Naujienos / Aktualijos

2019 m. kovo 16-17 d. vyks LOD narių Visuotinis susirinkimas (papildyta)

LOD narių visuotinis susirinkimas (toliau – Susirinkimas) už 2018 metus vyks 2019 m. kovo 16-17 d. Kaune, viešbutyje "Magnus Hotel", adresu Vytauto pr. 25, Kaunas.

Privaloma registracija!

LOD narius, planuojančius dalyvauti Susirinkime kviečiame registruotis, užpildant pridedamą registracijos anketą ir atsiunčiant ją el. p. justina@birdlife.lt iki 2019 m. vasario 28 d.


Kviečiame į knygų mugę!

Lietuvos ornitologų draugija šiemet švenčia 30-ąjį jubiliejų, o Vilniaus knygų mugė jau 20-ąjį kartą šurmuliuos Litexpo rūmuose – jubiliejiniai metai. Nors LOD nebus mugėje su atskiru stendu, tačiau LOD leidinų galėsite įsigyti leidyklos „Lututė“ stende, o LOD‘ietis Marius Čepulis kaip visad savo neprilygstamu stiliumi dalinsis įžvalgomis diskusijoje “Skaityti apie gamtą ir iš tiesų būti joje -kuo tai skiriasi ir apie ką nepagalvojame?”

Jeigu Jums nepavyks atvykti į knygų mugę, LOD knygų taip pat galite įsigyti LOD internetinėje parduotuvėje https://shop.birdlife.lt/lt/ - pažinkime Lietuvos paukščius!


Sausio ir vasario mėnesį vyksta žuvėdroms tinkamų buveinių tvarkymo darbai

Lietuvos ornitologų draugija kartu su partneriais vykdo projektą „Suinteresuotų institucijų pajėgumų pritaikymas gerinant upinių ir mažųjų žuvėdrų apsaugos būklę Lietuvoje“ LIFE17 NAT/LT/000545. Pagrindinis projekto tikslas yra pagerinti upinių ir mažųjų žuvėdrų perinčių populiacijų būklę jų apsaugai skirtose teritorijose, tinkamai tvarkant jų veisimosi buveines bei taikant kitas šioms rūšims svarbias apsaugos priemones. Šiuo tikslu šių metų sausio ir vasario mėnesiais yra tvarkomos paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST): Kretuono ežeras (LTSVEB003), Nemuno delta (LTSLUB001), Novaraistis (LTSAKB001), Niedaus ir Veisiejų ežerai (LTLAZB001). Tai tik dalis teritorijų kuriuose numatomi gamtotvarkos darbai.

Krūmapjovėmis šalinama aukšta sumedėjusi žolinė augalija: įvairūs krūmynai ir medeliai. Taip pat pjaunama dalis nendrynų formuojant vietas ne tik retosioms žuvėdroms, bet ir tilvikiniams paukščiams įsikurti.


Tarptautinė pelkių diena

1971-aisiais vasario 2 dieną Irano mieste prie Kaspijos jūros – Ramsare, buvo pasirašyta tarptautinė pelkių ir seklių vandenų apsaugos konvencija, skirta išsaugoti svarbiausias Žemės šlapynes, kurios svarbios regiono ar pasaulinėms ekosistemoms, klimatui, retų rūšių apsaugai, vietos žmonių gyvenamoms sąlygoms – maisto, vandens, bendrai aplinkos kokybei – ir jų palaikymui (teisiškai konvencija įsigaliojo 1975 metais). Konvenciją siejant su jos pasirašymo vieta, ją sutrumpintai vadina tiesiog Ramsaro konvencija. Konvencijos tikslas – išsaugoti svarbiausias Žemės šlapynes (pelkes, ežerus, upių slėnius ir deltas, lagūnas ir kt.), kurios svarbios vietovės ar regiono ekosistemoms, pasaulio klimatui, vietos žmonių gyvenamo sąlygoms. 2013 m. rugsėjo mėn. duomenimis konvenciją yra pasirašiusios 168 šalys, kuriose yra 2161 Ramsaro objektai, užimantys bendrą 2 056 821 km² plotą. Lietuvos ornitologų draugija kviečia dar kartą susipažinti su Tyrulių pelke, kurioje 2013 m. - 2017 m. vykdė projektą „Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas, įgyvendinant Tyrulių paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST) atkūrimo darbus“ (LIFE12 NAT/LT/001186).


Reti stebėjimai

2019-02-21
Alauda arvensis
2019-02-21
Ardea alba
2019-02-21
Anser anser
2019-02-23
Cygnus cygnus
2019-02-23
Cygnus cygnus
2019-02-23
Lanius excubitor
2019-02-23
Grus grus
2019-02-23
Lanius excubitor
2019-02-23
Anas crecca
2019-02-23
Grus grus