Š.M. BALANDŽIO 7 D. VYKS LOD VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

LOD narių visuotinis susirinkimas (toliau – Susirinkimas) už 2017 metus vyks š.m. balandžio 7 d. Kaune, T. Ivanausko zoologijos muziejaus Konferencijų salėje (Laisvės al. 106, Kaunas). LOD dėkoja muziejaus administracijai už paramą suteikiant erdvias patalpas bei užtikrinant jų techninį aptarnavimą. Registracija vyks 9-10 val., tačiau prašome, kas gali, atvykti kuo anksčiau, nes registracijos pabaigoje susirinkus daugiau narių, gali vėluoti ir taip įtemptos darbotvarkės susirinkimo pradžia.

Be įprastos darbotvarkės: LOD sekretoriato, LOD Tarybos, LOD Kontrolės komisijos ir Lietuvos ornitofaunistinės komisijos metinių darbo ataskaitų bei pranešimų apie LOD vykdytus projektus ir akcijas, bus svarstomos 2018 m. darbų kryptys, kurias tvirtins Susirinkimo dalyviai. Po pietų numatomos diskusijos apie „Metų paukščio – tetervino“ akciją, Lietuvos perinčių paukščių atlaso  lauko darbus. Be to, Susirinkimo dalyviai bus supažindinti su žiemojančių vandens paukščių apskaitų bei Kalėdinio maratono rezultatais. Atskiru pranešimu dalyviai bus supažindinti su paukščių fenologinių ir kitų stebėjimų duomenų informacine sistema, aptartos jos galimybės.

Daugiau informacijos apie Susirinkimo darbotvarkę ir planuojamus pranešimus surasite jo Programoje.

Automobilius galima parkuoti L. Sapiegos ir kitose šalutinėse Laisvės alėjos gatvėse.

Kilus klausimams, prašome kreiptis į LOD sekretoriatą.

Susirinkimo vieta - T. Ivanausko zoologijos muziejaus Konferencijų salėje (Laisvės al. 106, Kaunas) 

 

Mindaugo Ilčiuko nuotrauka

Nuotraukos

Reti stebėjimai

2019-03-23
Milvus milvus
2019-03-22
Milvus milvus
2019-03-24
Milvus milvus
2019-03-23
Calcarius lapponicus
2019-03-23
Podiceps auritus
2019-03-22
Branta canadensis
2019-03-21
Milvus milvus
2019-03-20
Anser brachyrhynchus
2019-03-21
Anser erythropus
2019-03-20
Anser erythropus