosauginių ūkių asociacija, Miglos g. 27-2, LT-08101 Vilnius. Vokai su pasiūlymais turi būti pažymėti antrašte, kurioje nurodytas pirkimo pavadinimas, tiekėjo pavadinimas ir adresas.                   

Kvietimas teikti pasiūlymus


Reti stebėjimai

2024-04-09
Podiceps auritus
2024-04-09
Locustella luscinioides
2024-04-09
Sylvia atricapilla
2024-04-11
Curruca curruca
2024-04-12
Actitis hypoleucos
2024-04-12
Phylloscopus sibilatrix
2024-04-04
Sylvia atricapilla
2024-04-07
Saxicola rubetra
2024-04-07
Actitis hypoleucos
2024-04-07
Hirundo rustica