birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

2016 metai

PAUKŠČIŲ PAVASARINĖ MIGRACIJA IR FENOLOGINIAI STEBĖJIMAI LIETUVOJE

2016 METAIS 

Informacija atnaujinta: 2016-06-21 (atnaujinama). 

Taip pat naujausią informaciją apie paukščių stebėjimus, fenologiją rasite LOD forume čia

 

Nuo šių metų stebėjimams priskiriame fenologinės fazės kodą. 

PM1- pavasarinės migracijos pradžia (pirmi rūšies stebėjimai savivaldybėje);

PM2- pavasarinė masinė migracija (traukia dideliais būriais, dažni visoje savivaldybėje);

G1- pirma tuoktuvinė giesmė arba stebėtas tuoktuvinis elgesys;

G2- aktyvios tuoktuvinės giesmės, aktyvus teritorinis elgesys;

L1 – lizdinės medžiagos nešimas, lizdo krovimas ir pan.;

Vykdant tyrimus būtina laikytis tinkamo elgesio su laukiniais paukščiais taisyklių ir principų, kad būtų išvengta jų stresinių situacijų, pasirinktų veisimosi ar poilsio teritorijų apleidimo, lizdų, jauniklių ar pačių paukščių žūties. Ypač į tai būtina atsižvelgti renkant duomenis šioms paryškintoms fazėms:

I1- lizde rasti kiaušiniai;

I2-inkubacinis periodas (perėjimas);

J1- jauniklių skilimas (rašoma, kai jaunikliai pastebėti lizde);

J2-jaunikliai paliko lizdus (rašoma, kai jaunikliai palieka lizdus: paukščiukiniai jaunikliai palikę lizdus, stebėti skraidantys paukščiukiniai jaunikliai, stebėti viščiukiniai jaunikliai ne lizde);

M- renkasi į būrius maitintis;

RM1- rudeninės migracijos pradžia ( pavieniai migruojantys būreliai);

RM2- masinė rudeninė migracija (traukia dideliais būriais);

RM3- pavienių užsilikusių būrelių ar individų migraciją.

Kai kuriems atvejams gali būti sunku priskirti fenologijos fazės kodą. Nepaisant to duomenys vis tiek yra įdomūs ir vertingi, tad lauksime ir tokių duomenų.
 

LOD PUSLAPIO SKYRELYJE „STEBĖJIMAI“ PRAŠOME FENOLOGINIŲ STEBĖJIMŲ NERAŠYTI. ČIA TALPINTI TIK TOKIUS STEBĖJIMUS KURIE ATITINKA LOFK KRITERIJUS: http://www.birdlife.lt/kaupiama

Informaciją parengė ir moderuoja: Rūta Kembrytė, Liutauras Raudonikis, Gediminas Petkus

Jeigu pastebėjote, kad šiame sąraše nėra pateiktų Jūsų stebėjimų labai prašome pranešti el.p: ruta.kemb@gmail.com arba gediminas.petkus@birdlife.lt

X – neberenkami pavasarinės migracijos stebėjimai.

Stebėtojai: O. Atkočaitis, P. Bagdonas, A. Baleckis, V. Balsevičius, B. Belchev, K. Bilinskas, G.Brazaitis, E. Briedis,  M. Briedis, K. Brukštus, M. Bružas, R. Bružas,  S. Burinskas, V. Burinskienė, K. Castren,  T. Čeponis, A. Čerkauskas, G. Eigirdas, V. Eigirdas, R. Gegelavičius,  R. Giedraitis,J. Gilbreath, P. Glazgov, G. Grašytė, G. Gražulevičius, S. Hjerppe, P. Ignatavičius, M. Ilčiukas,  M. Jancevičius, K. Jarmalavičius, V. Judickis, V. Jusys, R. Juškaitis, S.Karalius, M. Karlonas, R. Karpavičius, A. Kasparavičius, R. Kaunietis, M. Kaupys, A. Kavaliauskas, E. Kavaliauskas,  J. Kaveikaitė, A. Kecorius, R. Kembrytė, V. Kilčauskas, R. Kinduris, M. Kirstukas,  J. Klimaitė, K. Klovaitė, P. Kurlavičius, A. Kvaraciejus, G. Laukaitis, V. Laukžemis, A. Liepinis, S. Lileikis, V. Lopeta, E. Lukaševičienė,  Mangirdas Maasas, Matas Maasas, G. Maasienė, V. Maasienė,  R. Macevičiūtė, M. ir R. Mackevičiai, D. Makavičius, B. Maldūnienė, S. Medžionis, I. Mickus,  S.Minkevičius, S. Minkevičienė, V. Monkuvienė, J. Morkūnas, R. Morkūnė, D. Musteikis, V. Narušienė, A.Naudžius, A. Norkūnas, D. Norkūnas, D. Norkūnienė, N. Padleckis, E. Pakštytė, L. Pareigienė, V. Paškevičius, J. Patamsa, P. Patamsa, R. Patronaitis, A. Paulavičius, A. Pažūsis, G. Petkus, A. Petraška, A. Pilybienė, S. Praškevičius, Ž. Preikša,  A.Račkauskaitė, D. Račkauskaitė, R. Rangienė, L. Raudonikis, V. Razmus, I. Reima, G. Riauba, I. Ringailaitė,  A. Rulevičius, M. Ruzauskas,  I. Semionovas, G. Senavaitytė,  A. Skirpstas, G. Smailytė, G. Smalakienė, A. Stakė,  B. Stukienė,  I. Šalaševičius, A. Šimkus, R. Šimkus, A. Škimelis, V. Šlapauskienė, E. Šniaukšta, L. Šniaukšta, M. Šniaukštienė, A. Tamulynas,  L. Tautkienė, G. Tertitski,  E. Tubelis, S. Tuzikas, E.Užpelkis , I. Vaičiūnaitė, B. Vaičiūnas,  K. Vainauskas, Š. Vainauskas, K. Valinčienė,  Ž. Venckutė, V. Visockas, J. Zarankaitė,  A. Žilinskienė, D. Žebelytė, 

 

Gulbė nebylė (Cygnus olor)

Klaipėdos miesto sav.

2016-02-12 Gulbės nebylės grįžo į perėjimo tvenkinį Klaipėdoje (J. Morkūnas) PM1

Kuršių Nerija       

2016-02-14 Penkios suaugusios gulbės nebylės praskrido į šiaurę virš jūros ties Juodkrante (A.Šimkus) PM1

Kauno miesto sav.

2016-02-16 Gulbių nebylių pora sugrįžusi į savo perimvietę Sėmenos upelio tvenkinyje, Garšvės g., Kaunas (S. Medžionis). G1

2016-03-12 Gulbės nebylės poromis Nemune ties Kaunu, pastebimas teritorinis elgesys.(K.Bilinskas) G1

2016-06-10 gulbė nebylė jau su 3 jaunikliaias Nemune Kaune (K.Bilinskas) J1

Kauno r.

2016-02-24 Gulbių nebylių pora sugrįžusi į savo perimvietę Nevėžio slėnio užpelkėjusiame ežerėlyje Raudondvaryje Kauno r. (S. Medžionis). G1

2016-03-30 Gulbių nebylių pora krauna lizdą Nevėžio slėnio ežerėlyje prie Raudondavrio, Kauno r. (S. Medžionis) L1

2016-04-07 Gulbė nebylė peri Nevėžio slėnio užpelkėjusiame ežerėlyje netoli Raudondvario, Kauno r. (S. Medžionis) I2

Alytaus r.

2016-02-28 69 gulbės nebylės tvenkinyje Alytaus r. (A.Petraška) PM2

Zarasų r.

2016-02-29 gulbių nebylių pora sugrįžusi į perimvietę (identifikuotas žieduotas patinas, pora čia perėjo 2014 ir 2015 m.) ir aktyviai gina teritoriją Sartų ež. ties Dusetomis, Zarasų r. (D.Norkūnienė) G2

Šilutės r.

2016-04-17 peri gulbė nebylė netoli  Šilutės r. (B. Stukienė, V. Žemaitienė, R. Kembrytė) I2

Lazdijų r.

2016-04-25 Gulbe nebyle peri Petroškų tvenkinyje, Lazdijų r. (R. Kembrytė) I2

Rokiškio r.

2016-04-30, gulbės nebylės tupi lizduose (dviejose vietose), Čivylių tvenkiniai, Rokiškio raj. (B.Stukenė) I2

Šilalės r.

2016-05-06 Gulbė nebylė peri Bilionių ež., Šilalės r. (J. Morkūnas, V. Eigirdas, M. Bružas, I. Mickus) I2

Klaipėdos r.

2016-05-31 Šnaukštų karjeruose dvejuose skirtingose vietose gulbės nebylės su jaunimu +5 ir +7 J1 (P. Pagdonas & P. Matulionytė)

Mažoji gulbė (Cygnus columbianus)

Klaipėdos r.

2016-02-05 Tame paciamKKe buryje tarp giesmininkiu. Klaipedos raj. Kantvainiu km. ( M. Briedis) PM1

Šilutės r.

2016-02-07 Apie 20 paukščių laikosi užliejamose pievose netoli Sakūčių (Šilutės raj.) G. Gražulevičius PM1

2016-02-15 3 suaugę paukščiai stebėti užlietose pievose Sausgalvių kaime, Šilutės r. (A. Šimkus) PM1

2016-03-16 Mažosios gulbės. 3 paukščiai giesmininkių būryje, Sausgalviuose, Nemuno deltoje. PM1 (
M. Karlonas, J. Gilbreath)

2016-03-19 Mažoji gulbė, pagausėjimas Nemuno deltoje stebėta apie 30 skrendančių paukščių (J. Morkūnas, R. Morkūnė) PM1

Mažeikių r.

2016-02-16 Vienas paukštis giesmininkių būrelyje. Pašerkšnės tvenkinys (Mažeikių raj.). R. Kinduris PM1

Rokiškio r.

2016-02-29 viena mažoji gulbė gulbių giesmininkių būryje, Rokiškio tvenkiniuose ties Štaronimis Rokiškio r. (D.Norkūnienė) PM1

Pagėgių r.

2016-03-07 Mažosios gulbės. 4 paukščiai praskrido ŠV kryptimi prie Piktupėnų, Pagėgių sav. PM1 (M.Karlonas)

2016-03-11 Mažosios gulbės. 3 paukščiai praskrido į šiaurę prie Piktupėnų, Pagėgių sav. (M.Karlonas)

2016-03-22 Mažosios gulbės. 26 paukščiai praskrido ŠR kryptimi, mišriame būryje su želmeninėmis žąsimis prie Piktupėnų, Pagėgių sav. (M. Karlonas) PM1 + foto

 

Biržų r.

2016-03-28 Girdėtos mažosios gulbės kartu su gulbėmis giesmininkėmis praskrendančios laukais pagal Kirdonių mišką Biržų r. (B. Maldūnienė)PM1

Ukmergės r.

2016-03-29. 7+5 mažosios gulbės baloje prie Taujėnų, Ukmergės r.(R.Karpavičius, G. Petkus )PM1

Anykščių r.

2016-04-03 11 Mažųjų gulbių praskrido Andrioniškyje, Anykščių r. (A. Šimkus) PM1

Gulbė giesmininkė (Cygnus cygnus)

Šakių r.

2016-02-04 5 gulbės stebėtos žiemkenčių lauke Stulgių kaime, Šakių r. ( A. Kavaliauskas, O. Atkočaitis) PM1

2016-02-12 9 paukščiai perskrido Stulgių k., Šakių raj. O. Atkočaitis PM1

2016-03-07 Šakių raj,prie Gelgaudiškio,lauke maitinosi apie 150 gulbių giesmininkių.Novaraisčio ornitologiniame draustinyje stebėta apie pusšimtis šių gulbių R. Patronaitis PM2

X (2016-03-30)

Klaipėdos r.

2016-02-05 virs 30 pauksciu maitinosi kukuruzu lauke.Klaipedos raj.Kantvainiu km. ( M. Briedis) PM1

2016-02-05 4 paukščiai praskrido pro Šaipius, Klaipėdos raj. ir nusileido kažkur pelkėse. D. Račkauskaitė PM1

2016-02-18 Ties Agluonenu gyvenviete praskrido 7pauksciai siaures kryptim.Klaipedos raj. M. Briedis PM1

2016-02-20 11 paukščių nuskrido marių link.Voveriskiu km. Klaipedos raj. (M.Briedis) PM1

2016-02-24   Pavieniai nedideli bureliai 3+5+15 paskrenda gan daznai.Didesnis burys apie 100vnt.ilsejosi ant arimu ties Agluonenais.Klaipedos raj. M. Briedis. PM2

2016-02-26 Labai dideli buriai ilsisi ir maitinasi.Agluonenai. Klaipedos raj, M. Briedis PM2

2016-02-29 Apie 300 gulbių, apsemtos pievos netoli Priekulės aplinkelio, Klaipėdos rajonas E. Užpelkis PM2

X (2016.03.04)

2016-05-06 Gulbių giesmininkių porelė su 5 jaunikliais Kapstato ež., Klaipėdos r. (V. Eigirdas, J. Morkūnas, M. Bružas, I. Mickus) J2

Trakų r.

2016-02-06 Po vieną gulbių giesmininkių porą stebėta Paluknio pievose, Trakų r., Baltosios Vokės žuvininkystės tvenkiniuose, Šalčininkų r. ir laukuose šalia Papiškių, Vilniaus r. Baltosios Vokės tvenkiniuose dar keli paukščiai girdėti. (A. Šimkus) PM1

2016-02-28 Gulbės giesmininkės stebėtos arba girdėtos Paluknio pievose, Trakų r., Papio ežere ir Baltosios Vokės žuvininkystės tvenkiniuose, Šalčininkų r. ir Mikašiūnų apylinkėse, Vilniaus r. PM2 (A. Šimkus)

X (2016-03-30)

Vilniaus r.

2016-02-06 Po vieną gulbių giesmininkių porą stebėta Paluknio pievose, Trakų r., Baltosios Vokės žuvininkystės tvenkiniuose, Šalčininkų r. ir laukuose šalia Papiškių, Vilniaus r. Baltosios Vokės tvenkiniuose dar keli paukščiai girdėti. (A. Šimkus) PM1

2016-02-28 Gulbės giesmininkės stebėtos arba girdėtos Paluknio pievose, Trakų r., Papio ežere ir Baltosios Vokės žuvininkystės tvenkiniuose, Šalčininkų r. ir Mikašiūnų apylinkėse, Vilniaus r. PM2 (A. Šimkus)

X (2016-03-30)

Šalčininkų r.

2016-02-06 Po vieną gulbių giesmininkių porą stebėta Paluknio pievose, Trakų r., Baltosios Vokės žuvininkystės tvenkiniuose, Šalčininkų r. ir laukuose šalia Papiškių, Vilniaus r. Baltosios Vokės tvenkiniuose dar keli paukščiai girdėti. (A. Šimkus) PM1

2016-02-07  paukščiai skraidė virš nendrynų tarp Baltosios Vokės ir Papio ež., Šalčininkų raj. S. Minkevičius, S. Minkevičienė PM1    

2016-02-27 Papio ežere per 20individų A. Skirpstas, M. Jancevičius PM1

2016-02-28 Gulbės giesmininkės stebėtos arba girdėtos Paluknio pievose, Trakų r., Papio ežere ir Baltosios Vokės žuvininkystės tvenkiniuose, Šalčininkų r. ir Mikašiūnų apylinkėse, Vilniaus r. PM2 (A. Šimkus)

X (2016-03-30)

Šilutės r.                                     

2016-02-08 virš marių Ventės rage praskrido 9 ir 17 gulbių giesmininkių, Šilutės r.  (V. Jusys); PM1

2016-02-13 Virš 400 gulbių giesmininkių Rupkalviuose, Šilutės r.  (E.Užpelkis)  PM2

2016-02-15 Gulbės giesmininkės gausiai stebėtos įvairiose vietose Šilutės r. ir Pagėgių sav. (A. Šimkus) PM2

2016-02-28 Rusne and Silute: about 1500 birds staging K. Castren PM2

X (2016.03.04)

Biržų r.

2016-02-08 Devynios gulbės giesmininkės skrendančios į pietus Pabiržės laukais, Biržų r. (B. Maldūnienė) PM1

2016-02-25 11 Paukščių laukuose prie Klausučių, 9 praskrido virš Dainiūnų, Biržų r. A. Naudžius PM1

2016-02-25   Du būreliai skrendančių paukščių (5 į šiaurę) (15 į pietus) matyti laukuose prie Kirdonių miško Biržų r. B. Maldūnienė (tarpinis)

2016-03-29 Gulbių giesmininkių būrys (42 paukščiai) kartu su želmeninėmis ir baltakaktėmis žąsimis pasėliuose Užuglbinėje (B. Maldūnienė)PM2 + foto

 

X (2016-03-30)

Palangos sav.

2016-02-08 13 vienetų Būtingės laukuose. Palangos r. V. Laukžemis. PM1

X (2016-03-30)

Radviliškio r.

2016-02-11 19 paukščių Tyrulių durpyne, projekto metu 2015 m. rudenį suformuotame atvirame plote. Radviliškio r. G. Riauba. PM1

2016-02-16   Radviliškio rajone prie Pagomerčių miško esančiuose kukurūzų lauko arimuose tupėjo trys suaugę paukščiai. M. Kazlauskas. PM1

X (2016-03-30)

Prienų r.

2016-02-11 Dvylika gulbių giesmininkių Šilavoto ž.ū.t. Prienų r. (A.Petraška) PM1

X (2016-03-30)

Skuodo r.

2016-02-11 Lyksūdės tvenkinyje (Skuodo raj.) ilsėjosi 6 paukščiai (3 jaunikliai) G. Gražulevičius PM1

2016-02-25 Viso 117 paukščių (107 skrendantys) matyti tarp Mosėdžio ir Šačių, Skuodo r. PM2

X (2016-03-30)

Kuršių Nerija

 2016-02-12 - septynios gulbės giesmininkės praskrido Kopgalyje ( S.Karalius) PM1           

2016-02-18 Penki paukščiai pietų link Kopgalyje.  S.Karalius. PM1

2016-02-24 Neringa, Nida: 160 birds to northeast (Neringos sav.) K. Castren PM2

X (2016-03-30)

Raseinių r.

2016-02-13 Mažiausiai keturi paukščiai stebėti ant Vėjukų tvenkinio ledo, Raseinių r. A. Šimkus PM1

2016-02-14   Paukščių pora stebėta Raseinių r. ties Alėjų k. (ši pora stebėta ir pernai pavasarį. Patinėlis žieduotas 2010 Raseinių žuv. tvenkiniuose). Vytalius Judickas PM1

X (2016-03-30)

2016-05-06 Gulbė giesmininkė peri Bilionių žuv. tv., Šilalės r. IR Alsos žuv. tv., Raseinių r. (J. Morkūnas, V. Eigirdas, M. Bružas, I. Mickus) I2

2016-05-06 Gulbių giesmininkių porelė su 4 jaunikliais Alsos žuv. tv., Raseinių r. (J. Morkūnas, V. Eigirdas, M. Bružas, I. Mickus) J2

Pagėgių r.

2016-02-15 Gulbės giesmininkės gausiai stebėtos įvairiose vietose Šilutės r. ir Pagėgių sav. (A. Šimkus) PM2

2016-03-07 Gulbės giesmininkės. Pavienės migruojančios ŠR kryptimi, Piktupės slėnyje ilsisi 217 paukščių. Piktupėnai, Pagėgių sav. PM2 (M.Karlonas)

X (2016-03-08)

Mažeikių r.

2016-02-16 Apie 20 paukščių Pašerkšnės tvenkinyje (Mažeikių raj.). R. Kinduris PM1

X (2016-03-30)

Ukmergės r.

2016-02-23 Ukmergės raj. Kazimieravos km. skrido pora. Pernai šioje vietoje buvo lizdavietė, gali būti, kad jau grįžta į perimvietes. K.Jarmalavičius PM1

2016-02-29 Ukmergės raj. Adomiškio miškas, kv.45-46 - skrido pora. Kv.46 yra perimvietė. K. Jarmalavičius  PM1

X (2016-03-30)

Molėtų r.


2016-02-24 Pora Vyžintos upėje ties Stasiūnais, Utenos r. Pora su 4 jaunais paukščiais ir atskirai viena suaugusi gulbė tvenkinio properšoje Arnionyse, Molėtų r. D.Norkūnas. PM1

X (2016-03-30)

Ignalinos r.

2016-02-25 Pora žiemkenčių lauke 2,5 km į vakarus nuo Birvėtos tvenkinių, dar kelių paukščių balsai Birvėtos tvenkinių teritorijoje, Ignalinos r. D. Norkūnas PM1

2016-03-20 Ignalinos r. Birvėtos tvenkinių apylinkėse apie 200 gulbių giesmininkių  (A. Čerkauskas) PM2

X (2016-03-30)

Panevėžio r.

2016-02-26 Gulbė giesmininkė. 3 paukščiai netoli Vadaktėlių, Panevėžio r. (I.Vaičiūnaitė, T.Čeponis) PM1

2016-02-27 Gulbė giesmininkė. 46 paukščiai želmenyse. Pasodėlės k., Panevėžio r. (I.Vaičiūnaitė, B.Vaičiūnas) PM1

2016-02-29 Panevėžio r. netoli Raguvos vandens prisirinkusioje žemumoje apie 50 gulbių giesmininkių. (A. Kecorius) PM1

2016-03-07 Panevėžio r. netoli Raguvos pakelės baloje laikosi 110 gulbių giesmininkių. (Matas Maasas) PM2

2016-03-14 Panevėžio r. netoli Raguvos šimtai želmeninių žąsų tarp gulbių giesmininkių ant suartų kukurūzų ražienų. (Mangirdas Maasas)

X (2016-03-30)

Pasvalio r.

2016-02-27 Pasvalio r., Pumpėnų ap., Sereikoniai-9 gulbės giesmininkės polaidžio baloje (A.Čerkauskas) PM1

2016-03-13 Pasvalio r. ties Nakiškiais gulbės giesmininkės laikosi ant žiemkenčių lauko. (Matas Maasas)

X (2016-03-30)

Kaišiadorių r.

2016-02-27 Gulbės giesmininkės. 4 individai praskrido ŠV kryptimi ties Antakalniu, Kaišiadorių raj. (M.Karlonas) PM1

X (2016-03-30)

Jurbarko r.          

2016-02-28 stebėtos dvi gulbės giesmininkės išeksploatuoto karjero tvenkinyje Jurbarke R. Patronaitis PM1

2016-02-28 vakare virš Nemuno ties Jurbarku pirmą kartą išėjus ledams stebėtas 6 gulbių giesmininkių būrelis (R. Giedraitis) PM1

X (2016-03-30)

Rokiškio r.

2016-02-29 168 gulbių giesmininkių būrys Rokiškio tvenkiniuose ties Štaronimis Rokiškio r. (D.Norkūnienė) PM2

X (2016-03-30)

Kauno miesto sav.

2016-03-12 praskrido 12 gulbių giesmininkių prie Kauno.(K.Bilinskas) PM1

X (2016-03-30)

Kauno r.

2016-03-28 Gulbių giesmininkų pora sugrįžo į pernykštę perėjimo vietą Nevėžio slėnyje keli kilometrai iki Raudondvario, Kauno r. (S. Medžionis). G1

2017-04-17 Gulbė giesmininkė peri Nevėžio slėnio ežerėlyjė Kauno r. (S. Medžionis) I2

Šiaulių r.

2016-04-30 11 gulbių giesmininkių Raganių tv., Šiaulių r. (M. Bružas)

Šilalės r.

2016-05-06 Gulbė giesmininkė peri Bilionių žuv. tv., Šilalės r. IR Alsos žuv. tv., Raseinių r. (J. Morkūnas, V. Eigirdas, M. Bružas, I. Mickus) I2

Anykščių r.

2016-05-29 Gulbių giesmininkių pora su 7-iais jaunikliais Elmio ežere Anykščių r. (S. Medžionis) (J2)

Želmeninė žąsis (Anser fabalis)

Biržų r.

2016-01-29 Biržų r. netoli Lapiškių kaimo į šiaurę praskrido 4 želmeninės žąsys. (B. Maldūnienė) PM1

2016-02-27 18 paukščių praskrido į šiaurę prie Jackonių k. Biržų r B, Maldūnienė PM1

2016-03-02 Trys būriai 165+56+47 želmeninių žąsų skrendančių prie Pasvaliečių k. Biržų r.(B. Maldūnienė)PM2

2016-03-17 Mišriame tūkstantiniame žąsų būryje, baltakaktės su želmeninėmis santykiu 1:1 prie Gulbinų ež., Biržų r.  ( B.Maldūnienė) PM2

X (2016-03-20)

Kauno miesto sav.

2016-02-01 Kaune Nemune netoli nuo Šančių lesyklos stebėta Želmėninė žąsis greičiausiai A.f.rossicus kitas paukštis stebėtas arčiau Čiurlionio tilto (S. Praškevičius). PM1

2016-03-12 Migruojančių baltakakčių ir želmeninių žąsų balsai virš Kauno, matyti 5 pulkai po 10-30 individų.(K.Bilinskas) PM2

X (2016-03-30)

Klaipėdos r.

2016-02-05 34+2pauksciai nuskrido siaures kryptim. Klaipedos rajonas. voveriskiu km M. Briedis PM1

2016-02-15 Apie 80 paukščių stebėti laukuose prie Drevernos, Klaipėdos r., apie 10 užlietose pievose tarp Stankiškių ir Mingės, 19 šalia Rupkalvių, Šilutės r. ir apie 300 netoli Plaškių, Pagėgių sav (A. Šimkus) PM1

2016-02-20 6 pauksciai siaures kryptim. Voveriskiu km.vKlaipedos raj. M. Briedis PM1

2016-02-24 Apie 300 pauksciu ties Agluonenais laukuose.Klaipedos raj. M.Briedis PM2

 2016-02-26  Agluonenai. Klaipedos raj. M. Briedis

X (2016-03-13) PM2

Kretingos r.

2016-02-11 Netoli Kūlupėnų šiaurės kryptimi skrido 7 paukščiai. Kretingos r.  G. Gražulevičius PM1

X (2016-03-13) PM2

Šilutės r.       

2016-02-15 Apie 80 paukščių stebėti laukuose prie Drevernos, Klaipėdos r., apie 10 užlietose pievose tarp Stankiškių ir Mingės, 19 šalia Rupkalvių, Šilutės r. ir apie 300 netoli Plaškių, Pagėgių sav (A. Šimkus) PM1

2016-02-27 Rusnės sala, iki 200 želmeninių žąsų (E.Užpelkis) PM2

2016-02-28   Rusne southern fields: 350 birds staging K. Castren PM2

X (2016.03.04)

Pagėgių r.

2016-02-15 Apie 80 paukščių stebėti laukuose prie Drevernos, Klaipėdos r., apie 10 užlietose pievose tarp Stankiškių ir Mingės, 19 šalia Rupkalvių, Šilutės r. ir apie 300 netoli Plaškių, Pagėgių sav (A. Šimkus) PM1

2016-03-07 Želmeninės žąsys. Traukia itin intensyviai, nuo 7:30 iki 9:30 ŠR kryptimi skrido be sustojimo, viso 23 000 individų, ir dar 6000 ilsėjosi Piktupės slėnyje. Piktupėnai, Pagėgių sav. PM2 (M.Karlonas)+ foto

 

2016-03-08 Želmeninės ir baltakaktės žąsys. Žąsų būriai Pagėgių sav. skrenda visą dieną. Intensyviausiai nuo 7 iki 9 ryto, šiuo laikotarpiu šiaurės kryptimi ties Piktupėnais, praskrido 13 000 žąsų. PM2 (M.Karlonas)

X(2016-03-09)

Šakių r.

2016-02-16 18 paukščių praskrido šiaurės rytų kryptimi Stulgių k., Šakių raj. (O. Atkočaitis) PM1

X (2016-03-30)

Kaišiadorių r.

2016-02-17 Viena žąselė gagendama praskrido virš Girelės tvenkinio Kaišiadorių mieste E. Briedis PM1

X (2016-03-30)

Kuršių Nerija

2016-02-24 Neringa, Nida: 37 birds migrating  K. Castren PM1

2016-02-27   Juodkrante 66 birds migrating in a flock K. Castren PM2                    

X (2016-03-13) PM2

Pasvalio r.

2016-02-27 Pasvalio r., Vaškų ap., Vienžindžiai-želmenyse 150 želmeninių žąsų (A.Čerkauskas) PM1.

X (2016-03-30)

2016-04-04 Pasvalio r. Nakiškių kaime tarp želmeninių žąsų baltakaktės. (Mangirdas Maasas)

Panevėžio r.

2016-02-27 Želmeninė žąsis. 40 skrido Memenčių k., ~600 želmenyse Pasodėlės k., ~800 želmenyse Šilagalio k. - Panevėžio r. (I.Vaičiūnaitė, B.Vaičiūnas) PM1

2016-03-14 Panevėžio r. netoli Raguvos šimtai želmeninių žąsų tarp gulbių giesmininkių ant suartų kukurūzų ražienų. (Mangirdas Maasas)

X (2016-03-30)

Alytaus r.

2016-02-28 Apie 600 želmeninių žąsų laukuose šalia Žuvinto, Alytaus r. PM1 (A. Petraška)

2016-03-12 Apie 150 želmeninių žąsų netoli Buckūnų, Alytaus raj. (P.Ignatavičius, J.Klimaitė) PM1

2016-03-13 Želmeninės žąsys gausiai stebėtos Žuvinto ežere ir jo apylinkėse, Alytaus r. ir Marijampolės sav. (A. Šimkus) PM2

X (2016-03-30)

Jurbarko r.

2016-03-08 stebėta skrendančios želmeninės žąsys Jurbarko m ir apylinkėse (R. Giedraitis) PM2

X (2016-03-30)

Utenos r.

2016-03-13. Aktyvi želmeninių žąsų migracija Utenos r. (D. Norkūnienė, D. Norkūnas) PM2

X (2016-03-30)

Marijampolės r.

2016-03-13 Želmeninės žąsys gausiai stebėtos Žuvinto ežere ir jo apylinkėse, Alytaus r. ir Marijampolės sav. (A. Šimkus) PM2

X (2016-03-30)

Vilniaus miesto sav.

2016-03-18 Želmeninės žąsys nedideliais būreliais intensyviai migruoja į šiaurės rytus Vilniuje (A. Šimkus) PM2

X (2016-03-30)

Kazlų Rūdos r.

2016-03-20 Nemažiau 400 želmeninių žąsų laukuose prie Antanavo, Kazlų Rūdos sav. (P. Ignatavičius, J. Klimaitė, R. Macevičiūtė, A. Baleckis) PM1

X (2016-03-30)

Anykščių r.

2016-03-28 Anykščių r. Janapolio kaimo laukuose nusileidęs didelis būrys želmeninių žąsų. (J. Kaveikaitė) PM2

X (2016-03-30)

Trumpasnapė žąsis (Anser brachyrhynchus)

Pasvalio r.

2016-03-19 Trumpasnapė žąsis prie Žvirgždės,  Pasvalio r. 3000 žąsų būryje (A. Naudžius) PM1

Šilutės r.

2016-03-19   Vienas paukštis žąsų būryje prie Mingės, Šilutės raj. A. Petraška, V. Eigirdas, G. Eigirdas, V. Paškevičius PM1

2016-04-03   Du paukščiai stebėti mišriame žąsų būryje, netoli Ventės rago. G. Eigirdas PM1     

2016-04-16 trumpasnapė žąsis kitų žąsų būrye Rupkalviuose, Šilutės r. (M. Karlonas, B. Belchev ir BirdID2016) PM1

Alytaus r.

2016-03-24 Trys trumpasnapės žąsys prie Papėčių km, Alytaus r.(A. Petraška) PM1

Raseinių r.

2016-03-29   Vienas paukštis kartu su baltakaktėmis žąsimis stebėtas prie Gabšių, Raseinių rajonas. J. Morkūnas PM1

Pagėgių r.

2016-04-01   1 paukštis stebėtas prie Velnežerio, Pagėgiu sav. M. Karlonas PM1

2016-04-16   Trys paukščiai stebėti šalia Sennemunės ežero, Pagėgių sav. (A. Šimkus) PM1

Baltakaktė žąsis (Anser albifrons)

Šilutės r.

2016 02 16 Virš Žalgirių miško (Šilutės raj.) praskrido 16 baltakakčių žąsų būrelis (B. Belchev. ir P. Bagdonas) PM1

2016-02-27 Rusnės sala,virš 100 baltakakčių žąsų (E.Užpelkis) PM2

2016-02-28 Rusne southern fields: 380 birds staging K. Castren PM2

X (2016.03.04)

2016-04-13 Rusne: 1 bird of race flavirostris among other geese      (K. castren, S. Hjerppe       )

Jurbarko r.

2016-02-17 pirmos migruojančios baltakaktės žąsys stebėtos virš Jurbarko m skrendančios taip anksti per 42 metus. Paprastai dažniausiai jos pasirodo tarp 15-20d kovo mėn .(R. Giedraitis) PM1

X (2016.03.04)

Kuršių Nerija

2016-02-24 Neringa, Nida: 2 birds migrating (Neringos sav.) K. Castren PM1

X (2016-03-13)

Klaipėdos r.

2016-02-26 Labai retos pavienios poros.Agluonenai Klaipedos raj. M. Briedis PM1

X (2016-03-13)                                                                                                                           

Panevėžio r.

2016-02-27 Baltakaktė žąsis. ~100 žąsų želmenyse ties Šilagaliu, Panevėžio r. (I.Vaičiūnaitė, B.Vaičiūnas) PM1

2016-03-28 Panevėžio r. prie Raguvos baloje plaukioja dešimtys baltakakčių žąsų. (J. Kaveikaitė) PM2

X (2016-03-30)

Alytaus r.

2016-02-28 Apie 10 baltakakčių žąsų laukuose šalia Žuvinto, Alytaus r. PM1 (A. Petraška)

2016-03-12 Apie 250 baltakakčių žąsų netoli Buckūnų, Alytaus raj. (P.Ignatavičius, J.Klimaitė) PM1

2016-03-13 Baltakaktės žąsys gausiai stebėtos Žuvinto ežere ir jo apylinkėse, Alytaus r. ir Marijampolės sav. (A. Šimkus) PM2

X (2016-03-30)

Kauno r.

2016-02-29 Praskrido 8 žasys išsirikiavusios trikampiu ties KHE Kaune. K. Bilinskas PM1

X (2016-03-30)                                                                                                                           

Pagėgių r.

2016-03-07 Baltakaktės žąsys. Pavienės arba mažais būreliais įsimaišę į želmeninių būrius, Pagėgių sav. PM1 (M.Karlonas)

2016-03-08 Želmeninės ir baltakaktės žąsys. Žąsų būriai Pagėgių sav. skrenda visą dieną. Intensyviausiai nuo 7 iki 9 ryto, šiuo laikotarpiu šiaurės kryptimi ties Piktupėnais, praskrido 13 000 žąsų. PM2 (M.Karlonas)

X (2016-03-13)

Biržų r.

2016-03-10 Baltakaktės žąsys (4) matytos praskrendančių želmeninių žąsų būryje prie Gulbinų k. Biržų r. (B.Maldūnienė)PM1+ foto

 

2016-03-17 Mišriame tūkstantiniame žąsų būryje, baltakaktės su želmeninėmis santykiu 1:1 prie Gulbinų ež., Biržų r.  ( B.Maldūnienė)PM2

X (2016-03-20)

Kauno miesto sav.

2016-03-12 Migruojančių baltakakčių ir želmeninių žąsų balsai virš Kauno, matyti 5 pulkai po 10-30 individų.(K.Bilinskas) PM2

X (2016-03-30)

Marijampolės r.

2016-03-13 Baltakaktės žąsys gausiai stebėtos Žuvinto ežere ir jo apylinkėse, Alytaus r. ir Marijampolės sav. (A. Šimkus) PM2

X (2016-03-30)

Vilniaus miesto sav.

2016-03-18 Baltakaktės žąsys nedideliais būreliais intensyviai migruoja į šiaurės rytus Vilniuje ( A. Šimkus) PM2

X (2016-03-30)

Ignalinos r.

2016-03-20 Ignalinos r. , prie Bobėnų k., 1 baltakaktė žąsis (želmeninių būryje) (A. Čerkauskas) PM1

X (2016-03-30)

Kazlų Rūdos r.

2016-03-20 Nemažiau 600 baltakakčių žąsų laukuose prie Antanavo, Kazų Rūdos sav. (P. Ignatavičius, J. Klimaitė, R. Macevičiūtė, A. Baleckis) PM1

X (2016-03-30)

Pasvalio r.

2016-04-04 Pasvalio r. Nakiškių kaime tarp želmeninių žąsų baltakaktės. (Mangirdas Maasas)

Mažoji žąsis (Anser erythropus)

Šilutės r.

2016-03-28 Trys paukščiai (be žiedų), 1 ad ir 2 jauni, stebėti Rusnėje prie Bevardžio upelio. Laikėsi kartu su baltakaktėmis žąsimis. J. Morkūnas, P. Glazgov, G. Tertitski               PM1

2016-04-02   Vienas nežieduotas paukštis stebėtas pievoje prie Sausgalvių. V. Eigirdas, G. Eigirdas, V. Paškevičius                      PM1

2016-04-17 Šeši paukščiai stebėti prie Sausgalvių, Šilutės r. (M. Šimkus) PM1

Pilkoji žąsis (Anser anser)               

Šilutės r.

2016-01-29 devynios pilkosios žąsys pakilo iš balos netoli Sakučių, Šilutės raj. (V. Eigirdas) PM1+ foto

 

201 6-01-31 Rusnėje 6 skrendančios ir 11 besiilsinčių pilkūjų žąsų arimų baloje. Šilutės r. (E.Užpelkis) PM1

2016-02-04 6 paukščiai prie Stankiškių, Šilutės raj. (V. Eigirdas) PM1

2016-02-13 Aštuonios (2+6) pilkosios žąsys Rupkalviuose, Šilutės r. (E.Užpelkis) PM1

2016-02-14 38 paukščiai stebėti užlietose pievose prie Stankiškių, Šilutės raj., 3 paukščiai ties Rūgaliais, Šilutės raj., 4 - Šilutėje, 12 - Sausgalviuose, Šilutės raj. S. Minkevičius, S. Minkevičienė PM1 (tarpinis)

2016-02-15 Pilkosios žąsys gausiai stebėtos įvairiose vietose Šilutės r. ir Pagėgių sav. (A.Šimkus) PM2

X (2016-03-13)

2016-04-16 pilkoji žąsis su žąsiukais Krokų lankoj Šilutės r. (M. Karlonas, B. Belchev ir BirdID2016) J2

2016-05-11 Įvairaus amžiaus plkųjų žąsų pūkuotukų gausu Kintų žuv J2

Šalčininkų r.

2016-02-06 Du paukščiai stebėti Papio ežere, Šalčininkų r. (A.Šimkus) PM1

2016-02-07 2 paukščiai skrido virš nendrynų tarp Baltosios Vokės ir Papio ež., Šalčininkų raj. S. Minkevičius, S. Minkevičienė PM1       

 2016-02-27   Du individai plaukiojo Papio ežere Šalčininkų r.     A. Skirpstas, M. Jancevičius PM1    

X (2016-03-30)                           

Alytaus r.

2016-02-07 Dvi pilkosios žąsys Žuvinto apylinkės, Alytaus r. (A.Petraška) PM1

2016-02-13 43 pilkosios žąsys Žuvinto ežere ir jo apylinkėse, Alytaus r. (A.Petraška) PM1

X (2016-03-30)

Pagėgių r.

2016-02-15 Pilkosios žąsys gausiai stebėtos įvairiose vietose Šilutės r. ir Pagėgių sav. (A.Šimkus) PM2

2016-03-07 Pilkosios žąsys. 2+2+2 Piktupės slėnyje ties Piktupėnais, Pagėgių sav. PM1 (M.Karlonas)

2016-03-08 Pilkosios žąsys. Dvi migravo į šiaurę ties Piktupėnais ir 42 maitinos/ilsėjosi prie Senrusnės (daugiausiai poromis). Pagėgių sav. PM2 (M.Karlonas)

X(2016-03-09)

Ignalinos r.

2016-02-24 Viena pilkoji žąsis Birvėtos tvenkiniuose Ignalinos r., pirmas pasirodymas po žiemos (Kęstučio Brukštaus informacija). PM1

2016-03-20 Ignalinos r. Birvėtos tvenkiniai – 65 pilkosios žąsys (A. Čerkauskas) PM2

X (2016-03-30)

Kuršių Nerija

2016-02-24 Neringa, Nida: 3 birds migrating K. Castren PM1

X (2016-03-13)

Klaipėdos r. 

2016-02-26   4 vnt.ties Agluonenais. Klaipedos raj. M. Briedis PM1

X (2016-03-13)

Marijampolės r.

2016-02-27   Marijampolės sav. netoli Želsvos dirvoje esančioje baloje 3 paukščiai. I. Šalaševičius PM1

Rokiškio r.

2016-02-29 dešimt pilkųjų žąsų gulbių giesmininkių būryje, Rokiškio tvenkiniuose ties Štaronimis Rokiškio r. (D.Norkūnienė) PM1

X (2016-03-30)

Telšių r.

2016-03-02 Šalia Biržulio ežero (Telšių r.), ražienų lauke, maitinosi 5 poros. G. Gražulevičius. PM1

X (2016-03-30)

Šakių r.

2016-03-07 Novaraisčio ornitologiniame draustinyje stebėta apie 700-800 pilkųjų žąsų R. Patronaitis PM2

2016-03-12. Pora pilkųjų žąsų Novaraistyje, Šakių r. (S. Medžionis). G1

X (2016-03-30)

Lazdijų r.

2016-03-12 Pilkosios žąsys Metelio ežero pakrantės pievose, Lazdijų raj. (P.Ignatavičius, J.Klimaitė) PM1

X (2016-03-30)

Kauno miesto sav.

2016-03-14 Apie 30 plkųjų žąsų pulkas migruoja virš Kauno.(K.Bilinskas) PM1

X (2016-03-30)

Biržų r.

2016-04-01 Pilkoji žąsis skraidanti virš Širvėnos ež. nendrynų Biržuose (B. Maldūnienė) PM? Jos būna pavasariais, su žąsiukais nebuvo matytos.

Kanadinė berniklė (Branta canadensis)

Vilniaus r.

2016-03-02 Vienas paukštis plaukiojo Grigiškių tvenkinyje, Vilniaus r. I. Šalaševičius PM1

Šilutės r.

2016-03-19 Vienuolika kanadinių berniklių ties Povilais, Šilutės r. (V. Eigirdas, G. Eigirdas, V. Paškevičius, A. Petraška) PM2

2016-03-21 Kanadinė berniklė stebėta Sausgalviuose, Šilutės r. PM1 (M. Karlonas)

Mažeikių r.

2016-03-24   Pašerkšnės tvenkinyje (Mažeikių raj.) stebėtas 30 individų būrys. D. Makavičius PM

Kuršių Nerija

2016-04-12   Juodkrante 1 mirating (seppo hjerppe) PM1

Klaipėdos miesto sav.

2016-04-15   2 paukščiai stebėti prie lauko balos Šauliuose, Klaipėdoje. (J. Morkūnas) PM1

Baltaskruostė berniklė (Branta leucopsis)

Pagėgių r.

2016-03-08 Baltaskruostės berniklės. 14 prie Kucų ir 21 prie Plaškių, Pagėgių sav. PM1 (M.Karlonas)+ foto

 

2016-03-10 Baltaskruostės berniklės. 23 prie Sennemunės ež., 17 prie Plaškių k. (Pagėgių sav.) ir 8 prie Galzdonų, Šilutės raj. PM1 (M.Karlonas)

Šilutės r.

2016-03-10 Baltaskruostės berniklės. 23 prie Sennemunės ež., 17 prie Plaškių k. (Pagėgių sav.) ir 8 prie Galzdonų, Šilutės raj. PM1 (M.Karlonas)

2016-03-16 Baltaskruostės berniklės. Pavienės ir būreliais jau sutinkamos visoje Nemuno deltoje, Šilutės r. PM2 ( M. Karlonas, J. Gilbreath)

2016-03-19-20 apie 500 baltaskruosčių berniklių Nemuno deltoje, Šilutės r. (A. Petraška, G. Eigirdas, V. Paškevičius, V. Eigirdas) PM2

X (2016-03-23)        

2016-03-26 Baltaskruostės berniklės stebimos beveik kiekviename baltakakčių žąsų būryje įvairiose Šilutės raj. vietose (P.Ignatavičius) PM2

Panevėžio r.

2016-03-12 1 baltaskruostė berniklė dideliame žąsų būryje. Šilagalys, Panevėžio r. (I.Vaičiūnaitė, B.Vaičiūnas) PM1

Biržų r.

2016-03-17 Baltaskruostė berniklė kartu su baltakaktėmis ir želmeninėmis žąsimis prie Gulbinų ežero Biržų r. ( B.Maldūnienė) PM2+ foto

 

Kazlų Rūdos r.

2016-03-20 4 baltaskruostės berniklės laukuose prie Antanavo, Kazlų Rūdos sav. (P. Ignatavičius, J. Klimaitė, R. Macevičiūtė, A. Baleckis) PM1

Alytaus r.

2016-03-24 Aštuonios baltaskruostės berniklės prie Žuvinto, Alytaus r. (A. Patraška) PM2

Pasvalio r.

2016-03-25 Pasvalio r. ties Deglėnais – 4 baltaskruostės berniklės (trijose skirtingose vietose) (A. Čerkauskas) PM1

Paprastoji berniklė (Branta bernicla)

Raseinių r.

2016-04-01 Vienas paukštis stebėtas mišriame žąsų pulke (daugiausia baltakaktės, keletas želmeninių, apie 20 baltaskruosčių berniklių) želmenų lauke Gabšių k., Raseinių r. sav. V. Kilčauskas PM1                 

2016-04-16   Vienas paukštis stebėtas baltakakčių žąsų būryje žuv. tvenkinyje Gabšių k., Raseinių r. sav. (V. Kilčauskas, R. Mackevičienė) PM1       

2016-05-06   Vienas paukštis kartu su 2500 baltakakčių žąsų Gabšių žuvininkystės tvenkinuose, Raseinių raj. (V. Eigirdas, J. Morkūnas, M. Bružas, I. Mickus)

Pagėgių r.

2016-04-02 1 paukštis stebėtas prie Senrusnės, Pagėgių sav. M. Karlonas PM1

Rudakaklė berniklė (Branta ruficollis)

Šilutės r.

2016-03-19 Rudakakalė berniklė Sausgalviuose, Šilutės r. (A. Petraška, V. Eigirdas, G. Eigirdas, V. Paškevičius) PM1

Urvinė antis (Tadorna tadorna)

Šilutės r.

2016-02-27 Viena urvinė antis Rupkalviuose (E.Užpelkis) PM1

2016-02-27 Rusnės sala,10 +1 urvinių ančių lauko baloje (E.Užpelkis) PM1

2016-03-16 Urvinės antys. 1 paukštis Rusnėje prie Vorusnės ir 1 prie Šyšos, Šilutės r. PM1 (M. Karlonas, J. Gilbreath)

2016-03-21 Urvinės antys. 2 paukščiai Sausgalviuose, Šilutės r. PM1 (M. Karlonas)

2016-04-16 8 urvinės antys Šilutės r. (M. Karlonas, B. Belchev ir BirdID2016) PM2

Kuršių Nerija

2016-03-10 urvinių ančių pora Kuršių mariose netoli Nidos  (J.Zarankaitė) PM1

2016-03-17 Urvinė antis į šiaurę Kopgalyje ( S. Karalius ) PM1

2016-04-08-09 Urvinių ančių poros įprastos Kuršių marių pakrantėse tarp Nidos ir Preilos. (A. Šimkus) PM2

20016-04-10 trys urvinės antys praskrido virš jūros šiaurės kryptimi ties Juodkrante. PM1 (M. Šniaukštienė, L. Pareigienė)

Pakruojo r.

2016-04-23   Vienas paukštis praskrido prie Tautkūnų, Pakruojo r. (A. Naudžius ) PM1

Eurazinė cyplė (Anas penelope)

Šilutės r.

2016-02-13 Daugiau kaip 20 eurazinių cyplių Rupkalviuose, Šilutės r. (E.Užpelkis)

2016-02-15 7 paukščiai stebėti užlietose pievose tarp Stankiškių ir Mingės, daugiau nei 30 netoli Rupkalvių ir 3 Sausgalviuose, Šilutės r. (A. Šimkus).

2016-02-28 Rusne southern fields: 250 birds staging K. Castren PM2

2016-03-10 Cyplės. 410 paukščių užliejamose pievose prie Galzdonų (Šilutės raj) ir 16 Sennemunės ež. prie Kucių, Pagėgių sav. PM2 (M.Karlonas)

2016-03-16 Cyplės jau itin gausios Nemuno deltoje, Šilutės r. PM2 ( M. Karlonas, J. Gilbreath)

X (2016-03-20)

2016-03-26 Eurazinės cyplės ypač gausios įvairiose Šilutės raj. vietose (P.Ignatavičius) PM2

Klaipėdos r.

2016-02-24 Porele pauksciu karjere ties Agluonenais Klaipedos raj. (M.Briedis)

Jurbarko r.

2016-03-04 girdėtos ir antys cyplės. Kadangi cyplės prie Jurbarko žiemojančių dar ne teko matyti-tai jau migruojantys pauščiai. (R. Giedraitis) PM1

Pagėgių r.

2016-03-07 Cyplės. 8 paukščiai Piktupės slėnyje ties Piktupėnais, Pagėgių sav. PM1 (M.Karlonas)

2016-03-08 Cyplės. 33 paukščiai Senrusnės ež., Pagėgių sav. PM1 (M.Karlonas)

2016-03-10 Cyplės. 410 paukščių užliejamose pievose prie Galzdonų (Šilutės raj) ir 16 Sennemunės ež. prie Kucių, Pagėgių sav. PM2 (M.Karlonas)

X (2016-03-30)

Kuršių Nerija

2016-03-08 - 9+3+4 cyplių būreliai į šiaurę Kopgalyje (S.Karalius) PM1- PM2

X (2016-03-30)

Biržų r.

2016-03-09 Dvi poros eurazinių cyplių Širvėnos ež. Biržuose, Biržų r.(B. Maldūnienė) PM1

2016-03-29 Trisdešimt šešios eurazinės cyplės Gulbinų ež. Biržų r. (B. Maldūnienė)PM2

X (2016-03-30)

Alytaus r.

2016-03-11 apie 50 cyplių Daugų ž.ū.t. Alytaus r. (A. Petraška) PM1

2016-03-12 20 cyplių užliejamose pievose šalia Daugirdų, Alytaus r. (A. Petraška) PM1

2016-03-13 Apie 50 eurazinių cyplių Žuvinto ežere, Alytaus r. (A. Šimkus) PM1

Panevėžio r.

2016-03-12 8 Cyplės kartu su žąsimis. Šilagalys, Panevėžio r. (I.Vaičiūnaitė, B.Vaičiūnas) PM1

2016-04-11 Panevėžio r., netoli Raguvos telkšančioje lauko baloje kelios eurazinės cyplės plaukioja tarp didžiųjų ančių. (Mangirdas Maasas)

Kauno miesto sav.

2016-03-12 Migruojančios cyplės Nemune ties Kaunu bent 14.(K.Bilinskas) PM1             

2016-03-18 Cyplės Nemune ties Nemuno sala,  Kaunas PM2 (K. Valinčienė)

2016-03-25 Cyplės maitinasi prie Nemuno salos, Kaunas. PM2 (K. Valinčienė)

X (2016-03-30)

Ignalinos r.

2016-03-20 Ignalinos r.,prie Bobėnų k., - 21 cyplė (A. Čerkauskas) PM1

Šalčininkų r.

2016-03-20 Mažiausiai septynios eurazinės cyplės Papio ežere, Šalčininkų r. (A. Šimkus, L. Raudonikis ir kt.) PM1

Zarasų r.

2016-03-22 Penkios eurazinės cyplės Sartų ežere ties Dusetomis, Zarasų r. (D. Norkūnienė) PM1

2016-03-29 140 eurazinių cyplių Sartų ež. ties Dusetomis Zarasų r., (D. Norkūnienė), PM2

X (2016-03-30)

Rokiškio r.

2016-03-27 Eurazinė cyplė, dešimtiniai būriai temstant leidosi Čivylių tvenkiniuose, Rokiškio raj. (B.Stukienė) PM2

X (2016-03-30)

Radviliškio r.

2016-03-27 Eurazinės cyplės užlietose pievose šalia Radviliškio, Radviliškio tvenkinyje ir Arimaičių ežere, Radviliškio r. (A. Šimkus) PM2

X (2016-03-30)

Pilkoji antis (Anas strepera)                

Alytaus r.

2016-03-11 Pilkosios anties patinas Daugų ž.ū.t. Alytaus r. (A. Petraška) PM1

2016-03-13 Pora pilkųjų ančių Žuvinto ežere, Alytaus r. (A. Šimkus) PM1

Kauno miesto sav.

2016-03-12 Pilkoji antis Nemune ties Kaunu.(K.Bilinskas) PM1

Šilutės r.

2016-03-21 Pilkosios anties patinas Sausgalviuose, Šilutės r. PM1 (M. Karlonas)

2016-03-26 Mažiausiai 26 pilkosios antys stebėtos įvairiose Šilutės raj. vietose (P.Ignatavičius) PM1

Rokiškio r.

2016-03-27 Pilkoji antos, bent dvi poros Čivylių tvenkiniuose, Rokiškio raj. (B.Stukienė)

Kauno r.

2016-03-30 Pilkosios anties patinas Nevėžio slėnio ežerėlyje prie Raudondavrio, Kauno r. (S. Medžionis) PM1

Prienų r.

2016-04-03 Pora pilkųjų ančių Šilavoto tvenkiniuose, Prienų r. (S. Medžionis) PM1, G1

Marijampolės r.

2016-04-08 Pilkųjų ančių pora Balsupiuose, Marijampolės r. (I.Vaičiūnaitė) PM1

Rudagalvė kryklė (Anas crecca)

Klaipėdos r.

2016-02-26 2 poros plaukiojo karjere ties Agluonenais Klaipedos raj, M. Briedis PM1

Šilutės r.

2016-02-28 Rusne southern fields:20 birds staging K. Castren PM1

2016-03-10 be visa ko gero Sausgalviuose, 17+ Rudagalvių kryklių PM1 (P. Bagdonas)

2016-03-21 Rudagalvės kryklės jau įprastos ir gausios Nemuno deltoje (Šilutės r.) PM2 (M. Karlonas)

2016-03-26 Rudagalvės kryklės gausios įvairiose Šilutės raj. vietose (P.Ignatavičius) PM2

X (2016-03-30)

Klaipėdos miesto sav.

2016-03-06 - 4 rudagalvės kryklės tvenkinyje Klaipėdoje (S,Karalius) PM1

Kuršių Nerija

2016-03-08 - viena rudagalvė kryklė didžiųjų ančių būrelyje į šiaurę Kopgalyje (S.Karalius) PM1

2016-03-17 7+4 rudagalvės kryklės į šiaurę Kopgalyje ( S. Karalius) PM1

2016-03-22 rudagalvių kryklių migracija Kopgalyje (S. Karalius) PM2

X (2016-03-30)

Prienų r.

2016-03-05 Rudaglvės kryklės patinas Šilavoto ž.ū.t. Prienų r. (A. Petraška) PM1

Biržų r.

2016-03-10 Rudagalvės kryklės patinukas Gulbinų ež. Biržų r.(B.Maldūnienė)PM1

2016-03-29 Keturios rudagalvės kryklės Gulbinų ež., šešios Likėnų durpyne Biržų r.(B. Maldūnienė)PM2

Alytaus r.

2016-03-11 10 rudagalvių kryklių Daugų ž.ū.t. Alytaus r. (A. Petraška) PM1

2016-03-12 12 rudagalvių kryklių užliejamose pievose šalia Daugirdų, Alytaus r. (A. Petraška) PM1

2016-03-13 Apie 20 rudagalvių kryklių Žuvinto ežere, Alytaus r. (A. Šimkus) PM1                  

Šalčininkų r.

2016-03-20 Mažiausiai 24 rudagalvės kryklės Papio ežere, Šalčininkų r. ( A. Šimkus, L. Raudonikis ir kt.) PM1

Pagėgių r.

2016-03-21 Rudagalvės kryklės jau įprastos ir gausios Nemuno deltoje Pagėgių r. PM2 (M. Karlonas)

X (2016-03-30)

Kauno r.

2016-03-23 Penkios rudagalvės kryklės Nevėžio slėnio ežerėlyje prie Raudondvario, Kauno r. (S. Medžionis) PM1

Zarasų r.

2016-03-25 Trys rudagalvės kryklės Sartų ež. ties Dusetomis, Zarasų r. (D. Norkūnienė) PM1

Anykščių r.

2016-03-26 Rudagalvių kryklių pora Skaisčio ežere, Anykščių r. (A. Šimkus) PM1

Kazlų Rūdos sav.

2016-03-27 Praskrendančių rudalgvių kryklių balsai netoli Bebruliškės tv., Kazlų Rūdos sav. (P.Ignatavičius) PM1

Rokiškio r.

2016-03-27 Rudagalvės kryklės, švilpčiojimai Čivylių tvenkiniuose, Rokiškio raj. (B.Stukienė) PM2        

X (2016-03-30)

Radviliškio r.

2016-03-27 Didelis būrys rudagalvių kryklių užlietose pievose šalia Radviliškio. (A. Šimkus) PM2

X (2016-03-30)

Panevėžio r.

2016-03-28 ~20 rudagalvių kryklių ties Šilagaliu, Panevėžio r. (I.Vaičiūnaitė, B.Vaičiūnas) PM1

Didžioji antis (Anas platyrhynchos)

Klaipėdos miesto sav.

2015-01-22, Didziuju anciu koopuliacija, propersoje ziemojimo vietoje, Klaipėda. J. Morkūnas G1

2016-03-15 Didžioji antis sudėjusi kiaušinį, Klaipėda. (J.  Morkūnas) I1

Kuršių Nerija

2016-03-08 - reguliariai traukiantys į šiaurę didžiųjų ančių būreliai Kopgalyje (S.Karalius) PM1-PM2

2016-03-17 Kopgalio pajūryje intensyvi didžiųjų ančių migracija ( S. Karalius) PM2

X (2016-03-20)

Vilniaus miesto sav.

2016-03-18 Didžiosios antys poromis ir būreliais intensyviai migruoja aukštai danguje į šiaurės rytus Vilniuje (A. Šimkus) PM2

2016-05-16. Pirma matyta didžiosios anties 11 ančiukų vada Vingio parke (R.Karpavičius) J1 Dėl gausybės varnų Vingio parke ir Žvėryne tik dabar pasirodė ančiukų vada,Antys beveik visos praradę pirmas dėtis pradėjo antras, bet ir vėl matau varnas nešančias kiaušinius snape, randu lukštų ant takelių.

Kauno r.

2016-04-03 didžiųjų ančių pora Kauno r. Krivėnų tvenkinyje (R. Kembrytė, I. Semionovas) G1

Panevėžio miesto sav.

2016-04-20 Panevėžio miesto ribose gyvenančių didžiųjų ančių liko vien gaigalai. Vadinasi, patelės jau peri. (R. Kaunietis) I2

2016-04-28 Panevėžyje, Skaistakalnio parko tvenkinyje didžioji antis jau vedžiojasi ančiukų pulkelį. (R. Kaunietis) J2

Biržų r.

2016-04-27 Didžiosios anties kiaušinio lukštai pagal Širvėnos ež. Biržų r.(B. Maldūnienė)I2

Panevėžio r.

2016-05-06 didžiosios anties dėtis Panevėžio r. Miežiškių k. (E. Sukackienė) I1

2016-05-07 didžiosios anties vada Panevėžio r. Miežiškių k. (E. Sukackienė) J2

Kauno miesto sav.

2016-05-11 Didžioji antis su maždaug savaitės amžiaus jaunikliais Kalniečių parko tvenkinyje Kaune (S. Medžionis) J2

2016-06-04 didantės jau vedžiojasi pakartotinių vadų jauniklius Nemune ties Kaunu (K.Bilinskas) J2

2016-06-01-04 jau gausiai šeriasi didančių patinai Kauno apylinkese ir Nemune ties Kaunu (K.Bilinskas)

Smailiauodegė antis (Anas acuta)

Šilutės r.

2016-02-13 Pora smailiauodegių ančių Rupkalviuose, Šilutės r. (E.Užpelkis)

2016-02-28  Rusne southern fields: 40 birds staging C. Kastren

2016-03-16 Smailiauodegės antys jau įprastos ir vietomis gausios Nemuno deltoje, Šilutės r. PM2 ( M.Karlonas, J. Gilbreath)

2016-03-26 Smailiauodegės antys labai gausios įvairiose Šilutės raj. vietose (P.Ignatavičius) PM2

X (2016-03-30)

Prienų r.

2016-03-05 5 Smailiauodegės antys Šilavoto ž.ū.t. Prienų r. (A. Petraška) PM1

Pagėgių r.

2016-03-08 Smailiauodegės antys. Pora stebėta Senrusnės ež., Pagėgių sav. PM1 (M.Karlonas)

2016-03-10 Smailiauodegės antys. 40 paukščių užliejamose pievose prie Galzdonų (Šilutės raj) ir 2 Sennemunės ež. prie Kucių, Pagėgių sav. PM1 (M.Karlonas)

Alytaus r.

2016-03-11 Viena pora smailiauodegių ančių Daugų ž.ū.t. Alytaus r. (A. Petraška) PM1

2016-03-12 Laukų baloje viena pora smailiauodegių ančių šalia Simno ežero , Alytaus r. (A. Petraška, P. Ignatavičius) PM1

2016-03-13 Smailiauodegių ančių pora Žuvinto ežere, Alytaus r. (A. Šimkus) PM1

Kuršių Nerija

2016-03-17 pirmosios smailiauodegės antys į šiaurę Kopgalyje ( S. Karalius) PM1                

Ignalinos r.

2016-03-20 Ignalinos r., prie Bobėnų k., - 4 poros smailiauodegių ančių (A. Čerkauskas) PM1

Šalčininkų r.

2016-03-20 Mažiausiai penkios poros smailiauodegių ančių Papio ežere, Šalčininkų r. (R. Šimkus, A. Šimkus, L. Raudonikis ir kt.) PM1

Biržų r.

2016-03-22 Pora smailiauodegių ančių Gulbinų ež., Biržų r. (B. Maldūnienė) PM1

Zarasų r.

2016-03-23 Penkios smailiauodegės antys Sartų ež. ties Dusetomis, Zarasų r. (D. Norkūnienė) PM1

Rokiškio r.

2016-03-24 Kelios smailiauodegės antys laukų baloje Šileikių k., Rokiškio r. (D. Norkūnienė) PM1

Anykščių r.

2016-03-26 Smailiauodegių ančių pora Skaisčio ežere, Anykščių r. (A. Šimkus) PM1

Radviliškio r.

2016-03-27 Smailiauodegės antys užlietose pievose šalia Radviliškio. (A. Šimkus) PM2

Dryžgalvė kryklė (Anas querquedula)

Šilutės r.

2016-03-26 Mažiausiai 15 dryžgalvių kryklių stebėta įvairiose Šilutės raj. vietose (P.Ignatavičius) PM1

2016-04-02 Dryžgalvės kryklės - pavienės ir mažais būreliais Nemuno deltoje, Šilutės raj, Pagėgių sav. PM1 (M.Karlonas)

2016-04-10 - Kuršmarėse ir Sakūčių šlapynėse jau gausios dryžagalvės kryklės (S.Karalius) PM2

Pagėgių r.

2016-03-31 Dryžgalvės kryklės - dvi poros stebėtos Sennemunės ež., Pagėgių sav. PM1 (M.Karlonas)

2016-04-02 Dryžgalvės kryklės - pavienės ir mažais būreliais Nemuno deltoje, Šilutės raj, Pagėgių sav. PM1 (M.Karlonas)

Biržų r.

2016-04-01 Dryžagalvės kryklės patinas ties Rinkuškių nendrynais Širvėnos ežere Biržuose (B. Maldūnienė)PM1

Ignalinos r.

2016-04-05 Ignalinos r., Bobėnai-dryžgalvių kryklių pora (A.Čerkauskas) PM1

Šaukštasnapė antis (Anas clypeata)

Šilutės r.

2016-03-09   Patinas Sausgalviuose, Šilutės raj. P. Bagdonas, V. Eigirdas

2016-03-16 Šaukštasnapė antis. 1 patinas Rusnėje prie Naikupės. PM1 ( M. Karlonas,J.Gilbreath)

2016-03-19 Trys šaukštasnapės antys Nemuno deltoje, Šilutės r. (A. Petraška, V. Eigirdas, G. Eigirdas, V. Paškevičius) PM1

2016-03-26 Keturiolika šaukštasnapių ančių stebėta įvairiose Šilutės raj. vietose (P.Ignatavičius) PM1

2016-04-02 Šaukštasnapės antys - pavienės ir būreliais Nemuno deltoje, Šilutės raj, Pagėgių sav. PM1 (M.Karlonas)

Pagėgių r.

2016-04-02 Šaukštasnapės antys - pavienės ir būreliais Nemuno deltoje, Šilutės raj, Pagėgių sav. PM1 (M.Karlonas)

Ignalinos r.

2016-04-05 Ignalinos r., Birvėtos tvenkiniai-šaukštasnapės anties patinas (A.Čerkauskas) PM1

Marijampolės r.

2016-04-08 12 Šaukštasnapių ančių Balsupiuose, Marijampolės r. (I.Vaičiūnaitė) PM1

Vilkaviškio r.

2016-04-08 5 Šaukštasnapės antys Merkšiškiuose, Vilkaviškio r. (I.Vaičiūnaitė) PM1

Panevėžio r.

2016-04-09 Panevėžio r., netoli Raguvos laukų baloje pora šaukštasnapių ančių plaukiojo greta didžiųjų bei kuoduotųjų. PM1 (R. Kaunietis)

Šalminė antis (Netta rufina)

Raseinių r.

2016-05-06 Šalminių ančių pora stebėta Alsos žuv. tv., Raseinių r. (V. Eigirdas, J. Morkūnas, M. Bružas, I. Mickus)

Rudagalvė antis (Aythya ferina)

Kauno miesto sav.

2016-02-01 Patelė stebėte šalia Nemuno salos Kaune. S. Praškevičius

Šilutės r.

2016-02-15 Patinas stebėtas užlietose pievose šalia Rupkalvių, Šilutės r. (A.Šimkus)

2016-03-15 Rudagalvės antys. 12 patinų Kniaupo įlankoje, Šilutės raj. PM1 (M.Karlonas, J.Gilbreath)

2016-03-16 Rudagalvės antys. 5 paukščiai Rusnės ž.ū.t.,Šilutės raj. PM1 (M. Karlonas, J.Gilbreath)

Kuršių Nerija

2016-02-23   Juodkrante: 16 males by the peer.  K. Castren PM1

2016-02-27 Juodkrante 49 birds in the lagoon  K. Castren PM2

Ignalinos r.

2016-03-20 Ignalinos r., Tverečiaus ežere – 2 rudagalvės anties patinai ( A. Čerkauskas) PM1

Zarasų r.

2016-03-22 Septynios rudagalvės antys Sartų ežere ties Dusetomis, Zarasų r. (D. Norkūnienė) PM1

Rokiškio r.

2016-03-23 Rudagalvės antys Rašų ež. Rokiškio r. (D. Norkūnienė) PM1

Anykščių r.

2016-03-26 Rudagalvė antis, bent keturi paukščiai, Alaušo ež., Anykščių raj. (B.Stukenė) PM1

Klaipėdos r.

2016-03-28 Kalvių karjere 2 rudagalvės antys A. Pilybienė

Biržų r.

2016-03-29 Rudagalvės anties patelė plaukiojanti su 4 kuoduotosiomis antimis Gulbinų ež. Biržų r. (B. Maldūnienė)PM1

Kuoduotoji antis (Aythya fuligula)

Alytaus r.

2016-02-21 - Dusios ežere, Lazdijų r. stebėta 35 kuoduotosios antys (A.Petraška) PM1

Zarasų r.

2016-03-09 Pirmosios kuoduotosios antys (10 paukščių) Sartų ežere ties Dusetomis, Zarasų r. (D. Norkūnienė) PM1

Biržų r.

2016-03-13 Dvi kuoduotosios antys Kilučių ež. Biržų r. (B. Maldūnienė)PM1

2016-03-29 Rudagalvės anties patelė plaukiojanti su 4 kuoduotosiomis antimis Gulbinų ež. Biržų r. (B. Maldūnienė)PM1

2016-04-01 Apie 150 Kuoduotųjų ančių (B. Maldūnienė)PM2

Panevėžio r.

2016-03-15 Panevėžio r. Molainių tvenkinyje nardė kuoduotosios anties patinas. (R. Kaunietis)

2016-03-16 Panevėžio r. Pagiegalos karjero tvenkinyje poromis plaukioja bei nardo kelios kuoduotosios antys. (E. Tubelis)

Šilutės r.

2016-03-15 Kuoduotosios antys. 30+ Kniaupo įlankoje, Šilutės raj. PM1 (M.Karlonas, J.Gilbreath)

2016-03-16 Kuoduotosios antys. Pavienės ir būreliais Rusnės ž.ū.t. ir Kuršių mariose PM2 (M. Karlonas,J. Gilbreath)

Kazlų Rūdos r.

2016-03-20 Nemažiau 20 kuoduotųjų ančių Bebruliškės tv., Kazlų Rūdos sav. (P. Ignatavičius, J. Klimaitė, R. Macevičiūtė, A. Baleckis) PM1

Rokiškio r.

2016-03-23 Kuoduotosios antys Rašų ež. Rokiškio r. (D. Norkūnienė) PM1

2016-03-27 Kuoduotoji antis, dvi poros Čivylių tvenkiniuose, Rokiškio raj. (B.Stukienė) PM1

Anykščių r.

2016-03-26 Kuoduotoji antis, bent šeši paukščiai, Alaušo ež., Anykščių raj. (B.Stukienė), PM1

Klaipėdos r.

2016-03-28 Kalvių karjere 14 kuoduotųjų ančių: 8 patinėliai, 6 patelės A. Pilybienė

Ignalinos r.

2016-04-02 Kuoduotoji antis, 1 pora ežere, Ignalinos raj. (B.Stukienė)

Žiloji antis (Aythya marila)

Juodoji antis (Melanitta nigra)

Kuršių Nerija

2016-03-17 Juodosios antys. Pavieniai paukščiai migruoja į šiaurę jūroje ties Juodkrante. PM1 ( M.Karlonas, J. Gilbreath)

Mažeikių r.

2016-04-10   Viena patelė tvenkiniuose prie 'Orlen Lietuva' gamyklos (Mažeikių raj.) R. Kinduris PM1

Klykuolė (Bucephala clangula)

Kauno miesto sav.

2016-02-27 aktyvus klykuoliu teritorinis elgesys Nemune Kaune, nuo HES iki Šančių kokios 4 poros.(K.Bilinskas) G1

Biržų r.

2016-02-08. 4 klykuolės Širvėnos ež., properšoje Biržuose PM1 (B. Maldūnienė)                 

2016-03-23 Širvėnos ež., Klausučių ež., Gulbinų ež. gausios klykuolės Biržų r. (B. Maldūnienė) PM2

2016-04-01 Žymiai sumažėję klykuolių (B. Maldūnienė)RM2 ?

Kuršių Nerija

2016-03-17 klykuolių būreliai traukia į šiaurę Kopgalyje ( S. Karalius) PM2

Kazlų Rūdos r.

2016-03-20 Tuoktuvinis klykuolių elgesys Bebruliškės tv., Kazlų Rūdos sav. (P. Ignatavičius, J. Klimaitė, R. Macevičiūtė, A. Baleckis) G1

Prienų r.

2016-03-27 Klikuolių tuoktuvinis elgesys Pazelvės ežere, Prienų r. G2 (K.Valinčienė)

Klaipėdos r.

2016-03-28 Kalvių karjere 1 klykuolės patinas A. Pilybienė

Vilniaus miesto sav.

2016-05-04. Klykuolė su poros dienų jaunikliu Neryje prie Vingio parko Vilniuje .(R.Karpavičius) J2

Šalčininkų r.

2016-05-05 klykuolė lankė uoksą pušyje, Šalčininkų raj. (B.Stukienė) L                           

Mažasis dančiasnapis (Mergellus albellus)

Biržų r.

2016-03-01 Mažojo dančiasnapio patelė Širvėnos ež., Biržuose PM1 (B. Maldūnienė)

2016-03-22 Mažieji dančiasnapiai matyti Gulbinų ež. – 3 poros (B. Maldūnienė) PM1

2016-03-23 Mažieji dančiasnapiai matyti Širvėnos ež. –apie 10 porų (B. Maldūnienė) PM2

2016-04-01 Žymiai sumažėję mažųjų dančiasnapių (B. Maldūnienė) RM3?

Pagėgių r.

2016-03-10 Mažieji dančiasnapiai. 14 paukščių Sennemunės ež. prie Kucių, Pagėgių sav. PM1 (M.Karlonas)

Utenos r.

2016-03-13 Mažieji dančiasnapiai 5 paukščiai Alaušo ež. Utenos r. (D.Norkūnienė. D. Norkūnas) PM1

Zarasų r.

2016-03-15 Mažųjų dančiasnapių pora Sartų ež. ties Dusetomis, Zarasų r.(D.Norkūnienė) PM1

2016-03-22 Keliolika mažųjų dančiasnapių Sartų ežere ties Dusetomis, Zarasų r. (D. Norkūnienė) PM1

2016-03-25 Mažieji dančiasnapiai dažni Sartų ež. Zarasų r. (D. Norkūnienė) PM2

Šilutės r.

2016-03-15 Mažieji dančiasnapiai. 3 poros Kniaupo įlankoje, Šilutės raj. PM1 (M.Karlonas, J.Gilbreath)

2016-03-16 Mažieji dančiasnapiai. 7 Rusnės ž.ū.t., 5+3 prie Naikupės, Šilutės raj.  PM2 (M. Karlonas, J. Gilbreath).

2016-03-26 Mažieji dančiasnapiai gana gausiai stebėti įvairiose Šilutės raj. vietose (P.Ignatavičius) PM2

X (2016-03-30)

Ignalinos r.

2016-03-20 Ignalinos r., Tverečiaus ežere- mažųjų dančiasnapių pora ( A. Čerkauskas) PM1

Kazlų Rūdos r.

2016-03-20 Nemažiau 25 mažieji dančiasnapiai Bebruliškės tv., Kazlų Rūdos sav. (P. Ignatavičius, J. Klimaitė, R. Macevičiūtė, A. Baleckis) PM1

Rokiškio r.

2016-03-23 22 Mažieji dančiasnapiai Rašų ež. Rokiškio r. (D. Norkūnienė) PM1

2016-03-25 Mažieji dančiasnapiai dažni Rašų ež. Rokiškio r. (D. Norkūnienė) PM2
 

Vilniaus miesto sav.

2016-03-24 Porelė mažųjų dančiasnapių Neryje ties Vingio parku, Vilniaus miesto sav. (R. Karpavičius) PM1

Vidutinis dančiasnapis (Mergus serrator)

Kuršių Nerija

2016-03-17 Vidutiniai dančiasnapiai. 2+1 praskrido į šiaurę jūroje ties Juodkrante. PM1 (M. Karlonas, J. Gilbreath)

2016-04-14 - vidutinio dančiasnapio patinas į šiaurę Kopgalyje (S.Karalius) PM1

Didysis dančiasnapis (Mergus merganser)

Biržų r.

2016-03-01. 14 Didžiųjų dančiasnapių Širvėnos ež., Biržuose PM1 ? (B. Maldūnienė)

2016-03-23 12 porų didžiųjų dančiasnapių Širvėnos ež., anksčiau matyti Klausučių ir Gulbinų ež. Biržų r. (B. Maldūnienė) PM2

Pagėgių r.

2016-03-08 Didieji dančiasnapiai. 6 poros stebėtos Senrusnės ež., Pagėgių sav. PM1 (M.Karlonas)

Vilniaus miesto sav.

2016-03-06.Didieji dančiasnapiai poromis pasiskirstę Neries ruožuose ir veja kitas poras iš teritorijos Vilniaus m. sav. (R. Karpavičius) G2

2016-05-13 Vilniuje prie Žvėryno tilto didžioji dančiasnapė plukdė savo 10(jei tiksliai pavyko suskaičiuoti) atžalų (V. Žemaitienė) J2

Plungės r.

2016-03-09 Stebimi pirmieji Sidabriniai kirai, Didieji dančiasnapiai užimantys vandens telkinius Plungės mieste PM1 (G. Laukaitis)

Rokiškio r.

2016-03-28 Didysis dančiasnapis, dvi poros Dviragio ež., Rokiškio raj. (B.Stukienė) PM1

Ignalinos r.

2016-04-02 Didysis dančiasnapis, 2 poros ežere, Ignalinos raj. (B.Stukienė)

Šiaulių r.

2016-04-30 2 didžiųjų dančiasnapių patinai stebėti Raganių tv., Šiaulių r. (M. Bružas)

Kauno miesto sav.

2016.05.06 Didieji dančiasnapiai palike inkilus su jaunikliais, Kaunas (D.Musteikis, K.Valinčienė) J2

Zarasų r.

2016-05-07 did. dančiasnapio patelė su jaunikliais Zarasų raj., J2 (I. Semionovas)

Tauragės r.

2016-05-13   Tauragės rajonas, Šaukėnų k., upės Jūros rėva ties Matiškių piliakalniu. Stebėtos plaukiančios dvi patelės su būriu, gal apie 10 jauniklių. Pastebėjusios prisiartinusį žmogų skubiai kreksėdamos nuplaukė pasroviui. Prieš tai minėtoje vietovėje šį pavasarį daug kartų stebėti abiejų lyčių paukščiai, skraidantys prie vandens bei plaukiojantys. (E. Andrijauskienė) J2

Jerubė (Bonasia bonasia)

Biržų r.

2016-03-15 Jerubių giesmės Biržų girioje. G2 (A.Naudžius, M.Karlonas, J.Gilbreath)

2016-03-19-20 Jerubės. Aktyvūs švilpavimai G2 (B. Belchev, M. Karlonas ir Bird ID 2016 grupė)

Tetervinas (Tetrao tetrix)

Trakų r.

2016-02-28 Tetervinų tuoktuvės Paluknio pievose, Trakų r. G1 (A. Šimkus)

Rokiškio r.

2016-03-05 Tetervinų burbuliavimas, Rokiškio., G2 ( A. Paulavičius)

2016-05-01, tetervino burbuliavimas (matytas vienas paukštis), Rokiškio raj. (B.Stukienė) G2

Biržų r.

2016-03-15 Tetervino burbuliavimas Biržų girios pakraštyje. G1 (M.Karlonas, A.Naudžius, J.Gilbreath)

Kaišiadorių r.

2016-04-01 Pelkėje prie Pašulių kaimo Kaišiadorių raj. ryte buvo girdimas patinėlio burbuliavimas. V. Narušienė

Kurapka (Perdix perdix)

Biržų r.

2016-03-02 Kurapkos susiskirstę poromis. Pora matyta ant takelio tarp javų pasėlių Pasvaliečių k. Biržų r.(B. Maldūnienė)G1

Rokiškio r.

2016-03-19 Dviejų kurapkų teritoriniai balsai šalia Rokiškio (A. Pažūsis) G1

Panevėžio r.

2016-05-16 kurapka stebėta su jaunikliais pievoje Vilniaus r. Eitminų k. (E. Sukackienė) J2

Putpelė (Coturnix coturnix)

Pasvalio r.

2016-05-13 Pasvalio r., Mikėnų k.-girdėta putpelė (A.Čerkauskas) PM1, G1

Lazdijų r.

2016-05-14 Putpelės - 3 paukščiai girdėti tarp 1-2 val. nakties, pievose prie Rimiečio ež., Lazdijų raj. PM1, G1 (M.Karlonas)

Pakruojo r.

2016-05-20 girdėta putpelė Pakruojo r. ties Įsonių k. (R. Kembrytė, V. Paškevičius, G. Eigirdas, G. Senevaitytė) PM1/G1

Panevėžio r.

2016-06-09 Putpelės giesmė (girdėta pirmą kartą šiemet) Miežiškių km, Panevėžio raj. (E. Sukackienė) G1

Paprastasis fazanas (Phasianus colchicus)

Kaišiadorių r.

2016-04-16   Vienas paukštis, patinas, stebėtas prie Bačkonių km., Kaišiadorių raj. (V. Visockas)

Rudakaklis naras (Gavia stellat)

Juodakaklis naras (Gavia arctica)

Zarasų r.

2016-04-10 Zarasų r., girdėtas juodakaklis naras perimvietėje (A.Čerkauskas) PM1, G1

Šiaulių miesto sav.

2016-05-02 2 juodakakliai narai stebėti Rėkyvos ež., Šiaulių m. sav. (M. Bružas)

Mažasis kragas (Tachybaptus ruficollis)

Biržų r.

2016-03-03 Mažasis kragas Tatulos upėje prie Kirdonių k. tilto, Biržų r. (B. Maldūnienė) PM1

Kuršių Nerija

2016-03-17 Mažasis kragas jūroje ties Juodkrante. PM1 ( M. Karlonas, J. Gilbreath)

Kaišiadorių r.

2016-04-20 Mažasis kragas - aktyvios dviejų paukščių giesmės baloje prie Kruonio HE, Kaišiadorių raj. PM1, G1 (M.Karlonas)

Zarasų r.

2016-05-07 mažieji kragai kelia vestuves šalia Salako, Zarasų raj., G2 (I. Semionovas)

Ausuotasis kragas (Podiceps cristatus)

Kuršių Nerija

2016-02-14 Po vieną ausuotąjį kragą pavasariniu apdaru stebėta jūroje ties Juodkrante ir ties Pervalka.  PM1

2016-04-08-09 Ausuotieji kragai įprasti Kuršių mariose tarp Nidos ir Preilos. (A. Šimkus) PM2

Klaipėdos r.

2016-03-12   Kalvių karjere plaukiojo vienas paukštis D. Račkauskaitė

2016-03-28 Kalvių karjere plaukiojo 2 ausuotieji kragai A. Pilybienė

Biržų r.

2016-03-13 Ausuotasis kragas Širvėnos ežere Biržų r.(B.Maldūnienė)PM1

2016-04-01 Ausuotųjų kragų tuoktuvinis elgesys (B. Maldūnienė)G2

Šilutės r.

2016-03-16 Ausuotasis kragas. 1 paukštis Rusnės ž.ū.t., Šilutės r. PM1 (M. Karlonas, J. Gilbreath)

Lazdijų r.

2016-03-26 Ausuotieji kragai jau įprasti Metelio ež. Lazdijų r. ( A.Petraška ).PM2

2016-04-25 ausuotasis kragas tupi lizde Niedaus ežero salos nendrynuose, Lazdijų r. (R. Kembrytė) I2

Utenos r.

2016-03-27 Aštuoni ausuotieji kragai Dauniškio ežere Utenoje (D. Norkūnienė, D. Norkūnas) PM1

Prienų r.

2016-03-27 Ausuotųjų kragų pora Pazelvės ežere, Prienų r. G1 (K.Valinčienė)

2016-04-03 2 ausuotieji kragai Šilavoto tvenkiniuose, Prienų r. (S. Medžionis) PM1

Rokiškio r.

2016-03-28 Ausuotasis kragas, dvi poros Dviragio ež., poravimosi elgesys, Rokiškio raj. (B.Stukienė) G1

Panevėžio r.

2016-03-28 2 Ausuotieji kragai Paviesėčių tv. Paviešečiai, Panevėžio r. (I.Vaičiūnaitė, B.Vaičiūnas) PM1

Marijampolės r.

2016-03 28 ausuotieji kragai Galubalės pelkėje, Marijampolės sav. r. G2 (A. Skirpstas)

Vilkaviškio r.

2016-03 28 ausuotieji kragai Paežerių ežeras, Vilkaviškio r. G2 (A. Skirpstas)

2016-04-10 Ausuotieji kragai Vilkaviškio sav. Keturvalakių tvenkinys G2 (I.Šalaševičius)

Zarasų r.

2016-03-29 19 ausuotųjų kragų Sartų ež. ties Dusetomis Zarasų r., (D. Norkūnienė), PM1

2016-05-01, pirmieji ausuotieji kragai tupi lizduose Zarasų raj. I2

Kazlų Rūdos sav.

2016-04-02 Vienas ausuotasis kragas Bebruliškės tv., Kazlų Rūdos sav. (P.Ignatavičius) PM1

Ignalinos r.

2016-04-02 Ausuotasis kragas, 1 pora ežere, Ignalinos raj. (B.Stukienė)

Kauno r.

2016-04-10 Ausuotieji kragai Krivėnų tvenkinyje Kauno r. (I.A. Semionovai) PM1

Joniškio r.

2014-04-18 ausuotasis kragas tupi lizde. Žagarė, Žvelgaičių ežeras. Joniškio raj.(G.Petkus)L1

Kazlų Rūdos sav.

2016-04-23 ausuotieji kragai šoka tuoktuvinius šokius, Vilniaus raj. (B.Stukienė) G2

Rudakaklis kragas (Podiceps grisegena)

Radviliškio r.

2016-03-29. 3 rudakakliai kragai Tyrulių durpyne ,Radviliškio r.(R.Karpavičius, G. Petkus )PM1

2016-04-24 Du rudakakliai kragai Radviliškio tvenkinyje. (A. Šimkus) PM1

Šakių r.

2016-04-23 Rudakakliai kragai - dvi poros Novaraistyje, Šakių raj. PM1 (M.Karlonas, B.Belchev, Bird ID 2016)

Rokiškio r.

2016-04-30, rudakakliai kragai du, Čivylių tvenkiniai, Rokiškio raj. (B.Stukienė) PM1

Raguotasis kragas (Podiceps auritus)

Kuršių Nerija

2016-02-24 Juodkrante; Baltic Sea 1 wp close to the shore, Neringos sav. K. Castren PM1

2016-03-23 Dvi poros raguotų kragų vestuviniais aprėdais jūroje. Viena pora netoli Nidos, kita apie 6 km nuo Nidos link Juodkrantės (P. Bagdonas)

2016-03-23   1 paukštis jūroje ties Juodkrante. A. Naudžius

2016-04-05   Juodkrante: 6 breeding plumage birds seen only from one place. K. Castren         

2016-04-10   2 paukščiai vestuviniu apdaru stebėti besimaitinantys jūroje ties Juodkrante. (M. Šniaukštienė ir L. Pareigienė)

2016-04-16   Juodkrante: 1 birds flew to south (S. Hjerppe K. Castren)

Biržų r.

2016-04-27 Raguotasis kragas prie Širvėnos ež.-1, Biržų r. (B. Maldūnienė) PM1  

Juodakaklis kragas (Podiceps nigricollis)

Šilutės r.

2016-04-13   Sausgalviai: 2 birds on the flooding fields (K. castren S. Hjerppe) PM1                   

Didysis kormoranas (Phalacrocorax carbo)

Kuršių Nerija

2016-02-07 virš 30 kormoranų būrys praskrido Smiltynėje pietų kryptim J. Zarankaitė PM1

2016-02-08 1 kormoranas vestuviniu apdaru apsuko kelis ratus virš Juodkrantės kormoranų kolonijos, Neringos sav. J. Zarankaitė PM1

2012-02-11 - pavasarinis kormoranas Kopgalyje (S.Karalius) PM1

2016-02-22 Juodkrantėje kormoranai tvarko lizdus (E.Razmienė) L1

2016-02-25 - 1 pavasarinis kormoranas praskrido Kopgalyje (S.Karalius) PM1

2016-02-29 - 4 pavasariniai kormoranai į šiaurę Kopgalyje (S.Karalius) PM1

2016-03-07 - kormoranai Kopgalyje į šiaurę traukia pavieniui ir būreliais (S.Karalius) PM2

Kauno r.

2016-02-07 Ties Raudondvariu, Kauno r. trys kormoranai skrido virš Nevėžio slėnio Nemuno link, paskui pasuko į vakarus. S. Medžionis. PM1

2016-03-06. 16 didžiųjų kormoranų būrys pramigravo aukštai virš Raudondvario, Kauno r., šiaurės rytų kryptimi (S. Medžionis). PM2

Panevėžio r.

2016-02-27 Didysis kormoranas. 4 skrido vakarų kryptimi. Molainiai, Panevėžio r. (I.Vaičiūnaitė, B.Vaičiūnas) PM1

2016-03-10 Panevėžio r. ties Šilagalio kaimu praskrido 8 didieji kormoranai. (R. Kaunietis)

Jurbarko r.

2016-02-27 3 paukščiai Nemune ties Raudone O. Atkočaitis PM1

2016-03-06 Apie 300 kormoranų būrys skrido virš Nemuno, ties Jurbarku. (M.Karlonas) PM2

?

2016-03-01 Kormoranai užėmę didelę dalį kolonijos lizdų, krauna taiso lizdus (J. Morkūnas) PM2/ L1

Zarasų r.

2016-03-03 Didysis kormoranas poilsio apdaru Sartų ežere ties Dusetomis, Zarasų r. (D.Norkūnienė) PM1

2016-03-07 Keturi didieji kormoranai tuoktuviniais apdarais Sartų ežere ties Dusetomis, Zarasų r. (D. Norkūnienė) PM1

2016-03-09 55 didieji kormoranai tuoktuviniais apdarais Sartų ežere ties Dusetomis, Zarasų r. (D. Norkūnienė) PM2

Šalčininkų r.

2016-03-06 Didysis kormoranas praskrido virš Papio ežero, Šalčininkų r. PM1 (A. Šimkus)

Alytaus r.

2016-03-13 Keturi didieji kormoranai Žuvinto ežere, Alytaus r. (A. Šimkus) PM1

Biržų r.

2016-03-23 Du didieji kormoranai Širvėnos ež. Biržuose, Biržų r. (B. Maldūnienė) PM1

Pakruojo r.

2016-03-29. Kormoranas vestuviniu apdaru Laičių tvenkinio saloje ,Pakruojo r.(R.Karpavičius, G. Petkus )PM1

Šiaulių miesto sav.

2016-05-02 5 didieji kormoranai medžiuose džiovina plunksnas Rėkyvos ež., Šiaulių m. sav. (M. Bružas)

Didysis baublys (Botaurus stellaris)

Šilutės r.

2016-02-29 didžiojo baublio balsas Ventės rago nendrynuose (V.Eigirdas) PM1.

2016-03-16 Didieji baubliai. 1 paukščio balsas Rusnės ž.ū.t.ir vienas prie Uostadvario bokštelio, Šilutės raj. PM1 ( M.Karlonas, J. Gilbreath)

2016-04-16 didžiojo baublio balsas prie Uostadvario bokštelio (M. Karlonas, B. Belchev ir BirdID2016) G2

?

2016-03-05   Senas tvenkinio šeimininkas. E. Kavaliauskas PM1

Alytaus r.

2016-03-13 Didysis baublys bubsi Ūdrijos ežero nendrynuose, Alytaus r. (A. Petraška) G1

2016-03-13 Didysis baublys girdėtas Žuvinto ežero nendrynuose, Alytaus r. (A. Šimkus) PM1; G1

2016-04-25 didžiųjų baublių intensyvus baubimas Žuvinte , Lazdijų r. (R. Kembrytė) G2

Biržų r.

2016-03-14 Didysis baublys girdėtas Širvėnos ežere Biržų r.(B.Maldūnienė)PM1

Rokiškio r.

2016-03-23 Didysis baublys girdėtas Rašų ež. nendrynuose Rokiškio r. (D. Norkūnienė) G1

2016-03-28 Didysis baublys, Dviragio ež., baubimas dieną nendrėse, Rokiškio raj. (B.Stukienė) G1

2016-04-30, didysis baublys, vis dar baubia, Rokiškio raj. (B.Stukienė) G2

Zarasų r.

2016-03-25 Didysis baublys girdėtas Sartų ež. ties Dusetomis, Zarasų r. (D. Norkūnienė) PM1, G1

2016-04-17   Girdėtas baubiantis Zarasų r., Biržūnų k. Nečesko ežero nendrynuose. (M. Ilčiukas) PM1/G1

Panevėžio r.

2016-03-28 Didysis baublys. Balsas girdėtas Klimbalės durpyne, Žaliojoje girioje. Panevėžio r. (I.Vaičiūnaitė, B.Vaičiūnas) PM1

Klaipėdos r.

2016-03-28 Kalvių karjere girdėtas didysis baublys A. Pilybienė PM1/G1

Šiaulių r.

2016-03-28 Didysis baublys girdėtas Ventos upėje netoli Kuršėnų, Šiaulių raj. (M. Bružas);

Ignalinos r.

2016-04-02 Didysis baublys, baubė, Ignalinos raj. (B.Stukienė) G2

Anykščių r.

2016-04-02 Migruojančio didžiojo baublio balsas naktį girdėtas Šimonių girioje, Anykščių r. (A. Šimkus) PM1

Prienų r.

2016-04-03 Didžiojo baublio balsas Šilavoto tvenkiniuose, Prienų r. (S. Medžionis) PM1, G1

Trakų r.

2016-04-03 Didysis baublys, baubė ežero nendrėse, Trakų raj. (B.Stukienė) G1/G2

Vilkaviškio r.

2016-04-04 Didžiojo baublio balsas Dabravolės km. Vilkaviškio sav. G1 (V. Razmus).

2016-04-10 Didžiojo baublio baubimas Vilkaviškio sav. Keturvalakių tvenkinio nendryne G2 (I.Šalaševičius)

Kauno r.

2017-04-17 Didžiojo baublio balsas Nevėžio slėnio ežerėlio nendryne, Kauno r. (S. Medžionis) G1

Mažasis baublys (Ixobrychus minutus)

Švenčionių r.

2016-05-14   girdėtas balsas prie Gilūto ež. netoli Kaltanėnų , Švenčionių raj. (M. L. Šniaukštos) PM1/G1

Anykščių r.

2016-05-28 Mažasis baublys vakare girdėtas karjere šalia Beržoniškio, Anykščių r. (A. Šimkus) PM1; G1

Radviliškio r.

2016-05-30   Du paukščiai girdėti Tyrulių durpyne, Radviliškio r. (E. Pakštytė) G2

Pagėgių r.

2016-06-01   Vienas paukštis girdėtas senvagėje netoli Šakininkų k., Pagėgių sav. E. Pakštytė     G1

Didysis baltasis garnys (Egretta alba)

Kauno r.

2016-03-02 2 paukščiai stebėti prie Neries upės ties Radikiais, Kauno r. K. Valinčienė PM1

Šalčininkų r.

2016-03-06 Didysis baltasis garnys Papio ežere, Šalčininkų r. PM1

2016-03-20 Mažiausiai 16 didžiųjų baltųjų garnių Papio ežere, Šalčininkų r.(R. Šimkus, A. Šimkus, L. Raudonikis ir kt.) PM1

Šakių r.

2016-03-07 Novaraisčio ornitologiniame draustinyje stebėtas vienas paukštis R. Patronaitis PM1

2016-03-25 Didysis baltasis garnys nuskrido palei Nemuną į rytus ties Karkazų kaimu, Šakių r. (R. Juškaitis) PM1

Marijampolės r.

2016-03-07 Stebėti 2 individai, pievoje, kokia 100m. nuo kelio Vilnius-Marijampolė, netoli sankryžos į Jiezną. P. Patamsa PM1

Radviliškio r.

2016-03-09   Radviliškio r. Tyrulių durpyne sutemus girdėtas vieno paukščio balsas. M. Kirstukas PM1

Alytaus r.

2016-03-11 4 baltieji garniai Daugų ž.ū.t. Alytaus r. (A. Petraška) PM1

2016-03-12 5 didieji baltieji garniai stebėti netoli Buckūnų, Alytaus raj. (P.Ignatavičius, J.Klimaitė) PM1

Utenos r.

2016-03-13. Trys didieji baltieji garniai medžiuose prie Alaušo ežero Utenos r. (D. Norkūnienė, D. Norkūnas) PM1

Kazlų Rūdos r.

2016-03-20 12 didžiųjų baltųjų garnių Bebruliškės tv., Kazlų Rūdos sav. (P. Ignatavičius, J. Klimaitė, R. Macevičiūtė, A. Baleckis) PM1

Šilutės r.

2016-03-19 Apie 50 didžiųjų baltųjų garnių Krokų lankoje, Šilutės r. (V. Eigirdas, G. Eigirdas, V. Paškevičius, A. Petraška) PM2

2016-03-21 Baltieji garniai. 2 paukščiai praskrido Sausgalviuose, Šilutės r. PM1 (M. Karlonas)

Zarasų r.

2016-03-22 Šeši didieji baltieji garniai Sartų ežere ties Dusetomis, Zarasų r. (D. Norkūnienė) PM1

2016-03-28 - keturi didieji baltieji garniai Zarasų raj. (I.A. Semionovas) PM1

Rokiškio r.

2016-03-27 Didysis baltasis garnys, ramiai stovėjo Čivylių tvenkiny, Rokiškio raj. (B.Stukienė) ?

2016.06.03 baltųjų garnių jaunikliai dar lizduose, Rokiškio raj. (B.Stukienė) J1

Jonavos r.

2016-03-28 Didieji baltieji garniai - 7 skrido ties Užusaliais, 2 Didžiojo Raisto k. Jonavos raj, ir 14 prie Padalių, Kaišiadorių raj. PM2 (M.Karlonas)

Kaišiadorių r.

2016-03-28 Didieji baltieji garniai - 7 skrido ties Užusaliais, 2 Didžiojo Raisto k. Jonavos raj, ir 14 prie Padalių, Kaišiadorių raj. PM2 (M.Karlonas)

Prienų r.

2016-04-03 Mažiausiai 12 didžiųjų baltųjų garnių Šilavoto tvenkiniuose, Prienų r. (S. Medžionis) PM1

Vilkaviškio r.

2016-04-04 Baltasis garnys miško pelkėje Dabravolės km. Vilkaviškio sav.PM1 (V. Razmus).

2016-04-08 Didysis baltasis garnys (3) Paežeriuose, Vilkaviškio r. (I.Vaičiūnaitė) PM1

Pilkasis garnys (Ardea cinerea)

Kaišiadorių r.

2016.02.27 apie 20 pilkųjų garnių susirinke prie kolonijos Dovainonyse, Kaišiadorių r. G2 (K.Valinčienė)

Klaipėdos miesto sav.

2016-03-05 - du pilkieji garniai į šiaurę Klaipėdoje (S.Karalius) PM1

Kauno r.

2016-03-05 2 pilkieji garniai praskrido Kačerginėje, Kauno r. (I.Vaičiūnaitė, T.Čeponis) PM1

2016-03-10. 2+1+1 pilkieji garniai migravo Nevėžio aukštupio link ties Raudondvariu, Kauno r. (S. Medžionis). PM1

Šalčininkų r.

2016-03-06 Pilkasis garnys praskrido virš Papio ežero Šalčininkų r. PM1            

2016-03-20 Apie 10 pilkųjų garnių Papio ežere, Šalčininkų r. ( R. Šimkus, A. Šimkus, L. Raudonikis ir kt.) PM1

Prienų r.

2016-03-05 Apie 30 pilkųjų garnių Šilavoto ž.ū.t. Prienų r. (A. Petraška) PM2

Pagėgių r.

2016-03-07 Pilkieji garniai. 2 paukščiai Piktupės slėnyje ties Piktupėnais, Pagėgių sav. PM1 (M.Karlonas)

2016-03-10 Pilkieji garniai. Dalis paukščių jau sugrįžę į koloniją Kuciuose, Pagėgių sav. L1 (M.Karlonas)

2016-03-31 Pilkieji garniai - tvarkosi lizdus Kucų kolonijoje. L1 (M.Karlonas)

Utenos r.

2016-03-09. Vienas pilkasis garnys prie užlietos upelio senvagės šalia Utenos (D. Norkūnas) PM1

Biržų r.

2016-03-10 Du pilkieji garniai praskrendantys pagal Gulbinų ež. Biržų r. (B.Maldūnienė)PM1

Pasvalio r.

2016-03-10 pilkieji garniai tvarko lizdus Žilpamūšio miške, Pasvalio r. vietinių teigimų grįžo prieš savaitę (A.Naudžius) L1

Vilniaus miesto sav.

2016-03-12 Pilkasis garnys praskrido Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) PM1

Druskininkų r.

2016-03-12 1 pilkasis garnys kolonijoje netoli Vileikių, Druskininkų sav. (P.Ignatavičius, J.Klimaitė) PM1

Šiaulių r.

2016-03-12 5 pilkieji garniai, vienas su lizdine medžiaga, pakilo iš Pakumulšių II tvenkinio ir nuskrido pietų kryptimi, Šiaulių raj. (M. Bružas) L1;

Kazlų Rūdos r.

2016-03-20 5 pilkieji garniai Bebruliškės tv., Kazlų Rūdos sav. (P. Ignatavičius, J. Klimaitė, R.Macevičiūtė, A. Baleckis) PM1

Klaipėdos r.

2016-03-28 Drevernos link 3 pilkieji garniai. A. Pilybienė PM1

Šilutės r.

2016-04-03 Pilkasis garnys maitinasi prie Uostadvario, Šilutės r. (I. Mickus, M. Bružas, B. Belchev)

Zarasų r.

2016-04-03 Pilkųjų garnių pora krauna lizdą naujoje vietoje Rapkaučiznos k., Zarasų r. (S. Tuzikas) L1

Rokiškio r.

2016.06.03 pilkųjų garnių jaunikliai dar lizduose, Rokiškio raj. (B.Stukienė) J1

Juodasis gandras (Ciconia nigra)

Elektrėnų sav.

2016-03-18 Vienas paukštis praskrido virš Pakalniškių km. (Vievio sen.,Elekrėnų sav.) Vėjo gūsiai pakeldavo gandrą aukštyn, bet jis sklęsdamas bandė leistis arčiau žemės ir taip lengvinti savo sunkią šios dienos kelionę (A.Rulevičius) PM1

Vilkaviškio r.

2016-04-03 Juodasis gandras grįžo į lizdą Stirniškių km. Vilkaviškio sav. PM1 (V. Razmus).

Rokiškio r.

2016-04-07 Juodasis gandras prie ankstesniais metais nebaigto krauti lizdo Rokiškio r. (A. Pažūsis) PM1

Kazlų Rūdos r.

2016-04-15. Juodasis gandras Bebruliškės tvenkiniuose PM1, G1 (E. Šniaukšta)

2016-04-23 Trys juodieji gandrai stebėti Bebruliškės tv., Kazlų Rūdos sav. (P.Ignatavičius, J.Klimaitė) PM1

Kauno r.

2016-04-15 Juodasis gandras skraidė pusiaukelėje tarp Kauno ir Jonavos. [I.A.S. Semionovai] PM1

Šakių r.

2016-04-23 Juodasis gandras - 1 paukštis sklandė Novaraistyje, Šakių raj. PM1 (B.Belchev, M.Karlonas, Bird ID 2016)

Baltasis gandras (Ciconia ciconia)

Šakių r.

2016-03-05 Netoli Valenčiūnų k. (Šakių raj.) stebėti du baltieji gandrai. G. Gražulevičius PM1

2016-03-26 Baltasis gandras praskrido Karkazų kaime, Šakių r. (R. Juškaitis) PM1

Prienų r.

2016-03-07 Prienų r. Pilotiškių k. vienas paukštis atskrido į gandralizdį ir jame nakvojo. A. Tamulynas PM1

2016-03-27 Pavieniai baltieji gandrai Prienų, Marijampolės r. ( A.Petraška ).PM1

2016-04-03 Du baltieji gandrai (vienas lizde) šalia Šilavoto tvenkinių, Prienų r. (S. Medžionis) PM1, L1

Trakų r.

2016-03-09   Trakuose, ties Trasaliu, 1 paukštis labai subėjo pietryčių kryptimi. E. Lukaševičienė PM1

2016-03-27 Trakų r., Onuškis. Baltasis gandras lizde (paukšti lizde "gulėjo" - panašu į perinčią patelę)(G. Riauba). ?

Tauragės r.

 2016-03-11 Baltasis gandras. Vienas paukštis stebėtas netoli Tauragės. ( Marytė iš Piktupėnų  )PM1

Panevėžio miesto sav.

2016-03-16 Baltasis gandras praskrido virš Panevėžio, ŠR kryptimi ( B. Vaičiūnas) PM1

Vilniaus miesto sav.

2016-03-17 4 baltieji gandrai suko ratus Vilniuje, virš Tauro kalno ( D. Žebelytė) PM1

2016-04-07 Baltasis gandras praskrido Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) PM1

Alytaus r.

2016-03-25 Baltasis gandras vienas skrendantis paukštis,  Alytaus r. (A. Petraška) PM1 

2016-03-26 2 baltieji gandrai Takniškių sąvartyne, Alytaus r. ( A.Petraška ).PM1

2016-03-27 Alytaus r., ties Alove du gandrai suko ratus virš gyvenvietės (G. Riauba). PM1

2016-03-27 Apie 10 baltųjų gandų įvairiuose Alytaus r. vietose ( A.Petraška ).PM1

Zarasų r.

2016-03-25 - baltasis gandras nakvojo savo lizde, Zarasų raj. (I.A. Semionovai) PM1      

2016-03-27 Baltasis gandras praskrido Trinkuškių k., Zarasų r. (G. Smalakienės informacija) PM1

2016-03-29 Baltasis gandras lizde Antazavės k. Zarasų r. (D. Norkūnienė), PM1

2016-03-31 Zarasų r., Aželiai-3 praskrendantys baltieji gandrai (A.Čerkauskas) PM1.

2016-04-01 Baltasis gandras lizde Rokėnų k. Zarasų r. (D. Norkūnienė) PM1

2016-05-01, pirmieji gandrai tupi lizduose Zarasų raj. I2

Pagėgių r.

2016-03-25 Vienas baltasis gandras stebėtas lizde Lumpėnuose, Pagėgių sav. (P.Ignatavičius) PM1

2016-03-26 Vienas baltasis gandras stebėtas Plaškiuose, Pagėgių sav. (P.Ignatavičius) PM1

2016-03-31 Baltieji gandrai - 1 Piktupėnuose, pora lizde Strepeikiuose ir 1 prie kolonijos Kucuose, Pagėgių sav. PM1 (M.Karlonas)

2016-05-29 Pakeliui nuo Vilkijos iki Pagėgių daug kur matytas iš lizdų kyšantis baltųjų gandrų jaunimas J1 (P. Bagdonas, B. Belchev ir kt.)

Rokiškio r.

2016-03-26 Baltasis gandras, skrendantis ! Rokiškio raj. (B. Stukienė) PM1

2016-03-28 Baltasis gandras, tupėjo lizde, Panemunėlis, Rokiškio raj. (B.Stukienė), PM1

2016-04-30, baltieji gandrai tupi lizduose, Rokiškio raj. (B.Stukienė) I2

Šilutės r.

2016-03-26 į lizdą Ventės Rage sugrįžo baltasis gandras (V. Jusys) PM1

2016-03-26 Po vieną baltąjį gandrą stebėta Kintuose, Rusnėje ir Šilutėje (P.Ignatavičius) PM1    

2016-03-27 į tą patį lizdą Ventės rage sugrįžo ir antras baltasis gandras (V. Jusys); PM1

2016-04-04 Baltieji gandrai jau gana dažni lizduose Utenos, Ukmergės r. ir palei magistralę Kaunas - Klaipėda. Nemuno deltoje Šilutės r. gandrai poromis daugumoje lizdų (D. Norkūnienė, D. Norkūnas, L. Pareigienė) PM2

2016-04-16 baltieji gandrai įprasti Šilutės r. , tupi lizduose (M. Karlonas, B. Belchev ir BirdID2016) PM2/L1

Druskininkų r.

2016-03-26 Baltasis gandras Druskininkų sav. ( A.Petraška ).PM1

Pasvalio r.

2016-03-27 Pasvalio r., Porijai-baltasis gandras (A.Čerkauskas) PM1.

2016-03-25 Pasvalio r. Nakiškių kaime skrido vienas gandras (PM1) (Matas Maasas)

2016-03-30 Pasvalio r Pumpėnuose vienas gandras tupėjo lizde, kitas praskrido kiek tolėliau. (L1) Matas Maasas)

2016-04-02 Pasvalio r. Pušaloto apylinkėse baltasis gandras vaikštinėjo po pievą ieškodamas maisto. PM1 (Gitana Maasienė)

2016-04-03 Pasvalio r. Pumpėnuose gandralizdyje tupi du gandrai. L1 (Matas Maasas)

2016-04-04 Pasvalio r. Valmonių kaime gandras lizde. (Mangirdas Maasas)

Plungės r.

2016-03-28 baltasis gandras gandralizdyje Plungės r. (R. Kembrytė) PM1

2016-04-21 baltieji gandrai įprasti ir tupi lizduose Plungės ir Rietavo savivaldybėse (R. Kembrytė) PM2/L1/I?

2016-06-10 baltųjų gandrų jaunikliai lizduose  Plungės r. (R. Kembrytė) J1

Kalvarijos r.

2016-03-27 Baltasis gandras lizde Kampinių k. Kalvarijos sav. PM1 (M.Karlonas)

Marijampolės r.

2016-03-27 Pavieniai baltieji gandrai Prienų, Marijampolės r. ( A.Petraška ).PM1

Panevėžio r.

2016-03-27 Baltasis gandras skrido virš Dembavos k., Panevėžio r. (I.Vaičiūnaitė, B.Vaičiūnas) PM1

2016-03-28 2 Baltieji gandrai prasklendė virš Žaliosios girios, Panevėžio r. (I.Vaičiūnaitė, B.Vaičiūnas) PM1

2016-03-28 Panevėžio r., ties Karsakiškiu-baltasis gandras (A.Čerkauskas) PM1.

2016-04-07 Anykščių ir Panevėžio rajonuose jau dažni baltieji gandrai. Beveik prie kiekvieno lizdo matosi du arba vienas paukštis. PM2 (Justina Kaveikaitė)

Jonavos r.

2016-03-28 Baltieji gandrai - 1 prie Darsūniškio, 1 prie Romanto, 1 lizde Palomenėje, Kaišiadorių raj., 1 lizde Naujasodyje ir 1 Kalnėnuose, Jonavos raj. PM1 (M.Karlonas)

Kaišiadorių r.

2016-03-28 Baltieji gandrai - 1 prie Darsūniškio, 1 prie Romanto, 1 lizde Palomenėje, Kaišiadorių raj., 1 lizde Naujasodyje ir 1 Kalnėnuose, Jonavos raj. PM1 (M.Karlonas)

Vilkaviškio r.

2016-03-28 2 baltieji gandrai savo lizduose prie kelio netoli Gražiškių Vilkaviškio sav.PM1( V. Razmus ).

Biržų r.

2016-03-29 Užuglbinėje ir Pabiržėje pievose po baltąjį gandrą Biržų r. (B. Maldūnienė)PM1

2016-04-03 Baltasis gandras nutūpė į lizdą Pabiržės mstl. Biržų r.( B.Maldūnienė)G1

Pakruojo r.

2016-03-29. Baltasis gandras lizde Naisiuose, Pakruojo r. (R.Karpavičius, G. Petkus )PM1

Ukmergės r.

2016-03-29. Baltasis gandras lizde prie Taujėnų ,Ukmergės r.(R.Karpavičius, G. Petkus )PM1

2016-04-04 Baltieji gandrai jau gana dažni lizduose Utenos, Ukmergės r. ir palei magistralę Kaunas - Klaipėda. Nemuno deltoje Šilutės r. gandrai poromis daugumoje lizdų (D. Norkūnienė, D. Norkūnas, L. Pareigienė) PM2

Radviliškio r.

2016-03-29. Baltasis gandras lizde prie Tyrulių ,Radviliškio r.(R.Karpavičius, G. Petkus )PM1

Širvintų r.

2016-03-29. Baltasis gandras lizde Družiuose,Širvintų r.(R.Karpavičius, G. Petkus )PM1

2016-04-03 Trys baltieji gandrai stebėti skirtingose vietose Anykščių r. ir vienas Širvintų r. (A. Šimkus) PM1

Utenos r.

2016-03-30 Baltasis gandras Vilkablauzdės k., Utenos r. (L. Lauciaus informacija) PM1

2016-04-01 Pavieniai baltieji gandrai lizduose Utenos, Molėtų r. (D. Norkūnas) PM1

2016-04-04 Baltieji gandrai jau gana dažni lizduose Utenos, Ukmergės r. ir palei magistralę Kaunas - Klaipėda. Nemuno deltoje Šilutės r. gandrai poromis daugumoje lizdų (D. Norkūnienė, D. Norkūnas, L. Pareigienė) PM2

2016-04-29 Baltųjų gandrų dvi poros tik šią savaitę grįžo į lizdus šalia Utenos (04.25 šiuose lizduose gandrų dar nebuvo) (D. Norkūnas)

2016-05-24 Baltasis gandras lizde maitina jauniklius Sudeikiai, Utenos r. (D. Norkūnas) J1

Kauno r.

2016-03-30 prie kelio Kaunas-Jurbarkas-Mikytai ties sankryža į Kulautuvą Kauno r. sav. pirmą kartą stebėtas vaikštinėjantis pievoje baltasis gandras (R. Giedraitis) PM1

2016-04-07 Baltasis gandras pirmą kartą stebėtas Nevėžio slėnyje netoli Raudondvario, Kauno r. (S. Medžionis) PM1

2016-05-16 Baltasis gandras tik šiomis dienomis pradėjo perėti Raudondvaryje, Kauno r. (S. Medžionis) I2

2016-05-29 Pakeliui nuo Vilkijos iki Pagėgių daug kur matytas iš lizdų kyšantis baltųjų gandrų jaunimas J1 (P. Bagdonas, B. Belchev ir kt.)

Vilniaus r.

2016-03-31 Vilniaus r. netoli Maišiagalos Praskrido vienas baltasis gandras (Egidijus Tubelis)

Molėtų r.

2016-04-01 Pavieniai baltieji gandrai lizduose Utenos, Molėtų r. (D. Norkūnas) PM1

Anykščių r.

2016-04-03 Trys baltieji gandrai stebėti skirtingose vietose Anykščių r. ir vienas Širvintų r. (A. Šimkus) PM1

2016-04-04 Anykščių r., Tumėjos km. vienas gandras sugrįžo į lizdą, nuo jo nesitraukia, kalena. Apylinkėje didžioji dalis gandralizdžių dar tušti. (R. Kaunietis) L1

2016-04-07 Anykščių ir Panevėžio rajonuose jau dažni baltieji gandrai. Beveik prie kiekvieno lizdo matosi du arba vienas paukštis. PM2 (Justina Kaveikaitė)

Šiaulių r.

2016-04-08 12 baltųjų gandrų stebėta praskrendant virš kelio Šiauliai-Kuršėnai rytų kryptimi, Šiaulių raj. (R. Bružas) PM1;

2016-04-10 2 baltieji gandrai suka ratus danguje, Pakumulšių km., Šiaulių raj. (M. Bružas) PM1;

Rietavo r.

2016-04-21 baltieji gandrai įprasti ir tupi lizduose Plungės ir Rietavo savivaldybėse (R. Kembrytė) PM2/L1/I1/I2

2016-06-10 baltųjų gandrų jaunikliai lizduose Rietavo r. (R. Kembrytė) J1

Lazdijų r.

2016-04-25 baltieji gandrai įprasti, dauguma tupi lizde, stebėjau gandrą su šapais snape, Lazdijų r. (R. Kembrytė) L1/I1/I2

Jurbarko r.

2016-05-29 Pakeliui nuo Vilkijos iki Pagėgių daug kur matytas iš lizdų kyšantis baltųjų gandrų jaunimas J1 (P. Bagdonas, B. Belchev ir kt.)

Šilalės r.

2016-06-10 baltųjų gandrų jaunikliai lizduose Šilalės r. (ties Kaltinėnais ir Laukuva), Rietavo ir Plungės r. (R. Kembrytė) J1

Vapsvaėdis (Pernis apivorus)

Vilniaus r.

2016-05-05. Vapsvaėdis netoli Rudaminos, Vilniaus r. (R.Karpavičius,G.Petkus) PM1

2016-06-08 Vapsvaėdis suko ratus, Didžioji Riešė, Vilniaus rajonas (E. Sukackienė)

Panevėžio r.

2016-05-07 Panevėžio r., Klimbalės durpynas Žaliojoje girioje-vapsvaėdis (A.Čerkauskas) PM1

Šilutės r.

2016-05-07 Vapsvaėdis - patelė Tulkiaragėje, Šilutės raj. PM1 (M.Karlonas, B.Belchev ir Bird ID 2016)

Klaipėdos miesto sav.

2016-05-08 - du vapsvaėdžiai sklandė Klaipėdos šiaurinėje dalyje (R. Morkūnė, J. Morkūnas) PM1

Utenos r.

2016-05-08 apie 18 val. trys vapsvaėdžiai vienas po kito per 15 min laikotarpį praskrido šiaurės rytų kryptimi virš Utenos miesto (D. Norkūnienė, D. Norkūnas) PM1

Radviliškio r.

2016-05-15 Vapsvaėdis praskrido Radviliškyje. (A. Šimkus) PM1

Juodasis peslys (Milvus migrans)

Utenos r.

2016-04-11 Juodasis peslys sklandė Utenos regioniniame sąvartyne (D. Norkūnas) PM1

Rokiškio r.

2016-04-11 Du juodieji pesliai Kovelių k. Rokiškio r. (A. Pažūsis) PM1

Zarasų r.

2016-04-16   Paukštis ramiai sklandė Velaikių kaime, Zarasų raj. Tą pačią dieną tame pačiame kaime pora m.e. rėksnių atliko tuoktuvinius skrydžius, girdėjosi jų balsai. (K. Čepėnas) G1

Šilutės r.

2016-05-07 Juodieji pesliai - pora stebėta Tulkiaragėje, Šilutės raj. PM1 (M.Karlonas, B.Belchev ir Bird ID 2016)

Panevėžio r.

2016-06-09 Juodasis peslys skrendantis su grobiu Miežiškių km, Panevėžio raj. (E. Sukackienė)

Rudasis peslys (Milvus milvus)

Šilutės r.

2016-02-28   Du paukščiai vaikėsi vienas kitą netoli Kanteriškių, Šilutės raj. V.Eigirdas PM1

2016-03-10   1 paukštis šalia Kavolių miško, Šilutės r. E. Pakštytė

2016-03-11 pora prie Leitgirių miško. Šilutės r. E. Pakštytė

2016-03-26   Vienas medžiojantis paukštis stebėtas prie Užlieknių, Šilutės raj. P. Ignatavičius

2016-04-04 2 paukščiai prie Leitgirių, Šilutės raj. ir vienas prie Senrusnės, Pagėgių sav. M. Karlonas

2016-04-05   Stebėtas Ventės rage V. Jusys

2016-04-10   Vienas paukštis ties Sakūčiais, Šilutės raj. (S. Karalius)

2016-04-14   Vienas paukštis netoli Šėrių, Šilutės raj. (V. Eigirdas)

2016-04-14   Vienas paukštis netoli Galzdonų, Šilutės raj. (V. Eigirdas)

2016-04-14   4 paukščiai (2+2) netoli Leitgirių, Šilutės raj. (V. Eigirdas)

2016-05-05   Viensa paukštis stebėtas skrendantis virš dirbamų laukų ties Okslindžiais, Šilutės raj. (Simonas Minkevičius, Sandra Minkevičienė)

2016-05-07   Po vieną paukštį medžiojo netoli Plaškių, Pagėgių sav., prie Užlieknių ir šalia Sausgalvių, Šilutės r. (Augustas Šimkus               )

Jurbarko r.

2016-03-08   1 paukštis netoli Smalininkų, Jurbarko r. E. Pakštytė

Pagėgių r.

2016-03-12 1 grįžęs paukštis šalia Lumpėnų k., poros tuoktuviniai skrydžiai Opstainiuose, 1 paukštis prie Vilkyškių, Pagėgių sav. E. Pakštytė PM1/ G1

2016-04-02   1 paukštis medžiojo prie Galzdonų ir vienas prie Piktupėnų, Pagėgių sav. M. Karlonas

2016-04-04 2 paukščiai prie Leitgirių, Šilutės raj. ir vienas prie Senrusnės, Pagėgių sav. M. Karlonas

2016-05-07   Po vieną paukštį medžiojo netoli Plaškių, Pagėgių sav., prie Užlieknių ir šalia Sausgalvių, Šilutės r. (Augustas Šimkus               )

Kuršių Nerija

2016-03-22 rudasis peslys praskrido į šiaurė Kopgalyje (S. Karalius) PM1

2016-04-10   Praskrido virš Juodkrantės , ties Raganų kalnu. (Tatjana & Tonny )

2016-04-11   Vienas paukštis į pietus Kopgalyje. S. Karalius

2016-05-04   Circulating in Pervalka at 11.55 to south. (Ilkka Reima)

Druskininkų r.

2016-04-16   Vienas paukštis praskrido ŠR kryptimi prie Mažonių kaimo, Druskininkų sav. (A. Petraška) PM1

Klaipėdos r.

2016-05-07   Vienas paukštis stebėtas tarp Svencelės ir Drevernos (J. Morkūnas, R.Morkūnė, S.Karalius         )

Jūrinis erelis Haliaeetus albicilla

Šilutės r.

2016-04-16 jūrinis erelis peri prie Krokų lankos, Šilutės r. (M. Karlonas, B. Belchev ir BirdID2016) I2

Gyvatėdis (Circaetus gallicus)

Lazdijų r.

2016-05-04   Medžiojantis paukštis Lazdijų rajone. (M. Karlonas) PM1

Kuršių Nerija

2016-05-04   Nida: 12.35. 1 flew to north over the dune. K. Castren PM1

Nendrinė lingė (Circus aeruginosus)

Alytaus r.

2016-03-24 Nendrinės lingės patinas praskrido ŠR kryptimi prie Papėčių km, Alytaus r. (A. Petraška) PM1

Jurbarko r.

2016-03-24 prie Nemuno ties Šilinės kaimu, Jurbarko r. sav stebėtas pirmas nendrinės lingės patinas besimaitinantis. (R. Giedraitis) PM1

Lazdijų r.

2016-03-26 Nendrinės lingės patelė virš Metelio ež. nendrynų, Lazdijų r. ( A.Petraška ).PM1

Šilutės r.

2016-03-26 Viena nendrinė lingė stebėta Sakučiuose ir viena netoli Rusnės, Šilutės raj. (P.Ignatavičius) PM1

2016-04-02 Nendrinė lingė - Patinas medžiojo Rusnės saloje prie Bevardžio upelio ir migruojanti patelė prie Sennemunės, Pagėgių sav. PM1 (M.Karlonas)

2016-04-04 Nendrinės lingės - migruojančios ir medžiojančios visoje Nemuno deltoje Pagėgių sav, Šilutės raj. PM2 (M.Karlonas)

Rokiškio r.

2016-03-27 Nendrinė lingė, virš Čivylių tvenkinių, Rokiškio raj. (B.Stukienė)       

2016-04-12 Kelių nendrinių lingių patinai danguje šūkaujantys virš Šaltojos upės slėnio, Rokiškio r. (D. Norkūnienė) G1

2016-04-30, nendrinė lingė, patinėlis medžiojo, Rokiškio raj. (B.Stukienė)

Klaipėdos r.

2016-03-28 Kalvių karjere 2 nendrinės lingės medžiojo A. Pilybienė PM1

2016-03-28 - Kalvių tvenkinyje, Klaipėdos raj. 5 nendrinės lingės (S.Karalius) PM1

2016-03-30 Nendrinė lingė - patinas stebėtas prie Agluonėnų k., Klaipėdos raj. PM1 (M.Karlonas)

2016-04-06 Nendrinės lingės - 5 pavienės patelės praskrido šiaurės kryptimi ties Dovilais, Klaipėdos raj. PM2 (M.Karlonas)

Biržų r.

2016-03-29 Nendrinės lingės patelė matyta prie Gulbinų ež. Biržų r. (B. Maldūnienė)PM1

Zarasų r.

2016-03-29 Nendrinės lingės patinas praskrido Antakalnio k. Zarasų r. (D. Norkūnienė), PM1

2016-04-16 nedrinių lingių pora Zarasų raj. [I. Semionovas] PM1/G2

Šiaulių miesto sav.

2016-03-29. Nendrinės lingės patinukas virš Ginkūnų tvenkinio, Šiauliai (R.Karpavičius, G. Petkus )PM1

Vilniaus r.

2016-03-29. Nendrinės lingės patelė virš Bukiškio tvenkinio, Vilniaus r.(R.Karpavičius, G. Petkus )PM1

Kauno r.

2016-03-30 Nendrinės lingės patelė ties Vandžiogala, Kauno r. (I.Vaičiūnaitė) PM1

2016-04-02 Nendrinės lingės patinėlis stebėtas Kauno raj. (P.Ignatavičius) PM1

2016-04-03 nendrinės lingės patelė Kauno r. (R. Kembrytė, I. Semionovas) PM1

2016-04-06 Nendrinės lingės keliose vietose Raseinių, Kauno, Ukmergės, Anykščių r. (D. Norkūnienė, D. Norkūnas) PM2

Ignalinos r.

2016-04-02 Nendrinė lingė, Ignalinos raj. (B.Stukienė)

2016-04-05 Ignalinos r. nendrinės lingės 3 vietose (5 ind.)(A.Čerkauskas) PM2

Pagėgių r.

2016-04-02 Nendrinė lingė - Patinas medžiojo Rusnės saloje prie Bevardžio upelio ir migruojanti patelė prie Sennemunės, Pagėgių sav. PM1 (M.Karlonas)

2016-04-04 Nendrinės lingės - migruojančios ir medžiojančios visoje Nemuno deltoje Pagėgių sav, Šilutės raj. PM2 (M.Karlonas)

Prienų r.

2016-04-03 Nendrinės lingės (3 patinai ir 3 patelės, viena pora skraidė kartu) Šilavoto tvenkiniuose, Prienų r. (S. Medžionis) PM1, G1

Pakruojo r.

2016-04-04 Pakruojo r. Akmenėlių kaime ant pasėlių lauko matyta nendrinės lingės patelė. PM1 (Matas Maasas)

Anykščių r.

2016-04-06 Nendrinės lingės keliose vietose Raseinių, Kauno, Ukmergės, Anykščių r. (D. Norkūnienė, D. Norkūnas) PM2

Ukmergės r.

2016-04-06 Nendrinės lingės keliose vietose Raseinių, Kauno, Ukmergės, Anykščių r. (D. Norkūnienė, D. Norkūnas) PM2

Raseinių r.

2016-04-06 Nendrinės lingės keliose vietose Raseinių, Kauno, Ukmergės, Anykščių r. (D. Norkūnienė, D. Norkūnas) PM2

Šilalės r.

2015 04 07 Stebėta nendrinė lingė savo valdose PM1 (P. Bagdonas)

Marijampolės r.

2016-04-08 Nendrinės lingės patelė Balsupiuose, Marijampolės r. (I.Vaičiūnaitė) PM1

Vilkaviškio r.

2016-04-08 Nendrinės lingės patinas Merkšiškiuose, Vilkaviškio r. (I.Vaičiūnaitė) PM1

2016-04-08 Nendrinės lingės patinas Paežeriuose, Vilkaviškio r. (I.Vaičiūnaitė) PM1

Panevėžio r.

2016-04-10 Panevėžio rajone visur paplitę nendrinės lingės. (R. Kaunietis)

Kaišiadorių r.

2016-04-22 Nendrinė lingė - patino tuoktuviniai skrydžiai prie Kruonio HE, Kaišiadorių raj. G1 (M.Karlonas)

Javinė lingė (Circus cyaneus)             

Klaipėdos r.

2016-02-07 Suaugusi patelė laukuose ties Klaipėda (S. Karalius)

2016-02-18 Viena patelė skraidė pievoje netoli Rūdaičių kaimo (Klaipėdos raj.). G. Gražulevičius                   

Šilutės r.

2016-02-20 Patinas skraidė pievoje Rusnės saloje, netoli Uostadvario bokštelio. Šilutės r. V. Eigirdas

Biržų r.

2016-03-11 Javinė lingė, patinas prie Gaveniškio, Biržų r. (A.Naudžius) PM1

Pagėgių r.

2016-03-21 Javinė lingė. Patinas prie Plaškių, Pagėgių sav. PM1 (M. Karlonas)+ foto

 

2016-03-24 Javinė lingė. Patelė medžiojo laukuose prie Kuturių, Pagėgių sav. (M. Karlonas) PM1+foto

 

2016-04-11 Javinė lingė - patelė prie Galzdonų, Pagėgių sav. PM2 (M.Karlonas) +foto

 

 

 

Pasvalio r.

2016-03-25 Pasvalio r., ties Vildūnais – javinės lingės patinas (A. Čerkauskas) PM1

Vilkaviškio r.

2016-03-28 Javinės lingės patinas ties Giedrių km.Vilkaviškio sav.PM1( V. Razmus ).

Kaišiadorių r.

2016-04-07 Javinė lingė - patinas anksti ryte praskrido prie Kruonio HE, Kaišiadorių raj. PM1 (M.Karlonas)

Stepinė lingė (Circus macrourus)

Lazdijų r.

2016-04-16   Patinas stebėtas ties Akuočiais, Lazdijų r. (A. Petraška) PM1

Kuršių Nerija

2016-04-21   Nida: 1 female migrated to north S. Hjerppe K. Castren PM1

Rokiškio r.

2016-05-11   Pagal Nemunėlį netoli Aukštadvario Rokiškio r. 575614, 6217555 (LKS) 56.085956, 25.214874 (WGS) 56° 5' 9.44", 25° 12' 53.54" (WGS) (B. Maldūnienė)

Pievinė lingė (Circus pygargus)

Anykščių r.

2016-04-09 Anykščių ir Panevėžio rajonų ribos zonoje, netoli Levaniškių km. pievinės lingės patinas praskrido virš teritorijos, kur kasmet peri. PM1 (R. Kaunietis)

2016-04-27 Anykščių r. Tumėjos kaime ant lauko tupėjo pievinė lingė - vienerių metų individas. (R. Kaunietis) PM1

Šilutės r.

2016-04-16 pievinės lingės patelė prie Uostadvario bokštelio, Šilutės r. (M. Karlonas, B. Belchev ir BirdID2016) PM1

Zarasų r.

2016-04-23 Zarasų r., Veleikiai-pievinės lingės patinas (A.Čerkauskas, K.Čepėnas)PM1

2016-06-11 Medžiojanti pievinių lingių pora Šaulių km, Zarasų rajonas. (E. Sukackienė)

Kauno r.

2016-04-23 Pievinė lingė - patinas Žiemkelio pievose, Kauno raj. PM1 (M.Karlonas, B.Belchev, Bird ID 2016)

Pagėgių r.

2016-04-26 Pievinė lingė - patinas prie Rukų, Pagėgių sav. PM1 (M.Karlonas)

2016-04-29 2 dailūs Pievinių lingių patinėliai praskrido virš laukų iškart už Šilgalių palei Vilkos upelį (Pagėgių sav.) PM1 P. Bagdonas

Vilkaviškio r.

2016-04-29 Pievinė lingė (patinas) stebėta netoli Pilviškių, Vilkaviškio raj. (P.Ignatavičius, J.Klimaitė) PM1

Vilniaus r.

2016-05-05. Pievinės lingės prie Merešlėnų ir Žasčiūnų, Vilniaus r. (R.Karpavičius,G.Petkus) PM2

Kėdainių r.

2016-05-11 Kėdainių r., greta Kėdainių miesto pievinės lingės patinas. (R. Kaunietis) PM1

Vištvanagis (Accipiter gentilis)

Švenčionių r.

2016-02-27. Vištvanagio teritorinis balsas Zalavo miške, Švenčionių raj. sav. G1

Kauno r.

2016-03-06 višvanagio teritorinis balsas Kauno r. Dubravos rezervatinė apyrubė (M. Karlonas, A. Petraška ir kt LPPA mokymų dalyviai) G1

Vilniaus miesto sav.

2016-03-13.Teritoriniai vištvanagio balsai, skraidymai ir žaliom šakelėm puoštas lizdo kraštas Vingio parke, Vilniaus m.sav.(R. Karpavičius) G2

Vikaviškio r.

2016-04-o4 Vištvanagio teritorinis balsas Stirniškių km Vilkaviškio sav. G1 (V. Razmus).

Paprastasis suopis (Buteo buteo)

Anykščių r.

2012-02-22 Tumėjos miške, Anykščių raj. Labai netoli vienas kito matyti trys paprastieji suopiai. Tiek jų čia tikrai nežiemojo. R. Kaunietis PM1

Panevėžio r.

2016-02-29 Panevėžio r., kelio Panevėžys- Raguva ruože matyta net keliolika paprastųjų suopių. Visi jie tykojo tupėdami medžiuose ar šiaip ne aukštai. (Aivaras Kecorius) PM2

Šalčininkų r.

2016-03-06 Paprastieji suopiai migruoja Šalčininkų ir Trakų r. PM2

Trakų r.

2016-03-06 Paprastieji suopiai migruoja Šalčininkų ir Trakų r. PM2

2016-03-13 Paprastieji suopiai migruoja Trakų, Alytaus, Prienų r., Marijampolės sav. (A. Šimkus) PM2

Vilniaus miesto sav.

2016-03-07;09 Paprastieji suopiai migruoja Vilniuje, Šnipiškėse. (A Šimkus) PM2

Utenos r.

2016-03-13. Intensyvi paprastųjų suopių migracija Užpalių apylinkėse Utenos r. (D. Norkūnienė, D. Norkūnas) PM2

Alytaus r.

2016-03-13 Paprastieji suopiai migruoja Trakų, Alytaus, Prienų r., Marijampolės sav. (A. Šimkus) PM2

Prienų r.

2016-03-13 Paprastieji suopiai migruoja Trakų, Alytaus, Prienų r., Marijampolės sav. (A. Šimkus) PM2

Marijampolės r.

2016-03-13 Paprastieji suopiai migruoja Trakų, Alytaus, Prienų r., Marijampolės sav. (A. Šimkus) PM2

Klaipėdos r.

2016-03-28 Kiškėnų km. (Klaipėdos raj.) medžiuosi paprastasis suopis tupėjo; A. Pilybienė

Tūbuotasis suopis Buteo lagopus

Utenos r.

2016-03-13. Du migruojantys tūbuotieji suopiai migracija Užpalių apylinkėse Utenos r. (D. Norkūnienė, D. Norkūnas) RM2

Ignalinos r.

2016-04-05 Ignalinos r.,Dysnos pievose-3 tūbuotieji suopiai (A.Čerkauskas) RM3

Radviliškio r.

2016-04-24 Tūbuotasis suopis pievose šalia Radviliškio. (A. Šimkus) RM2

Šilutės r.

2016-04-26 Tūbuotasis suopis - 1, 2cy medžiojo prie Kintų ž.ū.tv. Šilutės raj. Vėlyva registracija PM2 (M.Karlonas)+ foto

 

2016-05-04 Pamėgęs saulėą Šilutės kraštą tūbuotasis suopis šalia kelio Šilutė - Kintai (vėlyvas) P. Bagdonas, B. Belchev RM3

Mažasis erelis rėksnys (Aquila pomarina)

Vilniaus miesto sav.

2016-04-02.Mažasis erelis rėksnys virš Vilniaus skrendantis į rytus (Kėnos-Lavoriškių kryptimi) (R.Karpavičius) PM1

Rietavo r.

2016-04-02 - mažasis erelis rėksnys virš Rietavo miškų (S.Karalius) PM1

Biržų r.

2016-04-03 mažasis erelis rėksnys prie Šimpeliškių, Biržų r.(A.Naudžius) PM1

Vilkaviškio r.

2016-04-03 Mažasis erelis rėksnys sklandė virš miško ties Armudiškių kaimu. Vilkaviškio sav. PM1 (V. Razmus).

2016-04-04 Maž. erelių rėksnių pora sklandė šalia miško Dabravolės km.PM1 Vilkaviškio sav. (V. Razmus).

Kaišiadorių r.

2016-04-07 Mažasis erelis rėksnys - suaugęs paukštis sklandė prie Kruonio HE, Kaišiadorių raj. PM1 (M.Karlonas)

Kauno r.

2016-04-11 Mažasis erelis rėksnys miško kirtavietėje netoli Raudondvario, Kauno r. (S. Medžionis) PM1

Rokiškio r.

2016-04-12 Pora mažųjų erelių rėksnių, teritoriniai skrydžiai Gylių k., Rokiškio r. (D. Norkūnienė) G1

2016-05-01, mažieji ereliai rėksniai, poros tuoktuvinis šokis ir kopuliacija, Anykščių raj. (B.Stukienė) G2

Zarasų r.

2016-04-16 MER'as Zarasų raj. [I. Semionovas] PM1

Panevėžio r.

2016-04-16   Stebiu jau penktas sezonas Stačiūnų miške Panevėžio r. Prieš dvejus metus audrai išardžius lizdą, paliko seną vietą. Šiemet jau .antras šeštadienis stebėjau konkurencines kovas su nendrine linge ir suopiais naujoje vietoje ~3,5km. (A. Liepinis) G2

2016-04-23 Panevėžio r. netoli Ramygalos sklandė mažasis erelis rėksnys. PM1 (R. Kaunietis)

Anykščių r.

2016-04-25 Anykščių r. Tumėjos kaime virš laukų ratus suko mažasis erelis rėksnys. PM1 (R. Kaunietis)

Žuvininkas (Pandion haliaetus)

Prienų r.

2016-04-03 Žuvininkas apsuko ratą virš Šilavoto tvenkinių, Prienų r. (S. Medžionis) PM1

Anykščių r.

2016-04-03 Žuvininkas stebėtas prie Šventosios ties Andrioniškiu, Anykščių r. (A. Šimkus) PM1

Kuršių Nerija

2016-04-07 - žuvininkas Kopgalyje (S.Karalius) PM1

Utenos r.

2016-04-08 Žuvininkas lizde, Daugailių apylinkės, Utenos r. (D. Norkūnienė) PM1

Marijampolės r.

2016-04-08 Erelis žuvininkas prasklendė virš Balsupių, Marijampolės r. (I.Vaičiūnaitė) PM1

Biržų r.

2016-04-09 Žuvininkas virš miško netoli Klausučių k. Biržų r.(B.Maldūnienė)PM1+ foto

 

Klaipėdos r.

2016-04-12 Sukdamas ratus virš gyventojų tvenkinių prasklendė erelis žuvininkas. Klaipėdos raj., Priekulės sen., Drukių km (S. Lileikis) PM1

Pagėgių r.

2016-04-16 Žuvininkas šalia Sennemunės ežero, Pagėgių sav. (A. Šimkus) PM1

Paprastasis pelėsakalis (Falco tinnunculus)

Kėdainių r.

2016-02-07 Pora stebėta šalia Kėdainių autobusų stoties skraidė virš daugiaaukščių namų. S. Praškevičius PM1

Alytaus r.

2016-02-16 Patinas stebėtas ties Užubalių kaimu, Alytaus r. Antanas Petraška PM1

2016-03-27 Alytaus r., Miklusėnai. Pelėsakalis medžiojo virš kelio (G. Riauba). PM1

Klaipėdos miesto sav.

2016-03-24 Pelėsakalio patinas prie  lizdo Klaipėdos universiteto miestelyje (R. Morkūnė)

Pasvalio r.

2016-03-25 Pasvalio r., ties Pumpėnais – pelėsakalio patinas (A. Čerkauskas) PM1

Biržų r.

2016-04-03 pelėsakalis prie Šimpeliškių, Biržų r.(A.Naudžius) PM1

2016-04-08 Pelėsakaliai 2 km atstumu -2 Pabiržės seniūnija Biržų r.(B. Maldūnienė)PM2+ foto

 

Varėnos r.

2016-04-03 Pelėsakalis stebėtas netoli Merkinės (P.Ignatavičius, J.Klimaitė) PM1

Klaipėdos r.

2016-05-01 Klaipėdos raj. Kiškėnų km.: paprastasis pelėsakalis medžioja (A. Pilybienė)

Startsakalis (Falco columbarius)

Panevėžio r.

2016-02-28 Paukštis praskrido ties Kairiais, Velžio sen., Panevėžio r. PM1

Sketsakalis (Falco subbuteo

Panevėžio miesto sav.

2016-02-23   Vienas paukštis praskrido virš Panevėžio miesto. PM1

Kazlų Rūdos sav.

2016-04-23 Sketsakalis stebėtas Bebruliškės tv., Kazlų Rūdos sav. (P.Ignatavičius, J.Klimaitė) PM1

Ukmergės r.

2016-04-23 Sketsakalis praskrido šalia Dumblio, Ukmergės r. (A. Šimkus) PM1

Kuršių Nerija

2016-04-25 sketsakalis gaisravietėje netoli Juodkrantės PM1 (J.Zarankaitė)

Biržų r.

2016-05-02 Sketsakalis ant ąžuolo šakos Gulbinų miško kirtime Biržų r. (B. Maldūnienė)PM1.+foto

 

Varėnos r.

2016-05-03 Sketsakalis - 1 paukštis praskrido Š kryptimi prie Merkinės, Varėnos raj. PM1 (M.Karlonas)

Klaipėdos r.

2016-05-07 - Sketsakalis Drevernoje, Klaipėdos raj. (S.Karalius) PM1

Panevėžio r.

2016-05-07 Panevėžio r., Klimbalės durpynas Žaliojoje girioje-2 poros sketsakalių (A.Čerkauskas) PM1

Kauno miesto sav.

2016.05.08 2 Skėtsakaliai (gal pora) gaudė vabzdžius prie sodybos Alšinikų kaime, Prienų r. (K.Valinčienė) PM1

Sakalas keleivis (Falco peregrinus)

Klaipėdos r.

2016-02-07 Vienas paukštis praskrido pietvakarių kryptimi ties Dauparais, Klaipėdos raj. S. Karalius PM1

Šilutės r.

2016-05-07 Sakalas keleivis - 1 Sausgalviuose, Šilutės raj. PM1 (M.Karlonas, B.Belchev ir Bird ID 2016)

2016-05-07   Jaunas calidus porūšio paukštis medžiojo šalia Sausgalvių, Šilutės r.. Gali būti, jog tas pats, kuris čia matytas balandžio 18 d. (A. Šimkus) PM1

2016-05-09   Stebėtas Ventės rage (V. Jusys, V. Eigirdas) PM1

Ilgasnapė vištelė (Rallus aquaticus)

Šalčininkų r.

2016-03-11 Vienas paukštis klykavo šlapiame nendryne, tarp Baltosios Vokės ir Papio ežero, Šalčininkų raj. (S. Minkevičius, R. Gegelevičius) PM1/ G1

Anykščių r.

2016-04-02 Ilgasnapė vištelė naktį girdėta šlapiame kirtime Šimonių girioje, Anykščių r. (A. Šimkus) PM1/ G1

Kuršių Nerija

2016-04-08 netoli Juodkrantės žviegia ilgasnapė vištelė G1 (J.Zarankaitė)

Biržų r.

2016-04-09 Ilgasnapės vištelės žvygčiojimai Prie Juodupės upelio Biržų r.(B.Maldūnienė)PM1

Rokiškio r.

2016-04-12 Kelių ilgasnapių vištelių balsai Šaltojos upės slėnyje, Rokiškio r. (D. Norkūnienė) G1

Šiaulių r.

2016-04-29 Ilgasnapė vištelė girdėta Pakumulšių I tv., Šiaulių r. (M. Bružas) PM1/G2

Švygžda (Porzana porzana)

Kauno r.

2016-04-23 Švygždos - dviejų paukščių aktyvūs balsai Žiemkelio pievose, Kauno raj. PM2, G1 (M.Karlonas, Bird ID 2016)

Šilutės r.

2016-05-04 Šilutės rajone grįžę pirmosios švygždos PM1/G1 (V.Eigirdas);

2016-05-11 Švygždos Sausgalviuose PM1 G1 B. Belchev, P. Bagdonas

Rokiškio r.

2016-04-24 Mažiausiai dviejų švygždų balsai Šaltojos upės slėnyje Rokiškio r. (D. Norkūnienė) PM1, G1

Kaišiadorių r.

2016-05-11 Švygždos - 3-4 patinai naktį švilpavo šlapynėse prie Vekonių k., Kaišiadorių raj. G1 (M.Karlonas)

Plovinė vištelė (Porzana parva)

Radviliškio r.

2016-04-06   3 paukščiai girdėti Tyrulių durpyne,Radviliškio r. E. Pakštytė PM1/G1

Šiaulių r.

2016-04-29 Plovinė vištelė girdėta Kuršėnų karjeruose, Šiaulių r. (M. Bružas) PM1/G1

Griežlė (Crex crex)

Varėnos r.

2016-05-03 Griežlė - griežia Merkinėje prie Merkio. PM1/G1 (M.Karlonas)

Šilutės r.

2016-05-04 Šilutės rajone grįžę pirmosios griežlės PM1/G1 (V.Eigirdas);

2016-05-06 Griežlė - giesmė Šyšos polderyje, Šilutės raj. PM1 (M.Karlonas)

2016-05-07 Griežlės - jau girdimos įvairiose Nemuno deltos vietose. G2 (M.Karlonas, B.Belchev ir Bird ID 2016)

Biržų r.

2016-05-07 Dvi griežlės pievoje prie Pabiržės mstl. Biržų r. ( B. Maldūnienė)PM1, G1

Kauno r.

2016.05.08 Girdimas Griežlės balsas Domeikavoje, Kauno r. (K.Valinčienė) PM1/G1

2016-05-12 Griežlė girdėta Nevėžio slėnyje netoli Raudondvario, Kauno r. (S. Medžionis) PM1, G1

Ukmergės r.

2016-05-09 Griežlės - paukščių balsai skirtingose Ukmergės raj. vietose G1 (M.Karlonas)

Rokiškio r.

2016-05-11 Griežlė griežia Kriugiškio k., Rokiškio r. (D. Norkūnienė) PM1 G1

Plungės r.

2016-05-12 Gridėta griežlė Endriuškaičių ežero apyl. Plungės r. (Vitalijus Bačianskas) PM1/G1

Šakių r.

2016-05-13 Griežlė pirmą kartą šiais metais girdėta Karkazų kaime, Šakių r. (R. Juškaitis)

Trakų r.

2016-05-15 griežlės girdėtos keletoje vietų Paluknių pievose, Trakų raj. (B.Stukienė) PM1 G1

Pasvalio r.

2016-05-15 Pasvalio r., Vaškų apylinkėse girdėta griežlė (PM1, G1) (R. Simonavičius)

Pakruojo r.

2016-05-20 aktyvus griežlių griežimas Pakruojo r. (R. Kembrytė, V. Paškevičius, G. Eigirdas, G. Senevaitytė) PM2/G2

2016-05-21 griežlės aktyvuis, Pakruojo raj. (B.Stukienė) G2

2016-06-02 Pakruojyje, Kruojos pakrantėje girdėta griežlė. (Mangirdas Maasas) G2

Vilniaus miesto sav.

2016-05-24 griežlės aktyvios Vilniaus m. (B.Stukienė) G2

Anykščių r.

2016-06-03 Anykščių r. Tumėjos kaime griežlės giesmė. Pernai jos čia neperėjo. PM1, G1 (R. Kaunietis) G2

Zarasų r.

2016-06-04 Griežlės giesmė Skeldų km. Zarasų rajonas (E. Sukackienė) G2

Nendrinė vištelė (Gallinula chloropus)

Kauno miesto sav.

2016-03-31 Nendrinė vištelė sugrįžo į Kalniečių parko tvenkinį Kaune (S. Medžionis) PM1

2016-04-11 Nendrinių vištelių poros tuoktivinis elgesys Kalniečių parko tvenkinyje Kaune (S. Medžionis) G1

Panevėžio miesto sav.

2016-04-05 Panevėžio centre, Nevėžio pakrantėje susiformavusiame nendrynėlyje sugrįžę nendrinių vištelių pora. Laikosi kartu, bendrauja balsais. PM1 (R. Kaunietis)

2016-05-26 Panevėžio mieste, Nevėžio upėje nendrinių vištelių pora išsivedė jauniklius. Pavyko pamatyti 4, bet tankiose žolėse galėjo būti ir daugiau. (R. Kaunietis) J2

Laukys (Fulica atra)

Biržų r.

2016-03-09 Šeši laukiai Širvėnos ež. Biržuose, Biržų r.(B. Maldūnienė) PM1

2016-04-01 Laukiai, pešasi dėl perėjimo vietų (B. Maldūnienė)G2

2016.05. 22 Laukiai su jaunikliais Apasčios upėje, Biržai (E. Sukackienė) J2

Klaipėdos miesto sav.

2016-03-15 Laukiai savo perėjimo vietoje Klaipėdoje. (J. Morkūnas) G1

2016-03-24 Laukiai Klaipėdos miesto tvenkiniuose jau įprasti (S. Karalius) G2

Panevėžio r.

2016-03-18 Panevėžio r. Šilagalio tvenkinyje laukiai PM1 ( R. Kaunietis)

Vilniaus miesto sav.

2016-03-20 Du laukiai Ozo parke, Vilniuje. (A. Šimkus, R. Šimkus) PM1

2016-04-21 Laukys tupi lizde Ozo parke Vilniuje. (A. Šimkus) I2

Utenos r.

2016-03-20 Laukiai sugrįžo į Dauniškio ežerą Utenoje (D. Norkūnas) PM1            

Zarasų r.

2016-03-22 Keletas laukių Sartų ežere ties Dusetomis, Zarasų r. (D. Norkūnienė) PM1

2016-03-25 Apie 60 laukių Sartų ež. ties Dusetomis, Zarasų r. (D. Norkūnienė) PM2

2016-03-29 350 laukių Sartų ež. ties Dusetomis Zarasų r., (D. Norkūnienė), PM2 

X (2016-03-30)

2016-05-01, pirmieji laukiai tupi lizduose Zarasų raj. I2

Alytaus r.

2016-03-21 Pavieniai laukiai Alytaus r. (A.Petraška) PM1

Alytaus miesto sav.

2016-03-23 laukiai pasirodė Putinų tv., Alytaus mieste (A. Petraška) PM1

Jurbarko r.

2016-03-27  Kalnėnų1 žvyro karjero ežere prie Jurbarko m stebėti keli laukiai 1 kartą. (R. Giedraitis) PM1

Radviliškio r.

2016-03-27 Laukys Radviliškio tvenkinyje. (A. Šimkus) PM1

Prienų r.

2016-03-27 Laukiai dalinasi teritorijas Pazelvės ežere, Prienų r. G2 (K.Valinčienė)

Vilkaviškio r.

2016-04-10 Laukiai Vilkaviškio sav. Keturvalakių tvenkinys G2 (I.Šalaševičius)

Kauno r.

2016-06-10 laukio gana vėlyva dėtis Jiesios pakrantėje ties Kaunu,matyti 2 lukštai, matyt ''pasidarbavo'' varnos ar kirai. (K.Bilinskas) I1

Pilkoji gervė (Grus grus)

Klaipėdos r.

2016-02-07 Vienas paukštis stebėtas laukuose netoli Klaipėdos. S. Karalius PM1

2016-02-24   4pauksciai suko ratus virs misko.Vanagu km.Klaipedos raj. M. Briedis PM1

2016-02-25 Mačiau viena gervę Šaipių pievose, Klaipėdos r.  D.Račkauskaitė. PM1

2016-02-26  Trys ties Agluonenais. Klaipedos raj. M. Briedis PM1

2016-03-06 - dvi pilkosios gervės laukuose ties Klaipėda (S.Karalius) PM1

X (2016-03-13)

Šakių r.

2016-02-08 Pievose Šakių raj., Stulgių k. O. Atkočaitis PM1

2016-02-21 Vienas paukštis praskrido Karkazų kaime, Šakių raj. R. Juškaitis PM1

2016-02-28   Šakių raj,Papiškių kaime stebėtos trimituojančios ir aukštai ratais skraidančios dvi pilkosios gervės (R. Patronaitis) PM1

X (2016-03-23)

2016-05-09 Gervės jauniklis netoli lizdo, Šakių r. (R. Juškaitis) J2

Kėdainių r.

2016-02-09 Du skrendantys paukščiai pastebėti prie Kamėnų miško, Kėdainių raj. V. Balsevičius PM1

2016-02-13 Vienas paukštis skrido palei Josvainių km. Kėdainių raj. V. Balsevičius  PM1

X (2016-03-23)

Palangos sav.

2016-02-12 Vienas paukštis Būtingėje, leidosi prie Šventosios upės. Palangos sav. V. Laukžemis PM1

X (2016-03-13)

Alytaus r.

2016-02-13 4 pilkosios gervės Žuvinto apylinkėse, Alytaus r. (A.Petraška) PM1

2016-02-19 d. dvi pilkosios gervės Alytaus r. Einoronių k. PM1

X (2016-03-23)

Lazdijų r.

2016-02-13 2 pilkosios gervės Bestraigiškės miško pakraštyje, Lazdijų r. (A.Petraška) PM1 

X (2016-03-23)

Trakų r.

2016-02-15 Apie 9 val. ryto 1 gervė klykavo Trakų r. Aukštadvario sen. Būdos kaimo laukuose. M. ir R. Mackevičiai PM1

2016-02-24 Vienas paukstis apsuko rata virs Pilypiskiu k.Vievio sen. Elektrenu raj., o virs Gratiskiu k. Traku raj. 2 gerves suko ratus ir salin vare treciaja gerve. A. Rulevičius PM1

2016-02-27 6 paukščiai Paluknio pievose, Trakų raj. S.Minkevičius PM1

2016-02-27 Girdėti balsai Ropėjų miške, Trakų r. A. Skirpstas, M. Jancevičius PM1

2016-02-28 8 pilkosios gervės Paluknio pievose, Trakų r. PM1 (A. Šimkus)

X (2016-03-23)

Kauno r.

2016-02-16 2 paukščiai stebėti skrendantys vakarų kryptimi Domeikavoje, Kauno r. K. Valinčienė PM1

2016-02-26 Pilkoji gervė. Vienas paukštis laukuose prie Vainatrakio, Kauno raj. (M.Karlonas) PM1

2016-03-06 skrido 4 pilkosios gervės Kauno r. Arlaviškės (R. Kembrytė, I. Semionovas, A. Račkauskaitė PM1

2016-03-10. 5 gervės skrido šiaurės rytų kryptimi virš Raudondvario, Kauno r. (S. Medžionis). PM1

2016-03-13 praskrendančių gervių balsai Kamšos miškas Kauno r. (R. Kembrytė) PM1

X (2016-03-23)

2016-04-03 pilkoji gervė laikosi poromis Kauno r. (R. Kembrytė, I. Semionovas) G2

Elektrėnų r.

2016-02-24 Vienas paukstis apsuko rata virs Pilypiskiu k.Vievio sen. Elektrenu raj., o virs Gratiskiu k. Traku raj. 2 gerves suko ratus ir salin vare treciaja gerve. A. Rulevičius PM1

X (2016-03-23)

Šilalės r.

2016-02-26 Viena pilkoji gervė praskrido šalia Košių ir 10 prie Stungaičių, Šilalės r. PM1 (R. Šimkus)

X (2016-03-23)

Zarasų r.

2016-02-26 Dvi pilkosios gervės praskrido pro Dusetas, Zarasų r. (D. Norkūnienė) PM1

2016-03-12 gervių klykavimai šalia Zarasų (I. Semionovas) PM1

2016-03-13 Pilkosios gervės gana gausiai girdimos Rokiškio, Zarasų ir Utenos rajonuose (D.Norkūnienė. D. Norkūnas) PM2

X (2016-03-23)

Panevėžio r.

2016-02-26 Gervė. 2 prie Liberiškio, 1 prie Upytės. Panevėžio r. (I.Vaičiūnaitė, T.Čeponis) PM1

2016-02-27 6 gervės prie Krekenavos ir 2 Dembavos k. Panevėžio r. (I.Vaičiūnaitė, B.Vaičiūnas) PM1

2016-03-10 Panevėžio r. ties Šilaičiais praskrido 2 pilkosios gervės (R. Kaunietis) PM1

X (2016-03-23)

Jurbarko r.

2016-02-26  girdėtos Jurbarke pirmą kartą pilkosios gervės (R. Giedraitis) PM1

X (2016-03-23)

Šilutės r.

2016-02-27 Rusnės sala, girdėti skrendančių gervių balsai (E.Užpelkis) PM2                 

2016-02-29 1 paukštis praskrido ties Lapynais, Šilutės raj. (A. Škimelis) PM1

 X (2016-03-13 )

Kaišiadorių r.

2016-02-27 Pilkosios gervės. 2 paukščiai skrido ŠV kryptimi ties Laukagaliu ir 5 į pietus prie Rumšiškių, Kašiadorių raj. (M.Karlonas) PM1

X (2016-03-23)

Jonavos r.

2016-02-27 Pilkosios gervės. 2 paukščiai žiemkenčių lauke prie Didžiojo Raisto k., Jonavos raj. (M.Karlonas) PM1

X (2016-03-23)

Marijampolės r.

2016-02-27 2 paukščiai pievoje netoli Šunskų Marijampolės sav. V. Razmus PM1

2016-02-27 Marijampolės sav. Buktos miško pakraštyje, pievoje 4 paukščiai. I. Šalaševičius PM1

X (2016-03-23)

Plungės r.

2016-02-28 Plungės r. girdėtas pilkosios gervės balsas (R. Kembrytė) PM1

2016-03-18 gausiai migruoja gervės, vaikšto poromis Plungės r. ( R. Kembrytė) PM2               

X (2016-03-21)

Vilniaus r.

2016-02-28 Gervių balsai Raudonosios balos pelkėje, Vilniaus raj.              M. ir L. Šniaukštos PM1

X (2016-03-23)

Rokiškio r.

2016-02-29 pilkųjų gervių pora laukuose Tarnavos k. Rokiškio r. (D.Norkūnienė) PM1                          

2016-03-01 Pilkųjų gervių pora Bobriškio k. Rokiškio r. (A. Pažūsis) PM1

2016-03-13 Pilkosios gervės gana gausiai girdimos Rokiškio, Zarasų ir Utenos rajonuose (D.Norkūnienė. D. Norkūnas) PM2

X (2016-03-23)             

2016-04-12 Pilkųjų gervių lizdai: vienas be kiaušinių, du su dėtimis Šaltojos upės slėnyje, Rokiškio r. (D. Norkūnienė) L1, I1

Biržų r.

2016-03-02 Pilkosios gervės (2) skrendančios link Kirdonių miško Biržų r.(B. Maldūnienė)PM1

2016-03-10 Jau visur girdimos ir matomos pilkosios gervės Biržų r.(B.Maldūnienė)PM2

2016-03-21 PM2 (A. Naudžius)

X (2016-03-23)

Utenos r.

2016-03-05 Viena pilkoji gervė praskrido š.r. kryptimi Inkartų k. Tauragnų sen., Utenos r. (D. Norkūnienė, D. Norkūnas) PM1

2016-03-13 Pilkosios gervės gana gausiai girdimos Rokiškio, Zarasų ir Utenos rajonuose (D.Norkūnienė. D. Norkūnas) PM2

2016-03-18 Utenos r. Radeikiai – 3 gervės praskrido ŠR kryptimi siaučiant pūgai (A. Čerkauskas) PM1

X (2016-03-23)

Kauno miesto sav.

2016-03-06 skrido 3 pilkosios gervės Kaune Nemuno saloje prie Žalgirio arenos (R. Kembrytė, I. Semionovas, A. Račkauskaitė) PM1

2016-03-09 Septynios migruojančios gervės virš Nemuno ties Kaunu.(K.Bilinskas) PM1

X (2016-03-23)

Kuršių Nerija

2016-03-06 2 gervės praskrido pietų kryptimi Smiltynėje (Kuršių nerija) (J.Zarankaitė) PM1

2016-03-08 - 8+6 gervių būrys į šiaurę Kopgalyje (S.Karalius) PM2

X (2016-03-13 )

Pagėgių r.

2016-03-07 Pilkosios gervės. Traukia pavienės ir būreliais. Piktupėnai, Pagėgių sav. PM2 (M.Karlonas)+ foto

 

2016-03-08 Pilkosios gervės. Pavienės ir mažais būreliais į šiaurę. Piktupėnai, Pagėgių sav. PM2 (M.Karlonas)

X (2016-03-09)

Vilniaus miesto sav.

2016-03-10 13 pilkųjų gervių praskrido Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) PM1               

X (2016-03-23)

Pasvalio r.

2016-03-13 Pasvalio r. Kriklinių apylinkėse girdėti pilkųjų gervių balsai. (Matas Maasas) PM1

2016-03-21 PM2 (A. Naudžius)

X (2016-03-23)

Anykščių r.

2016-03-14 Anykščių r. Tumėjos miške pilkųjų gervių pora grįžo į nuolatinę perimvietę. (R. Kaunietis)

X (2016-03-23)

2016-06-08 Gervės vedžiojasi jau paaugusį gerviuką po javus Levaniškio km. Anykščių raj. (E. Sukackienė) J2

Ignalinos r.

2016-03-20 Ignalinos r., gervės 6 vietose (11 ind.) (A. Čerkauskas) PM2

X (2016-03-23)

Pakruojo r.

2016-03-21 PM2 (A. Naudžius)

X (2016-03-23)

2016-05-21 pilkoji gervė su gerviuku Pakruojo r. pelkėje netoli Blėkonių k. (R. Kembrytė, G. Eigirdas) J2         

Skuodo r.             

2016-03-21 PM2 (A. Naudžius)

X (2016-03-23)     

Telšių r.

2016-03-21 PM2 (A. Naudžius)

X (2016-03-23)

Panevėžio miesto sav.

2016-03-21  Virš Panevėžio miesto rytų kryptimi nuplasnojo 9 gervės (R. Kaunietis) PM1                      

X (2016-03-23)

Šakių r.

2016-04-25 Gervė peri 2 kiaušinių dėtį, Šakių r., Gelgaudiškio g-ja I2 (R. Juškaitis)

Jūršarkė (Haematopus ostralegus)

Šilutės r.

2016-04-11 Jūršarkė - 1 Rusnėje, Skirvytės pakrantėje. PM1 (M.Karlonas)

2016-04-16 jūršarkė Skirvytės saloje, Šilutės r. (M. Karlonas, B. Belchev ir BirdID2016) PM1/G1 (galimai ta pati)

Pagėgių r.

2016-04-16 Jūršarkių pora vaikėsi žuvininką šalia Sennemunės ežero, Pagėgių sav. (A. Šimkus) PM1; G2

Avocetė (Recurvirostra avosetta)

Pagėgių r.

2016-04-16 Šešių paukščių būrelis matytas skraidantis virš Senrusnės ežero, Pagėgių sav. (A. Šimkus) PM1

Šilutės r.

2016-04-23 Ilsėjosi Skirvytės saloje Rusnėje, Šilutės r. (S. Medžionis, E. Šniaukšta) PM1

2016-05-07 Smėlio salelėje Atmatos žiotyse stebėtas 1 paukštis (Z. Gasiūnaitė) PM1     

2016-05-07 Vienas paukštis maitinosi Kintų žuvininkystės tvenkiniuose, Šilutės r. (A. Šimkus) PM1                                                                                                                                      

Upinis kirlikas (Charadrius dubius)

Alytaus miesto sav.

2016-04-04 Upinis kirlikas perimvietėje, Alytaus mieste (A. Petraška)PM1

Utenos r.

2016-04-09 Upinis kirlikas sugrįžęs į seną perimvietę Utenos geležinkelio stoties teritorijoje, Utenos r. (D. Norkūnas) PM1

Pagėgių r.

2015-04-12 Upinis kirlikas - 1 paukštis prie Kulmėnų k., Pagėgių sav. PM1 (M.Karlonas)

Kauno r.

2016-04-16 Upinis kirlikas maitinose dirvono baloje netoli Raudondvario, Kauno r. (S. Medžionis) PM1

Šilutės r.

2016-04-16 Devyni upiniai kirlikai Kintų žuvininkystės tvenkiniuose, Šilutės r. (A. Šimkus) PM2

Kėdainių r.

2016-04-21 Upinis kirlikas - 1 paukštis laukuose prie Girininkų, Kėdainių raj. PM2 (M.Karlonas)

Kaišiadorių r.

2016-04-22 Upiniai kirlikai - 2 paukščiai skraidė prie Kruonio HE, Kaišiadorių raj. PM1, (M.Karlonas)

Klaipėdos r.

2016-04-23 Upinis kirlikas maitinosi arimuos prie Margių (Klaipėdos raj.) PM1 P. Bagdonas

Biržų r.

2016-04-29 Upinis kirlikas arimuose pagal balą netoli Papilio mstl.(dar su želm. ir baltakakt. žąsimis) Biržų r.(B. Maldūnienė) PM1

Kauno miesto sav.

2016-05-05 upiniai kirlikai Kaune prie Neries, PM1, G1 (I. Semionovas)

Jūrinis kirlikas (Charadrius hiaticula)

Šilutės r.

2016-03-07 Jūrinis kirlikas arimo baloje prie Vorusnės, Šilutės raj. (V.Eigirads) PM1;

2016-03-19 Penki jūriniai kirlikai Nemuno deltoje, Šilutės r. (V. Eigirdas, G. Eigirdas, V. Paškevičius, A. Petraška) PM1

2016-03-26 Trys jūriniai kirlikai stebėti prie Stankiškių, Šilutės raj. (P.Ignatavičius) PM1

2016-04-16 jūrinis kirlikas praskrido ties Sausgalviais, Šilutės r. (M. Karlonas, B. Belchev ir BirdID2016) PM1

Dirvinis sėjikas (Pluvialis apricaria)

Klaipėdos r.

2016-02-07 4 paukščiai laukuose netoli Lelių kaimo, Klaipėdos raj. S. Karalius PM1

Panevėžio r.

2016-02-28 Dirviniai sėjikai (6 paukščiai) kartu su pempėmis (24) arime ties Apynojais, Panevėžio r. (I.Vaičiūnaitė, B.Vaičiūnas) PM1

Jurbarko r.

2016-03-06   Jurbarko r. ganykloje stebėta 100 paukščių. M. Kirstukas PM2

Pagėgių r.

2016-03-08 Dirviniai sėjikai. 40+4 migravo ties Piktupėnais ir 22 laukuose prie Kucų k. Pagėgių sav. PM1 (M.Karlonas)+ foto

 

2016-03-10 Dirviniai sėjikai. 17 prie Plaškių k., Pagėgių sav. PM1 (M.Karlonas)

2016-03-22 Dirviniai sėjikai. 15 paukščių laukuose prie Piktupėnų, Pagėgių sav. PM2 (M. Karlonas)

Biržų r.

2016-03-10 3 dirviniai sėjikai prie Pasvaliečių, Biržų r.(A.Naudžius) PM1

2016-03-30 Dirviniai sėjikai (20) laukuose prie Pasvaliečių Biržų r. (B. Maldūnienė) PM1

2016-04-29 Dirviniai sėjikai > 200, skrendantys virš arimų ir giedantys netoli Papilio mstl. Biržų r.(B. Maldūnienė)PM2, G1 + foto

 

Pasvalio r.

2016-03-10 16 dirvinių sėjikų prie Krinčino, Pasvalio r. (A.Naudžius) PM1

2016-03-27 Pasvalio r. ties Smilgiais-3 dirviniai sėjikai (A.Čerkauskas) PM1.

Alytaus r.

2016-03-12 18 dirvinių sėjikų užliejamose pievose šalia Daugirdų, Alytaus r. (A. Petraška) PM1

Šilutės r.

2016-03-17 Dirviniai sėjikai. Apie 40 paukščių laukuose prie Mockių k., Šilutės raj. PM2 ( M. Karlonas, J. Gilbreath)

Radviliškio r.

2016-03-27 Apie 50 dirvinių sėjikų dviejuose būriuose laukuose šalia Radviliškio. (A. Šimkus) PM2

Jonavos r.

2016-03-28 Dirviniai sėjikai - 120 paukščių, mišriame būryje su pempėmis prie Bukonių, Jonavos raj. PM1 (M.Karlonas)

Kauno r.

2016-03-29 Dirviniai sėjikai - ~20 paukščių stebėta arime prie Mozūriškių, Kauno raj. PM1 (M.Karlonas)

Vilkaviškio r.

2016-04-08 80 dirvinių sėjikų ties Majoriškiais,Vilkaviškio r. PM1

Ukmergės r.

2016-04-21 Dirviniai sėjikai - 110 būrys praskrido ŠV kryptimi ties Kačėniškių k. Umergės raj. PM2 (M.Karlonas)

2016-04-21 Dirviniai sėjikai - 3 paukščiai vestuviniu apdaru stebėti laukuose prie Mikėnų, Ukmėrgės raj. PM2 (M.Karlonas)

Jūrinis sėjikas (Pluvialis squatarola)

2016-06-07   Patinas tuoktuviniu apdaru maitinosi Baltijos paplūdimyje ties Nemirseta. Darius Norkūnas

Klaipėdos r.

2016-05-20   Stebėtas vienas paukštis Šnaukštų karjere. Klaipėdos raj. (Dalia Račkauskaitė         )

2016-05-21   Vienas paukštis (patelė) stebėta Klaipėdos raj, Šniaukštų smėlio-žvyro karjere. (G. Gražulevičius)

Kuršių Nerija

2016-05-22   Juodkrantė, paplūdimys ties paukščių žiedavimo stotimi. Vienas paukštis stebimas pajūry visą savaitę( nuo 2016-05-15 d.). Vakar judėjo pakrante Klaipėdos link su juodakrūčiu bėgiku ir dviem jūriniais kirlikais. ( Tatjana@Tonny )

Paprastoji pempė (Vanellus vanellus)

Šilutės r.

2016-02-04 3 paukščiai apsemtoje pievoje netoli Stankiškių, Šilutės raj.
(V.Eigirdas). PM1

2016-02-07 Pora stebėta netoli Sausgalvių. Šilutės r. E. Užpelkis PM1

2016-02-14 2 paukščiai stebėti užlietose pievose prie Stankiškių, Šilutės raj. S. Minkevičius, S. Minkevičienė PM1

2016-02-15 Daugiau nei 10 paukščių stebėti užlietose pievose tarp Stankiškių ir Mingės, Daugiau nei 30 Rusnės saloje ir apie 20 šalia Žalgirių miško, Šilutės r. (A.Šimkus) PM1 (tarpinis)

X (2016-03-26)

Klaipėdos r.

2016-02-07 Laukuose ties Klaipėda įdomiau - 21 pempė S. Karalius PM1

2016-02-07 Svencelės pievose, 13 pempių skrido Kuršių marių pakrantę, pietų kryptimi. Klaipėdos r. (G. Gražulevičius). PM1

2016-02-07 3 pauksciai praskrido Klaipedos raj.ties Voveriskiu km.siaures kryptim. M. Briedis. PM1

2016-02-11 Vienas paukstis sveikindamas su pavasariu suko ratus virs gimtuju arimu Voveriskiu km. Klaipedos raj. M. Briedis PM1

2016-02-24 Apie 100 pempiu laukuose Agluonenuose.Klaipedos raj. M.Briedis PM2

2016-02-26 4+2+3 ivairiose vietose prie pelkiu ties Agluonenais Klaipedos raj. M. Briedis PM2

X (2016.03.04)

2016-03-06 - pempių tuoktuviniai skrydžiai laukuose ties Klaipėda (S.Karalius) G1

2016-03-28 Drevernos link kokios 5 pempės A. Pilybienė

Kauno r.

2016-02-07 Kiek didesnis burelis 12-15 vnt stebėtas šalia Josvainių ir dar 3 ir 2 vnt šalia Babtų gyvenvietės laukuose. Kauno r. S.Praškevičius. PM1

2016-02-17 Pempė stebėta šalia Via Baltica kelio ties Armaniškiais, Kauno r. (R. Šimkus) PM1

2016-03-06 skrido 9 pempės Kauno r. Arlaviškės (R. Kembrytė, I. Semionovas, A. Račkauskaitė) PM1

2016-03-20 Gausu pempių Nevėžio slėnyje šalia Raudondvario, Kauno r. (S. Medžionis) PM2

2016-003-20 Pempės ir žąsys būreliais traukia atgal pietų kryptimi Domeikavoje, Kauno r. PM2 (K. Valinčienė)

X (2016-03-21)

2016-04-03 paprastųjų pempių tuoktuviniai skrydžiai, labai aktyviai gina teritoriją (R. Kembrytė, I. Semionovas) G2

Palangos sav.

2016-02-08 Pora pempių Būtingės laukuose Palangos r. V. Laukžemis PM1

X (2016-03-26)

Šiaulių r.

2016-02-09 Dvi pempės skraidė Kurtuvėnų regioninio parko, žuvininkystės tvenkinių teritorijoje , Šiaulių r. (L.Tautkienė) PM1

X (2016-03-26)

Alytaus r.

2016-02-11 Pempė stebėta Alytaus r. (A.Petraška) PM1

2016-02-27 14 pempės šalia Simno ežero, Alytaus r. (A.Petraška) PM1

2016-03-13 Pempės jau dažnos Trakų, Alytaus, Prienų r., Marijampolės sav. (A. Šimkus) PM2

X (2016-03-26)

Šakių r.

2016-02-12 Vienas paukštis žiemkenčių lauke netoli Kubilių, Šakių raj. R. Juškaitis PM1

2016-02-28 ryte Šakių r.sav prie Draustinės k laukuose skrido 1 12 paukščių pempių būrelis (R. Giedraitis) PM1

X (2016-03-26)

Elektrėnų sav.

2016-02-24 Dvi paprastosios pempės skrido pietų kryptimi virš Kietaviškių ž.ū.t. Elektrėnų sav. (M.Karlonas) PM1

X (2016-03-26)

Kuršių Nerija

2016-02-24 Neringa, Nida: 1+1 bird to south (Neringos sav.) K.Castren PM1

X (2016-03-26)

Panevėžio r.

2016-02-27 Paprastoji pempė. 20 paukščių baloje prie Memenčių k. ir 1 prie Šilagalio. Panevėžio r. (I.Vaičiūnaitė, B.Vaičiūnas) PM1

2016-02-28 23 pempės ties Pabaliais, Panevėžio r. (I.Vaičiūnaitė, B.Vaičiūnas) PM1

2016-03-18 Panevėžio r. šalia Šilagalio kaimo ant lauko pempė lakioja demonstruodama tuoktuvinį skrydį (R. Kaunietis) G1

2016-03-28 Panevėžio ir Anykščių r. pempės visur jau užsiėmusios teritorijas perėjimui, vartaliojasi ore. (Justina Kaveikaitė) PM2/ G2

X (2016-03-26)

Jonavos r.

2016-02-27 25 paukščiai stebėti netoli Juškonių miestelio, Jonavos rajone. G. Eigirdas, G. Senavaitytė PM1

X (2016-03-26)

Marijampolės r.

2016-02-27 Marijampolės sav. Balsupiuose prie galubalės pelkės skrido 9 paukščiai. I. Šalaševičius PM1

2016-02-27 Marijampolės sav. netoli Žaltyčio ežero skrido 7 paukščiai. I. Šalaševičius PM1

2016-03-13 Pempės jau dažnos Trakų, Alytaus, Prienų r., Marijampolės sav. (A. Šimkus) PM2

X (2016-03-23)

Lazdijų r.

2016-02-27 31 pempės šalia Metelio ežero, Lazdijų r. (A.Petraška) PM1

X (2016-03-26)

Trakų r.

2016-02-28 26 paprastosios pempės Paluknio pievose, Trakų r. PM1 (A. Šimkus)

2016-03-06 Paprastosios pempės gana intensyviai migruoja Šalčininkų, Trakų ir Vilniaus r. PM2

2016-03-13 Pempės jau dažnos Trakų, Alytaus, Prienų r., Marijampolės sav. (A. Šimkus) PM2

X (2016-03-13)

Šalčininkų r.

2016-03-06 Paprastosios pempės gana intensyviai migruoja Šalčininkų, Trakų ir Vilniaus r. PM2

X (2016-03-26)

Vilniaus r.

2016-03-06 Paprastosios pempės gana intensyviai migruoja Šalčininkų, Trakų ir Vilniaus r. PM2

X (2016-03-26)

Rokiškio r.

2016-03-06 Paprastoji pempė, vienišas paukštis laukuose, Rokiškio raj. (B.Stukienė) PM1

2016-03-22 Pempės jau dažnos Rokiškio r. (D. Norkūnienė) PM2

2016-03-26 Paprastoji pempė, praskrido 15 paukščių būrelis, Duokiškis, Rokiškio raj. (B.Stukienė) PM2

X (2016-03-26)

Pagėgių r.

2016-03-07 Pempės. Traukia pavienės ir būreliais, Piktupės slėnyje ilsisi virš 1000 ind. Piktupėnai, Pagėgių sav. PM2 (M.Karlonas)

2016-03-08 Pempės. Jau įprastos ir gausios visoje Pagėgių sav. PM2 (M.Karlonas)

X(2016-03-09)

Biržų r.

2016-03-09 Trylika paprastųjų pempių užmirkusiame dirvone prie Peleniškių k. Biržų r. (B. Maldūnienė) PM1

2016-03-21 PM2 (A. Naudžius)

2016-03-17-22 Iki 150 pempių būrys laikosi palei balą Paringužės k.laukuose Biržų r. (B. Maldūnienė) PM2 + foto

 

X (2016-03-23)

Zarasų r.

2016-03-10. Viena pempė praskrido tarp Dusetų ir Vasaknų, Zarasų r. (D. Norkūnienė) PM1

2016-03-12 pempės šalia Zarasų (I. Semionovas) PM1

2016-03-14 Paprastosios pempės 6 paukščiai praskrido Kraštų k. Zarasų r. (D.Norkūnienė) PM1

2016-03-22 Pempės jau dažnos Zarasų r. PM2 (D. Norkūnienė)

X (2016-03-23)

Utenos r.

2016-03-13. Šešios pempės skraidė prie laukų balos Užpalių apylinkėse Utenos r. (D. Norkūnienė, D. Norkūnas) PM1

2016-03-18 Utenos r. Radeikiai – pempė praskrido Š kryptimi siaučiant pūgai ( A. Čerkauskas) PM1

2016-03-22 Pempės jau dažnos Utenos r. (D. Norkūnienė) PM2

X (2016-03-23)

Prienų r.

2016-03-13 Pempės jau dažnos Trakų, Alytaus, Prienų r., Marijampolės sav. (A. Šimkus) PM2

X (2016-03-26)

Pasvalio r.

2016-03-13 Pasvalio r. ties Nakiškiais matyta pempė. (Matas Maasas) PM1                 

2016-03-21 PM2 (A. Naudžius) PM2

X (2016-03-26)

Plungės r.

2016-03-18 skrido 8 pempės Plungės r. ( R. Kembrytė) PM1

X (2016-03-26)

Ignalinos r.

2016-03-20 Ignalinos r., Didžiasalio ap., 30 pempių (A. Čerkauskas) PM2   

X (2016-03-26)                  

Pakruojo r.

2016-03-21 PM2 (A. Naudžius)

X (2016-03-23)

2016-05-20 pempė su pempiuku Pakruojo r. (R. Kembrytė, V. Paškevičius, G. Eigirdas, G. Senevaitytė) J2

Skuodo r.

2016-03-21 PM2 (A. Naudžius0

X (2016-03-23)

Telšių r.

2016-03-21 PM2 (A. Naudžius )

X (2016-03-23)

 Anykščių r.

X (2016-03-26)

2016-03-28 Panevėžio ir Anykščių r. pempės visur jau užsiėmusios teritorijas perėjimui, vartaliojasi ore. (J. Kaveikaitė) PM2/ G2

Smiltinukas (Calidris alba)

Palangos sav.

2016-05-15   Trys paukščiai stebėti Šventojoje, pajūry. (V. V. Laukžemiai) PM1

Mažasis bėgikas (Calidris minuta)

Šilutės r.

2016-05-07 Mažasis bėgikas Kintų žuvininkystės tvenkiniuose, Šilutės r. (A. Šimkus) PM1

Teminko bėgikas (Calidris temminckii)

Šilutės r.

2016-04-13   Kintai ponds: 1 at Kintai ponds (K. Castren, S. Hjerppe)                      PM1

2016-05-04 Teminko bėgikai Kintų tvenkinio dugne P. Bagdonas, B. Belchev PM1

2016-05-07 Du teminko bėgikai Senrusnės ežere, Pagėgių sav., septyni netoli Sausgalvių ir daugiau nei trisdešimt Kintų žuvininkystės tvenkiniuose, Šilutės r. (A. Šimkus) PM2

Juodakrūtis bėgikas (Calidris alpina)

Šilutės r.

2016-04-02 14 juodakrūčių bėgikų skirtingose Nemuno deltos vietose (V. Eigirdas, G. Eigirdas, V. Paškevičius);PM1

2016-04-02 Juodkrūtis bėgikas - dar žieminiu apdaru paukštis stebėtas prie Vorusnės, Rusnės saloje. PM1 (M.Karlonas)

2016-04-16 Apie 30 juodakrūčių bėgikų Kintų žuvininkystės tvenkiniuose, Šilutės r. Ko gero tie patys paukščiai kitą dieną stebėti užlietose pievose šalia Stankškių. (A. Šimkus) PM1-PM2

2016-04-17 juodakrūčiai bėgikai pievose prie Kniaupos įlankos, Šilutės r. (M. Karlonas, B. Belchev ir BirdID2016) PM1

2016-04-26 Juodkrūčiai bėgikai - ~60 Kintų ž.ū.tv. Šilutės raj. PM2 (M.Karlonas)

Plokščiasnapis bėgikas (Limicola falcinellus)

Gaidukas (Philomachus pugnax)         

Pagėgių r.

2016-03-24 Gaidukai. 8 paukščiai užliejamose pievose prie Gėgės upės, ties Plaškiais, Pagėgių sav. PM1 (M. Karlonas) + foto

 

Šilutės r.

2016-03-26 Trys gaidukai stebėti prie Stankiškių, Šilutės raj. (P.Ignatavičius) PM1

2016-04-02 Gaidukai - pavieniai ir mažais būreliais Nemuno deltoje, Šilutės raj. PM1 (M.Karlonas)

2016-04-17 gaidukai pievose prie Kniaupos įlankos, patinėliai pešasi Šilutės r. (M. Karlonas, B. Belchev ir BirdID2016)PM/G2

Ukmergės r.

2016-03-29. 2 gaidukai baloje prie Taujėnų ,Ukmergės r.(R.Karpavičius, G. Petkus )PM1

Biržų r.

2016-03-31 Šeši gaidukai arimuose prie Pasvaliečių k. Biržų r. (B. Maldūnienė)PM1

2016-05-05 Tuoktuvinius turnyrus surengę gaidukai-iš viso jų apie 100, baloje prie Klausučių k. Biržų r.(B. Maldūnienė)PM2,G2 + foto

 

Rokiškio r.

2016-05-01, gaidukai, baloje, Rokškio raj. (B.Stukienė)

Oželis nykštukas (Lymnocryptes minimus)

Kuršių Nerija

2016-04-09 3 oželiai nykštukai stebėti šalia Juodkrantės (J.Zarankaitė) PM1

 

Perkūno oželis (Gallinago gallinago)

Pagėgių r.

2016-03-24 Perkūno oželiai. 5 paukščiai prie Kucų ir apie 12 prie Gėgės upės, ties Plaškiais, Pagėgių sav. PM1 (M. Karlonas) +foto

 

Pakruojo r.

2016-03-24 keli perkūno oželiai girdėti laukų baloje netoli Padauguvos, Pakruojo r. (A. Naudžius) PM1

Šilutės r.

2016-03-26 Perkūno oželiai gausūs įvairiose Šilutės raj. vietose (P.Ignatavičius) PM2

2016-03-26 Perkūno oželiai, Rupkalviuose, Minijoje, Šilutės raj. (J. Morkūnas) PM2

2016-04-02 Perkūno oželiai - jau įprasti ir gausūs Nemuno deltoje, Šilutės raj, Pagėgių sav. PM2 (M.Karlonas)

2016-04-16-17 perkūno oželiai dažni Šilutės r., aktyvus mekenimas (M. Karlonas, B. Belchev ir BirdID2016) PM2/G2

Pasvalio r.

2016-03-27 Pasvalio r., Moliūnų miškas-girdėtas perkūno oželis (A.Čerkauskas) PM1,G1.

Kazlų Rūdos sav.

2016-03-27 Du perkūno oželiai netoli Bebruliškės tv., Kazlų Rūdos sav. (P.Ignatavičius) PM1

Radviliškio r.

2016-03-27 Daugiau nei penki perkūno oželiai laukuose ir užlietose pievose šalia Radviliškio. (A. Šimkus) PM1; G1

Rokiškio r.

2016-03-28 Perkūno oželio mekenimas, Petriošiškio ež, Rokiškio raj. (B.Stukienė) PM1/ G1

2016-04-01 Perkūno oželis tiksi Dusetų girioje Rokiškio r. (D. Norkūnienė) PM1

Marijampolės r.

2016-03-28 Perkūno oželiai įprasti Amalvo polderyje (per 15 min pakelta apie 50 ind.), Marijampolės r. ( A.Petraška ).PM2

Biržų r.

2016-03-28 Trys perkūno oželiai tuoktuvines giesmes giedantys Kirdonių miško kirtime Biržų r. (B. Maldūnienė) G1+ foto

 

Panevėžio r.

2016-03-28 2 Perkūno oželiai Žaliojoje girioje. Panevėžio r. (I.Vaičiūnaitė, B.Vaičiūnas) PM1

Ukmergės r.

2016-03-29. 2 perkūno oželiai baloje prie Taujėnų ,Ukmergės r.(R.Karpavičius, G. Petkus )PM1

Ignalinos r.

2016-04-02 Perkūno oželis mekeno, Ignalinos raj. (B.Stukienė) G1

Anykščių r.

2016-04-02-03 Perkūno oželiai jau įprasti Anykščių r. (A. Šimkus) PM2; G2

2016-04-09 Anykščių r. Tumėjos miške girdisi perkūno oželio "mekenimas". PM1, G1 (R, Kaunietis)

Kauno r.

2016-04-11 Perkūno oželiai (stebėti 6, girdėti dar keli) skraido, gieda, „mekena“ šlapiuose miško kirtavietėse netoli Raudondvario, Kauno r. (S. Medžionis) PM2, G2

Zarasų r.

2016-04-16 perkūno oželiai keliose vietose Zarasų raj. [I. Semionovas] PM1/G

Lazdijų r.

2016-04-25 perkūno oželio tiksėjimas netoli Veisiejų, Lazdijų r. (R. Kembrytė) G2

Stulgys (Gallinago media)

Ignalinos r.

2016-04-29 Ignalinos r., Didžiasalio ap.-girdėti stulgiai (A.Čerkauskas) PM1,G1

Šilutės r.

2016-05-07 Stulgiai - giesmės Nemuno deltoje, Šilutės raj. G1 (M.Karlonas, B.Belchev ir Bird ID 2016)

Slanka (Scolopax rusticola)

Klaipėdos miesto sav.

2016-03-06 Klaipėdoje rasta prisitrenkusi slanka (V. Jusys) PM1

Kuršių Nerija

2016-03-21 dvi slankos Kopgalyje (S. Karalius) PM1

2016-03-23 Slanka Kopgalyje (S. Karalius) PM1

Šilutės r.

2016-03-09 Anksti ryte vienas paukštis pakilo nuo kelio netoli Rūgalių, Šilutės raj. V. Eigirdas PM1

Biržų r.

2016-03-13 Dainiūnų k. Biržų r. vakare praskrido 2 slankos (A.Naudžius) PM1

2016-03-19-20 Slankos. 1 paukštis praskrido ir 2 pakelti iš melioracijos griovio Biržų girioje. PM1 (M. Karlonas, B. Belchev ir BirdID 2016 grupė)

Šakių r.

2016-03-23 Slanka pakilo miško pakraštyje Karkazų kaime, Šakių r. (R. Juškaitis) PM1                           

Rokiškio r.

2016-03-24 Slanka Juodymų miške Rokiškio r. (D. Norkūnienė) PM1

Pasvalio r.

2016-03-26 Pasvalio r., Žalioji giria-girdėta slanka (A.Čerkauskas) PM1,G1.

Anykščių r.

2016-03-26 Slankos tuoktuvinis skrydis Andrioniškyje, Anykščių r. (A. Šimkus) PM1; G1

2016-04-09 Anykščių r. Tumėjos miške vakare skraidė slankos. PM1 (R. Kaunietis)

Kazlų Rūdos sav.

2016-03-27 Praskrendantis slanka netoli Bebruliškės tv., Kazlų Rūdos sav. (P.Ignatavičius) PM1

Radviliškio r.

2016-03-27 Slankos tuoktuviniai skrydžiai Linkaičių miške, Radviliškio r. (A. Šimkus) PM1; G1

Panevėžio r.

2016-03-28 Slanka Žaliojoje girioje. Panevėžio r. (I.Vaičiūnaitė, B.Vaičiūnas) PM1

Jurbarko r.

2016-03-29  vakare pamiškėje ties Kalnėnų k, Jurbarko r. sav. girdėtos ir matytos pirmą kartą slankos (R. Giedraitis) PM1/G1

Ignalinos r.

2016-04-02 Slanka, kurkė ir cypsėjo skraidydama, Ignalinos raj. (B.Stukienė) G1

Švenčionių r.

2016-04-03 Slankos tuoktuvinis skrydis vakare Labanoro girioje, Švenčionių r. (D. Norkūnienė, D. Norkūnas, G. Grašytė, L. Pareigienė) G1

Paprastasis griciukas (Limosa limosa)

Šilutės r.

2016-03-26 Paprastasis griciukas, Rupkalviuose, Šilutės raj. (J. Morkūnas) PM1

2016-04-02 Paprastieji griciukai - Rusnės saloje stebėta apie ~15 paukščių. PM1, G1 (M.Karlonas)

2016-04-16-17 paprastieji griciukai dažni Šilutės r. , aktyviai užsiiminėja teritirijas (M. Karlonas, B. Belchev ir BirdID2016) PM2/G2

Ignalinos r.

2016-04-05 Ignalinos r., Birvėtos tvenkiniai-8 paprastieji griciukai (A.Čerkauskas) PM1

Klaipėdos r.

2016-04-14 Paprastieji griciukai - 2 paukščiai praskrido šiaurės kryptimi ties Dovilais Klaipėdos raj. PM2 (M.Karlonas)

Kuršių Nerija

2016-04-18   Maždaug 50 paukščių grupė 6:15 praskrido virš Juodkrantės šiaurės-rytų kryptimi. (Tatjana & Tonny ) PM2

Biržų r.

2016-05-05 Du paprastieji griciukai Jackonių k. arimuose prie balos, Biržų r.(B. Maldūnienė)PM1+ foto

 

Vidutinė kuolinga (Numenius phaeopus)

Kuršių Nerija

2016-04-14   Kopgalis: 1 migrated to north K. Castren S. Hjerppe      PM1

Palangos sav.

2016-04-15   Du paukščiai stebėti Šventosios mieste, pajūry. (V.V. Laukžemiai) PM1

Raseinių r.

2016-04-16   Vienas paukštis stebėtas arimuose mišriame gaidukų, pempių ir varnėnų pulke ties Gabšiais (Raseinių r. sav.) (V. Kilčauskas, P. Kurlavičius, R. Mackevičienė, I. Ringailaitė, V. Monkuvienė, N. Padleckis  ) PM1

Šilutės r.

2016-04-26 Vidutinė kuolinga - 1 Kintų ž.ū.tv. Šilutės raj. PM1 (M.Karlonas)

Didžioji kuolinga (Numenius arquata)

Šilutės r.

2016-03-25 Viena didžioje kuolinga stebėta Sausgalviuose, Šilutės raj. (P.Ignatavičius) PM1

2016-04-04 Didžiosios kuolingos - jau ganėtinai dažnos visoje Nemuno deltoje (apie 400 ind.) Pagėgių sav, Šilutės raj. PM2 (M.Karlonas)

2016-04-16-17 didžiosios kuolingos dažnos Šilutės r. (M. Karlonas, B. Belchev ir BirdID2016) PM2/G2

Marijampolės r.

2016-03-28 Dvi didžiosios kuolingos Amalvo polderyje, Marijampolės r. ( A.Petraška ).PM1

Radviliškio r.

2016-03-29. Didžioji kuolinga baloje ties Spičiais,,Radviliškio r.(R.Karpavičius, G. Petkus )PM1

Pagėgių r.

2016-03-31 Didžiosios kuolingos - pievose prie Senrusnės ež. stebėta 167+45+6+2 Pagėgių sav. PM1 (M.Karlonas)+ foto

 

2016-04-04 Didžiosios kuolingos - jau ganėtinai dažnos visoje Nemuno deltoje (apie 400 ind.) Pagėgių sav, Šilutės raj. PM2 (M.Karlonas)

Kuršių Nerija

2016-04-05 - didžioji kuolinga į šiaurę Kopgalyje (S.Karalius) PM1

2016-04-13   30 paukščių grupė ties Juodkrantės paukščių žiedavimo stotimi praskrido virš jūros šiaurės kryptimi. (Tatjana & Tonny ) PM2

Švenčionių r.

2016-04-05 Švenčionių r., Adutiškio miškas-girdėta migruojanti didžioji kuolinga (A.Čerkauskas) PM1

Vilkaviškio r.

2016-04-08 4 Didžiosios kuolingos praskrido virš Paežerių, Vilkaviškio r. (I.Vaičiūnaitė) PM1

Kaišiadorių r.

2016-04-18 Didžioji kuolinga - 1 paukštis praskrido ŠR kryptimi prie Kruonio HE, Kaišiadorių raj. (M.Karlonas)

Tauragės r.

2016-06-11   Pamačiau Tauragės rajone,batakių seniūnijoje netoli bildenių km.laukuose tris didžiasias kuolingas (Martynas Adomavičius)

Krantinis tilvikas (Actitis hypoleucos)

Raseinių r.

2016-04-08   Pirmas sugrįžęs į gimtąją pakrantę.Dubysa.Rakavos km. RASEINIŲ raj.(A. Kasparavičius) PM1    

Marijampolės r.

2016-04-08 Krantinis tilvikas Balsupiuose, Marijampolės r. (I.Vaičiūnaitė) PM1

Šakių r.

2016-04-15   2 paukščiai Nemuno pakrantėje ties Stulgių k., Šakių raj. (O. Atkočaitis) PM1

Kauno miesto sav.

2016-04-15 krantinis tilvikas Nemuno pakrantėje ties Kaunu(K.Bilinskas) PM1

2016-04-23 krantinių tilvikų tuoktuvės, Kaune Neryje (I. Semionovas) PM1, G1

2016-06-09 krantinių tilvikų vis dar aktyvus teritorinis elgesys nusekusiose Nemuno pakrantėse ties Kaunu (K.Bilinskas) J2

Šilutės r.

2016-04-16 Krantinis tilvikas Kintų žuvininkystės tvenkiniuose, Šilutės r. (A. Šimkus) PM1

Biržų r.

2016-04-27 Krantinių tilvikų būreliai prie Gulbinų ež.-5 ir Širvėnos ež.-iki 20, Biržų r. (B. Maldūnienė) PM2

Brastinis tilvikas (Tringa ochropus)

Kauno miesto sav.

2016-03-25 Brastinis tilvikas Nemuno saloje, Kaunas. PM1  (K. Valinčienė)+ foto

 

2016-04-16 keli brastiniai tilvikai Nemuno pakrantėj prie Šančių Kaune (K.Bilinskas) PM2

Marijampolės r.

2016-03-28 Brastiniai tilvikai 3 skirtinguose Marijampolės r. vietose. ( A.Petraška ).PM1

Panevėžio r.

2016-03-28 Brastinis tilvikas Klimbalės durpyne, Žaliojoje girioje. Panevėžio r. (I.Vaičiūnaitė, B.Vaičiūnas) PM1

2016-04-02 Panevėžio r., Vabalninko miškas-keliose vietose brastiniai tilvikai (A.Čerkauskas) PM2

Anykščių r.

2016-03-28 Anykščių r. Tumėjos miške iš griovio pakilo vienas brastinis tilvikas (PM1) (R. Kaunietis)

2016-04-03 Brastiniai tilvikai jau įprasti Anykščių r. (A. Šimkus) PM2; G2

Zarasų r.

2016-03-29 Brastinio tilviko tuoktuvinis balsas Ilgašilio miške Zarasų r. (D. Norkūnienė), G1, PM1

Kaišiadorių r.

2016-03-29 Brastinis tilvikas - giesmė ir paukštis stebėta prie Kruonio HE, Kaišiadorių raj. G1 (M.Karlonas)

Biržų r.

2016-03-30 Brastinis tilvikas prie balos laukuose prie Pasvaliečių Biržų r. (B. Maldūnienė) PM1

Ignalinos r.

2016-04-01 Ignalinos r., Dūkšto ap., Sausašilio miškas-girdėtas brastinis tilvikas (A.Čerkauskas) PM1, G1.

Rokiškio r.

2016-04-01 Brastinio tilviko tuoktuvinis balsas Dusetų girioje Rokiškio r. (D. Norkūnienė) PM1, G1

Kauno r.

2016-04-03 brastiniai tilvikai Padauguvos miške ir prie Krivėnų tvenkinio Kauno r. (R. Kembrytė, I. Semionovas) PM1/G1

2016-04-07 3 brastiniai tilvikai Nevėžio slėnyje netoli Raudondvario, Kauno r. (S. Medžionis) PM1

2016-06-10 brastiniai tilvikai dar aktyviai gina teritioriją prie Jiesios salelių, ties Kaunu (K.Bilinskas) G2

Pasvalio r.

2016-04-04 Pasvalio r. Prie Kriklinių km. prūdo nusileido brastinis tilvikas (Mangirdas Maasas)

Šilalės r.

2015 04 07 Karjere pakelti du brastiniai tilvikai PM1 (P. Bagdonas)

Kazlų Rūdos sav.

2016-04-10 Mažiausiai 20 brastinių tilvikų viename iš Bebruliškės tv., Kazlų Rūdos sav. (P.Ignatavičius) PM2

Šilutės r.

2016-04-16-17 brastiniai tilvikai girdėti Šilutės r. (M. Karlonas, B. Belchev ir BirdID2016) PM2/G2

Plungės r.

2016-04-21 2 brastiniai tilvikai bebryne Plungės r. (R. Kembrytė) G1

Vilniaus miesto sav.

2016-04-21. Brastiniai tilvikai bent 5 vietose \Neries pakrantėje ties Vilniaus Vingio parku (R.Karpavičius)G2

Vilniaus r.

2016-04-23 brastinis tilvikas, Vilniaus raj. (B.Stukienė) PM2

Tamsusis tilvikas (Tringa erithropus

Šilutės r.

2016-02-27 Rusnės saloje vienas tamsusis tilvikas žiemos apdaru (E.Užpelkis) PM1.

2016-03-16 Tamsusis tilvikas Rusnėje prie Vorusnės (galimai vis dar tas pats paukštis) PM1 (M. Karlonas, J. Gilbreath)

2016-04-17 Tamsusis tilvikas užlietose pievose šalia Stankiškių, Šilutės r. (A. Šimkus) PM1

2016-04-26 Tamsieji tilvikai - ~20 Kintų ž.ū.tv. Šilutės raj. PM2 (M.Karlonas)

Kazlų Rūdos sav.

2016-04-23 Tamsusis tilvikas stebėtas Bebruliškės tv., Kazlų Rūdos sav. (P.Ignatavičius, J.Klimaitė) PM1

Zarasų r.

2016-04-24 Zarasų r., Vasaknų tvenkiniuose 5 tamsieji tilvikai (A.Čerkauskas, K.Čepėnas)PM1

Žaliakojis tulikas (Tringa nebularia)

Kauno miesto sav.

2016-04-16 žaliakojis tulikas Nemuno pakrantėj prie Šančių Kaune (K.Bilinskas) PM1

Šilutės r.

2016-04-16 Žaliakojis tulikas lauko baloje Jonaičių kaime, Šilutės raj PM1 (E. Užpelkis)

2016-04-16 poroje vietų stebėti žaliakojai tulikai Šilutės r. (M. Karlonas, B. Belchev ir BirdID2016) PM1

2016-04-16-17 Žaliakojai tulikai įprasti Pagėgių sav. ir Šilutės r. (A. Šimkus) PM2

Pagėgių r.

2016-04-16-17 Žaliakojai tulikai įprasti Pagėgių sav. ir Šilutės r. (A. Šimkus) PM2

Kazlų Rūdos sav.

2016-04-23 Žaliakojai tulikai gausūs Bebruliškės tv., Kazlų Rūdos sav. (P.Ignatavičius, J.Klimaitė) PM1

Šakių r.

2016-04-23 Žaliakojai tulikai - 2 paukščiai Novaraistyje, Šakių raj. ir būrys ~30 paukščių praskrido R kryptimi prie Žiemkelio pievų, Kauno raj. PM2 (M.Karlonas, Bird ID 2016)

Radviliškio r.

2016-04-24 Žaliakojai tulikai gausūs užlietuose arimuose šalia Radviliškio. (A. Šimkus) PM2

Biržų r.

2016-05-02 Trys žaliakojai tulikai prie Gulbinų ež. ir du laukuose pagal balą netoli Gulbinų k. Biržų r. (B. Maldūnienė)PM1

Kūdrinis tilvikas (Tringa stagnatilis)

Šilutės r.

2016-04-13   Sausgalviai: 1 bird on the fields (K. castren S. Hjerppe) PM1

2016-04-17 pievose ties Kniaupos įlanka stebėtas kūdrinis tilvikas, Šilutės r. (M. Karlonas, B. Belchev ir BirdID2016) PM1

2016-05-01   Vienas paukštis stebėtas Kintų žuv. tvenkiniuose. M. ir L. Šniaukštos PM1

2016-05-04 Kūdrinis tilvikas vienoje iš Kintų kūdrų  PM1 P. Bagdonas, B. Belchev

2016-05-07   Du paukščiai matyti Kintų žuvininkystės tvenkiniuose, Šilutės r. Ko gero tie patys paukščiai gegužės 8 d. stebėti kitame tvenkinyje. (A. Šimkus) PM1

Kauno r.

2016-04-24   Margininkų km., Kauno r., Du individai, stebėti užlietoje pievoje kartu su tikučiais ir kitais migruojančiais paukščiais. PM1 (S. Burinskas)

Raseinių r.

2016-05-06   Vienas paukštis Paupio žuvininkystės tvenkiniuose. Raseinių rajonas. PM1 (J. Morkūnas, V. Eigirdas, M. Bružas, I. Mickus)

Pagėgių r.

2016-06-01   Perinti pora pievų baloje netoli Nausėdų k., Pagėgių sav. E. Pakštytė

Šakių r.

2016-06-04   Perinčių paukščių pora Novaraisčio durpyne. Antanas Petraška         

Tikutis (Tringa glareola)

Jurbarko r.

2016-03-29 prie Nemuno ties Smalinibkų m Jurbarko r. sav.pirmą kartą girdėtas tikutis (R. Giedraitis) PM1/G1

Šilutės r.

2016-04-02 1 paukštis Sausgalviuose,Šilutės r. Ankstyva registracija. (E. Pakštytė) PM1

2016-04-23 Tikučių ordos okupuoja saulėtos Šilutės užlietas pievas PM2 (P. Bagdonas)

2016-04-26 Tikučiai - ~25 Kintų ž.ū.tv. Šilutės raj. PM1 (M.Karlonas)

Radviliškio r.

2016-04-06 2 paukščiai matyti ir girdėti Tyrulių durpyne, 1 paukštis laukų baloje ties Sidariųk., 1 paukštis laukų baloje ties Daugėlaičiais, Radviliškio r. E. Pakštytė PM1/G1

2016-04-24 Trys tikučiai užlietuose arimuose šalia Radviliškio. (A. Šimkus) PM1

Ukmergės r.

2016-04-07   Vienas paukštis baloje tarp arimų Slabados km. Ukmergės raj.  K. Jarmalavičius PM1

Kazlų Rūdos sav.

2016-04-23 Tikučiai Bebruliškės tv., Kazlų Rūdos sav. (P.Ignatavičius, J.Klimaitė) PM1

Rokiškio r.

2016-05-01, tikučiai, baloje, Rokiškio raj. (B.Stukienė)

Biržų r.

2016-05-02 Du tikučiai arimuose pagal balą netoli Gulbinų k. Biržų r. (B. Maldūnienė)PM1

Raudonkojis tulikas (Tringa totanus)

Šilutės r.

2016-03-10   1 paukštis Vorusnės polderyje Rusnės saloje, Šilutės r. E. Pakštytė PM1

2016-03-16 Raudonkojis tulikas Rusnėje prie Vorusnės ( galimai vis dar tas pats paukštis) PM1 (M. Karlonas, J. Gilbreath)

2016-03-26 Mažiausiai 15 raudonkojų tulikų stebėta įvairiose Šilutės raj. vietose (P.Ignatavičius) PM1

2016-04-02 Raudonkojai tulikai - Jau ganėtinai gausūs Nemuno deltoje, Šilutės raj. PM2, G1 (M.Karlonas)

2016-04-16 raudonkojis tulikas praskrido ties Sausgalviais, Šilutės r. (M. Karlonas, B. Belchev ir BirdID2016) PM1

Alytaus r.

2016-03-12 1 raudonkojis tulikas užliejamose pievose šalia Daugirdų, Alytaus r. (A. Petraška) PM1

2016-04-25 raudonkojis tulikas Žuvinte, Alytaus r. (R. Kembrytė) PM1/G2

Ukmergės r.

2016-03-28 Du raudonkojai tulikai didelėje laukų baloje šalia Gaivenių, Ukmergės r. (A. Šimkus) PM1

2016-03-29. 4 raudonkojai tulikai baloje prie Taujėnų ,Ukmergės r.(R.Karpavičius, G. Petkus )PM1

Panevėžio r.

2016-03-28 Raudonkojis tulikas baloje ties Berniūnais, Panevėžio r. (I.Vaičiūnaitė, B.Vaičiūnas) PM1

Biržų r.

2016-03-31 Raudonkojo tuliko balsas arimuose prie Lapiškių k., Biržų r. (B. Maldūnienė)PM1

Ignalinos r.

2016-04-05 Ignalinos r., Birvėtos tvenkiniai-raudonkojis tulikas (A.Čerkauskas) PM1

Kazlų Rūdos sav.

2016-04-23 Raudonkojai tulikai Bebruliškės tv., Kazlų Rūdos sav. (P.Ignatavičius, J.Klimaitė) PM2

Akmenė (Arenaria interpres)

Šilutės r.

2016-05-04 Ventės rage - akmenė (V. Jusys); PM1

Apvaliasnapis plaukikas (Phalaropus lobatus)

Jurbarko r.

2016-06-04   Trys paukščiai stebėti Nemuno pakrantėje ties Skirsnemune, Jurbarko raj. Sandra Minkevičienė, Simonas Minkevičius, Kristina Klovaitė, Giedrė Smailytė             

Smailiauodegis plėšikas (Stercorarius parasiticus)

Kuršių Nerija

2016-04-18   Juodkrante: 1 light form flying to north at the sea (K Castren S Hjerppe) PM1

Juodagalvis kiras (Larus melanocephalus)

Klaipėdos r.

2016-04-03 Juodagalvis kiras, Kalvių karjieruose, Ketvergiai, Klaipėdos raj.(J. Morkūnas, R. Morkūnė) PM1

Šilutės r.

2016-04-14   Vienas paukštis rudagalvių, paprastųjų ir mažųjų kirų būryje, pievoje, netoli Stankiškių, Šilutės raj. (V. Eigirdas) PM1

Rudagalvis kiras (Larus ridibundus)

Jurbarko r.

2016-02-20 prie Nemuno ties Jurbarku 1k aš mačiau ir rudagalvius kirus (R. Giedraitis) PM1

Klaipėdos miesto sav.

2016-02-22 - į Klaipėdos uosto grįžę rudagalviai kirai jau beveik visai įgavę tuoktuvinį apdarą (S.Karalius) PM1

2016-03-15 Pirmieji rudagalviai kirai jau kolonijoje, Klaipėdos mieste (J. Morkūnas) PM1

2016-03-20 Didžioji dalis rudagalvių kirų kolonijoje Klaipėdos mieste. (J.  Morkūnas, R. Morkūnė) PM2

Zarasų r.

2016-02-23 Vienas rudagalvis kiras poilsio apdaru ant Sartų ežero ledo. Dusetos, Zarasų r. (D. Norkūnienė) PM1

2016-03-23 Trys rudagalviai kirai Sartų ež. ties Dusetomis, Zarasų r. (D. Norkūnienė) PM1

2016-03-25 Iki 30 rudagalvių kirų Sartų ež. ties Dusetomis, Zarasų r. (D. Norkūnienė) PM2

Šilutės r.

2016-03-02 Ventės rage ant molo 7 rudagalviai kirai (V. Jusys)

2016-03-16 Rudagalviai kirai. Migruojantys ir besiilsintys būriais Nemuno deltoje, Šilutės r. PM2 ( M. Karlonas, J. Gilbreath)

Prienų r.

2016-03-05 Apie 10 rudagalvių kirų Šilavoto ž.ū.t. Prienų r. (A. Petraška) PM1

2016-03-27 Rudagalviai kirai Pazelvės ežere, turbūt telkiasi prieš išskridimą į koloniją Kašonių ežere, Prienų r. G2 (K.Vainčienė)

Alytaus miesto sav.

2016-03-10 4 Rudagalviai kirai ant Putinų tvenkinio ledo, Alytuje. (A. Petraška) PM1

2016-03-21 Apie 300 rudagalvių kirų Alytaus mieste (A. Petraška) PM2

Alytaus r.

2016-03-12 5 rudagalviai kirai užliejamose pievose šalia Daugirdų ir 4 Takniškių sąvartyne, Alytaus r. (A. Petraška) PM1

2016-03-23 Rudagalviai kirai jau gausūs Takniškių sąvartyne, Alytaus r. (A. Petraška) PM2f

Kauno miesto sav.

2016-03-16 Rudagalviai kirai (apie150 paukščių) sugrįžo į Kalniečių parko tvenkinį Kaune ( S.Medžionis). PM2

Panevėžio miesto sav.

2016-03-17 Panevėžyje vienas rudagalvis kiras apskrido Senvagės telkinį. PM1 (R. Kaunietis)

2016-03-23 Rudagalviai kirai Nevėžyje. Panevėžys (B. Vaičiūnas) PM1

2016-04 01 Panevėžyje, Senvagėje pora paprastųjų kirų rudagalvių būryje. (PM1) (R. Kaunietis)

Vilniaus miesto sav.

2016-03-17 Devyni rudagalviai kirai praskrido Vilniuje, Antakalnyje. ( A. Šimkus) PM1

2016-03-18 Rudagalviai kirai migruoja Vilniuje. (A. Šimkus) PM2

Utenos r.

2016-03-18 Pirmieji 10 rudagalvių kirų Utenos sąvartyne (D. Norkūnas) PM1

2016-03-21 Apie 80 rudagalvių kirų ant ledo Dauniškio ežere Utenoje. (D. Norkūnas) PM1

2016-06-18 Rudagalvio kiro jauniklis, atskridęs į Utenos sąvartyną (D. Norkūnas) J2

Šalčininkų r.

2016-03-20 Rudagalvis kiras Papio ežere, Šalčininkų r. (L. Raudonikis, A. Šimkus ir kt.) PM1                

Kauno r.

2016-03-18 Rudagalviai kirai. Apie 50 paukščių jau sugrįžę į Striunos tvenkinio salą prie Babtų, Kauno raj. L1 (M. Karlonas, J. Gilbreath)

2016-06-11 pirmamečiai rudagalvių kirų jaunikliai maitinosi laukuose kartu su suaugusiais ties Stankūnais, Kauno r. (K.Valinčienė) J2

2016-06-12 pirmamečių rudagalvių kirų jauniklių gausu Drąseikių karjere, Kauno r. (K.Valinčienė) J2

Biržų r.

2016-03-25 Rudagalvis kiras prie (vėl užšąlančio) Širvėnos ež., Biržų r. (B. Maldūnienė) PM1

2016-03-29 Trisdešimt du rudagalviai kirai Paringužėje ant dirvų prie balos (B. Maldūnienė)PM1

2016-04-04 Paprastieji kirai su rudagalviais baloje Paringužės k. Biržų r.(B.Maldūnienė)PM1

Ukmergės r.

2016-03-26 Rudagalviai kirai sugrįžę į perėjimo vietą Vidiškių karjere, Ukmergės r. (A. Šimkus) L1

Pasvalio r.

2016-03-28 Pasvalio r., Krikliniai-4 praskrendantys rudagalviai kirai (A.Čerkauskas) PM1.

Šiaulių r.

2016-03-30 Šiaulių r. Netoli Ginkūnų būrelis rudagalvių kirų (PM2) Mangirdas Maasas)

Pakruojo r.

2016-04-03 Pakruojo r. netoli Klovainių rudagalvių kirų pora ant dirvos (Mangirdas Maasas)

2016-04-03 Pakruojo r. Karašilyje 15 rudagalvių kirų. (Mangirdas Maasas)

Paprastasis kiras (Larus canus)

Jurbarko r.

2016-02-01  jau antrą dieną išnešus Nemunui, ledus pasirodė Jurbarko r. sav teritorijoje, prie Nemuno pirmieji paprastieji ir sidabriniai kirai (R. Giedraitis) PM1

Alytaus r.

2016-02-25 - 29 paprastieji kirai Takniškių sąvartyne, Alytaus r. (A.Petraška) PM1            

2016-03-23 Paprastieji kirai jau gausūs Takniškių sąvartyne, Alytaus r. (A. Petraška) PM2

Vilniaus miesto sav.

2016-03-07-09 Paprastieji kirai nedideliais būreliais migruoja Vilniuje, Šnipiškėse. (A. Šimkus) PM1

2016-03-23 Paprastieji kirai migruoja Vilniuje, Antakalnyje (A. Šimkus) PM2

Alytaus miesto sav.

2016-03-10 Apie 30 paprastųjų kirų ant Putinų tvenkinio ledo, Alytuje. (A. Petraška) PM1

Utenos r.

2016-03-21 Du paprastieji kirai ant ledo Dauniškio ežere Utenoje (D. Norkūnas) PM1

Panevėžio miesto sav.

2016-04 01 Panevėžyje, Senvagėje pora paprastųjų kirų rudagalvių būryje. (PM1) (R. Kaunietis)

Biržų r.

2016-04-04 Paprastieji kirai su rudagalviais baloje Paringužės k. Biržų r.(B.Maldūnienė)PM1

Silkinis kiras (Larus fuscus)

Kuršių Nerija

2016-04-01 - Du silkiniai kirai į šiaurę Kopgalyje (S.Karalius) PM1

2016-04-06 - penki silkiniai kirai Kopgalio paplūdimyje (S.Karalius) PM1

Biržų r.

2016-04-05 Du silkiniai kirai Širvėnos ež. Biržuose (B.Maldūnienė)PM1

B. Maldūnienė

Sidabrinis kiras (Larus argentatus)

Jurbarko r.

2016-02-01 jau antrą dieną išnešus Nemunui, ledus pasirodė Jurbarko r. sav teritorijoje, prie Nemuno pirmieji paprastieji ir sidabriniai kirai (R. Giedraitis) PM1

Alytaus r.

2016-02-07 Trys sidabriniai kirai skrido ŠR kryptimi, Alytaus r. (A.Petraška) PM1

2016-02-25 - Sidabrinių kirų apie 500 (žiemojo apie 150) Takniškių sąvartyne, Alytaus r. (A.Petraška) PM1

Zarasų r.

2016-02-11 Keliolika sugrįžusių sidabrinių kirų viename Vasaknų tvenkinyje, Zarasų r. (D. Norkūnas). PM1

Biržų r.

2016-02-08 Jaunas sidabrinis kiras Širvėnos ež., Biržuose PM1 (B. Maldūnienė)

Vilniaus r.

2016-03-06 Penki sidabriniai arba kaspijiniai kirai praskrido Mikašiūnuose, Vilniaus r. ir vienas matytas Papio ežere, Šalčininkų r. PM1

Šalčininkų r.

2016-03-06 Penki sidabriniai arba kaspijiniai kirai praskrido Mikašiūnuose, Vilniaus r. ir vienas matytas Papio ežere, Šalčininkų r. PM1

Pagėgių r.

2016-03-08 Sidabriniai kirai. Pavieniai ir mažais būreliais į šiaurę ties Piktupėnais (viso 110 ind. per tris val.) Pagėgių sav. PM1 (M.Karlonas)

Vilniaus miesto sav.

2016-03-07-09 Sidabriniai kirai nedideliais būreliais migruoja Vilniuje, Šnipiškėse. (A. Šimkus) PM1

Plungės r.

2016-03-09 Stebimi pirmieji Sidabriniai kirai, Didieji dančiasnapiai užimantys vandens telkinius Plungės mieste PM1 (G. Laukaitis)

Utenos r.

2016-03-13. Sidabriniai ir kaspijiniai kirai perimvientėje Alaušo ežero saloje Utenos r. (D. Norkūnienė, D. Norkūnas) G1

Panevėžio miesto sav.

2016-04-17 Panevėžyje, Senvagėje laikosi pora sidabrinių kirų. (R. Kaunietis)

Kaspijinis kiras (Larus cachinnans)

Utenos r.

2016-03-13. Sidabriniai ir kaspijiniai kirai perimvientėje Alaušo ežero saloje Utenos r. (D. Norkūnienė, D. Norkūnas) G1

Ignalinos r.

2016-03-20 Ignalinos r., Birvėtos tvenkiniai – 15 kaspijinių kirų (A. Čerkauskas) PM1

Mažasis kiras (Larus minutus)         

2016-02-15 7 pavieniai paukščiai teritoriniuose vandenyse, Baltijos jūroje. J. Morkūnas, M.Karlonas, A.Naudžius, Ž.Venckutė, A.Račkauskaitė PM1

Kuršių Nerija

2016-03-17 Mažieji kirai. 1 juv.+ 3 ad. į šiaurę jūroje ties Juodkrante. PM1 (M. Karlonas, J. Gilbreath)

2016-03-23 Apie 10 mažųjų kirų Kopgalio molo gale (S. Karalius) PM1

2016-04-12 mažieji kirai gausiai migruoja ties Juodkrante PM2 (J.Zarankaitė)

2016-05-07 - tūkstančiai mažųjų kirų mariose tarp Juodkrantės ir Drevernos (S.Karalius) PM2

Šilutės r.

2016-04-17 maždaug 4 mažieji kirai stebėti rudagalvių kirų būryhe pievose ties Kniaupos įlanka (M. Karlonas, B. Belchev ir BirdID2016) PM1

2016-04-26 Mažieji kirai - ~250 Kintų ž.ū.tv. Šilutės raj. PM1 (M.Karlonas)

Zarasų r.

2016-04-24 Zarasų r., Vasaknų tvenkiniuose 3 mažieji kirai (A.Čerkauskas, K.Čepėnas)PM1

Šalčininkų r.

2016-04-30 Mažieji kirai Papio ežere, Šalčininkų r. (A. Šimkus) PM1

Klaipėdos r.

2016-05-07 - tūkstančiai mažųjų kirų mariose tarp Juodkrantės ir Drevernos (S.Karalius) PM2

Plėšrioji žuvėdra (Hydroprogne caspia)

Šilutės r.

2016-04-02 Plėšrioji žuvėdra - 1 paukštis prie Bevardžio upelio Rusnės saloje. PM1 (M.Karlonas)

2016-04-03 Plėšrioji žuvėdra - 1 paukštis prie Rupkalvių, Šilutės raj. PM1 (G.Eigirdas)

2016-04-04 Viena praskrido Ventės rage PM1 (V. Jusys)

2016-04-04 Plėšrioji žuvėdra - 1 paukštis Sausgalviuose, Šilutės raj. PM1 (M.Karlonas)

2016-04-17 Plėšrioji žuvėdra stebėta užlietose pievose šalia Stankiškių, Šilutės r. (A. Šimkus) PM1

Pagėgių r.

2016-04-16 Plėšrioji žuvėdra praskrido šalia Sennemunės ežero, Pagėgių sav. (A. Šimkus) PM1

Kuršių Nerija

2016-05-03 - plėšrioji žuvėdra Kopgalio pajūryje (S.Karalius) PM1

Margasnapė žuvėdra (Sterna sandvicensis)

Klaipėdos r.

2016-02-26 - margasnapė žuvėdra Klaipėdos uosto akvatorijoje (S.Karalius) PM1

2016-02-29 margasnapė žuvėdra Klaipėdos uosto akvatorijoje. Gal ta pati kur S.Karalius 02.26 matė?

Kuršių Nerija

2016-04-20 - Keturios margasnapės žuvėdros į šiaurę Kopgalyje (S.Karalius) PM1

Upinė žuvėdra (Sterna hirundo)

Kuršių Nerija

2016-04-08 - dvi upinės žuvėdros Kopgalyje (S.Karalius) PM1

2016-04-14 - upinė žuvėdra į šiaurę Kopgalyje (S.Karalius) PM1

Klaipėdos miesto sav.

2016-04-16 - Iki dešimties upinių žuvėdrų Klaipėdos uosto vartuose (S.Karalius) PM2

Šalčininkų r.

2016-04-16. Upinė žuvėdra Papio ež. (A. Skirpstas) PM1

Šakių r.

2016-04-16. Upinė žuvėdra virš Novaraisčio. [E.Šniaukšta] PM1

2016-04-23 Upinės žuvėdros - 5+ paukščiai Novaraistyje, Šakių raj. PM1 (M.Karlonas, B.Belchev, Bird ID 2016)

Panevėžio miesto sav.

2016-04-22 Panevėžyje, Senvagėje apsistojo porelė upinių žuvėdrų. Patinėlis, sugavęs upėje žuvelę, atnešė ją patelei. (R. Kaunietis)

Zarasų r.

2016-04-22 Upinė žuvėdra Sartų ežere ties Dusetomis, Zarasų r. (D. Norkūnienė) PM1

2016-05-07 upinės žuvėdros Zarasų raj. kelione vietose, PM1 (I. Semionovas)

Klaipėdos r.

2016-04-23 Upinė žuvėdra karjere šalia Margių (Klaipėdos raj.) PM1 P. Bagdonas

Kauno miesto sav.

2016-04-24 Upinės žuvėdros maitinasi Lampėdžio ež., Kauno m. (P.Ignatavičius, J.Klimaitė) PM2

2016-04-27 Dvi upinės žuvėdros virš Neries Kaune (S. Medžionis) PM1

2016-05-05 upinės žuvėdros Kaune prie Neries, PM1, G1 (I. Semionovas)

Lazdijų r.

2016-04-25 praskrido upinė žuvėdra prie Niedaus ežero Lazdijų r. (R. Kembrytė) PM1

Kauno r.

2016-04-26 Dvi upinės žuvėdros virš Nevėžio šalia Raudondvario, Kauno r. (S. Medžionis) PM1

Biržų r.

2016-04-27 Upinės žuvėdros prie Širvėnos ež. -1, prie Kilučių ež. -2, Biržų r. (B. Maldūnienė) PM1

Panevėžio r.

2016-05-06 upinių žuvėdrų tuoktuvinis elgesys Panevėžio r. Miežiškių k. (E. Sukackienė) G1

Mažoji žuvėdra (Sternula albifrons)

Kuršių Nerija

2016-04-18   Juodkrante: 1 flying to north at the sea (K Castren S Hjerppe) PM1

2016-05-02 - 16 mažųjų žuvėdrų Kopgalio paplūdimyje (S.Karalius) PM1/Pm2

Druskininkų sav.

2016-05-04 Mažosios žuvėdros - pora Nemuno saloje, ties Lipliūnais, Druskininkų sav. PM1 (M.Karlonas)

Pagėgių r.

2015-05-07 Mažiausiai trys mažosios žuvėdros Senrusnės ežere, Pagėgių sav. (A. Šimkus) PM1

Baltaskruostė žuvėdra (Chlidonias hybrida)

Zarasų r.

2016-05-12 Zarasų r., Uolio ežeras-3 praskrendančios baltaskruostės žuvėdros (A.Čerkauskas) PM1

Juodoji žuvėdra (Chlidonias niger)

Kuršių Nerija

2016-04-17   Juodkrante, Curonian Lagoon: in the evening appeared 45 Black Terns together with 5000 Little Gulls to hunt injects over lagoon. (S. Hjerppe K. Castren) PM1

2016-05-07 - šimtai juodųjų žuvėdrų mariose tarp Juodkrantės ir Drevernos (S.Karalius) PM2

Šakių r.

2016-04-23 Juodosios žuvėdros - 2 paukščiai Novaraistyje, Šakių raj. PM1 (B.Belchev, M.Karlonas, Bird ID 2016)                     

Šalčininkų r.

2016-04-30 Juodosios žuvėdros Papio ežere, Šalčininkų r. (A. Šimkus) PM1

2016-05-05. Apie 50 juodųjų žuvėdrų Papio ežere, Šalčininkų r.(R.Karpavičius,G.Petkus) PM2

Zarasų r.

2016-05-02 Aštuonios juodosios žuvėdros Sartų ežere ties Dusetomis, Zarasų r. (D. Norkūnienė) PM1, G1

Šilutės r.

2016-05-04 20+ Juodųjų žuvėdrų prie Bevardžio upelio Rusnėje PM2 G2 B. Belchev ir P. Bagdonas

Biržų r.

2016-05-05 Juodosios žuvėdros prie Širvėnos ež. Biržuose (B. Maldūnienė)PM1

Kauno r.

2016-05-07 Dvi juodosios žuvėdros virš Nevėžio prie Raudondvario, Kauno r. (S. Medžionis) PM1

Klaipėdos r.

2016-05-07 - šimtai juodųjų žuvėdrų mariose tarp Juodkrantės ir Drevernos (S.Karalius) PM2

Panevėžio r.

2016-05-07 Panevėžio r., Klimbalės durpynas Žaliojoje girioje-2 juodosios žuvėdros (A.Čerkauskas) PM1

Baltasparnė žuvėdra (Chlidonias leucopterus)

Lazdijų r.

2016-05-03 Baltasparnės žuvėdros - 15 paukščių Žaltyčio ež., Lazdijų raj. PM1 (M.Karlonas, A.Pranaitis)

Šalčininkų r.

2016-05-05. Apie 30 baltasparnių žuvėdrų Papio ežere, Šalčininkų r.(R.Karpavičius,G.Petkus) PM1

Kuršių Nerija

2016-05-07 - kelios baltasparnės žuvėdros mariose tarp Juodkrantės ir Drevernos (S.Karalius) PM1

Klaipėdos r.

2016-05-07 - kelios baltasparnės žuvėdros mariose tarp Juodkrantės ir Drevernos (S.Karalius) PM1

Šilutės r.

2015-05-07-08 Baltasparnių žuvėdrų būriai arba pavieniai paukščiai stebėti keliose vietose Pagėgių sav. ir Šilutės r. (A. Šimkus) PM1

Pagėgių r.

2015-05-07-08 Baltasparnių žuvėdrų būriai arba pavieniai paukščiai stebėti keliose vietose Pagėgių sav. ir Šilutės r. (A. Šimkus) PM1

Uolinis karvelis Columba livia

Vilniaus miesto sav.

2016-03-11 Vilniuje, Pilies gatvėje iškritęs negyvas spaigliuotas naminio karvelio jauniklis. (R. Kaunietis) J2

Uldukas (Columba oenas)        

Druskininkų r.

2016-02-03 Stebėti skrendantys 4 Uldukai, Druskininkų apylinkėse netoli Cimakavo ornitologinio draustinio pelkės (A. Norkūnas, D.Musteikis) PM1

Klaipėdos r.

2016-02-05 maisyti buriai su kersuliais. Klaipedos raj.Kantvainiu km. M. Briedis PM1

2016-02-26 Misrus buriai su kitais pauksciais.Agluonenai Klaipedos raj. M. Briedis PM1

Šakių r.

2016-02-09 Skrido ryte iš miško į laukus Stulgių k.,Šakių raj,
O. Atkočaitis. PM1

Kuršių Nerija

2016-02-24   Neringa, Nida: 21 birds to north in small flocks K.Castren PM1

2016-02-27 Juodkrante 4 birds migrating  K. Castren PM1

2016-03-08 - 2 uldukai į šiaurę Kopgalyje (S.Karalius) PM1

2016-03-25 13 uldukų burys į šiaurę Kopgalyje (S. Karalius) PM2     

Šalčininkų r.

2016-02-27 Vienas paukštis kirtime ant sauso medžio šalia Senųjų Macelių kaimo, Šalčininkų raj. S. Minkevičius PM1

Trakų r.

2016-02-28 Mažiausiai 12 uldukų Paluknio pievose, Trakų r. PM1 (A. Šimkus)

Biržų r.

2016-03-06 Uldukai Biržų girioje (Š.Vainauskas, A.Naudžius) G2

2016-03-15 Uldukai ūbauja Biržų girioje. G2 (A.Naudžius, M.Karlonas, J.Gilbreath)

Pagėgių r.

2016-03-08 Uldukai. 11+10 migravo į šiaurę ir vienas ant laidų. Piktupėnai, Pagėgių sav. PM1 (M.Karlonas)+ foto

 

2016-03-10 Uldukai. 7 paukščiai migravo į šiaurę ties Piktupėnais, Pagėgių sav. PM1 (M.Karlonas)

Ignalinos r.

2016-03-20 Ignalinos r., prie Adutiškio miško 3 uldukai (A. Čerkauskas) PM1

Keršulis (Columba palumbus)

Klaipėdos r.

2016-02-05 Misrus kersuliu ir ulduku burys.maitinosi buvusiame kukuruzu lauke. Klaipedos raj. Kantvainiu kaimas. M. Briedis PM1

X (2016-03-30)

Klaipėdos miesto sav.

2016-02-21- keršulis šiaurinėje Klaipėdos miesto dalyje (S.Karalius) PM1

2016-03-05 - Klaipėdoje praskrido keršulis (S.Karalius) PM1

2016-03-13 - keršulių tuoktuviniai skrydžiai Klaipėdoje (S.Karalius) G1

2016-03-15 Karvelių keršulių tuoktuviniai skrydžiai Klaipėdoje (J. Morkūnas) G1    

2016-03-23 3 keršuliai Trinyčių tv. (Klaipėda) A. Pilybienė

2016-03-24 Klaipėdos parkuose keršuliai jau įprasti (S. Karalius) PM2/G2

X (2016-03-30)

2016-04-14 Keršulis suka lizdą eglėje Klaipėdos m. (M. Bružas, I. Mickus) L1        

Kuršių Nerija

2016-02-26 - trijų keršulių būrelis į šiaurę Kopgalyje (S.Karalius) PM1

2016-02-24 keršulis stebėtas Naglių gamtos rezervate, Lydumo rage (netoli Pervalkos, Kuršių nerija) (J.Zarankaitė)PM1

2016-02-24   Neringa, Nida: 1 bird to north and in Juodkrante 2 birds to north (Neringos sav.) K.Castren PM1

2016-03-07 - keršulis į šiaurę Kopgalyje (S.Karalius) PM1

2016-03-08 - 3+3+4+1+3 +2+8 keršuliai į šiaurę Kopgalyje (S.Karalius) PM2

2016-03-17 keršulių tuoktuviniai skrydžiai Smiltynėje (J. Zarankaitė) G1

X (2016-03-30)                   

Anykščių r.

2016-02-22 Du keršuliai praskrido virš Tumėjos kaimo, Anykščių raj. R. Kaunietis PM1

2016-03-26-28 Keršuliai jau įprasti Anykščių, Radviliškio, Panevėžio, Ukmergės, Širvintų ir Vilniaus r. (A. Šimkus) PM2; G1

X (2016-03-30)

Šakių r.

2016-02-24   Perskrido per Stulgių k., Šakių raj. O. Atkočaitis PM1

2016-02-24 Vienas skrendantis paukštis šalia miško Karkazų kaime, Šakių r. R. Juškaitis PM1

X (2016-03-30)

Plungės r.

2016-03-24 Pirmasis Keršulio tuoktuvinis balsas Plungės m. parke PM1/G1 (G. Laukaitis)

2016-03-26 keršulio ūbavimas Plungės r. (R. Kembrytė) PM1, G1

X (2016-03-30)

2016-04-01 Keršulis renka lizdinę medžiagą Plungės parke L1 (G. Laukaitis)

Kauno miesto sav.

2016-02-26   Pastebėtas 1 individas besimaitinantis Kauno mieste (Tvirtovės al.) V. Burinskienė PM1

2016-03-25 2 keršuliai maitinosi Nemuno saloje, Kaunas. PM1 (K. Valinčienė) + foto

 

X (2016-03-30)

2016-04-01 Keršulis ūbauja Kaune, Kleboniškyje. (I. Semionovas) G1

Panevėžio r.

2016-02-27 Keršulis. 2 paukščiai skrido ties Šilagaliu, Panevėžio r. (I.Vaičiūnaitė, B.Vaičiūnas) PM1

2016-03-26-28 Keršuliai jau įprasti Anykščių, Radviliškio, Panevėžio, Ukmergės, Širvintų ir Vilniaus r. (A. Šimkus) PM2; G1

2016-03-28 Panevėžio r. Nevėžio gyvenvietėje keršulis lesinėjo pakelėje. (J. Kaveikaitė)

2016-03-28 Keršuliai įvairiose Panevėžio r. vietose (I.Vaičiūnaitė, B.Vaičiūnas) PM2

X (2016-03-30)

Kauno r.

2016-02-27 - keršulis ant laido 194-me magistralės Klaipėda - Kaunas kilometre (S.Karalius)  Kauno r. PM1

2016-03-26 Keršulis Raudondvaryje, Kauno r. (S. Medžionis) PM1

X (2016-03-30)

2016-04-03 keršulių ūbavimas Padauguvos miške, Kauno r. (R. Kembrytė, I. Semionovas) G1

Alytaus r.

2016-03-13 Du keršuliai ant pakelės laidų, Alytaus r. (A. Petraška) PM1

2016-03-25 Keršulis praskrido šalia Kalesnykų miško, Alytaus r. (A. Petraška) PM1

2016-03-27 Keršuliai jau įprasti Alytaus r.  PM2; G1 (M.Karlonas)

X (2016-03-30)

Šilutės r.

2016-03-17 Keršulis. Vienas paukštis maitinosi ant kelio Kintuose, Šilutės raj. PM1 ( M. Karlonas, J. Gilbreath)

2016-03-18 Ventės rage stebėtas keršulis (V. Jusy) PM1

2016-03-21 Keršuliai. 2 Šilutėje. PM1 (M. Karlonas) PM1

2016-03-26 Pavieniai ir būreliais, giedantys keršuliai įvairiose Šilutės raj. vietose (P.Ignatavičius) PM2

X (2016-03-30)

2016-04-03 Ventės rage sugautas pirmas šiais metais keršulis (V. Jusys) PM1

Trakų r.

2016-03-20 Keršulis praskrido šalia Šventininkų, Trakų r. (A. Šimkus) PM1

X (2016-03-30)                  

Biržų r.

2016-03-20 Keršulio giesmė Biržų girioje. G1 (M.  Karlonas, B. Belchev ir BirdID 2016 grupė)

2016-03-23 Keršulis girdėtas Astravos parke Biržuose, Biržų r. (B. Maldūnienė) PM1

X (2016-03-30)

Jurbarko r.

2016-03-20 Jurbarko parke pirmą kartą stebėtas ir keršulis (R. Giedraitis) PM1

X (2016-03-30)

Pagėgių r.

2016-03-21 Keršuliai. 1 Pagėgiuose, 1 prie Plaušvarių, Pagėgių sav. PM1 (M. Karlonas)

2016-03-24 Keršulis. Migruojantis paukštis prie Pagėgių PM1 (M. Karlonas)

X (2016-03-30)

Vilniaus miesto sav.

2013-03-24 Vienas ir du keršuliai praskrido Vilniuje, Antakalnyje (A. Šimkus) PM1                   

X (2016-03-30)

2016-04-01 Keršulis ūbauja Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) G1

Pasvalio r.

2016-03-25 Pasvalio r., Pušalote ir Vilkiškiuose po keršulį, Moliūnų miške girdėtas (A. Čerkauskas) PM1, G1.

X (2016-03-30)

Zarasų r.

2016-03-26 - keršulių migracija Zarasų raj. (I.A. Semionovai) PM1

2016-03-29 Keršulis ūbauja Ilgašilio miške Zarasų r. gausiai traukia keršuliai Zarasų r. (D. Norkūnienė), G1, PM2

X (2016-03-30)

2016-06-12 Keršulio tuoktuvių skrydis.Tumiškės km, Zarasų rajonas. (E. Sukackienė) G2

Kazlų Rūdos sav.

2016-03-27 Keršuliai įvairiose Kazlų Rūdos sav. vietose (P.Ignatavičius) PM2

X (2016-03-30)

Vilkaviškio r.

2016-03-27 Keršuliai įvairiose Vilkaviškio sav. vietose (P.Ignatavičius) PM2

X (2016-03-30)

Varėnos r.

2016-03-27 Keršuliai jau įprasti Varėnos raj.. PM2; G1 (M.Karlonas)

X (2016-03-30)

Lazdijų r.

2016-03-27 Keršuliai jau įprasti Lazdijų raj.. PM2; G1 (M.Karlonas)         

X (2016-03-30)

Kalvarijos r.

2016-03-27 Keršuliai jau įprasti  Kalvarijos raj. PM2; G1 (M.Karlonas)

X (2016-03-30)

Prienų r.

2016-03-27 Kikiliai, Keršuliai aktyvus Sundakų miške, Prienų r. PM2 (K.Valinčienė)

X (2016-03-30)

Marijampolės r.

2016-03-27 Keršuliai jau įprasti  Marijampolės raj.. PM2; G1 (M.Karlonas)         

X (2016-03-30)

Radviliškio r.

2016-03-26-28 Keršuliai jau įprasti Anykščių, Radviliškio, Panevėžio, Ukmergės, Širvintų ir Vilniaus r. (A. Šimkus) PM2; G1

X (2016-03-30)

Ukmergės r.

2016-03-26-28 Keršuliai jau įprasti Anykščių, Radviliškio, Panevėžio, Ukmergės, Širvintų ir Vilniaus r. (A. Šimkus) PM2; G1

X (2016-03-30)

Širvintų r.

2016-03-26-28 Keršuliai jau įprasti Anykščių, Radviliškio, Panevėžio, Ukmergės, Širvintų ir Vilniaus r. (A. Šimkus) PM2; G1

X (2016-03-30)

Vilniaus r.

2016-03-26-28 Keršuliai jau įprasti Anykščių, Radviliškio, Panevėžio, Ukmergės, Širvintų ir Vilniaus r. (A. Šimkus) PM2; G1

X (2016-03-30)

Jonavos r.

2016-03-28 Keršuliai - intensyviai migruoja prie Kruonio HE, Kaišiadorių sav. Įprasti ir Jonavos raj. PM2, G1 (M.Karlonas)

X (2016-03-30)

Kaišiadorių r.

2016-03-28 Keršuliai - intensyviai migruoja prie Kruonio HE, Kaišiadorių sav. Įprasti ir Jonavos raj. PM2, G1 (M.Karlonas)

X (2016-03-30)

Panevėžio miesto sav.

2016-04-02 Panevėžyje, Skaistakalnio parke drauge lakioja keršulių pora. (R. Kaunietis) G1

Rokiškio r.

2016-04-01 Keršulių gausus ūbavimas ir tuoktuviniai skrydžiai Dusetų girioje Rokiškio r. (D. Norkūnienė) G2

Pietinis purplelis (Streptopelia decaocto)

Pagėgių r.

2016-03-10 Pietinis purplelis. Giesmė girdėta Piktupėnuose, Pagėgių sav. G1 (M.Karlonas)

Panevėžio miesto sav.

2016-03-15 Panevėžyje ūbauja pietinis purplelis. G1 (R. Kaunietis)

 

Paprastasis purplelis (Streptopelia turtur)

Klaipėdos miesto sav.

2015-01-23, Pietinis purplelis, vestuvinis ūbavimas (giesmė), Klaipėda, J. Morkūnas G1

Kuršių Nerija

2016-04-25 - paprastasis purplelis praskrido į šiaurę Kopgalyje (S.Karalius) PM1

Ignalinos r.

2016-04-30 Ignalinos r., Adutiškio miškas-girdėtas paprastasis purplelis (A.Čerkauskas) PM1, G1

Šilutės r.

2016-05-08 Paprastasis purplelis - giesmė Aukštumalos pelkės pakraštyje, Šilutės raj. G1 (M.Karlonas, B.Belchev ir Bird ID 2016)

Anykščių r.

2016-05-09 Anykščių r., Tumėjos miške girdėtas paprastasis purplelis. PM1, G1 (R. Kaunietis)

Pakruojo r.

2016-05-21 paprastųjų purplelių aktyvus burkavimas Pakruojo r. (R. Kembrytė, V. Paškevičius, G. Eigirdas, G. Senevaitytė) G2

Gegutė (Cuculus canorus)       

Šakių r.

2016-04-14 Gegutė kukavo pamiškės sodyboje Karkazų kaime, Šakių r. (V. Šlapkauskienė) PM1/G1

Trakų r.

2016-04-16. Gegutė kukavo Ropėjų miške (Trakų r.) (A. Skirpstas) PM1, G1

Šiaulių r.

 2016-04-23 Padubysio šile (Šiaulių r.) girdėtas pirmas gegutės kukavimas.  Turimais duomenimis, tai ankstyviausias šios rūšies stebėjimas Šiaulių ir Kelmės rajonuose nuo 1990 metų. (V. Lopeta) PM1/G1

Plungės r.

2016-04-23 girdėta kukuojanti gegutė Plungės r. (R. Kembrytė) PM1/G1

2016-05-12 gegutės įprastos ir aktyviai kukuoja Plungės r. (R. Kembrytė) PM2/G2

Jurbarko r.

2016-04-24 Jurbarko raj, Antšvenčių miške stebėta gegutė (R. Patronaitis) PM1

Kaišiadorių r.

2016-04-24 Gegutė - giesmė Būdos-Pravieniškių miške, Kaišiadorių raj. PM1, G1 (M.Karlonas, B.Belchev, Bird ID 2016)

Prienų r.

2016-04-25 kukuoja gegutė Prienų r. (R. Kembrytė) PM1/G1

Marijampolės r.

2016-04-25 gegutė kukavo netoli Amalvo polderio, Marijampolės r. (R. Kembrytė) PM1/G1

Vilniaus miesto sav.

2016-04-26 Gegutė girdėta Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) PM1; G1

2016-05-01 Trys gegutės girdėtos Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) PM2; G2

Zarasų r.

2016-04-27 Zarasų r., Salako ap. gegutė girdėta 5 vietose (A.Čerkauskas)PM1, G1 (PM2, G2)

2016-04-30 Gegutė kukuoja Mukulių k., Zarasų r. (D. Norkūnienė) PM1, G1

2016-05-01, gegutės, Zarasų raj. (I. Semionovas) PM1/ G1

2016-05-07 gegutės gausios Zarasų raj., PM2/G2 (I. Semionovas)

Rokiškio r.

2016-04-29 Gegutė kukuoja Dusetų girioje Rokiškio r. (D. Norkūnienė) PM1, G1

2016-04-30, gegutė, kukuoja visur, Rokiškio raj. (B.Stukienė) PM2, G1

Biržų r.

2016-04-29 Gegutė kukuojanti pamiškėje netoli Papilio mstl. Biržų r.(B. Maldūnienė) PM1, G1

Šilutės r.

2016-04-29 Gegutė užkukavo Žalgirių mišką PM1 G1 P. Bagdonas

2016-04-30 Gegute Jonaičių kaimas, Šilutė raj.(E.Užpelkis) PM1/G1

2016-05-04 Nemažai gegučių Aukštumalos aukštapelkėje PM2 G2 P. Bagdonas, B. Belchev

2016-05-09 Ventės rage sugauta pirmoji šiais metais gegutė (Cuculus canorus). PM1 V. Jusys

Vilkaviškio r.

2016-04-29 Gegutės gausios įvairiose Vilkaviškio ir Kazlų Rūdos raj. vietose (P.Ignatavičius, J.Klimaitė) PM1/PM2/G1

Kazlų Rūdos r.

2016-04-29 Gegutės gausios įvairiose Vilkaviškio ir Kazlų Rūdos raj. vietose (P.Ignatavičius, J.Klimaitė) PM1/PM2/G1

Anykščių r.

2016-05-02 Anykščių r., Tumėjos miške kukuoja gegutė. (R. Kaunietis) PM1/G1

Kauno r.

2016-05-02 Gegutė kukavo šalia Raudondvario, Kauno r. (S. Medžionis) PM1, G1

Jonavos r.

2016-05-02 Gegutė - kukuoja Didžiojo Raisto k., Jonavos raj. G1 (M.Karlonas)

Šilalės r.

2016-05-03 Kur ne kur kukuoja gegutės PM1/G2 P. Bagdonas

Pakruojo r.

2016-05-21 aktyvus gegučių kukavimas Pakruojo r. (R. Kembrytė, V. Paškevičius, G. Eigirdas, G. Senevaitytė) G2

Didysis apuokas (Bubo bubo)

Šilutės r.

2016 02 16 Aktyvios Didžiųjų apuokų teritorinės diskusijos (mažiausiai 2) Žalgirių miške (Šilutės raj.) (B. Belchev. ir P. Bagdonas) G1

2016-05-05 Nemuno deltoje sužieduoti du didžiojo apuoko (Bubo bubo) jaunikliai (V. Eigirdas) J1

Žvirblinė pelėda Glaucidium passerinum

Biržų r.

2016-03-15 Žvirblinės pelėdos. Dviejų paukščių aktyvios giesmės Biržų girioje. G2 (M.Karlonas, A.Naudžius, J.Gilbreath)

Zarasų r.

2016-03-27 - žviblinės pelėdos cypavimas Gražutės reg. parke, Zarasų raj. (I.A.S. Semionovai) G1

Naminė pelėda (Strix aluco)

Kauno r.

2016-03-06 naminės pelėdos balsas Kauno r. Vaišvydava (M. Karlonas, A. Petraška ir kt LPPA mokymų dalyviai) G1

Šilutės r.

2016-03-15 Naminės pelėdos. Aktyvūs patelės ir patino tuoktuviniai balsai Žalgirių miške, Šilutės raj. G2 (M.Karlonas, J.Gilbreath)

Zarasų r.

2016-03-25 - naminių pelėdų balsai Zarasų raj. (I.A. Semionovai) G2

2016-04-15 aktyviai ūbavo naminės pelėdos Zarasų raj. [I. Semionovas] G2

Rokiškio r.

2016-03-27 Naminė pelėda, balsas sutemus, Čivyliai, Rokiškio raj. (B.Stukienė) G2

Vilniaus miesto sav.

2016-04-04. Naminė pelėda su 3 išėjusiais iš inkilo jaunikliais Vilniaus Vingio parke.(R.Karpavičius) J2

Zarasų r.

2016-04-17 Stebėtas ūbaujantis patinėlis Zarasų r., Biržūnų k. (M. Ilčiukas) G1

Šakių r.

2016-05-09 Naminės pelėdos jaunikliai paliko inkilą, Šakių r. (R. Juškaitis) J2

Tauragės r.

2016-05-15 Tauragės rajonas, Šaukėnų k., vienkiemis, dideli medžiai aplink sodybą - uosiai, ąžuolai. Stebėti bent 4 naminės pelėdos jaunikliai, tupintys medžiuose ir skleidžiantys būdingus garsus, – tarsi kalbėdamiesi šūkavo pakaitomis. Pastebėję prisiartinusius žmones pelėdžiukai pritilo, nuskrido į medį šalimais. (E. Andrijauskienė) J2

Pakruojo r.

2016-05-21 naminė pelėda su jaunikliais Pakruojo r. Klusiškių miške (R. Kembrytė, V. Paškevičius, G. Eigirdas, G. Senevaitytė) J2

Uralinė pelėda (Strix uralensis)

Mažasis apuokas (Asio otus)

Balinė pelėda (Asio flammeus)

Kuršių Nerija

2016-03-08 - balinė pelėda Kopgalyje (S.Karalius) PM1

2016-04-03   Juodkrante: 1 came from the open sea in the morning Krister Castren                     PM1

2016-04-15   Praskrido pietų link Kopgalyje. (S. Karalius) PM1

2016-04-16   Juodkrante: 2 birds arrived from the open sea (S. Hjerppe, K. Castren                    ) PM1

Biržų r.

2016-03-10 Balinė pelėda praskrido į ŠR ties Pasvaliečiais (15:00 val), Biržų r. (A.Naudžius) PM1

Pasvalio r.

2016-03-28   1 paukštis pakeltas iš pakelės netoli Pamaučių, Pasvalio r. A. Naudžius

Lėlys (Caprimulgus europeus)

Zarasų r.

2016-05-06 lėlio kurkimas prie pat Zarasų, PM1/G1 (I. Semionovas)

Pasvalio r.

2016-05-07 Pasvalio r., prie Joniškėlio-lėlys (A.Čerkauskas) PM1

Šilutės r.

2016-05-07 Lėlys - paukštis pakeltas nuo kelio Šyšos polderyje, Šilutės raj. PM1 (M.Karlonas, B.Belchev ir Bird ID 2016)

Pakruojo r.

2016-05-20 lėlių aktyvus kurkimas keliose vietose Pakruojo r. (R. Kembrytė, V. Paškevičius, G. Eigirdas, G. Senevaitytė) PM2/G2

2016-05-21 lėlys aktyvus, Pakruojo raj. (B.Stukienė) G1, G2

Juodasis čiurlys (Apus apus)

Šilutės r.

2016-05-01 Ventės rage pasirodė pirmieji juodieji čiurliai. (V. Eigirdas) PM1

2016-05-03 Pirmasis čiurlys virš saulėtosios Šilutės PM1 G1 (P.Bagdonas)

2016-05-08 Juodieji čiurliai jau gausūs saulėtoje Šilutėje PM2 G2 (P. Matulionytė, P.Bagdonas)

Kauno miesto sav.

2016-05-02 Čiurliai stebimi Kaune (P.Ignatavičius) PM2

2016-05-04 pirmieji čiurliai Kaune, PM1, G1 (I. Semionovas)

2016.05.09 Čiurliai sugrįžo į savo perėjimo vietą Kaune (K.Valinčienė) G2

2016-05-09 Čiurliai Kaune. (I.Vaičiūnaitė) PM1

2016-05-09 Daug čiurlių skraido Kalniečių mikrorajone Kaune (S. Medžionis) PM2

Šilalės r.

2016-05-05 Prie Pajūrio miestelio praskrido vienas juodasis čiurlys PM1 (P. Bagdonas)

Klaipėdos miesto sav.

2016-05-07 - čiurliai Klaipėdoje (S,Karalius) PM1

2016-05-08 - čiurliai Klaipėdoje (J. Morkūnas) PM2

Kauno r.

2016-05-09 čiurliai Akademija, Kauno r. (R. Kembrytė) PM1 nors pirmieji Kauno mieste jau buvo stebėti anksčiau, bet šiandien pirmąkart pasirodė Akademijoj.

Jonavos r.

2016-05-10 Juodieji čiurliai - pirmieji sugrįžo į Jonavą. PM1 (M.Karlonas)

Panevėžio miesto sav.

2016-05-10 Panevėžyje pasirodė juodieji čiurliai. PM1 (R. Kaunietis)

Vilniaus miesto sav.

2015-05-09 Pirmieji čiurliai Vilniuje. (A. Šimkus) PM1; G1

2016-05-11. Juodieji čiurliai perimvietėje Konarskio g. rajone Vilniuje.Pernai matyti diena anksčiau.(R.Karpavičius)PM2

2015-05-11 Juodieji čiurliai jau gausūs Vilniuje. (A. Šimkus) PM2; G2

2016-05-13 čiurliai raižo Vilniaus padanges ir čirškauja, Vilniaus m. (B.Stukienė) PM2, G1

Utenos r.

2016-05-10 Čiurlys grįžo į lizdavietę Utenoje (D. Norkūnienė) PM1

Zarasų r.

2016-05-11 Čiurlys Dusetose, Zarasų r. (D. Norkūnienė) PM1

2016-05-12 Zarasų r., Salake rastas žuvęs čiurlys (A.Čerkauskas) PM1

2016-05-13 Zarasų r., Degučiuose čiurliai, lanko lizdavietę (A.Čerkauskas) PM1

Plungės r.

2016-05-12 Pasirodo pirmieji Čiurliai Plungės mieste. PM1 (G. Laukaitis)

Pasvalio r.

2016-05-13 Pasvalio r., Vaškuose sugrįžo čiurliai. PM1 (R. Simonavičius)

Tulžys (Alcedo atthis)

Vilniaus miesto sav.

2016-05-11. Tulžys neša žuveles -maitina jauniklius Vingio parke (R.Karpavičius) J1

Bitininkas (Merops apiaster)

Šakių r.

2016-05-11   Trys paukščiai Skaistakaimio km. Šakių raj.(Ž. Bataitytė) PM1

2016-05-15   Palankinėje,Šakių raj.,prie Kidulių stebėti aštuoni paukščiai (R. Patronaitis) PM2

2016-06-09   6 paukščiai stebėti Palankinės k., Kidulių sen., Šakių r. O. Atkočaitis

Žalvarnis (Coracias garrulus)

Utenos r.

2016-05-13  vienas individas užregistruotas Utenos raj. Vietinių gyventojų teigimu grįžo 05-13 d. (M. L. Šniaukštos) PM1

Druskininkų r.

2016-05-14   pirmi du individai užregistruoti Druskininkų raj. vienas individas užregistruotas Utenos raj. Vietinių gyventojų teigimu grįžo 05-13 d. (M. L. Šniaukštos) PM1

Kukutis (Upupa epops)

Tauragės r.

2016-04-05   Stebėti du paukščiai Tauragės raj. Sakalinės km. Pora sugrįžo į daugiametę perimvietę. E. Kavaliauskas PM1

Jurbarko r.

2016-04-05 Stebėtas kukutis Greičiuose,Jurbarko rajone R. Patronaitis PM1

2016-04-11   Girdėtas 1 paukštis Šilinės miške prie to paties pavadinimo kaimo Jurbarko r. sav. PM1 R. Giedraitis

Kuršių Nerija

20016-04-10 kukutis stebėtas Neringoje, šalia Naglių rezervato. PM1 (M. Šniaukštienė, L. Pareigienė)

Klaipėdos r.

2016-04-10 - ties Svencele, Klaipėdos raj. net 4 kukučiai (S.Karalius) PM2

2016-04-23 Kukutis maitinosi arimuose prie Margių, kitas netolimuos krūmuos kukukutino (Klaipėdos raj.) PM1 G1 P. Bagdonas

Kazlų Rūdos r.

2016-04-15. Kukučių pora prie Bebruliškės tvenkinių. G1 (E. Šniaukšta) PM1

Druskininkų r.

2016-04-18 Du paukščiai stebėti pušyne šalia Druskininkų. (A. Norkūnas) PM1

Šilutės r.

2016-04-22 Kukutis kukukutino miškelyje prie Užkardos gatvės netoli Užlieknių (Šilutės raj.) PM1 G1 P. Bagdonas

Kauno r.

2016-04-23 Kukutis - 1 paukštis stebėtas prie Zapyškio, Kauno raj. PM1 (B.Belchev, Bird ID 2016)

Grąžiagalvė (Jynx torquilla)

Šilutės r.

2016-04-08   Sugauta Ventės rage. Ankstyva registracija. (V. Jusys) PM1

2016-04-17 Grąžiagalvė girdėta Jonaičių kaime, Šilutės raj PM1 (E. Užpelkis)

2016-04-17 grąžiagalvės giesmės Šilutės r. (M. Karlonas, B. Belchev ir BirdID2016) PM1/G1

2016-04-17 Po vieną grąžiagalvę girdėta Šilutėje ir Rusnės saloje, Šilutės r. (A. Šimkus) PM1; G1

Kauno r.

2016-04-10   Grąžiagalvė stebėta Domeikavoje, Kauno r. (K. Valinčienė) PM1

2016-05-04 aktyvi grąžiagalvės geniška giesmė Kamšos miške, Kauno r. (R. Kembrytė) G2

2016-05-23 Grąžiagalvės gieda Raudondvaryje, Kauno r. (S. Medžionis) PM1, G1

Kuršių Nerija                    

2016-04-11 - Grąžiagalvė Kopgalyje (S.Karalius) PM1  

2016-04-19 gražiagalvė stebėta šalia Juodkrantės PM1 (J. Zarenkaitė)

Ukmergės r.

2016-04-11   Želvos mstl. Ukmergės raj. girdėtas balsas K. Jarmalavičius PM1/G1

2016-04-13   Želva, Ukmergės raj. stebėtas ir girdėtas 1 paukštis (gali būti tas pats kaip ir 04.11) (K. Jarmalavičius                      ) PM1/G1

Ignalinos r.

2016-04-12 Ignalinos r., Plavėjų k. grąžiagalvė (A.Čerkauskas) PM1

Šilalės r.

2016-04-12   Dvi grąžiagalvės girdėtos Lokystos slėnyje netoli Pajūrio (Šilalės raj.) (P. Bagdonas) PM1/G1

Palangos sav.

2016-04-14   Vienas paukštis prie Šventosios m. (V. Laukžemis) PM1

Biržų r.

2016-04-15   Patinas gieda Dainiūnų k. Biržų r. (A. Naudžius) PM1/G1

Varėnos r.

2016-05-04 Grąžiagalvė - giesmė Kibyšiuose, Varėnos raj. G1 (M.Karlonas)

Panevėžio miesto sav.

2016-04-15 Panevėžyje gieda grąžiagalvė. (PM1, G1) (R. Kaunietis)

Trakų r.

2016-04-16. Grąžiagalvės giesmė (Trakų r. Paluknio pievos) (A. Skirpstas) PM1, G1

Zarasų r.

2016-04-17   Stebėtas čiulbantis patinėlis Zarasų r. Biržūnų k. (M. Ilčiukas) PM1/G1

2016-05-01, aktyvios grąžiagalvės, Zarasų raj. (I. Semionovas) PM1, G1

Kaišiadorių r.

2016-04-22 Grąžiagalvė - paukščio giesmė prie Kruonio HE, Kaišiadorių raj. PM1, G1 (M.Karlonas)

Vilniaus r.

2016-04-23 grąžiagalvės aktyviai gieda, Vilniaus raj. (B.Stukienė) G2

Rokiškio r.

2016-04-03, grąžiagalvė, labai aktyvios, Rokiškios raj. (B.Stukienė) G2

Šiaulių miesto sav.

2016-05-02 Grąžiagalvės giesmė prie Rėkyvos ež., Šiaulių m. sav. (M. Bružas) PM1/G2

Panevėžio r.

2016-05-06 grąžiagalvių pora ruošiasi perėti, užimtas inkilas/ poravimasis Panevėžio r. Miežiškių k. (E. Sukackienė) G2, L

2016-06-09 Grąžiagalvės jaunikliai cypsi inkile Miežiškių km. Panevėžio rajonas (E. Sukackienė) J1

2016-06-09 Išsiritę grąžiagalviukai Miežiškių km, Panevėžio raj. (E. Sukackienė) J1

Pilkoji meleta (Picus canus)

Biržų r.

2016-02-27 Dviejų pilkųjų meletų susišaukimas balsais Bitniškių miške Biržų r. (B. Maldūnienė) G1

2016-03-15 Pilkosios meletos aktyviai klykauja Biržų girioje. G2 (M.Karlonas, A.Naudžius, J.Gilbreath)

2016-03-19-20 Pilkosios meletos. Aktyvūs klykavimai ir trelės Biržų girioje. G2 (M. Karlonas, B. Belchev ir BirdID 2016 grupė)

Rokiškio r.

2016-03-06 Pilkoji meleta, giesmė Rokiškio r. G1 (B. Stukienė)

Anykščių r.

2016-03-07 Anykščių r. Tumėjos miške girdisi pilkųjų meletų balsai. Jos taip pat jau tarškina sausas šakas. (R. Kaunietis)

Šakių r.

2016-03-19 Aktyvi pilkosios meletos giesmė Plokščiuose, Šakių r. (P. Ignatavičius, J. Klimaitė) G1

Kauno r.

2016-04-03 pilkoji meletos aktyvus tuoktuvinis elgesys prie Krivėnų tvenkinio (R. Kembrytė, I. Semionovas) G2

Klaipėdos r.

2016-04-04 Girdėtas pilkosios meletos tarškėjimas ir pypsėjimas miške prie Kiškėnų km., Klaipėdos raj. (M. Bružas, I. Mickus, M. Kaupys)

Šilutės r.

2016-04-16 pilkosios meletos trelė Šilutės r. (M. Karlonas, B. Belchev ir BirdID2016) G2

Juodoji meleta (Dryocopus martius)

Kauno miesto sav.

2016-02-27 juodosios meletos bent 2 teritorines ''treles'' Kaune ąžuolyne.(K.Bilinskas) G1

Kauno r.

2016-03-06 juodosios meletos užsiima teritorijas Kauno r. Dubravos rezervatinė apyrubė (M. Karlonas, A. Petraška ir kt LPPA mokymų dalyviai) G1

2016-04-03 juodoji meletos tuoktuvinis elgesys Padauguvos miške, Kauno r. (R. Kembrytė, I. Semionovas) G2

Druskininkų r.

2016-03-11 Aktyvūs teritoriniai dviejų juodųjų meletų balsai Druskininkuose (P.Ignatavičius, J.Klimaitė) G1

Biržų r.

2016-03-19-20 Juodosios meletos. Aktyvūs klykavimai ir trelės Biržų girioje. G2 (M. Karlonas, B. Belchev ir BirdID 2016 grupė)

Plungės r.

2016-03-26 juodoji meleta užsiiminėja teritoriją Plungės r. (R. Kembrytė) G1

Zarasų r.

2016-03-26 - juodoji meleta skelbia savo teritoriją Zarasų raj. (I.A. Semionovai) PM1

2016-03-28 - juodoji meleta jau kala uoksą Zarasų raj. (I.A. Semionovai) L1

2016-04-07 Zarasų r., Gintėnų miške juodosios meletos patinas kalantis ir valantis uoksą (A.Čerkauskas) L1

2016-04-17 Juodoji meleta baiginėja kalti uoksą [I. Semionovas] L

2016-05-28 - juodosios meletos jaunikliai paliko inkilą, Zarasų raj. (I. Semionovas) J1/J2

Šilutės r.

2016-04-16 juodosios meletos trelė Šilutės r. (M. Karlonas, B. Belchev ir BirdID2016) G2

Didysis margasis genys (Dendrocopos major)

Kauno miesto sav.

2016-01-22 Panemunės miške Kaune mažiausiai 2 didžiuju margųjų genių pavasarinės ''trelės'' (K. Bilinskas) G1

Kauno r.

2016-03-13 dididžiųjų genių tuoktuvinės giesmės, užsiiminėja teritorijas Kamšos miške Kauno r. (R. Kembrytė) G1

Šilutės r.

2016-04-16 didžiųjų margųjų genių trelės Šilutės r. (M. Karlonas, B. Belchev ir BirdID2016) G2

Zarasų r.

2016-04-17 Didžiųjų, vidutinių, mažųjų genių "vestuvės" Zarasų raj. [I. Semionovas] G2

Rokiškio r.

2016-05-01, didieji margieji geniai, kopuliacija, Anykščių raj. (B.Stukienė) G2

Vidutinis margasis genys Leiopicus medius

Biržų r.

2016-03-15 Vidutinio genio teritorinis klykavimas Biržų girioje. G1 (A.Naudžius, M.Karlonas, J.Gilbreath)

Rokiškio r.

2016-03-15 Vidutinio genio teritorinis balsas Dusetų girioje, Rokiškio r. (D.Norkūnienė) G1

Zarasų r.

2016-04-17 Didžiųjų, vidutinių, mažųjų genių "vestuvės" Zarasų raj. [I. Semionovas] G2

Mažasis margasis genys Dendrocopos minor

Vilniaus miesto sav.

2016-03-13. Tarškinanti mažojo margojo genio patelė Vingio parke, Vilniaus m.sav.(R. Karpavičius) G1

Šilutės r.

2016-04-16 mažųjų margųjų genių trelės ir geniškos giesmės Šilutės r. (M. Karlonas, B. Belchev ir BirdID2016) G2

Zarasų r.

2016-04-17 Didžiųjų, vidutinių, mažųjų genių "vestuvės" Zarasų raj. [I. Semionovas] G2

Kaišiadorių r.

2016-04-24 Mažasis genys - kalasi uoksą Būdos-Pravieniškių miške, Kaišiadorių raj. PM1, G1 (B.Belchev, M.Karlonas, Bird ID 2016)

Baltnugaris genys (Dendrocopos leucotos)

Biržų r.

2016-03-15 Baltnugariai geniai aktyviai trelena Biržų girioje. G2 (M.Karlonas, A.Naudžius, J.Gilbreath)

Kauno r.

2016-04-02 baltnugaris genys užsiiminėja teritoriją Kamšos miške, Kauno r. (R.Kembrytė) G1

Zarasų r.

2016-04-08 Zarasų r., prie Antalieptės marių baltnugario genio patelė kalanti ir valanti uoksą (A.Čerkauskas) L1

Lygutė (Lullula arborea)                         

Kauno r.

2016-02-05 Girdėta giesmė ASU stadiono teritorijoje (Kauno r.) G. Brazaitis PM1

Šilalės r.

2016-02-08 Dviejų lygučių mig. balsai virš laukų šalia Šilalės. (P. Bagdonas) PM1

2015 04 12 Lygutės gausios įprastose buveinėse PM2/ G2 (P. Bagdonas)

Šilutės r.

2016-03-08 Ventės rage praskrido lygutė. (V.Eigirads) PM1;

2016-03-20 Skrendančios lygutės balsas Rupkalviuose, Šilutės r. (A. Petraška) PM1

2016-03-26 Ventės rage sukiojasi 9 lygutės (V. Jusys) PM1

2016-03-26 Viena lygutė gieda prie Užlieknių, Šilutės raj. (P.Ignatavičius) PM1

Vilniaus miesto sav.

2016-03-23 Mažiausiai viena lygutė praskrido Vilniuje, Antakalnyje (A. Šimkus) PM1

Kuršių Nerija

2016-03-23 Kuršių Nerijoje aktyviai ošia lygutė (P. Bagdonas) PM2/G2

2016-03-25 lygutės traukia ir gieda Kopgalyje (S. Karalius) PM2, G1

Plungės r.

2016-03-25 lygutės giesmė Plungės r. (R. Kembrytė) PM1, G1

2016-04-23 aktyviai gieda lygutės Plungės r. (R. Kembrytė) G2

Zarasų r.

2016-03-27 - lygutės giesmė Zarasų raj. (I. Semionovas) PM1, G1      

Kaišiadorių r.

2016-03-28 Lygutės - pavienės giesmės ir migruojantys paukščiai Kaišiadorių raj. PM1 (M.Karlonas)

Biržų r.

2016-03-29 Lygutė praskrendanti pagal Tatulos miškelius Biržų r. (B. Maldūnienė)PM1

Lazdijų r.

2016-04-25 aktyvi lygutės giesmė netoli Veisiejų, Lazdijų r. (R. Kembrytė) G2

Rokiškio r.

2016-04-30, lygutė, aktyvios pievose, Rokiškio raj. (B.Stukienė) G2

Dirvinis vieversys (Alauda arvensis)

Šilalės r.

2016-02-07 Pirmi trys šiemet nugirsti vieversiai (1+2) skirtingose vietose, laukuose šalia Kvėdarnos, Šilalės r. (P. Bagdonas) PM1

2016-02-08 Keturi vieversiai girdėti laukuose visai prie pat Pajūrio (Šilalės raj.) (P. Bagdonas) PM1

2016-03-07 Masiškai traukia ir čiulba vieversiai, Kvėdarna. PM2 ir G2 (P. Bagdonas)

X (2016-03-13)

Klaipėdos r.

2016-02-07 3+4 pauksciai nuskrido siaures kryptimi.Klaipedos raj.Kantvainiu km. M. Briedis PM1

2016-02-07 Stebėti 2 pietų kryptimi skrendantys paukščiai. Vienas dirvinis vieversys stebėtas Svencelės pievose (Klaipėdos r.),o kitas - netoli Vabalų k. (Aukštumalės pelkė) (Šilutės r.). G. Gražulevičius. PM1

2016-02-08 Vienas paukstis pakilo nuo arimu Klaipedos raj. Kantvainiu kaime. M. Briedis PM1

2016-02-13 Stebėtas vienas skrendantis vieversys netoli Karklės kaimo (Klaipėdos r.). G. Gražulevičius PM1

2016-02-13 Trys paukščiai praskrido šiaurės kryptimi virš Dituvos sodų, Klaipėdos raj. S. Minkevičius, S. Minkevičienė. PM1

2016-02-15 Dirvinis vieversys praskrido virš Baltijos jūros apie 30-40 km nuo kranto. (M.Karlonas, J.Morkūnas, A.Naudžius, A.Račkauskaitė) PM1 + foto

 

2016-02-24 Vienas paukstis virs arimu Kantvainiu km. Klaipedos raj. M.Briedis PM1              

X (2016-03-13)

Šilutės r.

2016-02-07 Stebėti 2 pietų kryptimi skrendantys paukščiai. Vienas dirvinis vieversys stebėtas Svencelės pievose (Klaipėdos r.),o kitas - netoli Vabalų k. (Aukštumalės pelkė) (Šilutės r.). G. Gražulevičius. PM1

2016-03-03 Sausgalviuose tirštai gidedančių vieversių PM2 G2 B. Belchev ir P. Bagdonas

X (2016-03-13)

Kauno r.

2016-02-13 netoli Garliavos, Kauno raj. čirendamas praskrido dirvinis vieversys (A.Kvaraciejus) PM1

2016-02-26 Dirvinis vieversys. Paukščio giesmė laukuose prie Piliuonos, Kauno raj. (M.Karlonas) G1

2016-02-27 dirvinis vieversys praskrido Fredos pievose Kauno pakraštyje.(K.Bilinskas) PM1

2016-03-06 gausiai migruoja dirviniai vieversiai Kauno r. (M. Karlonas, A. Petraška ir kt LPPA mokymų dalyviai) PM2

2016-03-13 dirvinių vieversių giesmės Akademija, Kauno r. ( R. Kembrytė) PM2/G1

X (2016-03-13)

2016-04-03 dirvinių vieversių tuoktuvinis elgesys Kauno r. ties Priepalių km (R. Kembrytė, I Semionovas) G2

Raseinių r.

2016-02-13   Vienas pačirkskaudamas praskrido Rakavos km. Raseinių raj. A. Kasparavičius PM1

Alytaus r.

2016-02-13 22 dirviniai vieversiai laukuose šalia Žuvinto, Alytaus r. (A.Petraška) PM1

2016-03-06 Dirviniai vieversiai masiškai traukia Prienų ir Alytaus r. (A.Petraška) PM2

X (2016-03-13)

Jurbarko r.

2016-02-15 Jurbarko r. stebėti 2 pavieniai individai. M. Kirstukas PM1

2016-02-24 pirmą kartą Jurbarke ties mano namais girdėjau skrendančius dirviniai vieversius. (R. Giedraitis) PM1

X (2016-03-13)

Biržų r.

2016-02-17 3 praskrendantys Jackonių kaimo laukais Biržų r. po šaltos nakties šylant orui ir dirvoms, bet taip ir neištirpus ledui virš balų. B. Maldūnienė PM1

2016-02-25 Dirvinio vieversio giesmė laukuose prie Kirdonių miško Biržų r. ( B. Maldūnienė) G1

2016-02-25 Pavieniai traukia Biržų r. A. Naudžius (tarpinis)        

2016-02-25   Girdėta vieno paukščio pavasarinė giesmė tarp praskrendančių dirvinių vieversių laukuose pagal Kirdonių mišką Biržų r. B. Maldūnienė G1

2016-03-10 Laukuose, virš gyvenviečių, miškų gausiai girdimi praskrendantys dirviniai vieversiai Biržų r.(B.Maldūnienė)PM2

X (2016-03-13)

Kuršių Nerija

2016-02-12 Smiltynėje (Kuršių nerija) praskrido vieversys (J.Zarankaitė) PM1

2016-02-24 - Kopgalyje girdėtas dirvinio vieversio balsas (S.Karalius) PM1

2016-02-24   Neringa, Nida: 50 birds to north. (Neringos sav.) K. Castren PM2

2016-02-29 - vieversys Kopgalyje (S.Karalius) PM1

2016-03-03 čirenantis vieversys virš pajūrio kopos Smiltynėje (Kuršių nerija)(J.Zarankaitė)G1

X (2016-03-13)

Šakių r.

2016-02-24 Praskrendantys vieversiai virš Karkazų kaimo, Šakių r. R.Juškaitis PM1

2016-02-29 1 paukštis praskrido pietvakarių kryptimi Stulgių k., Šakių raj. O. Atkočaitis PM1

X (2016-03-13)

Skuodo r.

2016-02-25 Pavieniai ar mažais būreliais traukia Skuodo r.  A.Naudžius PM1

Vasario pabaigoje PM2 (taip pat ir Telšių r.ir Mažeikių r.)

X (2016-03-13)

Panevėžio r.

2016-02-27 Dirvinis vieversys. Daug kur girdimi Panevėžio rajone. (I.Vaičiūnaitė, B.Vaičiūnas) PM1

X (2016-03-16)

Marijampolės r.

  1. Du paukščiai skraidė ir čireno virš lauko Marijampolės rajone, Patašinės kaime(A.Žilinskienė)PM1

 

2016-02-27  Marijampolės sav. netoli Želsvos girdėtas balsas. I. Šalaševičius PM1

 

X (2016-03-13)

 

Vilnaus r.

 

2016-02-27. 3 dirviniai vieversiai prie Bezdonių ,Vilniaus raj.sav. (R.Karpavičius) PM1

 

2016-03-06 Masinė dirvinių vieversių migracija Šalčininkų, Trakų ir Vilniaus r. A. Šimkus PM2

 

X (2016-03-13)

 

Kauno miesto sav.

 

2016-02-27 Matytas praskrendant virš Kauno. K. Bilinskas PM1

 

X (2016-03-13)

 

 

Trakų r.

 

2016-02-28 10 ir 3 dirvinių vieversių būreliai Paluknio pievose, Trakų r. PM1 (A. Šimkus)

 

2016-03-06 Masinė dirvinių vieversių migracija Šalčininkų, Trakų ir Vilniaus r.  (A. Šimkus) PM2

 

X (2016-03-13)

 

Utenos r.

 

2016-03-05 Vienas dirvinis vieversys praskrido Inkartų k. Tauragnų sen., Utenos r. Apylinkėse ištisinė sniego danga. (D. Norkūnienė, D. Norkūnas) PM1

 

2016-03-13. Intensyvi dirvinių vieversių migracija Sudeikių, Užpalių apylinkėse Utenos r. (D. Norkūnienė, D. Norkūnas) PM2

 

X (2016-03-13)

 

Šalčininkų r.

 

 

2016-03-06 Masinė dirvinių vieversių migracija Šalčininkų, Trakų ir Vilniaus r. A. Šimkus PM2

 

X (2016-03-13)

 

Kretingos r.

 

2016-03-05 gieda dirviniai vieversiai Šašaičių km. Kretingos r. P. Bagdonas G1, PM1

 

X (2016-03-13)

 

Plungės r.

 

2016-03-06 Girdėtas dirvinis vieversys. Plungės r. (R. Kembrytė) PM1

 

X (2016-03-13)

 

2016-03-18 aktyvios dirvinių vieversių giesmės Plungės r. ( R. Kembrytė) G2

 

Prienų r.

 

2016-03-06 Dirviniai vieversiai masiškai traukia Prienų ir Alytaus r. (A.Petraška) PM2

 

X (2016-03-13)

 

Rokiškio r.

 

2016-03-06 Dirvinis vieversys, giedojo virš laukų, Rokiškio raj. (B.Stukienė) PM1/G1

 

2016-03-10. Du vieversiai praskrido ties Štaronimis, Rokiškio r. (D. Norkūnienė) PM1

 

X (2016-03-13)

 

Pagėgių r.

 

2016-03-07 Dirviniai vieversiai. Masiškai traukia ir čiulba ties Piktupėnais, Pagėgių sav. PM2, G1 (M.Karlonas)

 

X (2016-03-13)

 

Anykščių r.

 

2016-03-07 Anykščių r. Tumėjos kaime girdimi pavieniai dirviniai vieversiai. Kol kas dar negieda. (R. Kaunietis) PM1

 

X (2016-03-13)

 

Druskininkų r.

 

2016-03-07 Dirviniai vieversiai masiškai traukia Druskininkų ir Varėnos r. (A.Petraška) PM2

 

2016-03-11 Dirviniai vieversiai gana gausiai migruoja virš Druskininkų (P.Ignatavičius, J.Klimaitė) PM2

 

X (2016-03-13)

 

Varėnos r.

 

 

2016-03-07 Dirviniai vieversiai masiškai traukia Druskininkų ir Varėnos r. (A.Petraška) PM2

 

X (2016-03-13)

 

Pasvalio r.

 

2016-03-10 Pasvalio r. netoli Joniškėlio girdėta vieversio giesmė. G1/ PM1 (Matas Maasas)

 

X (2016-03-13)

 

Zarasų r.

 

2016-03-11 Zarasų r. Aželiai (lopais dar yra nemažai sniego)-per 3 val praskrido 4 dirviniai vieversiai (A.Čerkauskas) PM1.

 

2016-03-12 dirvinių vieversių giesmės šalia Zarasų (I. Semionovas) PM2

 

X (2016-03-13)

 

 

Urvinė kregždė (Riapria riparia)

Vilniaus r.

2016-05-05. Urvinės kregždės Merešlėnų karjere, Vilniaus r. (R.Karpavičius,G.Petkus) PM1 ,L1

Utenos r.

2016-05-07 Urvinės kregždės karjere Vieteikių k., Utenos r. (D. Norkūnas) PM1

Klaipėdos r.

2016-05-07 - dešimtys urvinių kregždžių landžioja po urvus kolonijoje Drevernoje (S.Karalius) PM2, L1

Druskininkų r.

2016-05-13 Urvinės kregždės - 1 prie Lipliūnų k., Druskininkų sav.  PM1, G1 (M.Karonas)

Lazdijų r.

2016-05-13 Urvinės kregždė 1 prie Lazdijų. PM1, G1 (M.Karonas)

Vilniaus miesto sav.

2016-05-24 Vilniaus miesto pradžioje (Ukmergės g.) vienoje aikštelėje supiltoje žemių krūvoje kuriasi urvinės kregždės. Gaila, kad ši prieglauda labai laikina... (R. Kaunietis) L

Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica)

Klaipėdos r.

2016-04-10   Dituvos soduose praskrido du paukščiai šiaurės kryptimi. A. Škimelis PM1

2016-04-23 Langinės ir šelmeninės kregždės šalia Margių karjero (Klaipėdos raj.) PM2 P. Bagdonas

Kauno r.

2016-04-10 Šelmeninė kregždė praskrido šiaurės rytų kryptimi virš Raudondvario, Kauno r. (S. Medžionis) PM1

2016-04-23 Šelmeninės kregždės - Pavieniai ar mažais būreliais paukščiai Kauno ir Šakių raj. PM1 (M.Karlonas, B.Belchev, Bird ID 2016)

Plungės r.

2016-04-12   Dvi ilsėjosi ant laidų netoli Plungės (P. Bagdonas) PM1

2016-04-19 šelmeninės kregždės grįžo į sodybą Plungės r. (R. Kembrytė) PM1

2016-05-12 šelmeninės kregždės įprastos Plungės r. (R. Kembrytė) PM2, L1

2016-06-10 šelmeninių kregždžių ūgtelėję jaunikliai lizdeliuose Plungės r. Godelių km. (R. Kembrytė) J1

Klaipėdos miesto sav.

2014-04-14 - Šelmeninė kregždė Klaipėdoje (S.Karalius) PM1

Šalčininkų r.

2016-04-16. Šelmeninė kregždė Papio ež. (A. Skirpstas) PM1

2016-05-15 šelmeninių kregždžių gausu virš Papio ež., Šalčininkų raj. (B.Stukienė) PM2 G2

Šilutės r.

2016-04-16 šelmeninė kregždė stebėta ties Bevardžio upeliu, Šilutės r. (M. Karlonas, B. Belchev ir BirdID2016) PM1

2016-04-16 Ventės rage sugauta pirmoji šiais metais šelmeninė kregždė (V. Jusys) PM1

2016-04-16-17 Šelmeninės kregždės stebėtos keliose vietose Pagėgių sav. ir Šilutės r. (A. Šimkus) PM1

2016-04-17 šelmeninė kregždė stebėta Ventės rage, Šilutės r. (M. Karlonas, B. Belchev ir BirdID2016) PM1

2016-04-27 Langinės ir šelmeninės kregždės būreliais prie Uostadvario bokštelio PM2 P. Bagdonas

Pagėgių r.

2016-04-16-17 Šelmeninės kregždės stebėtos keliose vietose Pagėgių sav. ir Šilutės r. (A. Šimkus) PM1

Kuršių Nerija

2016-04-18 šelmeninė kragždė praskrido šalia Juodkrantės PM1 (J.Zarankaitė)

2016-04-19 šelmeninės kregždės gausiai būriuojasi Juodkrantėje, Gintaro įlankos medžiuose (J.Zarankaitė)

2016-04-19 - Šelmeninė kregždė Kopgalyje (S.Karalius) PM1

Prienų r.

2016-04-18 Mažiausiai 10 šelmeninių kregždžių stebėta Kašonyse, Prienų raj. (P.Ignatavičius, J.Klimaitė) PM1

Jurbarko r.

2016-04-19   Jurbarke prie Nemuno skraidė ir maitinosi keli pulkeliai šelmeninių kregždžių (R. Patronaitis) PM1

Šiaulių r.

2014-04-19 - dvi šelmeninės kregždės virš Dargaičių tvenkinio Dargaičiai, Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav. (G.Petkus)PM1

2016-04-20 dvi kregždės tupi ant elektros laidų Rimučių kaime ir viena stebėta skrendanti Kurtuvėnų kaime (Bubių seniūnija). Pirmas stebėjimas (V. Lopeta) PM1

Vilniaus miesto sav.

2016-04-21.Dvi šelmeninės kregždės virš Neries ties Žvėrynu Vilniuje (R.Karpavičius) PM1

Kėdainių r.

2016-04-21 Šelmeninė kregždė - 1 paukštis prie Girininkų, Kėdainių raj. ir vienas prie Kulvos, Jonavos raj. PM1 (M.Karlonas)

Jonavos r.

2016-04-21 Šelmeninė kregždė - 1 paukštis prie Girininkų, Kėdainių raj. ir vienas prie Kulvos, Jonavos raj. PM1 (M.Karlonas)

Zarasų r.

2016-04-23 Dvi šelmeninės kregždės Mukulių k., Zarasų r. (D. Norkūnienė) PM1

2016-04-24 Zarasų r., Vasaknų tvenkiniuose 20 šelmeninių kregždžių (A.Čerkauskas, K.Čepėnas)PM1 (PM2)

2016-04-30, šelmeninė kregždė, Zarasų raj. (I. Semionovas) PM1

Šakių r.

2016-04-23 Šelmeninės kregždės - Pavieniai ar mažais būreliais paukščiai Kauno ir Šakių raj. PM1 (M.Karlonas, B.Belchev, Bird ID 2016)

2016-04-24 Šelmeninė kregždė pirmą kartą šiais metais pasirodė sodyboje Karkazų kaime, Šakių r. PM1 (R. Juškaitis)

Kauno miesto sav.

2016-04-24 Šelmeninės kregždės gausios virš Lampėdžio ež., Kauno m. (P.Ignatavičius, J.Klimaitė) PM2

Alytaus r.

2016-04-25 apie 10 šelmeninių kregždžių prie Žuvinto direkcijos, Alytaus r. (R. Kembrytė) PM1

Biržų r.

2016-04-27 Pavienės langinės kregždės šelmeninių kregždžių būreliuose prie Širvėnos ež. Biržų r. (B. Maldūnienė) PM1

2016.05.21 Šelmeninės kregždės stato lizdą Tylinavos km, Biržų raj (E. Sukackienė) L

Panevėžio miesto sav.

2016-04-28 Panevėžyje pasirodė pirmosios šelmeninės kregždės. (R. Kaunietis)

Rokiškio r.

2016-04-30, šelmeninė kregždė, skraidė virš upelio, Rokiškio raj. (B.Stukienė) PM1

2016-04-30, šelmeninės kregždės būrelis 7 ind. praskrido, Čivylių tvenkiniai, Rokiškio raj. (B.Stukienė) PM1

Pasvalio r.

2016-05-02 Pasvalio r., Vaškuose pasirodė pirmosios šelmeninės kregždės. PM1 (R. Simonavičius)

Šilalės r.

2016-05-03 langinės ir šelmeninės kregždės jau įprastos PM2/G2 P. Bagdonas

Vilniaus r.

2016-05-05. Šelmeninė kregždė gausi Vilniaus r. (R.Karpavičius,G.Petkus) PM2 ,G2 ,L

Langinė kregždė (Delichon urbicum)

Šilutės r.

2016-04-13   Kintai ponds: 2 birds together with 6 Barn Swallows (K. Castren, S. Hjerppe) PM1

2016-04-16 2 langinės kregždės stebėtos ties Bevardžio upeliu Šilutės r. ir 1 Šilutės r. (M. Karlonas, B. Belchev ir BirdID2016) PM1

2016-04-27 Langinės ir šelmeninės kregždės būreliais prie Uostadvario bokštelio PM2 P. Bagdonas

Prienų r.

2016-04-18 2 langinės kregždės stebėtos Kašonyse, Prienų raj. (P.Ignatavičius, J.Klimaitė) PM1

Vilniaus miesto sav.

2016-04-21.Dvi langinės kregždės virš Neries ties Žvėrynu Vilniuje (R.Karpavičius) PM1

2016-05-03 Langinė kregždė Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) PM1

2016-05-08 langinės kregždės virš Vilnias, Vilniaus m. (B.Stukienė) PM2, G1

Klaipėdos r.

2016-04-23 Langinės ir šelmeninės kregždės šalia Margių karjero (Klaipėdos raj.) PM2 P. Bagdonas

Zarasų r.

2016-04-26 Zarasų r., Salakas-langinė kregždė (A.Čerkauskas, M.Ilčiukas)PM1

2016-05-13 langinės kregždės įprastos Zarasų r. (I. Semionovas) PM2

Biržų r.

2016-04-27 Pavienės langinės kregždės šelmeninių kregždžių būreliuose prie Širvėnos ež. Biržų r. (B. Maldūnienė) PM1

Kuršių Nerija

2016-04-28 - langinė kregždė prie lizdo Kopgalyje (S.Karalius) PM1

Panevėžio miesto sav.

2016-05-03 Panevėžyje, virš miesto girdėta langinė kregždė (PM1) (R. Kaunietis)

Šilalės r.

2016-05-03 langinės ir šelmeninės kregždės jau įprastos PM2 G2 P. Bagdonas

Utenos r.

2016-05-04 Langinės kregždės grįžo į lizdą Utenoje (D. Norkūnas) PM1

2016-06-12 Išsirito langinių kregždžių jaunikliai (lukštai po lizdu) Utenoje (D. Norkūnas) J1

2016-06-18 Langinės kregždės intensyviai lipdo ir remontuoja lizdus Utenoje. Iki šiol kieme perėjo tik pora, kuri turėjo sveiką seną lizdą, kitos dėl sausros neturėjo iš ko lipdyti lizdų (D. Norkūnas) L1.

Kauno miesto sav.

2016.05.09 Langinė kregždė prie lizdo Kaune (K.Valinčienė) L1

Kauno r.

2016-05-09 Langinės kregždės sugrįžo į seną lizdą Raudondvaryje, Kauno r. (S.Medžionis) L1

Kėdainių r.

2016-05-10 Kėdainių r. dažnos langinės kregždės. PM2 (R. Kaunietis)

Pakruojo r.

2016-05-21 langinė kregždė lizdelyje po tiltu Pakruojo r. (R. Kembrytė, V. Paškevičius, G. Eigirdas, G. Senevaitytė) L

Dirvoninis kalviukas (Anthus campestris)

Kuršių Nerija

2016-04-25 du dirvoniniai kalviukai gaisravietėje tarp Juodkrantės ir Alksnynės PM1 (J.Zarankaitė)

2016-05-03 - dirvoninių kalviukų pora Kopgalio kopose (S.Karalius) PM1

Šilutės r.

2015-05-07 Trys dirvoniniai kalviukai šalia Užlieknių, Šilutės r. (A. Šimkus) PM1; G1

Miškinis kalviukas (Anthus trivialis)

Kuršių Nerija

2016-04-03   Juodkrante: 1 early migrant in the morning Krister Castren PM1

2016-04-05   A very early bird again on migration in Juodkrante in the morning. K. Castren PM1

2016-04-26 - miškinis kalviukas Kopgalyje (S.Karalius) PM1

Šakių r.

2016-04-09   Juodgiryje prie kirtimo Šakių raj., Stulgių k. (O. Atkočaitis) PM1

Šilalės r.

2016-04-12   Trys giedantys miškinukai skirtingose vietose netoli Pajūrio (Šilalės raj.) (P. Bagdonas) PM1/G1

2016-05-03 Gausu miškinių kalviukų G2 P. Bagdonas

Ukmergės r.

2016-04-13   Ukmergės raj. Bliūdašilio miškas tuoktuvinis skrydis ir giesmė (K. Jarmalavičius) PM1/G1

Klaipėdos r.

2016-04-14 Miškiniai kalviukai - intensyvios giesmės ir migracija ties Dovilais, Klaipėdos raj. G1, PM2 (M.Karlonas)

Trakų r.

2016-04-16. Miškinio kalviuko tuoktuvinis skrydis Ropėjų miške (Trakų r.) (A. Skirpstas) PM1, G1

Šilutės r.

2016-04-16-17 pavieniai miškiniai kalviukai gieda Šilutės r. (M. Karlonas, B. Belchev ir BirdID2016) PM1/G1

Zarasų r.

2016-04-17   Stebėtas čiulbantis patinėlis Zarasų r. Salako sen. Salako miške, miško pievoje. (M. Ilčiukas) Pm1/G1

2016-04-17 Miškinio kalviuko giesmė [I. Semionovas] PM1, G1

2016-05-07  miškiniai kalviukai gausūs Zarasų raj., PM2/G2 (I. Semionovas)

2016-06-04 Miškinis kalviukas su maistu snape Skeldų km. Zarasų rajonas (E. Sukackienė) J1

2016-06-11 Aktyviai gieda miškiniai kalviukai Tumiškės km, Zarasų rajonas. (E. Sukackienė) G2

Kaišiadorių r.

2016-04-18 Miškiniai kalviukai - migruojantys ir giesmės Kaišiadorių ir Jonavos raj. PM2, G2 (M.Karlonas)

Jonavos r.

2016-04-18 Miškiniai kalviukai - migruojantys ir giesmės Kaišiadorių ir Jonavos raj. PM2, G2 (M.Karlonas)

Anykščių r.

2016-04-18 Anykščių r., Tumėjos kaime gieda du miškiniai kalviukai. PM1, G1 (R. Kaunietis)

Vilniaus r.

2016-04-23 miškiniai kalviukai aktyviai gieda, Vilniaus raj. (B.Stukienė) G2

Lazdijų r.

2016-04-25 miškinio kalviuko giesmė Petroškų miške, Lazdijų r. (R. Kembrytė) PM1/G1

Rokiškio r.

2016-04-27 Miškinis kalviukas gieda Dusetų girioje Rokiškio r. (D. Norkūnienė) PM1, G1

Pievinis kalviukas (Anthus pratensis)

Pagėgių r.

2016-03-07 Pievinis kalviukas. Vieno paukščio migracinis balsas girdėtas Piktupės slėnyje ties Piktupėnais, Pagėgių sav. PM1 (M.Karlonas)

2016-03-21 Pieviniai kalviukai. Negausiai, bet jau migruoja visoje Nemuno deltoje (Pagėgių r.) PM1 (M. Karlonas)

2016-03-24 Pieviniai kalviukai. Intensyviai migruoja ir jau girdėta pirmoji giesmė bei tuoktuvinis skrydis, Pagėgių sav. PM2/ G1 (M. Karlonas)

Šilutės r.

2016-03-16 Pievinis kalviukas Rusnėje prie Bevardžio upelio. PM1 ( M. Karlonas, J. Gilbreath)

2016-03-19 Pievinis kalviukas prie Krokų lankos, Šilutės r. (A. Petraška, J. Morkūnas, V ir G. Eigirdai, V. Paškevičius) PM1

2016-03-21 Pieviniai kalviukai. Negausiai, bet jau migruoja visoje Nemuno deltoje (Šilutės r.) PM1 (M. Karlonas)

2016-03-26 Pieviniai kalviukai įvairiose Šilutės raj. vietose (P.Ignatavičius) PM2

Jurbarko r.

2016-03-19  buvo girdėti 1 kartą ir pieviniai kalviukai prie Jurbarko (R. Giedraitis) PM1/G1

Rokiškio r.

2016-03-24 Pievinis kalviukas Šileikių k., Rokiškio r. (D. Norkūnienė) PM1

Kuršių Nerija

2016-03-24 pavieniai pieviniai kalviukai į šiaurę Kopgalyje (S. Karalius) PM1

Pasvalio r.

2016-03-25 Pasvalio r., Jakūbonyse girdėtas pavienis kalviukas (A. Čerkauskas) PM1

Vilkaviškio r.

2016-03-27 Pievinis kalviukas Parausių km., Vilkaviškio raj. (P.Ignatavičius) PM1

Radviliškio r.

2016-03-27-28 Pieviniai kalviukai jau įprasti Radviliškio r. (A. Šimkus) PM2; G1         

Jonavos r.

2016-03-28 Pieviniai kalviukai - pavieniai migruojantys paukščiai Kaišiadorių ir Jonavos raj. PM1 (M.Karlonas)

Kaišiadorių r.

2016-03-28 Pieviniai kalviukai - pavieniai migruojantys paukščiai Kaišiadorių ir Jonavos raj. PM1 (M.Karlonas)

Biržų r.

2016-03-30 Pieviniai kalviukai (2+2+2) matyti apie lietaus balas laukuose prie Pasvaliečių Biržų r. (B. Maldūnienė) PM1

Kauno r.

2016-04-03 pievinio kalviuko giesmė Priepalių km. Kauno r. (R. Kembrytė, I. Semionovas) PM1/G1

Anykščių r.

2016-04-04 Anyščių r., Tumėjos km. sugrįžę pieviniai kalviukai (R. Kaunietis) PM1

Vilniaus miesto sav.

2016-04-05 Pievinis kalviukas, nedrąsi giesmelė, Vilniaus m. (B.Stukienė) G1

Kėdainių r.

2016-04-21 Pievinis kalviukas - lizdas su dėtimi prie Girininkų, Kėdainių raj. I1 (M.Karlonas)+foto

 

Kretingos r.

2016-05-18 Pievinių kalviukų juanimas šmirinėja laukuose Šašaičių kaime, Kretingos raj J2 P Bagdonas, P. Matulionytė

Geltonoji kielė (Motacilla flava)

Šilutės r.

2016-04-09   Vienas tarp Žalgirių ir Pagrinių. Du prie Uostdvario švyturio. (V.V. Laukžemiai) PM1

2016-04-10 2 geltonosios kielės netoli Rupkalvių, viena Rusnėje, Šilutės r. (A.Petraška, A.Naudžius) PM1

2016-04-11 Geltonosios kielės - 1 prie Senrusnės, Pagėgių sav., 2 prie Bevardžio upelio Rusnėje (viena iš jų galimai hibridinė su thunbergi) PM1 (M.Karlonas) + foto

 

2016-04-16-17 geltonosios kielės dažnos Šilutės r.  viena iš jų matyta thunbergi (M. Karlonas, B. Belchev ir BirdID2016) PM2/G2

2016-05-12   Vaikštinėjo Kintų kūdrose (B. Belchev ir P. Bagdonas)

Pagėgių r.

2016-04-11 Geltonosios kielės - 1 prie Senrusnės, Pagėgių sav., 2 prie Bevardžio upelio Rusnėje (viena iš jų galimai hibridinė su thunbergi) PM1 (M.Karlonas)

Rokiškio r.

2016-04-30, geltonoji kielė, Rokiškio raj. (B.Stukienė) PM2

Anykščių r.

2016-05-09 Anykščių r., Pusbačkių kaime ant žvyruoto keliuko porelė geltonųjų kielių. (Mangirdas Maasas)

Kuršių Nerija

2016-05-17   Juodkrante: 15 birds staging and mostly on the tree branches. K. Castren PM2     

Vilniaus r.

2016-05-18 Geltonoji kielė Gudelių km Vilniaus raj. (E. Sukackienė) PM1

Kauno r.

2016-06-08 geltonosios kielės maitina jau palikusius lizdą jauniklius pievose prie Noreikiškų Kauno r. (K.Bilinskas) J2

Geltongalvė kielė (Motacilla citreola)

Šalčininkų r.

2016-04-07   Vienas paukštis stebėtas šlapynėje šalia Baltosios Vokės, Šalčininkų raj. S. Minkevičius PM1

2016-04-23   Trys patinai stebėti Baltosios Vokės durpyne, Šalčininkų r. (S. Minkevičius, S. Minkevičienė, K. Klovaitė, G. Smailytė) PM1

Klaipėdos r.

2016-04-10 - geltongalvės kielės patinukas Svencelės pievose (S.Karalius) PM1

2016-04-24   Patinėlis Svencelės pamario pievoje, Klaipėdos r. (E. Šniaukšta, S. Medžionis)

Šilutės r.

2016-04-16   Vienas patinėlis stebėtas Kintų žuvininkystės tvenkiniuose, Šilutės r. (A. Šimkus) PM1

2016-04-16   Patinas (thunbergi) matytas Kintų žuvininkystės tvenkiniuose, Šilutės r. (A. Šimkus) PM1

2016-04-16 geltongalvė kielė stebėta ties Uostadvario bokšteliu, Šilutės r. (M. Karlonas, B. Belchev ir BirdID2016) PM1/G2

2016-04-16 Geltongalvės kielės patinėlis Kintų žuvininkystės tvenkiniuose, Šilutės r.. (A. Šimkus) PM1

2016-04-27 Mažiausiai dvi geltongalvės kielės pievose prie Uostadvario bokštelio PM1 G1 P. Bagdonas

2016-05-02   Patinas pievose netoli Sakūčių, Šilutės raj. V. Eigirdas G1

2016-05-02   Patelė sugauta Ventės rage V. Jusys

Varėnos r.

2016-04-23   Nemažiau kaip du patinai Grybaulios ž.ū.t. Varėnos r. (A. Petraška) PM1

Palangos sav.

2016-04-26   Vienas paukštis Būtingės pievose (V. Laukžemis) PM1

Ignalinos r.

2016-05-07   Mažiausiai 5 paukščiai stebėti Birvėtos tvenkinių teritorijoje, Ignalinos raj. (A. K. Jarmalavičiai R. Nailvaika)

Baltoji kielė (Motacilla alba)

Šakių r.

2016-03-07 Nemuno pakrantėje ties Stulgių k., Šakių raj. O. Atkočaitis PM1                  

2016-03-28 Baltoji kielė sodyboje Karkazų kaime, Šakių raj. (R. Juškaitis) PM1

Šilutės r.

2016-03-09 Bent trys paukščiai Sausgalviuose, Šilutės raj. P. Bagdonas, V. Eigirdas PM1

2016-03-12   1 paukštis lesinėjo prie laukų balos netoli Mingės (D. Račkauskaitė) PM1

2016-03-18 Ventės rage stebėta baltoji kielė ( V. Jusys) PM1

2016-03-21 Baltoji kielė. 1 paukštis Sausgalviuose, Šilutės raj. PM1 (M. Karlonas)              

2016-03-26 Baltosios kielės įvairiose Šilutės raj. vietose (P.Ignatavičius) PM2

Kauno miesto sav.

2016-03-10 stebėta Baltoji kielė prie Neries upės ties Vilijampolės tiltu, Kaunas PM1 (K.Valinčienė)

2016-03-18 Baltoji kielė Nemuno saloje, Kaunas PM1 (K. Valinčienė)

Pagėgių r.

2016-03-11 Baltosios kielės. 2 paukščiai Piktupės slėnyje, Pagėgių sav. (M.Karlonas)

Klaipėdos r.

2016-03-12 Kantvainiu km.Klaipedos raj.Vienas paukstis praskrido ties karjeru. M. Briedis PM1

Alytaus r.

2016-03-13 3 baltosios kielės užliejamose pievose šalia Daugirdų, Alytaus r. (A. Petraška) PM1

2016-03-13 Mažiausiai dvi baltosios kielės Žuvinto ežero saloje ir viena praskrido virš paežerės pievų, Alytaus r. (A. Šimkus) PM1

Jurbarko r.

2016-03-13 Greičiuose,Jurbarko raj,stebėtas vienas paukštis R. Patronaitis PM1

Kuršių Nerija

2016-03-17 baltoji kielė Kopgalyje ( S. Karalius) PM1

2016-03-23 Baltoji kielė Kopgalyje (S. Karalius) PM1

2016-03-23 Baltoji kielė praskrido Smiltynėje (J. Zarankaitė) PM1

2016-04-04 - baltoji kielė Kopgalyje krauna lizdą (S.Karalius) L1

Jurbarko r.

2016-03-18 prie Nemuno ties Smalininkais Jurbarko raj sav pirmą kartą stebėtos 3 baltosios kielės (R. Giedraitis) PM1

Biržų r.

2016-03-19 Baltoji kielė Gulbinų ež. pakrantėje, Biržų r. ( A. Naudžius) PM1

Utenos r.

2016-03-21 Keturios baltosios kielės ant ledo Dauniškio ežere Utenoje. (D. Norkūnas) PM1

Alytaus miesto sav.

2016-03-23 Baltoji kielė Alytaus mieste (A. Petraška) PM1

Panevėžio miesto sav.

2016-03-23 Baltoji kielė Nevėžio pakrantėje. Panevėžys. (B. Vaičiūnas) PM1

2016-03-27 Panevėžyje baltoji kielė. (R. Kaunietis)

2016-03-29 Panevėžyje baltosios kielės patinas čiulba sugrįžęs į savo nuolatinę perimvietę. (G1) (R. Kaunietis)

Panevėžio r.

2016-03-26 2 baltosios kielės Dembavoje, Panevėžio r. (I. Vaičiūnaitė, B. Vaičiūnas) PM1

2016-03-27 3 Baltosios kielės Dembavos k., Panevėžio r. (I.Vaičiūnaitė, B.Vaičiūnas) PM1

2016-05-06 baltosios kielės dėtis Panevėžio r. Miežiškių k. (E. Sukackienė) I1

2016-06-09 Baltoji kielė peri antrą vadą, lizdą suko birželio pirmomis dienomis. Miežiškių km, Panevėžio raj. (E. Sukackienė) I2

Kauno r.

2016-03-26 Baltoji kielė Raudondvaryje, Kauno r. (S. Medžionis) PM1

2016-03-30 baltoji Kielė Akademija, Kauno r. (R. Kembrytė) PM1/G1

2016-04-03 baltoji kielė Kauno r. Priepalių km  (R. Kembrytė, I. Semionovas) PM1/G1

2016-04-07 baltosios kielės įprastos Akademijoje Kauno r. (R. Kembrytė) PM2/G2

Zarasų r.

2016-03-26 - praskrido baltoji kielė prie pat Zarasų (I. Semionovas) PM1

Anykščių r.

2016-03-26-28 Baltosios kielės negausiai stebėtos įvairiose vietose Anykščių ir Radviliškio r. (A. Šimkus) PM1

2016-04-03 Baltosios kielės jau įprastos Anykščių r. (A. Šimkus) PM2

Radviliškio r.

2016-03-26-28 Baltosios kielės negausiai stebėtos įvairiose vietose Anykščių ir Radviliškio r. (A. Šimkus) PM1

2016-03-29. 2 baltosios kielės Tyrulių durpyne ,Radviliškio r. (R.Karpavičius, G. Petkus )PM1

Plungės r.

2016-03-27 baltoji kielė Plungės r. (R. Kembrytė) PM1

2016-03-29 Pirmoji Baltoji kielė Plungės mieste PM1 (G. Laukaitis)

Rokiškio r.

2016-03-27 Baltoji kielė, 2 paukščiai spardė ledą Čivylių tvenkiniuose, Rokiškio raj. (B.Stukienė) PM1

2016-03-28 Baltoji kielė, vienas paukštis skrido gyvenvietėje, Svedasai, Rokiškio raj. (B.Stukienė) PM1

Jonavos r.

2016-03-28 Baltosios kielės - pavieniai paukščiai stebimi Kaišiadorių ir Jonavos rajonuose. PM1 (M.Karlonas)

Kaišiadorių r.

2016-03-28 Baltosios kielės - pavieniai paukščiai stebimi Kaišiadorių ir Jonavos rajonuose. PM1 (M.Karlonas)

Šiaulių r.

2016-03-30 Baltųjų kielių porelė Pakumulšių km., Šiaulių raj. (M. Bružas) PM1.

Pasvalio r.

2016-03-31 Pasvalio r. Krikliniuose Baltoji kielė (PM1) (Mangirdas Maasas)

2016-04-02 Pasvalio r., ties Pažąsais-baltoji kielė (A.Čerkauskas) PM1        

Klaipėdos miesto sav.

2016-04-04 baltuju kieliu porelė Klaipėdoje (A. Pilybienė) G1

2016-05-26 baltosios kielės jaunikliai sode Klaipėdoje (Viktorija Šiaulytytė) J2

Vilniaus miesto sav.

2016-04-05 Baltosios kielės jau įprastos Vilniuje. (A. Šimkus) PM2; G1

2016-05-25 Lizdą palikęs baltosios kielės jauniklis Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) J2

Šilalės r.

2015 04 07 Baltosios kielės jau įprastos Šilalės raj. PM2/G2 (P. Bagondas)

Svirbelis (Bombycilla garrulus)

Utenos r.

2016-02-21 Keli svirbeliai skraidžiojo Utenoje (D. Norkūnienė, D. Norkūnas) RM2

2016-03-08 Apie 60 svirbelių skraidžiojo Utenoje. (D. Norkūnas) RM2

Prienų r.

2016-03-06 Apie 60 svirbelių Bačkininkėliuose Prienų r. (A.Petraška) RM2

Šilutės r.

2016-05-04 Pasiklydęs svirbelis Aukštumalos aukštapelkėje P. Bagdonas, B. Belchev RM3

Karietaitė (Troglodytes troglodytes)          

Šalčininkų r.

2016-03-20 Karietaitė Papio ežero pakrantėje ties Mikašiūnais, Vilniaus r. Gali būti čia peržiemojusi. (A. Šimkus) PM1?

Kuršių Nerija

2016-03-21 karietaitė Kopgalyje (S. Karalius) PM1

2016-03-23 karietaitė Smiltynėje (J. Zarankaitė) PM1

2016-03-30 - karietaitės gausios Kopgalyje (S.Karalius) PM2

Klaipėdos miesto sav.

2016-04-08 Karietaitė stebėta šiaurinėje Klaipėdos miesto dalyje. (M. Bružas, I. Mickus); PM1

Alytaus r.

2016-03-25 Trijų karietaičių giesmės Kalesnykų miške, Alytaus r. (A. Petraška) PM1/G1

Radviliškio r.

2016-03-26-28 Karietaitės negausiai stebėtos įvairiose vietose Radviliškio ir Anykščių r. (A. Šimkus) PM1; G1

Anykščių r.

2016-03-26-28 Karietaitės negausiai stebėtos įvairiose vietose Radviliškio ir Anykščių r. (A. Šimkus) PM1; G1

2016-04-03 Karietaitės jau įprastos Anykščių ir Kupiškio r. (A. Šimkus) PM2; G2

2016-04-04 Anykščių r., Tumėjos miške gieda karietaitės (R. Kaunietis) PM1/G1

Pasvalio r.

2016-03-27 Pasvalio r., Moliūnų miškas - dviejose vietose girdėta karetaitė (A.Čerkauskas) PM1,G1.

Rokiškio r.

2016-03-28 Karietaitė, garsi giesmė miške, Rokiškio raj. (B.Stukienė) PM1/ G1

Zarasų r.

2016-03-28 - girdėta karetaitė Zarasų raj. (I. Semionovas) PM1/G1

2016-03-29 Gausiai gieda karetaitės Ilgašilio miškas Zarasų r. (D. Norkūnienė), PM2/G2

2016-04-16 Karietaitės intensyviai gieda Zarasų raj. [I. Semionovas] PM2/G2

Biržų r.

2016-03-31 Karietaičių giesmės Bitniškių miške Biržų r. (B. Maldūnienė)G1

Kauno r.

2016-04-02 Giedančios karietaitės Kauno raj. (P.Ignatavičius) PM2

2016-04-02 karietaičių giesmės Kamšos miške, Kauno r. (R.Kembrytė) G2

Ignalinos r.

2016-04-02 Karietaitė, Ignalinos raj. (B.Stukienė)PM2/ G2

Kupiškio r.

2016-04-03 Karietaitės jau įprastos Anykščių ir Kupiškio r. (A. Šimkus) PM2; G2

Šilutės r.

2016-04-16-17 karietaitės dažnos ir aktyviai gieda Šilutės r. (M. Karlonas, B. Belchev ir BirdID2016) PM2/G2

Plungės r.

2016-04-22 nedrąsi karietaitės giesmė Plungės r. (R. Kembrytė) PM1/ G1

2016-05-12 karietaičių aktyvios giesmės Plungės r. (R. Kembrytė) G2

Lazdijų r.

2016-04-25 aktyvios karietaičių giesmės prie Veisiejų, Lazdijų r. (R. Kembrytė)G2

Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis)       

Kaišiadorių r.

2016-03-28 Erškėtžvirblis - migruojančio paukščio balsas prie Kruonio HE, Kaišiadorių raj. (M.Karlonas) PM1

2016-04-07 Erškėtžvirbliai - pavieniai migruojantys ir 2 giedantys Kruonio HE, Kaišiadorių raj. PM1, G1 (M.Karlonas)

Šakių r.

2016-03-29 Stebėtas Juodgirio miško pakraštyje, Šakių raj. O. Atkočaitis PM1

Kuršių Nerija

2016-03-30 migruoja erškėtžvirbliai Juodkrantėje PM2 J.Zarankaitė  

2016-04-01 - erškėtžvirblis Kopgalyje (S.Karalius) PM1

Lazdijų r.

2016-04-02 Erškėtžvirblis Statiškės miške Lazdijų r. (A. Petraška) PM1

Trakų r.

2016-04-02 Pavieniai erškėtžvirbliai migruoja Trakų r. (A. Petraška) PM2

Marijampolės r.

2016-04-02 Erškėtžvirblis, Marijampolė PM1 (A. Skirpstas)

Anykščių r.

2016-04-03 Migruojančių erškėtžvirblių balsai kelis kartus girdėti Šimonių girioje, Anykščių ir Kupiškio r. (A. Šimkus) PM1

Kupiškio r.

2016-04-03 Migruojančių erškėtžvirblių balsai kelis kartus girdėti Šimonių girioje, Anykščių ir Kupiškio r. (A. Šimkus) PM1

Klaipėdos r.

2016-04-06 Erškėtžvirblis - paukščio giesmė prie Dovilų, Klaipėdos raj. G1 (M.Karlonas)

Biržų r.

2016-04-07 Paprastasis erškėtžvirblis gieda Kirdonių miške Biržų r.(B. Maldūnienė)PM1,G1

Vilniaus miesto sav.

2016-04-07 Du erškėtžvirbliai gieda Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) PM1; G1

Zarasų r.

2016-04-12 Kelių erškėtžvirblių giesmės Ilgašilio miške, Zarasų r. (D. Norkūnienė) PM1/G1

Šilutės r.

2016-04-16-17 erškėtžvirbliai dažni ir aktyviai gieda Šilutės r. (M. Karlonas, B. Belchev ir BirdID2016) PM2/G2

Vilniaus r.

2016-04-23 erškėtžvirblis, Vilniaus raj. (B.Stukienė) G2

Rokiškio r.

2016-04-30, paprastasis erškėtžvirblis, Rokiškio raj. (B.Stukienė) G1

Liepsnelė (Erithacus rubecula)

Šilutės r.

2016-02-19 Sugauta Ventės rage V. Jusys PM1

2016-02-29 liepsnelė sugauta Ventės rage (V.Eigirdas) PM1;

2016-03-05 liepsnelė sugauta Ventės rage (R. Rangienė);PM1

2016-04-03 ir 04 įvairiuose saulėtos Šilutės vietose gieda ir spragsi liepsnelės G1 (P. Bagdonas)

2016-04-16-17 liepsnelės dažnos ir aktyviai gieda Šilutės r. (M. Karlonas, B. Belchev ir BirdID2016) PM2/G2

Klaipėdos miesto sav.

2016-02-20 Antra diena 1 liepsnelė lankosi kiemo lesykloje. Klaipėda. Upelis (D. Račkauskaitė) PM1

Kuršių Nerija

2016-03-05 viena liepsnelė Smiltynėje (Kuršių nerija) (J.Zarankaitė) PM1

2016-03-23 Liepsnelė Kopgalyje (S. Karalius) PM1

2016-03-30 - liepsnelės jau gausiai migruoja Kopgalyje (S.Karalius) PM2

Jurbarko r.

2016-03-29   Pirmą kartą šiemet mano girdėta prie Nemuno karklynuose ties Šilinės kaimu Jurbarko rajone PM1 (R. Giedraitis)

Kaišiadorių r.

2016-03-29 Liepsnelės gieda Žiežmariuose, Kaišiadorių raj.(J. Morkūnas) PM1/G1

Pagėgių r.

2016-03-31 Liepsnelės - pirmieji 2 paukščiai stebėti Pagėgių sav., bet giesmių dar nesigirdi. PM1 (M.Karlonas)

2016-04-04 Liepsnelės - aktyvios giesmės Pagėgių sav. G2 (M.Karlonas)

Vilniaus miesto sav.

2016-03-31 Liepsnelė Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) PM1; G1

2016-04-01 Trys liepsnelės gieda Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) PM1; G1

2016-04-04 Liepsnelės jau dažnos Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) PM2; G2             

2016-04-11, liepsnelė, trys paukščiai giedojo soduose, Vilniaus m. (B.Stukienė) G2

2016-04-21, liepsnelė, aktyvios giesmės Vilniaus m. (B.Stukienė) G2

Plungės r.

2016-03-31 Pirmoji Liepsnelės giesmė G1 (G. Laukaitis)

2016-04-21 liepsnelių giesmės Plungės r. (R. Kembrytė) G2

Ignalinos r.

2016-04-01 Ignalinos r., Dūkšto ap., Sausašilio miškas-girdėtos giedant bent 3 liepsnelės (A.Čerkauskas) PM1, G1.

Rokiškio r.

2016-04-01 Liepsnelės negausiai gieda Dusetų girioje Rokiškio r. ir Utenoje (D. Norkūnienė) PM1, G1

Panevėžio miesto sav.

2016-04-02 Panevėžyje, Nevėžio pakrantėje čiulba liepsnelė. (PM1 G1) (R. Kaunietis)

Kauno miesto sav.

2016-04-02 Liepsnelės gieda Kaune, Kleboniškyje. (I. Semionovas) PM1, G1

Kauno r.

2016-04-02 Keliose vietose giedančios liepsnelės Kauno raj. (P.Ignatavičius) PM2

2016-04-03 liepsnelių giesmės Padauguvos miške, Kauno r. (R. Kembrytė, I. Semionovas) PM1/G1

2016-04-03 liepsnelių giesmės Kamšos miške, Kauno r. (R. Kembrytė)PM1/G2

2016-04-03 Liepsnelė Raudondvaryje, Kauno r. (S. Medžionis) PM1

Alytaus r.

2016-04-02 Liepsnelės gausios Alytaus ir Lazdijų r. (A. Petraška) PM2

Lazdijų r.

2016-04-02 Liepsnelės gausios Alytaus ir Lazdijų r. (A. Petraška) PM2

Prienų r.

2016-04-03 Liepsnelė Šilavoto tvenkinių teritorijoje, Prienų r. (S. Medžionis) PM1

Trakų r.

2016-04-03 Liepsnelė, dviejų paukščių neišbaigtos giesmės, Trakų raj. (B.Stukienė) G1

Anykščių r.

2016-04-03 Liepsnelės jau įprastos Anykščių r. (A. Šimkus) PM2; G2

2016-04-04 Anykščių r., Tumėjos miške plačiai pasklidę liepsnelės, čiulba visą dieną. (R. Kaunietis) G1

Biržų r.

2016-04-04 Daug kur liepsnelės Biržų r. (B. Maldūnienė)PM1,G1

Utenos r.

2016-04-03 Liepsnelė gieda prie Pakalnių, Utenos r. (D. Norkūnas) G1

Zarasų r.

2016-04-16 Liepsnelės gausios ir intensyviai gieda Zarasų raj. [I. Semionovas] G2

Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia)

Pakruojo r.

2016-04-16   Pakruojo r., Petrošiūnų gyv. pakraštyje, Mūšos pakrantėje suokia vienas paukštis (M. Maasienė) PM1/G1

2016-05-20 aktyvios lakštingalų giesmės Pakruojo r. (R. Kembrytė, V. Paškevičius, G. Eigirdas, G. Senevaitytė) G2

Šilutės r.

2016-04-26 Ventės rage čiulba rytinė lakštingala (V.Jusys); PM1/G1

2016-04-30 Rytinė lakštingala Jonaičiai , Šilutės raj. (E.Užpelkis) PM1/G1

2016-05-06 Lakštingalos - dažnos Kaišiadorių, Jonavos, Šilutės raj. PM2 (M.Karlonas)

Šalčininkų r.

2016-04-30 Rytinės lakštingalos intensyviai gieda šlapžemėse šalia Baltosios Vokės, Šalčininkų r. (A. Šimkus) G2

Molėtų r.

2016-04-30 Rytinė lakštingala girdėta netoli Kazimieravos ežero, Molėtų raj.(G. Eigirdas, V. Paškevičius) PM1

Biržų r.

2016-05-02 Trijų rytinių lakštingalų giesmės prie Tatulos ir Upytės Biržų r.(B. Maldūnienė)PM1,G1

Zarasų r.

2016-05-02 Rytinė lakštingala rytą gieda Morkūnų k., Zarasų r. (D. Norkūnienė) PM1, G1

2016-05-02 Zarasų r., prie Luodžio ežero-girdėtos 3 rytinės lakštingalos (A.Čerkauskas) PM1, G1 (PM2,G2).

2016-05-06 nedrąsus lakštingalos suokimas prie pat Zarasų, G1 (I. Semionovas)

2016-05-07 lakštingalos gausios Zarasų raj., PM2/G2 (I. Semionovas)

2016-05-13 lakštingalos dažnos ir aktyviai gieda Zarasų r. (I. Semionovas) PM2/G2

Utenos r.

2016-05-02 Rytinė lakštingala vakare gieda Utenoje (D. Norkūnienė) PM1, G1

2016-05-04 Rytinės lakštingalos jau dažnos Utenos rajone (D. Norkūnas) PM2/G2

Šiaulių miesto sav.

2016-05-02 Rytinės lakštingalos giesmė prie Rėkyvos ež., Šiaulių m. sav. (M. Bružas) PM1

Panevėžio miesto sav.

2016-05-03 Panevėžyje, Nevėžio pakrantėse visą rytą suokia rytinės lakštingalos (G2) (R. Kaunietis)

Varėnos r.

2016-05-03 Lakštingala - gieda Merkinėje, Varėnos raj. G1 (M.Karlonas)

2016-05-04 Rytinės lakštingalos - ganėtinai gausios Pietų Lietuvoje: Varėnos, Druskininkų, Lazdijų, Kalvarijos sav. G1 (M.Karlonas)

Šilalės r.

2016-05-03 Vienoje gražioje vietoje, palei kanalą, nedrasi rytinės lakštingalos giesmė G1/PM1 P. Bagdonas

Kuršių Nerija

2016-05-03 - rytinė lakštingala Kopgalyje (S.Karalius) PM1, G1

Kauno miesto sav.

2016-05-03 Rytinės lakštingalos gieda Kaune (P.Ignatavičius) G2

2016.05.06 Lakštingalos gieda daugelyje vietų Kaune (D.Musteikis, K.Valinčienė) G2

Vilniaus miesto sav.

2016-05-04. Rytinės lakštingalos giesmė Vilniuje, Žvėryne (R.Karpavičius) PM1/G1

2016-05-05 rytinės lakštingalos giesmė naktį, Vilniaus m. (B.Stukienė) PM1, G1

Druskininkų sav.

2016-05-04 Rytinės lakštingalos - ganėtinai gausios Pietų Lietuvoje: Varėnos, Druskininkų, Lazdijų, Kalvarijos sav. G1 (M.Karlonas)

Lazdijų r.

2016-05-04 Rytinės lakštingalos - ganėtinai gausios Pietų Lietuvoje: Varėnos, Druskininkų, Lazdijų, Kalvarijos sav. G1 (M.Karlonas)

Kalvarijos sav.

2016-05-04 Rytinės lakštingalos - ganėtinai gausios Pietų Lietuvoje: Varėnos, Druskininkų, Lazdijų, Kalvarijos sav. G1 (M.Karlonas)

Kauno r.

2016-05-04 Rytinės lakštingalos suokia Nėvėžio slėnyje prie Raudondvario, Kauno r. (S. Medžionis) G2

2016-05-07 lakštingalų aktyvios giesmės prie Graužės tvenkinių Kauno r. (R. Kembrytė) PM2/G2

Jonavos r.

2016-05-06 Lakštingalos - dažnos Kaišiadorių, Jonavos, Šilutės raj. PM2 (M.Karlonas)

Kaišiadorių r.

2016-05-06 Lakštingalos - dažnos Kaišiadorių, Jonavos, Šilutės raj. PM2 (M.Karlonas)

Plungės r.

2016-05-13 nedrąsi lakštingalos giesmė Plungės r. (R. Kembrytė) PM1/G1

Mėlyngurklė (Luscinia svecica)

Panevėžio r.

2016-04-16   Vienas patinėlis Paviesečių tvenkinio nendryne. Sukinėjosi apie slėptuvę pusvalandį, bet nesifotografavo (K. Vainauskas) PM1

Klaipėdos r

2016-05-02   Vienas giedantis patinas stebėtas Svencelėje, Klaipėdos raj. S., S. Minkevičiai PM1/G1

Šilutės r.

2016-05-06 Mėlyngurklė netoli Kintų tvengkinių PM1 (P.Bagdonas)

2016-05-06 Ventės rage sugauta pirmoji mėlyngurklė (Luscinia svecica) (V. Jusys) PM1

2016-05-07 Mėlyngurklė prie Kniaupo įlankos bokštelio PM1 (V. Šiaulytytė, V. Augutė, P. Bagdonas)

Šalčininkų r

2016-05-14   Giedantis patinas stebėtas šlapynėje šalia Baltosios Vokės, Šalčininkų raj. Simonas Minkevičius, Remigijus Gegelevičius PM1/G1

Šakių r.

2016-05-19   matyta sodyboje, šalia Nemuno šlaitų medynų Kiduliuose,Šakių raj. (Olius Atkočaitis Erima Antanaitienė) PM1

Radviliškio r.

2016-05-20   Giedantis paukštis girdėtas krūmynuose prie senų griuvėsių netoli Baisogalos, Radviliškio raj. (V. S. Eigirdai, M. Bružas) G1

Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros)

Šilutės r.

2016-03-26 Ventės rage matytos 2 dūminės raudonuodegės (V. Jusys) PM1

2016-04-02 Dūminė raudonuodegė - giedantis patinas prie NDRP direkcijos. G1 (M.Karlonas)

2016-04-03 Dūminė raudonuodegė sodyboje Karkazų kaime, Šakių raj. (R. Juškaitis) PM1

2016-04-04 Įvairiuose saulėtos Šilutės vietos gieda dūminės raudonuodegės. PM1/ G1

2016-04-04 Dūminės raudonuodegės - girdimos giesmės Pagėgių sav, Šilutės raj. G2 (M.Karlonas)

Klaipėdos r.

2016-03-28 Kalvių karjere 1 dūminė raudonuodegė.A. Pilybienė PM1

2016-05-01 Klaipėdos raj. Kiškėnų km. dūminės raudonuodegės skraido po sodus. (A. Pilybienė) G2

Kaišiadorių r.

2016-03-29 Dūminė raudonuodegė gieda Žiežmariuose, Kaišiadorių raj.(J. Morkūnas) PM1/G1

Zarsų r.

2016-04-01 Dūminė raudonuodegė gieda Dusetose, Zarasų r. (D. Norkūnienė) PM1, G1

2016-04-04 Zarasų r., Salake giedanti dūminė raudonuodegė (A.Čerkauskas) PM1, G1

2016-04-09 Dūminės raudonuodegės jau dažnos Zarasų, Utenos rajonuose (D. Norkūnienė, D. Norkūnas) G2

Kauno miesto sav.

2016-04-02 Dūminė raudonuodegė čiulba Kaune. (I. Semionovas) PM1/G1

2016-04-05 dūminės raudonuodegės giesmė prie Soboro, Kaune (I. Semionovas) G1

2016-04-05 Dūminės raudonuodegės patinėlis Kaune. (I.Vaičiūnaitė) G1

Kauno r.

2016-04-02 Dūminė raudonuodegė (pirmoji šiais metais) gieda Raudondvaryje, Kauno r. (S. Medžionis) LM1 G1

Marijampolės r.

2016-04-02 Dūminė raudonuodegė, Marijampolė PM1 A. Skirpstas

2016-04-08 Dūminės raudonuodegės patinėlis Balsupiuose, Marijampolės r. (I.Vaičiūnaitė) G1

Druskininkų r.

2016-04-03 Mažiausiai trys dūminės raudonuodegės stebėtos Druskininkuose (P.Ignatavičius, J.Klimaitė) PM1

Anykščių r.

2016-04-03 Dūminė raudonuodegė Andrioniškyje, Anykščių r. (A. Šimkus) PM1

Klaipėdos miesto sav.

2016-04-04 - dūminės raudonuodegės čiulba Klaipėdoje (S.Karalius) PM1, G1

2016-04-08 Dūminės raudonuodegės dažnai pastebimos šiaurinėje Klaipėdos miesto dalyje. (M. Bružas, I. Mickus);

Kuršių Nerija

2016-04-09 dūminė raudonuodegė gieda Smiltynėjė G1 (J.Zarankaitė)

2016-04-08-09 Dūminės raudonuodegės jau įprastos Kuršių nerijoje. (A. Šimkus) PM2

Pagėgių r.

2016-04-04 Dūminės raudonuodegės - girdimos giesmės Pagėgių sav, Šilutės raj. G2 (M.Karlonas)

Vilniaus miesto sav.

2016-04-05 Dūminė raudonuodegė gieda Vilniuje, Antakalnyje. (a. Šimkus) PM1; G1

2016-04-07 Dūminė raudonuodegė, du pavieniai paukščiai giedojo, Vilniaus m. (B.Stukienė) G1

Jurbarko r.

2016-04-06   Pirmą kartą girdėtas ir matytas 1 paukštis patinas Šilinės kaime Jurbarko r. sav. PM1 R. Giedraitis                     

Pasvalio r.

2016-04-06 Pasvalio r., Krikliniuose dūminės raudonuodegės patinėlis. PM1 (Gitana Maasienė)

Utenos r.

2016-04-07 Dūminė raudonuodegė gieda Utenoje (D. Norkūnienė) PM1, G1

2016-04-09 Dūminės raudonuodegės jau dažnos Zarasų, Utenos rajonuose (D. Norkūnienė, D. Norkūnas) G2

Šilalės r.

2015 04 07 Pavienės dūminių raudonuodegių giesmės PM1 G1 (P. Bagdonas)

Biržų r.

2016-04-08 Dūminė raudonuodegė Pabiržės mstl., Biržų r.(B. Maldūnienė)PM1

Jonavos r.

2016-04-08 Dūminė raudonuodegė - giesmė D.Raisto k. Jonavos raj. G1 (M.Karlonas)

Šiaulių r.

2016-04-10 Dūminės raudonuodegės giesmė prie praeitų metų lizdo, Pakumulšių km., Šiaulių raj. (M. Bružas) PM1/G1.

Panevėžio miesto sav.

2016-04-10 Panevėžyje ne vienoje vietoje čiulba dūminės raudonuodegės. PM2, G1 (R. Kaunietis)

Rokiškio r.

2016-04-30, dūminė raudonuodegė, aktyvios giesmės, Rokiškio raj. (B.Stukienė) G2

Palangos sav.

2016-05-27 Dūminės raudonuodegės - jaunikliai paliko lizdą, Būtingė Palangos sav. (V.Laukžemis) J2

Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus)

Kuršių Nerija

2016-03-30 paprastoji raudonuodegė Juodkrantėje PM1 J.Zarankaitė        

2016-04-06 - paprastoji raudonuodegė Kopgalyje (S.Karalius) PM1

2016-04-12 - paprastosios raudonuodegės patinukas Kopgalyje (S.Karalius) PM1

Vilniaus miesto sav.

2016-04-03 Paprastoji raudonuodegė, Vilnius PM1

2016-04-06. Paprastoji raudonuodegė Vilniaus Vingio parke (R.Karpavičius) PM1,G1

2016-04-10   Patinėlis stebėtas Vilniuje, Karoliniškėse, Pasakų parko miške. J. Patamsa

2016-04-14 Giedanti paprastoji raudonuodegė girdėta Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) PM1; G1                    

Klaipėdos miesto sav.

2016-04-08 2 suaugusių paprastųjų raudonuodegių porelė stebėta Klaipėdos m., Bomelio Vitės mikrorajone. G1 (M. Bružas, I. Mickus);

Šilutės r.

2016-04-06   Patinas sugautas Ventės rage R. Rangienė PM1

2016-04-07   Patinas stebėtas Ventės rage. Ankstyva registracija V. Jusys PM1

2016-04-14   Patinukas Ventės kaime. (V. Eigirdas) PM1

Palangos sav.

2016-04-07   Vienas patinas Būtingės km. V. Laukžemis PM1           

Biržų r.

2016-04-09 Paprastosios raudonuodegės giesmė Pabiržės mstl. Biržų r.(B.Maldūnienė)PM1,G1

Kauno r.

2016-04-10 Paprastaoji raudonuodegė Raudondvaryje, Kauno r. (S. Medžionis) PM1

2016-04-13   Patinas Raudondvario medelyne, Kauno r. (S. Medžionis) PM1

2016-05-10 paprastosios raudonuodegės giesmė Akademijoje, Kauno r. (R. Kembrytė) G2         

2016-06-08 paprastosios raudonuodegės nerimauja del jauniklių matyt dar lizde, prie Noreikiškių apleistų tvenkinių Kauno r.(K.Bilinskas) J1

Kauno miesto sav.

2016-04-10   1 patinas stebėtas Kauno miesto Vaišvydo g. (S. Burinskas, V. Burinskienė) PM1   

2016-04-16 pirma paprastoji raudonuodegė Kaune. (K.Bilinskas) PM1

2016-04-17. Paprastoji raudonuodegė gryžo į savo kiemą. Kaunas. [E.Šniaukšta]

Zarasų r.

2016-04-13 Paprastosios raudonuodegės gieda Dusetose, Zarasų r. ir Utenoje (D. Norkūnienė) PM1, G1

2016-04-17 Pap. raudonuodegės giesmė [I. Semionovas]PM1/ G1

2016-06-04 Paprastoji raudonuodegė pavojaus signalai Skeldų km. Zarasų rajonas (E. Sukackienė)

Utenos r.

2016-04-13 Paprastosios raudonuodegės gieda Dusetose, Zarasų r. ir Utenoje (D. Norkūnienė) PM1, G1

Panevėžio miesto sav.

2016-04-15 Panevėžyje gieda paprastoji raudonuodegė. (PM1, G1) (R. Kaunietis)

Pakruojo r.

2016-04-17 Pakruojyje stebėta paprastoji raudonuodegė (patinėlis) PM1 (Gitana Maasienė)

Šakių r.

2016-04-23 Paprastoji raudonuodegė - giesmė Kurynų k. Šakių raj. G1 (M.Karlonas, B.Belchev, Bird ID 2016)

Rokiškio r.

2016-04-30, paprastoji raudonuodegė, giesmės, ir patinėliai pykstasi sode, Rokiškio raj. (B.Stukienė) G2

Plungės r.

2016-05-12 paprastosios raudonuodegės giesmė Plungės r. (R. Kembrytė) G2

Paprastoji kiauliukė (Saxicola ruberta)

Kauno r.

2016-04-08 Paprastoji kiauliukė Žiemkelio pievose Kauno raj. [E.Šniaukšta] PM1

2016-04-23 Kiauliukės - dvi poros Žiemkelio pievose, Kauno raj. PM1, G1 (M.Karlonas, B.Belchev, Bird ID 2016)

Jurbarko r.

2016-04-11   Jurbarko raj;Greičiuose stebėta porelė (R. Patronaitis)  PM1

Palangos sav.

2016-04-12   Viena patelė Būtingės km. (V. Laukžemis) PM1            

Šilutės r.

2016-04-14   1 paukštis netoli Juknaičių, Šilutės raj. (V. Eigirdas) PM1

2016-04-16 paprastoji kiauliukė stebėta ties Sausgalviais, Šilutės r. (M. Karlonas, B. Belchev ir BirdID2016) PM1

2016-04-16 Paprastosios kiaulikės patinėlis laukuose tarp Galzdonų ir Karceviškių, Šilutės r. (A. Šimkus) PM1

2016-04-27 Kiauliukės jau įprastos Nemuno Deltoje PM2 G2 P. Bagdonas

Zarasų r.

2016-04-16 kiauliukių pora Zarasų raj. [I. Semionovas] PM1

2016-04-23 Zarasų r., Veleikiai-girdėta paprastoji kiauliukė (A.Čerkauskas) PM1, G1

Klaipėdos r.

2016-04-16 Kiškėnų km. Klaipėdos raj. stebėta paprastoji kiauliukė. (A. Pilybienė) PM1

2016-04-23 4 Kiauliukės Margių apylinkėse (Klaipėdos raj.) PM1 P. Bagdonas

2016-05-01 Klaipėdos raj. Kiškėnų km.:Kiauliukės skraido apylinkėse, (A. Pilybienė) PM2

Rokiškio r.

2016-04-18 Dvi paprastosios kiauliukės stebėtos Gylių k. Rokiškio r. (D. Norkūnienė) PM1

2016-04-30, paprastaoji kiauliukė, jau gausio, matytos bent 4 vietose, Rokiškio raj. (B.Stukienė) PM2, G1

Ukmergės r.

2016-04-21 Paprastoji kiauliukė - 1 paukštis prie Kačėniškių, Ukmergės raj. PM1 (M.Karlonas)

Kuršių Nerija

2016-04-26 - paprastoji kiauliukė Kopgalyje (S.Karalius) PM1

Utenos r.

2016-04-30 Dvi kiauliukės Kvyklių k. Utenos r. (D. Norkūnas) PM1, G1

Trakų r.

2016-04-30 Kiauliukės įprastos Paluknio pievose, Trakų r. (A. Šimkus) PM2

Anykščių r.

2016-05-02 Anykščių r., Tumėjos kaimo pievoje čiulba paprastosios kiauliukės. (R. Kaunietis)

Šilalės r.

2016-05-03 Visose pakampėse pilna kiauliukių G2/PM2 P. Bagdonas

Vilniaus r.

2016-05-05. Paprastoji kiauliukė gausi Vilniaus r.(R.Karpavičius,G.Petkus) PM2 , G2

2016-05-18 Paprastoji kiauliukės įprastos Dūkštelių km, Vilniaus raj. (E. Sukackienė) G2

Plungės r.

2016-05-12 kiauliukės įprastos Plungės r.(R. Kembrytė) PM2/G2

Paprastasis kūltupys (Oenanthe oenanthe)

Trakų r.

2016-04-03 Kultupys, paluknio pievose, Trakų r. PM1

Pagėgių r.

2016-04-04 Kultūpiai - pora užsiėmusi perimvietę ir gieda Pagėgiuose. PM1/G1 (M.Karlonas)+foto

 

2016-04-05 Kūltupys - patinukas laukuose prie Strepeikių, Pagėgių sav. PM1 (M.Karlonas)

Biržų r.

2016-04-05 Paprastasis kūltupis ant fermos stogo Kilučių k. Biržų r.(B.Maldūnienė)PM1+foto

 

Šilalės r.

2015 04 07 Stebėti keli kultupiai PM1 (P. Bagdonas)

2015 04 12 Kultupiai jau gausūs įprastose vietose PM2/ G2 (P. Bagdonas)

Raseinių r.

2016-04-09 - paprastasis kūltupys ties Raseinių tvenkiniais (S.Karalius) PM1

Klaipėdos r.

2016-04-10 - kūltupys ties Dreverna (S.Karalius) PM1

Vilniaus miesto sav.

2016-04-11, paprastasis kūltupys, apleistame sklype tarp namų, Vilniaus m. (B.Stukienė) PM1

2016-04-15. Paprastasis kūltupys Neries krantinėje, Vilniaus m.(R.Karpavičius) PM1

Panevėžio miesto sav.

2016-04-12 Panevėžyje čiulba kultupys. PM1, G1 (R. Kaunietis)

Kuršių Nerija

2014-04-14 - Kūltupio giesmė Klaipėdoje (S.Karalius) PM1/G1

Šakių r.

2016-04-17 Paprastasis kūltupys Karkazų kaime, Šakių r. (R. Juškaitis) PM1

Klaipėdos miesto sav.

2016-04-25 Paprastasis kūltupys (patinas) stebėtas parkelyje, Bomelio Vitės mikrorajone, Klaipėdos mieste (I. Mickus, M. Bružas).

Baltagurklis strazdas (Turdus torquatus)

Kuršių Nerija

 2016-04-14 - baltagurklis strazdas Kopgalio kopose (S.Karalius) PM1

2016-04-23   Juodkrantė: Paukščių pora vaikštinėjo Juodkrantės vaikų darželio kieme. (Tatjana@Tonny) PM1

Juodasis strazdas (Turdus merula)

Klaipėdos miesto sav.

2016-02-17 Juodasis strazdas, intensyviai gieda rytais Klaipėdoje. J. Morkūnas G1

2016-03-24 Klaipėdoje jau smilginiai, juodieji strazdai užsiima vietas. A. Pilybienė G1

2016-04-25 Juodojo strazdo patelė į lizdą neša praeitų metų lapuočių medžių lapus, tvarko lizdą esantį krūmuose. Patinas laikosi kituose, šalia esančiuose krūmuose. Klaipėdos m. sav. (M. Bružas, I. Mickus, M. Kaupys) L1;

Kuršių Nerija

2016-02-26 juodojo strazdo giesmė Smiltynėje (Kuršių nerija) G1 (J.Zarankaitė

2016-03-08 - Kopgalyje prasidėjo juodųjų strazdų migracija - traukia į šiaurę nedideliais būreliais (S.Karalius) PM1-PM2

2016-03-29 masinė strazdų migracija (smilginiai, baltabruviai, giesmininkai, juodieji) PM2 Smiltynėje

2016-04-27 juodasis strazdas maitina jauniklius lizde Smiltynėje (J.Zarankaitė) J1

Vilniaus miesto sav.

2016-02-27 Giedantis juodasis strazdas Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus)

2016-03-09 Juodasis strazdas aktyviai gieda Vilniuje, Antakalnyje. Ko gero kitas nei 02-27. (A. Šimkus) G1

2016-03-17-19 Vilniuje miškuose pasirodė pavieniai juodieji strazdai. (A. Šimkus) PM1

2016-03-23 Juodieji strazdai jau gana gausūs Vilniuje, Antakalnyje, tačiau daugelis dar negieda (A. Šimkus) PM2/ G1

2016-04-07 Juodasis strazdas suka lizdą Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) L1          

Kauno r.

2016-02-29. Juodojo strazdo pirmoji nedrąsi giesmė Raudondvaryje, Kauno r. (S. Medžionis). G1

2016-03-06 juodasis strazdas bandė giedoti Kauno r. Arlaviškės (R. Kembrytė, I. Semionovas, A. Račkauskaitė) G1

2016-03-08 juodojo strazdo giesmė, Akademija, Kauno r. ( R. Kembrytė) G1

2016-04-03 juodųjų strazdų aktyvios giesmės Kauno r., Padauguvos miške (R. Kembrytė, I. Semionovas) G2

Šilutės r.         

2016-03-06 Ventės rage pasirodė pirmieji migruojantys juodieji strazdai. (V.Eigirads) PM1;

2016-03-07 Ventės rage pasirodė pirmas migrantas juodasis strazdas (V.Jusys); PM1

2016-03-17 Juodieji strazdai. Pavieniai paukščiai gieda Šilutės raj. G1 ( M. Karlonas, J. Gilbreath)

Biržų r.

2016-03-10 Juodojo strazdo giesmė girdėta Gulbinų miške Biržų r.(B.Maldūnienė)G1

2016-03-15 Juodųjų strazdų giesmės Biržų girioje. G1 (A.Naudžius, M.Karlonas, J.Gilbreath)

2016-03-28 Gausybė juodųjų strazdų eglutėse prie Kirdonių miško kirtimo ir kitose vietose Biržų r. (B. Maldūnienė) PM2

Alytaus miesto sav.

2016-03-10 7 Juodieji strazdai Vidzgirio miške, Alytuje. (A. Petraška) PM1

Kauno miesto sav.

2016-03-10 Juodasis strazdas gieda Kaune (J.Klimaitė) G1

Plungės r.

2016-03-10 Pirmoji Juodojo strazdo giesmė Plungės mieste G1 (G. Laukaitis)

2016-03-18 pavienės juodųjų strazdų giesmės Plungės r. ( R. Kembrytė) G1

2016-03-21 aktyvios juodųjų strazdų giesmės Plungės r. (R. Kembrytė) G2

2016-03-31 Aktyvios Juodojo strazdo, Smilginio strazdo giesmės Plungės raj. G2 G. Laukaitis

Alytaus r.

2016-03-11 Miškuose gieda pavieniai juodieji strazdai Alytaus, Trakų ir Varėnos r. (A. Petraška) PM1

Trakų r.

2016-03-11 Miškuose gieda pavieniai juodieji strazdai Alytaus, Trakų ir Varėnos r. (A. Petraška) PM1

Varėnos r.

2016-03-11 Miškuose gieda pavieniai juodieji strazdai Alytaus, Trakų ir Varėnos r. (A. Petraška) PM1

Utenos r.

2016-03-11. Vienas juodasis strazdas vakare trumpai giedojo Pakalnių miške Utenos r. (D. Norkūnas) G1

2016-03-27 Juodieji strazdai dažni Utenoje (D. Norkūnienė, D. Norkūnas) G2

Anykščių r.

2016-03-14 Anykščių r. Tumėjos miške suokia juodasis strazdas. G1 (R Kaunietis)

Rokiškio r.

2016-03-15 Juodojo strazdo giesmė Dusetų girioje, Rokiškio r. (D.Norkūnienė) G1

2016-03-27 Juodasis strazdas, giesmė, bent 5 paukščiai, Čivylių tvenkiniai, Rokiškio raj. (B.Stukienė) G2

Panevėžio miesto sav.

2016-03-21 Panevėžyje, Skaistakalnio parke juodasis strazdas. PM1 (R. Kaunietis)

Kretingos r.

2016-04-24 Juodoji srazdė peri lizde Šašaičių kaime, Kretingos raj. I2 (P. Bagdonas)

2016-05-18 Juodųjų strazdų jaunimas atranda juos supančia gamtą sodyboje Šašaičių kaime, Kretingos raj J2 (P. Bagdonas, P. Matulionytė)

Smilginis strazdas (Turdus pilaris)

Pagėgių r.

2016-03-07 Smilginiai strazdai. ~60 paukščių maitinosi pievose prie Ropkojų, Pagėgių sav. PM1 (M.Karlonas)

2016-03-10 Smilginiai strazdai. 3 + 3 pievose prie Plaškių k. (Pagėgių sav.) ir 30 prie Galzdonų k., Šilutės raj. PM1 (M.Karlonas)

Šilutės r.

2016-03-10 Smilginiai strazdai. 3 + 3 pievose prie Plaškių k. (Pagėgių sav.) ir 30 prie Galzdonų k., Šilutės raj. PM1 (M.Karlonas)

2016-05-11 Smilginis jaunimas bėginėja Rupkalviuose J2 B. Belchev, P. Bagdonas

Alytaus miesto sav.

2016-03-22 Smilginiai strazdai užsiiminėja veisimosi vietas ir triukšmauja Alytaus mieste (A. Petraška) G2

Klaipėdos miesto sav.

2016-03-24 Smilginiai strazdai Klaipėdoje perėjimo vietose (S. Karalius) G1

2016-03-24 Klaipėdoje jau smilginiai, juodieji strazdai užsiima vietas. A. Pilybienė G1

2016-04-10 Smilginiai strazdai labai dažni Klaipėdos miesto parkuose ir aplink, stebėti kraunantys lizdą, maitinasi poromis ir nedideliais būreliais (I. Mickus) PM2/L1/M

Kuršių Nerija

2016-03-29 masinė strazdų migracija (smilginiai, baltabruviai, giesmininkai, juodieji) PM2 Smiltynėje

Utenos r.

2016-03-27 Smilginiai strazdai grįžę į perimvietę Utenoje (D. Norkūnienė, D. Norkūnas) G1

Kalvarijos r.

2016-03-27 Smilginių ir amalinių strazdų būriai Kalvarijos sav. PM2 (M.Karlonas)

Jonavos r.

2016-03-28 Smilginiai strazdai - intensyvi migracija Kaišiadorių ir Jonavos rajonuose. PM2 (M.Karlonas)

Kaišiadorių r.

2016-03-28 Smilginiai strazdai - intensyvi migracija Kaišiadorių ir Jonavos rajonuose. PM2 (M.Karlonas)

Biržų r.

2016-03-31 Smilginiai, giesmininkai, baltabruviai strazdai labai gausūs Biržų r.(B. Maldūnienė)PM2

Plungės r.

2016-03-31 Aktyvios Smilginio strazdo giesmės Plungės raj. G2  G. Laukaitis

Kauno miesto sav.

2016-04-01 Smilginis strazdas su šapais snape Kalniečių parke Kaune (S. Medžionis) L1

2016-04-22 Smilginis strazdas su sliekais snape atskrido prie lizdo ir su išmatomis snape nuskrido Kalniečių parke Kaune (S. Medžionis) J1

2016-05-02 Smilginio strazdo jaunikliai palikę lizdą Kalniečių parke Kaune (S. Medžionis) J2

Panevėžio miesto sav.

2016-04-02 Panevėžio Skaistaklanio parke čiulba strazdas giesmininkas. (PM1 G1) (R. Kaunietis)

Anykščių r.

2016-04-04 Anykščių r., Tumėjos km. bei pamiškėmis traukia didžiuliai būriai smilginių strazdų. (R. Kaunietis) PM2

Vilniaus miesto sav.

2016-04-11. Smilginiai strazdai krauna lizdus Vilniaus Vingio parke (R.Karpavičius) L1

Pakruojo r.

2016-05-07 Pakruojo parke lizdą palikęs smilginio strazdo jauniklis. (Gitana Maasienė) J2

2016-05-21 smilginių strazdų jaunikiai (dar maitinami) - visur, Pakruojo raj. (B.Stukienė) J2

Šiaulių r.

   2016-05-10 Šiaulių r., Kurtuvėnų dvaro sodybos parke stebėjau lizdą   palikusį nepaskrendantį smilginio strazdo jauniklį. Tai labai ankstyva vada. Knygoje "Lietuvos fauna" skaičiau, kad anksčiausiai lizdą palikę jaunikliai stebėti 1981 m. gegužės 9 d., taigi, diena anksčiau. (V. Lopeta) J2

Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos)

Vilniaus miesto sav.

2016-03-24 Strazdas giesmininkas Vilniuje, Antakalnyje (A. Šimkus) PM1

2016-03-26 Du strazdai giesmininkai Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) PM1

2016-03-31 Strazdai giesmininkai jau dažni Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) PM2; G2

2016-04-20 Strazdo giesmininko išgertas kiaušinis Vilniaus m. pakraštyje, I1 (R. Juškaitis)

Kuršių Nerija

2016-03-25 pirmieji strazdai giesmininkai Kopgalyje (S. Karalius) PM1

2016-03-29 masinė strazdų migracija (smilginiai, baltabruviai, giesmininkai, juodieji) PM2 Smiltynėje

Alytaus r.

2016-03-25 Pavieniai strazdai giesmininkai Kalesnykų miške, Alytaus r. (A. Petraška) PM1                     

Kauno r.

2016-03-25 Strazdo giesmininko pirmoji nedidelė giesmė Raudondvario medelyno eglės viršūnėje, Kauno r. (S. Medžionis) G1

2016-04-02 Srazdai giesmininkai gausūs Kauno raj. ir Kazlų Rūdos sav. (P.Ignatavičius) PM2

2016-04-03 strazdų giesmininkų aktyvios giesmės Padauguvos miške Kauno r. (R. Kembrytė, I. Semionovas) G2

Pasvalio r.

2016-03-26 Pasvalio r., Žalioji giria-girdėtas strazdas giesmininkas (A.Čerkauskas) PM1,G1.

Šilutės r.

2016-03-27 pirmas strazdas giesmininkas sugautas Ventės rage (R. Rangienė); PM1

Radviliškio r.

2016-03-27-28 Strazdai giesmininkai gieda Radviliškio r. (A. Šimkus) PM1; G1      

Kaišiadorių r.

2016-03-28 Strazdo giesmininko giesmė prie Kruonio HE, Kaišiadorių raj. G1 (M.Karlonas)

2016-03-29 Strazdai giesmininkai - intensyviai migruoja ir girdimos pirmosios giesmės prie Kruonio HE, Kaišiadorių raj. PM2, G1 (M.Karlonas)

Biržų r.

2016-03-28 Du netoli vienas kito giedantys strazdai giesmininkai Kirdonių miško kirtime Biržų r. (B. Maldūnienė) G1

2016-03-31 Smilginiai, giesmininkai, baltabruviai strazdai labai gausūs Biržų r.(B. Maldūnienė)PM2

Anykščių r.

2016-03-28 Anykščių r. Tumėjos miške gieda strazdai giesmininkai. (G1) (R. Kaunietis)

2016-04-02-03 Strazdai giesmininkai jau labai dažni Anykščių ir Kupiškio r. (A. Šimkus) PM2; G2

Jurbarko r.

2016-03-29 Pirmą kartą šiemet mano girdėta ir stebėta Jurbarko parke PM1 R. Giedraitis

Panevėžio r.

2016-03-28 Strazdų giesmininkų giesmės Žaliojoje girioje. Panevėžio r. (I.Vaičiūnaitė, B.Vaičiūnas) G1

Rokiškio r.

2016-04-01 Strazdai giesmininkai gausiai gieda Dusetų girioje Rokiškio r. (D. Norkūnienė) G2    

Kauno miesto sav.

2016-04-01 Strazdai giemininkai čiulba Kaune, Kleboniškyje. (I. Semionovas) PM1, G1

Kazlų Rūdos sav.

2016-04-02 Srazdai giesmininkai gausūs Kauno raj. ir Kazlų Rūdos sav. (P.Ignatavičius) PM2

Ignalinos r.

2016-04-02 Strazdas giesmininkas, giesmės, Ignalinos raj. (B.Stukienė) G1

Kupiškio r.

2016-04-02-03 Strazdai giesmininkai jau labai dažni Anykščių ir Kupiškio r. (A. Šimkus) PM2; G2

Biržtono sav.

2016-04-03 Strazdas giesmininkas, giesmė, Birštono raj. (B.Stukienė) G2

Pakruojo r.

2016-04-08 Pakruojyje čiulba strazdas giesmininkas. (Mangirdas Maasas)

Plungės r.

2016-04-23 aktyviai gieda strazdai giesmininkai Plungės r. (R. Kembrytė) G2

Lazdijų r.

2016-04-25 aktyvios strazdų giesmininkų giesmės prie Veisiejų, Lazdijų r. (R. Kembrytė) G2

Baltabruvis strazdas (Turdus iliacus)

Kuršių Nerija

2016-03-21 baltabruvis strazdas Kopgalyje (S. Karalius) PM1

2016-03-25 baltabruviai strazdai Kopgalyje (S. Karalius) PM1

2016-03-29 masinė strazdų migracija (smilginiai, baltabruviai, giesmininkai, juodieji) PM2 Smiltynėje

Šilutės r.

2017-03-27 pirmi baltabruviai strazdai Ventės rage (V. Jusys); PM1

2016-03-28 čiulba baltabruvis strazdas Ventės rage (V. Jusys); G1

2016-04-03 ir 04 saulėtoj Šilutėj, parke prie ligoninės gieda baltabruviai strazdai G1 P. Bagdonas

Radviliškio r.

2016-03-28 Apie 20 baltabruvių strazdų praskrido Radviliškyje. (A. Šimkus) PM1      

Kaišiadorių r.

2016-03-28 Baltabruvis strazdas - 1 paukštis praskrido į šiaurę ties Kruonio HE, Kaišiadorių raj. PM1 (M.Karlonas)

2016-03-29 Baltabruviai strazdai - intensyviai migruoja prie Kruonio HE, Kaišiadorių raj. PM2 (M.Karlonas)+foto

 

Biržų r.

2016-03-28 Aštuoni baltabruviai strazdai Kirdonių miško kirtime Biržų r. (B. Maldūnienė) PM1+foto

 

2016-03-31 Smilginiai, giesmininkai, baltabruviai strazdai labai gausūs Biržų r.(B. Maldūnienė)PM2

Pakruojo r.

2016-03-29. Baltabruvis strazdas šalia Laičių tvenkinio,Pakruojo r. (R.Karpavičius, G. Petkus )PM1

Kauno r.

2016-04-02 Baltabruviai strazdai Kauno raj. (P.Ignatavičius) PM2

Ignalinos r.

2016-04-02 Baltabruvis strazdas, Ignalinos raj. (B.Stukienė) PM1

Alytaus r.

2016-04-02 Baltabruviai strazdai gausūs Alytaus ir Lazdijų r. (A. Petraška) PM2

Lazdijų r.

2016-04-02 Baltabruviai strazdai gausūs Alytaus ir Lazdijų r. (A. Petraška) PM2

Anykščių r.

2016-04-03 Baltabruviai strazdai jau įprasti Anykščių r. (A. Šimkus) PM2; G1

2016-04-09 Anykščių r. Tumėjos miške gieda baltabruviai strazdai. PM1, G1 (R. Kaunietis)

2016-04-11 Anykščių r., Tumėjos kaimo sodyboje gieda baltabruvis strazdas. (R. Kaunietis)

Utenos r.

2016-04-03 Gausūs būriai besimaitinančių migruojančių baltabruvių strazdų Utenos r. (D. Norkūnas) PM2

Amalinis strazdas (Turdus viscivorus)

Kauno r.

2016-02-29 2016-02-29 1 individas pramigravo virš Nemuno ties Kauno HES. K. Bilinskas PM1

2016-03-06 Vieno praskrendančio amalinio strazdo balsas, Dubravos miške, Kauno r. (A. Petraška, M. karlonas ir kt LPPA mokymų dalyviai) PM1

Šilutės r.

2016-03-06 du amaliniai strazdai stebėti Ventės rage (V. Jusys) PM1;

2016-04-17 amalinis strazdas krauna lizdą Šilutės r. (M. Karlonas, B. Belchev ir BirdID2016) L1

Vilniaus r.

2016-03-06 Vienas amalinis strazdas girdėtas praskrendantis Mikašiūnuose, Vilniaus r. ir mažiausiai penki stebėti Paluknio pievose, Trakų r. A. Šimkus PM1

Trakų r.

2016-03-06 Vienas amalinis strazdas girdėtas praskrendantis Mikašiūnuose, Vilniaus r. ir mažiausiai penki stebėti Paluknio pievose, Trakų r. PM1

2016-03-20 Amalinis strazdas giedojo Madžiūnuose, Trakų r. ( A. Šimkus) G1

Šilalės r.

2016-03-07 Vieno amalinio strazdo giesmė Kvėdarnoje G1  P. Bagdonas

Druskininkų r.

2016-03-07 Amaliniai strazdai pavieniai miške triukšmauja ir gieda Druskininkų sav. (A.Petraška) PM1

2016-03-11 Giedantis amalinis strazdas Druskininkuose (P.Ignatavičius, J.Klimaitė) G1

Varėnos r.

2016-03-07 Amalinis strazdas triukšmauja Varėnos r. (A.Petraška) PM1                   

Kuršių Nerija

2016-03-08 - 9 +7+2+5 +3 amalinių strazdų būreliai praskrido į šiaurę Kopgalyje (S.Karalius) PM1 - PM2

2016-03-22 amalinio strazdo giesmė Kopgalyje (S. Karalius) G1

Zarasų r.

2016-03-11 Zarasų r. Aželiai- girdėta amalinio strazdo giesmė (A.Čerkauskas) PM1.

Biržtono sav.

2016-03-13 Du amaliniai strazdai praskrido Birštone. (A. Šimkus) PM1                     

Biržų r.

2016-03-22 Du praskrendantys amaliniai strazdai laukuose netoli Kirdonių miško Biržų r. (B. Maldūnienė) PM1

Anykščių r.

2016-03-26 Amaliniai strazdai jau įprasti Anykščių r. (A. Šimkus) PM2; G2

Radviliškio r.

2016-03-27 Amaliniai strazdai Linkaičių miške, Radviliškio r. (A. Šimkus) PM2

Kalvarijos r.

2016-03-27 Smilginių ir amalinių strazdų būriai Kalvarijos sav. PM2 (M.Karlonas)

Kaišiadorių r.

2016-03-28 Amaliniai strazdai - pavieniai ir būreliais migruoja į šiaurę ties Kruonio HE, Kaišiadorių raj. PM2 (M.Karlonas)

2016-03-29 Amaliniai strazdai - intensyviai migruoja ir girdimos pirmosios giesmės prie Kruonio HE, Kaišiadorių raj. PM2, G1 (M.Karlonas)

 Margasis žiogelis (Locustella naevia)

Šalčininkų r.

2016-04-14   Vienas giedantis paukštis šlapynėje šalia Baltosios Vokės, Šalčininkų raj. (S. Minkevičius) PM1/G1

Kazlų Rūdos sav.

2016-04-23 Margasis žiogelis girdėtas Bebruliškės tv., Kazlų Rūdos sav. (P.Ignatavičius, J.Klimaitė) PM1

Kalvarijos sav.

2016-05-04 Margasis žiogelis - 1 Aguonio geomorf. draust., Kalvarijos sav. G1 (M.Karlonas)

Šilutės r.

2016-05-08 Margasis žiogelis - giesmė prie Aukštumalos pelkės, Šilutės raj. G1 (M.Karlonas, B.Belchev ir Bird ID 2016)

2016-05-07-08 Margieji žiogeliai girdėti keliose vietose Šilutės r. (A. Šimkus) PM1; G1

Zarasų r.

2016-05-11 Zarasų r., Tiltiškės-girdėtas margasis žiogelis (A.Čerkauskas) PM1,G1

Pakruojo r.

2016-05-21 margųjų žiogelių čirpimas Pakruojo r. (R. Kembrytė, V. Paškevičius, G. Eigirdas, G. Senevaitytė) G2

Anykščių r.

2016-05-28 Du margieji žiodeliai gieda netoli Vajėšių ir Grubų k. Anykščių r. (S. Medžionis) (G1)

Upinis žiogelis (Locustella fluviatilis)

Šilutės r.

2016-05-11 Upiniai žiogeliai kelyje palei Nemuną Plaškiai - Rusnė G2 B. Belchev, P. Bagdonas

Pasvalio r.

2016-05-14 Pasvalio r., Moliūnų miško kirtavietėje girdėtas upinis žiogelis (A.Čerkauskas) PM1, G1

Kaišiadorių r.

2016-05-17 Upinis žiogelis - gieda prie Kruonio HE, Kaišiadorių raj. G1 (M.Karlonas)

Kauno r.

2016-05-18 Upinis žiogelis zirzia Nevėžio slėnyje prie Raudondvario, Kauno r. (S. Medžionis) PM1, G1

Pakruojo r.

2016-05-21 upinių žiogelių aktyvus čirpimas Pakruojo r. (R. Kembrytė, V. Paškevičius, G. Eigirdas, G. Senevaitytė) PM2/G2

Jurbarko r.

2016-05-30 Jurbarko r. Stakiuose, paupyje čirškia upinis žiogelis. (R. Kaunietis) G2

Kupiškio r.

2016-06-02 Kupiškio r., Skapiškyje čiulba upinis žiogelis. (E. Tubelis) G2

Anykščių r.

2016-05-21-22 Upiniai žiogeliai intensyviai gieda Anykščių r. (A. Šimkus) G2

Plungės r.

2016-06-13 aktyvios upinių žiogelių giesmės Plungės r. Godelių km. (R. Kembrytė) G2

Nendrinis žiogelis (Locustella luscinioides)

Šilutės r.

2016-04-13   Girdetas ciulbant prie Kroku lankos apzvalgos boksto. (Marijus , Egidijus Briedziai) PM1/G1

2016-04-13   Rusne: 1 singing in Uostadvaris (K. castren S. Hjerppe ) PM1/G1

2016-04-16 nendriniai žiogeliai aktyviai čirškė ties Uostadvario bokšteliu ir Krokų lankoj, Šilutės r. (M. Karlonas, B. Belchev ir BirdID2016) PM1/G2

2016-05-03 Ventės rage sugauta pirmasis šiais metais margasis žiogelis (Locustella naevia) (V. Eigirdas) PM1

Šalčininkų r.

2016-04-15   Vienas giedantis paukštis nendrynuose šalia Baltosios Vokės, Šalčininkų raj. (S. Minkevičius, R. Gegelevičius) PM1/G1       

2016-04-16. Nendrinis žiogelis gieda prie Papio ež. (A. Skirpstas) PM1,G1

Kauno r.

2016-04-23 Nendriniai žiogeliai - jau dažni tinkamose buveinėse Kauno ir Šakių raj. (M.Karlonas, B.Belchev, Bird ID 2016)

Šakių r.

2016-04-23 Nendriniai žiogeliai - jau dažni tinkamose buveinėse Kauno ir Šakių raj. (M.Karlonas, B.Belchev, Bird ID 2016)

Alytaus r.

2016-04-25 kelių nendrinių žiogelių čirpimas Žuvinto nendrynuose, Alytaus r. (R. Kembrytė) PM1/G1

Biržų r.

2016-04-27 Prie Širvėnos, Kilučių, Gulbinų ež. girdėti nendriniai žiogeliai Biržų r.(B. Maldūnienė)G2

Zarasų r.

2016-04-27 Zarasų r., Salako ap., Ganiavos ež.-girdėtas nendrinis žiogelis (A.Čerkauskas)PM1, G1

2016-05-02 Nendrinis žiogelis gieda Sartų ežere ties Dusetomis, Zarasų r. (D. Norkūnienė) PM1, G1

Rokiškio r.

2016-04-30 ir 05-30 nendriniai žiogeliai dviejose vietose, Rokiškio raj. (B.Stukienė) G1

Šiaulių r.

2016-04-29 Nendrinis žiogelis girdėtas Paežerių ežere, Šiaulių r. (M. Bružas) PM1/G2

Pakruojo r.

2016-05-21 nendrinio žiogelio čirpimas Pakruojo r. (R. Kembrytė, V. Paškevičius, G. Eigirdas, G. Senevaitytė) G2

Meldinė nendrinukė (Acrocephalus paludicola)

Šilutės r.

2016-05-04 Šilutės rajone grįžę pirmosios meldinės nendrinukės PM1/G1 (V.Eigirdas).

2016-05-07 Meldinės nendrinukės - sugrįžę į Nemuno deltą, Šilutės raj. G1 (M.Karlonas, B.Belchev ir Bird ID 2016)

Ežerinė nedrinukė (Acrocephalus schoenobaenus)

Kretingos r.

2016-04-03 Vienas paukštis stebėtas Kretingos raj. Kartena, Minijos pakrantėje ant nendrės. V. Laukžemis PM1

Šilutės r.

2016-04-16 ežerinė nendrinukė stebėta ties Uostadvario bokšteliu, nedrąsi giesmelė, Šilutės r. (M. Karlonas, B. Belchev ir BirdID2016) PM1/G1

2016-04-16 Po vieną ežerinę nendrinukę girdėta Kintų žuvininkystės tvenkiniuose ir prie Kniaupo įlankos, Šilutės r. (A. Šimkus) PM1; G1

2016-04-25 Ventės rage sugauta pirmoji šiais metais ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus). V. Eigirdas PM1

2016-04-26 Ežerinė nendrinukė - 1 Kintų ž.ū.tv. Šilutės raj. PM1 (M.Karlonas)

2016-04-27 Ežerinės nendrinukės jau įprastos Nemuno Deltoje PM2 G2 P. Bagdonas

Vilniaus r.

2016-04-23 ežerinė nendrinukė gieda, Vilniaus raj. (B.Stukienė) PM1/G1

Ignalinos r.

2016-04-29 Ignalinos r., Bobėnai-girdėta ežerinė nendrinukė (A.Čerkauskas) PM1, G1

Biržų r.

2016-05-02 Ežerinės nendrinukės giesmė nendryne prie Gulbinų ež. Biržų r. (B. Maldūnienė)PM1. G1

Lazdijų r.

2016-05-04 Ežerinės nendrinukės - dažnos Dusios ež pakrantėje, Lazdijų raj. G1 (M.Karlonas)

Kauno miesto sav.

2016.05.06 Ežerinė nendrinukė čiulba prie Neries, Kaunas (D.Musteikis, K.Valinčienė) G1

Zarasų r.

2016-05-06 ežerinė nendrinukė Zarasų raj. netoli Čičirio ežero, PM1/ G1 (I. Semionovas)

2016-05-07 ežerinės nendrinukės gausios Zarasų raj., PM2/G2 (I. Semionovas)

Kazlų Rūdos sav.

2016-05-08 Ežerinė nendrinukė gieda Bebruliškės tv., Kazlų Rūdos sav. (P.Ignatavičius) PM1, G1

Panevėžio miesto sav.

2016-05-26 Panevėžio mieste, Nevėžio pakrantėje čiulba ežerinė nendrinukė. PM1, G1 (R. Kaunietis)

Panevėžio r.

2016-06-09 Ežerinės nendrinukės giesmės Miežiškių km. Panevėžio rajonas (E. Sukackienė) G2

Sodinė nendrinukė (Acrocephalus dumetorum)

Biržų r.

2016-05-07 Sodinė nendrinukė prie tvenkinių Pabiržės mstl. (girdėta giesmė temstant) Biržų r. ( B. Maldūnienė)PM1,G1

2016-05-18   Sode Daumėnų k., Biržų r. (Birutė Maldūnienė)

2016-05-20   1 girdėta Biržų girioje, Biržų r. (Armandas Naudžius) G1

2016-05-30   1 Biržų girios šiaurinėje dalyje. A. Naudžius G1

2016-06-02   Matytas vienas giedantis paukštis Daudžgirių miško pakelėje Biržų r. B. Maldūnienė G1

2016-06-15 Giedantis paukštis netoli Daumėnų k. Biržų r. B. Maldūnienė G1

Zarasų r.

2016-05-13 Zarasų r., Degučiuose čiulbanti sodinė nendrinukė (A.Čerkauskas) PM1, G1

2016-05-25   Zarasų r., Kimbartiškėje- girdėti 2 giedantys paukščiai. (A. Čerkauskas) G1

2016-06-13   Zarasų r., Aželių k. girdėta giedanti. A. Čerkauskas G1

2016-06-14   Zarasų r., Tumiškės k. girdėta giedanti. A. Čerkauskas G1

Šilutės r.

2016-05-14 Sodinė nendrinukė girdėta Tulkiaragėje Šilutės raj. PM1 G1 P. Bagdonas

2016-05-19   Sugauta Ventės rage. (V. Eigirdas) PM1

2016-05-23   Patinukas sugautas Ventės rage. (V. Eigirdas)

2016-05-24   Sugauta Ventės rage (R. Rangienė)

2016-05-26   Sugauta Ventės rage (R. Rangienė)

2016-05-28   Du paukščiai sugauti Ventės rage (V. Jusys)

2016-05-29   5 paukščiai sugauti Ventės rage. V. Eigirdas PM2

2016-05-31   3 paukščiai sugauti Ventės rage. V. Eigirdas PM2

2016-06-14   Patinas sugautas Ventės rage. Vytautas Eigirdas

Akmenės r.

2016-05-20   Paukštis giedojo 2 val. nakties prie Rudausių miško, Akmenės raj. (    Marius Karlonas, Aurimas Aleliūnas) G1

Anykščių r.

2016-05-21 Sodinė nenderinukė girdėta šlapiuose krūmynuose šalia Viešinto ežero, Anykščių r. (A. Šimkus) PM1; G1

2016-05-28   Vienas paukštis giedojo Šventosios pakrantės krūmynuose tarp Lašinių ir Mikierių, Anykščių r. (A. Šimkus) G1

2016-05-28 Sodinių nendrinukių pora neša pūkus į sukamą lizdą apleitoje pievelėje šalia Grubų k. Anykščių r. (S. Medžionis) (L1)

Pasvalio r.

2016-05-25   1 kirtavietėje Baltpamūšio miške, 2 prie Nairių, 1 prie Skrebotiškio- Pasvalio r. (A. Naudžius)

Pakruojo r.

2016-05-26   1 prie Diržių, 1 Steigviliuose, 1 Tričiuose, 1 Gedučiuose- Pakruojo r. (A. Naudžius)

Ignalinos r.

2016-05-26   Ignalinos r., Pečiurkos- girdėtas giedantis paukštis. (A. Čerkauskas) G1

Panevėžio miesto sav.

2016-05-26 Panevėžio mieste, Nevėžio pakrantėje čiulba sodinė nendrinukė. PM1, G1 (R. Kaunietis)

Rokiškio r.

2016-05-27   Vienas paukštis girdėtas giedantis naktį Pasarčių k., Rokiškio r. (Daiva Norkūnienė  ) G1

Raseinių r.

2016-05-27   Vidurnaktį giedojo netoli nuo kelio Raseiniai-Šiluva 7-ame km. gluosnių plantacijos pakraštyje. Antanas Kasparavičius G1

Švenčionių r.

2016-05-28   Vienas paukštis čiulbėjo pakelėje, netoli Antaliedės kaimo, Švenčionių raj. (A. K. Jarmalavičiai G.Petkus ir kt.                  ) G1

Klaipėdos r.

2016-05-29   Giedantis paukštis stebėtas Kliošių kraštovaizdžio draustinyje, Klaipėdos raj. (Simonas Minkevičius, Sandra Minkevičienė) G1

Pagėgių r.

2016-06-03   Girdėta netoli Opstainių piliakalnio, Pagėgių sav. (E. Pakštytė) G1

Utenos r.

2016-06-03   Vienas paukštis girdėtas giedantis naktį pakrūmėje ties Viešio ežeru, Utenos r. (Darius Norkūnas) G1

Šakių r.

2016-06-03 Du paukščiai girdėti Šakių rajone, netoli Gelgaudiškio. G. Eigirdas, V. Paškevičius     G1

2016-06-16 Girdėta čiulbant Panemunės krūmuose ties Kidulų k., Šakių raj, O. Atkočaitis G1

Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris)

Klaipėdos r.

2016-05-02   Giedantis paukštis stebėtas nendrynu apaugusiame tvenkinyje, Dituvos sodų teritorijoje, Klaipėdos raj. PM1/G1 (Simonas Minkevičius, Sandra Minkevičienė)

Šalčininkų r.

2016-05-05. Karklinės nendrinukės giesmė krūmynuose prie Papio ež.,Šalčininkų r. (G.Petkus ,R.Karpavičius) PM1 , G1

Šakių r.

2016-05-07   1čiulbantis-paukštis-karklų-krūmuose-prie-Nemuno-Šakių-r.Kukarskės-k (O. Atkočaitis) G1/PM1

Anykščių r.

2016-05-09 Anykščių r., Tumėjos kaimo sodyboje čiulba karklinė nendrinukė. PM1, G1 (R. Kaunietis)

2016-05-28 Karklinės nendrinukės gieda ir skraido poromis apleistoje pievoje šalia Grubų k. Anykščių r. (S. Medžionis) (G2)

2016-05-21 Karklinės nendrinukės aktyviai gieda prie Viešinto ežero, Anykščių r. (A. Šimkus) G2

Kėdainių r.

2016-05-10 Kėdainių r. Skinderiškių parke gieda karklinė nendrinukė. PM1/G1 (R. Simonavičius)

Šilutės r.

2016-05-14 Karklinė nendrinukė čiulba Jonaičių kaime, Šilutės raj. (E.Užpelkis)

Pakruojo r.

2016-05-21 karklinių nendrinukių aktyvios giesmės Pakruojo r. (R. Kembrytė, V. Paškevičius, G. Eigirdas, G. Senevaitytė) PM2/G2

Kuršių Nerija

2016-05-24 - karklinės nendrinukės čiulba Kopgalyje (S.Karalius) PM1, G1

Zarasų r.

2016-06-04 Aktyvios karklinių nendrinukių giesmės Skeldų km. Zarasų rajonas (E. Sukackienė) G2

Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus)

Šalčininkų r.

2016-04-18   Vienas giedantis paukštis nendrynuose šalia Baltosios Vokės, Šalčininkų raj. (S. Minkevičius) PM1/G1

2016-05-15 mažosios krakšlės gieda Papio ež., Šalčininkų raj. (B.Stukienė) PM1 G1

Šilutės r.

2016-04-29 Ventės rage sugauta pirmoji šiais metais mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) (V. Eigirdas) PM1

Lazdijų r.

2016-05-04 Mažoji krakšlė - giesmė Dusios ež. pakrantėje, Lazdijų raj. G1 (M.Karlonas)

Kaišiadorių r.

2016-05-06 Mažoji krakšlė - giesmė prie Kruonio HE, Kaišiadorių raj. PM1 (M.Karlonas)

Klaipėdos r.

2016-05-08 Mažoji krakšlė - giesmė Svencelėje, Klaipėdos raj. G1 (M.Karlonas, B.Belchev ir Bird ID 2016)

Panevėžio miesto sav.

2016-05-17 Panevėžyje, Nevėžio pakrantės nendrynėlyje čiulba mažoji krakšlė. G1 (R. Kaunietis)

Biržų r.

2016.05.22 Mažosios krakšlės giesmė Apasčios upė, Biržai (E. Sukackienė) G2

Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus)            

Šalčininkų r.

2016-04-15   Vienas giedantis paukštis nendryne šalia Baltosios Vokės, Šalčininkų raj. (S. Minkevičius, R. Gegelevičius) PM1/G1

2016-04-23   Vienas paukštis aktyviai gieda papio ež., Šalčininkų r. (L. Raudonikis) PM1/G1

Kaišiadorių r.

2016-04-19   2 paukščiai giedojo skirtingose vietose Girelės tvenkinio nendrėse Kaišiadoryse (M. Briedis) PM1/G1

Vilniaus miesto sav.

2016-04-19   Girdėta giedanti Salotės ež. nendryne Vilniuje. (B. Maldūnienė) PM1/G1

Šakių r.

2016-04-23 Didžioji krakšlė - giesmė Novaraistyje, Šakių raj. PM1, G1 (M.Karlonas, B.Belchev, Bird ID 2016)

Lazdijų r.

2016-04-23   Vieno paukščio balsas Veisiejų ežere, Lazdijų r. (A. Petraška) PM1/G1

2016-04-25 didžiųjų krakšlių giesmės Niedaus ežero pakrantėse, Lazdijų r. (R. Kembrytė) PM1/ G1

Šilutės r.

2016-04-26 Ventės rage čiulba didžioji krakšlė (V.Jusys); PM1/G1

2016-04-26 Didžiosios krakškės - 1 Kintų ž.ū.tv. Šilutės raj. PM1 (M.Karlonas)       

2016-04-27 Didžioji krakšlė tarškėjo nendrynuos prie Uostadvario bokštelio PM1 G1

2016-04-29 Ventės rage sugauta pirmoji šiais metais didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) (V. Eigirdas) PM1

Biržų r.

2016-04-27 Didžiosios krakšlės prie širvėnos ež.-4, prie Kilučių ež.-1, Biržų r. (B. Maldūnienė) PM1

Zarasų r.

2016-04-29 Zarasų r., Luodžio ež. girdėta didžioji krakšlė (A.Čerkauskas, M.Ilčiukas) PM1, G1

Kauno miesto sav.

2016-05-03 Didžioji krakšlė gieda Kaune (P.Ignatavičius) G1

2016-06-04 didžiųjų krakšlių giesmės Nemuno ir Jiesios pakrantėse ties Kaunu (K.Bilinskas) G2

Kėdainių r.

2016-05-10 Kėdainių r. Skinderiškių parko tvenkiniuose gieda didžiosios krakšlės. (R. Simonavičius)

Paprastoji tošinukė (Hippolais icetirna)

Biržų r.

2016-05-03 Paprastoji tošinukė tyliai čiulba sode Pabiržės mstl. Biržų r. (ankstyva)  (B. Maldūnienė)PM1,G1

Utenos r.

2016-05-07 Paprastoji tošinukė gieda Margavonės k., Utenos r. (D. Norkūnas) PM1, G1

Šilutės r.

2016-05-08 Ventės rage sugauta pirmoji šiais  paprastoji tošinukė (Hippolais icetrina) R. Rangienė PM1

2016-05-11 Tošinukė čiulba krūmynuose šalia Minijos prie Kintų žuv PM1 G1 P. Matulionytė, B. Belchev ir P. Bagdonas

2016-05-11 Tošinukė miškelyje prie Užkardos g. pakeliui į Sausgalvius PM1 G1 B. Belchev, P. Bagdonas

Kuršių Nerija

2016-05-11 - tošinukė Kopgalyje (S.Karalius) PM, G1

Panevėžio miesto sav.

2016-05-13 Panevėžyje čiulba tošinukė. PM1 G1 (R. Kaunietis)

Druskininkų sav.

2016-05-13 Tošinukė - giesmė Lipliūnų k., Druskininkų sav. G1 (M.Karlonas)

Zarasų r.

2016-05-14 tošinukių jau gausu Zarasų r. (I. Semionovas) PM2/G2

Trakų r.

2016-05-14 Tošinukė giedojo Užutrakio dvaro parke, Trakų r. (A. Šimkus) PM1; G1

Pasvalio r.

2016-05-14 Pasvalio r., Orijos k. girdėta paprastoji tošinukė (A.Čerkauskas) PM1, G1

Anykščių r.

2016-05-18 Anykščių r., Tumėjos kaime čiulba tošinukė. (R. Kaunietis)

Kauno r.

2016-05-18 Paprastoji tošinukė gieda Nevėžio slėnyje prie Raudondvario, Kauno r. (S. Medžionis) PM1, G1

2016-05-27 tošinukių aktyvios giesmės Akademijoje, ASU arboretume, Kauno r. (R. Kembrytė) G2

Pakruojo r.

2016-05-21 paprastųjų tošinukių aktyvios giesmės Pakruojo r. (R. Kembrytė, V. Paškevičius, G. Eigirdas, G. Senevaitytė) PM2/G2

Kaišiadorių r.

2016-05-21 paprastoji tošinukė gieda Kaišiadorių rajone (R. Morkūnė) G1/G2

2016-05-29 tošinukių aktyvios giesmės Rumšiškėse Kaišiadorių r. (R. Kembrytė) G2

Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria)

Pasvalio r.

2016-05-14 Pasvalio r., Orijos k. giedanti raiboji devynbalsė (A.Čerkauskas) PM1, G1

Šilutės r.

2016-05-14 Raibosios devynbalsės okupavo Žalgirių mišką, Šilutės raj. PM1 G1 P. Bagdonas

2016-05-15 Ventės rage sugauta pirmoji šiais metais raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) V. Eigirdas PM

Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca)

Alytaus r.

2016-04-06 Pilkosios devynbalsės giesmė Krokialaukyje, Alytaus r. PM1, G1 (A.Petraška)

2016-04-25 kelios pilkosios devynbalsės gana aktyviai gieda prie Žuvinto direkcijos, Alytaus r. (R. Kembrytė) PM1/G2

Vilniaus miesto sav.

2016-04-07. Pilkoji devynbalsė sodų gyvatvorėje Guriuose, Vilniaus m.(R.Karpavičius) PM1

2016-04-13, pilkoji devynbalsė, nedrasi giesmė, Vilniaus m. (B.Stukienė) PM1, G1

2016-04-21, pilkoji devynbalsė, aktyvios giesmės Vilniaus m. (B.Stukienė) G2

2016-04-21 Dvi pilkosios devynbalsės girdėtos Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) PM1; G1

Rokiškio r.

2016-04-12 Pilkosios devynbalsės giesmė Gylių k. Rokiškio r. (D. Norkūnienė) PM1, G1

2016-04-30, pilkoji devynbalsė, Rokiškio raj. (B.Stukienė) G2

Šilutės r.

2016-04-14 Ventės rage sugauta pirmoji šiais metais pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) (R. Rangienė) PM1

2016-04-15   Du paukščiai sugauti Ventės rage. (V. Eigirdas) PM1

2016-04-16-17 pilkosios devynbalsės dažnos Šilutės r. (M. Karlonas, B. Belchev ir BirdID2016) PM2/G2

Kauno miesto sav.

2016-04-16. Pilkoji devynbalse Kaune. PM1,G1 (E. Šniaukšta)

2016-04-24 Pilkosios devynbalsės gieda prie Lampėdžio ež., Kauno m. (P.Ignatavičius, J.Klimaitė) PM2/G2

2016-04-30, pilkoji devynbalsė, Kaune. (I. Semionovas) G1

Klaipėdos miesto sav.

2016-04-16 - Pilkosios devynbalsės giesmė Klaipėdoje (S.Karalius) PM1, G1

Kauno r.

2017-04-17 Pilkoji devynbalsė Raudondvaryje, Kauno r. (S. Medžionis) PM1

2016-04-19 pilkoji devynbalsė gieda Akademijoje, Kauno r. (R. Kembrytė) PM1/G1

Utenos r.

2016-04-17 Pilkoji devynbalsė gieda Utenoje (D. Norkūnienė, D. Norkūnas) G1

Kaišiadorių r.

2016-04-18 Pilkoji devynbalsė - giesmė prie Kruonio HE, Kaišiadorių raj. G1 (M.Karlonas)

Šiaulių r

 2016-04-20 vienas paukštis giedojo Kurtuvėnų miestelyje, sode.  Šiaulių r., Bubių seniūnija. Pirmas stebėjimas (V. Lopeta) PM1/G1

Panevėžio miesto sav.

2016-04-21 Panevėžyje keliose vietose čiulba pilkosios devynbalsės. PM1, G1 (R. Kaunietis)

Lazdijų r.

2016-04-25 pilkosios devynbalsės giesmė Petroškų miške, Lazdijų r. (R. Kembrytė) PM1/G1

Biržų r.

2016-04-27 Daug kur girdėtos pilkosios devynbalsės Biržų r.(B. Maldūnienė)G2

2016.05.22 Pilkųjų devynbalsių pora vynuogėje rinko pūkus lizdo statybai Biržai (E. Sukackienė) L

Zarasų r.

2016-04-27 Zarasų r., Nadūnai-girdėta pilkoji devynbalsė (A.Čerkauskas)PM1, G1

2016-05-01, pilkoji devynbalsė, Zarasų raj. (I. Semionovas) PM1/ G1

Šilalės r.

2016-05-03 Krūmynai ošia nuo juodagalvių, pilkųjų ir rudųjų devynbalsių G2/ PM2 P. Bagdonas

Plungės r.

2016-05-12 pilkosios devynbalsės giesmė Plungės r. (R. Kembrytė) G2

Pakruojo r.

2016-05-21 aktyvios pilkųjų devynbalsių giesmės Pakruojo r. (R. Kembrytė, V. Paškevičius, G. Eigirdas, G. Senevaitytė) G2

Rudoji devynbalsė (Sylvia communis)

Kaišiadorių r.

2016-04-21   1 paukštis maitinosi sode Kaišiadoryse (E. Briedis) PM1

Šilutės r.

2016-04-25 rudoji devynbalsė sugauta Ventės rage (V.Jusys); PM1

Anykščių r.

2016-04-30 - rudoji devynbalsė Rubikiuose, Anykščių raj. (S.Karalius) PM1

2016-05-09 Anykščių r., Tumėjos kaimo sodyboje čiulba rudoji devynbalsė. PM1, G1 (R. Kaunietis)

Kuršių Nerija

2016-05-02 - rudoji devynbalsė Kopgalyje (S.Karalius) PM1

Biržų r.

2016-05-02 Rudosios devynbalsės patinukas giedantis krūmuose pagal smegduobę netoli Pabiržės mstl. Biržų r. (B. Maldūnienė)PM1. G1

Zarasų r.

2016-05-01 Zarasų r., Teterviniai-čiulbantis rudosios devynbalsės patinas (A.Čerkauskas) PM1, G1

2016-05-02 Rudosios devynbalsės dviejose vietose Morkūnų ir Jasų k., Zarasų r. (D. Norkūnienė) PM1, G1

2016-05-07  rudosios devynbalsės gausios Zarasų raj., PM2/G2 (I. Semionovas)

2016-06-04 Rudųjų devynbalsių pora su maistu snape Skeldų km. Zarasų rajonas (E. Sukackienė) J1

Šilalės r.

2016-05-03 Krūmynai ošia nuo juodagalvių, pilkųjų ir rudųjų devynbalsių G2/ PM2 P. Bagdonas

Varėnos r.

2016-05-04 Rudosios devynbalsės - ganėtinai gausios Pietų Lietuvoje: Varėnos, Druskininkų, Lazdijų, Kalvarijos sav. G1 (M.Karlonas)

Druskininkų sav.

2016-05-04 Rudosios devynbalsės - ganėtinai gausios Pietų Lietuvoje: Varėnos, Druskininkų, Lazdijų, Kalvarijos sav. G1 (M.Karlonas)

Lazdijų r.

2016-05-04 Rudosios devynbalsės - ganėtinai gausios Pietų Lietuvoje: Varėnos, Druskininkų, Lazdijų, Kalvarijos sav. G1 (M.Karlonas)

Kalvarijos sav.

2016-05-04 Rudosios devynbalsės - ganėtinai gausios Pietų Lietuvoje: Varėnos, Druskininkų, Lazdijų, Kalvarijos sav. G1 (M.Karlonas)

Kaišiadorių r.

2016-05-06 Rudosios devynbalsės - dažnos Kaišiadorių, Jonavos, Plungės raj. PM2 (M.Karlonas)

Jonavos r.

2016-05-06 Rudosios devynbalsės - dažnos Kaišiadorių, Jonavos, Plungės raj. PM2 (M.Karlonas)

Plungės r.

2016-05-06 Rudosios devynbalsės - dažnos Kaišiadorių, Jonavos, Plungės raj. PM2 (M.Karlonas)

2016-05-12 rudoji devynbalsė gieda Plungės r. (R. Kembrytė) PM1/G1

Kauno miesto sav.

2016.05.06 Rudoji devynbalsė čiulba Domeikavoje, Kaune r. (K.Valinčienė) PM1/ G1

Vilniaus r.

2016-05-07 rudoji devynbalsė, Vilniaus raj. (B.Stukienė, A.Raubaitė, V.Monkuvienė) PM1, G1

Kazlų Rūdos sav.

2016-05-08 Rudoji devynbalsė gieda Bebruliškės tv., Kazlų Rūdos sav. (P.Ignatavičius) PM1, G1

Kauno r.

2016-05-12 Kauno r., Juragiuose gieda rudoji devynbalsė. (R. Kaunietis) PM1/G1

2016-05-16 Rudoji devynbalsė Raudondvario medelyne, Kauno r. (S. Medžionis) PM1, G1

Pakruojo r.

2016-05-21 aktyvios rudųjų devynbalsių giesmės Pakruojo r. (R. Kembrytė, V. Paškevičius, G. Eigirdas, G. Senevaitytė) G2

Sodinė devynbalsė (Sylvia borin)

Šilutės r.

2016-05-01 Ventės rage sugauta pirma sodinė devynbalsė (V. Jusys); PM1

2016-05-07-08 Sodinės devynbalsės girdėtos keliose vietose Šilutės r. (A. Šimkus) PM1; G1

2016-05-11 Pirmoji sodinė devynbalsė čiulba krūmynuose šalia Minijos prie Kintų žuv PM1 G1 P. Matulionytė, B. Belchev ir P. Bagdonas

Klaipėdos r.

2016-05-01 Sodinė devynbalsė gieda, Klaipėdos raj. Kiškėnų km (A. Pilybienė) PM1/G1

Vilniaus miesto sav.

2016-05-04. Sodinės devynbalsės giesmė Vilniuje, Žvėryne (R.Karpavičius) G1

2016-05-13. Bent 3 sodinės devynbalsės Vingio parke prie botanikos sodo (R.Karpavičius) PM2. G2

Šilalės r.

2016-05-05 Trijose vietos gieda sodinės devynbalsės PM1/ G1 (P. Bagdonas)

Panevėžio miesto sav.

2016-05-11 Panevėžyje čiulba sodinė devynbalsė. PM1, G1 (R. Kaunietis)

Utenos r.

2016-05-14 Kelios sodinės devynbalsės gieda ties Raudoniškio k., Utenos r. (D. Norkūnas) PM1, G1

Šalčininkų r.

2016-05-15 sodinė devynbalsė prie Papio ež., Trakų raj. (B.Stukienė) PM1 G1

Palangos sav.

2016-05-14 sodinė devynbalsė gieda Palangos parke. (A. Skirpstas) PM1 G1

Jonavos r.

2016-05-18 Sodinė devynbalsė - giesmė Didžiojo Raisto k., Jonavos raj. G1 (M.Karlonas)

Pakruojo r.

2016-05-21 aktyvios sodinių devynbalsių giemsės Pakruojo r. (R. Kembrytė, V. Paškevičius, G. Eigirdas, G. Senevaitytė) G2

Kauno r.

2016-05-25 sodinių devynbalsių aktyvios giesmės Kamšos miške, Kauno r . (R. Kembrytė) G2

Kaišiadorių r.

2016-05-29 sodinių devynbalsių aktyvios giesmės Rumšiškėse Kaišiadorių r. (R. Kembrytė) G2

Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla)

Šilutės r.

2016-04-03   Patinas sugautas Ventės rage. Ankstyva registracija V. Jusys PM1

2016-04-04   Dvi sugautos Ventės rage R. Rangienė PM1

2016-04-16-17 juodagalvės devynbalsės dažnos Šilutės r. (M. Karlonas, B. Belchev ir BirdID2016) PM2/G2

Kuršių Nerija

2016-04-05 - juodagalvės devynbalsės patinukas Kopgalyje (S.Karalius) PM1

2016-04-08 - juodagalvės devynbalsės patelė Kopgalyje (S.Karalius) PM1

2016-04-19 juodgalvės devynbalsės giesmė šalia Juodkrantės) G1 (J.Zarankaitė)

Kauno r.

2016-04-06 juodagalvės devynbalsės patinukas Kamšos miško pakraštyje, Kauno r. (R. Kembrytė) PM1

2017-04-17 Dvi juodagalvės devynbalsės Raudondvaryje ir Nevėžio slėnyje, Kauno r. (S. Medžionis) PM1

Neringos sav.

2016-04-07 juodgalvės devynbalsės migruoja Juodkrantėje PM2 (J.Zarankaitė)

Šakių r.

2016-04-10   Patinas Juodgirio miško pakraštyje Šakių r. Stulgių k. (O. Atkočaitis) PM1

2016-04-15   Porelė matyta Dagilių k., Šakių raj. (O. Atkočaitis) PM1

Kauno miesto sav.

2016-04-10   Kaunas, Vaišvydavos pagrindinės mokyklos teritorija. Stebėtos 3 patelės ir 2 patinai. (V. Burinskienė, S. Burinskas) PM1

2016-04-15 aktyviai gieda juodagalvės devynbalsės Nemuno pakrančiu krumynuose ties Kaunu (K.Bilinskas) G2

2016-04-24 Juodagalvės devynbalsės gieda prie Lampėdžio ež., Kauno m. (P.Ignatavičius, J.Klimaitė) PM2/G2

2016-05-05 juodagalvės devynbalsės giesmė Kaune prie Neries, PM1, G1 (I. Semionovas)

Jurbarko r.

2016-04-10 Juodagalvės devynbalsės giesmė girdėta Seredžiuje, Jurbarko r. (A. Šimkus) PM1; G1

Vilniaus miesto sav.

2016-04-11. Juodagalvė devynbalsė Vilniaus Vingio parke (R.Karpavičius) PM1,G1

2016-04-11 Juodagalvės devynbalsės giesmė girdėta Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) PM1; G1

Šilalės r.

2016-04-12   Vienas giedojo krūmynuos netoli Pajūrio (Šilalės raj.) (P. Bagdonas) PM1/G1

2016-05-03 Krūmynai ošia nuo juodagalvių, pilkųjų ir rudųjų devynbalsių G2 P. Bagdonas

Panevėžio miesto sav.

2016-04-15 Panevėžyje girdėtos bent dviejų juodagalvių devynbalsių giesmelės. Dar ne pilnos, tik fragmentai. (PM1, G1) (R. Kaunietis)

Šalčininkų r.

2016-04-16. Juodgalvė devynbalsė gieda prie Papio ež. (A. Skirpstas) PM1,G1

Kaišiadorių r.

2016-04-18 Juodagalvės devynbalsės - pavienės giesmės Kaišiadorių ir Jonavos raj. PM1, G1 (M.Karlonas)

Jonavos r.

2016-04-18 Juodagalvės devynbalsės - pavienės giesmės Kaišiadorių ir Jonavos raj. PM1, G1 (M.Karlonas)

Zarasų r.

2016-04-19 Zarasų r., Tiltiškių k. stebėta giedanti juodagalvė devynbalsė (A.Čerkauskas) PM1, G1.

Plungės r.

2016-04-22 giedantis juodagalvės devynbalsės patinukas Plungės r. (R. Kembrytė) PM1/G1

Lazdijų r.

2016-04-25 juodagalvių devynbalsių giesmės Petroškų miške, Lazdijų r. (R. Kembrytė) PM2/G2

Anykščių r.

2016-04-25 Anykščių r. Tumėjos kaimo sodyboje čiulba juodagalvė devynbalsė. Čia pernai jos perėjo. (R. Kaunietis)

Biržų r.

2016-04-27 Juodagalvės devynbalsės giesmė medžiuose prie Širvėnos ež. Biržų r.(B. Maldūnienė)G1

Rokiškio r.

2016-04-27 Juodagalvė devynbalsė gieda Dusetų girioje Rokiškio r. (D. Norkūnienė) PM1, G1

2016-04-30, juodagalvė devynbalsė, giedojo gana kukliai, Rokiškio raj. (B.Stukienė) PM2

Utenos r.

2016-04-30 Juodagalvės devynbalsės Kvyklių k. Utenos r. (D. Norkūnas) PM1, G1

Pakruojo r.

2016-05-21 aktyvios juodagalvių devynbaslių giesmės Pakruojo r. (R. Kembrytė, V. Paškevičius, G. Eigirdas, G. Senevaitytė) G2

Šiaurinė pečialinda (Phylloscopus trochiloides)

Šakių r.

Čiulbėjo Nemuno šlaitų medynuose Kukarskės k,. Šakių raj. (O. Atkočaitis) PM1/G1

Vilniaus miesto sav.

2016-05-13. Šiaurinės pečialindos giesmelė Vingio parke prie botanikos sodo (R.Karpavičius) PM1. G1

Pasvalio r.

2016-05-14 Pasvalio r., Pumpėnuose ir Januškuose girdėta po šiaurinę pečialindą (A.Čerkauskas) PM1, G1

Kuršių Nerija

2016-05-24 - dvi šiaurinės pečialindos čiulba Kopgalyje (S.Karalius) PM1, G1

Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix)

Kauno r.

2016-04-10 pirmoji žalioji pečialinda Kamšos miške, Kauno r. (R. Kembrytė) PM1/ G1

2016-04-20 žaliosios pečialindos jau įprastos Kamšos miške, intensyviai gieda, Kauno r. (R. Kembrytė) PM2/G2

2016-04-27 žaliųjų pečialindų labai gausu, aktyviai gieda Kamšos miške, Kauno r. (R. Kembrytė) PM2/G2

Kuršių Nerija

2016-04-14 žalioji pečialinda sugauta juodkrantės voratinklinėse gaudyklėse PM1 (J.Zarankaitė)

2016-04-18   Juodkrante: 2 birds heard singing north part of Juodkrante (K.Castren S. Hjerppe) PM1/G1

2016-04-18 žaliosios pečialindos giesmė šalia Juodkrantės G1 (J.Zarankaitė)

2016-04-27 - žalioji pečialinda Kopgalyje (S.Karalius) PM1, G1

Vilniaus miesto sav.

2016-04-15. Žalioji pečialinda keliose vietose Vilniaus Vingio parke (R.Karpavičius) PM1,G1

2016-04-18 Dvi žaliosios pečialindos girdėtos Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) PM1; G1

2016-04-21 Žaliosios pečialindos įprastos Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) PM2; G2

Kauno miesto sav.

2016-04-15 pirma žalioji pečialinda Nemuno pakrančių krūmynuose Kaune (K.Bilinskas) PM1

2016-04-24 Žaliosios pečialindos gieda prie Lampėdžio ež., Kauno m. (P.Ignatavičius, J.Klimaitė) PM1/G2

Šakių r.

2016-04-16. Žalioji pečialinda prie Novaraisčio. [E.Šniaukšta] PM1,G1

2016-04-23/24 Žaliosios pečialindos - dažnos Šakių ir Kaišiadorių raj. PM2, G1 (M.Karlonas, B.Belchev, Bird ID 2016)

Šilutės r.

2016-04-16 žaliosios pečialindos balsas Šilutės r. (M. Karlonas, B. Belchev ir BirdID2016) PM1

2016-04-16 Ventės rage sugauta pirmoji šiais metais žalioji pečialinda (V. Jusys) PM1

Zarasų r.

2016-04-17 Zarasų r., Aželiai-girdėta žalioji pečialinda (A.Čerkauskas) PM1, G1

2016-04-22 Žalioji pečialinda gieda Antazavės šile Zarasų r. (D. Norkūnienė) G1

2016-05-01, žaliosios pečialindos, Zarasų raj. (I. Semionovas) PM1, G1

2016-05-07 žaliosios pečialindos gausios Zarasų raj.,PM2/ G2 (I. Semionovas)

2016-06-11 Žaliųjų pečialindų pora pavojaus signalai, neramus elgesys. Tumiškės km, Zarasų rajonas. (E. Sukackienė)

Panevėžio miesto sav.

2016-04-17 Panevėžyje keliose vietose gieda žaliosios pečialindos. PM1, G1 (R. Kaunietis)

Kaišiadorių r.

2016-04-18 Žalioji pečialinda - viena nedrąsi giesmė prie Kruonio HE, Kaišiadorių raj. G1 (M.Karlonas)

2016-04-23/24 Žaliosios pečialindos - dažnos Šakių ir Kaišiadorių raj. PM2, G1 (M.Karlonas, B.Belchev, Bird ID 2016)

Rokiškio r.

2016-04-18 Žalioji pečialinda gieda ties Gylių k., Rokiškio r. (D. Norkūnienė) G1, PM1

2016-04-30, žalioji pečialinda, girdėtos keliose vietose, Rokiškio raj. (B.Stukienė) G2

Plungės r.

2016-05-12 žaliųjų pečialindų daug ir aktyviai gieda Plungės r. (R. Kembrytė) PM2/G2

Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita)

Kuršių Nerija

2016-03-23 Pilkoji pečialinda pušyse palvėje ties Juodkrante (A. Naudžius) PM1

2016-04-01 pilkoji pečialinda Juodkrantėje PM1 (J.Zarankaitė)

2016-04-06 - pilkoji pečialinda Kopgalyje (S.Karalius) PM1

2016-04-07 pilkoji pečialinda gieda Smiltynėje (Klaipėda) G1 (J.Zarankaitė)

2016-04-08 pilkoji pečialinda gieda Smiltynėje G1 (J.Zarankaitė)

2016-04-09 Pilkosios pečialindos jau įprastos Kuršių nerijoje. (A. Šimkus) PM2; G2

Panevėžio r.

2016-04-02 Panevėžio r., Vabalninko miškas-girdėta pilkoji pečialinda (A.Čerkauskas) PM1, G1

Šilutės r.

2016-04-03 pilkoji pečialinda gieda Ventės rage. (V. Eigirdas);G1

2016-04-04 Pilkosios pečialindos giesmė prie Šyšos Šilutės r. (D. Norkūnienė, D. Norkūnas, L. Pareigienė) G1

2016-04-09 Ventės rage sugauta pilkoji pečialinda su žiedu HIDDENSEE GERMANIA DX4639 (V. Jusys) PM1

2016-04-11 Pilkosios pečialindos - giesmės jau dažnos Pagėgių sav., Šilutės raj. PM2, G2 (M.Karlonas)

2016-04-16. Pilkosios pečialindos gieda prie Atmatos (Šilutės r.) (R. Morkūnė) G1

2016-04-16-17 pilkosios pečialindos dažnos ir aktyviai gieda Šilutės r. (M. Karlonas, B. Belchev ir BirdID2016) PM2/G2

Vilniaus miesto sav.

2016-04-04. Pilkosios pečialindos giesmė Vilniaus Vingio parke.(R.Karpavičius) PM1 ,G1

2016-04-04 Pilkosios pečialindos giesmė girdėta Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) PM1; G1

2016-04-05 Pilkoji pečialinda, giesmė, Vingio parkas, Vilniaus m. (B.Stukienė) G1

2016-04-20-21 Pilkosios pečialindos įprastos Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) PM2; G2

Anykščių r.

2016-04-04 Anykščių r., Tumėjos miške čiulba pilkosios pečialindos. (R. Kaunietis) PM1, G1

Alytaus miesto sav.

2016-04-04 Pilkosios pečialindos girdėtos Alytaus mieste (A. Petraška)PM1,G1

Biržų r.

2016-04-05 Pilkoji pečialinda gieda prie Daudžgirių parko Biržų r.( B.Maldūnienė)G1

Kauno miesto sav.

2016-04-05 Pilkųjų pečialindų giesmės Kaune (Aleksote) ir Arlaviškėse (Kauno r.). (I.Vaičiūnaitė) G1

2016-04-10 Pilkųjų pečialindų giesmės (jau visur jų pilna) Kauno r. (I.A. Semionovai) G2

Švenčionių r.

2016-04-05 Švenčionių r., Adutiškio miške ir Birvėtos tvenkiniuose girdėta po pilkąją pečialindą (A.Čerkauskas) PM1, G1

Jurbarko r.

2016-04-05   Girdėtas 5 vietose Padauguvos miške Kauno r. sav. R. Giedraitis PM1                   

Panevėžio miesto sav.

2016-04-05 Panevėžyje čiulba pilkosios pečialindos. PM2, G1 (R. Kaunietis)

Kauno r.

2016-04-05 Pilkųjų pečialindų giesmės Kaune (Aleksote) ir Arlaviškėse (Kauno r.). (I.Vaičiūnaitė) G1

2016-04-07 pirmoji pilkosios pečialindos giesmė Kamšos miške Kauno r. (R. Kembrytė) PM1/G1

2016-04-07 2 pilkosios pečialindos gieda Nevėžio slėnyje netoli Raudondvario, Kauno r. (S. Medžionis) G1

2016-04-08 Pilkosios pečialindos gieda Kleboniškio miške, Kauno raj. (P.Ignatavičius) PM2

Zarasų r.

2016-04-07 Pilkoji pečialinda gieda Antazavės šile, Zarasų r. (D. Norkūnienė) PM1, G1

2016-04-08 Pilkoji pečialinda gieda Vasaknų k., Zarasų r. (D. Norkūnienė) PM1, G1

2016-04-09 Pilkosios pečialindos jau dažnos Zarasų, Utenos rajonuose (D. Norkūnienė, D. Norkūnas)PM2/ G2

2016-04-16 Pilkosios pečialindos gausios ir intensyviai gieda Zarasų raj. [I. Semionovas] PM2/G2

Šilalės r.

2015 04 07 Nedrasi pilkosios pečialindos giesmė (P. Bagdonas) PM1 G1

2015 04 12 Aktyvios pilkųjų pečialindų giesmės G2 (P. Bagdonas)

Kaišiadorių r.

2016-04-08 Pilkosios pečialindos - 1 giesmė prie Kruonio HE, Kaišiadorių raj. ir 1 D.Raisto k. Jonavos raj. PM1, G1 (M.Karlonas)

Jonavos r.

2016-04-08 Pilkosios pečialindos - 1 giesmė prie Kruonio HE, Kaišiadorių raj. ir 1 D.Raisto k. Jonavos raj. PM1, G1 (M.Karlonas)

Vilkaviškio r.

2016-04-08 Pilkosios pečialindos giesmė Merkšiškiuose, Vilkaviškio r. (I.Vaičiūnaitė) G1

2016-04-10 Pilkosios pečialindos giesmė Vilkaviškio sav. prie Rausvės upelio PM1 (I.Šalaševičius)

Utenos r.

2016-04-09 Pilkosios pečialindos jau dažnos Zarasų, Utenos rajonuose (D. Norkūnienė, D. Norkūnas) G2

Pagėgių r.

2016-04-11 Pilkosios pečialindos - giesmės jau dažnos Pagėgių sav., Šilutės raj. PM2, G2 (M.Karlonas)

Plungės r.

2016-04-21 pilkosios pečialindos gausios ir aktyviai gieda Plungės r. (R. Kembrytė) PM2/G2

Lazdijų r.

2016-04-25 pilkosios pečialindos įprastos ir aktyviai gieda Lazdijų r. (R. Kembrytė) PM2/G2

Klaipėdos miesto sav.

2016-04-25 Pilkųjų pečialindų giesmės miškelyje prie jūros, netoli Girulių, Klaipėdos m. sav. (M. Bružas, I. Mickus, M. Kaupys) G2;

Rokiškio r.

2016-04-30, pilkoji pečialinda, aktyvios, Rokiškio raj. (.Stukienė) G2

Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus)

Kuršių Nerija

2016-04-06 ankstyvoji pečialinda Juodkrantėje PM1 (J.Zarankaitė)

2016-04-12 - ankstyvosios pečialindos Kopgalyje (S.Karalius) PM1, G1

2016-04-14 ankstyvoji pečialinda gieda šalia Juodkrantės PM1/G1 (J.Zarankaitė)

Šilutės r.

2016-04-07   Sugauta Ventės rage. Ankstyva registracija V. Jusys PM1

2016-04-14   stebeta prie siurblines Sausgalviu km.Silutes raj. (M., E. Briedžiai) PM1

2016-04-17 ankstyvosios pečialindos aktyvios giesmės Šilutės r. (M. Karlonas, B. Belchev ir BirdID2016) PM2/G2

Kauno r.

2016-04-08 Ankstyvoji pečialinda Žiemkelio pievose Kauno raj. [ E.Šniaukšta] PM1 G1

2016-05-04 aktyvi ankstyvosios pečialindos giesmė Kamšos miške, Kauno r. (R. Kembrytė) G2

Pagėgių r.

2016-04-10   Giesmė Piktupėnuose, Pagėgių sav. M. Karlonas PM1/G1

Šakių r.

2016-04-10   Čiulbantis pukštis krūme Šakių r. Stulgių k. (O. Atkočaitis) PM1/G1

Vilniaus miesto sav.

2016-04-11. Ankstyvoji pečialinda Vilniaus Vingio parke (R.Karpavičius) PM1,G1

2016-04-15. Ankstyvoji pečialinda gieda Vilniuje, Pupjuose (A. Skirpstas) PM1,G1

Rokiškio r.

2016-04-18 Ankstyvoji pečialinda gieda Gylių k. Rokiškio r. (D. Norkūnienė) PM1, G1

2016-04-30, ankstyvoji pečialinda, aktyviai gieda, Rokškio raj. (B.Stukienė) G2

Kaišiadorių r.

2016-04-18 Ankstyvosios pečialindos - dažnos Kaišiadorių ir Jonavos raj. PM2, G2 (M.Karlonas)

Jonavos r.

2016-04-18 Ankstyvosios pečialindos - dažnos Kaišiadorių ir Jonavos raj. PM2, G2 (M.Karlonas)

Panevėžio miesto sav.

2016-04-22 Panevėžyje girdėta ankstyvosios pečialindos giesmė. PM1, G1 (R. Kaunietis)

2016-04-28 Panevėžio parkuose gieda ankstyvosios pečialindos. G2 (R. Kaunietis)

Kazlų Rūdos sav.

2016-04-23 Ankstyvosios pečialindos gieda Bebruliškės tv., Kazlų Rūdos sav. (P.Ignatavičius, J.Klimaitė)

Kauno miesto sav.

2016-04-24 Ankstyvosios pečialindos gieda prie Lampėdžio ež., Kauno m. (P.Ignatavičius, J.Klimaitė) PM2/G2

Alytaus r.

2016-04-25 ankstyvoji pečialinda gieda prie Žuvinto direkcijos, Alytaus r. (R. Kembrytė) PM1/G1

Marijampolės r.

2016-04-25 ankstyvoji pečialinda gieda netoli Amalvo, Marijampolės r. (R. Kembrytė) PM1/G1

Klaipėdos miesto sav.

2016-04-25 Ankstyvųjų pečialindų giesmės miškelyje prie jūros, netoli Girulių, Klaipėdos m. sav. (M. Bružas, I. Mickus, M. Kaupys) G2;

Zarasų r.

2016-04-27 Zarasų r., Degučių ap. ankstyvosios pečialindos girdėtos daugelyje vietų (A.Čerkauskas)PM2, G2

2016-05-01, ankstyvosios pečialindos, Zarasų raj. (I. Semionovas) PM1, G1

2016-05-07 ankstyvosios pečialindos gausios Zarasų raj., PM2/G2 (I. Semionovas)

Anykščių r.

2016-05-02 Anykščių r., Tumėjos miške čiulba ankstyvosios pečialindos. (R. Kaunietis) PM1/G1

Plungės r.

2016-05-12 ankstyvųjų pečialindų giesmės Plungės r. (R. Kembrytė) PM2/ G2

Paprastasis nykštukas (Regulus regulus)

Vilniaus miesto sav.

2016-02-17 Paprastasis nykštukas aktyvia čiulbėjo Vilniuje, Antakalnyje. G1

Kauno r.

2016-03-06 nykštuko tuoktuvinė giesmė Kauno r. Dubravos rezervatinė apyrubė (M. Karlonas, A. Petraška ir kt LPPA mokymų dalyviai) G1

2016-03-13 paprastojo nykštuko aktyvios tuoktuvinės giesmės Kamšos miške Kauno r. (R. Kembrytė) G2

Utenos r.

2016-03-13. Paprastojo nykštuko giesmė Ažualaušio miške, Sudeikiai, Utenos r. (D. Norkūnienė, D. Norkūnas) G1

Biržų r.

2016-03-15 Nykštukų giesmės Biržų girioje. G2 (M.Karlonas, A.Naudžius, J.Gilbreath)

Rokiškio r.

2016-03-15 Paprastųjų nykštukų aktyvios teritorinės giesmės Dusetų girioje, Rokiškio r. (D.Norkūnienė) G2

2016-03-28 Paprastasis nykštukas, giesmė miške, Rokiškio raj. (B.Stukienė) G2

Šilutės r.

2016-03-18 Ventės rage sugautas pirmas migrantas paprastasis nykštukas (V. Jusys) PM1

Klaipėdos miesto sav.

2016-04-08 Klaipėdoje, Poilsio parke, aktyvios paprastųjų nykštukų giesmės. G2 (M. Bružas, I. Mickus).

Plungės r.

2016-05-12 aktyvios paprastųjų nykštukų giesmės Plungės r. (R. Kembrytė) G2

Pakruojo r.

2016-05-21 paprastųjų nykštukų aktyvios giesmės Pakruojo r. (R. Kembrytė, V. Paškevičius, G. Eigirdas, G. Senevaitytė) G2

Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla)

Kuršių Nerija

2016-04-04   1 bird sang in Nida in the morning K Castren PM1

2016-04-07   patinas sugautas Juodkrantės voratinklinėse gaudyklėse J. Zarenkaitė PM1

2016-04-08   patelė sugauta Juodkrantės voratinklinėse gaudyklėse J. Zarenkaitė PM1

2016-04-09   vienas sugautas Juodkrantės voratinklinėse gaudyklėse, kitas stebėtas ten pat J. Zarenkaitė PM1

2016-04-09   Du giedantys paukščiai girdėti skirtingose vetose šalia Nidos. A. Šimkus PM1

2016-04-12   Juodkrante: 3 singing males near cemetory (K. Castren S. Hjerppe) PM1/G1         

2016-04-12   vienas giedantis patinas šalia kormoranų kolonijos Juodkrantėje (J. Zarankaitė)

2016-04-12   Vienas paukštis Kopgalyje. ( S. Karalius) PM1              

2016-04-14 Baltabrūviai nykštukai - 3 paukščių giesmės Juodkrantėje, Neringos sav. G2 (M.Karlonas, K.Castren, S.Hjerppe )

2016-04-18   Juodkrante: 12 birds heard singing north part of Juodkrante (K Castren S Hjerppe) G2

Šilutės r.      

2016-04-03 Du sugauti Ventės rage (V. Jusys, V. Eigirdas) PM1

2016-04-04 Du sugauti Ventės rage R. Rangienė PM1

2016-04-06   Du sugauti Ventės rage R. Rangienė PM1

2016-04-07   Patinas ir patelė sugauti Ventės rage V. Jusys PM1

2016-04-12   Sugautas Ventės rage R. Rangienė PM1

2016-04-13   Vienas nežieduotas paukštis giedojo Ventės rage. (V. Eigirdas) PM1/G1

2016-04-14   Sugautas Ventės rage (R. Rangienė) PM1

2016-04-18   Patelė sugauta Ventės rage (R. Rangienė) PM1

Biržų r.

2016-04-17   Bent 4 paukščiai (3 giedantys patinai ir patelė) vienoje Biržų girios vietoje ir pora kilometru toliau. (A. Naudžius) PM1/G1

Jonavos r.

2016-04-20 Baltabruvis nykštukas - aktyvi giesmė Didžiojo Raisto k., Jonavos raj. PM1, G1 (M.Karlonas)

Vilniaus miesto sav.

2016-04-23   Giedantis paukštis girdėtas Vilniuje, Antakalnyje, kitoje vietoje nei 2015 metais. (A. Šimkus) PM1/G1

2016-04-26 Mažiausiai trys baltabruviai nykštukai girdėti ir matyti Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) G2

2016-06-06 Baltabruvių nykštukų pora maitina jauniklius Vingio parke, Vilniuje. (A. Šimkus) J1

Klaipėdos miesto sav.

2016-04-25 Baltabruvio nykštuko giesmė miškelyje prie jūros, netoli Girulių, Klaipėdos m. sav. 316793, 6185696 (LKS) (M. Bružas, I. Mickus, M. Kaupys) PM1/G2;

Kauno r.

2016-05-01   Mažiausiai vienas giedantis patinėlis stebėtas ties Ringovės piliakalniu, Kauno raj. M. Ruzauskas G2

Klaipėdos r.

2016-05-04   Du giedantys patinai stebėti Kliošių miške, šalia Klaipėdos kanalo, Klaipėdos raj. S. ir S. Minkevičiai G2

Alytaus miesto sav.

2016-05-04   Vienas paukštis Vidzgirio miške Alytaus mieste. (A. Petraška)

Vilniaus r.

2016-05-12   Vienas giedantis patinas eglyne, šalia Balandiškių, Vilniaus raj. S. Minkevičius G1

Akmenės r.

2016-05-20   Paukščio giesmė miške prie Kadagių k, Akmenės raj. (Marius Karlonas, Aurimas Aleliūnas) G1

Prienų r.

2016-05-20   Porelė girdėta ir stebėta Nemuno šlaituose ties Medukščiais, Prienų r. (Antanas Petraška) G1

Pilkoji musinukė (Muscicapa striata)

Kauno miesto sav.

2016-04-15 pirma pilkoji musinukė Kaune Šančiuose (K.Bilinskas) PM1 ?

Zarasų r.

2016-05-04 Zarasų r., Salakas-giedanti pilkoji musinukė (A.Čerkauskas) PM1, G1

2016-06-11 Peri pilkoji musinukė, dėtyje 5 kiaušiniai Tumiškės km, Zarasų rajonas. (E. Sukackienė) I2

Biržų r.

2016-05-07 Pilkoji musinukė Pabiržės mstl. Biržų r. ( B. Maldūnienė)PM1, G1

Šilutės r.

2016-05-07 Pilkoji musinukė prie Kniaupo įlankos bokštelio PM1 (V. Šiaulytytė, V. Augutė, P. Bagdonas)

2016-05-07-08 Pilkosios musinukės jau įprastos Šilutės r. (A. Šimkus) PM2; G2

Vilkaviškio r.

2016-05-08 Pilkoji musinukė Parausių k., Vilkaviškio raj. (P.Ignatavičius) PM1

Kauno r.

2016-05-14 Pilkoji musinukė Raudondvaryje, Kauno r. (S. Medžionis) PM1

Vilniaus miesto sav.

2016-05-15. Pilkoji musinukė Vingio parke .(R.Karpavičius) PM1, G1

Jonavos r.

2016-05-16 Pilkoji musinukė - Didžiojo Raisto k., Jonavos raj. PM1 (M.Karlonas)

Mažoji musinukė (Ficedula parva)

Anykščių r.

2016-04-27 Anykščių r. Tumėjos miške gieda mažoji musinukė. Čia kasmet ji peri. PM1, G1 (R. Kaunietis)

Zarasų r.

2016-05-02 Mažoji musinukė gieda Griovadvario k., Zarasų r. (D. Norkūnienė) PM1, G1

2016-05-13 Zarasų r., Salako ap., Giteniškės miške mažųjų musinukių pora kraunanti lizdą (A.Čerkauskas) L1

Šilutės r.

2016-05-06 Ventės rage sugauta pirmoji šiais metais mažoji musinukė (Ficedula parva)  (V. Jusys) PM1

Biržų r.

2016-05-03 Mažosios musinukės patinukas berželyje prie eglyno pagal Tatulos upę Biržų r. (B. Maldūnienė)PM1

Kuršių Nerija

2016-05-04 - mažoji musinukė Kopgalyje (S.Karalius) PM1

2016-05-04   Several times signing near the parking place in Negliai. (Ilkka Reima) PM1/G1

Pasvalio r.

2016-05-07 Pasvalio r., Žalioji giria-girdėta mažoji musinukė (A.Čerkauskas) PM1, G1

Vilniaus miesto sav.

2016-05-09 Mažosios musinukės giesmė girdėta Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) PM1; G1

2016-05-13 Mažosios musinukės intensyviai gieda Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) G2

Kauno r.

2016-05-16 Mažųjų musinukių pora Nevėžio slėnyje prie Raudondvario, Kauno r. (S. Medžionis) G1

Pakruojo r.

2016-05-21 mažųjų musinukių aktyvios giesmės Pakruojo r. (R. Kembrytė, V. Paškevičius, G. Eigirdas, G. Senevaitytė) G2

Kaišiadorių r.

2016-05-29 mažosios musinukės aktyvi giesmė Rumšiškėse Kaišiadorių r. (R. Kembrytė) G2

Plungės r.

2016-06-11 aktyvios mažųjų musinukių giesmės Plungės r. (R. Kembrytė) G2

Baltakaklė musinukė (Ficedula albicollis)

Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca)

Panevėžio r.

2016-04-08   Patinukas sodyboje prie inkilo, Panevėžio rajonas, Raguvėlės geležinkelio stotis. A. Stakė PM1

Panevėžio miesto sav.

2016-04-15. Margasparnė musinukė prie inkilo Vilniaus Vingio parke (R.Karpavičius) PM1,G1

2016-04-20 Panevėžyje, Senvagėje matytas margasparnės musinukės patinėlis, o Skaistakalnio parke drauge laikėsi porelė šios rūšies atstovų. Giesmių dar neteko girdėti. PM2 (R. Kaunietis)

2016-04-28 Panevėžyje, pralaukę vėsųjį periodą, intensyviai gieda margasparnės musinukės. (R. Kaunietis) G2

Zarasų r.

2016-04-17   Stebėtas čiulbantis patinėlis Zarasų r. Salako sen. Salako miške, miško pievoje. (M. Ilčiukas) PM1/G1

2016-04-23 Zarasų r., Veleikiai-margasparnės musinukės patinas (A.Čerkauskas, K.Čepėnas)PM1

2016-05-01, margasparnė musinukė, Zarasų raj. (I. Semionovas) PM1, G1

2016-05-07 margasparnės musinukės  gausios Zarasų raj., PM2/G2 (I. Semionovas)

2016-06-04 Margasparnių musinukių pora landžioja į inkilą, patinas aktyviai gieda Skeldų km. Zarasų rajonas (E. Sukackienė) J1

2016-06-11 Margasparnės musinukės 3 inkiluose maitina jau garsiai rėkiančius vaikus, patinai aktyviai gieda prie naujų inkilų. Tumiškės km, Zarasų rajonas. (E. Sukackienė) J1

Kauno miesto sav.

2016-04-17. Margasparnė musinukė Kaune, bandė lysti į varnėno inkilą. [E.Šniaukšta] PM1

2016-04-22 Margasparnės musinukės patinėlis Kalniečių parke Kaune (S. Medžionis) PM1

2016-04-23 margasparnė musinukė Kaune (I. Semionovas) PM1

Šakių r.

2016-04-17 Margasparnės musinukės patinėlis Juodgirio miške, Šakių r. (O. Atkočaitis) PM1

2016-04-23 Margasparnės musinukės - nedrąsiai gieda Kurynų k. Šakių raj. PM1, G1 (M.Karlonas, B.Belchev, Bird ID 2016)

2016-05-09 Margasparnių musinukių lizduose 1-2 kiaušiniai, Šakių r. (R. Juškaitis) I1

Anykščių r.

2016-04-18 Anykščių r. Tumėjos miške matyta margasparnės musinukės patelė (arba pilkmargis patinas?) PM1 (R. Kaunietis)

2016-05-02 Anykščių r., Tumėjos miške čiulba margasparnė musinukė. (R. Kaunietis) PM1/G1

Vilniaus miesto sav.

2016-04-21 Du margasparnių musinukių patinėliai Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) PM1

2016-05-07 margasparnė musinukė nerami prie uokso, Vilniaus raj. (B.Stukienė, A.Raubaitė, V.Monkuvienė, A.Čivilis) PM1, G2

Kaišiadorių r.

2016-04-24 Margasparnės musinukės - nedrąsiai gieda Būdos-Pravieniškių miške, Kaišiadorių raj. PM1, G1 (M.Karlonas, B.Belchev, Bird ID 2016)

Šilutės r.

2016-04-24 Ventės rage sugauta pirmoji šiais metais margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca). R. Rangienė PM1

Kauno r.

2016-04-27 2 giedantys margasparnės musinukės patinukai Kamšos miške, Kauno r. (R. Kembrytė) PM1/G1

2016-05-07 margasparnių musinukių aktyvios giesmės Kamšos miške, Kauno r. (R. Kembrytė) G2

2016-06-10 margasparnės musinukės maitina jauniklius, Jiesios kraštovaizdžio draustinis ,prie Kauno (K.Bilinskas) J1

Biržų r.

2016-04-27 Margasparnė musinukė gieda Astravo parke Biržų r. (B. Maldūnienė) G1

Kuršių Nerija

2016-04-28 - margasparnės musinukės patinukas Kopgalyje (S.Karalius) PM1

Rokiškio r.

2016-04-29 Margasparnė musinukė gieda Dusetų girioje Rokiškio r. (D. Norkūnienė) PM1, G1

2016-05-01, margasparnės musinukės neramios prie inkilo, Rokiškio raj. (B.Stukienė) G2

Pagėgių r.

2016-04-29 Margasparnė musinukė gieda Pagėgių miške PM1 G1 P. Bagdonas

Šilalės r.

2016-05-05 Margasparnės musinukės aktyviai gieda tinkamose buveinėse PM2/G2 (P. Bagdonas)

Plungės r.

2016-05-12 margasparnės musinukės įprastos ir aktyviai gieda Plungės r. (R. Kembrytė) PM2/G2

Pakruojo r.

2016-05-21 margasparnių musinukių aktyvios giesmės Pakruojo r (R. Kembrytė, V. Paškevičius, G. Eigirdas, G. Senevaitytė) G2

Ūsuotoji zylė (Panurus biarmicus)

Kuršių Nerija

2016-02-23   Pervalka: calls from a reedbed (1+ individuals) (Neringos sav.) K. Castren PM1

Šilutės r.

2016-02-27 Ventės rago nendryne voratinkline gaudykle sugautos dvi ūsuotosios zylė (Panurus biarmicus) - patinas ir patelė. (V. Eigirdas) PM1

2016-03-16 Ūsuotosios zylės. Paukščių balsai Rusnės ž.ū.t. ir prie Uostadvario bokštelio, Šilutės r. G1 (M. Karlonas, J. Gilbreath)

2016-03-28 Ventės rage sugauta ūsuotoji zylė (Panurus biarmicus) su žiedu MOSKVA XZ80401 (V. Jusys) PM1

2016-04-16 ūsuotosios zylės girdėtos ties Uostadvario bokšteliu, Šilutės r. (M. Karlonas, B. Belchev ir BirdID2016) PM2/G2

2016-04-17 ūsuotosios zylės girdėtos ir stebėtos Ventėje, Šilutės r. (M. Karlonas, B. Belchev ir BirdID2016) PM2/G2

Ilgauodegė zylė (Aegithalos caudatus)

Ignalinos r.

2016-04-02 Ilgauodegė zylė, su lizdo medžiaga sname, Ignalinos raj. (B.Stukienė) L1

Paprastoji pilkoji zylė (Parus palustris)

Vilniaus miesto sav.

2016-01-26 Paprastosios pilkosios zylės giesmė Vilniuje, Bukčiuose. (A. Šimkus) G1

Anykščių r.

2016-02-22 Anykščių raj. sav. Tumėjos miške intensyviai gieda paprastosios pilkosios zylės. (R. Kaunietis) G1

Kauno miesto sav.

2016-03-01 paprastoji pilkoji zylė aktyviai čiulba Kaune.(K.Bilinskas) G1

Kazlų Rūdos r.

2016-03-20 Paprastosios pilkosios zylės giesmė netoli Antanavo, Kazlų Rūdos sav. (P. Ignatavičius, J. Klimaitė) G1

Šakių r.

2016-04-25 Paprastoji pilkoji zylė peri 8 kiaušinių dėtį, Šakių r., Gelgaudiškio g-ja I2 (R. Juškaitis)

Šiaurinė pilkoji zylė (Poecile montanus)

Kauno miesto sav.

2016-02-27 pirma šiaurines pilkosios zylės giesmė Kaune.(K.Bilinskas) G1

Vilniaus miesto sav.

2016-03-17 Šiaurinė pilkoji zylė gieda Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) G1

Kuršių Nerija

2016-03-23 Šiaurinės pilkosios zylės giesmė Kopgalio miške (S. Karalius) G1

Kauno r.

2016-04-03 šiaurinės pilkosios zylės giesmės Padauguvos miške Kauno r. (R. Kembrytė, I. Semionovas) G2

Kuoduotoji zylė Lophophanes cristatus

Pasvalio r.

2016-03-27 Pasvalio r., Moliūnų miškas-kuoduotoji zylė kalė uoksą beržo stuobryje (A.Čerkauskas) L1.

Pakruojo r.

2016-05-21 kuoduotoji zylė peri inkile Pakruojo r. (G. Eigirdas, G. Senevaitytė) I2

Juodoji zylė (Parus ater)

Vilniaus miesto sav.

2016-01-08 Juodosios zylės giesmė Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) G1

Plungės r.

2016-03-21 juodosios zylės giesmė Plungės r. (R. Kembrytė) G1

2016-03-25 aktyvios juodųjų zylių giesmės Plungės r. (R. Kembrytė) G2

Šilutės r.

2016-04-17 juodųjų zylių aktyvios giesmės Šilutės r. (M. Karlonas, B. Belchev ir BirdID2016) G2

Šakių r.

2016-04-25 Juodosios zylės lizde 8 kiaušiniai, Šakių r., Gelgaudiškio g-ja I1 (R. Juškaitis)

Mėlynoji zylė (Parus caeruleus)

Klaipėdos miesto sav.

2016-01-22 Pavasarinė mėlynosios zylės giesmė Klaipėdoje (E.Užpelkis) G1

Kuršių Nerija                                                                                                             

2016-03-21 mėlynosios zylės migruoja Kopgalyje (S. Karalius ) PM1

Kauno miesto sav.

2016-01-16 Kaune Panemunėje, prie Nemuno, pirma mėlynosios zylės giesmė (K. Bilinskas) G1

Vilniaus miesto sav.

2016-01-18 Mėlynosios zylės giesmė Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) G1

2016-01-23 Mėlynosios zylės gieda Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) G1

2016-04-07 Vilniuje, Antakalnyje, mėlynoji zylė landžioja į daugiabučio namo plyšį, kuriame kasmet peri. (A. Šimkus) L1

Kauno r.

2016-02-01 Mėlynosios zylės pavasarinė giesmė Raudondvaryje, Kauno r. (S. Medžionis) G1

2016-03-06 mėlynosios zylės tuoktuvinė giesmė Kauno r. Dubravos apyrubė (M. Karlonas, A. Petraška ir kt LPPA mokymų dalyviai) G1

Panevėžio miesto sav.

2016-03-12 Panevėžyje mėlynoji zylė snapeliu "dailina" inkilo landą, landžioja vidun ir atgal. (R, Kaunietis)

Šakių r.

2016-04-12 Mėlynosios zylės pradėta dėtis, Šakių r. (R. Juškaitis) I1

Zarasų r.

2016-05-28 - mėlynosios zylės maitina jauniklius inkiluose, Zarasų raj. (I. Semionovas) J1

Didžioji zylė (Parus major)

Kauno miesto sav.

2016-01-10 Didžiųjų zylių giesmės Kaune, Kęstučio g. ir Nemuno saloje. (I. Semionovas) G1

Nuo 2016-01-15 kasdien Kaune girdisi didžiųjų zylių pavasarinės giesmelės. Šiandien jau 5 vietose. (K. Bilinskas) G1

2016-03-06 didžiosios zylės Kaune aktyviai gieda (R. Kembrytė, I. Semionovas, A. Račkauskaitė) G2

Jonavos r.

2016-01-10 Didžiosios zylės giesmė Didžiojo Raisto kaime, Jonavos r. (M.Karlonas, G.Eigirdas) G1

Šilutės r.

2016-01-16 Didžiosios zylės pavasarinė giesmė Šilutėje, netoli stadiono (E.Užpelkis) G1

Vilniaus miesto sav.

2016-01-22 Didžiosios zylės giesmė Vilniuje, Šnipiškėse. (A. Šimkus) G1

2016-01-23 Didžiosios zylės gieda Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) G1

2016-03-13.Didžiosios zylės pasiskirstę pagal teritorijas Vilniaus m. Vingio parke (R. Karpavičius) G2

Utenos r.

2016-01-22, 2015-01-23. Didžiosios zylės gieda Utenoje (D. Norkūnienė).  G1

Panevėžio miesto sav.

2016-01-25 Panevėžyje gieda didžiosios zylės. (R. Kaunietis) G1

Kauno r.

2016-03-06 didžiosios zylės Kauno r. aktyviai gieda (R. Kembrytė, I. Semionovas, A. Račkauskaitė) G2

Kuršių Nerija

2016-03-21 didžiosios zylės migruoja Kopgalyje (S. Karalius) PM1

Šakių r.

2016-04-11 Didžiųjų zylių pradėtos dėtys, Šakių r. (R. Juškaitis) I1

2016-05-09 Ankstyvose didžiųjų zylių dėtyse jau paūgėję jaunikliai, Šakių r. (R. Juškaitis) J1

Biržų r.

2016.05.21 Didžiosios zylės jaunikliai lizde Tylinavos km, Biržų raj, (E. Sukackienė) J1

Kelmės r.

2016-05-22 didžioji zylė maitina jauniklius Kelmės r. (R. Kembrytė, G. Eigirdas, V. Eigirdas, V. Paškevičius, G. Senevaitytė, S. Eigirdienė) J1

Zarasų r.

2016-05-28 - did. zylės maitina jauniklius inkiluose, Zarasų raj. (I. Semionovas) J1

Bukutis (Sitta europaea)

Klaipėdos r.

2016-01-16 - Bukučio pavasarinė giesmė Karklėje Klaipėdos r. (S.Karalius) G1

Druskininkų r.

2016-01-17 Pavasarinė bukučio giesmė Druskininkuose (P.Ignatavičius, J.Klimaitė) G1

Kauno miesto sav.

2016-01-22 Kaune 2 vietose bukučio pavasariškas švilpavimas (K. Bilinskas). G1

Kauno r.

2016-03-06 bukučio tuoktuvinės giesmės Kauno r. Dubravos rezervatinė apyrubė (M. Karlonas, A. Petraška ir kt LPPA mokymų dalyviai) G1

2016-03-13 bukučių aktyvios tuoktuvinės giesmės Kamšos miške Kauno r. (R. Kembrytė) G2

Rokiškio r.

2016-03-15 Bukučių aktyvios teritorinės giesmės Dusetų girioje, Rokiškio r. (D.Norkūnienė) G2

Plungės r.

2016-03-24 Bukučio giesmė Plungės parke G1 (G. Laukaitis)

Pasvalio r.

2016-03-27 Pasvalio r., Moliūnų miškas-bukutis užsiėmęs uoksą, užlipdęs angą (A.Čerkauskas) L1.

Panevėžio miesto sav.

2016-05-03 Panevėžyje, parke bukutis neša pilną snapą maisto. (R. Kaunietis)

Pakruojo r.

2016-05-21 bukutis maitina jauniklius Pakruojo r. Pamūšio k. (R. Kembrytė, V. Paškevičius, G. Eigirdas, G. Senevaitytė) J1

Miškinis liputis (Certhia familiaris)

Kauno r.

2016-03-06 lipučio tuoktuvinė giesmė Kauno r. Dubravos rezervatinė apyrubė (M. Karlonas, A. Petraška ir kt LPPA mokymų dalyviai) G1

2016-03-13 lipučių aktyvios tuoktuvinės giesmės Kamšos miške Kauno r. (R. Kembrytė ) G2

2016-04-03 miškinių lipučių pora Padauguvos miške, Kauno r. (R. Kembrytė, I. Semionovas) G2

Utenos r.

2016-03-13. Lipučio giesmė Ažualaušio miške, Sudeikiai, Utenos r. (D. Norkūnienė, D. Norkūnas) G1

Vilniaus r.

2016-03-13 lipučio giesmė, Vilniaus raj. B. Stukienė G1

Biržų r.

2016-03-15 Lipučiai aktyviai gieda Biržų girioje. G2 (A.Naudžius, M.Karlonas, J.Gilbreath)

Rokiškio r.

2016-03-15 Lipučių aktyvios teritorinės giesmės Dusetų girioje, Rokiškio r. (D.Norkūnienė) G2

Vilniaus miesto sav.

2016-03-17 Miškinis liputis gieda Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) G1

2016-04-07 Miškinis liputis suka lizdą Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) L1

Klaipėdos miesto sav.

2016-04-25 2 besimaitinantys miškiniai lipučiai stebėti miškelyje prie jūros, netoli Girulių, Klaipėdos m. sav. (M. Bružas, I. Mickus, M. Kaupys);

Zarasų r.

2016-06-04 Tuščias miškinio lipučio lizdas Skeldų km. Zarasų rajonas (E. Sukackienė) J2

Remeza (Remiz pendulinus)

Rokiškio r.

2016-03-27 Remeza, kontaktinis balsas, Čivylių tvenkiniai, Rokiškio raj. (B.Stukienė) PM1

2016-04-30, remezos giesmė, Čivylių tvenkiniai, Rokiškio raj. (B.Stukienė) G1

Lazdijų r.

2016-04-02 Remeza prie Buckūnų Lazdijų r. (A. Petraška) PM1

2016-04-03 Remeza girdėta Metelio ežero pakrantėje, Lazdijų raj. (P.Ignatavičius) G1

Klaipėdos r.

2016-04-03 Remeza Kalvių karjieruose, Ketvergiai, Klaipėdos raj.(J. Morkūnas, R. Morkūnė) PM

Biržų r.

2016-04-05 Prie Kilučių ež., prie Juodupės up., remezos Biržų r.(B. Maldūnienė)PM1

Vilkaviškio r.

2016-04-10 Remezos giesmė Vilkaviškio sav. Keturvalakių tvenkinio pakrantė PM1 (I.Šalaševičius)

Pagėgių r.

2015-04-12 Remeza - 1 paukščio giesmė prie Kulmėnų k., Pagėgių sav. PM1, G1 (M.Karlonas)

Volungė (Oriolus oriolus)

Zarasų r.

2016-05-02 Volungės gieda dviejose vietose Morkūnų ir Jasų k., Zarasų r. (D. Norkūnienė) PM1, G1

2016-05-11 Zarasų r., Tiltiškės ir Gerveliškė-girdėta po volungę (A.Čerkauskas) PM1,G1

2016-05-14 volungės keliose vietose Zarasų r. (I. Semionovas) PM2/G2

Šilutės r.

2016-05-04 Pirmosios volungės Aukštumalos aukštapelkėje PM1 G1 P. Bagdonas, B. Belchev

2016-05-08 Volungės - pavieniai paukščiai Nemuno deltoje, Šilutės raj. G1 (M.Karlonas, B.Belchev ir Bird ID 2016)

2016-05-14 Ventės rage sugauta pirmoji šiais metais volungė (Oriolus oriolus). PM1 V. Eigirdas

Kuršių Nerija

2016-05-04   Two different places in Pervalka, voice. Ilkka Reima PM1/G1

Kalvarijos sav.

2016-05-04 volungė 1 Aguonio geomorf. draust., Kalvarijos sav. G1 (M.Karlonas)

Varėnos r.

2016-05-04 Volungė 1 Kibyšiuose, Varėnos raj.,  G1 (M.Karlonas)

Kauno r.

2016-05-07 Volungė gieda Nevėžio slėnyje prie Raudondvario, Kauno r. (S. Medžionis) PM1/G1

2016-05-09 Volungės gieda Nevėžio slėnio šlaituose Raudondvaryje ir netoli nuo jo, Kauno r. (S.Medžionis) G2

2016-05-10 volungės gieda Kamšos miške, Kauno r. (R. Kembrytė) PM1/G2

2016-05-11 volungės gieda Kamšos miške, stebėta volungių pora, Kauno r. ( R. Kembrytė) G2

Vilniaus r.

2016-05-07 volungės giesmė, Vilniaus raj. (B.Stukienė, A.Raubaitė, V.Monkuvienė) PM1, G1

Pasvalio r.

2016-05-08 Pasvalio r., Moliūnų miške girdėta volungė (A.Čerkauskas) PM1, G1

Plungės r.

2016-05-14 volungės giesmė Plungės r. (R. Kembrytė) PM1/G1

Pakruojo r.

2016-05-21 volungių giesmės keliose vietose Pakruojo r. (R. Kembrytė, V. Paškevičius, G. Eigirdas, G. Senevaitytė) G2

Anykščių r.

2016-05-23 Anykščių r., Tumėjos miške švilpauja volungė. PM1, G1 (R. Kaunietis)

2016-06-08 Volungės giesmė Levaniškio km. Anykščių rajonas (E. Sukackienė) G2

Paprastoji medšarkė (Lanius collurio)

Vilniaus r.

2016-04-29   Patelė matyta pakelės krūme Mikašiūnuose, Vilniaus raj. (S. Minkevičius) PM1

2016-05-05. Paprastoji medšarkė prie Juodikių , Vilniaus r. (R.Karpavičius,G.Petkus) PM1

Zarasų r.

2016-05-02 Paprastosios medšarkės patelė stebėta Jasų k., Zarasų r. (D. Norkūnienė) PM1

2016-05-03 Zarasų r., Šalinėnai-paprastosios medšarkės patinas (A.Čerkauskas) PM1

2016-05-07 paprastoji medšarkė Zarasų raj., PM1 (I. Semionovas)

Šilutės r.

2016-05-07 Ventės rage sugauta pirmoji šiais metais paprastoji medšrakė (Lanius collurio) (V. Eigirdas) PM1

Utenos r.

2016-05-07 Paprastosios medšarkės patinas stebėtas Bajoriškių k., Utenos r. (D. Norkūnas) PM1

2016-05-07 - paprastoji medšarkė ties Vente (S,Karalius) PM1

2016-05-08 Paprastosios medšarkės - pavieniai paukščiai Nemuno deltoje, Šilutės raj. PM1 (M.Karlonas, B.Belchev ir Bird ID 2016)

Biržų r.

2016-05-06 Paprastoji medšarkė, patinukas sodybos griuvėsiuose prie Pabiržės mstl. Biržų r. ( B. Maldūnienė)PM1,

Anykščių r.

2016-05-09 Anykščių r. Tumėjos kaime sugrįžę paprastosios medšarkės. PM1 (R. Kaunietis)

Kauno r.

2016-05-12 Paprastosios medšarkės patinėlis Nevėžio slėnyje netoli Raudondvario, Kauno r. (S. Medžionis) PM1

2016-06-10 paprastoji medšarkė jau neša maistą į lizdą (neaišku kam) Fredos pievose prie Kauno (K.Bilinskas) I1/J1

Trakų r.

2016-05-15 paprastoji medšarkė prie šakų krūvos, Paluknių pievos, Trakų raj. (B.Stukienė) PM1

Pakruojo r.

2016-05-21 paprastosios medšarkės matytos 2 vietose Pakruojo r. (R. Kembrytė, V. Paškevičius, G. Eigirdas, G. Senevaitytė) PM1

Plėšrioji medšarkė (Lanius excubitor)

Telšių r.

2016-03-14 Prie Burnių, Telšių r. gieda plėšrioji medšarkė (A.Naudžius) G1

Biržų r.

2016-03-15 Plėšriosios medšarkės giesmė Biržų girios pakraštyje. G1 (M.Karlonas, A.Naudžius, J.Gilbreath)

Kauno r.

2016-04-03 plėšriosios medšarkės giesmė Eglynų km. netoli Nevėžio slėnio Kauno r. (R. Kembrytė, I. Semionovas) G1

Anykščių r.

2016-04-04 Anykščių r., Pusbaškių km. plėšrioji medšarkė. (A. Kecorius) PM1

2016-04-11 Anykščių r., prie Traupio matyta plėšrioji medšarkė. (Matas Maasas) PM1

Kėkštas (Garrulus glandarius)

Panevėžio miesto sav.

2016-02-26 Panevėžio mieste, viename iš parkelių gieda kėkštas. G1 (R. Kaunietis)

Šarka Pica pica

Klaipėdos miesto sav.

2016-03-08 Šarkos suka lizdus Klaipėdos miestas (J. Morkūnas) L1

2016-03-10 - šarkos baigia krauti lizdą Klaipėdos mieste (S.Karalius) L1

Plungės r.

2016-03-24 šarkos tvarkosi lizdą Plungės r. (R. Kembrytė) L1

Kauno miesto sav.

2016-04-03 šarka jau baigė krauti lizdą Kaune, sukilėlių pr. (I. Semionovas) L1

Riešutinė (Nucifraga caryocatactes)

Biržų r.

2016-03-15 Riešutinių balsai Biržų girioje. G2 (A.Naudžius, M.Karlonas, J.Gilbreath)

Rokiškio r.

2016-03-15 Riešutinės teritorinis balsas Dusetų girioje, Rokiškio r. (D.Norkūnienė) G1

Kuosa (Corvus monedula)

Šilutės r.

2016-02-08 Ventės rage pramigravo 4 kuosos, Šilutės r. (V. Jusys) PM1

Alytaus r.

2016-02-11 Du dideli kuosų pulkai praskrido ŠR kryptimi Alytaus r. (A.Petraška) PM1

Panevėžio r.

2016-02-27 Didelis kuosų būrys (~400 paukščių) ties Šilagaliu, Panevėžio r. (I.Vaičiūnaitė, B.Vaičiūnas) PM2

Pakruojo r.

2016-05-21 kuosa peri lizde ties Lygumų k. Pakruojo r. (R. Kembrytė, V. Paškevičius, G. Eigirdas, G. Senevaitytė) I2

Kovas (Corvus frugilegus)    

Alytaus miesto sav.       

2016-02-08 Alytuje kovai prie sugryžę prie lizdų (A. Petraška) PM1

Jurbarko r.

2016-02-10 Nepaprastai ankti šiemet pasirodė kovai Jurbarko r. migruojantys jau vasario 10d prie kelio ties Rotulių k. Tai pirmą kartą taip anksti per 42m. (R. Giedraitis) PM1

Šilutės r.

2016-02-20 Ventės rage pramigravo 8-ių kovų būrelis, Šilutės r. (V. Jusys) PM1

2016-04-16-17 kovai peri Rusnės kolonijoje, Šilutės r. (M. Karlonas, B. Belchev ir BirdID2016) I2

Panevėžio miesto sav.

2016-02-25 Panevėžio mieste Sodų gatvės parkelio mini kolonijoje kovai jau sukiojasi apie lizdus. Kai kurie jau tupi lizduose. (R. Kaunietis) L1 [R2]

2016-03-01 Panevėžyje didžiojoje miesto parko kolonijoje kovai jau prie lizdų. Pernai kolonija labai išaugo, kovai susinešė lizdus atokesnėse parko vietose po 30- 40 atskiruose medynuose. Šiandien šie lizdai dar tušti. Paukščiai susirinkę tik pagrindinėse kolonijos dalyse. Senose miesto kapinėse įsikūrusi kolonija taip pat dar nesulaukė savo šeimininkų. (R. Kaunietis) L1

Pajūrys

2016-03-01 Intensyvi kovų migracija pajūriu, Būriai traukia į šiaurę (J.  Morkūnas) PM2

Zarasų r.

2016-03-03 Pirmieji kovai grįžę į koloniją Dusetose, Zarasų r. (D.Norkūnienė) PM1

Vilniaus miesto sav.

2016-03-08 Kovai tvarko lizdus Tuskulėnų parke, Vilniuje. (A. Šimkus) L1

2016-04-01.Kovai baigė krauti lizdą naujoje vietoje Vilniuje. Prieš savaitę ten jo nebuvo.(R.Karpavičius)L1

2016-04-22, kovai, tupi lizduose, Vilniaus m. (B.Stukienė) I2

Kauno miesto sav.

2016-03-12 Kovai tvarko lizdus Ramybės parko kolonijoje prie Akropolio (R. Kembrytė) L1

2016-04-08 kovai peri kolonijoje prie Akropolio (R. Kembrytė) I2

Plungės r.

2016-02-26 Pirmieji Kovai Plungėje. PM1/L1  (G. Laukaitis)

2016-03-19 kovai tvarko lizdus Plungės parko kolonijoje ( R.  Kembrytė) L1

Rokiškio r.

2016-03-28 Kovas, tvarko lyzdus, pešasi, Salos, Rokiškio raj. (B.Stukienė) L1

Vilkaviškio r.

2016-04-10 Kovų kolonija Vilkaviškio sav. Keturvalakių tvenkinio pakrantėje L1 (I.Šalaševičius)

Šiaulių miesto sav.

2016-05-02 ~270 kovų lizdų kolonija parkelyje prie Rėkyvos ež., Šiaulių m. sav. LKS 457870, 6191489 (M. Bružas) I2 (stebėjimas LOD'ui, jeigu ši kolonija nėra žinoma 

Pilkoji varna (Corvus cornix)

Vilniaus miesto sav.

2016-02-03.Pilkosios varnos skraido poromis ir užėmę lizdines teritorijas, kurias aktyviai gina aktyviu agresijos demonstravimu ir kovomis Vilniaus mieste (R.Karpavičius) G2

2016-03-21 Pilkoji varna renka vidinės lizdo dalies medžiagą – lizdas baigiamas krauti. Vilnius (R. Karpavičius) L1

Panevėžio miesto sav.

2016-02-25 Panevėžio mieste pilkoji varna "gieda" prie lizdo. (R. Kaunietis) G1

Kuršių Nerija

2016-03-10 - pilkoji varna krauna lizdą Kopgalyje (S.Karalius) L1

Kauno miesto sav.

2016-03-09 Pilkosios varnos jau krauna lizdus 2 vietose Kaune.(K.Bilinskas) L1

Biržų r.

2016-04-07 Pilkųjų varnų pora pakelėje prie lizdo (viena peri). Biržų r.(B. Maldūnienė)I2 Prieš savaitę šio lizdo dar nebuvo!

 

Trakų r.

2016-05-07 pilkoji varna maitina jauniklius lizde Trakuose (V. Žemaitienė) J1

Kranklys (Corvus corax)

Kuršių Nerija

2016-02-12 - Kopgalyje kranklys neša lizdui medžiagą, Neringos sav. (S.Karalius) L1

Utenos r.

2016-02-23 Krankliai neša į lizdą medžiagą gūžtai iškloti. Daugailių apylinkės, Utenos r. (D. Norkūnienė) L1

Biržų r.

2016-03-02 Kranklio patelė perinti ir ją saugantis patinas medžiuose netoli Pasvaliečių k. Biržų r. (B. Maldūnienė) I2

Kauno r.

2016-03-20 Kranklys peri Nevėžio slėnyje šalia Raudondvario, Kauno r. (S. Medžionis) I2

2016-04-03 kranklys peri Naujatrobių miške, Kauno r. (R. Kembrytė, I. Semionovas) I2

2016.05.06 Kranklio jaunikliai paliko lizdą Domeikavoje, Kauno r. (K.Valinčienė) J2

Zarasų r.

2016-05-29 - kranklio jaunikliai dar lizde, Zarasų raj. (I. Semionovas) J1

Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris)

Klaipėdos r.

2016-02-03 Šalia Dituvos (Klaipėdos raj.) stebėtas mažiausiai 10-ies paukščių būrelis (A.Škimelis) PM1

2016-03-06 - 6 varnėnai laukuose ties Klaipėda (S.Karalius) PM1

X (2016-03-23)

2016-03-28 Drevernos link didelis būrys varnėnų; A. Pilybienė PM2

Šilutės r.

2016-02-04 24 paukščiai prie Stankiškių, dar 9 Ventės rage. (Šilutės r.) V. Eigirdas. PM1

2016-02-07 4 varnėnai Laučiuose (Saulėtos Šilutės raj.)
P. Bagdonas. PM1

2016-02-14 6 paukščiai stebėti užlietose pievose prie Stankiškių, Šilutės raj. S. Minkevičius, S. Minkevičienė PM1

2016-02-15 Iki 100 paukščių stebėti trijuose skirtinguose būriuose kartu su smilginiais strazdais Šilutės r. ir Pagėgių sav. (A. Šimkus) PM1

2016-03-10 Paprastieji varnėnai. 9 prie Sennemunės ež., 3 prie Plaškių k. (Pagėgių sav.) ir 3 prie Galzdonų k., Šilutės raj. PM1 (M.Karlonas)

2016-03-16 Varnėnai jau įprasti ir gausūs Nemuno deltoje, Šilutės r. PM2 (M. Karlonas, J. Gilbreath)

2016-03-21 Varnėnai jau gausūs Nemuno deltos laukuose (Šilutės r.) PM2 (M. Karlonas)

X (2016-03-23)

Trakų r.

2016-02-06 Mažiausiai keturi varnėnai smilginių strazdų būryje Paluknio pievose, Trakų r. (A. Šimkus) PM1

2016-03-13 Penki ir vienas varnėnai stebėti skirtingose vietose Trakų r. ir mažiausiai du Amalvo polderyje, Marijampolės sav. (A. Šimkus) PM1

2016-03-20 Paprastųjų varnėnų būreliai stebėti Madžiūnuose, Trakų r. (A. Šimkus ir kt.) PM1

X (2016-03-30)

Klaipėdos miesto sav.

2016-02-07 Vienas paukštis stebėtas Klaipėdoje. S. Karalius PM1

2016-03-03 - Varnėnas Klaipėdoje (S.Karalius) PM1

2016-03-18 Klaipėdos mieste daug kur matomi varnėnai (S. Karalius) PM2

X (2016-03-23)

2016-05-26 paprastųjų varnėnų jaunikliai inkile Klaipėdoje (Viktorija Šiaulytytė) J1

Kuršių Nerija

2016-03-19 varnėnai prie inkilo Smiltynėje (J. Zarenkaitė) G1

X (2016-03-23)

Biržų r.

2016-02-09 Net 10 varnėnų gausiame smilginių strazdų būryje pievoje prie Smardonės Biržų r. B. Maldūnienė PM1

2016-03-12 Vienas paprastasis varnėnas rapsų lauke Kirdonių k. Biržų r. (B.Maldūnienė)PM1

2016-03-21 PM2 (A. Naudžius)                              

2016-03-22 Varnėnai palei balą Paringužės k. laukuose Biržų r. (B. Maldūnienė) PM2, 2 gieda Likėnuose Biržų r. G1

X (2016-03-23)

Marijampolės r.

2016-02-13 Keturi varnėnai Amalvo polderyje, Marijampolės r. (A.Petraška) PM1

2016-03-13 Penki ir vienas varnėnai stebėti skirtingose vietose Trakų r. ir mažiausiai du Amalvo polderyje, Marijampolės sav. (A. Šimkus) PM1

X (2016-03-30)

Pagėgių r.

2016-02-15 Iki 100 paukščių stebėti trijuose skirtinguose būriuose kartu su smilginiais strazdais Šilutės r. ir Pagėgių sav. (A. Šimkus) PM1

2016-03-07 Paprastieji varnėnai. 14 paukščių Piktupės slėnyje ties Piktupėnais, Pagėgių sav. PM1 (M.Karlonas)

2016-03-10 Paprastieji varnėnai. 9 prie Sennemunės ež., 3 prie Plaškių k. (Pagėgių sav.) ir 3 prie Galzdonų k., Šilutės raj. PM1 (M.Karlonas)

2016-03-11 Varnėnai. 30 paukščių būrelis Piktupės slėnyje, Pagėgių sav. (M.Karlonas) PM2

2016-03-21 Varnėnai jau gausūs Nemuno deltos laukuose (Pagėgių r.) PM2 (M. Karlonas)

X (2016-03-23)

Kauno miesto sav.

2016-02-24 Paprastasis varnėnas Kalniečių parko pakraštyje Kaune (S. Medžionis). PM1

2016-03-07 pirmas varnėnas migravo virš Nemuno Kaune. (K.Bilinskas) PM1

2016-03-21 Varnėnai stebėti po 2-4 įvairiose vietose pradedant nuo Domeikavos, Kauno r. pabaigiant Kauno centru PM2 (K. Valinčienė)

X (2016-03-23)

2016-06-03 varnenai su jaunikliais jau būriuojasi pievose Kauno pakraščiuose. (K.Bilinskas) J2

Ukmergės r.

2016-02-25   Ukmergės raj. šalia Labeikių km. 1 ind. gausiame smilginių strazdų būryje, maitinosi ant arimų. K. Jarmalavičius. PM1

2016-03-26-28 Paprastieji varnėnai jau dažni ir užsiiminėja perėjimo vietas Anykščių, Panevėžio, Radviliškio, Ukmergės, Širvintų, Vilniaus r. ir Vilniuje. (A. Šimkus) PM2; G2; L1

X (2016-03-30)

Alytaus r.

2016-02-25 - Keturiolika varnėnų Takniškių sąvartyne, Alytaus r. (A.Petraška) PM1

2016-02-27 9+2+2 varnėnai šalia Simno ežero ir gretimuose kaimuose, Alytaus r. r. (A.Petraška) PM1

2016-03-12 Apie 200 varnėnų užliejamose pievose šalia Daugirdų, Alytaus r. (A. Petraška) PM2

X (2016-03-23)

Vilniaus miesto sav.

2016-02-26 Paprastasis varnėnas praskrido Vilniuje, Šnipiškėse. PM1 (A. Šimkus)

2016-03-13 Paprastasis varnėnas lesinėjo pievoje Vilniuje, Antakalnis. PM1 (A. Skirpstas)                     

2016-03-18 Vienas ir keturi varnėnai stebėti Vilniuje, Antakalnyje ( A. Šimkus) PM1

2016-03-26-28 Paprastieji varnėnai jau dažni ir užsiiminėja perėjimo vietas Anykščių, Panevėžio, Radviliškio, Ukmergės, Širvintų, Vilniaus r. ir Vilniuje. (A. Šimkus) PM2; G2; L1

X (2016-03-30)

2016-05-24 Vilniuje skraido varnėnų jaunikliai. (R. Kaunietis) J2

2016-05-26-27 Varnėnų jaunikliai palieka lizdus Vilniuje. (A. Šimkus) J2

Lazdijų r.

2016-02-27 21 varnėnai šalia Metelio ežero, Lazdijų r. (A.Petraška) PM1

X (2016-03-30)                  

Panevėžio r.

2016-02-28 6 varnėnai kartu su smilginiais stazdais Genėtiniuose, Panevėžio r. (I.Vaičiūnaitė, B.Vaičiūnas) PM1

2016-03-18 Panevėžio r. Šilagalio apylinkėse paskui ariantį traktorių seka varnėnų pulkelis. PM2  (R. Kaunietis)

X (2016-03-23)

2016-03-26-28 Paprastieji varnėnai jau dažni ir užsiiminėja perėjimo vietas Anykščių, Panevėžio, Radviliškio, Ukmergės, Širvintų, Vilniaus r. ir Vilniuje. (A. Šimkus) PM2; G2; L1

2016-03-28 Panevėžio ir Anykščių r. varnėnai renkasi inkilus. (J. Kaveikaitė) G2

Kauno r.

2016-03-07 Paprastasis varnėnas Raudondvaryje, Kauno r. (S. Medžionis). PM1

2016-03-09 Daug sugrįžusių paprastųjų varnėnų Raudondvaryje, Kauno r. (S. Medžionis) PM2

2016-03-10 stebėtas vienas varnėnas Domeikavoje, Kauno r. PM1 (K.Valinčienė)             

2016-03-21 Varnėnai stebėti po 2-4 įvairiose vietose pradedant nuo Domeikavos, Kauno r. pabaigiant Kauno centru PM2 (K. Valinčienė)

X (2016-03-21)

2016-05-27 varnėnų jaunikliai palikę lizdus Akademijoje, Kauno r., suaugę maitina skraidančius jauniklius (R. Kembrytė) J2

2016-06-02 Varnėnai renkasi į būrius (didžiausias būrys – apie 300 paukščių) Nevėžio slėnyje prie Raudondvario, Kauno r. (S. Medžionis) M

Plungės r.

2016-03-10 Iš pat ryto apie 6:20 girdėtos dviejų skirtingų Varnėnų giesmės skirtingose miesto vietose Plungės mieste. G. Laukaitis PM1

2016-03-21 varnėnai grįžo į sodybą Plungės r. ( R. Kembrytė) PM1

2016-03-24 Masinė Paprastojo varnėno migracija Plungės raj. PM2 (G. Laukaitis)

X (2016-03-30)

2016-05-14 varnėnai maitina jauniklius inkile Plungės r. (R. Kembrytė) J1

Jurbarko r.

2016-03-09 Paprastieji varnėnai. 12 paukščių prie Jurbarko. PM1 (M.Karlonas)

2016-03-18 vakare Jurbarke prie mano namų pasrodė pirmi 7 varnėnai-šiemet gana vėliai, nors pastaruosius 5 metus jie vis vėluoja ir pempės juos aplenke (R. Giedraitis) PM1

X (2016-03-30)

Utenos r.

2016-03-13. Vienas varnėnas trumpam nutūpė prie inkilo Utenoje (D. Norkūnienė, D. Norkūnas) PM1

2016-03-23 Varnėnų pora užėmė inkilą Utenoje (D. Norkūnienė, D. Norkūnas) PM1

2016-03-24 Varnėnas gieda prie inkilo bei neša lizdo medžiagą Utenoje (D. Norkūnienė, D. Norkūnas) G1/L1.

2016-03-24 Varnėnai jau dažni Utenos r. (D. Norkūnienė) PM2

X (2016-03-30)

2016-05-02 Varnėnai jau maitina inkiluose išsiritusius jauniklius Utenoje (D. Norkūnas) J1

2016-05-24 Varnėnų jaunikliai paliko inkilą Utenoje (D. Norkūnas) J2

Anykščių r.

2016-03-14 Anykščių r. Tumėjos kaime, vakarop vienas varnėnas užsuko į sodybą, kur kasmet peri dešimtys porų. Kiek pasižvalgė ir patraukė toliau. PM1 (R. Kaunietis)

2016-03-26-28 Paprastieji varnėnai jau dažni ir užsiiminėja perėjimo vietas Anykščių, Panevėžio, Radviliškio, Ukmergės, Širvintų, Vilniaus r. ir Vilniuje. (A. Šimkus) PM2; G2; L1

2016-03-28 Panevėžio ir Anykščių r. varnėnai renkasi inkilus. (J. Kaveikaitė) G2

X (2016-03-30)

2016-05-23 Anykščių r., Tumėjos kaime varnėnų jaunikliai jau palieka inkilus. (R. Kaunietis) J2

Šakių r.

2016-03-19 Pirmieji varnėnai pasirodė prie inkilų sodyboje Karkazų kaime, Šakių r. ( R. Juškaitis) PM1

X (2016-03-30)

2016-04-22 Varnėnų dėtyse nuo 1 iki 5 kiaušinių, Šakių raj. I1 (R. Juškaitis)

Kazlų Rūdos r.

2016-03-20 Varnėnų būreliai netoli Antanavo, Kazlų Rūdos sav. (P. Ignatavičius, J. Klimaitė, ‚R. Macevičiūtė, A., Baleckis) PM1

X (2016-03-30)

Vilniaus r.

2016-03-20 Paprastųjų varnėnų būreliai stebėti Mikašiūnuose, Vilniaus r. (A. Šimkus ir kt.) PM1                       

2016-03-26-28 Paprastieji varnėnai jau dažni ir užsiiminėja perėjimo vietas Anykščių, Panevėžio, Radviliškio, Ukmergės, Širvintų, Vilniaus r. ir Vilniuje. (A. Šimkus) PM2; G2; L1

X (2016-03-30)

Pasvalio r.

2016-03-21 PM2 (A. Naudžius)

X (2016-03-30)

Alytaus miesto sav.

2016-03-22 varnėnai užsiiminėja inkilus ir čiulba Alytaus mieste (A.  Petraška) G2

X (2016-03-30)

Panevėžio miesto sav.

2016-03-23 Panevėžyje vienas varnėnas anksti rytą aplankė kelis netoli vienas nuo kito iškeltus inkilus (R. Kaunietis) G1

2016-03-25 Panevėžyje prie inkilų jau liejasi varnėnų giesmės, G1 (R. Kaunietis)

2016-03-26-28 Paprastieji varnėnai jau dažni ir užsiiminėja perėjimo vietas Anykščių, Panevėžio, Radviliškio, Ukmergės, Širvintų, Vilniaus r. ir Vilniuje. (A. Šimkus) PM2; G2; L1

X (2016-03-30)

2016-05-25 Panevėžyje visur aidi čaižūs lizdus palikusių varnėnų jauniklių balsai. (R. Kaunieis)

Zarasų r.

2016-03-23 Zarasų r. Salake giedantis varnėnas (A. Čerkauksas) PM1/G1.                 

2016-03-24 Varnėnau jau dažni Zarasų r. (D. Norkūnienė) PM2

2016-03-26 - varnėnai panašu jau nereti ir pradeda giedot Zarasų raj. (I. Semionovas) PM2

X (2016-03-30)

2016-05-07 varnėnai maitina jauniklius Zarasų raj., J1 (I. Semionovas)

2016-05-27 - varnėnų inkiluose jau nebuvo jauniklių, Zarasų raj. (I. Semionovas) J2

Rokiškio r.

2016-03-24 Varnėnai jau dažni Rokiškio r. (D. Norkūnienė)  PM2

2016-03-26 Paprastasis varnėnas, tikrina inkilą, Kamajai, Rokiškio raj. (B.Stukienė) L1

2016-03-27 Paprastasis varnėnas, giesmės, Panemunėlis, Rokiškio raj. (B.Stukienė), G1

X (2016-03-30)

Šiaulių r.

2016-03-27 Paprastieji varnėnai Pakumulšių km., Šiaulių raj. (M. Bružas) PM1;

X (2016-03-30)

Radviliškio r.

2016-03-26-28 Paprastieji varnėnai jau dažni ir užsiiminėja perėjimo vietas Anykščių, Panevėžio, Radviliškio, Ukmergės, Širvintų, Vilniaus r. ir Vilniuje. (A. Šimkus) PM2; G2; L1

X (2016-03-30)

Širvintų r.

2016-03-26-28 Paprastieji varnėnai jau dažni ir užsiiminėja perėjimo vietas Anykščių, Panevėžio, Radviliškio, Ukmergės, Širvintų, Vilniaus r. ir Vilniuje. (A. Šimkus) PM2; G2; L1

X (2016-03-30)

Vilkaviškio r.

2016-05-08 Varnėnai maitina jauniklius Parausių k., Vilkaviškio raj. (P.Ignatavičius) J1

Kretingos r.

2016-05-18 varnėnų jaunimas atranda juos supančia gamtą sodyboje Šašaičių kaime, Kretingos raj J2 P. Bagdonas, P. Matulionytė

Pakruojo r.

2016-05-21 varnėnų jaunikliai šmirinėja po sodus ir kiemus Pakruojo r. (R. Kembrytė, V. Paškevičius, G. Eigirdas, G. Senevaitytė) J2

2016-05-21 varnėnai su jaunikliais - visur, Pakruojo raj. (B.Stukienė) J2

Kaišiadorių r.

2016-05-29 varnėnai maitina lizdus palikusius jauniklius Rumšiškėse Kaišiadorių r. (R. Kembrytė) J2

Naminis žvirblis (Passer domesticus)

Kauno r.

2016-03-26. Naminis žvirblis su šapu snape Raudondvaryje, Kauno r. (S. Medžionis). L1

Zarasų r.

2016-03-31 Naminis žvirblis intensyviai čirškia pastogėje, kur kasmet peri, Dusetose, Zarasų r. (D. Norkūnienė) G1

Vilniaus miesto sav.

2016-04-03.Naminis žvirblis neša lizdinę medžiagą po palange Vilniuje.(R.Karpavičius)L1

2016-05-23 Naminių žvirblių jaunikliai paliko lizdą Vilniuje, Šnipiškėse. (A. Šimkus) J2

Karklažvirblis Passer montanus

Vilniaus miesto sav.

2016-04-03.Karklažvirblių pora neša lizdinę medžiagą į drevę Vilniuje.(R.Karpavičius)L1

2016-05-15. Karklažvirblis maitina iš lizdo prieš kelias dienas išskridusius jauniklius Neries pakrantėje .Vilnius (R.Karpavičius) J2 J2

Šakių r.

2016-04-25 Karklažvirblio lizde 3 kiaušiniai, Šakių r., Voniškių kaimas I1 (R. Juškaitis)

Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs)

Klaipėdos miesto sav.

2016-03-13 čiulbantis paprastasis kikilis Smiltynėje (Klaipėda) (J.Zarankaitė) PM1 G1

2016-03-23 Trys paprastųjų kikilių patinai Kopgalyje (S. Karalius) PM1

2016-03-24 vienas kikilis Klaipėdos m. A. Pilybienė PM1

2016-03-25 pavieniai paprastieji kikiliai traukia ir gieda Kopgalyje (S. Karalius) PM1; G1

2016-03-29 kikilio giesme skleidesi Trinyciu tv. Klaipedoje. A. Pilybienė G1       

2016-03-29/30/31 Paprastieji kikiliai - intensyvi migracija ir aktyvios giesmės Kaišiadorių, Kauno, Klaipėdos, Pagėgių sav. PM2, G2, (M.Karlonas)

2016-04-02 Klaipėdoje kikiliai porelemis jau skraido (A. Pilybienė) G2

Vilniaus r.

2016-03-20 Paprastasis kikilis praskrido Mikašiūnuose, Vilniaus r. Gali būti čia peržiemojęs. (A. Šimkus) PM1?

Vilniaus miesto sav.

2016-03-24 Paprastasis kikilis praskrido Vilniuje, Antakalnyje (A. Šimkus) PM1

2016-03-29 Paprastieji kikiliai jau įprasti Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) PM1

2016-03-29 Paprastasis kikilis, giedojo pilna gerkle ant Taurakalnio, Vilniaus m. (B.Stukienė) G1

2016-04-05 Kikiliai intensyviai gieda, Vingio parkas, Vilniaus m. (B.Stukienė) G2

2016-04-07 Paprastieji kikiliai intensyviai gieda Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) G2

2016-06-03 Lizdą palikęs paprastojo kikilio jauniklis Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) J2

Jurbarko r.

2016-03-24 pasirodė ir paprastieji kikiliaii, nes mano katė vieną pasigavus parnešė namo man "parodyti". Jau 10 metų negausiai šie paukščiai pradėjo žiemoti, bet jau rytojaus dieną tapo aišku, kad tai migruojantys paukščiai. (R. Giedraitis) PM1

Šakių r.

2016-03-25 Paprastasis kikilis sodyboje Karkazų kaime, Šakių r. (R. Juškaitis) PM1

Šilutės r.

2016-03-26 Pavieniai migruojantys ir giedantys paprastieji kikiliai įvairiose Šilutės raj. vietose (P.Ignatavičius) PM2

Lazdijų r.

2016-03-26 Kikilių būreliai migruoja Kapčiamiesčio apylinkėse, Lazdijų r.( A.Petraška ).PM2

Druskininkų r.

2016-03-26 Pavieniai kikiliai, Druskininkų sav.( A.Petraška ).PM1

Radviliškio r.

2016-03-26-28 Paprastieji kikiliai negausiai stebėti įvairiose vietose Anykščių ir Radviliškio r. (A. Šimkus) PM1

Anykščių r.

2016-03-26-28 Paprastieji kikiliai negausiai stebėti įvairiose vietose Anykščių ir Radviliškio r. (A. Šimkus) PM1

2016-04-03 Paprastieji kikiliai jau įprasti Anykščių ir Kupiškio r. (A. Šimkus) PM2; G2

Alytaus miesto sav.

2016-03-27 Kikilis gieda Alytuje( A.Petraška ).G1

Rokiškio r.

2016-03-27 Paprastasis kikilis, lesinėjo sode, Kamajai, Rokškio raj. (B.Stukienė) PM1

2016-03-27 Paprastasis kikilis, tupėjo ant šakelės miestelyje, Panemunėlis, Rokiškio raj. (B.Stukienė), PM1

2016-04-01 Kikiliai negausiai gieda Dusetų girioje Rokiškio r. (D. Norkūnienė) PM1, G1

Vilkaviškio r.

2016-03-27 Giedantis paprastasis kikilis Parausių km., Vilkaviškio raj. (P.Ignatavičius) PM1/ G1

2016-03-28 būrelis paprastųjų kikilių Janaukos km. Vilkaviškio sav.PM1( V. Razmus ).

Zarasų r.

2016-03-27 - kikiliai (nedrąsūs, giesmės dar negirdėjau) Zarasų raj. (I. Semionovas) PM1

Biržų r.

2016-03-27 Paprastasis kikilis giedantis sode Pabiržės mstl. Biržų r. (B. Maldūnienė)G1

2016-03-28 Paprastieji kikiliai pavieniai skrendantys Kirdonių miško kirtime Biržų r. (B. Maldūnienė) PM1

2016-04-08 Arimuose labai dideli būriai paprastųjų kikilių Pabiržės seniūnija Biržų r.(B. Maldūnienė)PM2

Prienų r.

2016-03-27 Kikiliai, Keršuliai aktyvus Sundakų miške, Prienų r. PM2 (K.Valinčienė)

Kauno r.

2016-03-28 Paprastasis kikilis gieda Raudondvaryje, Kauno r. (S. Medžionis) PM1

2016-03-29/30/31 Paprastieji kikiliai - intensyvi migracija ir aktyvios giesmės Kaišiadorių, Kauno, Klaipėdos, Pagėgių sav. PM2, G2, (M.Karlonas)

2016-03-30 paprastojo kikilio giesmė Akademija, Kauno r. (R. Kembrytė) G1

2016-04-02 gausios paprastųjų kikilių giesmės Kamšos miške, Kauno r. (R. Kembrytė) G2

2016-04-03 gausios paprastųjų kikilių giesmės Padauguvos miške, Kauno r. (R. Kembrytė, I. Semionovas) G2

Kaišiadorių r.

2016-03-28 Paprastieji kikiliai - pavieniai ir mažais būreliais migruoja į šiaurę ties Kruonio HE, Kaišiadorių raj. PM1 (M.Karlonas)

2016-03-29/30/31 Paprastieji kikiliai - intensyvi migracija ir aktyvios giesmės Kaišiadorių, Kauno, Klaipėdos, Pagėgių sav. PM2, G2, (M.Karlonas)

2016-04-07 Šiauriniai kikiliai - pavieniai ir su paprastaisiais kikiliais migruoja į šiaurę ties Kruonio HE, Kaišiadorių raj. PM2 (M.Karlonas)

Marijampolės r.

2016-03-28 Kikilis gieda Marijampolės r.( A.Petraška ).G1

Trakų r.

2016-03-28. Paprastasis kikilis šalia Trakų (R.Karpavičius)PM1

Panevėžio miesto sav.

2016-03-29 Panevėžyje ne vienoje vietoje teko matyti pavienius kikilių patinėlius. Vienas jų jau pilnai gieda. (PM1 G1) (R. Kaunietis)

2016-04-02 Panevėžyje kikiliai jau plačiai paplitę, gieda (PM2) (R. Kaunietis)

Pagėgių r.

2016-03-29/30/31 Paprastieji kikiliai - intensyvi migracija ir aktyvios giesmės Kaišiadorių, Kauno, Klaipėdos, Pagėgių sav. PM2, G2, (M.Karlonas)

Klaipėdos r.

2016-03-29/30/31 Paprastieji kikiliai - intensyvi migracija ir aktyvios giesmės Kaišiadorių, Kauno, Klaipėdos, Pagėgių sav. PM2, G2, (M.Karlonas)

Plungės r.

2016-04-01 Pirmoji Kikilio giesmė Plungės parke (3 poros) G1 (G. Laukaitis)

2016-04-01 Masinė Kikilių migracija Plungės rajone PM2 (G. Laukaitis)

Kupiškio r.

2016-04-03 Paprastieji kikiliai jau įprasti Anykščių ir Kupiškio r. (A. Šimkus) PM2; G2

Pasvalio r.

2016-04-04 Pasvalio r. Žaliojoje girioje sugrįžę kikiliai.

Panevėžio r.

2016-05-06 kikilio lizdas Panevėžio r. Miežiškių k. (E. Sukackienė) L, I1?

Kelmės r.

2016-05-22 paprastojo kikilio jaunikliai palikę lizdą, juos dar prižiūri tėvai Kelmės r. (R. Kembrytė, B. Stukienė) J2

Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla)

Prienų r.

2016-02-13 Prienuose lesykloje lankėsi 1 paukštis. Ž. Preikša PM1

Jurbarko r.

2016-03-08 pirmas didelis būrys šiaurinių kikilių (R. Giedraitis) PM1

Kaišiadorių r.

2016-03-28 Šiauriniai kikiliai - 2 pavieniai paukščiai praskrido į šiaurę ties Kruonio HE, Kaišiadorių raj. PM1 (M.Karlonas)

2016-03-29 Šiaurinis kikilis - migruojančio paukščio balsas prie Kruonio HE, Kaišiadorių raj. PM1 (M.Karlonas)

Anykščių r.

2016-04-03 Šeši šiauriniai kikiliai praskrido Šimonių girioje, Anykščių r. (A. Šimkus) PM1

2016-04-04 Anykščių r., Tumėjos km. sodyboje šiaurės kikilio patinėlis tarp paprastųjų kikilių. (R. Kaunietis)

Kauno miesto sav.

2016-04-05 Šiaurinio kikilio patinas Kalniečių parke Kaune (S. Medžionis) PM1

Klaipėdos r.

2016-04-06 Šiauriniai kikiliai - 2 pavieniai paukščiai į šiaurę ties Dovilais, Klaipėdos raj. PM1 (M.Karlonas)

Biržų r.

2016-04-07 Trys šiauriniai kikiliai krūmuose pagal Smardonės up. Biržų r.(B. Maldūnienė)PM1

Kuršių Nerija

2016-04-14 Šiauriniai kikiliai - intensyviai migruoja ties Juodkrante, Neringos sav. PM2 (M.Karlonas, K.Castren, S.Hjerppe ) PM2

Šilutės r.

2016-04-17 šiaurinis kikilis stebėtas Ventėje, Šilutės r. (M. Karlonas, B. Belchev ir BirdID2016)

Vilniaus miesto sav.

2016-05-01   Giedantis patinėlis mažiausiai nuo balandžio 29 d. laikosi Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) G1

Svilikėlis (Serinus serinus)

Radviliškio r.

2016-03-28 Svilikėlis gieda Radviliškyje. (A. Šimkus) PM1; G1

Šilutės r.

2016-04-04 Ventės rage matyti svilikėliai - 2+1 (V. Jusys); PM1

2016-04-15 Saulėtoj Šilutėj gieda svilikėliai PM1/G1 (P. Bagdonas)

2016-04-16-17 girdėtos svilikėlių giesmės, Šilutės r. (M. Karlonas, B. Belchev ir BirdID2016) PM1/G2

Alytaus miesto sav.

2016-04-05 Svilikėlis čiulba Alytaus mieste (A. Petraška)PM1,G1

Panevėžio miesto sav.

2016-04-06 Panevėžyje nuo ankstyvo ryto čiulba svilikėlis. PM1, G1 (R. Kaunietis)

Kaišiadorių r.

2016-04-07 Svilikėlis - migruojančio paukščio balsas prie Kruonio HE, Kaišiadorių raj. PM1 (M.Karlonas)

Pakruojo r.

2016-04-08 Pakruojyje čiulba svilikėlis. PM1, G1 (Mangirdas Maasas)

Kuršių Nerija

2016-04-08 Giedantis svilikėlis Nidoje. (A. Šimkus) PM1; G1

2016-04-09 svilikėlis gieda Smiltynėje G1 (J.Zarankaitė)

Utenos r.

2016-04-10 Svilikėlis gieda Utenoje (D. Norkūnienė, D. Norkūnas) G1

Vilniaus miesto sav.

2016-04-15. Teritoriniai svilikėliai Vilniaus Žirmūnų raj. (R. Karpavičius) G2

Kauno r.

2017-04-17 Svilikėlis gieda Raudondvaryje, Kauno r. (S. Medžionis) PM1, G1

2016-05-03 svilikėlis aktyviai gieda Kauno r., Akademija (R. Kembrytė) PM1/ G2

2016-06-08 svilikėlių jaunikliai jau skraido prie Noreikiškių apleistų tvenkinių, Kauno r. (K.Bilinskas) J2

Klaipėdos miesto sav.

2016-04-18 - Svilikėlis Klaipėdoje (S.Karalius) PM1, G1

Kauno miesto sav.

2016-04-19 Svilikėlis - vienas paukštis stebėtas ir girdėtas kontaktinis balsas Aleksote, Kaunas. PM1 (M.Karlonas)

2016-05-02 Čiurliai stebimi Kaune (P.Ignatavičius) PM2        

2016-05-03 Svilikėlis gieda Kaune (I. Semionovas) G1

Žaliukė (Carduelis chloris)

Anykščių r.

2016-02-15 Anykščių r. sav., Tumėjos kaime gieda žaliukė. G1 (R. Kaunietis)

2016-04-10 Žaliukės suka lizdą Andrioniškyje, Anykščių r. (R. Šimkus) L1

Plungės r.

2016-02-15 Plungės r. žaliukės giesmė G1 ( R. Kembrytė)

2016-03-18 aktyvios žaliukių giesmės Plungės r. ( R.Kembrytė) G2

Klaipėdos miesto sav.

2016-02-18 Žaliukės pavasarinė giesmė, Klaipėdos šiaurinėje miesto dalyje (E.Užpelkis) G1

Zarasų r.

2016-02-23 Zarasų r., Salake bent dviejų žaliukių giesmės (A.Čerkauskas) G1.

Kauno miesto sav.

2016-02-23 Žaliukės giesmė. Kaunas. (I.Vaičiūnaitė) G1          

Biržų r.

2016-02-24 Žaliukės gesmė Pabiržės mstl. Biržų r. ( B. Maldūnienė)

Kauno r.

2016-03-07 žaliukių aktyvios giesmės Kauno r. Akademija (R. Kembrytė) G2

Vilniaus miesto sav.

2016-03-07 Žaliukės dainelė, Vilniaus m. G1 ( B. Stukienė)

Jurbarko r.

2016-03-08 Jurbarko parke pastebėtas žymus pagausėjimas svilikų ir žaliukių-matyt prasideda migracija šių paukščių, nes žiemojo jų labai ne gausiai mažiau nei 20% nuo bendro skaičiaus čia stebimų šių rūšių paukščių. (R. Giedraitis) PM1

Rokiškio r.

2016-03-27 Žaliukė, aktyviai gieda, Kamajai, Rokiškio raj. (B.Stukienė) G2

Alytaus miesto sav.

2016-04-04 Žaliukė su lizdine medžiaga snape, Alytaus mieste (A. Petraška)L1

Dagilis (Carduelis carduelis)

Kretingos r.

2016-03-05 keletas giedančių dagilių Šašaičių km. Kretingos r. P. Bagdonas G1

Rokiškio r.

2016-03-28 Dagilis, giesmė, Rokiškio raj. (B.Stukienė) G2

Kauno r.

2016-04-03 dagilių giesmės Kauno r. Priepalių km. (R. Kembrytė, I. Semionovas) G1

Biržtono sav.

2016-04-03 Dagilis, giesmelės, Birštono raj. (B.Stukienė) G2

Šilutės r.

2016-04-16 girdėtos dagilių giesmės, Šilutės r. (M. Karlonas, B. Belchev ir BirdID2016) G2

Klaipėdos r.

2016-05-01 Klaipėdos raj. Kiškėnų km. Dagilių būrelis (apie 20) praskrido (A. Pilybienė) PM2

Plungės r.

2016-05-12 dagilių aktyvios giesmės Plungės r. (R. Kembrytė)G2

Alksninukas (Carduelis spinus)

Panevėžio r.

2016-02-13 Šiandien lesyklėlę tiesiog užgriuvo alksninukai. Iki šiol tik vienas - du lankydavosi. Ar tik nebus čia sugrįžėliai iš šiltesnių kraštų. Panevėžio r. (R. Kaunietis) PM1

2016-03-12 Panevėžyje alksninuko patinėlis maitino patelę. Porelė tebesilaiko kitų alksninukų būryje. (R. Kaunietis)

Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina)

Alytaus r.

2016-02-13 Ne mažiau kaip 2 paprastieji čivyliai žvirblinių būryje, Alytaus r. (A.Petraška) PM1

2016-03-11 4 paprastieji čivyliai šalia Daugų ž.ū.t. Alytaus r. (A. Petraška) PM1

2016-03-13 Praskrendančio paprastojo čivylio balsas šalia Daugirdų, Alytaus r. (A. Petraška) PM1

Klaipėdos r.

2016-02-15 Praskrendantis paukštis girdėtas laukuose šalia Drevernos, Klaipėdos r. (A. Šimkus) PM1

Kuršių Nerija

2016-02-24 Neringa, Nida: 1 singing bird to north (Neringos sav.) K. Castren PM1

2016-02-27   Juodkrante 1 bird migrating (Neringos sav,) K. Castren PM1

2016-03-23 Paprastasis čivylis praskrido Kopgalyje (S. Karalius) PM1                     

Panevėžio r.

2016-02-28 ~20 paprastųjų čivylių stebėti žaliukių būryje ties Gustiškiu, Panevėžio r. (I.Vaičiūnaitė, B.Vaičiūnas) PM1

2016-05-06 čivylio dėtis Panevėžio r. Miežiškių k. (E. Sukackienė) I1

2016-06-05 Paprastojo čivylio jaunikliai paliko lizdą Miežiškių km. Panevėžio rajonas (E. Sukackienė) J2

2016-06-09 Čivylių pora ieško antram lizdui vietos, patinas aktyviai gieda Miežiškių km, Panevėžio raj. (E. Sukackienė)

Biržų r.

2016-03-02 Septyni paprastieji čivyliai laukuose ieškodami maisto giedantys tuoktuvines giesmes.Pasvaliečių k., Biržų r. (B. Maldūnienė)PM1;G1

2016-03-29 Paprastieji čivyliai poromis praskrendantys, bei giedantys Pabiržėje, Daumėnų km, prie Gulbinų ež.Biržų r.(B. Maldūnienė)PM2

Trakų r.

2016-03-06 Mažiausiai vienas paprastasis čivylis girdėtas praskrendantis Paluknio pievose, Trakų r. PM1

2016-03-20 Paprastieji čivyliai Paluknio pievose, Trakų r. (A. Šimkus) PM1-PM2; G1

Vilniaus miesto sav.

2016-03-17 Keturi paprastieji čivyliai praskrido Vilniuje, Antakalnyje (A. Šimkus) PM1

2016-03-23-24 Paprastieji čivyliai migruoja Vilniuje, Antakalnyje (A. Šimkus) PM2

Jurbarko r.

2016-03-17 prie Nemuno ties Raudonės gyvenviete Jurbarko r. sav. stebėti ir girdėti pirmi paprastieji čivyliai. (R. Giedraitis) PM1

Šalčininkų r.

2016-03-20 Paprastieji čivyliai šalia Baltosios Vokės (A. Šimkus) PM1-PM2; G1

Vilniaus r.

2016-03-20 Paprastieji čivyliai Mikašiūnuose, Vilniaus r. (A. Šimkus) PM1-PM2; G1

Anykščių r.

2016-03-26-28 Paprastieji čivyliai jau dažni Anykščių ir Radviliškio r. (A. Šimkus) PM2; G2

2016-04-04 Anykščių r., Tumėjos kaime čiulba čivylis. G1 (R. Kaunietis)

Radviliškio r.

2016-03-26-28 Paprastieji čivyliai jau dažni Anykščių ir Radviliškio r. (A. Šimkus) PM2; G2

Rokiškio r.

2016-03-27 Paprastasis čivyis, giesmelė, Panemunėlis, Rokiškio raj. (B.Stukienė), G1

2016-04-30, paprastasis čivylis, giesmelė, Rokiškio raj. (B.Stukienė) G2                                                

Kauno r.

2016-04-01 Paprastasis čivylis gieda Domeikavoje, Kauno r. G1 (K.Valinčienė)

2016-04-03 paprastųjų čivylių giesmės, laikosi poromis, įprasti Kauno r. prie Priepalių km. (R. Kembrytė, I. Semionovas) PM2/G2

2016-04-10 Paprastasis čivylis Raudondvaryje, Kauno r. (S. Medžionis) PM1

Geltonsnapis čivylis (Carduelis flavirostris)

Ukmergės r.

2016-02-15 Apie 30 paukščių būrelis Ukmergės raj. Griežionių km., čia pat stebėti ir 2015.12.29 (apie 80 paukščių) (K. Jarmalavičius) PM1

Trakų r.

2016-03-28   Vienas individas maitinosi šiaurinėje Paluknio pievų dalyje, Trakų raj. L. Šniaukšta PM1

Kaišiadorių r.

2016-04-07 Geltonsnapiai čivyliai - du migruojantys paukščiai ties Kruonio HE, Kaišiadorių raj. PM1 (M.Karlonas)

Paprastasis čimčiakas (Carduelis flammea)

Šilutės r.

2016-03-16 Čimčiakas. Migruojančio paukščio balsas prie Uostadvario bokštelio, Šilutės r. PM1 (M. Karonas, J. Gilbreath)

Vilniaus miesto sav.

2016-03-24 Paprastasis čimčiakas praskrido Vilniuje, Antakalnyje (A. Šimkus) RM1

Zarasų r.

2016-03-29 Zarasų r., ties Salaku-girdėtas praskrendantis čimčiakas (A.Čerkauskas) RM3.

Klaipėdos r.

2016-04-14 Paprastieji čimčiakai - 2 kartus girdėtas migruojančių paukščių balsas (skaičius neaiškus) ties Dovilais, Klaipėdos raj. PM1 (M.Karlonas)

Eglinis kryžiasnapis (Loxia curvirostra)

Kauno r.

2016-03-06 3 egliniai kryžiasnapiai Kauno r. Dubravos rezervatinė apyrubė (M. Karlonas, A. Petraška ir kt LPPA mokymų dalyviai) PM1, G1

Vilniaus miesto sav.

2016-05-01 Apie 10 eglinių kryžiasnapių praskrido Vilnuje, Antakalnyje. (A. Šimkus)

Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus)

Zarasų r.

2016-05-10 Raudongalvė sniegena gieda Bilaišių k., Zarasų r. (D. Norkūnienė) PM1 G1

2016-05-11 Zarasų r., Tiltiškės ir Gerveliškė-girdėta po raudongalvę sniegeną (A.Čerkauskas) PM1,G1

2016-05-16 raudongalvė sniegena Zarasų r. (I. Semionovas) PM1/G1

Šilutės r.

2016-05-11 Pirmosios raudongalvės sniegenos čiulba įvairiose Nemuno deltos vietose PM1 G1 P. Matulionytė, B. Belchev ir P. Bagdonas

2016-05-15 Ventės rage sugauta pirmoji šiais metais raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) PM1 V. Eigirdas

Rokiškio r.

2016-05-11 Raudongalvė sniegena gieda Ragavos k., Rokiškio r. (D. Norkūnienė) PM1 G1

Šalčininkų r.

2016-05-15 raudongalvė sniegena girdėta prie Papio ež., Šalčininkų raj. (B.Stukienė) PM1 G1

Vilniaus miesto sav.

2016-05-15. Raudongalvė sniegena prie Neries Vilniuje (R.Karpavičius) PM1 , G1

Jonavos r.

2016-05-16 Raudongalvė sniegena - Didžiojo Raisto k., Jonavos raj. G1 (M.Karlonas)

Palangos sav.

2016-05-14 raudongalvė sniegena (keletas porų) girdėta ir matyta Šventojoje ir aplink ją (A. Skirpstas) PM1 G1

Pakruojo r.

2016-05-21 raudongalvių sniegenų aktyvios giesmės Pakruojo r. (R. Kembrytė, V. Paškevičius, G. Eigirdas, G. Senevaitytė) PM2/G2

Kuršių Nerija

2016-05-24 - raudongalvė sniegena Kopgalyje (S.Karalius) PM1, G1

Kauno r.

2016-05-23 Raugongalvės sniegenos gieda prie Raudondvario, Kauno r. (S. Medžionis) PM1, G1

Anykščių r.

2016-05-23 Anykščių r., Tumėjos kaimo sodyboje gieda raudongalvė sniegena. PM1, G1 (R. Kaunietis)

2016-05-21-22 Raudongalvės sniegenos aktyviai gieda Anykščių r. (A. Šimkus) G2

Plungės r.

2016-06-11 raudongalvės sniegenos giesmė Plungės r. , Godelių km. (R. Kembrytė) G1

Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula)

Trakų r.

2016-02-06 Miške šalia Paluknio pievų, Trakų r. juodagalvės sniegenos laikosi poromis. (A. Šimkus)

Panevėžio miesto sav.

2016-03-02 Panevėžyje, Skaistakalnio parke čiulba juodagalvės sniegenos patinėlis. Greta jo dvi patelės. G1 (R. Kaunietis)

Kauno r.

2016-03-05 Juodagalvės sniegenos patinėlis giedantis Kačerginėje, Kauno r. (I.Vaičiūnaitė, T.Čeponis) G1

Biržų r.

2016-03-15 Juodagalvių sniegenų giesmės Biržų girioje. G2 (M.Karlonas, A.Naudžius, J.Gilbreath)

Vilniaus r.

2016-05-18 Juodagalvė sniegena rinko pūkus drebulėje Gailaišių km. Vilniaus raj. (E. Sukackienė) L

Svilikas (Coccothraustes coccothraustes)

Kauno r.

2016-03-20 Svilikai (du nemaži būreliai, vienas apie 50 paukščių) Nevėžio slėnio medžių viršūnėse šalia Raudondvario, Kauno r.(S. Medžionis) PM2

2016-04-02 svilikų būrelis Kamšos miške, Kauno r. (R. Kembrytė) PM2

2016-04-03 svilikai gausiai migruoja Kauno r. Priepalių km. ir prie Krivėnų tvenkinio (R. Kembrytė, I. Semionovas) PM2

2016-04-07 svilikai gausūs Kamšos miške, aktyvus ciksėjimas Kauno r. (R. Kembrytė) PM2/G2

Jurbarko r.

2016-03-08 Jurbarko parke pastebėtas žymus pagausėjimas svilikų ir žaliukių-matyt prasideda migracija šių paukščių, nes žiemojo jų labai ne gausiai mažiau nei 20% nuo bendro skaičiaus čia stebimų šių rūšių paukščių. (R, Giedraitis) PM1

Vilniaus miesto sav.

2016-04-08, svilikas, aktyvūs, Vilniaus m. (B.Stukienė) G2

2016-04-10, svilikas, ciksėjimai medžių viršūnėse, Vilniaus m. (B.Stukienė) G2

Šilutės r.

2016-04-16-17 svilikai aktyviai ciksi Šilutės r. (M. Karlonas, B. Belchev ir BirdID2016) G2

Plungės r.

2016-04-22 aktyvus svilikų ciksėjimas Plungės r. (R. Kembrytė) G2

Lazdijų r.

2016-04-25 aktyvus svilikų ciksėjimas prie Veisiejų, Lazdijų r. (R. Kembrytė) G2

2016-04-25 aktyvus svilikų ciksėjimas Petroškų miške, Lazdijų r. (R. Kembrytė) G2

Rokiškio r.

2016-04-30, svilikas, aktyviai cviksi, Rokiškio raj. (B.Stukienė) G2

Anykščių r.

2016.06.04 svilikai maitina svilikiukus lizde, Andrioniškis, Anykščių raj. (B.Stukienė) J1

Sniegstartė (Plectrophenax nivalis)

Biržų r.

2016-01-31. 27 sniegstartės skrendančios pagal kelią Biržai-Saločiai Biržų r.( B. Maldūnienė) RM2

2016-02-07. 82 sniegstartės skrendančios pagal kelią Biržai-Saločiai Biržų r.( B. Maldūnienė) RM2

2016-02-09. Apie 150 sniegstarčių skrendančių pagal kelią Biržai-Saločiai Biržų r.( B. Maldūnienė) RM2

2016-02-25. 130 sniegstarčių skrendančių pagal kelią Biržai-Saločiai Biržų r.( B. Maldūnienė) RM2

Šilutės r.

2016-02-07 Nemuno deltoje ties Sausgalviais dvi pempės, šiaip kol kas ramu neskaitant varninių ir kirinių paukščių. Dar keletas suopių ir sniegstarčių būrelis. Šilutės r. E. Užpelkis RM3

2016-02-15 9 sniegstartės stebėtos užlietose pievose tarp Stankiškių ir Mingės, apie 20 Rupkalviuose, Šilutės r. ir apie 30 netoli Plaškių, Pagėgių sav. PM1 (A.Šimkus) RM2

Jurbarko r.

2016-02-14 Jurbarko r. stebėtas 900 individų būrys. M. Kirstukas RM2

2016-03-06   Jurbarko r. stebėtas 30 paukščių būrelis. M. Kirstukas RM2

Pagėgių r.

2016-02-15 9 sniegstartės stebėtos užlietose pievose tarp Stankiškių ir Mingės, apie 20 Rupkalviuose, Šilutės r. ir apie 30 netoli Plaškių, Pagėgių sav. PM1 (A.Šimkus) RM2

Panevėžio r.

2016-02-27 Sniegstartė ties Pempių k., Panevėžio r. (I.Vaičiūnaitė, B.Vaičiūnas) RM3

Telšių r.

Apie 60 paukščių stebėta pievoje netoli Miksodžių kaimo (Telšių r.). G. Garžulevičius RM3

Geltonoji starta (Emberiza citrinella)

Biržų r.

2016-02-25 Geltonosios startos giesmė Lapiškių km vienkiemyje Biržų r. ( B. Maldūnienė) G1

2016-03-10 Geltonųjų startų giesmės Biržų r.(B.Maldūnienė)G2

Kretingos r.

2016-03-05 aktyvios geltonųjų startų giesmės Šašaičių km. Kretingos r. P Bagdonas G1

Prienų r.

2016-03-05 Geltonosios startos giesmė šalia Šilavoto ž.ū.t. (A.Petraška) G1

2016-03-13 Geltonosios startos gieda Trakų, Alytaus, Prienų r., Marijampolės sav. (A. Šimkus) G2

Rokiškio r.

2016-03-06 Geltonosios startos giesmė, Rokiškio r. G2 ( B. Stukienė)

2016-03-27 Geltonoji starta, intensyvios giesmės visur, Rokiškio raj. (B.Stukienė) G2

Šilalės r.

2016-03-07 Aktyvios geltonųjų startų giesmės Kvėdarnoje G2 (P. Bagdonas)

Pagėgių r.

2016-03-08 Geltonoji starta. Pavasarinė giesmė prie Piktupėnų, Pagėgių sav. G1 (M.Karlonas)

Kuršių Nerija

2016-03-09 - pirmosios geltonųjų startų giesmės Kopgalyje (S.Karalius) G1

Zarasų r.

2016-03-12 geltonosios startos giesmė šalia Zarasų (I. Semionovas) G1

Alytaus r.

2016-03-10 ir 03-11 geltonosios startos gieda Alytaus r. (A. Petraška) PM1

2016-03-13 Geltonosios startos gieda Trakų, Alytaus, Prienų r., Marijampolės sav. (A. Šimkus) G2

Vilniaus r.

2016-03-11 Geltonosios startos gieda Vilniaus r. (R. Šimkus) G2

Trakų r.

2016-03-13 Geltonosios startos gieda Trakų, Alytaus, Prienų r., Marijampolės sav. (A. Šimkus) G2

Marijampolės r.

2016-03-13 Geltonosios startos gieda Trakų, Alytaus, Prienų r., Marijampolės sav. (A. Šimkus) G2

Utenos r.

2016-03-15 Geltonosios startos giesmė Utenos priemiestyje (D.Norkūnienė) G1

Kauno r.

2016-03-15. Geltonosios startos nedrąsi giesmė Raudondvario medelyne, Kauno r. (S. Medžionis). G1

2016-04-03 geltonųjų startų giesmės Kauno r. Padauguvos miške, Priepalių km. (R. Kembrytė, I. Semionovas) G2

Plungės r.

2016-03-18 aktyvios geltonųjų startų giesmės Plungės r. (R. Kembrytė) G2

Anykščių r.

2016-05-28 Lizdą palikęs geltonosios startos jauniklis Andrioniškyje, Anykščių r. (A. Šimkus) J2

Sodinė starta (Emberiza hortulana)

Klaipėdos r.

2016-05-02   Vienas giedantis patinas tarp Užlieknių ir Juknaičių, Šilutės raj.; vienas giedantis patinas tarp Svencelės ir Drevernos, Klaipėdos raj. S., S. Minkevičiai PM1/G1

2016-05-02   Between Priekule and Venscai: 1 bird singing K. Castren PM1/G1

2016-05-07 - sodinė starta ties Dreverna (S,Karalius) PM1/G1

2016-05-10   Tarp Drevernos ir Svencelės palei kelią 5 patinai ir mažiausiai 2 patelės (Simonas Minkevičius, Sandra Minkevičienė) PM2

Varėnos r.

2016-05-04 Sodinės startos - 3 giedantys patinai Kibyšiuose, Varėnos raj. G1 (M.Karlonas)

Šilutės r.

2016-05-05   Vienas giedantis paukštis laukų miškelyje šalia Saugų, Šilutės raj., 7 giedantys patinai palei kelią Okslindžiai - Menklaukiai, Šilutės raj. PM1/G1 (Simonas Minkevičius, Sandra Minkevičienė)

2016-05-07   Mažiausiai septyni patinėliai ir dvi patelės matyti arba girdėti Užliekniuose, Šilutės r. (A. Šimkus) PM1/G1

2016-05-07   Papildomai rasti 2 giedantys patinai palei kelią Okslindžiai - Menklaukiai, Šilutės raj. Dabar jų jau 9. (Simonas Minkevičius, Sandra Minkevičienė) PM1

2016-05-08 Sodinės startos - sugrįžę į savo perimvietes Nemuno deltoje, Šilutės raj. G1 (M.Karlonas, B.Belchev ir Bird ID 2016)

2016-05-10   palei kelią Juknaičiai - Užliekniai - Sausgalviai 13 patinų ir ne mažiau 6 patelių. (Simonas Minkevičius, Sandra Minkevičienė) PM2

2016-05-22   3 paukščiai stebėti netoli Sausgalvių. (I.Semionovas T. Vileiniškis) G2

2016-05-29   Prie Juknaičių girdėti du patinai (Edmundas Šniaukšta) G2

Pagėgių r.

2016-05-06   4 patina ir 1 patelė stebėti ties Pakamoniais, Pagėgių sav., 3 patina ties Stumbragiriais, Pagėgių sav. (Simonas Minkevičius, Sandra Minkevičienė) PM1

Nendrinė starta (Emberiza shoeniculus)

Šilutės r.

2016-02-29 nendrinės startos patinas sugautas Ventės rago nendryne. (V.Eigirdas) PM1.

2016-03-09   Bent 10 paukščių skirtingose Nemuno deltos vietose. V. Eigirdas PM1

2016-03-16 Nendrinės startos aktyviai migruoja ir gieda Nemuno deltoje, Šilutės r. PM2/G2 (M.Karlonas, J. Gilbreath)

2016-03-26 Nendrinės startos gausios įvairiose Šilutės raj. vietose (P.Ignatavičius) PM2

X (2016-03-30)

Jurbarko r.

2016-03-03 labai anksti girdėta nendrinės startos patino giesmė prie Nemuno ties Šilinės k. Jurbarko r. sav. Tai pats anksčiausęs šių paukščių parskridimo atvejis Jurbarke per 30m, kai fiksuoju šių paukščių fenologinius reiškinius. (R. Giedraitis) PM1

Trakų r.

2016-03-06 Nendrinė starta Paluknio pievose, Trakų r. A. Šimkus PM1

Pagėgių r.

2016-03-07 1 paukštis stebėtas Piktupės slėnyje, Pagėgių sav. M. Karlonas PM1

2016-03-08 Nendrinė starta. Migruojantis paukštis ties Piktupėnais, Pagėgių sav. PM1 (M.Karlonas)

2016-03-24 Nendrinės startos. Intensyviai migruoja ir gieda Pagėgių sav. PM2/G1 (M. Karlonas)

Šakių r.

2016-03-09 2 paukščiai Pamenunyje ties Voniškių k., Šakių raj. O. Atkočaitis PM1

Alytaus r.

2016-03-13 Nendrinės startos patinas užliejamose pievose šalia Daugirdų, Alytaus r. (A. Petraška) PM1

2016-03-13 Nendrinės startos negausiai stebėtos Žuvinto ežere ir jo apylinkėse, Alytaus r. ir Marijampolės sav. (A. Šimkus) PM1; G2

Biržų r.

2016-03-13 Nendrinės startos patinukas prie Kilučių ež. Biržų r. (B. Maldūnienė)PM1            

Utenos r.

2016-03-13. Nendrinės startos patinukas maitinosi prie Užpalių HE tvenkinio Utenos r. (D. Norkūnienė, D. Norkūnas) PM1

Marijampolės r.

2016-03-13 Nendrinės startos negausiai stebėtos Žuvinto ežere ir jo apylinkėse, Alytaus r. ir Marijampolės sav. (A. Šimkus) PM1; G2

Šalčininkų r.

2016-03-20 Kelios nendrinės startos Papio ežero saloje, Šalčininkų r. (A. Šimkus, L. Raudonikis ir kt.) PM1

Pasvalio r.

2016-03-25 Pasvalio r., Jakūbonyse girdėta giedant nendrinė starta (A. Čerkauskas) PM1, G1

Rokiškio r.

2016-03-26 Nendrinė starta, Kamajai, Rokiškio raj. (B.Stukienė) PM1

2016-03-28 Nendrinė starta, šmirinėja nendrėse, vaikosi, gieda, Dviragio ež., Rokiškio raj. (B.Stukienė) G2

Panevėžio r.

2016-03-28 Nendrinė starta Paviesėčių tv. Paviešečiai, Panevėžio r. (I.Vaičiūnaitė, B.Vaičiūnas) PM1

Prienų r.

2016-04-03 Nendrinės startos Šilavoto tvenkinių teritorijoje, Prienų r. (S. Medžionis) PM2

Anykščių r.

2016-04-04 Anykščių r., Tumėjos km., Nendrėmis apaugusiame lauko melioracijos griovyje nendrinės startos patinėlis (R. Kaunietis) PM1

Pilkoji starta (Emberiza calandra)

Šilutės r.

2016-05-05   Viensa giedantis paukštis stebėtas ties Okslindžiais, Šilutės raj. (Simonas Minkevičius, Sandra Minkevičienė) PM1/G1

2016-05-29   Prie Stankiškių, Šilutės raj. stebėtas giedantis patinas (Edmundas Šniaukšta). G1   

2016-05-29   Vienas giedantis paukštis, Tarp Bložių ir Stankiškių, Šilutės r. (J. Morkūnas, V. Eigirdas) G1        

Druskininkų r.

2016-06-12   Dviejų paukščių giesmės Jaskonyse, Druskininkų sav. A. Petraška G2

 


Reti stebėjimai

2023-12-09
Aythya marila
2023-12-09
Gavia arctica
2023-12-09
Emberiza schoeniclus
2023-12-02
Turdus iliacus
2023-12-10
Gallinula chloropus
2023-12-10
Alauda arvensis
2023-12-10
Rallus aquaticus
2023-12-10
Alauda arvensis
2023-12-10
Calcarius lapponicus
2023-12-10
Circus cyaneus