birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Svencelės pelkės apsaugos būklės gerinimas projekto aprašymas

Svencelės pelkė – viena iš nedaugelio jūrinės kilmės pelkių išlikusių Vakarų Lietuvoje, XX amžiuje buvo stipriai nusausinta, ko pasėkoje sutriko natūralūs pelkės procesai – atviros pelkės vietovės apaugo sumedėjusia augalija, išnyko retos paukščių rūšys, kažkada perėjusios pelkėje. Projekto tikslas – atkurti Svencelės pelkės palankią apsaugos būklę, atstatant pelkės hidrologinį režimą bei atkuriant retų ir nykstančių paukščių ir augalų buveines. Projekto veiklos apima pelkės hidrologinio režimo projekto parengimą bei praktinį techninio projekto įgyvendinimą, gamtotvarkos darbus labiausiai pažeistose pelkės teritorijose, monitoringo schemos parengimą bei bendradarbiavimą su vietine bendruomene ir specialistais, atsakingais už Svencelės būklės stebėjimą.

TRUMPAS PROJEKTO APRAŠYMAS

 

Projekto pavadinimas

Svencelės pelkės apsaugos būklės gerinimas

Projekto pavadinimas anglų k. (jei yra oficialus)

Improvement of coastal Svencele bog conservation status through restoration of its hydrological regime and habitats

Projekto Nr.

037E17

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

2018 liepa  – 2023 balandis

Partneris

Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija

Bendra projekto vertė, Eur

€  299 299,95

 

Paramos dydis, Eur

€ 250 000,00

Finansavimo programa

Baltijos jūros apsaugos fondas https://baltcf.org/

Projekto finansuotojų logotipai

 

 

 

Trumpas projekto aprašymas

Projekto tikslas

Projekto tikslas – atkurti Svencelės pelkės palankią apsaugos būklę, atstatant pelkės hidrologinį režimą bei atkuriant retų ir nykstančių paukščių ir augalų buveines.

 

Projekto uždaviniai

  • Sudaryti technines ir teisines sąlygas Svencelės pelkės išsaugojimui;
  • Atkurti pažeistą Svencelės pelkės hidrologinį režimą bei natūralias buveines;
  • Parengti Svencelės pelkės monitoringo schemą, skirtą atkurto hidrologinio režimo bei gamtinių vertybių stebėsenai vykdyti;
  • Pristatyti pažeistų pelkių atstatymo problematiką suinteresuotoms grupėms bei vietinei bendruomenei.

 

Pagrindinės projekto veiklos ir siekiami rodikliai

Projekto veiklos apima pelkės hidrologinio režimo atkūrimo projekto parengimą bei praktinį techninio projekto įgyvendinimą, gamtotvarkos darbus (sumedėjusios augalijos pašalinimą) labiausiai pažeistose pelkės teritorijose, monitoringo schemos parengimą bei bendradarbiavimą su vietine bendruomene ir specialistais, atsakingais už Svencelės būklės stebėjimą.

 

Projekto darbuotojai (darbuotojų vardai, pavardės, pareigos/f-jos projekte)

Projekto koordinatorė Ieva Junevičienė

Vyr. biologas-ekspertas Liutauras Raudonikis

Vyr. finansininkė Diana Chmelevskienė

Hidrologas Leonas Jarašius

 


Reti stebėjimai

2024-06-14
Phalaropus lobatus
2024-06-14
Egretta garzetta LOFK
2024-06-14
Branta leucopsis
2024-06-14
Anser albifrons
2024-06-12
Motacilla citreola
2024-06-11
Podiceps auritus
2024-06-09
Acrocephalus dumetorum
2024-06-09
Ixobrychus minutus
2024-06-10
Acrocephalus dumetorum
2024-06-07
Emberiza calandra