birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

VADOVAMS

Norėdami įtraukti visuomenę į aplinkosauginę veiklą mes kasmet organizuojame nemažai renginių skirtų tiek suaugusiems, tiek jaunimui. Stengiamės veikti kuo plačiau ir renginius daryti visoje Lietuvoje, o kur nepasiekia draugijos ranka- padedame mokytojams ir kitiems aktyviems žmonėms patiems tai padaryti.

Žemiau rasite populiariausių draugijos renginių pagalbinę medžiagą, kurią drąsiai galite naudoti savo užsiėmimų metu.

PAUKŠČIŲ DIENA

Kasmet kviečiame pasitikti pavasarį sugrįžtančius paukščius, ir esame parengę atmintinę, kurioje rasite daug naudingos informacijos.

Rekomendacijos kaip organizuoti Paukščių dienos renginį

 • Patartina pasidomėti, gal kas nors dar jūsų aplinkoje ruošiasi organizuoti Paukščių dieną ar kitą su ja susijusią šventę. Jei taip, tai gal verta apjungti pajėgas? Mes manome, kad reikėtų palaikyti visų pageidaujančių kelti inkilus ir rengti lizdavietes žmonių iniciatyvą. Idėja rajone organizuoti tik po vieną, bet grandiozinę akciją tikrai nebūtų gera. Antra vertus, nebūtų teisinga Jums stengtis organizuoti akcijas kiekvienoje gyvenvietėje, mokykloje. Manytume, kad visų pirma šventę reikia planuoti ten, kur atsiras entuziastai, kur yra aktyvūs organizatoriai. Pirmiausia skatinti ir propaguoti šventę reikėtų mokyklose, urėdijose, girininkijose, regioniniuose parkuose.
 • Labai pageidautina, kad apie planuojamus ir jau įvykusius Paukščių dienos renginius parašytumėte rajoninėje spaudoje, parengtumėte ir iškabintumėt skelbimus.
 • Informaciją apie organizuojamą renginį atsiųskite Lietuvos ornitologų draugijai ir mes paskelbsime apie jį specialiame interneto svetainės http://www.birdlife.lt  skyrelyje.
 • Ūkinės ar finansinės paramos labiausiai tikėkitės iš urėdijų, saugomų teritorijų tarnybų, savivaldybių.
 • Dauguma girininkijų pagal savo veiklos planus kasmet gamina ir kelia inkilus. Todėl galima pasisiūlyti bendradarbiauti - kai inkilus kels eiguliai, tai bus tik geras darbas, o kai jiems talkins moksleiviai, visuomenė, šis darbas turės ir didelę auklėjamąją reikšmę.
 • Pasinaudokite kitų patirtimi, kad telefonu galima išspręsti tik standartines problemas. Todėl siekiant bendradarbiavimo patartina susitikti.
 • Siekite, kad Paukščių šventė nebūtų deklaratyvus renginys, bet kad pagamintos biotechninės priemonės paukščiams būtų efektyvios ir tarnautų ilgai. Reikėtų, kad Paukščių dienai daugiau inkilų būtų gaminama stambiesiems uoksiniams paukščiams (ypač pelėdiniams, klykuolėms, didiesiems dančiasnapiams) – gana daug smulkiesiems sparnuočiams skirtų inkilų kelia miškininkai.
 • Viena iš Paukščių dienos renginio dalių būti anksčiau iškeltų zylėms, musinukėms skirtų inkilų išvalymas (kitiems paukščiams skirtų inkilų valyti nebūtina). Valyti, suprantama, galima tik atidaromus inkilus. 
 • Drąsiai kreipkitės į LOD sekretoriato darbuotojus dėl patarimų ir konsultacijų visais iškilusiais klausimais.
 • Labai prašome pasirūpinti, kad laisva forma būtų aprašytos Jūsų rajone, apylinkėje vykdytos akcijos, nurodyti asmenis, kurie daug padarė patys ar padėjo kitiems organizuojant Paukščių dieną. Gerai būtų, kad kiekviena dalyvių grupė nusifotografuotu kartu su turimomis biotechninėmis priemonėmis, o taip pat ir visi Paukščių dienos dalyviai kartu. Tokių žinių bei nuotraukų laukia ir LOD.

Kokią informaciją pateikti Paukščių dienos dalyviams

 • Pagrindinis renginio akcentas turi būti informacijos apie tinkamų matmenų, gerų ir saugių konstrukcijų inkilų gamybą bei jau iškeltų inkilų apsaugą nuo plėšrūnų.
 • Taip pat akcentuotina, kad smulkiems uoksiniams paukščiams būtų gaminami tik atidaromi inkilai, kuriuos ateityje būtų galima išvalyti.

Pageidautina Paukščių dienos šventės ar kito su ja susijusio renginio metu paminėti šiuos jubiliejus ir išsamiau apie juo papasakoti.

 • Paukščių dienos renginio metu taip pat kviečiame supažindinti ir pakviesti dalyvauti jau keletą metų vykstančiame tarptautiniame projekte Gyvasis pavasaris (angl. – Spring Alive).

GYVAS PAVASARIS

Kasmet dalyvaujame visoje Europoje vykstančiame Gyvajame pavasaryje (ang. Spring Alive), kurio metu renkame informacija apie pirmuosius šelmeninės kregždės, baltojo gandro, čiurlio ir gegutės pastebėjimus. Visą informaciją rasite apsilankę www.springalive.net

 

Na o pasinaudoję šia medžiaga galėsite linksmai pažaisti su vaikais ir jūs patys:

ŽAIDIMAI   ILIUSTRACIJOS

 

INFORMACIJA APIE INKILUS


Reti stebėjimai

2022-05-27
Calidris melanotos LOFK
2022-05-25
Emberiza calandra
2022-05-25
Acrocephalus dumetorum
2022-05-26
Acrocephalus dumetorum
2022-05-24
Falco vespertinus
2022-05-22
Ichthyaetus melanocephalus
2022-05-24
Luscinia megarhynchos LOFK
2022-05-24
Luscinia svecica
2022-05-23
Merops apiaster
2022-05-20
Gavia arctica