birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

2014 metai

PAUKŠČIŲ PAVASARINĖ MIGRACIJA IR FENOLOGINIAI STEBĖJIMAI LIETUVOJE

2014 METAIS 

Informacija atnaujinta: 2014-06-05 18:50

Taip pat informaciją apie paukščių stebėjimus, fenologiją rasite LOD forume čia
 

LOD PUSLAPIO SKYRELYJE „STEBĖJIMAI“ PRAŠOME FENOLOGINIŲ STEBĖJIMŲ NERAŠYTI. ČIA TALPINTI TIK TOKIUS STEBĖJIMUS KURIE ATITINKA LOFK KRITERIJUS: http://www.birdlife.lt/web/lod/kaupiama-informacija

Informaciją parengė ir moderuoja: Liutauras Raudonikis, Gediminas Petkus

Jeigu pastebėjote, kad šiame sąraše nėra pateiktų Jūsų stebėjimų labai prašome pranešti el.p: gediminas.petkus@birdlife.lt

NAUJAUSI STEBĖJIMAI – RAUDONAI

Xvėlesni pirmieji stebėjimai neberenkami.

Stebėjimus pateikė: D.Antanavičiūtė, S. Anulevičiūtė, S. Apanavičius, O. Atkočaitis, R. Banaitienė, P. Bagdonas, Ž. Bataitytė, G. Baublys, M. Briedis, N. Butvilaitė, R. Crowford, K. Čepėnas, A. Čeponis, M. Čepulis, A. Čerkauskas, M. Dagys, E. Drobelis, V.Eigirdas, G. Eigirdas, R. Gegelevičius, Z. Gasiūnaitė, R. Giedraitis, V. Gluoksnis, G. Gražulevičius, E. Greimas, B. Grigaitytė, K. Jokubauskas, A. Jovaišas, T. Jukna, V.Jusys, Lasse J Laine, R. Juškaitis, R. Karpavičius, M. Karlonas, R. Kaunietis, A. Katkus, G. Khiterer, J. Klimaitė, G. Kubertavičiūtė, V. Kilčauskas, R. Kinduris, K. Klovaitė, A. Kriaučiūnienė, A. Kvaraciejus, V. V. Laukžemiai, J. Liaudanskytė; M. Maasas, D. Makavičius, L. Maliužinaitė, S. Medžionis, I Meškinytė, A. Mikalauskas, S. S. Minkevičiai, J. R. Morkūnai, A. Narščius, Vl. Naruševičius, A. Naudžius,  D. Norkūnas, D. Norkūnienė, V. Pabrinkis, V. Paškevičius, R. Patronaitis, G. Petkus, A. Petraška, L. Raudonikis, V. Razmus, V. Riškuvienė, G. Riauba, R. Simonavičius, A. Skirpstas, G. Smailytė, V. Stirkė, R. Stankūnas, I. Šalaševičius, A. Šimkus, A. Škimelis, E. Šniaukšta, M. Šniaukštienė, A. Šurkus, M. Tatasevičiūtė, E. Užpelkis, T. Ūsautis, B. Vaičiūnas, I. Vaičiūnaitė, E. Vaičiulis, Š. Vainauskas, D. Valinčius, K. Valinčienė, J. Zarankaitė, V. Žemaitienė

 

GULBĖ NEBYLĖ (Cygnus olor)

2014-02-28 Keturios gulbės nebylės praskrido virš Alytaus ŠR kryptimi (A.Petraška);

2014-03-08 Apie 40 gulbių nebylių Papio ežere, Šalčininkų raj. (A.Petraška);

2014-03-11. 7 gulbės nebylės. Novaraistis, nedidelė properša (I., A., S. Semionovai);

2014-03-11 ant Barupės tvenkinio dar ledas,bet jau į savo teritoriją sugrįžo gulbių nebylių pora (V. Naruševičius).X 

 

 

MAŽOJI GULBĖ (Cygnus columbianus)

2014-02-21 - 2 mažosios gulbės laukų baloje netoli Endriejavo, Klaipėdos raj. (P.Ignatavičius);

2014-02-22 7 paukščių būrys praskrido Sausgalviuose, Šilutės raj. (V. Eigirdas);

2014-02-23 Vienas paukštis gulbių giesmininkių būrelyje praskrido virš jūros Palangoje. (R. Kinduris);

2014-02-25 Du paukščiai Rupkalviuose, Šilutės raj. (V. Eigirdas);

2014-02-26 Prie Lazdininkų km., Kretingos raj. tarp gulbių giesmininkių stėbėti 5 paukščiai.    (V. V. Laukžemiai);

2014-03-08 Mažoji gulbė. 10 paukščių laukuose prie Degimų k. Prienų r. (M. Karlonas);

2014-03-08 Mažoji gulbė. 16 Šilavoto žuvininkystės tv. Prienų r. (M. Karlonas);

2014-03-09 mažoji gulbė 31 prie Paežerių miestelio Kėdainių raj. Stebėta 2014 03 09. (G. Eigirdas);

2014-03-11 Mažosios gulbės 58 ties Degimais, 20 Šilavoto ž.ū.t. Prienų raj. 30 Simno ž.ū.t. Alytaus raj. (A.Petraška);

2014-03-13 150 mažųjų gulbių Rupkalviuose, Šilutės r. (D. Norkūnienė);

2014-03-23 Keturios mažosios gulbės stebėtos laukų baloje netoli Gudelių, Kazlų Rūdos sav. (P.Ignatavičius, J.Klimaitė). X

 

 

GULBĖ GIESMININKĖ (Cygnus cygnus)

2014-02-15 virš Smiltynės PR kryptimi praskrido 2 gulbių giesmininkių būreliai (9 ir 7) (J. Zarankaitė);

2014-02-16 Penkiolika paukščių (9ad+6 2y) stebėti Paluknio pievose, Trakų r. Šeši paukščiai (4ad+2 2y) stebėti Šilavoto ž.ū.t. Prienų r (A. Petraška);

2014-02-18 - 5 gulbės giesmininkės praskrido pietų kryptimi Kopgalyje (S.Karalius);

2014-02-21 dvi praskrido Ventės rage (V. Jusys);

2014-02-22 Dvi giesmininkės skrido viš Raudondvario, Kauno raj., šiaurės rytų kryptimi. (S. Medžionis);

2014-02-22 2 gulbės Dapšių kaimo laukuose (Mažeikių raj.). (R. Kinduris);

2014-02-22 Rupkalviuose 45 gulbės giesmininkės, Užliekniuose 92. (E.Užpelkis);

2014-02-23 2 gulbės giesmininkės Paluknio pievose Trakų r. (E. Pakštytė);

2014-02-23 Jurbarke,prie tilto per Nemuną plaukiojo 9 gulbės giesmininkės. (R.Patronaitis);

2014-02-23 7 paukščiai praskrido šiaurės kryptimi Smiltynėje. (P. Ignatavičius, J.Klimaitė);

2014-02-23 Apie 20 gulbių praskrido virš jūros Palangoje. (R. Kinduris);

2014-02-23 2 gulbės Čebeliškės (Kauno r.)laukuose telkšančioje baloje. (B. Grigaitytė);

2014-02-23 17 paukščių laikosi Kuršių marių properšose, ties Svencelę. (G. Gražulevičius);

2014-02-23 Apie 300 giesmininkių laikosi Kuršmarių properšose prie Svencelės. (G. Gražulevičius);

2014-02-23 Prie Lazdininkų km. Kretngos raj. apie 130 paukščių kukurūzų nupjautame lauke. (V. V. Laukžemiai);

2014-02-23 Prie Palangos miestelio apie 110 gulbių nupjautų kukuruzų lauke. (V. V. Laukžemiai);

2014-02-23 Iki 300 gulbių Nemuno deltoje. (E. Užpelkis);

2014-02-23 2 paukščiai netoli Semeniškių, Biržų r. laukų baloje. (Š. Vainauskas, A.Naudžius);

2014-02-23 - 38 gulbės giesmininkės laukuose ties Klaipėda (S.Karalius);

2014-02-24 ~20 paukščių būrys praskrido rytų kryptimi virš Klaipėdos miesto. (S. Apanavičius);

2014-02-25 42 gulbių giesmininkių būrys kukurūzų lauke ties Žeimiais Jonavos raj. Čia buvo ir 2 gervės. (V. Naruševičius);

2014-02-26 Vienas paukštis praskrido Bikonių km. Želvos san. Ukmergės raj. (K.Jarmalavičius A.Paltanavičiūtė);

2014-02-26 6 paukščiai nesuartame kukurūzų lauke Dagilių kaime, Šakių r. (O. Atkočaitis);

2014-02-28 13 ind. lauke ties Butkiškiais Panevėžio.raj.; 32 ind.    (V. Naruševičius);

2014-03-03 Gulbės giesmininkės du būriai (4 ir 8 paukščių) praskrido R ir ŠR kryptimis pagal Kirdonių mišką Biržų r. (B. Maldūnienė); 

2014.03.04 Gulbė giesmininkė 6 paukščiai prie Domeikavos. ( V. Paškevičius, G. Eigirdas. );

2014-03-04 Du paukščiai nuo 2014-02-27 d. laikosi nušienautame Tyrulių durpyno plote. (G. Riauba);

2014-03-08 Gulbė giesmininkė. ~70 paukščių laukuose prie Degimų k. Prienų r. (M. Karlonas); 

2014-03-08 Gulbė giesmininkė. 18 paukščių Šilavoto žuvininkystės tv. Prienų r. (M. Karlonas);

2014-03-09 gulbių giesmininkių balsai lizdinėje teritorijoje Žiemkelyje, Kauno r. (A.Kvaraciejus);

2014-03-09 Gulbė giesmininkė. Atkarpoje nuo Pagėgių iki Nemuno deltos ( liko dar nepatikrinta trečdalis) suskaičiavau ~1900 paukščių. (M.Karlonas);

2014-03-09 - Teritorinė gulbių giesmininkių pora (veja nebyles) Nemunaičio senvagės ežerėlyje (Švendubrės apl., Druskininkų sav.). (L. Raudonikis); 

2014-03-09 gulbė giesmininkė 121 prie Paežerių miestelio Kėdainių raj, dar 22 prie Truskavos miestelio Kėdainių raj. (G. Eigirdas).  X

 

 

ŽELMENINĖ ŽĄSIS (Anser fabalis)

2014-02-21 vienas paukštis praskrido kartu su 6 pilkosiom žąsimis  Ventės rage (V. Jusys);

2014-02-22 55 paukščiai pievoje prie Vorusnės, Šilutės raj. (V. Eigirdas);

2014-02-22 6 paukščiai praskrido šiaurės kryptimi Nidoje. (P. Ignatavičius, J.Klimaitė);

2014-02-23 Apie 50 paukščių būrys praskrido virš Alsos ž.ū.t. Raseinių raj. (A. Petraška);

2014-02-23 Prie Lazdininkų km. Kretngos raj. apie 50 paukščių kukurūzų nupjautame lauke. (V. V. Laukžemiai);

2014-02-23 Prie Palangos miestelio apie 200 želmeninių žasų, nupjautų kukuruzų lauke.    (V. V. Laukžemiai);

2014-02-23 Penkios žąsys Sausgalviuose. (E. Užpelkis);

2014-02-23 - 102 želmeninės žąsys pramigravo į šiaurę laukuose ties Klaipėda (S.Karalius);

2014-03-02 19 želmeninių žąsų laukuose prie Antanavo, Kazlų Rūdos sav. (P.Ignatavičius);

2014.03.04 Želmeninė žąsis- 8 paukščių būrelis ties Domeikava Kauno raj, dar 20 ir 7 paukščių būriai prie Vandžiogalos Kauno raj. (G. Eigirdas, V Paškevičius. );

2014-03-08 Želmeninė žąsis. ~1200 paukščių (A.f.f 20 / A.f.r. 80 %) prie Buckūnų k. Lazdijų r. (M. Karlonas);

2014-03-08 Želmeninė žąsis. 1300 paukščių (A.f.f. 5 / A.f.r. 95 %) laukuose prie Degimų k. Prienų r. (M. Karlonas);

2014-03-09 Apie 2000 žąsų 90% želmeninės 10% baltakakčių būrys prie Paežerių miestelio Kėdainių raj. Dar 1500 žąsų būrys prie Truskavos miestelio Kėdainių raj. (G. Eigirdas);

2014-03-11 1 paukštis pastebėtas Vilniaus mieste Žirmūnų paplūdimyje. (N. Butvilaitė). X

 

TRUMPASNAPĖ ŽĄSIS (Anser brachyrhynchus)

2014-03-13 1 paukštis netoli Galzdonų ir 1 netoli Plaškių, Pagėgių sav. (E. Pakštytė);

2014-03-19 Vienas individas prie Šilutės valymo stoties netoli kelio į Šyšą. (J. Morkunas, V. Eigirdas);

2014-03-19 Vienas paukštis prie Lankupių kaimo. Šilutes r. (J. Morkunas);

2014-03-29 Vienas individas Stankiškėse kitas Sausgalviuose(J.Morkūnas, I.Meškinytė). (J. Morkūnas);

2014-03-30 Vienas paukštis stebėtas baltakakčių žąsų būryje ties Sausgalviais. (S. Minkevičius, S. Minkevičienė);

2014-04-05 Vienas paukštis stebėtas prie Kintų ž.ū.t., Šilutės raj. (A. Petraška);

2014-04-08 1 paukštis Senrusnėje, Pagėgių sav. (E. Pakštytė). X

 

 

BALTAKAKTĖ ŽĄSIS (Anser albifrons)

2014-02-23 Trys paukščiai pilkųjų žąsų būryje Sausgalviuose. (E. Užpelkis);

2014-02-23 Prie Lazdininkų km. Kretngos raj. 4 paukščiai kukurūzų nupjautame lauke. (V. V. Laukžemiai);

2014-02-23 - 121 baltakaktė žąsis pramigravo į šiaurę laukuose ties Klaipėda (S.Karalius);

2014-03-02 Penkios baltakaktės žąsys ties Degimų kaimu, Prienų raj. (A.Petraška, G.Eigirdas);

2014-03-08 Baltakaktės žąsys. Negausios didžiuliuose želmeninių žąsų būriuose. Pabiržė,Biržų r.(B. Maldūnienė);

2014-03-08 Baltakaktė žąsis 50 paukščių prie Buckūnų k. Lazdijų r. (M. Karlonas);

2014-03-08 Baltakaktė žąsis. 30 paukščių laukuose prie Degimų k. Prienų r. (M. Karlonas);

2014-03-09 Baltakatė žąsis. 100+ skrido virš Šilavoto žuvininkystės tv. Prienų r. (S. Medžionis);

2014-03-09 Nemažiau 20 baltakakčių žąsų laukų baloje netoli Gudelių, Kazlų Rūdos sav. (P.Ignatavičius);

2014-03-11 Baltakaktės žąsys apie 100 Prienų raj. 100 Simno ž.ū.t. 50 ties Žuvintais Alytaus raj. 500 ties Meteliais, Lazdijų raj.(A.Petraška);

2014-03-11 Dvi baltakaktės žąsys pievose ties Švendubre, Druskininkų sav. (P.Ignatavičius, J.Klimaitė);

2014-03-23 Baltakaktės žąsys Nemuno deltoje nemažiau kaip 30 000 (A.Petraška).

2014-03-29 Grenlandinė baltakaktė žąsis (Anser albifrons flavirostris) vienas jaunas, antrų kalendorinių metų, paukštis stebėtas prie Stankiškių, Šilutės r. (J. Morkūnas). X

 

 

MAŽOJI ŽĄSIS (Anser anser)

2014-04-02 Vakare, vienas suaugęs patinas stebėtas baltakakčių žąsų būryje, Nemuno deltoje Tarp Pagrynių ir Žalgirių miško. Ant kojos žalias plastikinis žiedas 9 (V. Eigirdas, V. Jusys, J. Morkūnas). X

 

 

PILKOJI ŽĄSIS (Anser anser)

2014-02-12 Viena žąselė Rusnės saloje (E. Užpelkis);

2014-02-16 Penkiolika paukščių praskrido virš Šilavoto ž.ū.t. Prienų r. (A. Petraška);

2014-02-16 Vienas paukštis praskrido virš jūros Palangoje (R. Kinduris);

2014-02-17 Daugiau kaip 20 skrendančių paukščių stebėta Martišiškės kaime, Šakių r. (O. Atkočaitis);

2014-02-18 Du ir keturi paukščiai Uostadvario pievose, Rusnė (L. Raudonikis);

2014-02-18 23-jų paukščių būrys praskrido aukštai virš Pagramančio miško, Tauragės r. (A. Katkus);

2014-02-18 Apie 30 paukščių būrys skrido Kalvarijos sav. ties Jungėnų km. (V. Razmus);

2014-02-21 6-ių paukščių būrelis praskrido Ventės rage (V.Jusys);

2014-02-23 Būtingės pievose, Palangos sav. 2 paukščiai. Prie Lazdininkų km. Kretngos raj. 6 paukščiai kukurūzų nupjautame lauke. (V. V. Laukžemiai);

2014-02-23 Daug pilkųjų žąselių Sausgalviuose. (E. Užpelkis);

2014-02-23 - 29 pilkosios žąsys pramigravo į šiaurę laukuose ties Klaipėda (S.Karalius);

2014-03-02 3 pilkosios žąsys laukuose prie Antanavo, Kazlų Rūdos sav. (P.Ignatavičius);

2014-03-03 Du skrendantys pilkųjų žąsų būriai girdėti Rukloje. (M.Karlonas);

2014-03-03 Pilkoji žąsis. Kruonio g-ja,Anglininkų kaimas 15 val,70 vnt.pilkųjų žąsų būrys stebėtas skrendant link Nemuno (A. Jovaišas);

2014-03-04 Septynios pilkosios žąsys skrendančios laukais pagal Tatulos upę Biržų r.(B. Maldūnienė); 

2014-03-08 Pilkoji žąsis. 3, 2cy., paukščiai prie Buckūnų k. Lazdijų r. (M. Karlonas); 

2014-03-08 Pilkoji žąsis. 2 paukščiai kartu su 50 želmeninių žąsų prie Žuvinto. (M. Karlonas);

2014-04-26 Pilkosios žąsys jau su jaunikliais Kintų žuv. tv. ( M. Karlonas, K. Valinčienė, D. Valinčius). X

 

KANADINĖ BERNIKLĖ (Branta canadensis)

2014-03-08 Vienas paukštis stebėtas Papio ežere, Šalčininkų raj. (A. Petraška);

2014-03-17 5 paukščiai užlietoje pievos baloje tarp Lankupių ir Vilkyčių kaimų, Šilutės rajonas. (J. Morkūnas);

2014-04-05 Žąsų būryje šalia Rupkalvių, Šilutės raj. stebėtas vienas paukštis. Jis ten matytas ir kitą dieną. (A. Šimkus);. X

 

 

ŠIAURINĖ KANADINĖ BERNIKLĖ (Branta hutchinsii)

2014-04-06 Šiaurinė kanadinė berniklė. Paukštis stebėtas Rusnėje prie Bevardžio upelio, laikėsi ~15.000 žąsų būryje. (M.Karlonas, V.Jusys, V.Eigirdas);

2014-04-12 Šiaurinė kanadinė berniklė. 1 paukštis (galimai tas pats kuris stebėtas praitą sav.) stebėtas netoli Krokų Lankos. (M.Karlonas). X

 

 

BALTASKRUOSTĖ BERNIKLĖ (Branta leucopsis)

2014-02-23 Du individai Sausgalviuose. (E. Užpelkis);

2014-03-09 Baltaskruostė berniklė. 1 paukštis būryje želmeninių žąsų, prie Plaškių k., Pagėgių sav. (M.Karlonas);

2014-03-10 Baltaskruostės berniklės. 5 paukščiai prie Mingės k. ir 4 prie Šyšos. (M. Karlonas);

2014-03-11 Baltaskruostė berniklė. 2 paukščiai Šyšoje ir 12 Sausgalviuose. (M.Karlonas, V.Eigirdas);

2014-03-12 baltaskruostė berniklė netoli Plaškių, Pagėgių sav. (E.Pakštytė);

2014-03-13 13 baltaskruosčių berniklių Rupkalviuose, Šilutės r. (D. Norkūnienė);

2014-03-14 1 baltaskruostė berniklė žąsų būryje žuv. tvenkiniuose prie ,,Karpynės" (Raseinių r. sav.). (V.Kičauskas);

2014-03-16 baltaskruostė berniklė apie 5000 želmeninių ir baltakakčių žąsų būryje ties Aukštadvariu Panevėžio raj.Nuo šiandien smarkiai pradėjo skristi baltakaktės žąsys,kurių iki šiol būdavo apie 10-20proc.želmeninių žąsų būriuose (V. Naruševičius);

2014-03-16 Trys baltaskruostės berniklės ties Degimais, Prienų raj. (A.Petraška);

2014-03-19 Keturios baltaskruostės berniklės ties Buckūnais, Lazdijų raj. (A. Petraška);

2014-03-20 Netoli Krinčino, Pasvalio r. 1 baltaskruostė berniklė žąsų būryje (A.Naudžius);

2014-03-23 2 baltaskruostės berniklės ties Aukštadvariu Panevėžio raj.dideliame žąsų būryje. (V. Naruševičius);

2014-03-23 baltaskruostės berniklės ir baltakaktės žąsies hibridas žąsų būryje lauke ties Nociūnais Kėdainių raj. (V.Naruševičius B.Belchev);

2014-03-23 Baltaskruostės berniklės Nemuno deltoje nemažiau kaip 150 (A.Petraška). X

 

 

PAPRASTOJI BERNIKLĖ (Branta bernicla)

2014-03-20 Paprastoji berniklė pievoje prie Šilutės (V. Eigirdas);

2014-04-06 Vienas paukštis stebėtas prie Rusnės tilto. Šilutės raj.(Antanas Petraška, D.Antanavičiūtė, V.Pabrinkis);

2014-04-10 Paprastoji berniklė. Vienas paukštis prie Šyšos, Šilutės raj. (V. Eigirdas). X

 

 

RUDAKAKLĖ BERNIKLĖ (Branta ruficollis)

2014-03-12 rudakaklė berniklė tūkstantiniame želmeninių ir baltakakčių žąsų būryje kukurūzų lauke.Kėdainių raj. Ansainių km. (V. Naruševičius). X

 

 

URVINĖ ANTIS (Tadorna tadorna)

2014-02-25 Vienas paukštis pievoje ties Vorusne,Šilutės raj. (V. Eigirdas);

2014-03-05 Viena urvinė antis netoli Rupkalvių (E.Užpelkis);

2014-03-06 dvi urvinės antys apsemtoje pievoje, prie tilto kelyje Šilutė - Rusnė. (V. Eigirdas);

2014-03-10 Urvinė antis. 2 paukščiai Kuršių mariose ant ledo ties Svencele ir 1 Šyšoje. Šilutės r. (M. Karlonas);

2014-03-11 Urvinė antis. 1 paukštis Ventėje, 4 Rupkalviuose, 2 Sausgalviuose Šilutės r. (M.Karlonas, V.Eigirdas);

2014-03-13 Šešios urvinės antys Rupkalviuose, Šilutės r. (D. Norkūnienė). X

 

 

EURAZINĖ CYPLĖ (Anas penelope)

2014-02-23 18 cyplių praskrido virš jūros Palangoje. (R. Kinduris);

2014-02-23 Sausgalviuose stebėti 8 paukščiai. (E. Užpelkis);

2014-02-23 Kaune,prie Nemuno salos matyti 24 patinai ir 8 patelės. (K. Bilinskas);

2014-02-24 Keturi paukščiai praskrido Kopgalyje. (S. Karalius);

2014-02-28 Pora cyplių stebėta laukų griovyje, Alytaus raj. (A.Petraška);

2014-03-02 Apie 40 cyplių stebėta Šilavoto ž.ū.t. Prienų raj. (A.Petraška, G.Eigirdas);

2014-03-08 Apie 60 cyplių Papio ežere, Šalčininkų raj. (A.Petraška);

2014-03-08 Didžiosios antys ir cyplės. ~700 paukščių (50/50%) Šilavoto žuvininkystės tv. Prienų r. (M. Karlonas);

2014-03-09 Cyplės. Šešios skrendančios pagal Smardonę Biržų r.(B. Maldūnienė);

2014-03-09 Nemažiau 20 cyplių laukų baloje netoli Gudelių, Kazlų Rūdos sav. (P.Ignatavičius);

2014-03-09 Cyplė. Keli tūkstančiai paukščių Nemuno deltoje. (M.Karlonas);

2014-03-09 - Septynios cyplės Nemuno saloje teis Lipliūnais, kartu su didžiosiomis antimis, kurios dar laikosi "žieminiuose" būriuose (Švendubrės apl., Druskininkų sav.) (L. Raudonikis);

2014-03-09 Cyplės patinėlis tarp didžiųjų ančių ties Inturke, Molėtų r.sav., properšoje ties tiltu per Vašuoko ež. (E.Greimas);

2014-03-10 Zarasų r., Antalieptės marios ties Bikėnais-44 cyplės (A.Čerkauskas). X

 

 

PILKOJI ANTIS (Anas strepera)

2014-03-09 Pilkoji antis. Pora stebėta prie Galzdonų k. Šilutės r. (M.Karlonas);

2014-03-11 Dvi poros pilkųjų ančių Simno ž.ū.t. Alytaus raj. (A.Petraška);

2014-03-11 Pilkoji antis. 1 paukštis prie Mingės k., 2 Šyšoje. (M.Karlonas, V.Eigirdas);

2014-03-12 8 pilkosios antys prie Galzdonų, Pagėgių sav. (E.Pakštytė);

2014-03-27. Pilkoji antis. 6 pilkosios antys (3 patinai, 3 patelės) plaukiojo skirtingose vietose pelkėje prie Pluvijos ežero, Alytaus raj. Stebėta apie 18:30 val. (A. Mikalauskas);

2014-03-29 du pilkųjų ančių patinėliai Šilavoto žuv. tvenkiniuose, Prienų r. (A.Kvaraciejus);

2014-03-30 - pilkoji antis tvenkinyje Klaipėdoje (S.Karalius);

2014-03-31 Pilkosios anties patinas Kilučių ež. Biržų r. (B. Maldūnienė);

2014-04-01 Dvi pilkosios antys jūroje ties Palangos tiltu (J.Morkūnas, L.Raudonikis, R.Crawford). X

 

 

RUDAGALVĖ KRYKLĖ (Anas crecca)

2014-02-22 4 paukščiai Sausgalviuose, Šilutės raj. (V. Eigirdas);

2014-02-26 Mažiausiai 4 paukščiai Kuršių mariose prie Ventės.(V. Eigirdas);  

2014-02-27 rudagalvė kryklė, pavieniai būreliai įvairiose Nemuno deltos vietose. (V. Eigirdas);

2014-03-02 Penkios rudagalvės kryklės (2patinai +3patelės) stebėtos Šilavoto ž.ū.t. Prienų raj. (A.Petraška, G.Eigirdas);

2014-03-09 Rudagalvė kryklė. 6 Šilavoto žuvininkystės tv. Prienų r. (S. Medžionis);

2014-03-09 Rudagalvės kryklės. Aštuoni paukščiai skrido pagal Smardonę Biržų r.(B. Maldūnienė);

2014-03-09 Rudagalvė kryklė. Virš 20 paukščių skirtingose Nemuno deltos vietose. (M.Karlonas);

2014-03-10 Zarasų r., Antalieptės marios ties Bikėnais-5 rudagalvės kryklės (A.Čerkauskas). X

 

 

DIDŽIOJI ANTIS (Anas platyrhynchos)

2014-02-24 - pirmieji migruojančių didžiųjų ančių būreliai Kopgalyje (S.Karalius);

2014-03-31 dvi didžiųjų ančių patelės pabaidytos nuo lizdų Kaplių žuv. tvenkiniuose Kėdainių r. (E. Pakštytė, A. Šurkus).

2014-05-08 Vienišas didžiosios anties vienadienis jauniklis plaukioja Skaistakalnio parko tvenkinyje, Panevėžyje. (R. Kaunietis). X

 

 

SMAILIAUODEGĖ ANTIS (Anas acuta)

2014-02-21 Kaune,Nemune ties Panemunės tiltu matyta patelė. (K. Bilinskas);

2014-02-25 Pora stebėta Sausgalviuose, Šilutės raj.(V. Eigirdas);

2014-02-26 Būrys apie 20 paukščių stebėtas Kuršių mariose netoli Ventės.(V. Eigirdas);

2014-02-27 smailiauodegės antys nedideliais būreliais įvairiose Nemuno deltos vietose. (V. Eigirdas);

2014-03-02 Aštuonios smailiauodegės antys (6patinai +2patelės) stebėtos Šilavoto ž.ū.t. Prienų raj. (A.Petraška, G.Eigirdas);

2014-03-08 Nemažiau kaip 10 smailiauodegių ančių Papio ežere, Šalčininkų raj. (A.Petraška);

2014-03-08 Smailiauodegės antys 8 paukščiai (6m. 2f.) Šilavoto žuvininkystės tv. Prienų r. (M. Karlonas);

2014-03-09 Smailiauodegė antis. Šimtiniai būriai Nemuno deltoje. (M.Karlonas);

2014-03-11. Smailiauodegių ančių pora. Novaraistis, nedidelė properša (I., A., S. Semionovai);

2014-03-11 Smailiauodegės antys (~20) Papio ežere (M., L. Šniaukštos);

2014-03-13. Dvi poros smailiauodegių ančių Širvėnos ež. properšoje Biržuose. (B. Maldūnienė). X

 

 

DRYŽGALVĖ KRYKLĖ (Anas querquedula)

2014-03-11 Pora dryžgalvių kryklių Simno ž.ū.t. Alytaus raj. (A.Petraška);

2014-03-23 Dryžagalvė kryklė - apie 30. Balsupių pelkė, Marijampolės sav. (I. Šalaševičius);

2014-03-23 du dryžgalvių kryklių patinukai Čiūtelių vėjo jėgainių parko teritorijoje, Šilutės raj., (V. Eigirdas);

2014-03-23 Dryžgalvės kryklės Nemuno deltoje stebėtos 3 skirtingose vietose (A.Petraška, E. Užpelkis);

2014-03-24-25 dryžgalvės kryklės prie Plaškių ir Galzdonų, Pagėgių sav. (E.Pakštytė);

2014-03-27. Dryžgalvės kryklės patinėlis užliejamoje pievoje prie Papio ežero . (G.Petkus , R.Karpavičius);

2014-03-29 dryžgalvės anties patinėlis Šilavoto žuv. tvenkiniuose, Prienų r. (A.Kvaraciejus);

2014-03-30 Dryžgalvė kryklė. Porelė stebėta Svylos slėnyje prie Bobėnų k. Ignalinos r. (G.Eigirdas, A.Čerkauskas, I.Vaičiūnaitė, M. Karlonas );

2014-03-31 Dryžagalvės kryklės patinas ištvinusiame ežerėlyje Nevėžio slėnyje netoli Raudondvario, Kauno raj. (S. Medžionis). X

 

 

ŠAUKŠTASNAPĖ ANTIS (Anas clypeata)

2014-03-15 Patinas Švendubrės pievose, Druskininkų sav.    (L. Raudonikis);

2014-03-23 Šaukštasnapė antis – 4 Balsupių pelkė, Marijampolės sav. (I. Šalaševičius);

2014-03-23 Šaukštasnapės antys Nemuno deltoje stebėtos 2 skirtingose vietose (A.Petraška, E. Užpelkis);

2014-03-24-25 šaukštasnapės antys prie Plaškių ir Galzdonų, Pagėgių sav. (E.Pakštytė);

2014-03-27 Kelios šaukštasnapės antys užliejamoje pievoje prie Papio ežero . (G.Petkus , R.Karpavičius);

2014-04-02 Šaukštasnapių ančių pora laukų baloje tarp Pagojės ir Vikonių , Anykščių r.(G.Petkus , R.Karpavičius);

2014-04-11 Trys poros šaukštasnapių ančių apsemtoje pievoje prie Kučgalio km Biržų r. (B. Maldūnienė);

2014-04-12 Šaukštasnapės anties patinas Novaraistyje, Šakių raj. (S. Medžionis);

2014-04-13 4 šaukštasnapės antys Šilavoto žuv. tv., Prienų r. (A.Kvaraciejus). X

 

 

RUDAGALVĖ ANTIS (Aythya ferina)

2014-02-28 Nemune prie Kauno hidroelektrinės matyta patelė. (K. Bilinskas);

2014-03-08 Rudagalvė antis, du patinai prie Rupkalvių, Šilutės raj. (J. Morkūnas, V. Eigirdas);

2014-03-11 Rudagalvės antys (10+) Papio ežere (M., L. Šniaukštos);

2014-03-11 Rudagalvės antys 22 (13m+9f) Šilavoto ž.ū.t. Prienų raj. (A.Petraška);

2014-03-13 Raseinių raj. Karpynės tvenkinyje 4 rudagalvės antys (V. Naruševičius);

2014-03-23 Balsupių pelkė, Marijampolės sav. Rudagalvė antis - apie 10 (I. Šalaševičius);

2014-03-27. Apie 70 rudagalvių ančių Papio ežere . (G.Petkus , R.Karpavičius);

2014-03-29 16 rudagalvių ančių Šilavoto žuv. tvenkiniuose, Prienų r. (A.Kvaraciejus). X

 

 

KUODUOTOJI ANTIS (Aythya fuligula)

2014-03-08 Kuoduotoji antis . 10 paukščių Šilavoto žuvininkystės tv. Prienų r. (M. Karlonas);

2014-03-09 Kuodė. 4 paukščiai prie Galzdonų k. Šilutės r. (M.Karlonas);

2014-03-11. 5 Kuoduotosios antys Nevėžyje ties Raudondvariu ir 65 trijuose būriuose Nemune aukščiau Kulautuvos Kauno raj. (S. Medžionis);

2014-03-11 Kuoduotoji antis 68 Šilavoto ž.ū.t. Prienų raj. 10 Simno ežero properšoje, 3 Simno ž.ū.t. Alytaus raj. (A.Petraška);

2014-03-13 Raseinių raj. Karpynės tvenkinyje virš 40 kuoduotųjų ančių (V. Naruševičius);

2014-03-18 11 kuoduotųjų ančių Sartų ežere prie Dusetų, Zarasų r. (D. Norkūnienė);

2014-03-21 Zarasų r., Antalieptės marios ties Bikėnais-4 kuoduotosios antys (A.Čerkauskas);

2014-03-27 Apie 40 kuoduotųjų ančių Papio ežere . (G.Petkus , R.Karpavičius);

2014-03-29 5 kuoduotosios antys Šilavoto žuv. tvenkiniuose, Prienų r. (A.Kvaraciejus). X

 

 

ŽILOJI ANTIS (Aythya marila)

2014 -04-10 - 14 žilųjų ančių būrys praskrido į šiaurę Kopgalyje (S.Karalius);

2014-04-11 Vilniaus r., Alionių raisto Pulimo ežere-žilųjų ančių pora (A.Čerkauskas);

2014-04-14 Žilosios anties patelė Širvėnos ež. Biržuose (B. Maldūnienė);

2014-05-14 Zarasų r., Samavo ežere-žilųjų ančių pora (A.Čerkauskas). X

 

MAŽASIS DANČIASNAPIS (Mergellus albellus)

2014-03-18 Širvėnos ež. Biržuose mažiausiai 10 mažųjų dančiasnapių (A.Naudžius);

2014-03-21 Zarasų r., Antalieptės marios ties Bikėnais-4 mažieji dančiasnapiai (A.Čerkauskas). X

 

 

VIDUTINIS DANČIASNAPIS (Mergus serrator)

2014-03-18 - Trys traukiantys virš jūros vidutiniai dančiasnapiai (S.Karalius);

2014-04-05 šeštadienį keturi patinai ir viena patelė stebėta jūroje ties Karklės kapinaitėmis, o sekmadienį 06 d. ryte stebėtos 2 patelės ir 8 patinai (G. Petkus. G. Kubertavičiūtė). X

 

 

JERUBĖ (Bonasa bonasia)

2014-03-29 Jerubės. Aktyviai švilpauja Adutiškio miške, Ignalinos r. (M. Karlonas, A.Čerkauskas, G.Eigirdas, I.Vaičiūnaitė). X

 

 

PUTPELĖ (Coturnix coturnix)

2014-05-24 putpelės balsas netoli Igliaukos (Kūlingės k.), Marijampolės sav. (A.Kvaraciejus);

 

 

JUODAKAKLIS NARAS (Gavia arctica)

2014-04-21 Pora plaukiojo Gražutės ežere (Gražutės RP) (Kastytis Šimkevičius). X

 

 

AUSUOTASIS KRAGAS (Podiceps cristatus)

2014-02-28 Kaune,Nemune ties Žemaisiais Šančiais matytas 1 (K. Bilinskas);

2014-03-26. Ausuotieji kragai Ginkūnų tvenkinyje Šiaulių r. (B. Maldūnienė);

2014-03-29 Ausuotasis kragas 1 Šilavoto ž.ū.t. Prienų raj., 2 Krokialaukio tvenkinyje, Alytaus raj. (A.Petraška);

2014-03-30 Ausuotasis kragas 4 Metelio ež. Lazdijų raj. (A.Petraška);

2014-03-30 ausuotųjų kragų pora Arino ež. iš Joniškio mstl. pusės, Molėtų r.sav. (E.Greimas);

2014-03-31 ausuotasis kragas Barupės tvenkinyje Kėdainių raj.(V.Naruševičius);

2014-04-01. Ausuotasis kragas Gilūžės ež. ,Vilniaus r.(G.Petkus , R.Karpavičius);

2014-04-02 Trys ausuotieji kragai Klovinių užtvankoje, netoli Utenos. (M. Maasas);

2014-04-03 Ausuotasis kragas Nevėžio užtvankoje. Panevėžys. (B.Vaičiūnas);

2014-04-04 3 asuotieji kragai Pagiegalos žvyro karjere, Panevėžio r. (I.Vaičiūnaitė);

2014-04-12 Ausuotųjų kragų pora Novaraistyje, Šakių raj. (S. Medžionis);

2014-04-13 ausuotųjų kragų pora Šilavoto žuv. tv., Prienų r. (A.Kvaraciejus). X

 

 

RUDAKAKLIS KRAGAS (Podiceps grisegena)

2014-03-22 rudakaklis kragas Novaraistyje, Šakių r. (A., I., S. Semionovai);

2014-03-27 Rudakaklis kragas Ginkūnų tvenkinyje Šiaulių r. (B. Maldūnienė). X

 

 

RAGUOTASIS KRAGAS (Podiceps nigricollis)

2014-04-07 Nida 2 paukščiai Baltijos jūroje       (K. Castren, Lasse J Laine). X

 

 

JUODAKAKLIS KRAGAS (Podiceps nigricollis)

2014-04-05 Juodakaklis kragas (pora ir vienas atskirai) Šilavoto tvenkiniuose (S. Medžionis);

2014-04-11 Trys juodakakliai kragai Šilavoto tvenkiniuose, tam pačiam tvenkinyje kuriame perėjo 2012 metais. (E. Šniaukšta);

2014-04-12 6 Juodakakliai kragai Žaltyčio ež., Marijampolės r. (A.Petraška). X

 

 

DIDYSIS KORMORANAS (Phalacrocorax carbo)

2014-02-24 - Kopgalyje pirmi "žilagalviai" kormoranai (S.Karalius);

2014-02-27 stebėti keli kormoranai virš kolonijos Juodkrantėje. (J. Zarankaitė);

2014-03-03- pirmieji kormoranai jau apžiūrinėja lizdus, prasidėjo tuoktuvės. (J. Zarankaitė);

2014-03-03 kormoranas properšoje ties ViaBaltika Bublių tvenkinyje Kėdainių raj. (V. Naruševičius);

2014-03-09 - Didysis kormoranas Nemuno saloje teis Lipliūnais (Švendubrės apl., Druskininkų sav.) (L. Raudonikis);

2014-03-10 - Kopgalyje pavasariniai kormoranai jau traukia būriais (S.Karalius);

2014-03-11. 1 didysis kormoronas skrido virš Nevėžio ties Raudondvariu Kauno raj. (S. Medžionis). X

 

 

DIDYSIS BAUBLYS (Botaurus stellaris)

2014-03-19-Didysis baublys Žiemkelio pievose, Kauno raj.  (E.Šniaukšta);

2014-03-22 didysis baublys Žiemkelyje, Kauno r. (A.Kvaraciejus);

2014-03-23 Prie Mingės kaimo, Šilutės raj. girdėtas didysis baublys (A.Petraška);

2014-03-26. Du didieji baubliai bumbsi Ginkūnų tvenkinyje Šiaulių r. (B. Maldūnienė);

2014-03-27. Baublio balsas girdimas Papio ežere . (G.Petkus , R.Karpavičius);

2014-03-27 Didžiojo baublio balsas užlieto ežerėlio krūmynuose Nevėžio slėnyje prie Raudondvario, Kauno raj. (S. Medžionis);

2014-03-28 Didysis baublys girdėtas Kamanio ež. Molėtų r.sav. (E.Greimas);

2014-03-29 didysis baublys girdėtas Šilavoto žuv. tvenkiniuose, Prienų r. (A.Kvaraciejus);

2014-03-30 baulys girdėtas Arnionių žuvininkystės tvenkiniuose ties Poliesės k., Molėtų r.sav. (E.Greimas);

2014-03-30 - Didžiojo baublio balsas Kalvių tvenk., Klaipėdos raj.(S.Karalius);

2014-03-30 Didžiojo baublio balsas Metelio ež. Lazdijų raj. (A.Petraška). X

2014-04-05 Didysis baublys, Zarasų raj. (I., A. Semionovai);

 

 

MAŽASIS BAUBLYS (Ixobrychus minutus)

2014-05-19 mažasis baublys Labūnavos tvenkinyje ties Ansainiais Kėdainių raj.(Vl.Naruševičius);

 

 

DIDYSIS BALTASIS GARNYS (Egretta alba)

2014-02-22 Vienas paukštis stebėtas Prie Pilvės upelio Kazlų Rūdos sav. (A. Skirpstas, Valentinas Razmus);

2014-02-22 Šilavoto tvenkiniuose stebėtas vienas paukštis. (E. Šniaukšta);

2014-03-02 Vienas paukštis šalia prieplaukos Drevernoje, Klaipėdos raj. (S. Minkevičius, S. Minkevičienė);

2014-03-02 ind. Kuršių mariose, nendrėse ties Svencele. (Z. Gasiūnaitė);

2014-03-07 Stebėtas vienas paukštis, laukuose tarp gulbių giesmininkių. Lazdininkų km. Kretingos raj. (V. Laukžemis);

2014-03-08 Vienas didysis baltasis garnys Papio ežere, Šalčininkų raj. (A.Petraška);

2014-03-09 Didysis baltasis garnys. 1 paukštis prie Kucų k. Pagėgių sav. (M.Karlonas);

2014-03-11 Trys didieji baltieji garniai Amalvo polderyje, Marijampolės raj. (A.Petraška);

2014-03-11 9 baltųjų garnių būrelis kartu su 1 pilkuoju garniu Rokiškio tvenkiniuose. (D. Norkūnas);

2014-03-14 Vienas paukštis Švendubrės apl., Druskininkų sav.    (L. Raudonikis);

2014-03-15 1 didysis baltasis garnys prie properšos Barupės tvenkinyje Kėdainių raj. (V. Naruševičius);

2014-03-18 2 didieji baltieji garniai Dubysos žvyro karjere Raseinių raj. (V. Kilčauskas);

2014-03-19 Širvėnos ež. Biržuose 2 didieji baltieji garniai (A.Naudžius);

2014-03-22 Didysis baltasis garnys prie Nevėžio upės. Panevėžys. (I.Vaičiūnaitė);

2014-04-05 Didysis baltasis garnys, Zarasų raj. (I., A. Semionovai). X

 

 

PILKASIS GARNYS (Ardea cinerea)

2014-02-24  pilkieji garniai jau stypso ant marių ledo šalia Juodkrantės. (J. Zarankaitė);

2014-02-26 Pirmi du paukščiai grįžo į Lumpėnų koloniją, Pagėgių sav. (E. Pakštytė);

2014-03-06 pilkasis garnys Smilgos upelyje ties Josvainių mišku Kėdainių raj. (V. Naruševičius);

2014-03-08 Pilkasis garnys. Vienas paukštis prie Buckūnų k. Lazdijų r. (M. Karlonas);

2014-03-08 Pilkasis garnys. 1 skrido virš Raudondvario Kauno r. (S. Medžionis);

2014-03-09 Pilkasis garnys. 4 Šilavoto žuvininkystės tv. Prienų r. (S. Medžionis);

2014-03-09 Pilkasis garnys. 5 paukščiai skirtingose Nemuno deltos vietose. (M.Karlonas);

2014-03-09. Pilkasis garnys. Keturi paukščiai Vasaknų tvenkiny,Zarasų raj.tupėjo nendryne (K. Čepėnas);

2014-03-11 Pilkasis garnys pievose ties Švendubre, Druskininkų sav. (P.Ignatavičius, J.Klimaitė). X

 

 

 JUODASIS GANDRAS (Ciconia nigra)

2014-03-23 juodasis gandras stebėtas Žiemkelio pievose, Kauno r. (A., I., S. Semionovai);

2014-03-27. Juodasis gandras. Vienas praskrido Linkaičiuose, Joniškio r. (R. Stankūnas);

2014-03-29 du juodieji gandrai,  sklandantys virš Bukiškio miško Vilniaus r. (M. Dagys);

2014-03-31 Po pietų Juodasis gandras stebėtas pargrįžęs savo senam lizde tupintis, Klevinės miške,Klevinė, Vilniaus rajonas (D. Musteikis);

2014-03-31 Vienas juodasis gandras praskrido virš Taujėnų-Užulėnio biosferos poligono, Ukmergės r. (L.Raudonikis);

2014-03-31 Juodasis gandras praskrido prie Mingės, Šilutės raj. (V. Jusys, V. Eigirdas);

2014-04-01. Juodasis gandras Virš Buktos miško ties Klevine (G.Petkus , R.Karpavičius);

2014-04-02 - Juodasis gandras virš Rietavo miškų (S.Karalius);

2014-04-03 Širvintų r., Raguvėlės miškas-juodųjų gandrų pora lizdavietėje (A.Čerkauskas).

2014-04-05 virš miško netoli Juodžionių, Biržų r. skraidė 2 juodieji andrai(A.Naudžius);

2014-04-04 Juodasis gandras virš Klimbalos durpyno, Žalioji giria. Panevėžio r. (I.Vaičiūnaitė). X

 

 

BALTASIS GANDRAS (Ciconia ciconia)

2014-03-08 Vienas paukštis praskrido pro Valkininkų miestelį,Varėnos raj. Tą patį rytą vienas paukštis susigūžęs tupėjo šalia greitkelio Panevėžys -Vilnius 26km. (Paukščius matė Vilma Riškuvienė) K. Čepėnas;

2014-03-12 Vienas paukštis praskrido Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus);

2014-03-13 2 paukščiai sklandė virš Renavo (Mažeikių raj.) apylinkių. (D. Makavičius);

2014-03-19 7-tą val.ryte prie Kruonio miestelio autobusų stotelės pastebėjau baltąjį gandrą skrendant link lizdo.Skrido sunkiai ir vis keisdamas skridimo kryptį ir aukštį. (A. Jovaišas);                        

2014-03-22 baltasis gandras kultivuojamame lauke Saviečių km. Kėdainių raj. (V. Naruševičius);

2014-03-23 baltasis gandras stebėtas Žiemkelio pievose, Kauno r. (A., I., S. Semionovai);           

2014-03-23. Baltasis gandras virš Paluknio,Trakų raj. (R.Karpavičius);

2014-03-23. Baltasis gandras. Du paukščiai jau stovintys lizde Šakių miesto teritorijoje stebėti šiemet pirmą kartą

(R. Giedraitis);

2014-03-23. Baltasis gandras Pakalniuose, Utenos r., stebėjo Leonas Laucius. (D. Norkūnas);    

2014-03-24 baltasis gandras praskrido virš Akademijos, Kauno r. (A.Kvaraciejus);

2014-03-24. Baltasis gandras. 1 lizde Kintuose ir 1 - Ventės rage (V. Jusys);

2014-03-24. Keturi baltieji gandrai pievoje Utenos miesto pakraštyje. (D. Norkūnas);

2014-03-24 virš Alytaus 2 baltieji gandrai (A.Petraška).

2014-03-24 Balasis gandras prie Girkalnio, Raseinių r., kitas Klaipėdoje prie orouosto esančiame gandralizdyje. (J. Morkūnas);

2014-03-24 12 baltųjų gandrų, besimaitinaničų pievoje Markiškių kaime,

2 baltieji gandrai, besimaitinantys pelkutėje Mažosios Riešės kaime, 1 paukštis tupintis lizde Riešės kaime. (Vilniaus r.) (M. Dagys, D. Vaitkuvienė);

2014-03-25 Baltasis gandras skrido virš Raudondvario, Kauno raj. (S. Medžionis);

2014-03-26 Baltasis gandras Rūkiškio kaimo apylinkėse, Anykščių raj. (R. Simonavičius);

2014-03-26 Baltasis gandras. 4 paukščiai Rukloje ir 12 Kalnėnuose, Jonavos r. (M.Karlonas);

2014-03-26 Dainiūnų k. Biržų r. per 3 val. praskrido 25 baltieji gandrai (A.Naudžius);

2014-03-26 5 baltieji gandrai laukuose ties Pavermeniu,2 ties Aristava,3 skrido ties Labūnava Kėdainių raj. (V. Naruševičius);

2014-03-27 baltasis gandras arime (Raseinių r. sav.). (V.Kičauskas);

2014-03-27 Trys gandrai praskrido virš Panevėžio. (R. Kaunietis);

2014-03-28 Gandrai sugrįžę į lizdus Stabintiškių k. ir Zūbiškių k. Kaišiadorių r. sav. (E.Greimas);

2014-03-29 baltasis gandras lizde Leskavos k., Prienų r. (A.Kvaraciejus);

2014-03-29 po vieną baltiejųjų gandrų porą stebėta Mackonių k., Savidėnų k., Bendžiukų k. (visi Molėtų r.sav.) ir Mikašiūnų k., Vilniaus r.sav. (E.Greimas);

2014-03-29 baltieji gandrai po vieną arba poromis didžiojoje dalyje pakelėse esančių lizdų Alytaus ir Varėnos r. (A.Kvaraciejus);

2014-03-31 Baltieji gandrai užėmę daugumą lizdų Utenos - Anykščių rajonuose. (M. Maasas). X

 

VAPSVAĖDIS (Pernis apivorus)

2014-05-10 Vapsvaėdis Velžyje, Panevėžio r. (I.Vaičiūnaitė);

2014-05-17 Vapsvaėdis. 1 paukštis prie Žeimių ir pora prie Pašilių, Kėdainių r. (M.Karlonas, G.Eigirdas, K.Valinčienė);

2014-05-17 Vapsvaėdžio tuoktuviniai skrydžiai prie Buivydžių, paukštis pakelėje prie Sužionių (Vilniaus r.). (L. Raudonikis);

2014-05-18 Vapsvaėdis prie Šumsko ir Rukainių (Vilniaus r.). (L. Raudonikis). X

 

 

JUODASIS PESLYS (Milvus migrans)

2014-04-11 Juodasis peslys Utenos sąvartyne. (D. Norkūnas);

2014-04-13 - Juodasis peslys ties Rupkalviais (S.Karalius);

2014-04-22 Juodasis peslys. Į šiaurę traukiantis prie Skuodo. (M.Karlonas);

2014-04-24 Juodasis peslys skrido virš Nevėžio slėnio netoli Raudondvario, Kauno raj. (S. Medžionis). X

 

 

RUDASIS PESLYS (Milvus milvus)

2014-03-08 Rudasis peslys. Paukštis skrido ŠV kryptimi Kibyšių k. Varėnos r. (M. Karlonas);

2014-03-08 Rudasis peslys sklandė virš laukų netoli Vileikių, Šilutės raj. (J. Morkūnas, V. Eigirdas);

2014-03-09 Rudasis peslys. 3 paukščiai prie Vilkyškių ir 2 prie Užlieknių k. (M.Karlonas);

2014-03-14 1 paukštis tarp Griežpelkių II ir Strepeikių, Tauragės r. (E. Pakštytė);

2014-03-24 - Rudasis peslys Kopgalyje. (S.Karalius);

2014-03-27 1 paukštis prie Žemaitkiemio, dar 1 - Usėnuose, Šilutės r. (E. Pakštytė);

2014-03-28 Teritoriniai skrydžiai virš Mikytų, o 03-29 - virš Pavilkių miško. (E. Pakštytė);

2014-03-29 Du paukščiai lėtai praskrido Jonaičių kaime, Šilutės raj.,šiaurės kryptimi. (E. Užpelkis);

2014-03-30 Vienas paukštis stebėtas Paluknio pievose, Trakų raj. (A. Šimkus);

2014-03-30 Vienas paukštis stebėtas ties Užliekniais                     (S.Minkevičius, S. Minkevičienė). X

 

 

NENDRINĖ LINGĖ (Circus aeruginosus)

2014-03-26 nendrinės lingės patinas netoli Stoniškių, Pagėgių sav. (E. Pakštytė);

2014-03-26. Nendrinė lingė Ginkūnų tvenkinyje Šiaulių r. (B. Maldūnienė);

2014-03-27. Nendrinės lingės patelė virš Merešlėnų, Vilniaus r.(G.Petkus , R.Karpavičius);

2014-03-27. Nendrinės lingės patinas praskrido Kniaupo įlankoje Šilutės r. (D. Norkūnienė, D. Norkūnas);

2014-03-29 nendrinės lingės patinėlis Šilavoto žuv. tvenkiniuose, Prienų r. (A.Kvaraciejus);

2014-03-29 nendirnė lingė, patinas, Lankupiuose, Šilutės r. (J.Morkūnas);

2014-03-30 - Trys nendrinės lingės Kalvių tvenk., Klaipėdos raj. (S.Karalius);

2014-01-01 - Nendrinės lingės patinas pramigravo Kopgalyje (S.Karalius);

2014-04-02 Nendrinės lingės patinas prie Šyšos, Šiutės raj. (V. Jusys, V. Eigirdas);

2014-04-03 Nendrinė lingė. 3 migruojantys paukščiai prie Drevernos, Klaipėdos r. (M.Karlonas);

2014-04-04 virš laukų prie Šeškinės k. praskrido Nendrinė lingė, patinas. 04-05d. patelė ties Suostu, ir dar viena virš nendryno netoli Lukiškio, Biržų r.(A.Naudžius);

2014-04-04 Nendrinių lingių pora perėjimo vietoje. Pagiegalos žvyro karjeras. Panevėžio r. (I.Vaičiūnaitė);

2014-04-05 Nendrinės lingės. 5 paukščiai Nemuno deltoje. (M.Karlonas);

2014-04-05 Ignalinos r., Birvėtos tvenkiniai-2 migruojančios nendrinės lingės patelės (A.Čerkauskas);

2014.04.05. Nendrinė lingė .2 paukščiai. Amalvo polderiai Marijampolės sav. (V. Razmus);

2014-04-06 Nendrinė lingė. 2 migruojantys paukščiai Nemuno deltoje. (M.Karlonas);

2014-04-07 Nendrinės lingės patinas Rubikių ežero pakrašty. (R. Kaunietis). X

 

 

STEPINĖ LINGĖ (Circus pygargus)

2014-04-07 Nida: 10.30 suaugęs patinas praskrido link pietų pusės (K. Castren, Lasse J Laine);

 

 

PIEVINĖ LINGĖ (Circus pygargus)

2014-04-13 - Pievinės lingės patelė ties Gargždais (S.Karalius);

2014-04-26 Pievinės lingės patinas netoli Sausgalvių, Šilutės raj. (S. Medžionis, E. Šniaukšta);

2014-05-01 praskrido pievinės lingės patinėlis prie Skirlėnų k., Vilniaus r.sav. (E.Greimas);

2014-05-03 Pievinės lingės patinas Kurmelionyse, Šalčininkų raj. (V.Žemaitienė);

2014-05-05 Pievinės lingės patinas sklandė šalia Repšėnų kaimo, Anykščių raj. (M. Maasas);

2014-05-10 Pievinės lingės patinas prie Antanavo, Kazlų Rūdos sav. (P.Ignatavičius, J.Klimaitė);

2014-05-10 anksti ryte pievinių lingių pora tupėjo ant žvyrkelio ties Pamėklių km. Kėdainių raj. Toje pačioje vietoje abu paukščiai buvo ir 05.13 (Vl.Naruševičius). X

 

PAPRASTASIS SUOPIS (Buteo buteo)

2014-03-02 Visur gausu paprastųjų suopių, kai kurie jau sugrįžę prie lizdų. (M.Karlonas);

2014-03-03 netoli Nidos labai gausiai į šiaurę skrido suopiai. (J. Zarankaitė);

2014-03-03 Tumėjos miške Anykščių raj., girdėtas tuoktuvinis suopio balsas. (R. Kaunietis);

2014-03-11 Suopio balsas girdėti prie Bebrusų ež., Molėtų r.sav. (E.Greimas);

2014-03-22 Paprastasis suopis girdėtas aktyviai skleidžiantis tuoktuvinius balsus, Juodakių k., Želvos sen., Ukmergės r.sav. (E.Greimas). X

 

 

MAŽASIS ERELIS RĖKSNYS (Aquila pomarina)

2014-03-30 Mažasis erelis rėksnys. 1 paukštis praskrido ties Būkliškės k., Ignalinos r. ( A.Čerkauskas, G.Eigirdas, I.Vaičiūnaitė, M. Karlonas);

2014-03-31  Vienas mažasis erelis rėksnys skraidė virš miško netoli Panevėžio m., kitas - Dapšionių k. apl., Radviliškio r. (L.Raudonikis);

2014.04.03 Mažasis erelis rėksnys skraidė virš Gurbšilio kaimo Stirniškių miške Vilkaviškio raj. (V. Razmus);

2014-04-03 Virš Dainiūnų k. Biržų r. praskrido 3 mažieji ereliai rėksniai(A.Naudžius);

2014-04-05 Mažasis erelis rėksnys skraidė virš Amalvo polderių Marijampolės sav. (V. Razmus);

2014-04-05 Mažasais erelis rėksnys skraidė virš miško netoli Šėtos miestelio, Kėdainių rajone. (G. Eigirdas);

2014-04-06 Mažasis erelis rėksnys. Paukštis stebėtas ties Kryžkalniu. (M.Karlonas);

2014-04-07 Mažasis erelis netoli Antalgės, Utenos raj. (R. Kaunietis);

2014-04-07 mažasis erelis rėksnys lauke ties Puzaičių mišku Kėdainių raj.(Vl.Naruševičius). X

 

 

DIDYSIS ERELIS RĖKSNYS (Aquila clanga)

2014-04-13 2 paukščiai stebėti Šilutės raj. (nuotraukos to pačio paukščio). (M. Karlonas);

 

 

ŽUVININKAS (Pandion haliaetus)

2014-04-11 Širvintų r., Šešuolėlių miške-žuvininkas lizdavietėje (A.Čerkauskas);

2014-04-15 Netoli Pagaičiškių, Biržų r. praskrido žuvininkas (A.Naudžius);

2014-04-20 Žuvininkas. Paukštis stebėtas netoli Kruonio HE. (M.Karlonas);

2014-04-23 Žuvininkas ilsisi medyje Kirdonių miško kirtime Biržų r. (B. Maldūnienė);

2014-04-24 - Į šiaurę migruojantis žuvininkas Kopgalyje (S.Karalius);

2014-04-26 Žuvininkas. Paukštis stebėtas Rupkalviuose. ( M. Karlonas, K. Valinčienė, D. Valinčius). X

 

 

PAPRASTASIS PELĖSAKALIS (Falco tinnunculus)

2014-03-04 Pelėsakalis prie Rokelių, Kauno r. (M.Karlonas);

2014-03-04 Kibyšiuose, Merkinės sen., Varėnos raj. ant stulpo tupėjo vienas paukštis. (V. Žemaitienė);

2014-03-21 Paprastasis pelėsakalis Klaipėdoje tikrina inklą (J. Morkūnas, A. Narščius);

2014-04-02 Pelėsakalio patelė ties Rimaičiais, Širvintų r.(G.Petkus , R.Karpavičius);

2014-04-23 Sudėtas pirmas paprastojo pelėsakalio kiaušinis Klaipėdoje. (J.Morkūnas). X

 

 

STARTSAKALIS (Falco columbarius)

2014-03-11 Startsakalis ties Degimais, Prienų raj. (A.Petraška);

2014-03-12 Patinukas praskrido į šiaurę Kopgalyje. (S. Karalius);

2014-03-14 1 paukštis netoli Rukų k. Pagėgių sav. (E. Pakštytė). X

 

 

SKETSAKALIS (Falco subbuteo)

2014-04-05 Vienas paukštis praskrido šalia Krokų Lankos apžvalgos bokštelio. (A. Šimkus);

2014-04-21 Sketsakalis. Migruojantis į šiaurę ties Babtais. (M.Karlonas);

2014-04-23 sketsakalis grįžo į perimvietę Juodkrantės kormoranų kolonijoje (J.Zarankaitė);

2014-04-29 Virš miškų netoli Varėnos, skraidė trys sketsakaliai (A.Naudžius, E.Duderis);

2014-04-09 - Sketsakalis praskrido Kopgalyje (S.Karalius);

2014-05-15 Sketsakalis skrido virš miško šalia Nevėžio slėnio netoli Raudondvario, Kauno raj. (S. Medžionis). X

 

 

SAKALAS KELEIVIS (Falco peregrinus)

2014-04-26 Sakalas keleivis. Stebėtas tris kartus skirtingose Nemuno deltos vietose. ( M. Karlonas, K. Valinčienė, D. Valinčius);

2014-04-28 Sakalai keleiviai. Suaugę patinas ir patelė stebėti Šyšoje. (M.Karlonas). X

 

                                               

ILGASNAPĖ VIŠTELĖ (Rallus aquaticus)

2014-03-08 Ilgasnapė vištelė. Smardonės nendrynuose Biržų r.(B. Maldūnienė);

2014-03-21- Ilgasnapė vištelė Žiemkelio pievose, Kauno raj. (E.Šniaukšta);

2014-03-22 3 ilgasnapių vištelių balsai Žiemkelyje, Kauno r. (A.Kvaraciejus);

2014-03-23 Bala tarp Baltosios Vokės ir Papio ežero ilgasnapė vištelė ( S.Minkevičius, S.Minkevičienė). X

 

 

ŠVYGŽDA (Porzana porzana)

2014-04-12 Švygžda, vienas paukštis girdėtas Sausgalviuose, Šilutės raj. (V. Paškevičius, G. Eigirdas, V. Eigirdas);

2014-04-14 Nuo 04.14 iki 04.17 pavienių švygžų balsai dienos metu skirtingose Nemuno deltos vietose. 04.18 vakare (pirmas šiltas vakaras) gausiai girdėta tinkamose vietose, Šilutės r. (A.Petraška);

2014-04-19 švygžda girdėta Žiemkelyje, Kauno r. (A.Kvaraciejus);

2014-04-22 Švygždos balsas aidi nendrinių rupūžių chore Surdaugių pamiškės baloje, Anykščių raj. Šiame kampelyje švygždų nebesigirdėjo nuo 1987 metų. (R. Kaunietis). X

 

 

PLOVINĖ VIŠTELĖ (Porzana parva)

2014-04-27 plovinės vištelės balsas Šilavoto žuv. tvenkiniuose, Prienų r. (A.Kvaraciejus). X

 

 

GRIEŽLĖ (Crex crex)

2014-04-29 griežlė Tatamiškiuose, Šilutės r. (E. Pakštytė);

2014-04-29 naktį viena griežlė griežia Rupkalviuose, 2014-04-30 dvi griežlės Sausgalviuose, Šilutės r. (D. Norkūnienė);

2014-05-03 Griežlė. Vienas paukštis Merkio pievose prie Merkinės, ir vienas 4d. Raigardo slėnyje prie Druskininkų. (M.Karlonas);

2014-05-10 Griežlės balsas Velžyje, Panevėžio r. (I.Vaičiūnaitė);

2014-05-10 griežlė Barčių k. ir 05-11 prie Uosupio up., Ramonų k., Varėnos r. (A.Kvaraciejus);

2014-05-10 Griežlė girdėta Saločių apylinkėse, Pasvalio raj. (R. Simonavičius);

2014-05-12 Griežlė Pavašuokių kaime, Panevėžio raj. (R. Simonavičius);

2014-05-13 Trys griežlės griežia Nevėžio slėnyje prie Raudondvrio (S. Medžionis);

2014-05-13 vakare griežlė traukė pro Labūnavos girininkijos sodą Labūnavos km.Kėdainių raj.(Vl.Naruševičius);

2014-05-14 Griežlė pievoje netoli Pabiržės mstl. Biržų r.(B.Maldūnienė). X

 

 

NENDRINĖ VIŠTELĖ (Gallinula chloropus)

2014-03-28 Nendrinė vištelė Panevėžyje, Nevėžio pakrantėje, netoli centrinio tilto, nuolatinėje perimvietėje. (R. Kaunietis);

2014-04-08 Du nendrinių vištelių patinėliai susigrūmė dėl teritorijos Nevėžyje, Panevėžio centre, netoli tilto. Patelė bėginėjo, lyg orbitras, krante... Interventą išvijus, porelė ėmė tvarkytis plunksnas. (R. Kaunietis);

2014-04-15 Dvi nendrinės vištelės Raudondvario medelyno kūdrose, kuriose pastruosius du metus perėjo (S. Medžionis).

2014-04-21 Nendrinė vištelė pasirodė perimvietėje Vaškų mst., Pasvalio raj. (R. Simonavičius). X

 

 

LAUKYS (Fulica atra)

2014-03-09 Laukys, užsemtoje laukų baloje, prie Palangos (J. Morkūnas, V.Eigirdas);

2014-03-11. Laukių pora susiglaudę tupėjo krūmuose Nemuno pakraštyje ties Kulautuva Kauno raj. (S. Medžionis);

2014-03-11 Laukys 5 Šilavoto ž.ū.t. Prienų raj. 36 Simno ž.ū.t. Alytaus raj. (A.Petraška);2014-03-11 Du laukiai properšoje Pastovėlio ež., Molėtų mieste, ties Slėnio tako tiltu per ežerą (E.Greimas);

2014-03-14 Vienas laukys Širvėnos ež. Biržuose (B. Maldūnienė);

2014-03-15. Laukys. Jurbarko raj. Kalnėnų I ir III karjerų ežeruose laukiai stebėti pirmą kartą. (R. Giedraitis);

2014-03-15 4 laukiai karjere ties Dvariškiais Kėdainių raj. (V. Naruševičius);

2014-03-21 laukiai gausūs žuv. tvenkiniuose prie ,,Karpynės" (Raseinių r. sav.). (V.Kičauskas);

2014-03-23 Apie 30 laukių apsemtuose laukuose prie Sausbalių, Vilkaviškio raj. (P.Ignatavičius);

2014-03-23 Balsupių pelkė, Marijampolės sav. Laukys - apie 100 (I. Šalaševičius);

2014-03-27. Laukiai užliejamoje pievoje prie Papio ežero . (G.Petkus , R.Karpavičius);

2014-03-29 gausūs laukiai ginantys lizdines teritorijas Šilavoto žuv. tvenkiniuose, Prienų r. (A.Kvaraciejus);

2014-03-30 du laukiai Arnionių žuvininkystės tvenkiniuose ties Poliesės k., Molėtų r.sav. (E.Greimas);

2014-04-02 Laukys Utenoje, Rašės pakraštyje esančiame tvenkinyje. (M. Maasas);

2014-04-02 Zujūnų karjere laukiai jau pasiskirstę teritorijomis. Vilnius (R. Karpavičius, G. Petkus). X

 

 

PILKOJI GERVĖ (Grus grus)

2014-02-12 16val.50min. vienišas paukštis klykauja laukuose prie Žiebiškio miško, Kauno r. (K. Jokubauskas);

2014-02-18 Kėdainių r. Saviečių k. praskrido gervė (Vl. Naruševičius);

2014-02-18 du paukščiai praskrido prie Agluonėnų, Klaipėdos r. (M. Briedis)

2014-02-19 - Viena gervė praskrido Kopgalyje - (S.Karalius);

2014-02-22 Dvi gervės pabaidytos Kuršių nerijos miške, Grobšto rezervate. (G. Gražulevičius);   
2014-02-22 Šakių r.Skaistakaimio km,ryte girdėti gervių balsai. (R. Jarmalavičius);   

2014-02-23 2 gervės Paluknio pievose Trakų r. (E. Pakštytė);
2014-02-23 Gervių balsai girdėti Šakių r., Karkazų kaime. (R.Juškaitis);

2014-02-23 Gervių balsai girdėti prie Alsos ž.ū.t. Raseinių raj. (A.Petraška);
2014-02-23 Du paukščiai praskrido šiaurės kryptimi ties Pervalka. (P. Ignatavičius, J.Klimaitė);
2014-02-23 Trys paukščiai pamiškėje, Vilkaviškio raj. (I. Šalaševičius);
2014-02-23 4 paukščiai matyti Kauno raj, netoli Vandžiogalos miestelio. (G. Eigirdas);

2014-02-23 - 5 gervės praskrido į šiaurę laukuose ties Klaipėda (S.Karalius);
2014-02-25 Vilniaus r., Avyžieniuose stebėtas 1 skrendantis, klykaujantis paukštis. (L. Janulaitienė); 

2014-02-26 Prie Lazdininkų km. Kretingos raj. du paukščiai.(V. V. Laukžemiai);    

2014-02-28 Jurbarko r. Mantvilių miške girdėti du paukščiai. (A. Čeponis); 

2014-02-28 4 gervės stebėtos Kaune. (I.Vaičiūnaitė, T.Čeponis);

2014-03-03 Pilkoji gervė skrido kartu su 8 gulbėm giesmininkėm ŠR kryptimis pagal Kirdonių mišką Biržų r. (B. Maldūnienė);

2014-03-03 Gervių pora sugrįžo į nuolatinę perimvietę Tumėjos miške, Anykščių raj. (R. Kaunietis). X

 

 

JŪRŠARKĖ (Haematopus ostralegus)

2014-03-18 - Jūršarkė Kopgalyje (S.Karalius);

2014-03-20 Jūršarkė stebėta Ventės rage (V. Eigirdas, V. Jusys);

2014-03-27. Dvi jūršarkės Atmatos krante Rusnės saloje (D. Norkūnienė, D. Norkūnas);

2014-03-28. Jūršarkė. urbarko raj. pirmą kartą matyta ir girdėta prie Nemuno ties Smalininkais. (R. Giedraitis);

2014-04-05 Jūršarkės. 2 paukščiai Nemuno saloje prie Rusnės. (M.Karlonas).

2014-04-26 Jūršarkių pora Nemuno salelėje ties Jurbarku (S. Medžionis, E. Šniaukšta). X

 

 

AVOCETĖ (Recurvirostra acosetta)

2014-04-16 5 paukščiai viename būrelyje, Kintų tvenkiniuose.  (A. Škimelis S. Vaičiulis);

2014-04-16 Sventoji, pajuris. Keturi pauksciai nuskrido siaures kryptimi. (V. Laukzemis);

2014-05-11 Vienas paukštis stebėtas Kopgalio pajūryje. (A. Šimkus). X

 

 

UPINIS KIRLIKAS (Charadrius dubius)

2014-03-31 Upiniai kirlikai perėjimo vietoje Alytuje (A.Petraška);

2014.04.05. Upinis kirlikas. 2 paukščiai. Amalvo polderiai Marijampolės sav. (V. Razmus);

2014.04.08 Upiniai kirlikai kurie buvo stebėti 03.31 Alytuje ta pačia dieną pasitraukė ir sekantis stebėjimas 04.08 Šios (2 poros) sėkmingai užaugina jauniklius įmonės kieme. (A.Petraška);

2014-04-11 Du upiniai kirlikai Šilavoto tvenkiniuose. (E. Šniaukšta);

2014-04-20 - Upinių kirlikų tuoktuviniai skrydžiai Paraisčio durpyne, Anykščių raj.(S.Karalius);

2014-04-21 Upinis kirlikas apsemtame dirvone netoli Amalvo polderio Marijampolės raj. (S. Medžionis);

2014-04-24 Šalčininkų miestelio II tvenkinio pakrantėje lakstė trys upiniai kirlikai ir 5 krantiniai tilvikai. Netoli Gerviškių (Šalčininkų raj.) ant sausų šakų krūvos tupėjo kiauliukė (V. Žemaitienė);

2014-04-27 6 upiniai kirlikai Nemuno salose prie Prienų (A.Kvaraciejus);

2014-04-27 2 upiniai kirlikai Šilavoto žuv. tvenkiniuose, Prienų r. (A.Kvaraciejus);

2014-04-27 Keturi upiniai kirlikai Širvėnos dumblo saugykloje Biržuose. (B. Maldūnienė). X

 

 

JŪRINIS KIRLIKAS (Charadrius hiaticula)

2014-03-11 - Jūrinis kirlikas laukuose ties Klaipėda (S.Karalius);
2014-03-13 Vienas stebėtas Sausgalviuose, Šilutės raj. (V. Eigirdas);

2014-03-16 jūrinis kirlikas matytas Lankupiuose, Šilutės r. (M. Briedis);

2014-03-19 Jūrinis kirlikas Ventės rage (V. Eigirdas);

2014-03-23 Rusnėje , Šilutės raj. nemažiau kaip 3 jūriniai kirlikai (A.Petraška).

2014-04-03 Jūrinis kirlikas. Paukštis stebėtas laukų balutėje prie Drevernos, Klaipėdos r. (M.Karlonas). X

 

 

DIRVINIS SĖJIKAS (Pluvialis apricaria)

2014-02-23 - arimuose ties Klaipėda stebėti dirviniai sėjikai (3+15+2) (S.Karalius);

2014-02-25 Jurbarko r. šalia Vilniškių kaimo, laukuose netoli plento telkšančioje baloje stebėti 23 besimaitinantys paukščiai. (A. Čeponis);

2014-03-10 Dirvinis sėjikas. Vienas paukštis praskrido šiaurės kryptimi prie Jokšų. (M. Karlonas);

2014-03-10 Dirviniai sėjikai, 3 individai, Vilkyčiai, Šilutės r. (J. Morkūnas);

2014-03-11 Dirvinis sėjikas. 1 paukštis matytas prie Mingės k., 1 prie Šyšos ir 1 Rusnėje. (M.Karlonas, V.Eigirdas);

2014-03-11 dirviniai sėjikai, apsemtoje pievoje Vilkyčiuose (J. Morkūnas, V.Eigirdas);

2014-03-10-12 dirviniai sėjikai įvairiose vietose Pagėgių sav. (E.Pakštytė);  

2014-03-15 18 dirvinių sėjikų laukuose ties Paežeriais Kėdainių raj. (V. Naruševičius);  

2014-03-27 Laukuose prie Toliūnų, Biržų r girdėti praskrendančių dirvinių sėjikų balsai (A.Naudžius). X

 

 

PAPRASTOJI PEMPĖ (Vanellus vanellus)

2014-02-15 Vienas paukštis stebėtas laukuose ties Leliais, Klaipėdos r. (S. Karalius);

2014-02-16 Vienas paukštis praskrido virš Šilavoto ž.ū.t. Prienų r. (A. Petraška);

2014-02-16 8 paukščiai stebėti prie Vėžaičių ir 1 - netoli Priekulės, Klaipėdos r. (M. Briedis);

2014-02-21 - 6 pempės prie Ariogalos, Raseinių raj. (P.Ignatavičius);

2014-02-21 Vienas paukštis praskrido rytų kryptimi palei Nemuną, Šakių r., Karkazų k. (R. Juškaitis);

2014-02-21 Apie 20 pempių Stulgių kaime, Šakių r. (O. Atkočaitis);

2014-02-21 Jurbarko r. virš Žirniškių miško stebėti trys skrendantys paukščiai (A. Čeponis);

2014-02-22 - 15 pempių praskrido šiaurės kryptimi Nidoje (P.Ignatavičius);

2014-02-22 18 pempių ražienose. Margučių km., Panevėžio r. (I. Vaičiūnaitė);

2014-02-22 6 pempių būrelis stebėtas prie Užusalių k. Jonavos r. (M.Karlonas);

2014-02-22 15 paukščių praskrido šiaurės kryptimi Nidoje. (P. Ignatavičius, A.Eidimtas);

2014-02-22 3 paukščiai Dapšių kaimo laukuose (Mažeikių raj.). (R. Kinduris);

2014-02-22 Vienas paukštis skrido netoli Kulvos miestelio Jonavos raj.    (G. Eigirdas);

2014-02-22 18 pempių ražienose. Margučių km., Panevėžio r. (I. Vaičiūnaitė);
2014-02-22 6 pempės stebėtos prie Užusalių k. Jonavos r. (M. Karlonas);

2014-02-23 3 pempės Paluknio pievose Trakų r. (E. Pakštytė);

2014-02-23 10 paukščių skrido netoli Keturvalakių, Vilkaviškio raj. (I. Šalaševičius);

2014-02-23 1 pempė skrido netoli Genių kaimo Alytaus raj. (S. Medžionis);

2014-02-23 Du paukščiai Sausgalviuose    (E. Užpelkis);

2014-02-23 Septynios pempės netoli Lazdininkų kaimo, Kretingos raj. (V. V. Laukžemiai);

2014-02-25 Jurbarko r. prie Vilniškių kaimo esančiuose laukuose stebėti du paukščiai.    (A. Čeponis);

2014-02-25 Apie dvidešimt paukščių laikėsi ant lauko Raguvėlės apylinkėse (Anykščių raj.). (M. Maasas);

2014-02-25 5 paukščiai praskrido virš kelio ties Lapynais, Šilutės raj.(A. Škimelis);

2014-02-25 Pempės laukuose pria Salantų ir Šauklių Kretingos, Skuodo r.(J. Morkūnas);

2014-02-26 Du paukščiai Bikonių km. Želvos sen. Ukmergės raj. (K.Jarmalavičius A.Paltanavičiūtė); 

2014-03-02 Dvylika paprastųjų pempių ir keturiolika paprastųjų varnėnų ganyklose prie Smardonės Biržų r.(B. Maldūnienė).;

2014-03-04 64 pempės būryje prie Piliuonos k. Kauno r. (M.Karlonas);

2014-05-03 Pirmieji 2 pempės jaunikliai (vienas žuvo nuo kirų) Kretuono saloje, Ignailnos raj. (M., L.Šniaukštos, G. Varnas). X

 

 

MAŽASIS BĖGIKAS (Calidris minuta)

2014-05-18 - mažasis bėgikas bedžiūstančioje arimų baloje Klaipėdos raj.(S.Karalius);

 

 

TEMINKO BĖGIKAS (Calidris temminckii)

2014-04-26 - Teminko bėgikas Šniaukštų karjeruose, Klaipėdos raj.(S.Karalius);

2014-05-18 - 43 teminko bėgikai bedžiūstančioje arimų baloje Klaipėdos raj. (S.Karalius). X

 

 

JUODAKRŪTIS BĖGIKAS (Calidris alpina)

2014-03-25 Vienas stebėtas dirvos baloje prie Vorusnės, Šilutės raj.                       (V. Eigirdas);

2014-03-27 Jau 2 paukščiai Vorusnės polderyje Rusnės saloje.  (E. Pakštytė);

2014-04-05 Juodkrūtis bėgikas. Vienas paukštis stebėtas prie Šyšos k. Šilutės r. (M.Karlonas);

2014-04-06 Du paukščiai stebėti Rusnės saloje, netoli Uostadvario.                       (A. Šimkus);     

2014-04-12 Juodkrūtis bėgikas. 1 paukštis Rusnėje prie bevardžio upelio. (M.Karlonas);

2014-04-12 Juodakrūtis bėgikas žiemos apdaru Papio ežero saloje kartu su gaidukas(A. Skirpstas, G. Petkus, R.Karpavičius);

2014-04-15 Juodakrūtis bėgikas 3 paukščiai prie Uostvadario Šilutės r. (A.Petraška);

2014-04-17 Juodakrūtis bėgikas 7 paukščiai Kintuose, 04-18 11 paukščių Šilutės r. (A.Petraška, V.Eigirdas). X

 

 

GAIDUKAS (Philomachus pugnax)

2014-03-23 Aštuoni gaidukai stebėti laukų baloje netoli Piliūnų, Vilkaviškio raj. (P.Ignatavičius);

2014-03-23 Rusnėje, Šilutės raj. 6 gaidukai (A.Petraška);

2014-03-23 du gaidukai Čiūtelių vėjo jėgainių parko teritorijoje, Šilutės raj., (V. Eigirdas);

2014-03-24-25 nemaži gaidukų pulkeliai prie Plaškių, Pagėgių sav. (E.Pakštytė);

2014-03-27. Apie 20 gaidukų praskrido šalia Papio ežero (G.Petkus , R.Karpavičius);

2014-03-28. Keliolika gaidukų prie Minijos kaimo Šilutės r. (D. Norkūnienė, D. Norkūnas);

2014-03-29 apie 80 gaidukų Minijoje, Šilutės r. (J.Morkūnas);

2014-04-05 Ignalinos r., Birvėtos tvenkiniai-14 gaidukų, pievose prie Bobėnų-1 (A.Čerkauskas);

2014.04.05. Gaidukai. 4 paukščiai . Amalvo polderiai Marijampolės sav. (V. Razmus). X

 

 

OŽELIS NYKŠTUKAS (Lymnocryptes minimus)

2014-03-11 - Oželis nykštukas laukuose ties Klaipėda (S.Karalius);

2014-04-06 - Oželis nykštukas Poškų karjeruose, Klaipėdos raj.(S.Karalius). X

 

 

PERKŪNO OŽELIS (Gallinago gallinago)

2014-03-08 Perkūno oželis pakilo netoli Šišgirių, Šilutės raj. (J. Morkūnas, V. Eigirdas);

2014-03-11 - Perkūno oželis laukuose ties Klaipėda (S.Karalius);

2014-03-11 perkūno oželiai, penki, prie Vilkyčių (J. Morkūnas);

2014-03-12 perkūno oželiai pievose netoli Plaškių, Pagėgių sav.. (E.Pakštytė);

2014-03-21- Perkūno oželis Žiemkelio pievose, Kauno raj. (E.Šniaukšta);

2014-03-22 perkūno oželis Žiemkelyje, Kauno r. (A.Kvaraciejus);

2014-03-22 Du perkūno oželiai praskrido virš Bendžiukų k., Molėtų r.sav. (E.Greimas);

2014-03-23. Perkūno oželiai Paluknyje, Trakų raj. (R.Karpavičius);

2014-03-26 2 perkūno oželiai skirtingose vietose Vaiškonių miške Kėdainių raj. (V. NAruševičius);

2014-03-29 Ignalinos r.,Adutiškio miškas-perkūno oželiai (M. Karlonas, A.Čerkauskas, G.Eigirdas, I.Vaičiūnaitė);

2014-04-02 Apie 20 perkūno oželių laukų baloje tarp Pagojės ir Vikonių , Anykščių r.(G.Petkus , R.Karpavičius).

2014-04-02. Perkūno oželis. Pirmą kartą Jurbarko rajone šiemet, prie Šilinės kaimo nuo Nemuno pakrantės buvo pabaidytas perkūno oželis. (R. Giedraitis); X

 

 

STULGYS (Gallinago media)

2014-04-18 Stulgys girdėtas Nemuno deltoje, Šilutės r. (A.Petraška);

2014-04-21 Du stulgiai pakilo Amalvo polderyje Marijampolės raj. (S. Medžionis). X

 

 

SLANKA  (Scolopax rusticolus)

2014-02-15 Vienas paukštis pakeltas Kuršių nerijos miške, netoli Nidos (G. Gražulevičius);

2014-03-09 Slanka vidury dienos praskrido Palangoje. (J. Morkūnas, V. Eigirdas);

2014-03-10 Virš pievos Tumėjos kaime, Anykščių raj., vakare praskrido slanka. (M. Maasas);

2014-03-13 slanka pakilo Pašilių miško pakraštyje ties Butkiškių km. Panevėžio raj. (V. Naruševičius);

2014-03-19 - Slanka Kopgalio miške (S.Karalius);

2014-03-21 Vienas paukštis pakilo Tyrulių durpyne, Radviliškio r. (G. Riauba). X

 

 

PAPRASTASIS GRICIUKAS (Limosa limosa)

2014-03-23 Griciukas Nemuno deltoje skirtingose vietose nemažiau kaip 30 (A.Petraška, E. Užpelkis);

2014-03-24-25 griciukai prie Plaškių, Pagėgių sav. (E.Pakštytė);

2014-04-03 Griciukas. Dvi poros prie Stankiškių, Šilutės r. (M.Karlonas);

2014-04-05 Ignalinos r., Birvėtos tvenkiniai-28 paprastieji griciukai, pievose prie Bobėnų-5 (A.Čerkauskas);

2014.04.05. Paprastasis griciukas.1 paukštis. Amalvo polderiai Marijampolės sav. (V. Razmus). X

 

 

VIDUTINĖ KUOLINGA (Numenius phaeopus)

2014-04-05 Vienas paukštis matytas netoli Rukų, Pagėgių sav. (A. Šimkus);

2014-04-05 Vienas paukštis stebėtas Šilutės raj. Rupkalviai. Nuo kelio Šilutė - Rusnė. (V.V. Laukžemiai);

2014-04-07 vidutinės kuolingos prie Piktupėnų, Pagėgių sav. (E. Pakštytė);

2014-04-17 vidutinė kuolinga Senrusnės ež. saloje, Pagėgių sav. (E.Pakštytė);

2014-04-26 Vidutinė kuolinga. 3 paukščiai Sausgalviuose. ( M. Karlonas, K. Valinčienė, D. Valinčius V.Eigirdas);

2014-04-26 - Vidutinės kuolingos ties Rupkalviais ir Kintų tv.(S.Karalius);

2014-04-28 Vidutinė kuolinga. 1 paukštis Sausgalviuose. (M.Karlonas);

2014-05-06 vidutinė kuolinga ant Ventės rago molo. (V. Eigirdas);

2014-05-09 Neringoje, Baltijos pajūryje ties Smiltyne                   (B. Maldūnienė). X

 

 

DIDŽIOJI KUOLINGA (Numenius arquata)

2014-03-23 Didžioji kuolinga Nemuno deltoje 2 skirtingose vietose girdėti praskrendančių paukščių balsai (A.Petraška);

2014-03-26 19 didžiųjų kuolingų būrys praskrido į šiaurę virš Kalnųjų pievų, Raseinių r. (L.Raudonikis);

2014-03-29 211 didžiųjų kuolingų Senrusnės zonoje, Pagėgių sav. (E. Pakštytė);

2014-04-01 - Didžioji kuolinga stebėta Kopgalyje (S.Karalius);

2014-04-04 didžioji kuolinga prie lauko balos ties Butkiškiais Panevėžio raj.(V.Naruševičius);

2014-04-05 Didžioji kuolinga. 2 paukščiai girdėti Nemuno deltoje. (M.Karlonas);

2014-04-05. Didžioji kuolinga. Jurbarko raj šiemet pirmą kartą stebėtas pievoje prie Girdžių tvenkinio. (R. Giedraitis);

2014-04-06 Didžioji kuolinga. Nemuno deltoje jau daug. Didžiausias būrys Sausgalviuose - 120 paukščių. (M.Karlonas). X

 

 

TAMSUSIS TILVIKAS (Tringa erythropus)

2014-03-23 Vienas paukštis stebėtas užlietoje žemumoje šalia Vikonių, Anykščių raj. (A. Šimkus);

2014-04-06 Tamsusis tilvikas. 2 paukščiai Kintų žuv.tv. ir 3 Sausgalviuose. (M.Karlonas);

2014-04-17 du tamsieji tilvikai Senrusnės ež. saloje, Pagėgių sav. (E.Pakštytė);

2014-04-17 Tamsusis tilvikas 2 paukščiai Kintuose, 04-18 12 paukščių Šilutės r. (A.Petraška, V.Eigirdas);

2014-04-25 Tamsusis tilvikas apsemtoje pievoje prie Kučgalio km Biržų r. (B. Maldūnienė);

2014-04-27 Tamsusis tilvikas nuleistame Kintų tvenkinyje, Šilutės raj. (S. Medžionis, E. Šniaukšta);

2014-05-01 Du tamsieji tilvikai nuleidžiamame tvenkinyje, Bebruliškė, Kazlų Rūdos sav. (P.Ignatavičius). X

 

 

ŽALIAKOJIS TULIKAS (Tringa nebularia)

2014-04-02. Žaliakojis tulikas. Šiemet pirmą kartą girdėtas, o kitą dieną ir pamatytas Jurbarko raj žaliakojis tulikas prie Nemuno ties Šilinės k. (R. Giedraitis);

2014-04-08 Mažiausiai 4 žaliakojai tulikai ties Gėgės ir Vilkos santaka, Pagėgių sav.(E. Pakštytė);

2014-04-09 3 žaliakojai tulikai arimų baloje Raseinių raj. (V. Kilčauskas);

2014-04-12 Žaliakojai tulikai. 4 paukščiai Kintų žuv. tv. (M.Karlonas);

2014-04-17 Žaliakojai tulikai stebimi įvairiose Nemuno deltos vietose, Šilutės r. (A.Petraška);

2014-04-21 Žaliakojis tulikas Smardonės dumblyne Biržų r. (B. Maldūnienė). X

 

 

RAUDONKOJIS TULIKAS (Tringa totanus)

2014-03-14 1 paukštis netoli Senrusnės, Pagėgių sav. (E. Pakštytė);

2014-03-23 Du raudonkojai tulikai stebėti laukų baloje netoli Piliūnų, Vilkaviškio raj. (P.Ignatavičius);

2014-03-23 4 raudonkojai tulikai prie Pučėkų karjero, Panevėžio r. (I.Vaičiūnaitė);

2014-03-23 Raudonkojis tulikas Nemuno deltoje skirtingose vietose nemažiau kaip 25 (A.Petraška, E. Užpelkis)

2014-03-29 keturi (po du maždaug 60 metrų atstumu vieni nuo kitų) raudonkojai tulikai Nemuno saloje, Prienų r. (A.Kvaraciejus);

2014-03-30 Penki raudonkojai tulikai skraidė Arnionių žuvininkystės tvenkiniuose (E.Greimas);

2014-03-30 Raudonkojis tulikas. 1 paukštis stebėtas Svylos upės slėnyje prie Bobėnų k., Ignalinos r. (M. Karlonas, A.Čerkauskas, G.Eigirdas, I.Vaičiūnaitė);

2014-04-03 Raudonkojis tulikas. Migruojančio paukščio balsas Karklėje, Klaipėdos r. (M.Karlonas);

2014-04-05 Ignalinos r., pievose prie Bobėnų-8 raudonkojai tulikai (A.Čerkauskas).X

 

 

KŪDRINIS TILVIKAS (Tringa stagnalis)

2014-04-14-17 kūdrinis tilvikas Senrusnės ež. saloje, Pagėgių sav. (E.Pakštytė);

2014-04-26 Kūdrinis tilvikas. 4 paukščiai Sausgalviuose. ( M. Karlonas, K. Valinčienė, D. Valinčius);

2014-05-03 Mažiausiai 3 paukščiai stebėti Žemaitiškio pievose, Ignalinos raj. (M. ir L. Šniaukštos ir G. Varnas);

2014-05-11 Ignalinos r., baloje prie Būkliškės k.-3 paukščiai. (A. Čerkauskas). X

 

 

BRASTINIS TILVIKAS (Tringa ochropus)

2014-03-23- Brastinis tilvikas Šilavoto ž.ū. tvenkiniuose, Prienų raj. (E.Šniaukšta);

2014-03-23 Bala tarp Baltosios Vokės ir Papio ežero 3 brastiniai tilvikai ( S.Minkevičius, S.Minkevičienė );

2014-03-23 Du brastiniai tilvikai praskrido Kauno rajone, Žiemkelio pievose. (G.Eigirdas, V.Paškevičius.);

2014-03-29 daug brastinių tilvikų Josvainių miške Kėdainių raj.(V.Naruševičius);

2014-03-29 brastinis tilvikas Šilavoto žuv. tvenkiniuose, Prienų r. (A.Kvaraciejus);

2014-03-29 - 4 brastiniai tilvikai Šunskų girios pamiškėje apsemtoje pievoje, Marijampolės raj. (I.Šalaševičius);

2014-03-29 1 brastinis tilvikas Lankupiuose, Šilutės r. (J.Morkūnas);

2014-03-29 Ignalinos r.,Adutiškio miškas-brastiniai tilvikai (M. Karlonas, A.Čerkauskas, G.Eigirdas, I.Vaičiūnaitė);

2014-03-30 brastinis tilvikas Bedugnės miške, Varėnos r. (A.Kvaraciejus);

2014-04-01. Brastinis tilvikas Zujūnų karjere, Vilniaus r. (G.Petkus , R.Karpavičius);

2014-04-02. Brastinis tilvikas. Pirmą kartą šiemet vienas paukštis Jurbarko raj buvo pabaidytas nuo Nemuno pakrantės prie Šilinės k. (R. Giedraitis);

2014-04-02. Brastinis tilvikas laukų baloje tarp Pagojės ir Vikonių , Anykščių r.(G.Petkus , R.Karpavičius);

2014-04-05 Brastinis tilvikas vienas Išlaužo tvenkiniuose (S. Medžionis). X

 

 

TIKUTIS (Tringa glareola)

2014-04-12 Tikutis. 3 paukščiai praskrido vakarų kryptimi, ir 2 stebėti besimaitinantys Sausgalviuose. (M.Karlonas);

2014-04-17 Tikutis 04.13 - 04.16 pavieniai paukščiai Nemuno deltoje, 04.17 stebimi nedideliais būreliais Šilutės r. (A.Petraška);

2014.04.19 tikutis drėgname alksnyne šalia Juodkrantės ?

2014-04-25 Aštuoni tikučiai apsemtoje pievoje prie Kučgalio km Biržų r. (B. Maldūnienė);

2014-04-25 mačiau tikučius,tamsųjį tilviką. Kartu buvo žaliakojai tulikai, perkūno oželiai. Tai Biržų rajone apsemtoje pievoje prie Kučgalio km. (B. Maldūnienė);

2014-04-27 apie 10 tikučių Šilavoto žuv. tvenkiniuose, Prienų r. (A.Kvaraciejus);

2014-05-01 Tikučiai nuleidžiamame tvenkinyje, Bebruliškė, Kazlų Rūdos sav. (P.Ignatavičius);

2014-05-03 du tikučiai Žiemkelyje, Kauno r. (A.Kvaraciejus). X

 

 

KRANTINIS TILVIKAS (Actitis macularius)

2014-04-05 Krantinis tilvikas Nemuno ir Neries santakoje, Kaune (A.Petraška, D.Antanavičiūtė);

2014-04-10 2 krantiniai tilvikai Labūnavos tvenkinio pakrantėje ties Ansainių km.Kėdainių raj.(Vl.Naruševičius);

2014-04-14 Stebėtas Nemuno pakrantėje ties Stulgių km.,Šakių r. sav. (O. Atkočaitis);

2014-04-21 - Krantinis tilvikas Rubikių ež., Anykščių raj.(S.Karalius);

2014-04-27 5 krantiniai tilvikai Nemuno salose prie Prienų (A.Kvaraciejus);

2014-04-27 2 krantiniai tilvikai Šilavoto žuv. tvenkiniuose, Prienų r. (A.Kvaraciejus);

2014-04-27 Aštuoni krantiniai tilvikai prie Širvėnos Biržuose (B. Maldūnienė);

2014-05-01 Krantinis tilvikas skrido virš Nevėžio netoli Raudondvario, Kauno raj. (S. Medžionis). X

 

 

AKMENĖ (Arenaria interpres)

2014-05-06 akmenė ant Ventės rago molo. (V. Eigirdas);

 

 

SMAILIAUODEGIS PLĖŠIKAS (Stercorarius parasiticus)

2014-05-06 Baltijos jūroje stebėti 6 smailiauodegiai plėšikai, toliausiai nuo kranto buvo stebėti šiose vietose: 55° 57' 37.77', 20° 23' 48.62'; 55° 56' 20.04', 20° 26' 44.43' ; 55° 48' 14.1', 20° 24' 4' (WGS). (G. Gražulevičius);

2014-05-16 Du paukščiai stebėti jūroje ties Nida. (K Castren);

 

 

JUODAGALVIS KIRAS (Larus melanocephalus)

2014-03-28 2 paukščiai buvo stebėti apsemtoje pievoje Rusnės saloje. Jie laikėsi kartu su rudagalviais ir paprastaisiais kirais.(M. Čepulis). X

 

 

RUDAGALVIS KIRAS (Larus ridibundus)

2014-02-20. Rudagalvis kiras. Pirmi 5 rudagalviai kitai praskrido virš Nemuno tilto ties Jurbarku (R. Giedraitis);

2014-02-27 pirmi rudagalviai kirai Ventės rage. (V. Eigirdas);

2014-03-02 Klaiėdoje pasirodė pirmieji rudomis galvomis rudagalviai kirai (J. ir R. Morkūnai);

2014-03-02 Rudagalvis kiras stebėtas Šilavoto ž.ū.t. Prienų raj. (A.Petraška, G.Eigirdas);

2014-03-08 Vienas rudagalvis kiras vestuviniu apdaru prie Senųjų Naniškių, Varėnos raj. (A.Petraška);

2014-03-10 rudagalvių kirų būrelis skrido ties Medėkšių km. Kėdainių raj. (V. Naruševičius);

2014-03-11. Rudagalviai kirai. Novaraistis (I., A., S. Semionovai);

2014-03-11 Panevėžyje, virš vis dar užšalusios Senvagės sklando trys rudagalviai kirai. (R. Kaunietis);

2014-03-11 Dešimt rudagalvių kirų Rokiškio tvenkiniuose. (D. Norkūnas);

2014-03-13 Kauno raj. Striūnos tvenkinio saloje keletas būrelių sugrįžusių rudagalvių kirų,ant ledo tupi gulbių nebylių pora (V. NAruševičius);

2014-03-14 Rudagalviai kirai gryžo į savo perėjimo koloniją, Klaipėdoje, prie Šiaurės prospekto (E.Užpelkis);

2014-03-21 Zarasų r., Grybiškė -2 rudagalviai kirai (A. Čerkauskas).

2014.06.01 Skraidantys rudagalvių kirų jaunikliai Kaplių žuvininkystės ūkio tvenkiniuose. (G. Eigirdas).  X

 

 

PAPRASTASIS KIRAS (Larus canus)

2014-02-19 Paprastasis kiras. Pirmieji du kirai skrido virš Nemuno ties Šilinės km Jurbarko r. (R. Giedraitis);

2014-03-08 Po vieną paprastąjį kirą Papio ežere, Šalčininkų raj. ir prie Senųjų Naniškių, Varėnos raj. (A.Petraška);

2014-03-11 Šeši paprastieji kirai Rokiškio tvenkiniuose. (D. Norkūnas);

2014-03-16 daug paprastųjų kirų laukuose ties Labūnava Kėdainių raj. (V. Naruševičius);

2014-03-18 Vienas paprastasis kiras keliolikos rudagalvių būrelyje Panevėžyje, Senvagės telkinyje. (R. Kaunietis).X

 

 

SILKINIS KIRAS (Larus fuscus)

2014-03-24. Vienas silkinis kiras L. fuscus graellsii Utenos sąvartyne (D. Norkūnas);

2014-03-25. Silkinis kiras Takniškių sąvartyne, Alytaus raj. (A. Petraška);

2014-04-06 3 silkiniai kirai (L.fuscus fuscus) netoli Plaškių, Pagėgių sav. (E. Pakštytė);

2014-04-08 Suaugęs individas Senrusnės saloje, Pagėgių sav. (E. Pakštytė);

2014-04-14 - Silkinis kiras praskrido Kopgalyje (S.Karalius). X

 

 

SIDABRINIS KIRAS (Larus argentatus)

2014-02-12 Padaugėjo sidabrinių kirų Takniškių sąvartyne, Alytaus raj. pasirodė pirmi migrantai (A.Petraška);

2014-02-16 Nedideli būreliai sidabrinių kirų migruoja ŠR kryptimi Prienų raj. (A.Petraška);

2014-05-03 Pirmieji sidabrinių/kaspijinių? kirų jaunikliai 4 lizduose Kretuono saloje, Ignailnos raj. (M., L.Šniaukštos, G. Varnas). X

 

 

KASPIJINIS KIRAS (Larus cachinnans)

2014-03-10 Zarasų r., Antalieptės marios ties Bikėnais-kaspijinis kiras,ad. (A.Čerkauskas). X

 

 

TRIPIRŠTIS KIRAS (Rissa tridactyla)

2014-03-26 2 suaugę paukščiai stebėti Baltijos jūroje apie 10 km. nuo kranto, ties Karkle. Vienas paskui laivą atsekė iki pat Klaipėdos 'Jūros vartų' (V. Eigirdas). X

 

 

MAŽASIS KIRAS (Hydrocoloeus minutus)

2014-03-18 - 7 mažieji kirai praskrido į šiaurę Kopgalyje (S.Karalius);

2014-03-20 - 12 mažųjų kirų praskrido į šiaurę Kopgalyje (S.Karalius);

2014-04-12 Mažasis kiras, būrelis paukščių (apie 10), stebėti prie Šyšos, Šilutės raj. (G. Eigirdas, V. Paškevičius, V. Eigirdas). X

 

 

PLĖŠRIOJI ŽUVĖDRA (Hydroprogone caspia)

2014-04-03 Plėšrioji žuvėdra, kartu su kirais, Rupkalviai, Šilutė (J.Morkūnas, R. Crowford);

2014-04-08 4 plėšriosios žuvėdros Senrusnės saloje (E. Pakštytė);

2014-04-12 Plėšrioji žuvėdra, bent 3 paukščiai Sausgalviuose, Šilutės raj. (G. Eigirdas, V. Paškevičius, V. Eigirdas);

2014-04-13 Šeši individai Sausgalviuose.            (B.Belchev, S.Karalius). X

 

 

MARGASNAPĖ ŽUVĖDRA (Sterna sandvicensis)

2014-04-14 - Margasnapė žuvėdra Kopgalyje. (S.Karalius);

 

 

POLIARINĖ ŽUVĖDRA (Sterna paradisaea)

2014-04-11 - Poliarinė žuvėdra Kopgalyje (S.Karalius);

2014-04-15 Kopgalis 2 paukščiai kartu su 16 upinėmis žuvėdromis. (K. Castren). X

 

 

UPINĖ ŽUVĖDRA (Sterna hirundo)

2014-04-08 - Dvi upinės žuvėdros praskrido pajūriu Kopgalyje (S.Karalius);

2014-04-11 - Kopgalyje 3 upinės žuvėdros (S.Karalius);

2014-04-14 - 21 upinė žuvėdra ilsėjosi Kopgalio pajūryje. (S.Karalius);

2014-04-19 Upinė žuvėdra Nevėžio užtvankoje. Panevėžys. (I.Vaičiūnaitė, B.Vaičiūnas);

2014-04-20 Upinė žuvėdra Zarasuose (I. Semionovas);

2014-04-20 upinė žuvėdra Merešlėnų karjere Vilniaus r. (E.Pakštytė, L. Maliužinaitė);

2014-04-21 5 upinės žuvėdros Nemuno saloje, Prienų r. (A.Kvaraciejus);

2014-04-23 Upinės žuvėdros Sartų ežere Zarasų r. (D. Norkūnienė);

2014-04-24 Dvi upinės žuvėdros ilsėjosi ant elektros laidų virš Nevėžio netoli Raudondvario, Kauno raj. (S. Medžionis);

2014-04-28 2 upinės žuvėdros Labūnavos tvenkinyje Kėdainių raj.(Vl.Naruševičius). X

 

 

MAŽOJI ŽUVĖDRA (Sternula albifrons)

2014-04-26 - Mažoji žuvėdra Šniauštų karjeruose, Klaipėdos raj.(S.Karalius);

2014-04-27 7 mažosios žuvėdros Nemuno salose prie Prienų (A.Kvaraciejus);

2014-04-27 Mažosios žuvėdros virš Sennemunės ež. Pagėgių sav. (E.Pakštytė);

2014-05-01 mažoji žuvėdra ties Gelgaudiškiu Šakių raj. (Ž,Bataityte );

2014-05-11 Viena mažoji žuvėdra Kvesų karjere, Kauno raj. (S. Medžionis). X

 

 

BALTASKRUOSTĖ ŽUVĖDRA (Chlidonias hybrida)

2014-04-20 ne mažiau 10 baltaskruosčių žuvėdrų Papio ež. Šalčininkų r. (E.Pakštytė, L. Maliužinaitė);

2014-04-23 Dvi baltaskruostės žuvėdros Sartų ežere Zarasų r. (D. Norkūnienė);

2014-04-26 Baltaskruostės žuvėdros Velnežeryje Pagėgių sav. (E. Pakštytė). X

 

 

JUODOJI ŽUVĖDRA (Chlidonias niger)

2014-04-13 - Dvi juodosios žuvėdros Kintų tvenkiniuose (M.L.Šniaukštos, S.Karalius);

2014-04-19 - Trys juodosios žuvėdros Papio ežere, Šalčininkų raj.(M. ir L. Šniaukštos);

2014-04-20 juodosios žuvėdros Papio ež. Šalčininkų r. (E.Pakštytė, L. Maliužinaitė);

2014-04-23 Apie 20 juodųjų žuvėdrų Sartų ežere Zarasų r. (D. Norkūnienė);

2014-05-02 Širvėnos ež. Biržų r. sugrįžo čia perinčios juodosios žuvėdros(A.Naudžius). X

 

 

BALTASPARNĖ ŽUVĖDRA (Chlidonias leucopterus)

2014-04-24 4 baltasparnės žuvėdros Kaplių žuv. tvenkiniuose (E.Pakštytė);

2014-05-02 Baltasparnės žuvėdros Papio ežere, Šalčininkų raj. (M. Šniaukštienė);

2014-05-03 Baltasparnės žuvėdros Žemaitiškės pievose, Ignailnos raj. (M., L.Šniaukštos, G. Varnas);

2014-05-11 7 baltasparnės žuvėdros Čepelūnų tv., Varėnos r. (A.Kvaraciejus). X

 

 

ULDUKAS (Columba oenas)

2014-02-24 Uldukas Kopgalyje. (S. Karalius);

2014-02-28 Jurbarko r. Mantvilių miške stebėti du skrendantys paukščiai.(A. Čeponis);

2014-03-02 Apie 40 uldukų stebėta ties Degimų kaimu, Prienų raj. (G.Eigirdas, A.Petraška);

2014-03-04 Uldukas 5 paukščiai prie Lapių sąvartyno Kauno raj. (G. Eigirdas, V Paškevičius.);

2014-03-05 Aštuoni uldukai praskrido Šležuose, Šilutės raj. (E.Užpelkis);

2014-03-05 keršuliai ir uldukai Šventininkų k. apylinkėse Trakų r. (E. Pakštytė);

2014-03-08 vienas uldukas praskrido Ventės rage (V. Eigirdas);

2014-03-08 Uldukas. 4 paukščiai Kibyšių k. Varėnos r. (M. Karlonas);

2014-03-08 Uldukas. 1 paukštis laukuose prie Degimų k. Prienų r. (M. Karlonas);

2013-03-08 Biržų girioje, keliose vietose matyti ar girdėti uldukai (A.Naudžius,S.S.Minkevičiai,I. Meškinytė). X

 

 

KERŠULIS (Columba palumbus)

2014-02-19 - Keršulis Kopgalyje, apie vidurdienį dar vienas - (S.Karalius);

2014-02-20 4 keršuliai Smiltynėje (J. Zarankaitė);

2014-02-21 - Du keršuliai praskrido į šiaurę Kopgalyje (S.Karalius);

2014-02-21 Vienas paukštis matytas Klaipėdos šiaurinėje dalyje (J. Morkūnas);

2014-02-23 - Klaipėdoje 4 keršuliai (S.Karalius);

2014-02-23 - 2 keršuliai stebėti Pervalkoje ir 1 Smiltynėje (P.Ignatavičius);

2014-02-25 Keršulis praskrido Sausgalviuose Šilutės raj (V. Eigirdas, S. Anulevičiūtė);

2014-03-02 Apie 15 keršulių stebėta ties Degimų kaimu, Prienų raj. (G.Eigirdas, A.Petraška);

2014-03-05 keršuliai ir uldukai Šventininkų k. apylinkėse Trakų r. (E. Pakštytė);

2014-03-08 Keršulis, vienas paukštis Šilutėje. (J. Morkūnas, V. Eigirdas);

2014-03-08 Keršulis, 6 paukščiai praskrido Ventės rage. (V. Eigirdas);

2014-03-09 Keršulis. 15 tupėjo ant laidų netoli Šilavoto žuvininkystės tv. Prienų r. (S. Medžionis);

2014-03-09 Keršulis. Vienas paukštis nušalusių kviečių lauke prie Tatulos up. Biržų r.(B. Maldūnienė).

2014-03-11 Keršulis. 1 prie Ventės ir 2 prie Užlieknių. (M.Karlonas, V.Eigirdas);

2014-03-11 4 keršuliai Puzaičių pamiškėje Kėdainių raj. (V. Naruševičius);

2014-03-13 Panevėžyje du keršuliai demonstruoja tuoktuvinius skrydžius. (R. Kaunietis)

2014-04-24 Išsirite karvelių keršulių jaunikliai, Klaipėdoje. (J.Morkūnas).  X

 

 

PIETINIS PURPLELIS (Streptopelia decaocto)

2014-03-07 Viename iš Panevėžio miesto parkelių ūbauja pietinis purplelis. (R. Kaunietis). X

 

 

PAPRASTASIS PURPLELIS (Streptopelia turtur)

2014-04-21 Paprastojo purplelio balsas netyla Tumėjos miške, Anykščių raj. (R. Kaunietis);

2014-04-25 Paprastasis purplelis Paąžuolės miške Biržų r. (B.Maldūnienė);

2014-05-01 Paprastojo purplelio balsas Burbiškio miške, Anykščių r. (D. Norkūnas);

2014-05-05 - porelė paprastųjų purplelių Žeimelio apl., Pakruojo r.(L. Raudonikis);

2014-05-07 Paprastasis purplelis. Paukštis girdėtas Pavištyčio miške. (M.Karlonas);

2014-05-19 - Penkių paprastųjų purplelių būrelis praskrido į šiaurę Kopgalyje (S.Karalius). X

 

 

PAPRASTOJI GEGUTĖ (Cuculus canorus)

2014-04-18 - Gegutė kukavo Katlėrių km. Anykščių raj. (V.Karalius);

2014-04-19 gegutė girdėta Žiemkelio aplinkiniuose miškuose, Kauno r. (A.Kvaraciejus);

2014-04-20 gegutė stebėta ir girdėta netoli Varnikų k. Trakų r. (E.Pakštytė);

2014-04-21 Dvi gegutės kukuoja Pakalnių apylinkėse, Utenos r. (D. Norkūnas);

2014-04-21 - Gegutė stebėta netoli Jaskonių ir girdėta netoli Raigardo slėnio, Druskininkų sav. (M. ir L. Šniaukštos, A. Norkūnas);

2014-04-22 gegutė Labūnavos miške Kėdainių raj.(Vl.Naruševičius);

2014-04-22 Gegutė kukuoja Tumėjos miške, Anykščių raj. (R. Kaunietis);

2014-04-22 Gegutė kukuoja Dvarčionyse, Vilniuje, (A. Skirpstas);

2014-04-23 Kukuoja gegutė Kirdonių miško pakraštyje Biržų r. (B. Maldūnienė);

2014-04-23 Gegutė. 2 paukščiai prie prie Kalvarijos, 1 Kibyšiuose, 1 Kapčiamiestyje, 1 Merkinėje (M.Karlonas);

2014-04-26 paprastosios gegutės intensyviai kukuoja Bedugnės miške, Varėnos r. (A.Kvaraciejus);

2014-04-26 Gegutė kukuoja Leitės pakrantės krūmuose, Šilutės raj. (S. Medžionis, E. Šniaukšta);

2014-04-27 gegutė Dercekliai, Klaipėdos rajonas (A.Škimelis). X

 

 

ŽVIRBLINĖ PELĖDA (Glaucidium passerinum)

2014-03-08-09 Žvirblinė pelėda aktyvi Užtrakių miške Trakų r. (E. Pakštytė). X

 

 

URALINĖ PELĖDA (Strix uralensis)

2014-03-22 Vienas paukštis naktį girdėtas Anykščių raj., Šimonių miške (apie 2 km šiauriau Mikierių). (A. Šimkus);

2014-03-29 Uralinė pelėda. Paukštis girdėtas Adutiškio miške, Ignalinos r. (M. Karlonas, A.Čerkauskas, G.Eigirdas, I.Vaičiūnaitė). X

 

 

MAŽASIS APUOKAS (Asio otus)

2014-03-13 21 val. ūbaujantis mažasis apuokas Likėnų parke Biržų r. (B. Maldūnienė). X

 

 

BALINĖ PELĖDA (Asio flammeus)

2014-04-02 Paukštis vidury dienos apsuko ratą Ventės rage, vėliau virš marių nuskrido link Kuršių Nerijos. (V. Eigirdas). X

 

 

LĖLYS (Caprimulgus europaeus)

2014.04.30 Lėlys girdėtas Žiemkelyje, Kauno raj. (V. Paškevičius, G. Eigirdas, R. Medelytė.);

2014-05-09 lėlio tuoktuvinis balsas Bedugnio miške, Varėnos r. (A.Kvaraciejus);

2014-05-10 lėlys Varnikų miške Trakų r.. (E. Pakštytė, V. Žemaitienė, L. Maliužinaitė, A. Kriaučiūnienė). X

 

 

JUODASIS ČIURLYS (Apus apus)

2014-04-29 čiurlys Trakuose (L. Maliužinaitė);

2014-04-29 Keli juodieji čiurliai stebėti Kaune (V. Paškevičius);

2014-04-30 Juodieji čiurliai Alytuje (A. Petraška);

2014-05-01. Apie 10 juodųjų čiurlių virš Žvėryno Vilniuje (R.Karpavičius);

2014-05-04 Vienas juodasis čiurlys skraidė Kėdainių raj, Šėtos miestelyje. ( G. Eigirdas);

2014-05-04 Juodasis čiurlys. 1 paukštis Raigardo slėnyje prie Druskininkų. (M.Karlonas);

2014-05-07 Bent 5 čiurliai Utenoje (D. Norkūnienė, D. Norkūnas);

2014-05-07, 08 čiurliai skriadžiojo virš Klaipėdos universiteto (J. Morkūnas);

2014-05-09 čiurliai Ventės rage. (V. Eigirdas);

2014-04-09 - Čiurliai Klaipėdoje (S.Karalius);

2014-04-09 - Čiurlys Kopgalyje (S.Karalius);

2014-05-09 Čiurliai iš ankstaus ryto skraido virš Panevėžio. Girdisi ir jų balsai. (R. Kaunietis);

2014-05-09 Čiurliai Rukloje ir Jonavoje. (M.Karlonas);

2014-05-09 apie 10 juodųjų čiurlių Varėnoje (A.Kvaraciejus);

2014-05-10 - Čiurliai Marijampolėje (G. Petkus);

2014-05-11 Apie 20 čiurlių skaraido Raudondvaryje, Kauno raj. (S. Medžionis);

2014-05-11 10–15 čiurlių Raudondvaryje, Kauno raj. (S. Medžionis);

2014-05-12 Čiurliai pasirodė Vaškuose, Pasvalio raj. (R. Simonavičius). X

 

 

TULŽYS (Alcedo atthis)

2014-04-07 Tulžys. Vienas praskrido Ventės rage, Šilutė raj. (V. Eigirdas);

2014-04-11 Tulžys. Sugautas ir sužieduotas Ventės rage. (V. Eigirdas). X

 

 

BITININKAS (Merops apiaster)

2014-05-11 Kelias dienas buvo girdimi pavieniai bitininkų balsai.Šiandien skrenda atskirais būriais iš vakarų į rytų ir pietryčių pusę.Skaistakaimis Šakių raj. (Ž. Bataityte).;

2014-05-31 Vienas stebėtas Stulgių k., Šakių r. (O. Atkočaitis). X

 

 

ŽALVARNIS (Coracias garrulus)

2014-05-17 Vienas paukštis stebėtas Ignalinos raj.                        (M. ir L. Šniaukštos);

2014-05-17 Penki paukščiai stebėti Druskininkų sav.(A. Norkūnas);

 

 

KUKUTIS (Upupa epops)

2014-04-03. Kukutis girdėtas Dituvos soduose, Klaipėdos r. (A. Škimelis);

2014-04-11. Kukutis. Paukštis ganėsi Tauragės raj. Sakalinės girininkijosd poilsinėje aukštelėje. (B. Ambrozas);

2014-04-10. kukutis matytas Ventės rage (R. Rangienė);

2014-04-17 kukutis Juodkrantėje (T.Jukna);

2014-04-25 - Kukutis Kopgalyje (S.Karalius);

2014-04-26 kukutis Bedugnės miške ir Barčių k., Varėnos r. (A.Kvaraciejus);

2014-04-26 - Kukutis ties Kalvių tvenkiniu, Klaipėdos raj.(S.Karalius);

2014-05-01 Kukutis stebėtas prie Bebruliškės tvenkinių, Kazlų Rūdos sav. (P.Ignatavičius). X

 

 

GRĄŽIAGALVĖ (Jynx torquilla)

2014-04-11 grąžiagalvė Pašilių miške Kėdainių raj.(Vl.Naruševičius);

2014-04-12 grąžiagalvė Trakuose (E. Pakštytė);

2014-04-14 Grąžiagalvė medžiuose prie Padaičių fermos Biržų r. (B. Maldūnienė);

2014-04-19 Gražiagalvė. Paukštis girdėtas Rukloje, Jonavos r. (M.Karlonas);

2014-04-20 Grąžiagalvių balsai Panevėžyje. (I.Vaičiūnaitė, B.Vaičiūnas);

2014-04-20 Grąžiagalvės balsas girdėtas Alytuje (A.Petraška);

2014-04-20 Grąžiagalvės balsas Utenoje (D. Norkūnienė)

2014-04-21 Bendžiukų k., Molėtų r.sav. girdėta vienas paukštis (E.Greimas);

2014-04-21 - Grąžiagalvė gieda prie Rubikių ež., Anykščių raj.(S.Karalius);

2014-04-21 - Gražiagalvė girdėta netoli Jaskonių, Druskininkų sav. (M. ir L. Šniaukštos, A. Norkūnas);

2014-04-24 Grąžiagalvė stebėta Raudondvario medelyne, Kauno raj. (S. Medžionis);

2014-04-26 grąžiagalvė Barčių k., Varėnos r. (A.Kvaraciejus);

2014-04-27 Grąžiagalvė gieda Tenenio pakrantės krūmuose, Šilutės raj. (S. Medžionis, E. Šniaukšta). X

 

 

PILKOJI MELETA (Picus canus)

2014-02-23 Pilkųjų meletų balsai Kirdonių miške Biržų r. (B. Maldūnienė);

2014-02-28 girdėjau pilkosios meletos balsą ties Milžemiais Kėdainių raj. (V. Naruševičius). X

 

 

LYGUTĖ (Lullula arborea)

2014-02-23 Apie 20 paukščių stebėta Kuršių nerijoje. (G. Gražulevičius);

2014-03-03 lygutės traukia šiaurės rytų kryptimi netoli Trakų. (E. Pakštytė);

2014-03-07 pirma giedanti ligutė. (J. Zarankaitė);

2014-03-08 Lygutės čiulba prie Krūminių, Varėnos raj. (A.Petraška);

2013-03-08 Virš Biržų girios traukia lygutės (A.Naudžius,S.S. Minkevičiai, B. Belchev, I. Meškinytė);

2014-03-09 Lygutė. 1 paukščio tuoktuvinė giesmė girdėta Viešvilėje ir 1 prie Pagėgių. (M.Karlonas);

2014-03-09 - Dvi teritorinės lygutės miško pakraštyje (Švendubrės apl., Druskininkų sav.) (L. Raudonikis);

2014-03-09. Lygutė. Pirmą karta Jurbarko raj taip anksti per pastaruosius 40m mano stebėjimų metų viena ligutė buvo girdėta ir matyta skrendanti virš mano namų (R. Giedraitis);

2014-03-10 Praskrendanti ligutė pagal pušynėlius prie Tatulos Biržų r. (B. Maldūnienė);

2014-03-11 Lygutės giesmė girdėta prie Bebrusų ež., Molėtų r.sav. (E.Greimas);

2014-03-18 lygutė gieda Raseinių raj. (V. Kilčauskas). X

 

 

DIRVINIS VIEVERSYS (Alauda arvensis)

2014-02-17 matyti ir girdėti 3 traukiantys paukščiai Kaune (V. Gluoksnis);

2014-02-17 Pirmi keli paukščiai skrido virš Žuvinto ežero, Alytaus r. (G. Baublys);

2014-02-18 Vienas praskrido šiaurės kryptimi prie Linkaičių, Joniškio r. (R. Stankūnas);

2014-02-18 3 paukščiai praskrido virš Mažeikių miesto ŠR kryptimi (D. Makavičius);

2014-02-18 vienas Rusnėje (L. Raudonikis);

2014-02-18 Vienas traukiantis dirvinis vieversys stebėtas Stulgių kaime, Šakių r. (O. Atkočaitis);

2014-0-2-18 3 paukščiai skirtingu laiku praskrido virš Pašilių miško. Panevėžio r. (M. Čepulis);

2014-02-18 vidurdienį girdėjau 3 praskrendančius dirvinius vieversius Kėdainių r. Saviečių k. (Vl. Naruševičius);

2014-02-18 Vienas paukstis girdetas Tyruliu durpyne (Radviliskio r.) (G. Riauba);

2014-02-21 Kauno r. prie VIA Baltica girdėti trys migruojantys dirviniai vieversiai (A.Kvaraciejus);

2014-02-21 gan gausiai (pavieniui ir nedideliais būreliais) migruoja pro Ventės ragą (V. Jusys);

2014-02-21 Dirvinis vieversys Kopgalyje. (S.Karalius);

2014-02-21 Smiltynėje pirmus vieversius pamačiau, tik ne vieną, o 15, na o po to vienas po kito pasileido (J. Zarankaitė)

2014-02-21 Dirvinis vieversys. Vieno migruojančio į šiaurę paukščio balsas girdėtas Rukloje, Jonavos r. (M.Karlonas);

2014-02-21 vienas paukštis praskrido virš Želvos miestelio, Ukmergės r. (K. Jarmalavičius);

2014-02-21 Mažiausiai 10 paukščių praskrido Jonavos rajone, šalia Juškonių miestelio pievų (G. Eigirdas);

2014-02-21 Keli skrendantys paukščiai stebėti Šakių r., Karkazų k. (R. Juškaitis);

2014-02-22 Dirviniai vieversiai gausiai traukia Alytaus raj. (A.Petraška);

2014-02-22 - Dirviniai vieversiai gausiai migruoja Kuršių nerijoje (P.Ignatavičius);

2014-02-22 Kauno r. Garliavoje girdėti jau gausiau migruojantys dirviniai vieversiai (A.Kvaraciejus);

2014-02-22 Gausiai migruojantys vieversiai Taruškų apylinkėse, Panevėžio r. (I. Vaičiūnaitė);

2014-02-22 Sausgalviuose masiškai migruoja vieversiai, ir ne tik migruoja, kai kurie jau ir tuoktuves kelia. (E.Užpelkis);

2014-02-22 Virš Dainiūnų, Biržų r. traukia vieversiai (A.Naudžius);

2014-02-22 Vieversiai jau nenutrūkstamai migruoja į šiaurę Jonavos r. (M.Karlonas);

2014-02-22 Virš Panevėžio girdisi praskrendančių vieversių balsai. (R. Kaunietis);

2014-02-22 1 migruojantis paukštis girdėtas Dituvos soduose, 25d. bent du paukščiai laukuose, Dercekliuose, Klaipėdos raj. (A. Škimelis);

2014-02-22 Keli paukščiai girdisi Raseinių mieste. (V. Kilčauskas);

2014-02-22 Prie Lankupių, Šilutės r. matyti 4 paukščiai. (M. Briedis);

2014-02-22 Kopose laikosi gausūs vieversių būriai. (G. Gražulevičius);

2014-02-22 Girdėtas Skaistakaimio k,Šakių r. (Ž. Bataitytė);

2014-02-22 Migruoja būriais (3+7+3+4+2) laukuose pagal Tatulos ir Smardonės upes Biržų r. (B. Maldūnienė);

2014-02-22 Gausiai migruojantys vieversiai Taruškų apylinkėse, Panevėžio r.    (I. Vaičiūnaitė);

2014-02-23 2 individai čireno laukuose tarp Trakų ir Jovariškių gyvenvietės. (V. Žemaitienė);

2014-02-23 dirviniai vieversiai visur Paluknio pievose Trakų r. (E. Pakštytė);

2014-02-23 Lankoje prie Nemuno girdėjosi dirvinio vieversio giesmė. (R.Patronaitis);

2014-02-23 Girdėti visuose laukuose už Ringaudų (Kauno r.). (B. Grigaitytė);

2014-02-23 Arimuose ties Klaipėda stebėta 20 paukščių (3+15+2). (S. Karalius);

2014-02-23 30-40 paukščių dirvonuose netoli Genių kaimo Alytaus raj. (S. Medžionis);   

2014-02-26 Jurbarko r. virš Žirniškių miško stebėtas ir girdėtas vienas paukštis. (A. Čeponis).;

2014-03-09 - Dirviniai vieversiai skaitlingi arimuose (Švendubrės apl., Druskininkų sav.) (L. Raudonikis).  X

 

 

URVINĖ KREGŽDĖ (Riparia riparia)

2014-04-29 48 urvinės kregždės prie Uostadvario, Šilutės raj. (V. Jusys, V. Eigirdas);

2014-05-02 Virš Širvėnos ež. Biržų r. su kitomis kregždėmis skraido urvinės kregždės(A.Naudžius);

2014-05-03 - Urvinės kregždės jau rausia urvus Šniaukštų karjere, Klaipėdos raj.(S.Karalius);

2014-05-05 - keturios urvinės kregždės Petrašiūnų dolomitų karjere, pakruojo r. (L. Raudonikis);

2014-05-15 Apie 20 urvinių kregždžių landžioja į urvelius Nevėžio pakrantėje netoli Raudondvario, Kauno raj. (S. Medžionis). X

 

 

ŠELMENINĖ KREGŽDĖ (Hirundo rustica)

2014-03-31 Apsoliutus per visus 40m mano paukščių migracijos stebėjimų laikotarpio šelmeninės kregždės atlėkimo į Jurbarką rekordas. (R. Giedraitis);

2014-04-10 šelmeninė kregždė skraido virš Labūnavos tvenkinio ties Ansainių km.Kėdainių raj.Ryte ją matė B.Belchev.(Vl.Naruševičius);

2014-04-11 - Šelmeninė kregždė Kopgalyje (S.Karalius);

2014-04-11 Šelmeninė kregždė netoli Labūnavos, Kėdainių raj. (S. Medžionis);

2014-04-12 Šelmeninė kregždė. 1 paukštis stebėtas Rukuose, Pagėgių sav. (A. Petraška);

2014-04-12 Apie 15 paukščių būrelis stebėtas Alsos žuvininkystės tvenkiniuose, Raseiniu raj.     (M. ir L. Šniaukštos);

2014-04-13 Šelmeninė kregždė prie Smardonės Biržų r. ( B. Maldūnienė);

2014-04-13 šelmeninė kregždė tupinti ant laidų šalia kelio netoli Šilavoto žuv. tv., Prienų r. (A.Kvaraciejus);

2014-04-13 - Šelmeninė kregždė Kintų tvenkiniuose (S.Karalius);

2014-04-13 Šelmeninė kregždė skrido Kaune virš Nemuno upės ties A. Smetonos al. pradžia. (Juozas Miškinis);

2014-04-15 šelmeninė kregždė ASU, Akademijoje, Kauno r. (A.Kvaraciejus);

2014-04-16 Šelmeninės kregždės Dusetose, Zarasų r. (D. Norkūnienė);

2014-04-17 šelmeninė kregždė Juodkarantėje (J.Zarankaitė).;

2014-04-17 šelmeninės kregždės Lazdėnuose, Pagėgių sav. (E.Pakštytė);

2014-04-18 Šelmeninės kregždės virš Dvarčionių buv. karjero balos (A. Skirpstas);

2014-04-19 pirmos 4 šelmeninės kregždės Ventės rage (v. Jusys);

2014-04-19 2 šelme;ninės kregždės Peršėkės km Alytaus raj. (J.Kalinauskas)

2014-04-19 Šelmeninė kregždė Zarasuose (I. Semionovas);

2014-04-20 šelmeninės kregždės ties Žagarinės k. Šalčininkų r. (E.Pakštytė, L. Maliužinaitė);

2014-04-20 Šelmeninės kregždės Stoniavoje, Žiežmariuose, Kaišiaodrių r. (J. ir R. Morkūnai);

2014-04-21 Šelmeninės kregždės jau sugrįžę prie perimviečių. (M.Karlonas);

2014-04-21 Pimoji šelmeninė ir pirmoji langinė kregždės Vėžionyse (Prienų raj.) pasirodė 04-21 d. (A.Kvaraciejus).X

 

 

LANGINĖ KREGŽDĖ (Delichon urbicum)

2014-04-17 3 langinės kregždės skraido prie namo esančių lizdų. Dembavos k., Panevėžio r. (Irmina Vaičiūnaitė);                        

2014-04-20  langinė kregždė  skriadė virš bažnyčios Marijampolėje. (G. Petkus, G. Kubertavičiūtė);

2014.04.20 Viena langinė kregždė skraidė virš Vangos upelio užtvankos Šėtos miestelyje, Kėdainių raj. (G. Eigirdas);

2014-04-21 langinės kregždės Trakuose (E. Pakštytė);

2014-04-21 - Langinė kregždė Rubikiuose, Anykščių raj.(S.Karalius);

2014-04-21 langinė kregždė stebėta pakruojyje (J. Liaudanskytė);

2014-04-22 Dvi pavienės langinės kregždės lanko senas perėjimo vietas Naujininkuose Vilniuje (L. Raudonikis);

2014-04-23 Dvi tylios langinės kregždės ne aukštai praskrido virš Šilaičių, Panevėžio raj. (R. Kaunietis);

2014-04-23 langinės kregždės ASU, Akademijoje, Kauno r. (A.Kvaraciejus);

2014-04-23 Langinės kregždės skrido į šiaurę Klaipėdoje. (J.Morkūnas);

2014-04-25 Dvi langinės kregždės prie lizdų Pabiržės mstl. Biržų r. (B.Maldūnienė). X

2014-04-26 Langinė kregždė ties Seredžiumi, Jurbarko raj., daugelyje Nemuno deltos vietų (S. Medžionis, E. Šniaukšta);

2014-04-27 langinė kregždė skraido Ventės rage (V. Jusys);

 

 

DIRVONINIS KALVIUKAS (Anthus campestris)

2014-04-29 dirvoninis kalviukas netoli Plaškių, Pagėgių sav. (E. Pakštytė);

2014-04-30 ir 05-01 Dirvoninis kalviukas aktyviai gieda zvyretose dykvietese Pilaites raj. ties Tolminkiemio g. 31 Vilniuje. (B. Malduniene);

2014-05-08 - Kopgalio kopose pora dirvoninių kalviukų (S.Karalius). X

 

 

MIŠKINIS KALVIUKAS (Anthus trivialis)

2014-03-29 Miškinio kalviuko giesmė Vilniuje (A. Skirpstas);

2014-04-04 čiulbantis miškinis kalviukas pamiškėje ties Kraujeliais Panevėžio raj.(V.Naruševičius);

2014-04-12 Miškinis kalviukas. Girdėtas Jurbarko rajone. (A. Petraška);

2014-04-18 - Miškinis kalviukas Kopgalyje (S.Karalius)

2014-04-19 miškinis kalviukas Žiemkelyje, Kauno r. (A.Kvaraciejus);

2014-04-23 Miškinis kalviukas gieda Kirdonių miške Biržų r. (B. Maldūnienė);

2014-04-23 Miškinis kalviukas. Paukštis girdėtas prie Kapčiamiesčio. (M.Karlonas);

2014-04-26 miškinis kalviukas Bedugnės miške, Varėnos r. (A.Kvaraciejus);

2014-04-26 čiulbantis miškinis kalviukas kirtavietėje Dubingių miške, ties Purviniškių k., Švenčionių r.sav. (E.Greimas);

2014-04-28 Miškinis kalviukas čiulba Tumėjos miško pakrašty, Anykščių raj. (R. Kaunietis). X

 

 

PIEVINIS KALVIUKAS (Anthus pratensis)

2014-02-23 Vieno paukščio balsas Ansainiuose, Kėdainių raj. (A. Petraška), Vl. Naruševičius);

2014-03-08 Pievinis kalviukas, Pakilo netoli Šišgirių, Šilutės raj. (J. Morkūnas, V. Eigirdas);

2014-03-09 Pievinis kalviukas ties Degimų kaimu, Prienų raj. (A.Petraška);

2014-03-09 - Pievinis kalviukas maitinasi durpingos pievos pūdyme (Švendubrės apl., Druskininkų sav.) (L. Raudonikis);

2014-03-11 Pievinis kalviukas. 1 paukštis Rusnėje ir 1 Rupkalviuose. (M.Karlonas, V.Eigirdas);

2014-03-11 pieviniai kalviukai Pagėgių sav. (E.Pakštytė);

2014-03-15. Pievinis kalviukas. Šiemet pirmą kartą Jurbarko rajone girdėtas ir matytas pievinis kalviukas Nemuno lankoje prie Skirsnemunės gyvenvietės. (R. Giedraitis);

2014-03-21 Tumėjos kaimo pievoje (Anykščių raj.) sugrįžę pieviniai kalviukai. (R. Kaunietis);

2014-03-21 pievinis kalviukas poilsiavietėje prie Dubysos tupintis ant stalo (Raseinių r. sav.). (V.Kičauskas);

2014-03-22 2 pieviniai kalviukai Žiemkelyje, Kauno r. (A.Kvaraciejus);

2014-03-23 Pievieniai kalviukai įvairiose Vilkaviškio raj. ir Kazlų Rūdos sav. vietose (P.Ignatavičius);

2014-03-23. Pieviniai Kalviukai Paluknyje, Trakų raj. (R.Karpavičius);

2014-03-26 Dainiūnų k. Biržų r. praskrido 3 pavieniai pieviniai kalviukai(A.Naudžius);

2014-03-30 pievinis kalviukas Barčių k, Varėnos r. (A.Kvaraciejus). X

 

 

UOLINIS KALVIUKAS (Anthus petrosus)

2014-04-13 - Trys uoliniai kalviukai Kintų tvenkiniuose (S.Karalius);

2014-04-28 uolinis kalviukas ant Ventės rago molo. (V. Eigirdas);

 

 

GELTONOJI KIELĖ (Motacilla flava)

2014-04-05 Stebėtas vienas paukštis Šilutės raj. Skirvytės km.   (V. Laukžemis);

2014 04 12 - Geltonoji kielė Paluknyje, Trakų raj. (A. Skirpstas, G. Petkus, R.Karpavičius);

2014-04-12 Geltonoji kielė. 2 paukščiai Rusnėje. (M.Karlonas);

2014-04-12 Geltonoji kielė. 1 prie Sausgalvių, viena prie Uostadvario, Šilutės raj. (V. Paškevičius, G. Eigirdas, V. Eigirdas);

2014-04-12 Vienas paukštis Šilutės raj. netoli Uostadvario.         (V.V. Laukžemiai);

2014-04-12 Geltonoji kielė (Motacilla flava thunbergi), vienas paukštis prie Sausgalvių, Šilutės raj. (V. Paškevičius, G. Eigirdas, V. Eigirdas);

2014-04-17 3 geltonosios kielės Lazdėnuose, Pagėgių sav. (E.Pakštytė);

2014-04-25 Geltonoji kielė užpelkėjusiame dirvone netoli Papilio mstl. Biržų r. (B.Maldūnienė);

2014-04-27 geltonoji kielė šalia Šilavoto žuv. tvenkinių, Prienų r. (A.Kvaraciejus). X

 

 

GELTONGALVĖ KIELĖ (Motacilla citreola)

2014-04-19 3 patinai matyti šlapynėje šalia Baltosios Vokės, Šalčininkų taj.      (Simonas Minkevičius);

2014-04-21  Birvėtos žuvininkystės tvenkiniuose skirtingose vietose stebėti 5 patinai ir 1 patelė. (Simonas Minkevičius, Sandra Minkevičienė, Giedre Smailytė, Kristina Klovaitė);

2014-04-26 - Geltongalvės kielės Svencelės pievose (S.Karalius);

2014-05-03 2 patinai netoli Uostadvario stebėjimo bokštelio. (V. Eigirdas);

2014-05-07 Drėgname viksvyne netoli medžiotojų bokštelio Rusnėje matytas patinukas.            (B. Maldūnienė);

2014-05-10 Patinas stebėtas Rusnės saloje, šalia Uostadvario apžvalgos bokštelio. (A. Šimkus);

2014-05-10 Švenčionių r., Žemaitiškės pievose-stebėtas patinas. (A. Čerkauskas,K. ir A.Jarmalavičiai,I.Glumbakaitė). X

 

 

BALTOJI KIELĖ (Motacilla alba)

2014-03-09 - Baltoji kielė maitinosi durpingos pievos pūdyme, o vėliau perskrido į kanalo pakraštį (Švendubrės apl., Druskininkų sav.) (L. Raudonikis);

2014-03-12 baltoji kielė netoli Usėnų, Pagėgių sav. (E.Pakštytė);

2014-03-15 Stebėta Ventės rage. (V. Jusys);

2014-03-16 baltoji kielė stebėta Lankupiuose, Šilutės r. (M. Briedis);

2014-03-21 - baltoji kielė Kopgalyje (S.Karalius);

2014-03-21 Baltoji kielė pietinėje miesto dalyje. Panevėžys. (I.Vaičiūnaitė);

2014-03-21 baltoji kielė Garliavoje, Kauno r. (A.Kvaraciejus);

2014-03-21 Tumėjos kaime, Anykščių raj., sugrįžusi baltoji kielė. (R. Kaunietis);

2014-03-21. Baltoji kielė. Jurbarko raj., Šilinės kaime šiemet pirmą kartą skrendanti matyta baltoji kielė. (R. Giedraitis);

2014-03-21 Viena baltoji kielė stebėta Kaune (P.Ignatavičius, J.Klimaitė);

2014-03-22 baltoji kielė stebėta Novaraistyje, Šakių r. (A., I., S. Semionovai);

2014-03-22 Baltoji kielė skraidė aplink trobėsius, Bendžiukų k., Molėtų r.sav. (E.Greimas);

2014-03-23 Baltoji kiele, 2 individai praskrido Žiežmariuose, Kaišiadorių raj. (J. ir V. Morkūnai);

2014-03-23 Baltosios kielės įvairiose Vilkaviškio raj. ir Kazlų Rūdos sav. vietose (P.Ignatavičius);

2014-03-23 baltoji kielė Saviečių km. Kėdainių raj. (V. Naruševičius);

2014-03-23 Baltoji kielė stebėta netoli Poderiškių, Kauno r. (S. Medžionisis);

2014-03-23 baltoji kielė stebėta Žiemkelio pievose, Kauno r. (A., I., S. Semionovai);

2014-03-23 baltoji kielė Smiltynėje (J.Zarankaitė);

2014-03-23 Baltoji kielė Nemuno deltoje 2 skirtingose vietose (A.Petraška);

2014-03-24 Alytuje baltosios kielės (A.Petraška). X

 

 

SVIRBELIS (Bombycilla garrulus)

2014-03-24 Svirbeliai, keturi, Žiežmariuose, Kaišiadorių raj.(J. Morkūnas);

2014-03-28 ties Naradava, Pasvalio r. putino krūmuose mažiausiai 3 svirbeliai(A.Naudžius);

2014-03-29 Svirbelių būrys Adutiškio miške, Ignalinos r. (I.Vaičiūnaitė, G.Eigirdas, A.Čerkauskas, M. Karlonas );

2014-04-04 Zarasų r.,Salakas-2 svirbeliai (A.Čerkauskas);

2014-04-04 Apie 20 svirbelių Kaune botanikos sode. (G. Eigirdas);

2014-04-23 Svirbeliai. Paukščių būrelis Varėnos r. Laparaisčio k. (M.Karlonas J.Bilinskas);

2014-04-23 svirbeliai nedideliais būreliais įvairiose vietose Trakuose (E.Pakštytė);

2014-04-27 Virš Dainiūnų k. Biržų r. praskrido vienas svirbelis (A.Naudžius). X

 

 

KARIETAITĖ (Troglodytes troglodytes)

2014-03-07 Karietaitė. Gieda prie Smardonės up. Biržų r. (B. Maldūnienė);

2014-03-08 Dvi čiulbančios karetaitės (gal peržiemojusios ?) Papio ežero pakrantėje, Šalčininkų raj. (A.Petraška);

2014-03-17 - Karietaitė Kopgalyje (S.Karalius);

2014-03-21 - Kopgalio miške gana gausu migruojančių karietaičių (S.Karalius);

2014-03-22 3 karietaitės Žiemkelio aplinkiniuose miškuose, Kauno r. (A.Kvaraciejus);

2014-03-23 karetaičių, strazdų giesmininkų bei liepsnelių giesmės Žiemkelio pievų aplinkiniuose miškuose, Kauno r. (A., I., S. Semionovai). X

 

 

PAPRASTASIS ERŠKĖTŽVIRBLIS (Prunella modularis)

2014-03-21 erškėtžvirblis Smiltynėje (J.Zarankaitė);

2014-03-23 pirmi erškėtžvirbliai Ventės rage, (V. Eigirdas);

2014-03-24 - Erškėtžvirblis Kopgalyje (S.Karalius);

2014-03-26 Du paukščiai matyti Stulgių k., Šakių r. (O. Atkočaitis);

2014-03-26. Erškėtžvirblis pagal Ginkūnų tvenkinį Šiaulių r. (B. Maldūnienė);

2014-03-27 Erškėtžvirbliai girdisi Alytuje (A.Petraška). X

 

 

LIEPSNELĖ (Erithacus rubecula)

2014-03-11 Liepsnė anskti ryte giedojo Klaipėdoje (J. Morkūnas);

2014-03-21 liepsnelė gieda Trakuose (E. Pakštytė);

2014-03-21 4-turios liepsnelės Lyglaukiuose, Vilniaus mieste. (G. Kubertavičiūtė);

2014-03-21 Tumėjos miške, Anykščių raj., girdėta liepsnelė. (R. Kaunietis);

2014-03-21. Čiulbanti liepsnelė Vilniaus Vingio parke. (R.Karpavičius);

2014-03-22 girdėtos liepsnelės Novaraistyje, Šakių r. (A., I., S. Semionovai);

2014-03-22 2 liepsnelės Žiemkelio aplinkiniuose miškuose, Kauno r. (A.Kvaraciejus);

2014-03-22 Liepsnelė Panevėžyje. (R. Kaunietis);

2014-03-23 Liepsnelės Alytuje (A.Petraška);

2014-03-23 Liepsnelė gieda Kazlų Rūdoje (P.Ignatavičius);

2014-03-23 Liepsnelė stebėta Raudondvaryje, Kauno r. (S. Medžionis);

2014-03-23 Pasvalio r.,Pumpėnai-gieda liepsnelė (A.Čerkauskas);

2014-03-23 karetaičių, strazdų giesmininkų bei liepsnelių giesmės Žiemkelio pievų aplinkiniuose miškuose, Kauno r. (A., I., S. Semionovai);

2014-03-24 Liepsnelė. 1 paukščio balsas Rukloje ir vieno Didžiojo raisto k., Jonavos r. (M.Karlonas). X

 

 

RYTINĖ LAKŠTINGALA (Luscinia luscinia)

2014-04-24 iš ankstaus ryto Ventės rage čiulba rytinė lakštingala (V. Jusys);

2014-04-26 Rytinės lakštingalos čiulba smegduobių krūmuose prie Pabiržės mstl. Biržų r.(B. Maldūnienė);

2014-04-26 rytinė lakštingala Zervynų k., Varėnos r. (A.Kvaraciejus);

2014-04-26 Lakštingala. 4 lakštingalos Nemuno deltoje. ( M. Karlonas, K. Valinčienė, D. Valinčius);

2014-04-26 - Lakštingala ties Kalvių tv.(S.Karalius);

2014-04-26 Rytinės lakštingalos įvairiose vietose Pagėgių sav. (E.Pakštytė);

2014-04-26 vakare pirmoji rytinės lakštingalos giesmė Skaistakaimio km,Šakių raj. (Ž. Bataitytė);

2014-04-26 Lakštingala gieda Leitės pakrantė krūmuose, Šilutės raj. (S. Medžionis, E. Šniaukšta);

2014-04-27 Zarasų r., Salake ir Nadūnuose-giedančios rytinės lakštingalos (A.Čerkauskas);

2014-04-27 rytinė lakštingala Dercekliai, Klaipėdos rajonas (A.Škimelis);

2014-04-28 vakare čiulba lakštingala Nevėžio pakrantėje ties Labūnava Kėdainių raj.(Vl.Naruševičius);

2014-04-28 rytinė lakštingala Garliavoje, Kauno r. (A.Kvaraciejus);

2014-04-29 Rytinė lakštingala paryčiui suokia Vaškų miestelyje, Pasvalio raj. (R. Simonavičius);

2014-04-29 kelios lakštingalos čiulba Bendžiukų k., Molėtų r.sav. (E.Greimas);

2014-05-01 Lakštingala girdėta Antanave, Kazlų Rūdos sav. (P.Ignatavičius);

2014-05-02 Rytinė lakštingala suokia SKaistaklanio Parko krūmyne, Panevėžyje. (R. Kaunietis);

2014-05-03 Rytinė lakštingala suokia Išlaužo miestelyje, Prienų raj. (Lina Žilinskienė);

2014-05-03 rytinės lakštingalos keliose vietose Žiemkelyje, Kauno r. (A.Kvaraciejus). X

 

 

VAKARINĖ LAKŠTINGALA (Luscinia megarhynchos)

2014-05-15 Vienas paukštis matytas ir girdėtas Kopgalio krūmynuose. 8-as stebėjimas Lietuvoje. (S. Karalius);

 

 

MĖLYNGURKLĖ (Luscinia svecica)

2014-05-11 Patinas stebėtas pakelės karkluose, laukuose prie Kirdonių miško, Biržų r. (A. Naudžius);

2014-05-13 Mėlyngurklė sugauta Ventės rage. (V. Eigirdas);

 

 

DŪMINĖ RAUDONUODEGĖ (Phoenicurus ochruros)

2014-03-16 Dūminė raudonuodegė Jonavoje. (M. Karlonas);

2014-03-21 Dūminė rauduonuodegė Priekulėje, (J. Morkūnas);

2014-03-23 pirmos 3 dūminės raudonuodegės stebėtos Ventės rage, (V. Jusys, V. Eigirdas);

2014-03-23 Du paukščiai anksti ryte gieda Vilniuje, Karoliniškėse. (G. Riauba);

2014-03-23. Dūminių raudonuodegių pora prie siurblinės Paluknyje, Trakų raj. (R.Karpavičius);

2014-03-23 Dūminė raudonuodegė Stankiškiuose, Šilutės raj. (A.Petraška);

2014-03-24 Alytuje čiulba dūminė raudonuodegė (A.Petraška);

2014-03-25. Dūminė raudonuodegė Utenoje. (D. Norkūnas);

2014-03-26 - Dvi dūminės raudonuodegės Kopgalyje. (S.Karalius);

2014-03-28 - dūminė raudonuodegė Kaune. (I. Semionovas);

2014-03-28 Dainiūnų k. Biržų r. čiulbėjo dūminė raudonuodegė (A.Naudžius);

2014-03-29 dūminė raudonuodegė Saviečių km.(V.Naruševičius);

2014-03-29 dūminė raudonuodegė Barčių k., Varėnos r. (A.Kvaraciejus);

2014-03-30 - dūminės raudonuodegės patinėlis gieda Balsupių kaime sodyboje, Marijampolės raj. (I.Šalaševičius);

2014-04-01. Dūminė raudonuodegė. Šiemet pirmą kartą girdėta ir matyta Jurbarke netoli mano namų dūminė raudonuodegės patinas. (R. Giedraitis);

2014-04-03 dūminė raudonuodegė gieda ant pastato stogo šalia Bernardinų sodo pagrindinių vartų. Vilnius. (G. Petkus). X

 

 

PAPRASTOJI RAUDONUODEGĖ (Phoenicurus phoenicurus )

2014-03-22 Viena patelė stebėta Rūdininkų girioje. (S. S. Minkevičiai.);

2014-04-12 Giedanti paprastoji raudonuodegė girdėta Druskininkuose (P.Ignatavičius);

2014-04-13 Paprastoji raudonuodegė. Patinukas stebėtas Ventės rage. (V. Eigirdas);

2014-04-14 paprastoji raudonuodegė gieda Trakuose (E. Pakštytė);

2014-04-16 Paprastoji raudonuodegė Mukulių k., Zarasų r. (D. Norkūnienė);

2014-04-17 Paprastosios raudonuodegės patinėlis gieda Panevėžyje. (R. Kaunietis);

2014-04-18 - Paprastoji raudonuodegė stebėta Kopgalyje (S.Karalius);

2014-04-18 paprastosios raudonuodegės balsas Garliavoje, Kauno r. (A.Kvaraciejus);

2014-04-19 Paprastoji raudonuodegė Pabiržės mstl. Biržų r. (B. Maldūnienė);

2014-04-19 Raudonuodegių porelė Aukštieji paneriai Vilnius (R. Karpavičius);

2014-04-20 Čiulba paprastoji raudonuodegė Zarasuose (I. Semionovas);

2014-04-20 Paprastosios raudonuodegės giesmė. Panevėžys. (I.Vaičiūnaitė);

2014-04-21 paprastosios raudonuodegės giesmė Skaistakaimio km. Šakių raj. (Ž. Bataitytė);

2014-04-24 Raudonuodegės patinėlis Vilniaus miesto Vingio parke tikrina inkilą (G. Petkus);

2014-04-25 Paprastosios raudonuodegės patinas gieda Raudondvaryje, Kauno raj. (S. Medžionis). X

 

 

PAPRASTOJI KIAULIUKĖ (Saxicola rubicola)

2014-04-12 Kiauliukė Žiemkelio pievose, Kauno raj. (E.Šniaukšta);

2014-04-20 Pasvalio r., prie Pumpėnų-kiauliukės patinas (A.Čerkauskas, B.Jareckas);

2014-04-24 Netoli Gerviškių (Šalčininkų raj.) ant sausų šakų krūvos tupėjo kiauliukė (V. Žemaitienė);

2014-04-24 paprastosios kiauliukės Tyrulių durpyne Radviliškio r. (E.Pakštytė);

2014-04-24 Paprastoji kiauliukė pievelėje prie Daudžgirių parko Biržų r. (B. Maldūnienė);

2014-04-25 Kiauliukės. 1 paukštis prie Uostadvario ir 2 Šyšoje. (M.Karlonas);

2014-04-25 paprastoji kiauliukė Barčių k., Varėnos r. (A.Kvaraciejus);

2014-04-26 Kiauliukės Nemuno pievose ties Jurbarku (S. Medžionis, E. Šniaukšta);

2014-04-28 Kiauliukės sugrįžę Tumėjos pievoje, Anykščių raj. (R. Kaunietis);

2014-04-29 paprastosios kiauliukės grįžusios į Nemuno pievas.Gelgaudiškis Šakių raj. (Ž. Bataitytė )

2014-05-01 Kiauliukė stebėta netoli Antanavo, Kazlų Rūdos sav. (P.Ignatavičius);

2014-05-01 kiauliukė čiulba Bendžiukų k., Molėtų r.sav. (E.Greimas);

2014-05-03 paprastosios kiauliukės Žiemkelyje, Kauno r. (A.Kvaraciejus). X

 

 

EUROPINĖ JUODAGALVĖ KIAULIUKĖ (Saxicola rubicola)

2014-05-21 Pora (greičiausiai besiruošianti perėti) stebėta buvusiuose žuvininkystės tvenkiniuose šalia Meškerinės, Švenčionių raj.                             (T. Ūsautis, R. Gegelevičius, S.Minkevičius);

 

 

PAPRASTASIS KŪLTUPYS (Oenanthe oenanthe)

2014-03-27 vienas paukštis stebėtas tupintis ant laidų, šalia Merešlėnų karjero. Pagirių sav. Vilniaus r. sav. (G. Petkus, R. Karpavičius);

2014-04-08 Kultupys sugryžęs į perimviete, Aytuje (A. Petraška);

2014-04-10 - Giedantis kūltupio patinas prie Danės Klaipėdoje (S.Karalius);

2014-04-10 Kultupio patele Marijampoles pakrastyje. (E. Šniaukšta);

2014-04-10 Paprastasis kultupys. Vienas paukštis prie Šyšos, Šilutės raj. (V. Eigirdas);

2014-04-11 - Kūltupys Kopgalyje (S.Karalius);

2014-04-14 Papr. kūltupys ties Karaimiškio km Biržų r. (B. Maldūnienė);

2014-04-14 2 kultūpiai ant žvyrkelio ties Pamėklių km.Kėdainių raj.(Vl.Naruševičius);

2014-04-14 arimuose prie Kirdonių, Biržų r. du paprastieji kultupiai (A.Naudžius). X

2014-04-26 2 kultūpiai Rusnėje, Šilutės raj. (S. Medžionis, E. Šniaukšta);

 

 

BALTAGURKLIS STRAZDAS (Turdus torquatus)

2014-04-08 - Baltagurklis strazdas stebėtas Kopgalyje (S.Karalius);

2014-05-03 vienas paukštis laikosi šalia Juodkrantės pamaryje nuo 05.01 (J. Zarankaitė);

 

 

JUODASIS STRAZDAS (Turdus merula)

2014-02-26 - Pirmieji migraciniai juodųjų strazdų būreliai Kopgalyje (S.Karalius);

2014-02-28 Pirma juodojo strazdo giesmė Ventės rage (V. Jusys, V. Eigirdas);

2014-02-28 Vaškuose, Pasvalio raj., gieda juodasis strazdas. (R. Simonavičius);

2014-03-02 Trys cirpsintys juodieji strazdai Gulbinų miško eglynėlyje Biržų r.(B. Maldūnienė);

2014-03-02 Parkuose gieda juodeiji strazdai (J. Morkūnas);

2014-03-03 čiulba juodasis strazdas Labūnavos miške Kėdainių raj. (V. Naruševičius);

2014-03-04 Juodieji stazdai, pasirodė pirmi migrantai girdisi giesmės, Alytuje (A.Petraška);

2014-03-06 - Pirmoji strazdo giesmė Vilniuje Lyglaukiuose. (G. Petkus);

2014-03-06 juodojo strazdo giesmė Smiltynėje. (J. Zarankaitė);

2014-03-08 Juodojo strazdo giesmė Didžiojo raisto k. Jonavos r. (M. Karlonas);

2014-04-18 Juodieji strazdai jaunikliai palike lizdus, Kaunas (J. Morkūnas). X

 

 

SMILGINIS STRAZDAS (Turdus pilaris)

2014-03-01 Smilginis strazdas. Atskrido'savi' paukščiai į perėjimo vietą.Paliūniškis,Panevėžio raj. (K. Čepėnas);

2014-03-11 Smilginis strazdas. ~ 500 paukščių būrys Dirvinių k. Tauragės r. (M.Karlonas, V.Eigirdas).

2014-05-01 - Smilginiai strazdai palikę lizdus (J. Morkūnas). X

 

 

STRAZDAS GIESMININKAS (Turdus philomelos)

2014-03-21 Zarasų r., Grybiškė -2 strazdai giesmininkai. (A. Čerkauskas);

2014-03-21 Strazdas giesmininkas gieda Utenoje. (D. Norkūnas);

2014-03-21 Strazdas giesmininkas čiulbėjo ąžuole netoli Raudondvario (S. Medžionis);

2014-03-21 Tumėjos miške, Anykščių raj., jau suokia strazdai giesmininkai. Juodųjų daugiau, bet gieda vienas kitas. (R. Kaunietis);

2014-03-21. Strazdai giesmininkai Vilniaus Vingio parke. (R.Karpavičius);

 

2014-03-22 gausūs strazdai giesmininkai Žiemkelio aplinkiniuose miškuose, Kauno r. (A.Kvaraciejus);

2014-03-22 Kėdainių raj. Vaiškonių miške čiulba strazdai giesmininkai,karetaitė,liepsnelės. (V. Naruševičius);

2014-03-23 karetaičių, strazdų giesmininkų bei liepsnelių giesmės Žiemkelio pievų aplinkiniuose miškuose, Kauno r. (A., I., S. Semionovai);

2014-03-23 Stazdų gieminkų balsai Alytuje (A.Petraška)

2014-03-23 Strazdai giesmininkai įvairiose Vilkaviškio raj. ir Kazlų Rūdos sav. vietose (P.Ignatavičius);

2014-03-25 Strazdų giesmininkų giesmės Didžiojo Raisto k. Jonavos r. (M.Karlonas);X

 

 

BALTABRUVIS STRAZDAS (Turdus iliacus)

2014-03-10 - Kopgalyje popiet pievoje 2 baltabruviai strazdai (S.Karalius);

2014-03-10 Baltabruvis strazdas, Klaipėdoje. (J. Morkūnas);

2014-03-23. Pavieniai baltabruviai strazdai tarp strazdų giesmininkų Paluknyje, Trakų raj. (R.Karpavičius);

2014-03-29 Baltabruvis stazdas. 1 paukštis Adutiškio miške, Ignalinos r. (M. Karlonas, A.Čerkauskas, G.Eigirdas, I.Vaičiūnaitė);

2014-03-30 Baltabruvis stazdas. 4 paukščiai Adutiškio miške, Ignalinos r. (M. Karlonas, G.Eigirdas, I.Vaičiūnaitė);

2014-03-31 Baltabruvis strazdas Raudondvario medelyne Kauno raj. (S. Medžionis);

2014-03-31 Baltabruvių strazdų būrys šurmuliuoja Tumėjos miške, Anykščių raj. (R. Kaunietis);

2014-04-03 Baltabruviai strazdai. Du paukščiai stebėti smilginių strazdų būryje prie Stankiškių, Šilutės r. (M.Karlonas). X

 

 

AMALINIS STRAZDAS (Turdus viscivorus)

2014-02-21 Gieda Marcinkonių apylinkėse.(E. Drobelis);

2014-02-22 4 paukščiai stebėti Šakių r., Stulgių kaime. (O. Atkočaitis);

2014-02-26 Vienas praskrido Ventės rage. (V. Jusys, V. Eigirdas);

2014-03-04 Vienas amalinis strazdas sausame kalnelyje pagal Tatulos upę Biržų r. (B. Maldūnienė);

2014-03-08 Po vieną čiulbantį amalinį stazdą prie Baltosios Vokės Šalčininkų raj. ir prie Pirčiupių, Varėnos raj. (A.Petraška);

2014-03-09 amaliniai strazdai gieda Užtrakių miške Trakų r. (E. Pakštytė);

2014-03-09 - Amaliniai strazdai poromis maitinasi pievose ir arimuose - veisimosi sezono pradžios požymis (Švendubrės apl., Druskininkų sav.) (L. Raudonikis). X

 

 

MARGASIS ŽIOGELIS (Locustella naevia)

2014-04-29 margieji žiogeliai pievose prie Vileikių ir Tatamiškių, Šilutės r. (E. Pakštytė);

2014-05-10 Margasis žiogelis Velžyje, Panevėžio r. (I.Vaičiūnaitė);

2014-05-15 Zarasų r., Aželių k.-gieda margasis žiogelis (A.Čerkauskas);

2014-05-15 Margasis žiogelis Nevėžio pakrantėse, Traupio mstl., Anykščių raj. (R. Kaunietis). X

 

 

UPINIS ŽIOGELIS (Locustella fluviatilis)

2014-04-30 upinis žiogelis sugautas Ventės rage. (V. Eigirdas);

2014-05-13 upinis žiogelis Žalgirių miške Šilutės r. (E. Pakštytė);

2014-05-13 Du upiniai žiogeliai zirzia Nevėžio slėnyje prie Raudondvrio (S. Medžionis);

2014-05-13 Upiniai žiogeliai smegduobėje prie Pabiržės mstl. Biržų r. (B.Maldūnienė);

2014-05-18 upiniai žiogeliai prie Ilgakiemio, Kalinavos ir Garliavos, Kauno r. (A.Kvaraciejus);

2014-05-19 Upinis žiogelis čiulba Tumėjos miške, griovio pakrantėje, Anykščių raj. (R. Kaunietis);

2014.05.19 Upinis žiogelis prie Neries upės,Kaunas. (K.Valinčienė). X

 

 

NENDRINIS ŽIOGELIS (Locustella luscinioides)

2014-04-10 2 nendriniai žiogeliai Žaltyčio ež. Lazdijų raj. (A. Petraška);

2014-04-12 Nendrinis žiogelis. Paukštis gieda prie Uostadvario bokštelio. (M.Karlonas);

2014-04-12 Nendrinis žiogelis. 1 paukštis prie Žaltyčio ir 1 Žuvinte. (A. Petraška);

2014-04-13 Nendrinis ziogelis Žuvinto ezero nendryne. E.Šniaukšta;

2014.04.19 nendrinis žiogelis gieda nendryne šalia Juodkrantės (J.Zarankaitė);

2014-04-21 Du nendriniai žiogeliai gieda Žuvinte (S. Medžionis);

2014-04-21 Nendriniai žiogeliai Smardonės nendryne Biržų r. (B. Maldūnienė);

2014-04-21 Vienas nendrinis žiogelis girdėtas prie Bražuolės I tv., Trakų r.sav. (E.Greimas). X

 

 

MELDINĖ NENDRINUKĖ (Acrocephalus paludicola)

2014-05-17 Kelios meldinės nendrinukės matytos, girdėtos Šyšos polderyje, Šilutės raj. (E. Šniaukšta);

 

 

EŽERINĖ NENDRINUKĖ (Acrocephalus palustris)

2014-04-25 Ežerinės nendrinukės. Keli paukščiai gieda prie Uostadvario bokštelio. (M.Karlonas);

2014-04-25 švintant čiulba ežerinės nendrinukės Labūnavos tvenkinyje Kėdainių raj.(Vl.Naruševičius);

2014-04-25 2 ežerinės nendrinukės skirtingose Nemuno deltos vietose. (V. Eigirdas);

2014-04-26 Ežerinės nendrinukės įvairiose vietose Pagėgių sav. (E.Pakštytė);

2014-04-26 - Ežerinės nendrinukės Svencelės nendrynuose (S.Karalius);

2014-04-27 Ežerinė nendrinukė gieda nendrėse Svencelės pievoje, Šilutės raj. (S. Medžionis, E. Šniaukšta);

2014-04-27 3 ežerinių nendrinukių balsai Šilavoto žuv. tvenkiniuose, Prienų r. (A.Kvaraciejus);

2014-05-01 Ežerinė nendrinukė girdėta prie Bebruliškės tvenkinių, Kazlų Rūdos sav. (P.Ignatavičius);

2014-05-03 ežerinės nendrinukės keliose vietose Žiemkelyje, Kauno r. (A.Kvaraciejus);

2014-05-15 Ežerinė nendrinukė čiulba Nevėžio pakrantėje, Panevėžyje. (R. Kaunietis). X

 

 

SODINĖ NENDRINUKĖ (Acrocephalus dumetorum)

2014-05-16 Sodinė nendrinukė smegduobėje netoli Tatulos upės Biržų r. (B.Maldūnienė);

2014-05-17 Dvi sodinės nendrinukės. Viena ievoje ir perskrendanti į dilgėles prie Smardonės juodalksnyno, kita karkliukuose pagal kelią netoli Lapiškių km Biržų r.(B.Maldūnienė);

2014-05-18 Pora sodinių nendrinukių Nevėžio slėnio apleistoje pievoje 3 km nuo Raudondvario, Kauno raj. (S. Medžionis);

2014-05-20 1 paukštis čiulbėjo netoli Senrusnės ež. Pagėgių sav. (E. Pakštytė);

2014-05-25 Viena pora stebėta ir girdėta Ilgelio ež. ir pelkės pakraštyje; kitas giedantis patinas - Padumblės k. Trakų r. Abu taškus vieną nuo kito skiria 800 metrų. (E. Pakštytė);

2014-05-27 Patelė sugauta Ventės rage. (R. Rangienė);

2014-05-27 Stebėta Šakių r. sav., Stulgių k.. melioracijos griovio krūmuose giedanti (O. Atkočaitis);

2014-05-27 Zarasų r., Auslo kaime stebėtas giedantis paukštis ir dar vienas girdėtas Zablatiškės kaime. (A. Čerkauskas);

2014-05-28 Patelė sugauta Ventės rage. (V. Jusys);

2014-06-01 Patinas sugautas ir sužieduotas Ventės rage. (V. Eigirdas);

2014-06-03 Aktyviai giedantis paukštis 12val. dienos stebėtas Babrukiškių k. Vilniaus r. (M. Karlonas);

2014-06-04 Daudžgirių miško kelkraštyje, Biržų r. (B. Maldūnienė). X

 

 

KARKLINĖ NENDRINUKĖ (Acrocephalus palustris)

2014-05-03 Karklinė nendrinukė Jonaičiai, Šilutės raj. (E.Užpelkis);

2014-05-10 Karklinė nendrinukė Velžyje, Panevėžio r. (I.Vaičiūnaitė);

2014-05-10 - Karklinė nendrinukė girdėta prie Klaipėdos (S.Karalius);

2014-05-11 dvi karklinės nendrinukės Čepelūnų k., Varėnos r. (A.Kvaraciejus);

2014-05-12 Netoli Krinčino, Pasvalio r. dvi karklinės nendrinukės (A.Naudžius). X

 

 

MAŽOJI KRAKŠLĖ (Acrocephalus scirpaceus)

2014-05-05 mažoji krakšlė sugauta ir sužieduota Ventės rage. (R. Rangienė);

2014-05-12 - Mažoji krakšlė čiulba Kopgalyje (S.Karalius);

2014-05-16 Mažoji krakšlė giedanti ir matyta netoli Likėnų durpyno toje pat smegduobėje, kaip pernai , Biržų r. (B.Maldūnienė);

 

 

DIDŽIOJI KRAKŠLĖ (Acrocephalus arundinaceus)

2014-04-24 didžioji krakšlė Tyrulių durpyne Radviliškio r. (E. Pakštytė);

2014-04-25 didžioji krakšlė Ventės rage. (V. Eigirdas);

2014-04-26 Didžioji krakšlė. Paukštis girdėtas Sausgalviuose. ( M. Karlonas, K. Valinčienė, D. Valinčius);

2014-04-26 - Didžiosios krakšlės Kalvių tv. ir ties Svencele (S.Karalius)

2014-04-26 didžioji krakšlė Labūnavos tvenkinyje Kėdainių raj.(Vl.Naruševičius);

2014-04-27 2 didžiųjų krakšlių balsai Šilavoto žuv. tvenkiniuose, Prienų r. (A.Kvaraciejus);

2014-04-27 Dvi didžiosios krakšlės prie Širvėnos Biržuose (B. Maldūnienė);

2014-04-27 didžioji krakšlė Dercekliai, Klaipėdos rajonas (A.Škimelis);

2014-05-03 Didžiosios krakšlės palei Merkį Tabariškėse, Šalčininkų raj. (V.Žemaitienė);

2014-05-03 kelios didžiosios krakšlės Žiemkelyje, Kauno r. (A.Kvaraciejus);

2014-05-11 didžioji krakšlė tvenkinyje Ramonų k., Varėnos r. (A.Kvaraciejus);

2014-05-11 Mažiausiai keturių didžiųjų krakšlių balsai Kvesų karjere, Kauno raj. (S. Medžionis). X

 

 

PAPRASTOJI TOŠINUKĖ (Hippolais icterina)

2014-05-01 Tošinukė gieda Antanave, Kazlų Rūdos sav. (P. Ignatavičius);

2014-05-02 gieda Joniškio miesto parke (G. Petkus);

2014-05-06 - Tošinukė girdėta Klaipėdoje (R. Morkūnė);

2014-05-07 Tošinukė gieda Kaune (I.Vaičiūnaitė);

2014-05-08 - Į Kopgalį parskrido tošinukė (S.Karalius);

2014-05-09 tošinukė Ventės rage. (V. Eigirdas);

2014-05-10 Tošinukė grįžo į Dvarčionis (A. Skirpstas);

2014-05-10 Tošinukė čiulba Panevėžyje. (R. Kaunietis);

2014-05-13 penkios tošinukės girdėtos skirtingose vietose Garliavoje, Kauno r. ir dvi Kaune, šalia Europos prospekto (A.Kvaraciejus). X

 

 

RAIBOJI DEVYNBALSĖ (Sylvia nisoria)

2014-04-30 Raiboji devynbalsė. Paukštis aktyviai gieda Rukloje, Jonavos r. (M.Karlonas);

2014-05-11 raiboji devynbalsė Barčių k., Varėnos r. (A.Kvaraciejus);

2014-05-19 Raiboji devynbalsė Tumėjos miško pakraštyje, Anykščių raj. (R. Kaunietis);

 

PILKOJI DEVYNBALSĖ (Sylvia nisoria)

2014-04-19 Pilkoji devynbalsė Raudondvaryje, Kauno raj. (S. Medžionis);

2014-04-19 Ventės rage čiulba pilkoji devynbalsė (V. Jusys);

2014-04-19 Pilkoji devynbalsė Dembavoje, Panevėžio r. (I.Vaičiūnaitė);

2014-04-19 Kaune čiulba pilkoji devynbalsė (P.Ignatavičius);

2014-04-19 Pilkoji devynbalsė čiulba Utenoje (D. Norkūnienė).;

2014-04-19 pilkoji devynbalsė Garliavoje, Kauno r. (A.Kvaraciejus);

2014-04-20 Čiulba pilkoji devynbalsė Zarasuose (I. Semionovas);

2014-04-20 Pilkoji devynbalsė ir Dvarčionyse, Vilniuje (A. Skirpstas);

2014-04-20 Pilkoji devynbalsė. Paukštis girdėtas Merkinėje, Varėnos r. (M.Karlonas);

2014.04.20 pilkoji devynbalsė čiulba šalia Juodkrantės (J.Zarankaitė);

2014-04-20 Čiulba pilkosios devynbalsės Alytuje (A.Petraška);

2014-04-20 - Pilkosios devynbalsės trijose Anykščių raj. vietose (S.Karalius);

2014-04-20 Vilniaus m. Žvėryne Miglos g. girdėtas giedantis paukštis (E.Greimas);

2014-04-21 Pilkoji devynbalsė Panevėžyje. (R. Kaunietis);

2014-04-21 Pilkoji devynbalsė Trakuose (E. Pakštytė);

2014-04-21 Pilkoji devynbalsė gieda Tumėjos km., Anykščių raj. (R. Kaunietis);

2014-04-21 Pilkosios devynbalsės Pabiržės mstl. soduose Biržų r. (B. Maldūnienė);

2014-04-21 čiulba pilkoji devynbalsė Vandžiogaloje Kauno raj.(Vl.Naruševičius;

2014-04-26 pilkosios devynbalsės Bedugnės miške ir Barčių k., Varėnos r. (A.Kvaraciejus);

2014-04-27 Zarasų r., Nadūnuose-pilkoji devynbalsė (A.Čerkauskas);

2014-04-27 pilkoji devynbalsė Dercekliai, Klaipėdos rajonas (A.Škimelis);

2014-04-29 pilkoji devynbalsė sudėjo 1-ą kiaušinį Ventės Rage (V. Jusys, V. Eigirdas). X

 

 

RUDOJI DEVYNBALSĖ (Sylvia communis)

2014-04-28 rudoji devynbalsė sugauta Ventės rage. (V. Eigirdas);

2014-04-28.Rudoji devynbalsė Žvėryne , Vilniaus m. (R.Karpavičius);

2014-04-29 rudoji devynbalsė ASU, Akademijoje, Kauno r. (A.Kvaraciejus);

2014-04-29 - Rudoji devynbalsė Klaipėdoje (S.Karalius);

2014-04-29 Rudosios devynbalsės giesmė, Alytuje (A. Petraška);

2014-05-03 Rudoji devynbalsė. Pietų Lietuvoje jau įprastą tinkamuose biotopuose. (M.Karlonas);

2014-05-03 rudoji devynbalsė Žiemkelyje, Kauno r. (A.Kvaraciejus);

2014-05-06 Rudoji devynbalsė stebėta giedanti Nevėžio slėnyje prie Raudondvrio (S. Medžionis);

2014-05-10 rudosios devynbalsės Barčių k., Bedugnio ir 05-11 Dainavos miškuose, Varėnos r. (A.Kvaraciejus);

2014-05-10 Rudosios  devynbalsės patinėlis sučiulbėjo ir stebėtas Mikolajiškio k., Molėtų r. sav. (E.Greimas);

2014-05-12 Rudosios devynbalsės devynbalsės sugrįžę Tumėjos km., Anykščių raj. Patinėliai čiulba, demonstruoja tuoktuvinius skrydžius. (R. Kaunietis). X

 

 

SODINĖ DEVYNBALSĖ (Sylvia borin)

2014-05-03 sodinės devynbalsės giesmė, Vilniuje (A. Skirpstas);

2014-05-03 Sodinė devynbalsė čiulba Jonaičiuose, Šilutės raj. (E.Užpelkis);

2014-05-03 Sodinė devynbalsė prie Trakų (E. Pakštytė);

2014-05-03 Sodinė devynbalsė. 1 paukštis Veisiejuose ir 1 Druskininkuose. (M.Karlonas);

2014-05-07 sodinė devynbalsė sugauta Ventės rage (R. Rangienė);

2014-05-08 - Kopgalyje matyta ir girdėta porą sodinių devynbalsių (S.Karalius);

2014-05-09 Zarasų r. netoli Salako čiulba sodinė devynbalsė (A.Čerkauskas);

2014-05-10 sodinės devynbalsės Bedugnio ir 05-11 Dainavos miškuose, Varėnos r. (A.Kvaraciejus). X

 

 

JUODAGALVĖ DEVYNBALSĖ (Sylvia atricapilla)

2014-03-17 Stebėtas vienas individas (patelė), Vilniuje, Antakalnio raj. (I. Meškinytė);

2014-03-23 juodagalvės devynbalsės patelė stebėta Ventės rage, (V. Eigirdas);

2014-04-03 Du patinai sugauti Ventės rage. (V. Jusys, V. Eigirdas);

2014-04-03 Stebėtas patinukas Nemuno lankose ties Stulgių k., Šakių r.               (O. Atkočaitis);

2014-04-12 Vienas paukštis Šilutės raj. šalia Uostadvario.           (V.V. Laukžemiai);

2014-04-13. Juodagalvės devynbalsės patinukas Vingio parke.(R.Karpavičius);

2014-04-14 - Kopgalyje juodagalvė devynbalsė (S.Karalius);

2014-04-15 juodagalvės devynbalsės balsas Garliavoje, Kauno r. (A.Kvaraciejus);

2014-04-15 Kirkilų-Kalnų miške, Biržų r. čiulba juodagalvė devynbalsė(A.Naudžius);

2014-04-15 Patelė, tikriausiai atsitrenkusi į parduotuvės langą, rasta Vilniuje, šalia senojo Žvėryno tilto. Po apžiūros nuskrido (S. Minkevičius);

2014-04-17 juodagalvė devynbalsė gieda prie Strazdelių, Pagėgių sav. (E.Pakštytė);.

2014-04-18 Čiulba juodgalvė devynbalsė krūmuose prie Smardonės Biržų r.(B. Maldūnienė).;

2014-04-19 Juodagalvės devynbalsės gieda įvairiose vietose Panevėžyje. (R. Kaunietis). X

2014-04-19 Juodagalvė devynbalsė. Paukštis girdėtas Rukloje, Jonavos r. (M.Karlonas);

2014-04-19 Čiulba juodgalvė devynbalsė Zarasuose (I. Semionovas);

2014-04-20 Juodagalvė devynbalsė. Vienas paukštis girdėtas Merkinėje, Varėnos r. (M.Karlonas)

vietose (S.Karalius);

2014-04-21 Juodagalvės devynbalsės gieda Tumėjos miške, Anykščių raj. (R. Kaunietis). X

 

 

ŠIAURINĖ PEČIALINDA (Phylloscopus trochiloides)

2014-05-15.Šiaurinės pečialindos giesmelė Vingio parko šlaite.(R.Karpavičius);

2014-05-21 - Šiaurinė pečialinda Kopgalyje (S.Karalius);

2014-05-21 šiaurinė pečialinda čiulba Ventės rage (V. Jusys);

2014-05-23 šiaurinės pečialindos Trakuose (E. Pakštytė);

2014-05-25 Šiaurinės pečialindos giesmė girdėta paupio medžiuose netoli Salduvės kalno Šiaulių rajone. (B. Maldūnienė);

 

 

ŽALIOJI PEČIALINDA (Phylloscopus sibilatrix)

2014-04-13. Žaliosios pečialindos giesmelė Vilniaus Vingio parke .(R.Karpavičius);

2014-04-18 gieda žalioji pečialinda miške ties Saulėtekiu, Vilniuje. (A. Skirpstas);

2014-04-18 Žaliosios pečialindos giesmė. Žalioji giria, Panevėžio r. (I.Vaičiūnaitė);

2014-04-19 Žalioji pečianda 3 paukščiai girdėti , Alytuje (A.Petraška);

2014-04-21 - Žalioji pečialinda čiulba šalia Rubikių, Anykščių raj.(S.Karalius);

2014-04-22 - Žaliosios pečialindos Kopgalyje (S.Karalius);

2014-04-22 čiulba žalioji pečialinda Puzaičių miške Kėdainių raj.(Vl.Naruševičius);

2014-04-23 Žaliųjų pečialindų balsai Kirdonių miške Biržų r. (B. Maldūnienė);

2014-04-23 Žalioji pečialinda. Dzūkijos miškuose jau gausi. (M.Karlonas);

2014-04-26 žalioji pečialinda Bedugnės miške, Varėnos r. (A.Kvaraciejus);

2014-05-02 Mažiausiai du žaliųjų pečialindų patinėliai čiulba Skaistakalnio parke, Panevėžyje. (R. Kaunietis);

2014-05-03 žalioji pečialinda miške šalia Žiemkelio, Kauno r. (A.Kvaraciejus). X

 

 

PILKOJI PEČIALINDA (Phylloscopus collybita)

2013-03-22. Ventės rage sugauta pilkoji pečialinda (R. Rangienė);

2014-03-24 bent 2 nežieduotos pilkosios pečialindos stebėtos Ventės rage, (V. Eigirdas);

2014-03-27 pilkoji pečialinda gieda Lumpėnuose, Pagėgių sav. (E. Pakštytė);

2014-03-27 2 pilkųjų pečialindų balsai Alytuje (A.Petraška);

2014-03-27 pilkoji pečialinda gieda Vilniuje (A. Skirpstas);

2014-03-27 pilkosios pečialindos balsas Smiltynėje (J. Zarankaitė);

2014-03-27. Pilkoji pečialinda parke Šiauliuose (B. Maldūnienė);

2014-03-29 pilkoji pečialinda čiulba Josvainių miške Kėdainių raj.(V.Naruševičius);

2014-03-29 Pilkoji pečialinda. 2 paukščiai girdėti Adutiškio miške, Ignalinos r. (M. Karlonas, A.Čerkauskas, G.Eigirdas, I.Vaičiūnaitė);

2014-03-30 - pilkoji pečialinda ties Ketvergiais, Klaipėdos raj. (S.Karalius);

2014-03-30 šešių pilkųjų pečialindų balsai skirtingose vietose Bedugnės miške, Varėnos r. (A.Kvaraciejus);

2014-03-30 Pilkoji pečialinda. 3 paukščiai girdėti Adutiško miške, Ignalinos r. (M. Karlonas, A.Čerkauskas, G.Eigirdas, I.Vaičiūnaitė);

2014.04.04 Pilkoji pecialinda, girdeta giesme Panevezyje. (E. Adomaitis);

2014-04-04 Pilkoji pečialinda stebėta čiulbanti Nevėžio pievos krūmuose netoli Raudondario, Kauno raj. (S. Medžionis);

2014-04-03 Pilkoji pečialainda, giedantis paukštis, Rupkalviai, Šilutė (J.Morkūnas, R. Crowford);

2014-04-05 Pilkoji pečialinda. 4 paukščiai Nemuno deltoje. (M.Karlonas);

2014-04-05 Pilkoji pečialinda, Zarasų raj. (I. Semionovas);

2014-04-07 Pilkosios pečialindos čiulba Tumėjos miške, Anykščių raj. (R. Kaunietis);

2014-04-08 Panevėžio mieste čiulba pilkoji pečialinda. (R. Kaunietis). X

 

 

ANKSTYVOJI PEČIALINDA (Phylloscopus collybita)

2014-03-29 Ankstyvoji pečialinda gieda Vilniuje (A. Skirpstas);

2014-04-10 Ankstyvoji pečialinda. 2 paukščiai sugauti ir sužieduoti Ventės rage. (V. Jusys, V. Eigirdas);

2014-04-12 - Ankstyvoji pečialinda prie Kretingos (S.Karalius);

2014-04-17 gieda ankstyvoji pečialinda miške ties Aukštadvariu Panevėžio raj.(Vl.Naruševičius);

2014-04-17 Ankstyvoji pečialinda girdėta prie Šyšos, Šilutės r. (A.Petraška);

2014-04-19 ankstyvoji pečialinda Žiemkelyje, Kauno r. (A.Kvaraciejus);

2014-04-19 Ankstyvosios pečialindos čiulba Skaistakalnio parke, Panevėžyje, taip pat, Nevėžio pakrančių medžiuose.(R. Kaunietis);

2014-04-19 Ankstyvosios pečialindos. 2 paukščiai gieda Rukloje, Jonavos r. (M.Karlonas);

2014-04-21 Čiulba anksyvoji pečialinda Zarasuose (I. Semionovas);

2014-04-21 Ankstyvosios pečialindos gieda Tumėjos miške, Anykščių raj. (R. Kaunietis);

2014-04-21 Ankstyvoji pečialinda čiulba medžiuose prie Tatulos upės Biržų r. (B. Maldūnienė);

2014-04-21 Bendžiukų k., Molėtų r.sav. girdėta vienas paukštis (E.Greimas);

2014-04-26 ankstyvoji pečialinda Bedugnės miške, Varėnos r. (A.Kvaraciejus). X

 

 

BALTABRUVIS NYKŠTUKAS (Regulus ignicapilla)

2013-03-22 Ventės rage sugautas baltabruvis nykštukas(R. Rangienė);

2014-03-24 baltabruvio nykštuko nežieduotas patinukas stebėtas Ventės rage, (V. Eigirdas);

2014-03-24 baltabruvio nykštuko, patelė sugauta Ventės rage, (V. Eigirdas, V. Jusys);

2014-03-25 Du patinai sugauti Ventės rage. (R. Rangienė, V.Jusys);

2014-03-26 Patelė ir 2 patinai sugauti Ventės rage (V. Jusys, R.Rangienė);

2014-03-29 baltabruvis nykštukas Lazdėnuose prie Senrusnės, Pagėgių sav. (E. Pakštytė);

2014-03-29 1 paukštis stebėtas Lazdėnuose šalia Senrusnės, Pagėgių sav. (E. Pakštytė);

2014-03-30 Dvi patelės sugautos Ventės rage. (V. Eigirdas, I. Meškinytė, V. Jusys);

2014-04-01 06:50 patinas sugautas Ventės rage. Dar vienas nežieduotas patinas čia matytas 11-12 val.              (V. Jusys, V. Eigirdas);

2014-04-04 Baltabruvis nykštukas. Vienas paukštis stebėtas Juodkrantėje prie Gintaro įlankos. (M.Karlonas, J.Zarankaitė). X

 

 

PAPRASTASIS NYKŠTUKAS (Regulus regulus)

2014-03-09 nykštukas gieda Užtrakių miške Trakų r. (E. Pakštytė);

2014-03-09 nykštuko giesmė girdėta Vaiškonių miške Kėdainių raj. (V. Naruševičius);

2014-03-17 nykštukas gieda Raseinių raj. (V. Kilčauskas). X

 

 

PILKOJI MUSINUKĖ (Muscicapa striata)

2014-04-29 Pilkoji musinukė pasirodė Panevėžyje, nuolatinėje perimvietėje. (R. Kaunietis);

2014-05-05 Dainiūnų k. Biržų r. sode pilkoji musinukė (A.Naudžius);

2014-05-09 pilkoji musinukė Ventės rage. (V. Eigirdas);

2014-05-10 pilkosios musinukės Trakuose (E. Pakštytė);

2014-05-10 Pilkosios musinukės Panevėžyje. (I.Vaičiūnaitė);

2014-05-10 pilkoji musinukė Bedugnio miške, Varėnos r. (A.Kvaraciejus);

2014-05-11.Pilkoji musinukė Vilniaus Vingio parke.(R.Karpavičius);

2014-05-13 - Pilkoji musinukė Kopgalyje (S.Karalius);

2014-05-15 Pilkoji musinukė Vaškuose, Pasvalio raj. (R. Simonavičius). X

 

 

MAŽOJI MUSINUKĖ (Ficedula parva)

2014-05-08 - Mažoji musinukė čiulba Kopgalyje (S.Karalius);

2014-05-08 mažoji musinukė čiulba Ventės rage (V. Jusys);

2014-05-10 dviejų mažųjų musinukių balsai skirtingose vietose Bedugnio miške, Varėnos r. (A.Kvaraciejus);

2014-05-14 Mažoji musinukė. Paukščio giesmė Didžiojo raisto k. miškuose, Jonavos r. (M.Karlonas);

2014-05-14 Zarasų r., Gražutės miške-čiulba mažoji musinukė (A.Čerkauskas). X

 

 

MARGASPARNĖ MUSINUKĖ (Ficedula hypoleuca)

2014-04-18 Du margasparnių musinukių patinukai pagal Smardonės upelį Biržų r. (B. Maldūnienė);

2014-04-19 Čiulba margasparnės musinukės patinas Zarasuose (I. Semionovas);

2014-04-19 Čiulba margasparnės musinukės patinas prie inkilo Dvarčionyse, Vilniuje (A. Skirpstas);

2014-04-20 Aktyvus patinukas Vilniuje (L. Raudonikis);

2014-04-20 Biržų girioje margasparnės musinukės patinas užsiėmęs inkilą.(A.Naudžius, V.Stirkė);

2014-04-21 margasparnė musinukė Trakuose (E. Pakštytė);

2014-04-21 Margasparnė musinukė. Paukštis girdėtas Kelmėje. (M.Karlonas);

2014-04-22 Aktyviai gieda Vilniuje Naujamiestyje (G. Petkus, G. Riauba);

 

2014-04-22 Margasparnė musinukė. Paukštis Plateliuose. (M.Karlonas)

2014-04-22 margasparnės musinukės prie inkilų Puzaičių miške Kėdainių raj.(Vl.Naruševičius);

2014-04-24 Margasparnės musinukės patinėlis čiulba Panevėžyje. (R. Kaunietis);

2014-04-26 margasparnė musinukė Bedugnės miške, Varėnos r. (A.Kvaraciejus);

2014-04-27 margasparnės musinukės Ventės rage. (V. Eigirdas);

2014-05-01 Margasparnė musinukė Bartkuškio k., Širvintų raj. (M. Šniaukštienė);

2014-05-03 Margasparnė musinukė Vilkiškėse, Šalčininkų raj. (V.Žemaitienė);

2014.05.03 Margasparnių musinukių pora grįžusi i savo perimvietę prie Pazelves ežero,Prienų rj.(K.Valinčienė). X

 

 

ŪSUOTOJI ZYLĖ (Panurus biarmicus)

2014-03-10 Ūsuotoji zylė. Kelių paukščių balsai iš nendryno Rusnėje (M. Karlonas);

2014-04-05 Ūsuotosios zylės. Paukščių balsai Rusnėje prie bokštelio. (M.Karlonas). X

 

 

PAPRASTOJI PILKOJI ZYLĖ (Parus palustris)

2014-02-02 Pilkųjų zylių giesmės Vilniuje. (R. Karpavičius);

2014-02-04 Kopgalyje pirmoji nedrąsi paprastosios pilkosios zylės giesmelė. (S. Karalius). X

 

 

ŠIAURINĖ PILKOJI ZYLĖ (Parus montanus)

2014-03-23 Pora šiaurinių pilkųjų zylių čiulbėdamos maitinsi Žiemkelio polderio krūmuose (S. Medžionis). X

 

 

MĖLYNOJI ZYLĖ (Parus caeruleus)

2014-03-20 Panevėžyje mėlynųjų zylių porelė pradėjo nešti lizdą. (R. Kaunietis). X

 

 

DIDŽIOJI ZYLĖ (Parus major)

2014-01-16 Pirmą pilną ir aiškią didžiosios zylės giesmę Panevėžyje teko išgirsti sausio 16 d. (R. Kaunietis);

2014-01-16 Pirma girdėta didžiosios zylės giesmė Vilniuje. (R. Karpavičius);

2014-02-03 Alytuje pirmosios aktyvios didžiųjų zylių ir bukučių giesmės (A.Petraška);

2014-03-12 - Kopgalyje pradėjo traukti didžiosios ir mėlynosios zylės (S.Karalius);

2014-05-21. Didžiosios zylės jaunikliai palikę lizdą Vilniuje. (R.Karpavičius).  X

 

 

BUKUTIS (Sitta europaea)

2014-01-26 Mėlynosios zylės ir bukučio pirmosios giesmės Vilniuje. (R. Karpavičius);

2014-02-03 Alytuje pirmosios aktyvios didžiųjų zylių ir bukučių giesmės (A.Petraška);

2014-02-05-6 d. visas Verkių parkas Vilniuje skambėjo nuo įvairių zylių, bukučių giesmių ir genių kalenimo. (M. Šniaukštienė). X

 

 

MIŠKINIS LIPUTIS (Certhia brachydactyla)

2014-03-29 Lipučiai. Aktyviai gieda Adutiškio miške, Ignalinos r. (M. Karlonas, A.Čerkauskas, G.Eigirdas, I.Vaičiūnaitė). X

 

 

REMEZA (Remiz pendulinus)

2014-03-27 Remezos pagal Ginkūnų tvenkinį Šiaulių r. (B. Maldūnienė);

2014-03-30 Remeza stebėta prie Metelio ež. Lazdijų raj. (A.Petraška);

2014-04-05 Remėza. Vieno paukščio balsas girdėtas Rusnėje. (M.Karlonas);

2014-04-06 Remeza. Girdėta Kintų žuv. tv. (M.Karlonas);

2014-04-08 Remeza. 2 paukščiai girdėti Žiemkelio pievose, Kauno rajone. (G. Eigirdas, V. Paškevičius.);

2014-04-18 Remeza girdėta Klimbalės durpyne, Žaliojoje girioje. Panevėžio r. (I.Vaičiūnaitė);

2014-04-21 Remezų pora netoli Amalvo polderio Marijampolės raj. (S. Medžionis). X

 

 

VOLUNGĖ (Oriolus oriolus)

2014-04-21 Volungė švilpavo visą dieną Tumėjos miško pakrašty,Anykščių raj. (R. Kaunietis);

2014-04-23 Volungės balsas Kirdonių miške Biržų r. (B. Maldūnienė);

2014-04-23 Volungė. Paukštis girdėtas Kibyšiuose, Varėnos r.(M.Karlonas);

2014-04-29 čiulba Riešėje Vilniaus raj. (G. Petkus);

2014-05-01 volungių pora Pakalniškių km. Šakių raj. (Ž.Bataitytė );

2014-05-02 volungė švilpauja Ventės rage. (V. Eigirdas);

2014-05-03 Volungė Jonaičių kaime, Šilutės raj. (E.Užpelkis);

2014-05-03 volungė miške šalio Žiemkelio, Kauno r. (A.Kvaraciejus);

2014-05-04 Volungės patinas stebėtas giedantis Nevėžio slėnyje netoli Raudondvario, Kauno raj. (S. Medžionis);

2014-05-04 Volungės giesmė girdėta Bendžiukų k., Molėtų r.sav. (E.Greimas);

2014-05-10 volungės Bedugnio ir 05-11 Dainavos miškuose, Varėnos r. (A.Kvaraciejus). X

 

 

PAPRASTOJI MEDŠARKĖ (Lanius collurio)

2014-04-21 Paprastosios medšarkės patinėlis sugrįžęs Tumėjos km., kur kasmet peri. (Anykščių raj.) (R. Kaunietis);

2014.04.25 Paprastoji medšarkė. Patinas stebėtas Rusnės saloje. (G. Eigirdas, V. Paškevičius.);

2014-04-26 2 paprastosios medšarkės patinėliai Barčių k., Varėnos r. (A.Kvaraciejus);

2014-04-27 Paprastoji medšarkė netoli Kampupės, Šilutės raj. (S. Medžionis, E. Šniaukšta);

2014-05-01 Paprastoji medšarkė Alytaus r. (A.Petraška);

2014-05-03 - Paprastosios medšarkės patinas ties Svencele (S.Karalius);

2014-05-14 Laukuose prie Biržų girios paprastoji medšarkė, patinas (A.Naudžius). X

 

 

RIEŠUTINĖ (Nucifraga caryocatactes)

2014-03-09 Riešutinės triukšmauja perimvietėse Užtrakių miške Trakų r. (E. Pakštytė). X

 

 

KOVAS  (Corvus frugilegus)

2014-02-pirmi migruojantys kovai pastebėti Ventės rage (V.Jusys);

2014-02-08. Kovas. Jurbarko raj, netoli nuo Skirsnemunės gyv. stebėta 6 kovų grupė. Tai migruojantys paukščiai, nes šiose vietose šiemet jie ne žiemojo. Tai pirmą kartą taip anksti per paskutinius 26 metus (R. Giedraitis);

2014-02-08 Padaugėjo kovų Takniškių sąvartyne, Alytaus raj. pasirodė pimi migrantai (A.Petraška);

2014-02-14. Kovas. Virš mano namų Jurbarke praskrido 16 kovų būrys (R. Giedraitis);

2014-02-22 Panevėžyje, Parko kolonijoje jau įsikūrę kovai. Kita kolonija tame pačiame parke dar tuščia (Čia ankstesniais metais kovai buvo baidomi). Senamiesčio kapinėse prie lizdų tupi tik septyni paukščiai, dar keli karksi netoliese. Matyt čia - mieste peržiemoję individai. (R. Kaunietis);

2014-02-23 Panevėžyje kovai jau įsikūrė abejose parko kolonijose, taip pat ir senose miesto kapinėse. Demonstruodami tuoktuvines pozas patinai karksi savo nesudėtingas giesmes. (R. Kaunietis);

2014-02-24 Kovai tvarko lizdus kolonijoje, Klaipėdoje skulptūrų parke (J. Morkūnas);

2014-02-25 Kovai tvarko lizdus kolonijoje, Salantai, Skuodo r, (J. Morkūnas);

2014-02-27 Kovai stebėti prie kolonijos Užusaliuose, Jonavos r. (M.Karlonas). X

 

 

PILKOJI VARNA (Corvus cornix)

2014-03-13 Varnų pora Panevėžyje neša lizdą. (R. Kaunietis). X

 

 

KRANKLYS (Corvus corax)

2014-02-16 Kranklys tupi lizde, Alytaus raj. (A.Petraška);

2014-02-23 .Kranklys jau tupi lizde Vingio parke. Iki vakar lizdas buvo tik trumpai tvarkomas. ( R.Karpavičius , G.Khiterer );

2014-02-23 Kranklys remontuojantis lizdą aukštos įtampos atramoje Kirdonių laukuose Biržų r. (B. Maldūnienė). X

 

 

PAPRASTASIS VARNĖNAS (Sturnus vulgaris)

2014-02-08 Trylika varnėnų stebėta Takniškių sąvartyne, Alytaus raj. (A.Petraška);

2014-02-13 4 varnėnai stebėti Jurbarke (P. Bagdonas);

2014-02-16 Jurbarko r. Smalininkuose stebėti 8 paukščiai smilginių strazdų būryje (A. Čeponis);

2014-02-21 Šeši Čečėnijos aikštėje Kaune (S. Medžionis);

2014-02-22 2 individai tupėjo eglės viršūnėje, Prienų r.,  Jiestrakio k. (M. Tatasevičiūtė);

2014-02-22 3 varnėnai būryje smilginių strazdų, laukuose prie Užusalių k. Jonavos r. (M. Karlonas);

2014-02-22 2 individai tupėjo eglės viršūnėje, Prienų rajone, Jiestrakio kaime.  (M. Tarasevičiūtė);

2014-02-23 būrelis varnėnų Paluknio pievose Trakų r. (E. Pakštytė);

2014-02-23 - 4 varnėnai Klaipėdoje, dar 4 laukuose ties Klaipėda (S.Karalius);

2014-02-23 rytą Kauno r. Garliavoje stebėtas besiilsintis varnėnas (A.Kvaraciejus);

2014-02-23 Vienas varnėnas praskrido virš sodybos Šakių r., Karkazų kaime (R. Juškaitis);

2014-02-24 Trys pievoje su smilginiais strazdais pagal Bitniškių mišką Biržų r. (B. Maldūnienė);

2014-02-25 Jau 9 varnėnai toje pačioje vietoje kaip vasario 21 d. Čečėnijos aikštėje Kaune. (S. Medžionis);

2014-02-25 Varnėnas Jonavos r. Išorų k. (M.Karlonas);

2014-02-27 Pirmieji šiemet 2 varnėnai pasirodė sodyboje Voniškių kaime, Šakių r. (R. Banaitienė);

2014-02-28 Biržų r. Pabiržės miestelyje vienas kartu su smilginiu strazdu. (B. Maldūnienė);

2014-03-01 varnėnai užiminėja inkilus Trakuose ir artimiausiose apylinkėse. (E. Pakštytė);

2014-03-01 Varnėnas, Jonavos r. Didžiojo raisto k. (M.Karlonas);

2014-03-02 5 paprastieji varnėnai Antanave, Kazlų Rūdos sav. (P.Ignatavičius); 

2014-03-04 Du būriai varnėnų 30+53 prie Margininkų k., Kauno r. (M.Karlonas);

2014-03-05 Pirmieji 5 varnėnai Raudondvaryje Kauno raj. (S. Medžionis).

2014.05.03 4 inkiluose iš 4 girdeti varnenų jauniklių cypsėjimas ir stebeti varnenai nešantys maistą i inkilus,Alšininkų km.,Prienų rj.(K.Valinčienė);

2014-05-22 Varnėnai Klaipėdoje jau palikę inkilus. (J. Morkūnas);

2014-05-23. Varnėno jaunikliai palikę inkilą Vilniuje . (R.Karpavičius). X

 

 

NAMINIS ŽVIRBLIS (Passer domesticus)

2014-05-20. Naminio žvirblio jaunikliai palikę lizdą Vilniuje. (R.Karpavičius);

2014-05-24 Ventės rage sugautas pirmas šiais metais jau lizdą palikęs naminio žvirblio jauniklis (V.Jusys);

 

 

PAPRASTASIS KIKILIS (Fringilla coelebs)

2014-02-25 3 Kikiliai prie kelio Klibiuose miške Kretingos r. (J. Morkūnas);

2014-03-09  Paprastojo kikilio giesmė Druskininkuose (L. Raudonikis);

2014-03-10 Paprastasis kikilis Buktos miške, Marijampolės sav. ( V. Razmus);

2014-03-15 Dainiūnų k. Biržų r. vienas paprastasis kikilis, patinas (A.Naudžius);

2014-03-15 Alytuje paprastojo kikilio, patelė (A.Petraška);

2014-03-15 kikilio patinas Marijampolės mieste (I. Šalaševičius);

2014-03-16 kikiliai gieda Trakuose. (E. Pakštytė);

2014-03-16 Panevėžyje matytas vienas kikilio patinas. (R. Kaunietis);

2014-03-16 Penki paprastieji kikiliai prie lesyklos Utenoje (D. Norkūnienė, D. Norkūnas);

2014-03-17 Kikilio patinas matytas Vaškų miestelyje, Pasvalio rajone. (R. Simonavičius);

2014-03-19 - Kopgalyje jau nemažai kikilių, kai kurie čiulba (S.Karalius);

2014-03-21 – Marijampolėje gieda kikiliai. (G. Petkus, G. Kubertavičiūtė);

2014-03-21 Zarasų r., Čigoniškė -masiškai traukia kikiliai (A. Čerkauskas);

2014-03-21 Kikilių giesmės ir migruojančių paukščių balsai Rukloje, Jonavos r. (M. Karlonas);

2014-03-21 Traukiantys dideli būriai paprastųjų ir šiaurinių kikilių. Karsakiškio apylinkės, Panevėžio r. (I.Vaičiūnaitė);

2014-03-21 Tumėjos miške, Anykščių raj. jau plačiai pasklidę paprastieji kikiliai. (R. Kaunietis);

2014-03-21. Teritoriniai kikiliai Vilniaus Vingio parke. (R.Karpavičius);

2014-03-22 gausūs paprastieji kikiliai Žiemkelio aplinkiniuose miškuose, Kauno r. (A.Kvaraciejus);

2014-03-22 Panevėžyje pamažu įsigieda kikiliai. (R. Kaunietis);

2014-03-22 Kikilis pradėjo čiulbėti sode Bendžiukų k., Molėtų r.sav. (E.Greimas);

2014-03-23 Paprastieji kikiliai įvairiose Vilkaviškio raj. ir Kazlų Rūdos sav. vietose (P.Ignatavičius). X

 

 

ŠIAURINIS KIKILIS (Fringilla montifringilla)

2014-03-21 - Kopgalyje skrenda šiauriniai kikiliai (S.Karalius);

 

 

SVILIKĖLIS (Serinus serinus)

2014-03-28 svilikėlis čiulba Kėdainiuose-Babėnuose.(V.Naruševičius);

2014.04.01 svilikėlis čiulba Smiltynėje (J.Zarankaitė);

2014.04.04 svilikėlis čiulba Vilniuje (A. Skirpstas);

2014-04-05 svilikėlis giedojo Žaizdrių k. Trakų r., o 2014-04-06 - Pagėgiuose (E. Pakštytė);

2014-04-07 Svilikėlio balsas, Alytuje (A.Petraška);

2014-04-11 Svilikėlis gieda Kaune. (I.Vaičiūnaitė);

2014-04-11 - Svilikėlis Kopgalyje (S.Karalius);

2014-04-12 Svilikėliai gieda Druskininkuose ir Latežeryje (P.Ignatavičius, J.Klimaitė);

2014-04-16 Svilikėlis Panevėžyje. (R. Kaunietis);

2014-04-20 Svilikėlis. Vienas paukštis girdėtas Merkinėje, Varėnos r. (M.Karlonas);

2014-04-20 svilikėlio balsas Garliavoje, Kauno r. (A.Kvaraciejus).

2014-04-23 Svilikėlis grįžo į savo nuolatinę perimvietę Veterinarijos akademijos kiemelyje 04-24. Jis kasmet pasirodo kiek vėliau nei isgirstami kitose vietose.(A.Kvaraciejus). X

 

 

ŽALIUKĖ (Carduelis chloris)

2014-03-02 Čiulba (nedrasiai) žaliukė (J. ir R. Morkūnai);

2014-03-06. Žaliukė. Pirmą kartą šiemet Jurbarko raj. girdėta žaliukių patino giesme ir kleve šalia namų matytas tupintis 16 paukščių būrelis. Tai jau migruojantys paukščiai, nes lesykloje maitinosi 5 žaliukės (R. Giedraitis);

2014-03-09 Žaliukė čiulba Bendžiukų k., Molėtų r.sav. (E.Greimas). X

 

 

DAGILIS (Carduelis carduelis)

2014-03-11 čiulba dagilis Saviečių km.Kėdainių raj. (V. Naruševičius);

2014-03-16 Dagilis čiulba Bendžiukų k., Molėtų r.sav. (E.Greimas). X

 

 

PAPRASTASIS ČIVYLIS (Carduelis cannabina)

2014-02-18 Vienas paukštis čiulbėjo beržo viršūnėje prie Linkaičių, Joniškio r. (R. Stankūnas);

2014-02-19 2 čivyliai ties Ringaudais Kauno r. (Vl. Naruševičius);

2014-02-22 Apie 15 paukščių stebėta Krokialaukyje, Alytaus raj. (A. Petraška);

2014-02-22 ryte čivylis Ansainių km.Girdėjau pempę ties Saviečių km Kėdainių raj.Skrenda daug vieversių. (V. Naruševičius);

2014-02-23 2 paukščiai matyti šalia Domeikavos Kauno, raj. (G. Eigirdas);

2014-02-23 Trys paukščiai laukuose ties Klaipėda. (S. Karalius);

2014-02-28 Vienas čivylis ties Panevėžio - Pasvalio rajonų riba (R. Kaunietis);

2014-03-02 Vienas garsiai čiulbantis pagal Smardonę praskrendantis paprastasis čivylis Biržų r.(B. Maldūnienė);

2014-03-04 Pora čivylių ties Užupių k., Kauno r. (M.Karlonas);

2014-03-05 5 čivyliai pakelėje ties Rudamina Vilniaus raj. (V. Naruševičius).  X

 

 

GELTONSNAPIS ČIVYLIS (Carduelis flavirostris)

2014-02-25 Vienas paukštis stebėtas prie negyvenamos sodybos Šakių r., Stulgių kaime. (O. Atkočaitis);

2014-03-18 7 paukščiai praskrido virš laukų netoli Papilio, Biržų r. (A. Naudžius);

 

 

PAPRASTASIS ČIMČIAKAS (Carduelis flammea)

2014-03-29 Paprastasis čimčiakas. Pavieniai ir būreliais traukia į šiaurę, Ignalinos r. (M. Karlonas, A.Čerkauskas, G.Eigirdas, I.Vaičiūnaitė);

 

 

POLIARINIS ČIMČIAKAS (Carduelis hornemanni)

2014-03-16 Vienas stebėtas Ventės rage. (V. Jusys, V. Eigirdas);

 

 

RAUDONGALVĖ SNIEGENA (Carpodacus erythrinus)

2014-05-06 Raudongalvės sniegenos patinas gieda Žiemkelio pievose, Kauno raj. (E.Šniaukšta);

2014-05-09.Raudongalvės sniegenos patinukas Neries pakrantės krūmynuose prie Vilniaus. (R.Karpavičius);

2014-05-11 raudongalvė sniegena prie Uosupio up., Ramonų k., Varėnos r. (A.Kvaraciejus);

2014-05-12 Raudongalvė sniegena čiulba Tumėjos kaimo sodyboje, Anykščių raj. (R. Kaunietis);

2014-05-14 raudongalvė sniegena čiulba Ventės rage (V. Jusys);

2014-05-14 Biržų girioje čiulba raudongalvės sniegenos (A.Naudžius);

2014-05-15 - Raudongalvė sniegena Kopgalyje (S.Karalius);

2014-05-15 Zarasų r., prie Drūkšių ežero-gieda raudongalvė sniegena (A.Čerkauskas);

2014-05-15 Pabiržės mstl., sode girdėta raudongalvė sniegena, Biržų r. (B. Maldūnienė). X

 

 

PENTINUOTOJI STARTA (Calcarius lapponicus)

2014-03-11 - Pentinuotoji starta laukuose ties Klaipėda (S.Karalius);

2014-03-11 Pentinuotoji starta. 1 paukštis praskrido šiaurės kryptimi Rusnėje prie bokštelio. (M.Karlonas, V.Eigirdas);

2014-03-17 Vienas paukštis kartu su sniegstartėmis laikėsi prie ražienų lauko netoli Lankupių kaimo,Šilutės r. (J. Morkūnas, V. Eigirdas);

2014-04-08 Nida – 1 migrantas (K Castren, Lasse J Laine). X

 

 

SNIEGSTARTĖ (Plectrophenax nivalis)

2014-02-24 Du būriai sniegstarčių, po ~ 20 paukščių, Ruklos poligono pakilimo take, Jonavos r. (M.Karlonas);

2014-03-04 Dvidešimt dvi sniegstartės migruojančios laukais pagal Tatulos upę Biržų r.(B. Maldūnienė);

2014.03.04 Sniegstartė 114 paukščių prie Vandžiogalos. ( V. Paškevičius, G. Eigirdas. );

2014-03-05 Nemažiau 50 sniegstarčių prie Šilutės (E.Užpelkis);

2014-03-08 Dvi sniegstartės ant Papio ežero ledo, Šalčininkų raj. (A.Petraška);

2014-03-09 sniegstartė ant žvyrkelio ties Pavermeniu Kėdainių raj. (V. Naruševičius);

2014-03-10 Sniegstartė. Trys pulkeliai ( 1+6+8) laukuose prie Drevernos. (M. Karlonas);

2014-03-11 Sniegstartė. 10+ paukščių Rusnėje. (M.Karlonas, V.Eigirdas);

2014-03-15 sniegstartė ant žvyrkelio laukuose ties Anciškiais Kėdainių raj. (V. Naruševičius). X

 

 

GELTONOJI STARTA (Emberiza citrinella)

2014-02-27 Geltonosios startos giesmė Prie Likėnų parko Biržų r. (B.Maldūnienė);

2014-03-01 geltonosios startos giesmė pamiškėje ties Šventybrasčiu Kėdainių raj. (V. Naruševičius);

2014-03-02 Ukmergės, Molėtų, Anykščių rajonuose gieda geltonosios startos. (M.Karlonas);

2014-03-06 - 6 geltonųjų startų patinai užsiėmę lizdines teritorijas Nevieriškės apl., Švenčionių r. (L.Raudonikis). X

 

 

SODINĖ STARTA (Emberiza hortulana)

2014-04-28 Sodinės startos jau sugrįžę į perimvietes Nemuno deltoje. (M.Karlonas);

2014-05-03 - Sodinės starta netoli Drevernos (S.Karalius);

2014-05-04 Grįžo į perimvietę netoli Zujūnų, Vilniaus raj. (Simonas Minkevičius, Sandra Minkevičienė);

2014-05-10 Stebėtas patinas Šakių r.sav.,Voniškių k., prie melioracijos griovio (O. Atkočaitis);

2014-05-11 Du patiniai čiulba Šilmeidžių kaime, Šilutės raj., ne mažiau keturi metai toje pačioje vietoje (E. Užpelkis). X

 

 

NENDRINĖSTARTA (Emberiza schoeiclus)

2014-03-02 Vienas giedantis patinas šalia prieplaukos Drevernoje, Klaipėdos raj. (S. Minkevičius, S. Minkevičienė);

2014-03-03 netoli Nidos nendrine starta, labai gausiai į šiaurę skrido suopiai. (J. Zarankaitė);

2014-03-06 nendrinė starta Nerespinkos ež. pakrantėje Trakų r. (E. Pakštytė);

2014-03-08 Dvi nendrinės startos tarp Baltosios Vokės ir Papio ežero, Šalčininkų raj. (A.Petraška);

2014-03-08 Nendrinės startos, pavieniai paukščiai sebėti įvairiose Nemuno deltos vietose. (J. Morkūnas, V. Eigirdas);

2014-03-09 Nendrinė starta. 3 Šilavoto žuvininkystės tv. Prienų r. (S. Medžionis);

2014-03-09 ne mažiau 4 nendrinių startų tuoktuvinės giesmės Žiemkelyje, Kauno r. (A.Kvaraciejus);

2014-03-09 - dvi nendrinės startos kanalo pakraštyje, Švendubrės pievose, Druskininkų sav. (L. Raudonikis);

2014-03-10 Nendrinė starta. Nemuno deltos nendrynuose ir krūmynuose jau dažna. (M. Karlonas);

2014-03-10 Nendrinė starta Žiemkelių pievose, Kauno raj. (M., L. Šniaukštos);

2014-03-10 nendrinė starta gieda žuv. tvenkiniuose prie ,,Karpynės" (Raseinių r. sav.) (V.Kičauskas);

2014-03-11 Nendrinė starta. Šįryt ties Mituvos ir Nemuno santaka Jurbarke girdėtas ir stebėtas vienas nendrinės startos patinas (R. Giedraitis);

2014-03-11 - 2 nendrinių startų patinai laukuose ties Klaipėda (S.Karalius);

2014-03-11 nendrinė starta Barupės tvenkinio pakrantės nendryne Kėdainių raj. (V. Naruševičius);

2014-03-11 Keleto nendrinių startų patinėlių nedrąsios giesmės Inturkėje, Molėtų r.sav., ties tiltu per Vašuoko ež. (E.Greimas);

2014-03-23 Balsupių pelkė, Marijampolės sav. Nendrinė starta - apie 20 (I.Šalaševičius). X

 

 

PILKOJI STARTA (Emberiza calandra)

2014-04-04 Pilkoji starta. Giedantis paukštis geltonųjų startų būryje, prie Mockių k. Šilutės r. (M.Karlonas);

 


Reti stebėjimai

2023-12-09
Aythya marila
2023-12-09
Gavia arctica
2023-12-09
Emberiza schoeniclus
2023-12-02
Turdus iliacus
2023-12-10
Gallinula chloropus
2023-12-10
Alauda arvensis
2023-12-10
Rallus aquaticus
2023-12-10
Alauda arvensis
2023-12-10
Calcarius lapponicus
2023-12-10
Circus cyaneus