Kaupiama informacija

Atnaujinta 2014-12-09
 
Savo pasiūlymus ir pastabas siųskite adresu: lofkmail@gmail.com
Sutrumpinimų paaiškinimas / Explanation of shortenings
LOFK / Lithuanian Rarity Commity: LOFK ženklu pažymėtų rūšių stebėjimus turi tvirtinti LOFK (reikia pildyti LOFK anketas) / no mark=not to be approved by LOFK, LOFK = LOFK is analysing all records.

 

Lietuviškas pavadinimas

Lotyniškas pavadinimas
Angliškas pavadinimas
 Renkama informacija
Juodoji gulbė
Cygnus atratus
Black Swan
Visi stebėjimai
Gulbė nebylė
Cygnus olor
Mute Swan
 
Mažoji gulbė
Cygnus columbianus
Tundra Swan
V.15- VIII.31 ir XII.01-II.29
Gulbė giesmininkė
Cygnus cygnus
Whooper Swan
XII.01-II.29
Želmeninė žąsis
Anser fabalis
Bean Goose
V.20-IX.10 ir XII.01-III.01
Trumpasnapė žąsis
Anser brachyrhynchus
Pink-footed Goose
Visi stebėjimai
Baltakaktė žąsis
Anser albifrons
Greater White-fronted Goose
VI.01-IX.10 ir XII.01-II.29
Mažoji žąsis
Anser erythropus
Lesser White-fronted Goose
Visi stebėjimai
Pilkoji žąsis
Anser anser
Greylag Goose
XII.01-II.29
Kalninė žąsis
Anser indicus
Bar-headed Goose
Visi stebėjimai
Snieginė žąsis
Anser caerulescens
Snow Goose
Visi stebėjimai
Kanadinė berniklė
Branta canadensis
Canada Goose
Visi stebėjimai
Šiaurinė kanadinė berniklė
Branta hutchinsii
Cackling Goose
Visi stebėjimai
Baltaskruostė berniklė
Branta leucopsis
Barnacle Goose
VI.01-IX.10 ir XII.01-II.29
Paprastoji berniklė
Branta bernicla
Brant Goose
Visi stebėjimai
B.b.hrota - LOFK
Rudakaklė berniklė
Branta ruficollis
Red-breasted Goose
Visi stebėjimai
Egiptinė žąsis
Alopochen aegyptiaca
Egyptian Goose
LOFK
Rudoji urvinė antis
Tadorna ferruginea
Ruddy Shelduck
LOFK
Urvinė antis
Tadorna tadorna
Common Shelduck
XI.01-III.10
ir visi stebėjimai vidaus vandenys (išskyrus Klaipėdos aps. ir Pagėgiu s.
Miškinė antis
Aix sponsa
Wood Duck
Visi stebėjimai
Mandarininė antis
Aix galericulata
Mandarin Duck
Visi stebėjimai
Eurazinė cyplė
Anas penelope
Eurasian Wigeon
XII.01-II.29
Amerikinė cyplė
Anas americana
American Wigeon
LOFK
Puikioji cyplė
Anas sibilatrix
Chiloe Wigeon
Visi stebėjimai
Pilkoji antis
Anas strepera
Gadwall
XII.01-II.29
Rudagalvė kryklė
Anas crecca
Eurasian Teal
XII.01-II.29
Didžioji antis
Anas platyrhynchos
Mallard
 
Smailiauodegė antis
Anas acuta
Northern Pintail
XII.01-II.29
Dryžagalvė kryklė
Anas querquedula
Garganey
XII.01-III.15
Šaukštasnapė antis
Anas clypeata
Northern Shoveler
XII.01-III.15
Šalminė antis
Netta rufina
Red-crested Pochard
Visi stebėjimai
Rudagalvė antis
Aythya ferina
Common Pochard
XII.01-II.29
Rudė
Aythya nyroca
Ferruginous Duck
Visi stebėjimai
Kuoduotoji antis
Aythya fuligula
Tufted Duck
 
Žiloji antis
Aythya marila
Greater Scaup
XII.01-II.29 (tik vidaus vandenyse)
Paprastoji gaga
Somateria mollissima
Common Eider
Visi stebėjimai
Skiauterėtoji gaga
Somateria spectabilis
King Eider
LOFK
Sibirinė gaga
Polysticta stelleri
Steller's Eider
Visi stebėjimai
Islandinė antis
Histrionicus histrionicus
Harlequin Duck
LOFK
Ledinė antis
Clangula hyemalis
Long-tailed Duck
VI.01-VIII.31 ir visi stebėjimai vidaus vandenyse
Juodoji antis
Melanitta nigra
Common Scoter
VI.01-VIII.31 ir visi stebėjimai vidaus vandenyse
Nuodėgulė
Melanitta fusca
Velvet Scoter
VI.01-VIII.31 ir visi stebėjimai vidaus vandenyse
Klykuolė
Bucephala clangula
Common Goldeneye
 
Baltakuodė klykuolė Bucephala albeola Bufflehead Visi stebėjimai
Mažasis dančiasnapis
Mergellus albellus
Smew
V.15-VIII.31
Vidutinis dančiasnapis
Mergus serrator
Red-breasted Merganser
V.01-VIII.31 (visur) ir XII.01-II.29 (tik vidaus vandenyse)
Didysis dančiasnapis
Mergus merganser
Common Merganser
 
Baltagalvė stačiauodegė antis
Oxyura leucocephala
White-headed Duck
Visi stebėjimai
Jerubė
Tetrastes bonasia
Hazel Grouse
 
Žvyrė
Lagopus lagopus
Willow Ptarmigan
LOFK
Tetervinas
Tetrao tetrix
Black Grouse
 
Kurtinys
Tetrao urogallus
Western Capercaillie
 
Kurapka
Perdix perdix
Grey Partridge
 
Putpelė
Coturnix coturnix
Common Quail
X.01-IV.15
Paprastasis fazanas
Phasianus colchicus
Common Pheasant
Visi stebėjimai
Auksinis fazanas Chrysolophus pictus Golden Pheasant Visi stebėjimai
Sidabrinis fazanas Lophura nycthemera Gallopheasant Visi stebėjimai
Rudakaklis naras
Gavia stellata
Red-throated Loon
XII.01-III.15 (tik vidaus vandenyse) ir VI.01-VIII.31
Juodakaklis naras
Gavia arctica
Black-throated Loon
XII.01-III.15 (tik vidaus vandenyse) ir VI.01-VIII.31
Ledinis naras
Gavia immer
Great Northern Loon
LOFK
Geltonsnapis naras
Gavia adamsii
Yellow-billed Loon
LOFK
Mažasis kragas
Tachybaptus ruficollis
Little Grebe
XII.01-III.15
Ausuotasis kragas
Podiceps cristatus
Great Crested Grebe
XII.01-III.15 (tik vidaus vandenyse)
Rudakaklis kragas
Podiceps grisegena
Red-necked Grebe
XII.01-III.15
Raguotasis kragas
Podiceps auritus
Horned Grebe
Visi stebėjimai
Juodakaklis kragas
Podiceps nigricollis
Black-necked Grebe
XI.01-III.15
Šiaurinis audrašauklis
Oceanodroma leucorhoa
Leach's Storm Petrel
LOFK
Šiaurinis padūkėlis
Morus bassanus
Northern Gannet
LOFK
Didysis kormoranas
Phalacrocorax carbo
Great Cormorant
XII.01-II.29 (tik vidaus vandenyse)
Kuoduotasis kormoranas
Phalacrocorax aristotelis
European Shag
LOFK
Mažasis kormoranas
Phalacrocorax pygmeus
Pygmy Cormorant
LOFK
Rožinis pelikanas
Pelecanus onocrotalus
Great White Pelican
LOFK
Garbanotasis pelikanas Pelecanus crispus Dalmatian Pelican LOFK
Didysis baublys
Botaurus stellaris
Eurasian Bittern
XII.01-II.29
Mažasis baublys
Ixobrychus minutus
Little Bittern
Visi stebėjimai
Naktikovis
Nycticorax nycticorax
Black-crowned Night Heron
LOFK
Ibiškasis garnys
Bubulcus ibis
Cattle Egret
LOFK
Mažasis baltasis garnys
Egretta garzetta
Little Egret
LOFK
Didysis baltasis garnys
Egretta alba
Great Egret
XI.16-III.15
Pilkasis garnys
Ardea cinerea
Grey Heron
 
Purpurinis garnys
Ardea purpurea
Purple Heron
LOFK
Juodasis gandras
Ciconia nigra
Black Stork
IX.15-III.20
Baltasis gandras
Ciconia ciconia
White Stork
IX.15-III.15
Rudasis ibis
Plegadis falcinellus
Glossy Ibis
LOFK
Šventasis ibis
Threskiornis aethiopicus
African Sacred Ibis
Visi stebėjimai
Girnovė
Platalea leucorodia
Eurasian Spoonbill
LOFK
Paprastasis flamingas
Phoenicopterus roseus
Greater Flamingo
LOFK
Vapsvaėdis
Pernis apivorus
European Honey Buzzard
X.01-IV.15
Juodasis peslys
Milvus migrans
Black Kite
X.01-III.15
Rudasis peslys
Milvus milvus
Red Kite
Visi stebėjimai
Jūrinis erelis
Haliaeetus albicilla
White-tailed Eagle
 
Palšasis grifas
Gyps fulvus
Griffon Vulture
LOFK
Gyvatėdis
Circaetus gallicus
Short-toed Snake Eagle
Visi stebėjimai
Nendrinė lingė
Circus aeruginosus
Western Marsh Harrier
XI.01-III.15
Javinė lingė
Circus cyaneus
Northern Harrier
V.15-VIII.31 ir XII.01-II.29
Stepinė lingė
Circus macrourus
Pallid Harrier
Visi stebėjimai
Pievinė lingė
Circus pygargus
Montagu's Harrier
X.01-III.15
Vištvanagis
Accipiter gentilis
Northern Goshawk
 
Paukštvanagis
Accipiter nisus
Eurasian Sparrowhawk
 
Paprastasis suopis
Buteo buteo
Common Buzzard
 
Stepinis suopis
Buteo rufinus
Long-legged Buzzard
LOFK
Tūbuotasis suopis
Buteo lagopus
Rough-legged Buzzard
V.01-IX.15
Mažasis erelis rėksnys
Aquila pomarina
Lesser Spotted Eagle
X.01-III.15
Didysis erelis rėksnys
Aquila clanga
Greater Spotted Eagle
LOFK
Nepalinis erelis
Aquila nipalensis
Steppe Eagle
LOFK
Karališkasis erelis
Aquila heliaca
Eastern Imperial Eagle
LOFK
Kilnusis erelis
Aquila chrysaetos
Golden Eagle
Visi stebėjimai
Nykštukinis erelis
Aquila pennata
Booted Eagle
LOFK
Žuvininkas
Pandion haliaetus
Western Osprey
X.15-III.15
Stepinis pelėsakalis
Falco naumanni
Lesser Kestrel
LOFK
Paprastasis pelėsakalis
Falco tinnunculus
Common Kestrel
XI.01-III.15` (išskyrus pajūrį)
Raudonkojis sakalas
Falco vespertinus
Red-footed Falcon
Visi stebėjimai
Startsakalis
Falco columbarius
Merlin
V.01-IX.10, XII.01-III.15
Sketsakalis
Falco subbuteo
Eurasian Hobby
X.01-IV.15
Eleonoros sakalas
Falco eleonorae
Eleonora's Falcon
LOFK
Taurusis sakalas
Falco cherrug
Saker Falcon
LOFK
Medžioklinis sakalas
Falco rusticolus
Gyrfalcon
LOFK
Sakalas keleivis
Falco peregrinus
Peregrine Falcon
V.01-VIII.15 ir XII.01-II.29
Ilgasnapė vištelė
Rallus aquaticus
Water Rail
XII.01-III.15
Švygžda
Porzana porzana
Spotted Crake
X.01-III.31
Plovinė vištelė
Porzana parva
Little Crake
IX.15-IV.25
Mažoji švygžda Porzana pusilla Baillon's Crake LOFK
Griežlė
Crex crex
Corn Crake
X.01-IV.15
Nendrinė vištelė
Gallinula chloropus
Common Moorhen
XII.01-II.29
Laukys
Fulica atra
Eurasian Coot
 
Pilkoji gervė
Grus grus
Common Crane
XI.20-II.29
Puošnusis einis
Chlamydotis undulata
Houbara Bustard
LOFK
Didysis einis
Otis tarda
Great Bustard
LOFK
Jūršarkė
Haematopus ostralegus
Eurasian Oystercatcher
XI.01-III.15
Kojūkas
Himantopus himantopus
Black-winged Stilt
LOFK
Avocetė
Recurvirostra avosetta
Pied Avocet
Visi stebėjimai
Storkulnis
Burhinus oedicnemus
Eurasian Stone-curlew
LOFK
Juodasparnė kregždūnė
Glareola nordmanni
Black-winged Pratincole
LOFK
Upinis kirlikas
Charadrius dubius
Little Ringed Plover
X.01-III.31
Jūrinis kirlikas
Charadrius hiaticula
Common Ringed Plover
V.01-VII.15 (išskyrus Klaipėdos apsk.) ir XI.01-III.15 (visur)
Juodakojis kirlikas
Charadrius alexandrinus
Kentish Plover
LOFK
Mornelis
Charadrius morinellus
Eurasian Dotterel
LOFK
Tundrinis sėjikas Pluvialis fulva Pacific Golden Plover LOFK
Amerikinis sėjikas
Pluvialis dominica
American Golden Plover
LOFK
Dirvinis sėjikas
Pluvialis apricaria
European Golden Plover
XII.01-II.29
Jūrinis sėjikas
Pluvialis squatarola
Grey Plover
VI.01-VII.10 ir XII.01-IV.15
Baltauodegė pempė
Vanellus leucurus
White-tailed Lapwing
LOFK
Paprastoji pempė
Vanellus vanellus
Northern Lapwing
XII.01-II.29
Islandinis bėgikas
Calidris canutus
Red Knot
XI.01-IV.30
ir visi stebėjimai šalies viduje
Smiltinukas
Calidris alba
Sanderling
XI.01-VII.15
Mažasis bėgikas
Calidris minuta
Little Stint
X.15-V.10
Teminko bėgikas
Calidris temminckii
Temminck's Stint
X.01-V.01
Raibakrūtis bėgikas
Calidris melanotos
Pectoral Sandpiper
LOFK
Riestasnapis bėgikas
Calidris ferruginea
Curlew Sandpiper
IX.20-V.20
Jūrinis bėgikas
Calidris maritima
Purple Sandpiper
LOFK
Juodakrūtis bėgikas
Calidris alpina
Dunlin
XI.15-IV.15
Plokščiasnapis bėgikas
Calidris falcinellus
Broad-billed Sandpiper
Visi stebėjimai
Gaidukas
Calidris pugnax
Ruff
XI.01-III.31
Oželis nykštukas
Lymnocryptes minimus
Jack Snipe
XII.01-II.29 ir V.15-VIII.31
Perkūno oželis
Gallinago gallinago
Common Snipe
XII.01-II.29
Stulgys
Gallinago media
Great Snipe
IX.01-III.31
Slanka
Scolopax rusticola
Eurasian Woodcock
XII.01-III.15
Paprastasis griciukas
Limosa limosa
Black-tailed Godwit
X.15-III.20
Laplandinis griciukas
Limosa lapponica
Bar-tailed Godwit
XI.01-IV.30 ir visi stebėjimai (išskyrus Klaipėdos apskr.)
Vidutinė kuolinga
Numenius phaeopus
Whimbrel
IX.01 - IV.15 ir V.01-VII.31
Didžioji kuolinga Numenius arquata Eurasian Curlew X.15-III.2
Tamsusis tilvikas
Tringa erythropus
Spotted Redshank
XI.01-III.31
Raudonkojis tulikas
Tringa totanus
Common Redshank
XI.01-III.15
Kūdrinis tilvikas
Tringa stagnatilis
Marsh Sandpiper
Visi stebėjimai
Žaliakojis tulikas
Tringa nebularia
Common Greenshank
XI.01-III.31
Brastinis tilvikas
Tringa ochropus
Green Sandpiper
X.01-III.15
Tikutis
Tringa glareola
Wood Sandpiper
X.10-IV.20
Terekija
Xenus cinereus
Terek Sandpiper
LOFK
Krantinis tilvikas
Actitis hypoleucos
Common Sandpiper
X.01-IV.15
Dėmėtasis krantinis tilvikas
Actitis macularius
Spotted Sandpiper
LOFK
Akmenė
Arenaria interpres
Ruddy Turnstone
X.15-IV.30 ir visi stebėjimai šalies viduje
Apvaliasnapis plaukikas
Phalaropus lobatus
Red-necked Phalarope
Visi stebėjimai
Plokščiasnapis plaukikas
Phalaropus fulicarius
Red Phalarope
LOFK
Bukauodegis plėšikas
Stercorarius pomarinus
Pomarine Skua
LOFK
Smailiauodegis plėšikas
Stercorarius parasiticus
Parasitic Jaeger
Visi stebėjimai
Ilgauodegis plėšikas
Stercorarius longicaudus
Long-tailed Jaeger
LOFK
Didysis plėšikas
Stercorarius skua
Great Skua
LOFK
Kiras kvatoklis
Larus ichthyaetus
Pallas's Gull
LOFK
Juodagalvis kiras
Larus melanocephalus
Mediterranean Gull
Visi stebėjimai
Karibinis kiras Larus atricilla   Laughing Gull LOFK
Bonaparto kiras
Larus philadelphia
Bonaparte's Gull
LOFK
Rudagalvis kiras
Larus ridibundus
Black-headed Gull
 
Laibasnapis kiras
Larus genei
Slender-billed Gull
LOFK
Paprastasis kiras
Larus canus
Mew Gull
 
Silkinis kiras
Larus fuscus
Lesser Black-backed Gull
XII.01-III.15
L.f.heuglini - visi stebėjimai;
L.f.intermedia - LOFK
L.f.graellsii - visi stebėjimai;
Sidabrinis kiras
Larus argentatus
European Herring Gull
 
Kaspijinis kiras
Larus cachinnans
Caspian Gull
 
Geltonkojis kiras
Larus michahellis
Yellow-legged Gull
LOFK
Tolimųjų Rytų kiras
Larus schistisagus
Slaty-backed Gull
LOFK
Mažasis poliarinis kiras
Larus glaucoides
Iceland Gull
LOFK
Didysis poliarinis kiras
Larus hyperboreus
Glaucous Gull
LOFK
Balnuotasis kiras
Larus marinus
Great Black-backed Gull
 
Rožinis kiras
Rhodostethia rosea
Ross's Gull
LOFK
Tripirštis kiras
Rissa tridactyla
Black-legged Kittiwake
I.01-XII.31
Skeltauodegis kiras
Xema sabini
Sabine's Gull
LOFK
Mažasis kiras
Hydrocoloeus minutus
Little Gull
XI.16-III.10
Plėšrioji žuvėdra
Hydroprogne caspia
Caspian Tern
V.20-VII.10 ir X.01-IV.15
Margasnapė žuvėdra
Sterna sandvicensis
Sandwich Tern
X.01-IV.15 ir visi stebėjimai nepajūryje
Upinė žuvėdra
Sterna hirundo
Common Tern
X.15-IV.05
Poliarinė žuvėdra
Sterna paradisaea
Arctic Tern
Visi stebėjimai
Mažoji žuvėdra
Sternula albifrons
Little Tern
IX.01-IV.20
Baltaskruostė žuvėdra
Chlidonias hybrida
Whiskered Tern
IX.01 - IV.30
Juodoji žuvėdra
Chlidonias niger
Black Tern
X.01-IV.20
Baltasparnė žuvėdra
Chlidonias leucopterus
White-winged Tern
IX.01 - IV.30
Laibasnapis narūnėlis
Uria aalge
Common Murre
Visi stebėjimai (išskyrus jūroje)
Alka
Alca torda
Razorbill
Visi stebėjimai (išskyrus jūroje)
Taistė
Cepphus grylle
Black Guillemot
Visi stebėjimai
Mažoji alka
Alle alle
Little Auk
LOFK
Mormonas
Fratercula arctica
Atlantic Puffin
LOFK
Stepinė vištelė
Syrrhaptes paradoxus
Pallas's Sandgrouse
LOFK
Uolinis karvelis
Columba livia
Rock Pigeon
 
Uldukas
Columba oenas
Stock Dove
XII.01-II.29
Keršulis
Columba palumbus
Common Wood Pigeon
XII.01-II.29
Pietinis purplelis
Streptopelia decaocto
Eurasian Collared Dove
 
Paprastasis purplelis
Streptopelia turtur
European Turtle Dove
IX.15-IV.20
Ilgauodegis purplelis
Oena capensis
Namaqua Dove
Visi stebėjimai
Kramerio papūga
Psittacula krameri
Rose-ringed Parakeet
LOFK
Gegutė
Cuculus canorus
Common Cuckoo
X.01-IV.10
Liepsnotoji pelėda
Tyto alba
Western Barn Owl
Visi stebėjimai
Apuokėlis
Otus scops
Eurasian Scops Owl
LOFK
Didysis apuokas
Bubo bubo
Eurasian Eagle-Owl
Visi stebėjimai
Baltoji pelėda
Bubo scandiacus
Snowy Owl
LOFK
Raiboji pelėda
Surnia ulula
Northern Hawk-Owl
LOFK
Žvirblinė pelėda
Glaucidium passerinum
Eurasian Pygmy Owl
 
Pelėdikė
Athene noctua
Little Owl
LOFK
Naminė pelėda
Strix aluco
Tawny Owl
 
Uralinė pelėda
Strix uralensis
Ural Owl
Visi stebėjimai
Laplandinė pelėda
Strix nebulosa
Great Grey Owl
LOFK
Mažasis apuokas
Asio otus
Long-eared Owl
 
Balinė pelėda
Asio flammeus
Short-eared Owl
Visi stebėjimai
Lututė
Aegolius funereus
Boreal Owl
 
Lėlys
Caprimulgus europaeus
European Nightjar
X.11-IV.15
Juodasis čiurlys
Apus apus
Common Swift
IX.16-IV.30
Blyškusis čiurlys Apus pallidus Pallid Swift LOFK
Baltagurklis čiurlys
Apus melba
Alpine Swift
LOFK
Tulžys
Alcedo atthis
Common Kingfisher
 
Bitininkas
Merops apiaster
European Bee-eater
Visi stebėjimai
Žalvarnis
Coracias garrulus
European Roller
Visi stebėjimai
Kukutis
Upupa epops
Eurasian Hoopoe
X.01-III.31
Grąžiagalvė
Jynx torquilla
Eurasian Wryneck
IX.15-IV.15
Pilkoji meleta
Picus canus
Grey-headed Woodpecker
 
Žalioji meleta
Picus viridis
European Green Woodpecker
 
Juodoji meleta
Dryocopus martius
Black Woodpecker
 
Didysis margasis genys
Dendrocopos major
Great Spotted Woodpecker
 
Vidutinis margasis genys
Dendrocopos medius
Middle Spotted Woodpecker
 
Sirinis margasis genys Dendrocopos syriacus

SirianWoodpecker

 LOFK
Mažasis margasis genys
Dendrocopos minor
Lesser Spotted Woodpecker
 
Baltnugaris genys
Dendrocopos leucotos
White-backed Woodpecker
 
Tripirštis genys
Picoides tridactylus
Eurasian Three-toed Woodpecker
 
Paprastasis stepinis vieversys Melanocorypha calandra Calandra Lark LOFK
Didysis trumpapirštis vieversys
Calandrella brachydactyla
Greater Short-toed Lark
LOFK
Pilkasis trumpapirštis vieversys
Calandrella rufescens
Lesser Short-toed Lark
LOFK
Kuoduotasis vieversys
Galerida cristata
Crested Lark
LOFK
Lygutė
Lullula arborea
Woodlark
XII.01-II.29
Dirvinis vieversys
Alauda arvensis
Eurasian Skylark
XII.01-II.29
Raguotasis vieversys
Eremophila alpestris
Horned Lark
Visi stebėjimai
Urvinė kregždė
Riparia riparia
Sand Martin
IX.15-IV.25
Šelmeninė kregždė
Hirundo rustica
Barn Swallow
X.21-IV.15
Langinė kregždė
Delichon urbicum
Common House Martin
X.01-IV.20
Dirvoninis kalviukas
Anthus campestris
Tawny Pipit
X.01-IV.15
Rišaro kalviukas Anthus richardi Richard's Pipit LOFK
Miškinis kalviukas
Anthus trivialis
Tree Pipit
X.15-IV.15
Tundrinis kalviukas
Anthus gustavi
Pechora Pipit
LOFK
Pievinis kalviukas
Anthus pratensis
Meadow Pipit
XII.01-II.29
Rudagurklis kalviukas
Anthus cervinus
Red-throated Pipit
LOFK
Vandeninis kalviukas
Anthus spinoletta
Water Pipit
LOFK
Uolinis kalviukas
Anthus petrosus
Eurasian Rock Pipit
Visi stebėjimai
Geltonoji kielė
Motacilla flava
Western Yellow Wagtail
X.01-IV.15
M.f.thunbergi - visi stebėjimai
M.f.feldeg - LOFK
Geltongalvė kielė
Motacilla citreola
Citrine Wagtail
Visi stebėjimai
Kalninė kielė
Motacilla cinerea
Grey Wagtail
LOFK
Baltoji kielė
Motacilla alba
White Wagtail
XI.01-III.15
M.f.yarrellii - LOFK
Svirbelis
Bombycilla garrulus
Bohemian Waxwing
V.15-IX.15
Vandeninis strazdas
Cinclus cinclus
White-throated Dipper
Visi stebėjimai
Karietaitė
Troglodytes troglodytes
Winter Wren
 
Paprastasis erškėtžvirblis
Prunella modularis
Dunnock
XI.15-III.31
Sibirinis erškėtžvirblis
Prunella montanella
Siberian Accentor
LOFK
Liepsnelė
Erithacus rubecula
European Robin
XII.01-II.29
Rytinė lakštingala
Luscinia luscinia
Thrush Nightingale
IX.01-IV.20
Vakarinė lakštingala
Luscinia megarhynchos
Common Nightingale
LOFK
Mėlyngurklė
Luscinia svecica
Bluethroat
 L. s.svecica,
L. s.cyanecula 
visi stebėjimai
Mėlynuodegė
Tarsiger cyanurus
Red-flanked Bluetail
LOFK
Dūminė raudonuodegė
Phoenicurus ochruros
Black Redstart
XI.20-III.15
Paprastoji raudonuodegė
Phoenicurus phoenicurus
Common Redstart
X.15-IV.15
Paprastoji kiauliukė
Saxicola rubetra
Whinchat
X.01-IV.15
Sibirinė juodagalvė kiauliukė Saxicola maurus Siberian Stonechat
LOFK
Europinė juodagalvė kiauliukė
Saxicola rubicola
European Stonechat
LOFK
Palšasis kūltupys Oenanthe isabellina Isabelline Wheatea LOFK
Paprastasis kūltupys
Oenanthe oenanthe
Northern Wheatear
X.15-III.31
Margasis kūltupys Oenanthe pleschanka Pied Wheatear LOFK
Baltagurklis strazdas
Turdus torquatus
Ring Ouzel
Visi stebėjimai
Juodasis strazdas
Turdus merula
Common Blackbird
 
Smilginis strazdas
Turdus pilaris
Fieldfare
 
Strazdas giesmininkas
Turdus philomelos
Song Thrush
XII.01-III.15
Baltabruvis strazdas
Turdus iliacus
Redwing
XII.01-III.15
Amalinis strazdas
Turdus viscivorus
Mistle Thrush
XII.01-II.29
Margasis žiogelis
Locustella naevia
Common Grasshopper Warbler
IX.20-IV.20
Upinis žiogelis
Locustella fluviatilis
River Warbler
IX.20-IV.20
Nendrinis žiogelis
Locustella luscinioides
Savi's Warbler
IX.20-IV.15
Mažoji tošinukė
Iduna caligata Booted Warbler
LOFK
Meldinė nendrinukė
Acrocephalus paludicola
Aquatic Warbler
VIII.15-IV.30
Ežerinė nendrinukė
Acrocephalus schoenobaenus
Sedge Warbler
X.01-IV.25
Indinė nendrinukė
Acrocephalus agricola
Paddyfield Warbler
LOFK
Sodinė nendrinukė
Acrocephalus dumetorum
Blyth's Reed Warbler
Visi stebėjimai
Karklinė nendrinukė
Acrocephalus palustris
Marsh Warbler
X.01-V.10
Mažoji krakšlė
Acrocephalus scirpaceus
Eurasian Reed Warbler
X.15-IV.25
Didžioji krakšlė
Acrocephalus arundinaceus
Great Reed Warbler
IX.20-IV.25
Paprastoji tošinukė
Hippolais icterina
Icterine Warbler
X.15-IV.25
Alpinė devynbalsė
Sylvia cantillans
Subalpine Warbler
LOFK
Sardininė juodagalvė devynbalsė
Sylvia melanocephala
Sardinian Warbler
LOFK
Raiboji devynbalsė
Sylvia nisoria
Barred Warbler
IX.01-IV.30
Pilkoji devynbalsė
Sylvia curruca
Lesser Whitethroat
X.01-IV.15
Rudoji devynbalsė
Sylvia communis
Common Whitethroat
X.01-IV.25
Sodinė devynbalsė
Sylvia borin
Garden Warbler
X.15-IV.30
Juodagalvė devynbalsė
Sylvia atricapilla
Eurasian Blackcap
XI.15-IV.15
Šiaurinė pečialinda
Phylloscopus trochiloides
Greenish Warbler
IX.01-V.15
Arktinė pečialinda
Phylloscopus borealis
Arctic Warbler
LOFK
Nykštukinė pečialinda
Phylloscopus proregulus
Pallas's Leaf Warbler
LOFK
Geltonbruvė pečialinda
Phylloscopus inornatus
Yellow-browed Warbler
I.01-XII.31
Sajaninė pečialinda
Phylloscopus humei
Hume's Leaf Warbler
LOFK
Storasnapė pečialinda
Phylloscopus schwarzi
Radde's Warbler
LOFK
Rudoji pečialinda
Phylloscopus fuscatus
Dusky Warbler
LOFK
Žalioji pečialinda
Phylloscopus sibilatrix
Wood Warbler
IX.15-IV.15
Pilkoji pečialinda
Phylloscopus collybita
Common Chiffchaff
XI.15-III.20
Ph. c. tristis - LOFK
Ankstyvoji pečialinda
Phylloscopus trochilus
Willow Warbler
X.15-IV.10
Paprastasis nykštukas
Regulus regulus
Goldcrest
 
Baltabruvis nykštukas
Regulus ignicapilla
Firecrest
Visi stebėjimai
Pilkoji musinukė
Muscicapa striata
Spotted Flycatcher
X.01-IV.20
Mažoji musinukė
Ficedula parva
Red-breasted Flycatcher
X.01-IV.20
Baltakaklė musinukė
Ficedula albicollis
Collared Flycatcher
LOFK
Margasparnė musinukė
Ficedula hypoleuca
European Pied Flycatcher
X.01-IV.15
Ūsuotoji zylė
Panurus biarmicus
Bearded Reedling
XII.01-II.29
Ilgauodegė zylė
Aegithalos caudatus
Long-tailed Tit
 A. c. europaeus - visi stebėjiami
Paprastoji pilkoji zylė
Poecile palustris
Marsh Tit
 
Šiaurinė pilkoji zylė
Poecile montanus
Willow Tit
 
Kuoduotoji zylė
Lophophanes cristatus
European Crested Tit
 
Juodoji zylė
Parus ater
Coal Tit
 
Mėlynoji zylė
Parus caeruleus
Eurasian Blue Tit
 
Žydroji zylė
Parus cyanus
Azure Tit
LOFK
Didžioji zylė
Parus major
Great Tit
 
Bukutis
Sitta europaea
Eurasian Nuthatch
 S. e.asiatica - LOFK
Miškinis liputis
Certhia familiaris
Eurasian Treecreeper
 
Sodinis liputis
Certhia brachydactyla
Short-toed Treecreeper
LOFK
Remeza
Remiz pendulinus
Eurasian Penduline Tit
XI.01-III.20
Baltavokis rudašonis
Zosterops erythropleurus
Chestnut-flanked White-eye
Visi stebėjimai
Volungė
Oriolus oriolus
Eurasian Golden Oriole
IX.15-IV.30
Palšoji medšarkė Lanius isabellinus IsabellineShrike LOFK
Paprastoji medšarkė
Lanius collurio
Red-backed Shrike
X.01-IV.30
Juodakaktė medšarkė
Lanius minor
Lesser Grey Shrike
LOFK
Plėšrioji medšarkė
Lanius excubitor
Great Grey Shrike
 
Kėkštas
Garrulus glandarius
Eurasian Jay
 
Sibirinis kėkštas
Perisoreus infaustus
Siberian Jay
LOFK
Šarka
Pica pica
Eurasian Magpie
 
Riešutinė
Nucifraga caryocatactes
Spotted Nutcracker
 
Kuosa
Corvus monedula
Western Jackdaw
 
Kovas
Corvus frugilegus
Rook
 
Juodoji varna
Corvus corone
Carrion Crow
LOFK
Pilkoji varna
Corvus cornix
Hooded Crow
 
Kranklys
Corvus corax
Northern Raven
 
Paprastasis varnėnas
Sturnus vulgaris
Common Starlin
XII.01-II.15
Rožinis varnėnas
Pastor roseus
Rosy Starling
LOFK
Naminis žvirblis
Passer domesticus
House Sparrow
 
Karklažvirblis
Passer montanus
Eurasian Tree Sparrow
 
Paprastasis kikilis
Fringilla coelebs
Common Chaffinch
 
Šiaurinis kikilis
Fringilla montifringilla
Brambling
V.01-VIII.31 ir XII.01-II.29
Svilikėlis
Serinus serinus
European Serin
XI.15-III.20
Žaliukė
Carduelis chloris
European Greenfinch
 
Dagilis
Carduelis carduelis
European Goldfinch
 
Alksninukas
Carduelis spinus
Eurasian Siskin
 
Paprastasis čivylis
Carduelis cannabina
Common Linnet
XII.01-II.29
Geltonsnapis čivylis
Carduelis flavirostris
Twite
Visi stebėjimai
Paprastasis čimčiakas
Carduelis flammea
Common Redpoll
V.01-IX.20
Poliarinis čimčiakas
Carduelis hornemanni
Arctic Redpoll
Visi stebėjimai
Margasparnis kryžiasnapis
Loxia leucoptera
Two-barred Crossbill
LOFK
Eglinis kryžiasnapis
Loxia curvirostra
Red Crossbill
 
Pušinis kryžiasnapis
Loxia pytyopsittacus
Parrot Crossbill
LOFK
Raudongalvė sniegena
Carpodacus erythrinus
Common Rosefinch
IX.15-IV.30
Pušinė sniegena
Pinicola enucleator
Pine Grosbeak
LOFK
Juodagalvė sniegena
Pyrrhula pyrrhula
Eurasian Bullfinch
 
Svilikas
Coccothraustes coccothraustes
Hawfinch
 
Pentinuotoji starta
Calcarius lapponicus
Lapland Longspur
Visi stebėjimai
Sniegstartė
Plectrophenax nivalis
Snow Bunting
V.01-IX.30
Baltagalvė starta
Emberiza leucocephalos
Pine Bunting
LOFK
Geltonoji starta
Emberiza citrinella
Yellowhammer
 
Sodinė starta
Emberiza hortulana
Ortolan Bunting
Visi stebėjimai
Šiaurinė starta
Emberiza rustica
Rustic Bunting
LOFK
Mažoji starta
Emberiza pusilla
Little Bunting
LOFK
Nendrinė starta
Emberiza schoeniclus
Common Reed Bunting
XII.01-III10
Pilkoji starta
Emberiza calandra
Corn Bunting
I.01-XII.31
Žvilgusis mažasis trupialas
Euphagus cyanocephalus
Brewer's Blackbird
Visi stebėjimai

Reti stebėjimai

2018-02-23
Cygnus cygnus
2018-02-22
Cygnus cygnus
2018-02-22
Sturnus vulgaris
2018-02-23
Aythya ferina
2018-02-22
Fringilla montifringilla
2018-02-22
Milvus milvus
2018-02-22
Cygnus cygnus
2018-02-22
Phalacrocorax carbo
2018-02-17
Cygnus cygnus
2018-02-21
Columba oenas