Naujienos / Aktualijos

Daugiabučių renovacija – galimybė išsaugoti miestams svarbius paukščius

Lietuvos ornitologų draugija ir Aplinkos ministerija daugiabučių statybos ir renovacijos darbus vykdančių organizacijų prašo iki rugpjūčio mėn. vidurio aklinai neužtaisyti į čiurlių perimvietes vedančių angų, nes kitaip suaugę paukščiai negalės pamaitinti jauniklių.


Kviečiame dalyvauti renkant duomenis apie čiurlių lizdavietes

Juodasis čiurlys šiemet LOD paskelbtas metų paukščiu. Atlikę apžvalgą matome, kad situacija yra nuolat blogėjanti. Lietuvoje jau yra renovuota apie 1400 namų, dar maždaug 1100 bus renovuojami artimiausiu metu (palyginimui – Kaune yra 1958 daugiabučių namų (Kauno m. savivaldybės duomenimis)). Tik išimtiniais atvejais čiurlių lizdavietės yra išsaugomos, tačiau dažniausiai - sunaikinamos,... o alternatyvios nesukuriamos. Dar blogiau – pastebėta, kad renovacija atliekama čiurlių veisimosi metu.


Kviečiame į renginį „Žalia varna 2016“

 

Siekdami atkreipti visuomenės dėmesį į ne tik Lietuvoje, bet ir globaliai nykstančius paukščius, supažindinti bei skatinti tiesiogiai dalyvauti įgyvendinant Lietuvos ornitologų draugijos vykdomas žalvarnių apsaugos priemones, kviečiame į 2016 m. liepos 22 d. - liepos 24 d. vyksiantį renginį „Žalia varna 2016“.


Naujas LOD žurnalo „PAUKŠČIAI“ numeris

Pasirodė naujas LOD žurnalo „PAUKŠČIAI“ Nr.30. Šiuo metu galite susipažinti su jo turiniu.

Viršelyje: Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus). Remigijus Gegelevičius


Stebėjimai

2016-07-19
Limicola falcinellus
2016-07-17
Luscinia svecica
2016-07-13
Cygnus cygnus
2016-07-12
Emberiza calandra
2016-07-13
Merops apiaster
2016-07-12
Ixobrychus minutus
2016-07-11
Motacilla citreola
2016-07-09
Netta rufina
2016-07-10
Clangula hyemalis
2016-07-09
Limicola falcinellus