Hidrologinio projekto sprendinių pristatymas Svencelėje

Siekiant išsaugoti Svencelės aukštapelkės gamtines vertybes, atkurti pelkėdarai palankų hidrologinį režimą bei sustabdyti dėl išsausėjusios durpės skaidymosi šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas bei organinių medžiagų patekimą į vandens telkinius, Lietuvos ornitologų draugija kartu su partneriais Valstybine miškų urėdija ir Kuršių Nerijos nacionaliniu parku pradėjo vykdyti projektą „Svencelės pelkės apsaugos būklės gerinimas“ (projekto trukmė – 2018–2021 m.).

Projekto tikslas – pagerinti Svencelės aukštapelkės ekologinę būklę, atkuriant pelkėdarai palankų hidrologinį režimą, retų ir nykstančių paukščių (ypač dirvinio sėjiko) bei augalų buveines. Projektą finansuoja tarptautinis Baltijos jūros apsaugos fondas (Baltic Sea Conservation Foundation).

Š.m. kovo 28 d. UAB „Inžinerinis projektavimas“ projektuotojai Svencelėje pristatė Svencelės pelkės hidrologinio režimo atkūrimo supaprastinto projekto sprendinius. Be projekto rengėjų pristatyme ir sprendinių aptarime dalyvavo Valstybinės miškų urėdijos, Kuršių Nerijos nacionalinio parko ir Lietuvos ornitologų draugijos atstovai.

Ievos Junevičienės nuotrauka.

  


Reti stebėjimai

2019-04-25
Luscinia svecica
2019-04-25
Motacilla citreola
2019-04-25
Falco vespertinus
2019-04-24
Corvus corone LOFK
2019-04-18
Tadorna ferruginea LOFK
2019-04-23
Milvus milvus
2019-04-23
Aix sponsa
2019-04-23
Regulus ignicapilla
2019-04-19
Branta canadensis
2019-04-20
Phasianus colchicus