birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

2021 m. rugpjūčio 21-22 d. organizuojamas LOD narių visuotinis susirinkimas, nedalyvaujančius kviečiame balsuoti el. būdu

LOD narių visuotinis susirinkimas (toliau – Susirinkimas) už 2020 metus organizuojamas 2021 m. rugpjūčio 21-22 d., turizmo komplekse „Mėlynasis karpis“, Tvenkinių g. 10, Povilų k., Kintų mst., Šilutės r.

LOD narius, kurie nedalyvaus Susirinkime kviečiame balsuoti el. būdu (el. paštu) už kandidatus į LOD Tarybą bei Kontrolės komisiją, taip pat kviečiame susipažinti su LOD įstatų siūlomais pakeitimais.

LOD Tarybos ir Kontrolės komisijos narių rinkimams:

Informuojame, kad šio Susirinkimo metu bus renkami LOD Tarybos ir Kontrolės komisijos nariai.

Baigiantis dviejų metų LOD Tarybos ir Kontrolės komisijos narių kadencijai, jie turi būti renkami bendru balsavimu kartu su pasiūlytais naujais kandidatais. Draugijos narių visuotinis susirinkimas į LOD Tarybą turi išrinkti 7 narius, į Kontrolės komisiją – 3 narius.

Vadovaujantis LOD įstatų 24.5 p. Draugijos nariai gali balsuoti elektroniniu paštu. Elektroniniu būdu balsuojantys Draugijos nariai traktuojami kaip dalyvaujantys Visuotiniame susirinkime.

Raginame visus LOD narius, kurie neplanuoja dalyvauti Susirinkime, balsuoti elektroniniu būdu, renkant LOD Tarybos ir Kontrolės komisijos narius, savo balsus pateikiant iki š.m. rugpjūčio 20 d. 18 val. el. paštu balsuoju@birdlife.lt

El. laiške prašome nurodyti tik tų kandidatų vardus ir pavardes, už kuriuos balsuojate, renkant LOD Tarybą ir Kontrolės komisiją. Laiške taip pat turi matytis Jūsų identifikaciniai duomenys (vardas, pavardė, tel. nr.).

Siūlomi kandidatai į LOD Tarybos narius: Albertas Skirpstas, Arūnas Čerkauskas, Laimonas Šniaukšta, Milda Šniaukštienė, Povilas Ignatavičius, Ramūnas Žydelis, Rasa Morkūnė, Žydrūnas Preikša.

Siūlomi kandidatai į LOD Kontrolės komisijos narius: Algis Butleris, Darius Norkūnas, Vytautas Sabaliauskas.

PROGRAMA (ATNAUJINTA)

SIŪLOMI LOD ĮSTATŲ PAKEITIMAI

 


Reti stebėjimai

2023-09-22
Pandion haliaetus
2023-09-21
Buteo rufinus LOFK
2023-09-22
Anthus cervinus
2023-09-21
Anthus cervinus
2023-09-22
Anthus petrosus
2023-09-22
Chlidonias leucopterus
2023-09-22
Arenaria interpres
2023-09-22
Anthus cervinus
2023-09-22
Anthus petrosus
2023-09-21
Ciconia ciconia