Naujas LOD žurnalo „PAUKŠČIAI“ numeris 37

Turinys

 

Skatiname ornitologinį turizmą

L. Raudonikis, J. Liaudanskytė, M. Karlonas, E. Drobelis.

Or­ni­to­lo­gi­nis tu­riz­mas plė­to­ja­mas Dzū­ki­jos ir Bebros re­gio­nuo­se

M. Karlonas. Ste­bė­ti paukščius Dzūki­jo­je ir Biebžos na­cio­na­li­nia­me par­ke bus pa­pras­čiau

 

Paukščių apsauga

M. Karlonas. Ma­no­ma, kad Lie­tu­vo­je kas­met ka­tės su­dras­ko apie 1 mln. paukščių

 

Paukščių apskaitos

M. Ružauskas. Žiemos paukščio akcija. Tulžių (Alcedo atthis) stebėjimai 2017–2018 m. žiemą

 

Svarbios publikacijos

Paukščių tyrimai

E. Pakštytė, M. Kirstukas, L. Raudonikis. Paukščių tyrimų Tyrulių pelkėje 2013–2017 m. rezultatai 

 

Pažinkime paukščius

M. Karlonas. Nau­jai iš­skir­tų rū­šių – tun­dri­nės ir žel­me­ni­nės žąsų – iden­ti­fi­ka­ci­ja

 

Or­ni­to­fau­nis­ti­niai ste­bė­ji­mai

S. Karalius. Or­ni­to­fau­nis­ti­niai ste­bė­ji­mai Lie­tu­vo­je 2017–2018 m. žiemą

M. Karlonas, E. Pakštytė, M. Ružauskas. Retų paukščių stebėjimai kaimyninėse šalyse ir Vakarų Palearktikoje 2017–2018 m. žiemą

 

LOFK informacija

LOFK in­for­muo­ja apie Lie­tu­vos paukščių są­ra­šo pa­kei­ti­mus

 

Ornitologo užrašai

V. Adomonis. Prieš šimtą metų… (2)

 

Kalbiname ornitologą

Pokalbis su Kęstučiu Čepėnu

 

Ornitologinės kelionės

L. Šniaukšta. Stebėti retenybių į egzotiškąjį Tailandą

 

Įvai­re­ny­bės

Ankstesnius žurnalo "Paukščiai" numerius taip pat galėsite skaityti mūsų interneto svetainėje šioje nuorodoje: http://www.birdlife.lt/zurnalas-pauksciai 

Jeigu esate LOD narys ir negavote žurnalo, kreipkitės el. paštu: gediminas.petkus@birdlife.lt 

Lietuvos ornitologų draugija dėkoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui (toliau SRTRF) 2018 metais suteikusiems 4 000 EUR paramą projektui "Žymiausi gamtininkai, ornitologai ir jų darbai Lietuvos atkūrimo šimtmetyje“ Nr. 061-2NS .


Reti stebėjimai

2019-03-23
Milvus milvus
2019-03-22
Milvus milvus
2019-03-24
Milvus milvus
2019-03-23
Calcarius lapponicus
2019-03-23
Podiceps auritus
2019-03-22
Branta canadensis
2019-03-21
Milvus milvus
2019-03-20
Anser brachyrhynchus
2019-03-21
Anser erythropus
2019-03-20
Anser erythropus