birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Naujienos

Kviečiame į talką!

Vasario 26 d. 9-12 val. Vilniaus mieste Bernardinų sode, Vilniaus Pilių parke, Kalnų parke valysime, remontuosime inkilus. 

Kviečiame prisijungti prie talkos. Registracija el.paštu gediminas.petkus@birdlife.lt


Įvyko aplinkosaugos NVO ir premjerės I. Šimonytės susitikimas: žadama inicijuoti tolimesnes diskusijas

Vasario 21 d. Lietuvos ornitologų draugija, Baltijos aplinkos forumas, Aplinkosaugos koalicija ir VšĮ „Žiedinė ekonomika” atstovai susitiko su premjere I. Šimonyte.

 


Kviečiame vaikus dalyvauti piešinių konkurse "Lietuvos paukščiai 2024"

Ne už kalnų - pavasaris! Paukščiai jau ruošiasi grįžti į savo gimtuosius kraštus. Ir vėl jie džiugins mus savo giesmėmis, skrydžiais ir žinoma nepaprastomis spalvomis. Pasitikime juos piešdami ir gamindami atvirukus! Kviečiame visas bendrojo lavinimo, pradinio, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo įstaigas dalyvauti konkurse „Lietuvos paukščiai 2024“. Pasitelkiant įvairias piešimo technikas atskleiskite Lietuvos paukščių savitumą ir išskirtinumą. Skatinkite vaikų kūrybiškumą! 

Konkursą organizuoja – Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka
Partneris, rėmėjas - Lietuvos ornitologų draugija


Džiaugiamės sėkmingu projekto „LIFE Farms for Birds“ pristatymu

Džiaugiamės sėkmingu projekto „LIFE Farms for Birds“ pristatymu. Jo metu projekto partneriai – Lietuvos ornitologų draugija, Lietuvos aplinkosauginių ūkių asociacija (LAŪA), Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija – supažindino su atliktais pirmų projekto metų darbais. 


Kviečiame į projekto "LIFE Farms for Birds" pristatymą

Maloniai kviečiame į projekto „LIFE Farms for Birds“ pristatymą. Renginys vyks š. m. vasario 8 d., Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje (Antakalnio g. 25, 10312 Vilnius). Dalyvius kviečiame registruotis nuoroda: https://forms.gle/TWiBFV7F21NthNvC6

 


Išsiųstas kreipimąsis eurokomisarams

Lietuvos aktyvios nevyriausybinės organizacijos išsiuntė bendrą kreipimąsi eurokomisarams - Virginijui Sinkevičiui, atsakingam už aplinkos, vandenynų ir žuvininkystės politiką, ir Janusz Wojciechowski, atsakingam už žemės ūkio ir kaimo plėtros klausimus. Savo kreipimesi šalies aplinkosaugininkai akcentuoja pievų nykimo, tinkamos vandens telkinių apsaugos nuo galimos taršos, klimato kaitos ir kitas aplinkosaugines problemas, kylančias dėl vis intensyvėjančio Lietuvos žemės sektoriaus ir ilgametės žemės ūkio politikos. 

 

Nevyriausybinių aplinkosaugos organizacijų pozicija dėl ūkininkų protesto reikalavimų

Reaguodamos į ūkininkų protestus ir jų metu keliamus reikalavimus aplinkosauginės nevyriausybinės organizacijos šiuo raštu teikia savo poziciją.  Pilnavertiškai funkcionuojančios, neužterštos ir nenuskurdintos ekosistemos, jose tarpstanti biologinė įvairovė, švarus vanduo yra bendras mūsų visų viešasis gėris, todėl ieškant kompromiso tarp ūkininkų keliamų reikalavimų ir aplinkos apsaugos normų turi būti paisoma viešo intereso. Kompromisai turėtų būti daromi tik tuomet, kai numatomi sprendimai nedaro žalos gamtai, yra taikomi papildomi socialiniai saugikliai, užtikrinamas ekosistemų funkcionavimas bei apsauga nuo neigiamo poveikio.  


Kviečiame į viešąją akciją "Kompromisai – ne gamtos sąskaita"

Kviečiame į aplinkosaugininkų bei gamtininkų organizuojamą viešą akciją „Kompromisai – ne gamtos sąskaita”, kuri prasideda š. m. sausio 24 d. 12:00 val., adresu Vilniaus g. 17 (prie ES atstovybės Lietuvoje). Šia akcija siekiama atkreipti dėmesį į ydingai formuojamą žemės ūkio politiką, kurios pagrindas – netvarių ūkinkavimo praktikų rėmimas viešosiomis lėšomis, taip pat nepakankama parama darnoje su aplinka ūkininkaujantiems smulkiems ir vidutiniams ūkiams. 


LOD pozicija dėl žemės ūkio politikos (atnaujinta)

"Lietuvos paukščių būklė nebus gera kol dauguma ūkininkų, vykdydami savo kasdienines veiklas netaps sparnuočių draugais, o tai priklauso nuo būsimos žemės ūkio politikos, t.y. kokį ūkininkavimą rems valstybė. Jei mūsų politikai ir valdininkai tam nepritars, to pareikalauti gali visuomenė, tame tarpe ir atsakingai Lietuvos žemėje dirbantys ūkininkai". Šis pastebėjimas paremtas atsižvelgiant tiek į kaimo kraštovaizdyje perinčių paukščių poreikius, tiek į daugiau ar mažiau subalansuotai ir tvariai ūkininkaujančių smulkių ir vidutinių ūkininkų nuomonę.


LOD pozicija dėl žemės ūkio politikos

Stebėdami šiuo metu vykstančius debatus tarp atsakingų Lietuvos valdžios atstovų ir ūkininkų organizacijų, taip pat vykdomą žemės ūkio politiką, kurios iš esmės nežadama keisti ir nauju Europos Sąjungos (ES) finansavimo laikotarpiu, taip pat matydami dalies ūkininkų nenorą mažinti mus supančios gamtos niokojimo, kuris didžiausias ir sparčiausiai vyksta agrariniame Lietuvos kraštovaizdyje, būdami mūsų šalies gamtai neabejingais piliečiais, kuriuos vienija Lietuvos ornitologų draugija (LOD), nebegalime tylėti. Mūsų pozicija paremta ne emocijomis. Ji remiasi jau kelis dešimtmečius vykdomų mūsų tyrimų rezultatais, kurie rodo visą šį laikotarpį besitęsiantį ir kasmet spartėjantį gamtos nykimą kaimo kraštovaizdyje. Aiškias tendencijas rodo tyrimų rezultatai, o to priežastis jau daug metų mes stebime ir analizuojame kartu su užsienio kolegomis bei įvairių sričių specialistais. Visa tai suformavo aiškią mūsų poziciją, kuri kiek buvo įmanoma glausčiau išdėstyta žemiau.


Reti stebėjimai

2024-04-09
Podiceps auritus
2024-04-09
Locustella luscinioides
2024-04-09
Sylvia atricapilla
2024-04-11
Curruca curruca
2024-04-12
Actitis hypoleucos
2024-04-12
Phylloscopus sibilatrix
2024-04-04
Sylvia atricapilla
2024-04-07
Saxicola rubetra
2024-04-07
Actitis hypoleucos
2024-04-07
Hirundo rustica