birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Lietuvos ornitologų draugija skelbia konkursą mažajai žąsiai svarbiausių teritorijų pažeidžiamumo klimato kaitai įvertinimo ir gairių parengimo paslaugoms atlikti

Lietuvos ornitologų draugija numato pirkti mažajai žąsiai svarbiausių teritorijų pažeidžiamumo klimato kaitai įvertinimo ir gairių parengimo paslaugas.

Pirkimas atliekamas, siekiant efektyviai, laiku ir kokybiškai įgyvendinti Europos Sąjungos programos LIFE projekto „Mažosios žąsies svarbiausių teritorijų tinklo apsauga prisitaikant prie klimato kaitos” (angl. Providing a climate resilient network of critical sites for the Lesser White-fronted Goose in Europe) LIFE LWfG CLIMATE, Nr. LIFE19 NAT/LT/000898 veiklas.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. kovo 14 d. įsakymo Nr. D1-74 redakcija), Lietuvos ornitologų draugijos pirkimų taisyklėmis, patvirtintomis 2019 m. sausio 2 d. direktoriaus įsakymu Nr. 2019-LOD/0102/06 (aktuali redakcija), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, LIFE programos taisyklėmis, kitais teisės aktais bei Pirkimo sąlygomis.

Visi dalyvavimo pirkime ir paslaugų vykdymo reikalavimai nustatyti pirkimo dokumentuose, kuriuos galima gauti el. paštu: aira@birdlife.lt

Pasiūlymų pateikimo terminas – 2023 spalio 9 d. 15:00 val.

 


Reti stebėjimai

2024-04-09
Podiceps auritus
2024-04-09
Locustella luscinioides
2024-04-09
Sylvia atricapilla
2024-04-11
Curruca curruca
2024-04-12
Actitis hypoleucos
2024-04-12
Phylloscopus sibilatrix
2024-04-04
Sylvia atricapilla
2024-04-07
Saxicola rubetra
2024-04-07
Actitis hypoleucos
2024-04-07
Hirundo rustica