birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Išsiųstas kreipimąsis eurokomisarams

Lietuvos aktyvios nevyriausybinės organizacijos išsiuntė bendrą kreipimąsi eurokomisarams - Virginijui Sinkevičiui, atsakingam už aplinkos, vandenynų ir žuvininkystės politiką, ir Janusz Wojciechowski, atsakingam už žemės ūkio ir kaimo plėtros klausimus. Savo kreipimesi šalies aplinkosaugininkai akcentuoja pievų nykimo, tinkamos vandens telkinių apsaugos nuo galimos taršos, klimato kaitos ir kitas aplinkosaugines problemas, kylančias dėl vis intensyvėjančio Lietuvos žemės sektoriaus ir ilgametės žemės ūkio politikos. Reaguodami į Lietuvos ūkininkų protestus ir jų reikalavimus, Lietuvos aplinkosauginės nevyriausybinės organizacijos išreiškė savo poziciją, prašydami eurokomisarų ginti gamtos vertybes, taip pat visuomenės interesą turėti sveiką ir saugią aplinką. Aplinkosaugos organizacijos išreiškė susirūpinimą jog bandant rasti kompromisą dėl kai kurių Lietuvos ūkininkų bendruomenių iškeltų reikalavimų, nebūtų pamirštas visuomenės interesas aplinkos apsaugos ir klimato kaitos klausimais. Visas kreipimosi tekstas anglų kalba čia.


Reti stebėjimai

2024-04-09
Podiceps auritus
2024-04-09
Locustella luscinioides
2024-04-09
Sylvia atricapilla
2024-04-11
Curruca curruca
2024-04-12
Actitis hypoleucos
2024-04-12
Phylloscopus sibilatrix
2024-04-04
Sylvia atricapilla
2024-04-07
Saxicola rubetra
2024-04-07
Actitis hypoleucos
2024-04-07
Hirundo rustica